SB - Skagensbanen - Rutebiler.

 

 

Skagensbanen, Skagen

Rutebilerne inkl. rutebilstation på Grenen

 

Veteranbussen

Selv om Skagensbanen i 2001 blev sammenlagt med Hirtshalsbanen til Nordjyske Jernbaner og al rutebiltrafik i baneregi ophørte i 2005, kan man stadig møde en rutebil fra Skagensbanen i Skagen.

Der er tale om en Bedford-bus anskaffet af Skagensbanen i 1937, der er blevet bevaret af Skagensbanen som veteranbus. Rutebilen blev anskaffet til en ny rute Jerup-Mosbjerg-Sindal-Hjørring, som Skagensbanen sammen med DSB havde fået koncession på. Rutebilen havde oprindeligt nr 8 hos Skagensbanen, men blev i 1960’erne omnummereret til nr 18. Rutebilen har karosseri fra J. Ørum-Petersen i Herning. Den er formentlig den eneste bevarede privatbanerutebil fra før 2. Verdenskrig.  I 2006 blev den af Nordjyske Jernbaner overdraget til Skagen By- og Egnsmuseum, der i dag er en del af Kystmuseet.

 

Rutebilen køres og vedligeholdes af frivillige. Den kan opleves på rundture hver mandag, onsdag og torsdag i perioden ultimo maj til medio oktober.  Der er afgang fra Kystmuseet kl 11. Yderligere oplysninger på www.dengamlebus.dk .

Rutebil nr. 18 foran Skagen station. Den faste rundtur går ikke forbi stationen, men det lykkedes med Café Skagens mellemkomst at overtale chaufføren til at køre en lille ekstratur, således at rutebilen kunne fotograferes i sit oprindelige jernbanemiljø. 31. juli 2017.

 

Rutebil nr 18 foran Skagen station. Rutebilen har 21 siddepladser. Den oprindelige ruteangivelse i midterbæltet var Jerup-Mosbjerg-Sindal-Hjørring. 31. juli 2017.

Rutebil nr 18 foran Skagen station.  --   31. juli 2017.


Rutebil nr 18 foran Skagen station. Rutebilens 80 års fødselsdag er markeret på bagruden. Bemærk også at rutebilen har fået sit oprindelige indregistreringsnummer, P 239, tilbage. 31. juli 2017.

 

 

Øvrige rutebiler før 2. Verdenskrig

Som nævnt i indledningen påbegyndte Skagensbanen i 1933 paralleldrift med rutebiler mellem Frederikshavn og Skagen. Samme år etableredes sommerruter til Grenen fra hhv Skagen og Gl. Skagen. Til denne trafik anskaffedes fra De forenede Automobilfabrikker (DfA) i Odense 3 Triangel rutebiler. De benævntes ”Trambusser” og at dømme efter de foreliggende fotos må der være tale 3 søsterbusser til de 10 ”Trambusser”, der året forinden var leveret til Aarhus Sporveje fra samme leverandør. De 3 rutebiler fik nr 1-3 ved Skagensbanen. Fra samme leverandør blev der også anskaffet en påhængsvogn til ”Trambusserne”. Endelig blev der som reserve købt en brugt bus fra Büssing, der fik nr 4 ved Skagensbanen. De 3 ”Trambusser” havde 29 siddepladser, påhængsvognen 22 og reservebussen 20. Nr 1 brændte i 1939, medens nr 3, nr 4 og påhængsvognen brændte ved en garagebrand i 1943, der var resultatet af en sabotagehandling.

 

I 1938 fik rutebilforbindelsen til Hjørring, der blev drevet sammen med DSB, udgangspunkt i Ålbæk og samtidig udvidedes forbindelsen med en ekstra rute. I 1939 etablerede Skagensbanen endvidere en rutebilforbindelse til Hirtshals fra Skagen hhv Ålbæk. Ruten gav forbindelse til skibsruten til Kristiansand. Til disse ruter anskaffedes i 1938 og 1939 yderligere 2 busser fra Büssing. Busserne, der fik nr 5 og 6 ved Skagensbanen var noget større end de hidtil anskaffede og havde 38 siddepladser hver.

 

Nr 3, 5, 6 og påhængsvognen blev genopbygget efter krigen.

 

Banegårdspladsen med en af trambusserne. Der er ingen tegn på mørklægningstiltag, så fotoet må være enten fra perioden 1933-1940 eller, at dømme ud fra bl a barnevognsmodellen og bilen i baggrunden, fra det første 10-år efter 2. verdenskrig.  Kan nogen forklare formålet med søjlen foran trambussen?

Udateret postkort.

 

 

Rutebilerne efter 2. verdenskrig inkl ”Røde orm”

 

Rutebilstationen på Grenen

I forbindelse med etableringen af sommerruterne til Grenen i 1933 besluttede Skagensbanen at etablere en rutebilstation på Grenen. Det var naturligvis banens arkitekt Ulrik Plesner, der stod for opgaven. Plesners karakteristiske rutebilstation eksisterer stadig, men er senere blevet kraftigt udvidet i samme bjælkehytte-stil som den stil der kendetegner den oprindelige del.

 

Rutebilstationen på Grenen. ”Søen” tv skyldes et netop overstået, mindre skybrud.   --   31. juli 2017.

 

 

Tak til Helge Erlandsen for både tekst og fotos.
Forrige side: Rullende materiel.
Næste side: Frederikshavn-Jerup.