M3 - Cityringen   --   Stationerne.

 

(Siden er under opbygning)

Kort over de forestående tunnelboringer.    --   Kort:  Københavns Metro.

Nu skal maskinerne -delvis adskilte- fragtes til området ved Otto Busses Vej / Vasbygade og atter samles i den næsten færdige -boremæssigt færdige- tunnelmunding, for derfra at "gnave" sig ind under hele den gamle godsbanegårds læssespor samt hovedbanegårdens spor, --i pilenes retning.

De to første boremaskiner, "Nora" og "Tria" er allerede i gang -dernede- på vej fra Nørrebroparken mod Frederiksberg Allé.

 

Se mere om hele projektet:   http://www.m.dk/#!/om+metroen

 

 

 

København H.   (Et tilbageblik)

Oversigtskort over byggepladsen ved Københavns Hovedbanegård (Stampesgade).

Kortet er tegnet "på hovedet", stort set med nord skråt nedad mod venstre.

Stampesgade, set mod København H.   --   23. april 2015.

Store flotte ejendomme, men gaden ligger her -næsten- øde hen. Rent faktisk var alle de flotte, gamle døre til opgangene afspærret med plader i hele byggeperioden, og der var på bygningernes bagsider bygget nogle "erstatningstrapper" til brug i byggeperioden.

  

Her kommer togene så frem på Hovedbanegården:       

Til venstre:  "røret" for "ringen" fra Frederiksberg og depotet  ---  til højre "røret" mod de samme to steder.

Begge fotos set mod vest.       --   23. april 2015.

 


Indvielsesdagen  29. september 2019.

Det var blevet fortalt mig, at den underjordiske gangtunnel mellem den gamle København H (perronundergangen) og metrostationen, skulle være så flot, --så hvorfor ikke begynde dér !

Perronundergangen under Hovedbanegårdens 12 DSB-spor.  Her ses afslutningen ved perron 6, spor 11 og 12, for S-tog mod vest.

Trappe-opgang til perronen til venstre <--- og elevator til højre --->

 

Derfor  --  afsted på "gå-ben" til gadenedgangen i Stampesgade.  

 

Stampesgade.  Flot ser det ud.  De store ejendomme har måske fået en let gang aftørring af støv ?  --  i det mindste er dørene til opgangene atter kommet frem i lyset.  En beboer erklærede i TV, at for kun 8 dage siden, var det hele en stor arbejdsplads !

Et par steder var der Dannebrogsflag i vinduerne !   Nok ikke for at ønske tillykke med åbningen  --  mon ikke snarere fordi rodet nu var overstået.

29. september 2019.    ^---v

4693-DSC03815.M3,Kh,Stampesgade.29-9-2019.jpg (800×533)

Så er der kø !    Tilstrømningen var stor.  Halv til -næsten- en hel times venterid var betingelsen flere steder for en gratis omgang på dagen.  Her var ventetiden ca. 20 minutter kl. 17, --en time efter åbningen for indvielsesdagens drift.

Flotte nye cykelstativer  --  gad vide, hvorda der ser ud her om en måned.

 

Interiør.    --    FLOT

Nedgang til perronerne  --  rullende trapper.      --   29. september 2019.   ^---vv

 . . .  andre kom op efter den første "M3-tur"  --  rullende trapper.

 

 - - - 

 

Desværre blev det ikke til de mange fotos på denne dag.  Man måtte -i nogen grad- følge med strømmen, men vel også tage lidt hensyn til, at ikke alle synes om at blive fotograferet, uanset, at det er livets risiko på en sådan dag, hvor man selv har kastet sig ud i "problemet".

 

Ned i dybet    --    Bund af tunnelrør = ca 24. m under gadeniveau. 

 

. . .  men lidt problemer syntes der også at være ?

 

Dagligdagen.

 

.

 

Næsten "på meter" lå den gamle Københavns første banegård dér, hvor de to store boligejendomme ligger i vore dage (på hver side af Stampesgade), og med sporet mod Roeskilde ud ad vore dages Sønder Boulevard.  Her løb/løber sporet sammen med vore dages Vestbane og S-togene ved gl. Enghave station / nuvær. Carlsberg st. og videre gennem gennemskæringen af Valby Bakke.

Se evt. på et nutidigt kort over Vesterbro - se hvor fint de to linier, den første og den tredie (nuværende) linie begynder og slutter de samme steder, ved Frihedsstøtten (næsten) og gennemskæringen af Valby Bakke, blot vinkelret på hinanden ved hovedbanegården.

 

Heller ikke dengang syntes det altid at være en nydelse at rejse i tog med mange, fremmede mennesker.

Maleri: Julius Exner, 1825-1910.

 

M3  Cityringen.  København H, Stampesgade, med Hovedbanegården i baggrunden.   ^---v   14. oktober 2019.   

 

Nedgangen fra Reventlowsgade.

 

 

Noget af det første man støder på, er "næsten" samme skilt, som man ser DSB-stationen København H, skilt om den manglende gennemgang mellem de to transportsystemer.

31 km metrotunnel er planlagt og boret gennem de sidste næsten 10 år.  Nui kører det hele -tilsyneladende upåklageligt, set fra de fleste passagerers side- og så mangler de sidste ca. 30 meter gangtunnel ! ! !

 

Gadeplan og nedgang.

M3-Cityringen.  Koebenhabn H.   --   14. oktober 2019.  ^---vv

Den lysegrå vægflade i "Vandrehallen" / "Mellemdlkket.  København H.   --   14. oktober 2019.

 

 

 

M3  --  Metrocityringen.  Ned i dybet / op fra dybet.  København H.   ^---v   14. oktober 2019.

 

"Stationens farve".   Den røde vægflade i trappeskakterne,  København H, Metro.   --   14. oktober 2019.

.

M3 - Cityringen.  Københabn H.   --   14. oktober 2019.   ^---vv

 

 . . . og her er vi nede i ca. 21 m under gadeplan (perrongulv).   ---^

 

M3 - Cityringen.  København H.   --   14. oktober 2019.    ^---vv

 

 

 

Rådhuspladsen.

 

Gammel Strand.

 

Kongens Nytorv.

 

Marmorkirken.

 

Østerport.

 

Trianglen.

 

Poul Henningsens Plads.

 

Vibenshus Runddel.

 

Skjolds Plads.

 

 

Nørrebro (v/ Nørrebro S-togsstation).

Stationens røde, meget røde vægbeklædning markerer, at der her er skiftemulighed til S-tog.

 

Her følger så 3. generation af Nørrebro station


Nørrebro station 
med den kommende Metro-cityring-station i "kælderetagen".
Tegning: Udredning om Cityringen, Teknisk dokumentationsrapport, maj 2005.

Med tilladelse fra Metroselskabet.

 

Nørrebro DSB-station.   29. september 2019. 

Her var desværre ikke den store feststemning.  Et par flagstænger med et par Dannevrogsflag ville have pyntet og ville måske have påkaldt sig lidt opmærksomhed på festdagen.

 

Udførte vejarbejder på Folmer Bendtsens Plads.   --   29. september 2019.

(Nu skulle der lige komme en sporvogn, linie 7 til Kongens Nytorv, i "inderbanen" (til venstre).

 

Nedgangen til M3 - Cityringen.   --   29. september 2019.

 

Afgangstider  --  S-tog og busser.

 

Elevatortårnet og . . ..

. . . den rullende trappe.   

Begge de rullende trapper var desværre ikke nået at blive klar til indvielsen  --  her henvistes passagererne til at benytte de normale trapper i stationsbygningen.

 

Folmer Bendtsens Plads set mod Nørrebrogade / mod nord.

 

De rullende trapper nåede ikke at blive klar til drift . . .       29. september 2019.   ^---vv

. . . men cykelstativerne er taget i brug.

Flere cykelstativer under et af buefagene.

 

Den rullende trappe til Metro-perronerne var fuldt virksom.

men som nævnt skulle man benytte de gamle trapper i stationsbygningen for at komme op . . . 

. . . til S-togene på højbanen  ---^ .     --     29. september 2019.

 

Nørrebro S-togsstation, vestsiden/"bagsiden".  Set mod Nørrebrogade.   --   29. september 2019.  

 

Nørrebro S-togsstation, vestsiden/"bagsiden".  Set fra Nørrebrogade.   --   29. september 2019.   ^---v

 

- - - 

 

        

Nørrebro S-togsstation, vestsiden/"bagsiden".  Set fra perronen mod Nørrebrogade. 
29. september 2019.   ^---v 

Det er ved at være aftem på indvielsesdagen for Metro-Cityringen.  Det er ved at være aften og mørkt -udenfor.   

Det er tid at gå ned i "Metro-dybet", dér er det alligevel kunstlys hele døgnet - hvis man skal se noget.    --   29. september 2019.

 

Ned i dybet.   --   M3  Cityringen,  Folmer Bendtsens Plads.   --   29. september 2019.  ^---vv

 

 

Mellemdækket / Servicedækket (jeg husker ikke at have set det betegnet) med billetautomater, informationer og billet-stempelautomater.   ^---vv

Baggrunden for at de nedadgående rulletrapper i stationernes standardudgave ligger bagerst, er at de afrejsende i modsætning til de ankommende kan have brug for at benytte  billetsalgsmaskinerne. Efterhånden er der imidlertid på en række stationer valgt en afvigende fordeling af de nedadgående og opadgående rulletrapper med forskellige lokale begrundelser.

 

 

Metro-systemet i stiliseret udgave.    --   29. september 2019.

Et nemt overskueligt, forenklet kort over Metroens stationer, selvom dette "kort" ikke er geografisk korrekt.

 

 

 

Den ene af de to (stort set ens) cykelkældre.   --   29. september 2019.

Om en måned er her formentlig fyldt op med mere eller mindre "stjålne" cykler ???

 

 

Stationsnavnet på perronernes glasafspærronger mod sporene.

 

Videre ned i dybet . . .      --    29. september 2019.   ^---vv

"Stationens farve".   ---^

Travlhed på perronerne på den nyåbnede Metro-Cityring.   --   29. september 2019.   ^---vv

Toget kommer, afspærringerne går til side / dørene går op . . .  

. . . og 15-20 sekunder efter er der TOMT.

 

 -

 
 

Nørrebros Runddel.

 

Nørrebros Runddel   --   Der er ikke meget "runddel" tilbage. ^ ---v 25. oktober 2019.

 

 

 

Elevatorhus og nedgang.   --   25. oktober 2019.   ^---v

 

 

 

"Mellemdækket".

M3 - Metro-Cityringen, Nørrebros Runddel.  "Mellemdækket".   --   25. oktober 2019.   ^---vv

 

 

"Billetsalget".   --   25. oktober 2019. 

 

"Informationer".   --   25. oktober 2019.     ^---v

 

 

"Stationens farve" !   --   25. oktober 2019. 

Cykelparkeringen--  er endnu ikke overfyldt.   --   25. oktober 2019. 

 

Perronen.

M3 Metro-Cityringen.  Stationsskilt.   --   25. oktober 2019.

(Egentlig er det spejlbilledet af skiltet på den modsatte side af perronen (altså skiltet bag mig), der er fotograferet og derefter spejlvendt i gengivelsen her.  Årsagen:  De kraftigt lysende stationsskilte misfarver ofte optagelserne.  Her gik det helt galt, men det lille "snyderi" / fotomanipolationen klarede sagen.)

 

Ned i "dybet".  M3 Metro-Cityringen.   --   25. oktober 2019.

 

   

Perronen.   M3 Metro-Cityringen.   --   25. oktober 2019.   ^---v

 

Toget via Frederiksberg ("mod uret") afgår.     M3 Metro-Cityringen.   --   25. oktober 2019.

 

 -

 

 

Nuuks Plads. 

 

M3 Metro-Cityringen.  Nuuks Plads ( ^---Rantzausgade / Jagtvej-krydset).   --   25. oktober 2019.   ^---vv

Den store røde bygning, der delvis ses til højre i billedet var Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm (eller blot: Landsarkivet for Sjælland), og var en del af Statens Arkiver.  I 2012 blev Landsarkivet lagt sammen med Rigsarkivet. 

 

M 3 Metro-Cityringen.  Nuuks Plads.   Elevator --^ og nedgang  ---v      25. oktober 2019.

 

 

"Mellemdækket".

M3 - Metro-Cityringen.   Oversigtskort.   --   25. oktober 2019.   ---^

 

M3 - Metro-Cityringen.   "Mellemdækket"   --   25. oktober 2019.   ^---vv

 

 

M3 - Metro-Cityringen.   Cykelparkering.   --   25. oktober 2019.   ^---v

Heller ikke her, er der tale om et "tilløbsstykke".   --   25. oktober 2019.

 

Perronen.

M3 - Metro-Cityringen, Nuuks Plads.   "Stationens farve."   --   25. oktober 2019.

 

. . . Trapperne.

 

. . . og "stationsskiltet"  (et af dem).

 

   

 

 

 

 

 -

 

 

 

Aksel Møllers Have. 

Aksel Møllers Have på Godthåbsvej (Frederiksberg) . . .    ^---v    25. oktober 2019.

 

Aksel Møllers Have på Godthåbsvej (Frederiksberg) . . .    ^---v    25. oktober 2019.

 . . . mens Frederiksberg Svømmehal ses svagt i baggrunden.

 

M 3 - Aksel Møllers Have på Godthåbsvej (Frederiksberg) . . .    ^---v    25. oktober 2019."Mellemdækket"

 

M 3 - Aksel Møllers Have, cykelparkeringen.    25. oktober 2019.   ^---v

 

 

(Fortsættes)  

 

 

 -

 

 

M 3  --  Frederiksberg, Metro.

"Mellemdækket".

 

På Frederiksberg metro-station kommer man ind fra dette billede´s højre side og går "bagud" mod trapperne.    --   29. september 2019.

 

Rulle-trappen fra M3-perronen.   ^---v

 

Trappen til perronen.   --   29. september 2019.   ^---v

 

 

Trappen fra perronen mod "mellemdækket"

 

 . . . og ned fra samme.

 

Frederiksberg station.    --    Perronen.

M3 - Cityringen.  Frederiksberg station.   --   3. oktober 2019.   ^---vv

 

 

Op i lyset !   ^---v

M3 - Cityringen.  Frederiksberg station.   --   3. oktober 2019.

 

M3 - Cityringen.  Frederiksberg station.   Togviserskiltet for tog mod København H. --   3. oktober 2019.

 

 

 

Frederiksberg Allé   --   Over jorden.

 

M3-stationen "Frederiksberg Allé" på hjørnet af Frederiksberg Allé / Platanvej.   
3. oktober 2019.   ^---vv

 

Nedgangen til M3-stationen "Frederiksberg Allé".   --   3. oktober 2019.   ---^

. . . og de tilstødende "forretninger".   ---^

 

Gadekrydset Frederiksberg Allé -- Platanvej / Madvigs Allé.

Genbo-huset "Sans Souci" på hjørnet af Frederiksberg Allé / Madvigs Allé.  

3. oktober 2019.

 

 

Frederiksberg Allé   --   "Mellemdækket".

Den rullende trappe fra "mellemdækket" til Frederiksberg Allé.   --  3. oktober 2019.  

 

"Mellemdækket".   ---^     

Ned i "dybet".   ---^

 

 

På vej op fra perronen . . . 

 

. . .  3. oktober 2019.

 

 

3. oktober 2019.

 

Frederiksberg Allé   --   Perronen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enghave Plads.

Enghave Plads ligger for enden af Istedgade mellem caféer, barer og restauranter.  Lige ved siden af metrostationen ligger det grønne område / åndehul Enghaveparken, og der er ikke langt til spillestedet VEGA og Carlsbergbyen (som S-togsstationen "Enghave", har fået ændret navn efter: "Carlsberg").

Over jorden

(Stationsskiltet er dog fotograferet under jorden !   --   3. oktober 2019.)

 

Enghave Plads.  Adgangen til / fra perronen.   --   3. oktober 2019.   ^---vv

Kommende afgange til . . . . 

 

Elevatorerne til perronen.   ^---v

 

Ovenlysvinduerne.

 Et hjørne af Enghave Plads.   --   3. oktober 2019. 

"Mellemdækket"

M3  --  Cityringen.  Enghave Plads.  Mellemdækket / Servicedækket (jeg husker ikke at have set det betegnet) med billetautomater, informationer og billet-stempelautomater.   

3. oktober 2019.   ^---vv

 

Alle stationer er udført efter -stort set- samme koncept, så man kunne næsten nøjes med at gennemfotografere een station, og så bringe den enkelte stations farvede vægbeklædning ! ! !   

 

 

 

 

 

Trappen til/fra Enghave Plads set fra "mellemdækket".   3. oktober 2019.   ^---v 

 

M3  --  Cityringen.  Enghave Plads.  Mellemdækket / Servicedækket.

Stationsskilt over glasdørene til togene.   --   3. oktober 2019.

 

Perronen.

Enghave Plads,  perronen.   --   3. oktober 2019.   ^---vv

 

 

 

Elevatorerne til gaden . . . 

. . . eller man kan tage trapperne !   --   3. oktober 2019.

 

I gulvet foran alle glasdørene til togene er spornummeret markeret.

 

----------------

 

 

Vedligeholdscenteret, Sydhavnen (ved H.C. Ørstedsværket).

 

Med udgangspunkt beliggende i Sydhavnsområdet, som nabo til DSB´s centralværksted, køres der -underjordisk- til Københavns Hovedbanegård, hvorfra den egentlige Metrocityring udgår.

 

 

 

 

 

 

29. september 2019. 

Metro-Cityringen åbner

Med udgangspunkt beliggende i Sydhavnsområdet, som nabo til DSB´s centralværksted, køres der -underjordisk- til Københavns Hovedbanegård, hvorfra den egentlige Metrocityring udgår.

 

Alt har en fortid -således også en Metrocityring:

Via de store kraner langs Kalvebod Brygge -ganske som det sås ved Østre Gasværk- blev gasværkskul læsset på kulvogne, og kørt af Valby Gasværks egen bane over vore dages Vasbygade ved DSB´s maskindepot (ved drejeskiven), langs sydøstsiden af hegnet rundt om DSB´s Centralværksted, til Valby Gasværk.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/280.i.04.otto%20busses%20vej-valby_gasvk-signal.aug.1965..jpg 

Omkring 1961 indstilledes kørslen med gasværkstogene og sporene fra havnen til værket blev pillet op, men tilsyneladende glemte man banens signaler ved Otto Busses Vej, og de blev stående i flere år derefter, her i august 1965.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/280.i.02.otto%20busses%20vej-valby_gasvk-signal.aug.1965.jpg

Otto Busses Vej, ved Vasbygade, set mod sydvest. Udenfor billedet, til højre, ligger Maskindepot Gb´s store drejeskive og indenfor billedkanten, til højre, ses gavlen af Centralværkstedets administrationsbygning (der endda indeholdt værkstedets lager i samme værksteds første ca. 80 år).

Cirka midt i billedet følger noget "parklignende" trævækst, et grønt område sydøst for centralværkstedets hovedbygning. Langs hegnet her "sneg" gasværksbanen sig forbi på sin vej mod Enghavevej og gasværket. (se næste foto)

August 1965.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/valby_gasvaerk_nr.5.foto.p.adamsen..jpg

Næsten samme motiv. Her er VG nr. 5 på vej mod Valby Gasværk med et træk vogne langs det samme stykke af Otto Busses Vej.

 

I baggrunden foran lokomotivet  ses, som den hed, Emballagepladsen, dvs. DSB´s indleveringssted for tomt returgående emballage.

Denne form for emballage blev dengang fragtet retur for en særlig billig fragt, men blev derfor læsset i befordringsmæssigt, særlige vogne, der -i påkommende tilfælde, f. eks ved driftsforstyrrelser eller isvanskeligheder på Storebælt- kunne tages ud af godstogene til senere befordring, uden at der kunne forlanges erstatning for forsinket levering.

 

Emballagepladsen (fhv.)

Den fhv. Emballagepladsen, Gb.  --  "Glemt" bokspalle og Q 349 + F 651 i baggrunden.   --   19. august 1970.

 

Nu kunne man måske forledes til at tro, at det var, da jeg skulle fotografere de to lokomotiver, jeg også tog et billede af bokspallen.

Nej, --det var faktisk omvendt.  Last- og bokspaller var på de tider næsten så "flygtige" som æter.  Bedst som man havde dem, så var de væk.  Der blev derfor ofret meget på at holde styr på dem, men ofte forgæves . . .  

Der var mange penge i, at få en sådan lastpalle / bokspalle i cirkulation igen.

 

- - - - - - - - - - - - - 

 

Et fremtidskik:

2014 - 19:  Hele dette areal, "så langt øjet rækker bagud" (dvs. helt ned til den gamle godsbanegårds ankomstrist) er nu blevet til servicecenter for den kommende Metrocityring, som åbnes i efteråret 2019.

Langs billedets højre overkant ses indkørselssporet til Ankomstristen på København Gb. Lige nedenfor -i disen- aner man Metrocityringens store vendesløjfe i baggrunden.

Øverst til venstre ses de to sammenbyggede rengørings- og vaskehaller. Bag denne vaskehal og de store stabler (af ?) kan man meget svagt ane forbindelsessporet til metro-opstillingssporene, fire spor hver med plads til fire togsæt (øverst til højre).   

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

20. marts 2019.

 . . . og det var her, ovre til højre, at en masse af DSB´s gamle, udrangerede materiel endte deres dage:  

En dunk petroleum og en tændstik  --  bagefter en skærebrænder:

 

 

Afbrænding af materiel ved Centralværkstedet, København, august 1966.


En EK-vogn, to Cu-vogne og en ?, under afbrænding.

Et par dage efter -når skærebrænderne havde gjort det efterfølgende arbejde-, var der ikke meget tilbage.

 

Resterne af Ms 404 (til venstre) + Ms 403,  Centralværksted Kh.  --  December 1973.  

 

Emballagepladsen / Afbrændingspladsen med Centralværkstedet i baggrunden. 

De nærmeste vogne på Centralværkstedets grund (bag græs og buske) venter -stort set- bare på manden med en dunk petroleum og en tændstik.  Send så en venlig tanke til manden i toppen af containerkranen (herfra hvor foto er optaget). Der måtte kun afbrændes vogne når vinden bar røgen vær fra beboelsesejendommene på Enghavevej og Ingerslevgade).  Så sad kranføreren til gengæld lige i røgfanen, og var "mere død end levende", når han havde fyraften.

Næsten samme udsigt, her dog fra fra Metrocityringens tag.  --  8. januar 2016.  ^---vv  

Udsigten her er dog mere den gamle Emballageplads, vel med containerpladsens ekspeditionsbygning ca. lige under fotografen.

 

. . .  og nu er der klargøringscenter for Metrocityringen ! ! !

 

 

 

 

 -

 

 

Stort set samme motiv, som gårsdagens, bare 54 år senere !   ^---v

 

Indvielsestogene holder klar !   ---   29. september 2019.   ^---vv

 

 

Der gamle emballageplads i nutidig "forklædning".   --   29. september 2019.   ^---v

. . . samt "bagsiden" af Centralværkstedets administrationsbygning (der tidligere havde lagerlokaler i den venstre/vestre høje del ende af bygningen).

 

Vedligeholdelsescenterets værksteds- og administrationsbygning.   --   29. september 2019.

 

-------------------

 

Strækningen fra Vedligeholdelsescenteret til Københavns Hovedbanegård.

Den grå "sløjfe" i bunden af kortet indrammer opstillingssporene i og ved vedligeholdelsescenteret.  Herover ses forbindelsen til "ringen" og hovedbanegården.

 

Vedligeholdelsescenterets østre ende.   29. september 2019.   ^---vv

Nedkørselsrampen for kørsel mod "ringen" / hovedbanegården.   29. september 2019.   ^---vv

 

. . . med centralværkstedets administrationsbygning til højre. 

Stort set repræsenterer betonvæggen stedet for, hvor gasværksbanen til Valby  Gasværk i sin tid kørte mod værket.

Vender man sig 180 grader omkring, mødes man af dette syn:

En moderne transformatorstation (?) eller ?  samt nyt moderne byggeri på de gamle læssespor (til venstre).

Under jorden forsvinder metro-sporene ind under det gamle areal for godsbanegårdens læssespor, under Dybbølsbro og Kødbyen til stationen (Københavns Hovedbanegård) i Stampesgade.

 

--------------------

 

 

28. marts 2020.

Den nye perrontunnel mellem Metro-Cityringen og Københavns Hovedbanegård.   --   2020.

Den nye perrontunnel mellem Metro-Cityringen og Københavns Hovedbanegård.  En næsten Covid 19-tom perrontunnel en søndag formiddag d. 22. marts 2020.   

Fotograferet i gangretning fra Metroen mod den gamle perronundergangen på København H. Opgangen tv, lidt inde i den brede tunnel, er ”bitrappen” til Reventlowsgade.  Hovedtrappen vender mod Halmtorvet.

Foto: Helge Erlandsen.   ^---vv

Umiddelbart før overgangen til den gamle tunnel findes en endnu afspærret trappe (tv) og elevator (th) til bagageperronen (tidl perron 7).

 

Straks efter overgangen til den nye, bredere tunnel findes den nævnte, endnu afspærrede trappe (th) og elevator (tv) til bagageperronen.

Metro-Cityringen ses i baggrunden.   ^---vv

Forrest ses trappe (tv) og elevator (th) til spor 11/12 og umiddelbart efter overgangen til den nye bredere tunnel, den nævnte -endnu afspærrede- elevator og trappe til bagageperronen.

Den nye perrontunnel mellem Metro-Cityringen og Københavns Hovedbanegård en Corona-ramt søndag formiddag d. 22. marts 2020.   

 

Iøvrigt åbner den nye Nordhavns-Metro lørdag d. 28. marts 2020.

 

"Indvielsen af M4 Nordhavn bliver uden åbningsfest

På grund af Coronavirus/Covid-19 og myndighedernes anbefalinger er den folkelige fejring af åbningen aflyst.

Vi forventer stadig, at M4 Nordhavn åbner d. 28. marts, hvilket kommer til at betyde endnu flere afgange mellem København H og Østerport. M4 vil dermed hjælpe med at forebygge trængsel på en af de mest travle strækninger i metroen."

( Københavns Metro    https://m.dk/rejser/m4-nordhavn/  )

 

Tak til Helge Erlandsen.