Seneste fotos.

Oktober - december 2018.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

 Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Til gengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp )

 

24. april 2018.

Det er "godtnok" trist at se "siden"s besøgstal rasle ned som kørende ad en skihopbane.  Selvom der allerede er løsnet lidt på grebet omkring, og åbnet nogle af de mindre "facebook-interessante" sider, så . . . 

Efterhånden tegner der sig også et billede af, at det især er fotos af stationsbygninger, stationer og bymotiver, der har "facebook-tyvene"s interesse.   

Derfor vil jeg forsøgsvis genåbne -foreløbig- for gensyn med banernes rullende materiel.  Så må tiden vise, om "de" kan holde nallerne væk, eller der atter skal lukkes.

Til "facebook-tyveknægtene": Det tager kun ca 10 minutter at åbne "siden", men også kun ca. 10 minutter at lukke igen.Søg, og Du skal finde ! ! !  [Matthæusevangeliet 7,7].

 

 -

 

----------------------------------------- -

 

22. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1939 - 52.

Bivogn nr. 32, bygget af ASEA 1913, ved Hunderup Skov.   --   14. august 1946.   Foto:  Jan Walter.

 

Det indre af bivogn nr. 32 i Hunderup Skov.   --   14. august 1946.    Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 16, bygget af Scandia 1924, i Vestergade på vej mod endestationen i Fruens Bøge.
15. juni 1952.    Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 4, bygget af ASEA 1911, ved Odense Rådhus under bygning.
15. juni 1952.    Foto:  Jan Walter.

 

Bivogn nr. 34, bygget af Stuttgarter Strassenbahnen i 1921, i Hunderup Skov.
14. august 1946.    Foto:  Jan Walter.

 

Bivogn nr. 37, bygget af Familleureux i Belgien i 1927, i Hunderup Skov.

22. august 1939.    Foto:  Jan Walter.

(Fotografiet er desværre fotograferet lidt for snert.)


 -

 

21. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Rynkeby kirke, nordkapellet, set mod nordvest med kalkmalet udsmykning o. 1550- 75.   

26. september 2018.          ^---vv

Kalkmalet udsmykning, o. 1550-75, i kapelhvælvets sydkappe.

 

       

Kalkmalet udsmykning ----^, 1550-75, i kapelhvælvets vestkappe.


 

Kirkeskibet (fra o. 1925) er en femmastet bark ved navn »København«. Det er udført af "Illemoseskrædderen"
Anders Madsen. Typisk for modelbyggeren er skibet temmelig eklektisk med både fem master, skrue, tætstillede
kahytter og skorstene, foruden hans karakteristiske, overdimensionerede matros ved roret.   Det står i broget bemaling.

Skibet, der tidligere har henstået på loftet og siden i et skab i våbenhuset, blev 1977 atter ophængt i kirken.

            

Rynkeby kirke.   --   26. september 2018. 

 

Se meget, meget mere under "DanmarksKirker", Nationalmuséet:  

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_4413-4472.pdf


Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

21. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1939-52.

 

Motorvogn nr. 17,  bygget af Scandia 1924,  ved Nørregade med slottet i baggrunden.   --   15. juni 1952.
Foto:  Jan Walter.

 

Det indre af motorvogn nr. 17 ved endestationen i Hunderup Skov.   --   13. august 1946.
Foto:  Jan Walter.


Motorvogn nr. 15,  bygget 1923 af HAWA i Tyskland,  på Hunderupvej.   --   15. juni 1952.
Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 15 ved endestationen i Hunderup Skov.   --   22. august 1939.
Foto:  Jan Walter.

 

 

 -

 

 

16. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1949-52.

Odense Sporvej.   "Ved Søndre Boulevard". 


Odense Sporvej.    "Lommekøreplan",  1949.   ^---v

 


             

Odense Sporvej:  Tv: Billeteksempler.  Th:  Poletter (den midterste dog fra Aarhus)        


Tak til Torsten Laursen Vig.


(Andre gerne at gøre ligeså)

 -

 


14. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Altertavlen: "Lader de små børn komme til mig".    Rynkeby kirke.   --   26. september 2018.   ^---vv

 

Prædikestol fra renæssancen --  slutningen af 1500-tallet.   ---^

 

          

 

Rynkeby kirke.   --   26. september 2018.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

12. oktober 2018.

Odense Sporvej.  

Odense Banegaard.   Udateret postkort.

 

Odense Sporvej nr. 1, Odense Banegaard.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Odense Sporvej nr. 3 eller 8.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Odense Sporvej nr. 16.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.

 

Odense Sporvej nr. 17.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.   ^---v

 

Odense Sporvej nr. 36.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Datering mangler desværre, men da Odense Sporvej først begyndte at reklamerne på fronten af motorvognene 

i 1951, vil det sige, at billederne tidligst kan være fra det år.  Odense Sporvej blev nedlagt i 1952.

De sørgelige rester af Odense Sporvej hos ophugningsfirmaet H.J. Hansen, Odense.   --   Ca. 1952. -

 

9. oktober 2018.

Grenå station   --   2018.

Letbanen Aarhus-Østbanetorvet-Trustrup-Grenaa. 

 

Denne letbanestrækning (på en "gammel" statsbanestrækning) og de to andre letbaner i Aarhusområdet er efterhånden ved at være pænt repræsenteret på "siderne":

Aarhus Letbane - AAL 
Letbanen Aarhus-Østbanetorvet-Trustrup-Grenaa.

Letbanen Aarhus-Lisbjerg-Lystrup. 
Letbanen Aarhus-Odder.

"Siderne" udbygges efterhånden som vejen falder forbi.


Stationsnavneskilt, der har overlevet fra Aarhus Nærbane, endnu med ”å”. Skiltet står foran den nye ventesalsbygning, opført af regionen.   --   26. august 2018. (1rr)

 


Grenaa station set mod øst mod havnen. I forgrunden to standere med hver to BOStrab-tavler på samme stander: Øverst ”Ubetinget stop” og nederst ”Kørsel på strækning med signaler ophører”. Den nederste tavle må være af midlertidig karakter?   --   26. august 2018. (5r)

 

Grenaa station.    amme skilte-standere som ovenfor set fra havnen, her med BOStrab-tavlerne ”Kørsel på strækning med signaler begynder”. I baggrunden en ny bolig-bebyggelse mellem stationen og Grenaaen.

26.august 2018. (3r)


 

 

 


Grenaa station set mod øst mod havnen. ”End of the line”.    Bemærk de to BOStrab-tavler ”Ubetinget stop”. 
I baggrunden løber løber de to spor sammen i havnesporet, der er ude af drift, men som bibeholdes. 

26. august 2018. (4r)

 

Tak til Helge Erlandsen for det store arbejde, der er lagt i fotooptagelserne.

 

 -

 

7. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Rynkeby kirke.  --   26. september 2018.   ^---vv


Den anselige, hvidkalkede kirke, der ligger kønt i midten af (lands-)byen Rynkeby, består af et sengotisk
kor og skib, et vest-tårn og et nordligt kapel og et sydligt våbenhus. Alt er hvidkalket. Hertil tegldækket
med røde tegl. 

I sengotisk tid overdækkedes kor og skib, og tilbygningerne opførtes - alt med blændinger og kamtakgavle.

       

 

 

 

 

       

Rynkeby kirke.  --   26. september 2018. 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

4. oktober 2018.

"ODIN".    2018.

         

,,ODIN,,  Jernbanemuseet, Odense.   --   26. september 2018.   ^v---v^

    

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   ^---v

 

 

 

 

       

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   --   ... og en "ODIN"-øl.

 

 

Se en yderst udførlig gennemgang af tiden op til indvielsen:  http://www.jernbanen.dk/damp.php?s=2&litra=Odin


 -

 

3. oktober 2018.

"ODIN".    2018.

Danmarks første damplokomotiv fra strækningen København-Roeskilde, indviet 26. juni 1847.

"Tryk på knappen":  https://www.youtube.com/watch?v=ndOK4K5HHOg  eller  https://www.youtube.com/watch?v=l8-itpIIZdA  og kom i den rigtige stemning, mens billederne herunder iagttages:   (Et mesterværk fra Jernbanemuséet, men sandelig også af H.C. Lumbye).Det begyndte: 

Det Sjællandske Jernbaneselskab var i stort omfang ansvarlig for anlæggelsen af de sjællandske hovedbaner, og en række af landets mest trafikerede baner kan dateres tilbage til det.

Den første bane var strækningen fra København til Roskilde, der indviedes af Christian VIII. d. 26. juni 1847.

I begyndelsen blev den nye bane -af en del af byens borgere- nærmest betragtet som en forlystelse.

Stationen i København lå da også meget apropos lige ved siden af den fire år tidligere åbnede forlystelsespark Tivoli.


I 1856 forlængedes banen fra Roskilde til Korsør -d. 27. april 1856.


 

Lokomotivet ODIN tegnet ca. 1947. --->
,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   ^---vv

 

 

 

Skulle man få lyst til at opleve musikken 

Jaaah, --det er "godtnok" et flot stykke arbejde  --  og de der var i Odense for en uges tid siden, så det også køre med et par næsten datidige vogne. 

Der har næppe været et øje tørt.  

  Fuldt forståeligt.


   

TILLYKKE

til Jernbanemuséet (og de, som har fremstillet det).  Flot resultat.


Skulle man få lyst til at opleve musikken "på udenlandsk", kan den høres her:

https://www.youtube.com/watch?v=ndOK4K5HHOg  med Wiener Philharmoniker Neujahrskonzert,  2012.


 

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.

 

Se en yderst udførlig gennemgang af tiden op til indvielsen:  http://www.jernbanen.dk/damp.php?s=2&litra=Odin


 -

 

2. oktober 2018.

"Vandtagning",   Jernbanemuseet,  Odense.   --   2018.

I juni 2017 åbnede Jernbanemuséet et stort, udendørs lære- og legeområde. Her er et kæmpe damplokomotiv og et otte meter højt vandtårn. Børnene kan gå på opdagelse i førerhuset og inde i damplokomotivet, hvor de kan udforske, hvordan lokomotivet fungerer med fyrkasse og røgkammer. De kan også kravle op i vandtårnet og få en
rutschetur fra toppen. Lære- og legeområdet er udviklet specielt til Danmarks Jernbanemuseum af legepladsfirmaet Monstrum.

  

 

    

 

 

S-toget nok en gang.

For 3-4 år siden kunne vi konstatere, at alle de tre slutlanterners regnskærme var "vendt på hoveet".

Det er der nu rettet op på, men desværre var stigen tilsyneladende for kort  ---  den øverste, midterste skærm kom ikke med i øvelsen.
Jernbanemuseet, Odense.  --->   

26. september 2018.

 

 

 

 -

 

1. oktober 2018.

Vandtagning.

Har man levet længe nok, husker man sikker fra sin skoletid, regnestykkerne:  Når syv mand kan grave et hul på X timer, hvorlænge er så eem mand om at grave et lige så stort hul ???

-----------------------

Når det tager en mand xx timer at fylde en F-maskines 3500-liter vandtank med en haveslange, hvorlang tid tager det så en mand at fylde den samme tank med vand fra et vandtårn med et rør med denne dimension ??? ! ! !

 

         

Amagerbanen, Kastrup,   ---^   september 1967.             Jernbanemuseet, Odense.  ---^   26. september 2018.

 

I øvrigt en fantastisk god idé ! ! !


 -