Nordhausen Sporveje.

 

1000 mm / Meterspor.    Nordhausen.   --   24. oktober 2009.Verkehrsbetribe Nordhausen har ialt indkøbt 9 stk Combino-vogne, nærmere betegnet 6 stk "enkeltrettede" (101-104 samt 108 og 109, -- kun med døre i den ene (højre) side, hvilket forlanger vendesløjfer eller trekantvending i begge ender af strækningen).  Hertil har man købt 3 stk "dobbeltrettede" (105-107, med døre i begge vognsider - til evt. kørsel på enkeltspor uden sløjfe- eller trekantvending i strækningsenderne). 

Krankenhaus.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.

 

VN 101, --"enkeltrettet", uden døre i venstre side.  Krankenhaus.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.   ^---v

Der er dog både kørelys samt en ranger-kontroller også i bageste ende af hensyn til evt. rangerkørsel/remisekørsel.


VN 101.  Krankenhaus.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.

 

VN 106.  Nordhausen Ost.   --   24. oktober 2009.   ^---vv

 

VN 106.  Man aner lige ind-/udstigningsdørene på "venstre-siden" af denne dobbeltrettede vogn (VN 105-107).

 

 

Theaterplatz.
 

 

 

 

 

 

"Gå aldrig bagom en sporvogn."

VN 106. Theaterplatz, Nordhausen.  Bemærk det store "H" på kørebanen, -en markering af "Haltestelle"(Stoppested).

24. oktober 2009.

 

(Der skete i øvrigt ikke noget, men ! ! ! )
Nordbrand.

230 grader rundt om VN 104 og 105.

 

Stedet, hvor sporet fra remisen møder "hovedstrækningen".  Her var også stedet, hvor man midlertidigt servicerede vognene med hensyn til rengøring og mindre vedligehold, ligesom de ikke-i-drift-værende vogne henstod afventende på de næste opgaver.

  

Nordbrand.  24. oktober 2009.

 


Nordbrand.  24. oktober 2009.   ^---vv     Strømaftagerne er sænket - der afventes.

 

VN 105 - 104.

 

VN 104.

 

VN 105 - 104.

 

VN 104.  Nordbrand.   --   24. oktober 2009.

 

VN 104-105.

 


 -

 


Sporvognstypen Siemens Combino Duo er en type sporvogne, som både kan køre som sporvogn med overledning (køreledning) eller diesel-elektrisk ved strøm frembragt af en indbygget dieselmotor.

Sporvejen i Nordhausen har anskaffet tre af disse "Duo-vogne" -201, 202 og 203- der således kan befare såvel sporvejen i Nordhausen by (med strøm fra overledning), som den smalsporede Harzen-bane (HSB), der udgår fra byen, og som ikke er elektrificeret.

Duo-sporvogn 201.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.   ^---vv

 

Både sporvejen i Nordhausen og Harzquerbahn benytter samme sporvidde, 1000 mm, og det havde derfor været et længe næret ønske, at forbinde de to "systemer", hvilket skete i 2004.

Fører-/ vognstyrerpladsen i førerrum B  (201 B).   ^---v

 

  

Midt i vogntoget, i mellemleddet, står dieselmotorenheden, der klarer den fornødne strøm på "jernbane-delen".
Duo-sporvogn 201.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.

 

 -


HSB og Nordhausen.

(HSB = Harzer Schmalspur Bahnen)

Da jernbanen HSB og sporvejen i Nordhausen (VN) har samme sporvidde (1000 mm / meterspor) opstod tanken om at forbinde de to strækninger og køre fællesdrift.

Nordhausen DB-station.   --   en trist gråvejrsdag  --   d. 24. oktober 2009. 

 

 

Harzer Schmalspur Bahnen - HSB. Nordhausen. . . . . . . Banegårdspladsen med sporvejs- og HSB-sporene indtegnet.

  Det nedenfor viste, noget "kantede" vigespor ligger lige til ..  . . 

venstre for nederste sporvejsspor til pladsen. (Tegn. VN) . . . .. .

HSB´s stationsbygning. Nordhausen.  24. oktober 2009.

 

Til formålet anskaffedes i 2004 tre stk. Combino Duo motorvogne(vogntog) nr. 201-203 (dobbeltrettede/to-retningsvogne) fra fabrikken Siemens, Krefeld.

Duo-vogntog nr. 203 på et sidespor i Nordhausen.   --   24. oktober 2009.

 

 -

 

 

 . . . og her kommer så sporvognen, linie 10 / vogntog nr. 202 til "vendepladsen" foran de to stationsbygninger.   . . . 

 . . . og med "høj rejsning" på strømaftageren.


Mens passagererne stiger ind, skifter vognstyreren førerrum. Strømaftageren mister sin "selvopholdelsesdrift", og samtidig starter dieselagregatet.  Vogntoget er klar til afgang i modsat køreretning og ud ad den ikke elektrificerede strækning.   <---NORDHAUSEN - ALTENTOR

Nordhausen-Altentor.   --   24. oktober 2009.   ^---vv

 

  Set mod Ilfeld.

 

  
Sikringsanlægget i karnappen (set gennem ruderne)  --  der synes ikke at være store muligheder for fejltagelser.

Nordhausen-Altentor.   --   24. oktober 2009.


 

ILFELD.

 

En nydelig lille jernbanestation med sporvognsbetjening.

 

23. april 2016.

Sporvogne i udlandet - Nordhausen og HSB   --   2009.

Inden afgangen fra stationen Ilfeld, skal vi lige afvente krydsning med et af banens tog mod Nordhausen. --->
24. oktober 2009.

 

ILFELD  NEANDERKLINIK,  endestation for sporvognen.

Et ældre-plejecenter for såvel længerevarende som kortere indlæggelser samt dagtilbud i klinikkens lokaler. 

Duo-sporvogn 202.  Ilfeld Neanderklinik.   --   24. oktober 2009.   ^---vv
Her holdende ved siden af, ja hvad hedder det på tysk ??? Strom ??? / åen Bere  ! 

På klinikkens område holdt også denne lille vogn, en efterladenskab fra tidligere lokal bjergværksdrift, men måske også blikfang for en lokal udstilling om denne bjergværks- / minedrift.
 

 

 

 

Remisen.

 

På det tidspunkt vi (SHS) var i byen havde man gravet sporet fra "hovednettet" til remisen op for udskiftning af skinner m.v.  Al skinnegående trafik fra remisen var derfor umulig,  herunder kørsel med museumsmateriellet.

Al nødvendig rengøring samt dagligt eftersyn måtte ske "udendørs" ved "hovedstrækningen".  Alternativt må de vel have benyttet "vognbjørn", hvis større arbejder skulle udføres- husker det ikke lige.

Et stort problem var grafitti, da vognene jo var ude hele døgnet. Omend der -som nævnt- foregik nogle rengørings- og vedligeholdelses-arbejder, udenfor driftstiden, skulle man alligevel have "et øje på hver finger", for ikke at få dem overmalet.

Nordhausen.   --   24. oktober 2009.   ^---vv

 

Hele sporet og området foran remisen var gravet op for udskiftning af skinner, så den viste advarsel var ikke et problem lige på den tid.    --->

 

24. oktober 2009.


(Kun) Den højre halvdel af remisen, fordi . . . 

 

 

Museumsmateriel:

Nr. 23.  Bygget i Wismar, 1934.

VN 23.  Remisen.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.   ^---vv

 

 

(Man skal -som bekendt- altid se en sag fra to sider. :-) )   ^---v

 

Interiør:   En pudsig sædeopstilling:   Tværsæder 4 + langsæder 4(6?) + tværsæder 4.   ^---v

  

 

 

Nr. 40, Gotha, 1959.

VN 40.  Nordhausen.   24. oktober 2009.   ^---vv

 

 Nr. 40 i "naturligt remiselys" . . . 

 

VN 40.  Nordhausen.   24. oktober 2009. . . . . . . . . .  . . . og i blitzlys.


 

 

Bistrovogn (Schienen-Bistro) / Partyvogn  59.    Leipzig, 1961.

1/3-del party-vogn VN 59.  Nordhausen.  24. oktober 2009 . . .

 . . . og de manglende 2/3-dele af samme.

 

 

 

Det var her, foran remisen, at banens driftsleder/direktør fortalte lidt om sporvejen.  "Der er 56 sporvejssystemer i Tyskland - vi er endnu ikke nået op i "TOP 50"."

Han kunne også fortælle, at først i 1970´erne havde "Kommunen" kraftigt kastet deres "nedlæggelsesøjne" på sporvejen.  Så kom oliekrisen imidlertid - det blev redningen.  Pludselig kunne man ikke få hverken brændstof eller dæk til busserne, --men elektricitet havde de masser af ! ! ! 

Kobling og "Kletterschutz"  (hvad hedder de på danske S-tog ???)

 

Interiør:

Partyvogn  59. Nordhausen.   --   24. oktober  2009.   ^---vv


Vognstyrerplads, -- venstre side ---^  og  lige frem ---v

 

 

  

Partyvogn  59. Nordhausen.   --   24. oktober  2009.   ^---vv---^

Når jeg ser på sporvejens egen hjemmeside, er vognen stadig i drift som Partyvogn, et begreb vi ellers på vore sporvognsrejser har hørt, at andre selskaber har afskaffet på grund af de -ofte alvorlige- uheld man har været ude for med servering, dansende passagerer og pludselige opbremsninger ved -eller for at undgå- uheld (udenfor vognen).

12777-IMG_7230.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (431×575)  12776-IMG_7229.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (431×575)

 

 

 

 

Henstillede vogne.

VN 78.

VN 78.  Nordhausen.   --   24. oktober 2009.   ^---vv   

12783-IMG_7179.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (800×600)

Vognstyrerpladsen.   ^---v

 

12785-IMG_7181.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (431×575)  12786-IMG_7182.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (431×575)

VN 78, --  Stort set tømt for inventar, men husede dog et lille lokalt model-anlæg (1:87)

 

Interiør:

Modelsporvognsanlæg / (-klub ?) i sporvognen VN 78:   ^---vv

 

12789-IMG_7184.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (800×600)

 

 

12791-IMG_7188.VN 59.Nordhausen.24.10.2009.JPG (800×600)

 

VN 79.

VN 79.  Nordhausen.   --   24. oktober  2009.

 

VN 81-79.  Nordhausen.   --   24. oktober  2009.

 

VN 79.  Nordhausen.   --   24. oktober  2009.

 

VN 79.  Nordhausen.   --   24. oktober  2009.

 

VN 80.

VN 80.  Nordhausen.   --   24. oktober  2009.

 

(Fortsættes)

 

 

 

Diverse:


Nordhausen, kort før
endestationen ved jernbane-
stationerne nås.

24. oktober 2009.


I årenes løb har man set flere besynderlige spor - dette må vist være berettiget til at komme med i den samling.

Når man fra jernbanedriften er vant til "bløde kurver", så ! ! ! . . . .  vv--->

 

Der kom en mail:

"Sporene i Nordhausen ligner en Brio-togbane.

 

Forårshilsen.

. . . "

 

Langt fra modeljernbanen. 

 

  

 

. . . også en måde at fortælle passagererne . . . 

 . . . hvorfor man ikke lukker dørene op, selvom bussen holder ved stoppestedet.

Nordhausen.   --   24. oktober 2009.

 

 

 -

 

 

 


Forrige side: Wuppertal Schwebebahn.
Næste side: Basel Sporveje.