Øresundsvej st. på Frilandsmuseet   -  2012 - 2014.

 

Nationalmuseet, Frilandsmuseet har modtaget lidt penge, som man har valgt at investere i at få reddet Øresundsvej Stations mur-elementer op på det fundament, der allerede blev støbt i 2006. Et skridt på vejen, et lille men nødvendigt skridt eftersom bunden af elementerne var begyndt at miste stabilitet. Noget måtte der gøres.

Fotos: Niels Erik Jensen, Frilandsmuseet.

Det er endnu tidligt på dagen (d. 9. marts 2012), skyggerne er lange.  Det er byggekranen i baggrunden også, . . .

. . . eller måske snarere høj, for at kunne nå at løfte de tunge elementer fra opbevaringspladsen til byggepladsen . . .

. . . i et løft.   --    De tre første elementer til stationsbygningens oprindelige sporfacade er på plads.

 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. juni 1979.

 

Gavlen mod varehuset  (på Amagerbanen var det facaden mod syd / Dragør).

 

Alle elementer -undtaget eet, der ikke klarede flytningen- er på plads. Her ses den oprindelige Krimsvej-facade, nu den kommende facade mod sporet.   Til venstre stationsbygningen, til højre udhusbygningen/toiletbygningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øresundsvej station, maj 1957. --->

 

 

Et kik ned mellem stationsbygningen (tv.) og udhusbygningen (th.). Synsretningen er nøjagtig modsat af første foto,   --   da stod murelementerne bare ikke her ! ! !

 

 

Her et kik ind i stationsbygningen fra indgangsdøren til ventesalen (i forgrunden - hen til forhøjningen i fundamentet).

Bagved denne forhøjning, til venstre, skal man tænke sig stationskontoret (den blå "kasse" står midt i rummet) og bagved de hvide plastsække lå stationsforstanderens dagligstue.

I højre side skal man tænke sig køkkenet med "spisekammer" lige bag forhøjningen i fundamentet  (udfor det lille vindue på foto fra 1957 ovenfor) og i bageste højre hjørne, trapen til 1. sal.  Endvideres anes døråbningen for udgang til den lille gårdsplads og udhus- /toiletbygningen.

 

Elementerne er nu  flyttet på plads, minus det ene, hvor bæringen kollapsede, netop som det skulle placeres på fundamentet. Museets håndværkere vil dog, i det omfang man kan få tid,  begynde en sammenmuring af elementerne.

Herudover mangler naturligvis gavlelementerne, som dog er flyttet tættere på pladsen og afstillet mere stabilt end tidligere.

 

Øresundsvej ser ud af lidt mere nu, hvilket måske kan medvirke til en større interesse for den økonomiske side af sagen ! ! ! 

 

Tak til:

Niels Erik Jensen, Nationalmuseet/Frilandsmuseet.

 

 

4. august 2012.

 Desværre er der ikke sket meget siden ovenstående fotografiers optagelse.  "Støvet har lagt sig" - fire måneder er gået, og det grønne skyder op alle vegne, --men endnu ingen penge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet, set fra Stadager Brugsforening.   --   4. juli  2012.    

Det er udhusbygningen ---^ (opr. mod Øresundsvej), der ses til venstre og selve ^--- stationsbygningen til højre.

 

Som mange jernbaneentusiaster allerede ved, er det således den "gamle" bane-facade, der her vender ned mod resten af "Stationsbyen".  Dette har sine helt praktiske årsager, for at få hele arrangementet til at "gå op" i det samlede projekt.

I øvrigt tror jeg stationsforstanderne på stationen, da den lå på Amager, på mange områder, måske langt ville have foretrukket denne placering, som dog ikke var mulig derude.

Som bygningen opføres her, får "Stander" den flotteste udsigt fra sit stuevindue ned langs byens hovedgade, mens boligens køkken kommer til ligge mod nord (koldt), samt at have vinduer ud mod sporet.

Stationskontoret -der lå midt i bygningen- får her -stort set-samme adgang til perronen, --og det mistede udsyn til sporet er nok uden betydning, --man kunne alligevel intet se heller på Amagerbanen.  Skulle stationsforstanderen se noget, måtte han hen i døråbningen i gavlen mod perronen.

Der bliver stadig let adgang til et evt kommende varehus, der kan få facade mod, og naturlig adgang til, vejen til/fra byen.

 

... og det er jo ikke en nøjagtig kopi af Øresundsvej station, men et genskabt eksempel på en mindre dansk landstation, og dens tilknytning til "sin by".

 

 

Stationsbygningen som den ville have set ud fra Øresundsvej . . .

 

 . . . og udhusbygningen, som den så ud set fra hjørnet Øresundsvej / Krimsvej - stationsbygningen ses til venstre. 

 . . . og set den anden vej, men stadig "set fra Krimsvej".

 

 

Teori ---^  . . .   og praksis ---v.       Stadager Brugsforenings gavl ses i baggrunden.  Mon ikke det var uddelerens stuepige, der havde et af de to små værelser på 1. sal i gavlen.   Hun får en flot hvis/når stationen bliver færdigopført.

 

 

Et "drømmesyn":

 

Stationsbygningen til højre og man aner den kommende banelinie mod Frilandsmuseets Brede-indgang.

 

 

 

Frilandsmuseet har i august 2012 udsendt dette kort, der viser stationens placering på museet ( --- den punkterede (jernbane-)linie skyldes dog evp).   Her ses (antydes) sporets fremtidige placering i landskabet,  følgende hegnet skråt op mod højre (øst), og herefter drejende mod venstre (nord) til Brede-indgangen.

Den røde punkterede linie antyder en lille, kommende sporforbindelse fra Brede-indgangen øverst til venstre til Øresundsvej station nederst mod venstre hjørne. 

Den (nedennævnte) lille remise opføres ved det lille blå-punkterede stikspor, og er en lille traktorremise fra Vordingborg station, der er blevet foræret til Frilandsmuseet af en privatperson. 

 

Tænk at komme til Brede med Nærumbanen, stå af og gå gennem det spændende område Brede Værk / Brede Hovedbygning for ca. 500-700 meter længere mod vest at møde Frilandsmuseet´s hovedindgang, hvor et lille motortog / en skinnebus holder og venter på at køre til Øresundsvej station.

  

 

 - o -

 

 

 

Oktober 2013:     Nu sker der noget:

 

I forbindelse med stationens genopførelse, har Frilandsmuseet -som også tidligere anført- planer om at etablere en ganske lille (kort) museumsbane fra museets Brede-indgang til det nye museumsafsnit, Andelslandsbyen (Stationsbyen, --mange steder benævnt).

Med henblik på denne lille jernbane har en lille remise været ønskelig, og man har erhvervet en lille rangertraktor-remise fra Vordingborg station (DSB).

 

Denne remise er nu under genopførelse,

og en af "siden" s læsere, Stig Jensen, har sendt nedenstående fotos:

Frilandsmuseet.  Tømmer til Vordingborg´s lille traktorremise, der her ses i baggrunden.   --   Oktober  2013. 
Foto: Stig Jensen.

 

Frilandsmuseet.   Udsigten fra remisen mod den kommende station.  --   Oktober  2013.  Foto: Stig Jensen.

 

Det -restaureringsmæssigt- nødvendige tømmer til remisen, saves på Frilandsmuseets eget savvaerk.  
Oktober 2013.  Foto: Stig Jensen.   ^---v

( I øvrigt er det Øresundsvej stations mure, der svagt anes i baggrunden i billedets venstre side for enden af "Stationsbyens hovedgade".)

Se mere om savværket::  http://natmus.dk/frilandsmuseet/udstillinger/stationsbyen/snedkervaerksted-fra-borre/

 

Remisen. 

Først:  Her er remisen dog under nedtagning  på Vordingborg station.


 

Nedtagning af  Vordingborg stations traktorremise.   --   Foto:  Frilandsmuseet.   ^---vv

 - - -

 . . .. . 

 - - -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th:  Genopførelse på Frilandsmuseet.   --  Foto:  Frilandsmuseet.

 

Traktorremisen under genopførelse. Der er kommet tag på og i løbet af vinteren ventes remisen indklædt.
Remisen er placeret for enden af et vigespor, som kan ses på nedenstående sporplan opmålt, koteret og planlagt af COWI.

Remisesagen blev akut da man skulle flytte de adskilte dele endnu en gang, hvorfor man besluttede at få den ind i "Stationsbyen"s interne arbejdsplan, og få den opført.   Hertil kommer, at man har brug for pladsen i remisen til opbevaring af diverse, eftersom udenoms arealerne er blevet indskrænket fra årsskiftet.

"Øresundsvej stations" påtænkte sporplan indtegnet i et luftfoto.  Bygningernes endelige placering fremgår af nedenstående illustration.

Foto/tegning:  Frilandsmuseet.

 

 - - -  

 

Frilandsmuseet, Lyngby.  Vordingborgs lille traktor-remise under genopførelse.   --   8. december 2013.
Foto:  Stig Jensen.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -  her med begyndelsen til den lille tilbygning ved remisens bageste gavl.

  

TAK til Stig Jensen for tilsendelse af fotos.

 

Lidt om remisen i Vordingborg.

 

 

 

 

Tegning: Carsten Bo Andersen,  LOKOMOTIVET nr. 3 (35) Februar 1994.

 

Tak til:  

LOKOMOTIVET / Torben Andersen for tilladelse til brug af artiklen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jernbanevogn:  OHJ Qh 350

OHJ = Odsherreds Jernbane dvs. privatbanestrækningen Holbæk - Nykøbing Sjælland.

Set fra remisen mod stationsbygningen (under genoppførelse - vi ser frem til foråret 2014).  --   Vognen på det midlertidige spor er et udlån (???), som jeg forsøger at vende tilbage til snarest..   ^---v

 - - -

 

Vognen er OHJ Qh 350, senest litreret Glm 350. Den er stillet til rådighed for Frilandsmuseet, idet museet skulle have planer om at sætte den i stand til udstillingsbrug (dog ikke som køreklar), når projektet når så langt.

( www.jernbanen.dk / http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=156&g=g : QH 350.  Bygget af Niesky 1919. Ombygget 1930 til OHJ J 350 og atter ombygget 1965 til OHJ Glm 350.)

 

TAK til Stig Jensen for tilsendelse af fotos.

 

 

En nyhed der nok kan bære fuld spaltebredde  :-)

I Frilandsmuseets Venner´s medlemsblad (Nov. 2013) meddeler museets overinspektør Peter Hemmingsen:

Lige nu kan det næsten være svært at få hænderne ned.

 

Museet får frigivet et større beløb i 2014.  Dette beløb er blevet øremærket til at få Øresundsvej-murværket muret
sammen og få bjælkelag og tag over huset. Frilandsmuseet går selv ind med 4 årsværk i jernbaneprojektet i 2014.  

Så mon ikke man får samlet lidt op på det visuelle udtryk omkring Øresundsvej i løbet af 2014 ??? 

Vi håber på det bedste.

 

 

- o 0 o -