Slagelse-Kalundborg /  Slagelse-Næstved

 

 

Slagelse-Kalundborg.

 

 

Slagelse.

HTJ  S 29 i Slagelse (DSB).  --    8. maj 1965 (nm).

 

 

Havrebjerg.

DSB/HTJ Havrebjerg st.   --   1983.  Foto:  Steen Larsen.


VLTJ SM 16.  Havrebjerg station, med Høng bagude (t.v.) og Slagelse forude (t.h.).   --   21. maj 1989.


 

HTJ S 47 (ASJL 1954, ex SJ YBo6 1037, til HTJ S 47 1980) ved Havrebjerg (DSB/HTJ).   --   1983.  Foto: Steen Larsen.

 

HTJ Ym 52 (Üerdingen 1975) ved Havrebjerg (DSB/HTJ).   --   1983.  Foto:  Steen Larsen.

 

 

Løve. 

DSB/HTJ  Løve st.   --   1983.  Foto:  Steen Larsen.

 

En stor del af nedenstående fotos blev optaget på en DMJK/HgJK-særtogstur med afgang fra Tølløse kl. 10.30 og ankomst til Ruds Vedby kl. 12.20. Her var der frokost med efterfølgende afgang kl. 14.00.  Ankomst til Høng kl. 14.20.

I Høng var der ophold til kl. 15.20 og herefter kørsel mod Tølløse, uden ophold med ankomst kl. 16.20.

Desværre var der ikke tid til standsning ved alle stationer, ligesom fotografierne -for størstedelens vedkommende- er optaget  i køreretningen Tølløse - Høng, hvilket kan være noget distraherende -især ved strækningsfotografierne-, hvor særtoget kører i modsat retning af "læseretningen".

 

 

 

Høng (DSB/HTJ).  

  . . . . . .^^---  1969 . . . . . . . . .  Find et stort tilbageskridt  ! ! !  . . . . . . . . .. 1989  ---v    

Nej, --de er ikke ens - billederne - altankassen er væk på det seneste.

 

DSB. Høng station.   --   21. september 1969.   ^---vv

 - - -

(Set i køreretning tilbage mod Tølløse)

 

DSB. Høng. Vejfacaden.   --   21. september 1969.   ^---v

 - - -

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLITIKEN,  "Landet rundt". - 1943. -->

 

DSB Mo 572. Høng.   --   15. maj 1960.

(Dette foto er vist før, -på siden  Litra Mo  men ses her i en bedre gengivelse.)

 

 

 

Afsked med Høng:   VLTJ SM 16.  Høng.   --   21. maj 1989.   ^---v

 - - -
Gørlev.

DSB. Gørlev station.   --   15. maj 1960.  . . .   ^---v

 . . . vejfacaden.   --   15. maj 1960.

 

 

 

DSB  C 708 og Slagelse - Værslev - Kalundborg  --  1965. 


  

DMJK-meddelelse nr. 204 om forårstur i 1965.    ---    DSB C 708 mellem Høng og Gørlev.  --  22. maj 1965. . . ... -. . .  . .. . . . .. . . . . .

   

DSB C 708+CR+CPE. I baggrunden ses en OHJ-skinnebusbagegevogn, SB / "rumpeged". Høng.  --  22.  maj 1965.

 

DSB C  708 med "strampudset" nummerplade og skorstensbånd ("Slips").  Gørlev.   --   22. maj 1965.

(Turlederen Einar Mikkelsen får en sludder med lokoføreren mens E. Beyer er på vej mod toget. --  Selskabet / de rejsende i baggrunden er ikke turdeltagere - det var jo et alm. personførende tog, vi kørte med.)

 

DSB C 708.  Store Fuglede.   --   22. maj 1965.

Et af klubbens medlemmer, J. Steffensen, fortalte om, da en af hans jernbanevenner fra det sydlige udland, havde været på besøg en gang efter krigen (2. verdenskrig). "JSt" var taget ned til Gedser for at møde vennen.  Der skulle naturligvis tages et billede af lokomotivet, der (tilfældigvis ???) også havde strampudset skorstensbånd.

Vennen -der var en jævnlig gæst i Danmark- så på skorstensbåndet, og udbrød: "Er det noget nyt I har indført ?".

Ak ja, -- Det var ikke hverdagskost, at skorstensbåndene var rene ! ! !

 

DSB C 708. Jerslev.   --   22. maj 1965.

 

 

DSB C 708.   --   22. maj 1965.

 

Den netop -for persontrafik- lukkede Værslev station.  Stationsbygningen, tegnet af arkitekt A. Ahrens, blev nedrevet i 1973.    

 . . . og hertil afgav man(evp)  i 1956 en masse afmeldinger af tog eller modtog tilbagemeldinger vedr. tog til / fra Svebølle. Ofte blev der kvitteret med ordene: "Modtaget, Stolze",  (stationsforstanderen).

Herfra udgik (!!!) den lille privatbane: Hørve-Værslev Jernbane, som nedlagdes d. 31. december 1956. Jeg var ikke med nedlæggelsestoget, men nåede da en cykeltur langs den i efteråret 1956.

Foto: 22. maj 1965.

 

DSB  708. Kalundborg.  22. maj 1965.

 

Det var ikke mange fotos fra en jernbaneudflugt, men der skulle først og fremmest være film til morgendagens udflugt.

Kalundborg kunne man altid komme tilbage til  -  Det skulle gå anderledes ! ! !

 

 

Søndag fortsatte DMJK-udflugten efter nedenstående program:

Aarhus Sporveje,  Hads-Ning Herreders Jernbane  og  Horsens-Odder Jernbane:

(Mere om de tre af turens underpunkter på de tilknyttede links, der i høj grad stammer fra netop denne udflug.)

 

------------------------------------------------------ O ------------------------------------------------ O ----------------------------------------------------

 

 

Slagelse-Næstved.

 

Dalmose.

 

 

   

 Dalmose. Politiken: Danmark Rundt - 1944. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Dalmose  --  9. august 1973.

Foto. Henning Petersen.

 

Dalmose station, set mod Slagelse.  --  Juni 1974.

 

  

 

 

 

 

Dalmose station  --  10. august 1974.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

(Indsat) Dalmose station -vejfacaden-  ca. 1910.   Postkort.

 

Dalmose station, vejfacaden.   ^---v

På fotografierne her -i 1974- er stationen omdannet til radio-/TV-forretning,  "Hashøj TV".   ^---v

 

Dalmose  --  27. juli 1975.

Foto. Henning Petersen.

 

Varehuset,  Dalmose.  --   9. august 1973.

Foto. Henning Petersen.

 

Toiletbygningen, Dalmose.   --   27. juli 1975.

Foto. Henning Petersen.

 

DSB J 5,  Dalmose.   --   1928.

Arkiv: Henning Petersen.

 

Remisen,  Dalmose 9. august 1973.

Fotos. Henning Petersen.    ^---v

 . . .

 

Tak til Georg Schmidt, Henning Petersen, Niels Munch (nm) Steen Larsen.