HTJ - Rullende materiel.

 

 

 

HTJ  G 625 (ex. DSB G 625).

 HTJ G  625.  Holbæk.   --   29. januar  1957.   Maskinen opgives som overdraget DSB > HTJ i 1957, så de har været "tidligt ude", når dette foto er fra (allerede) 29. januar 1957 (optaget ud af vinduet under evp´s "rejse" fra Svebølle til Sorø).

 

HTJ G 625 v. Dianalund  ---^ og i Tølløse ---v   --   21. september 1969.

 

HTJ G 625 + OHJ PF 446. Tølløse.   --   21. september 1969.
Inden maskinen bliver sat i remise, skal den lige have lidt "foder" -  vist igen med lidt entusiast-hjælp eller måske lidt familiært børnearbejde ???

 

Motorvogne.

M 11.

HTJ M 11 og MP 36, Tølløse 1948 (Foto. James Steffensen, arkiv. nm).

 

M 12.

HTJ M 12 i Tølløse.   --    01. juli 1963 (nm).

 

HTJ M 12.  Tølløse. 

HTJ M 12.   Triangel, 1930.  --  33 pladser plus 6 klapsæder. Wc.  fra 1949. - Anvendt af Bafd fra ca. 1970. - Tølløse 1981. - Solgt 1984 til FDSB. - Skælskør 2008-11. -  2010 til DJK. -  2011 til Høng. - Flere oplysninger på:  http://www.jernbanen.dk/pbane_main.php?s=157&g=m

 

HTJ M 12, Nyrup.  --   11. juni 1972  (nm).

 

HTJ  M 12.   --   Sommer 1973.  Foto: Torben Rasmussen.

 

HTJ M 12 i Tølløse.   --    21. marts 1974 (nm).   ^---v

 - - -

 

 

HTJ M 12 i Tølløse.   --    23. februar 1982 (nm).

 

Triangel vognen HTJ M12 (Triangel 1930) i Ruds Vedby   --   1983.   Vognen eksisterer i dag hos DJK.
Foto:  Steen Larsen.

 

HTJ 22 i Tølløse remise.   --   28. februar 1965 (nm).

 

HTJ 41.  Nykøbing Sj.   --   1975.   Foto: Steen Larsen.

HTJ 41, et af de små firkantede Fricsh lokomotiver fra 1934, var erhvervet fra FFJ i 1969. Den beholdt sin FFJ-bemaling og nummer ML 1209 indtil den blev ophugget i 1978.
Her er den i Nykøbing Sj. 1975, hvor den i en periode kørte godstog paa OHJ fra Nykøbing til Holbæk.

HTJ 41 med godstoget fra Nykøbing ved Asnæs.   --   1975.  Foto: Steen Larsen.

 

 

Skinnebusser.

OHJ Sm 15. Tølløse.   --   21. september 1969.   ^---v

 - - -

 

HTJ SM 19HTJ Sp37, Høng.   --   15. maj 1960.
SP 37 - Scandia 1948.  Solgt 1962 til (Aalborg-Hadsund Jernbane(AHJ) SP 10. (www.jernbanen.dk)

(Her er "lånt" en HTJ-skinnebusmotorvogn for at illustrere farverne: Sølv/rød.)

 

 

HTJ Sp 38. Tølløse.   --   21. september 1969.

 

HTJ Sp 39.  --  Juli 1957.

(Scandia, 1951. Købt 1956 fra AHTJ med nummeret SP 2.  Atter solgt 1963 til FFJ som SP 13.)

 

HTJ S 27 med Cs 40 i Holbæk.   --   1. juli 1963 (nm).

 

HTJ S 27 (Carlsson 1951, ex TGOJ YBos 53, til HTJ S 27 1962) Tølløse.   Foto: Steen Larsen.

Steen Larsen skeriver til fotografiet:  "HTJ S 27 (Carlsson 1951, ex TGOJ YBos 53, til HTJ S 27 1962) den første "dadelaeske" fra Sverige til Danmark, ses her henstillet i Tølløse 1983. Vognen havde en noget blakket alderdom. Den blev solgt i 1976 til HHJ (YBM 26) og videre i 1978 til ØSJS (S 27). Den Blev solgt til DJK i 1982 og igen videre til Sverige i 1986, hvor den formodes senere at være ophugget. Kan mon nogen af "sidens" læsere bekræfte vognens skæbne ?"

 

HTJ S 27 - Cs 40 i Tølløse.   --   28. februar 1965 (nm).

 

HTJ  S 29 i Slagelse.  --    8. maj 1965 (nm).

 

HTJ S 29.   --   Sommer 1973.  Foto: Torben Rasmussen.

HTJ S 44 og OHJ Cs 228 (ex TGOJ UBfos 110) i Tølløse.   --   1976.  Foto:  Steen Larsen.

Steen Larsen skeriver til fotografiet:  "HTJ S 44 og OHJ Cs 228 (ex TGOJ UBfos 110) er her paa "hjemmebane" i Tølløse 1976. Historien omkring HTJ Cs 40 og OHJ CS 228 er noget forvirrende. Hvis jeg forstaar det korrekt, har der været to vogne med den samme litrering - Begge både som Cs 40 og Cs 228!  En vogn blev købt fra TGOJ UBFos 110 af HTJ i 1964 og litreret HTJ Cs 40, og en anden købt også 1964 fra TGOJ UBFos 111 af OHJ og litreret OHJ Cs 228. Her maa man holde tungen lige i munden - Cs 40 blev solgt til OHJ i 1967 og litreret Cs 228 og OHJs Cs 228 samtidigt solgt til HTJ og litreret Cs 40. Viola - status quo! OHJ Cs 228 (ex TGOJ UBFos 110) blev skrottet i 1983 og HTJ Cs 40 (ex TGOJ UBFps 111) i 1980. Puhaa."

 

HTJ S 44 ved Kulby.   --   1983.  Foto: Steen Larsen.

 

HTJ Cs 40 i Holbæk.  --    1. juli 1963 (nm).

 

HTJ Cs 40 (Carlsson 1951, ex TGOJ UBFos 111) på Højby st.   --   1974.  Foto:  Steen Larsen.

Steen Larsen skriver til fotografiet:  "OHJ og HTJ materiel blev brugt paa begge baner. Her er HTJ Cs 40 (Carlsson 1951, ex TGOJ UBFos 111) på Højby st (OHJ) en vinterdag 1974.  Den blev ophugget i 1980."

 

HTJ Cs 41 i Tølløse.   --    28. februar 1965. (nm).   ^---v

 - - -

 

 

HTJ Cs 229.  Dianalund.   --   21. september 1969.   ^---v

 ^--- OHJ C 223 + HTJ Cs 229.  Dianalund.   --   21. september 1969. 

 

Ym 51 Ührdingen 1975) ved Kulby.   --   1983.  Foto:  Steen Larsen.

 

HTJ Ym 52 (Üerdingen 1975) ved Havrebjerg (DSB/HTJ).   --   1983.  Foto:  Steen Larsen.

 

OHJ-HTJ Ym 56 mod Tølløse.   St. Merløse station.   ^--- v  1. september 1987.

OHJ-HTJ Ys 256.  Interiør, set mod førerrum.
1. september 1987.

  

OHJ-HTJ Ym 56-Ys 256 ankommet til Tølløse.   --   1. september  1987.
Her fra Tølløse fortsatte toget til Holbæk efter få minutters ophold.   ^---v

OHJ-HTJ Ys 256. Tølløse.   --   1. september 1987.

 

 

 

Personvogne.

C 24

Rangergrænsemærke *) og HTJ C24,  Høng,   --   15. maj 1960.   ^---v

C 24 - Scandia 1911,  Købt 1949/50 fra Kolding Sydbaner(KS) C 2.  Hensat 1966. Solgt 1971 til Kolding Lokomotiv Klub(KLK). Lunderskov 1999-2011. 2010 til Jernbanemuseet. I drift 2011-12. (www.jernbanen.dk)

*) Rangergrænsemærke. Hvid kvadratisk plade med rød kant. 48 x 48 cm stillet på spidsen.  Mærket  angiver grænsen for hvortil der måtte/må rangeres i stationens hovedspor uden at være afmeldt til næste togfølgestation. 

Når man -på fotografiet her- betragter den hvid plade, er det meget svært at se den røde kant --- men den er dér ! ! !  Se nedenstående foto af remisen i Høng, hvor mærket lige nøjagtigt stikker indenfor i billedets højre side.

Mærket kunne være opsat på den mod stationen vendende side af indkørselssignalet/standsningssignalet for indkørende tog (ved strækningshastigheder under 60 km/t) eller på sin egen mast 30 meter indenfor indkørselssignalet (som her) ved strækningshastigheder over 60 km/t (og det havde man fået ved indførelsen af skinnebusserne).

 - - -

 

HTJ C 24.  Ruds Vedby.   --   21. september 1969.   ^---v.

 - - -

 

C 35

HTJ C35,  Høng.   --   15. maj 1960.   ^---v

C 35 -  Scandia 1926.  Købt 1949/50 fra Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane(TKVJ) M 1.  Omb. 1950/51 af OHJ. Rejsegodsrum.  Wc.  Kørte vinter 1978/79 sneplovstog på HTJ med OHJ 38 og OHJ PH 459.  Solgt 1981 til Kolding Lokomotiv Klub (KLK).  1991 til Syd Fyenske Veteranjernbane(SFvJ  http://www.sfvj.dk/ ).  --  (www.jernbanen.dk)

 - - -

 

DSB Cp 2872.  Høng.   --   21. maj 1989.

Cp 2872 blev købt fra DSB i 1975 og var i årene 1978 - 81 i drift i D-maskinegruppens tog.
Vognen kom til Høng i 1983 og siden er der blevet arbejdet på den i de perioder, hvor der ikke har været andre vigtigere opgaver.
Vognens nuværende bogier stammer fra endnu ældre vogne, der blev skrottede samtidigt med ombygningerne. Vognens oprindelige bogier blev anvendt ved bygningen af CL nærtrafikvogne. (http://www.vsvt.dk/).

 

HTJ  CLE 71.  Tølløse.   --   1. september  1987.

Cle 71  - Bygget af Vognfabrikken Scandia 1959. Købt 1979 fra DSB (ex. Cll 496). Ombygget 1984 med rejsegodsrum.  Solgt 1993 til ØSJK. ( www.jernbanen.dk )

 

 

Post- og rejsegodsvogne.

HTJ D 44 i Holbæk.   --   August 1960 (nm).

 

HTJ D 44 (tog 16) i Asnæs (OHJ).   --   12. juli 1973 (nm).

 

HTJ  PBH 70. Tølløse.   --   1. september  1987.

Pbh 70  Bygget af Vognfabrikken Scandia 1961.  Købt 1985 fra DSB Pbh 90-68 110.  I drift 1986. Oml. 1991 til OHJ 84 86 93-50 204 (Kulturtoget).   1996 til Odsherreds Trafikmuseum.   Solgt 2011 til ophugning til Stena, Køge havn.

(www.jernbanen.dk)    ^---v

 - - -

 

Bænkevogne.

OHJ  QA 301.   --   21. maj 1989.   ^---v

Bygget hos Vognfabrikken Scandia, Randers, 1900.   Litreret QA 9 indtil 1906.  Bænkevogn med 32 pladser. 1953-64 fisketransportvogn med skinnebuskobling.  Solgt 1968 til DJK.  Vig 1981, og -altså-. Høng 1989. (www.jernbanen.dk)

 - - -

 

 

 

Mandskabsvogn HTJ 11.  Tølløse.   --   1. september 1987.   ^---v

Tj-vogn 11  Bygget af Vognfabrikken Scandia 1963.   Købt 1985 fra DSB som Dh 92-68 032.   I drift 1986.   Udr. 2004.

(www.jernbanen.dk)  

 - - -   Bogie  ---^    og   detaille ---v

Mandskabsvogn HTJ 11.  Tølløse.   --   1. september 1987.

 

 

Godsvogne.

HTJ Ph 157.  Høng.   --   21. maj 1989.   ^---v

Hensat  Kul og vandvogn (oprindelig DSB Pb 11603).  (http://www.vsvt.dk/)

 - - -

HTJ Ph 157 og OHJ 38.  Høng.   --   21. maj 1989.

 

HTJ 24.  St.Merløse.   --   1. september 1987.    ^---v

 

 

Sneplov.

HTJ  Sneplov  No 1.  Tølløse.   --   21. september 1969.

 

-------------

 

"Fremmed-materiel", her på HTJ-skinner.

HVJ.

HVJ C 501.  Ruds Vedby.   --   21. september 1969.   ^---v

 - - -

 

OHJ

Her i remisen stod OHJ nr. 5.  Vulcan, 1901.

(Solgt 1956 til HTJ som nr.5. Atter solgt 1963 til DJK (MBJ), og er nu (2011) under restaurering i Aalborg.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJ 38. Høng.   --   21. maj 1989.   ^---vv

 

 

 - - -

 - - -

 - - -

OHJ 38.  Høng.   --   21. maj  1989.

Som jeg husker det, var maskinen kun "prøve-opfyret" (eller hvad man kalder det).  Den havde vist ikke andre opgaver den dag, og da vi (et mindre "privat" HTJ-særtogsarrangement) kom tilbage lidt senere på dagen, kørte den lige nogle få meter med den tilkoblede PH-vogn - vist i høj grad til ære for fotograferne.

 

OHJ S 49  v. Conradineslyst trb.   --   21. maj 1989.

 

OHJ S 49 og S 50 v. Conradineslyst trb.   --   21. maj 1989.

 

OHJ S 50 v. Conradineslyst trb.   --   21. maj 1989.

 

OHJ S 49 - S 50.  Høng.   --   21. maj  1989.

De fem mand for enden af tilkørselsvejen / stationsvejen er ikke passagerer til toget, men jb.entusiaster, der fotograferer "dadel-æskerne".   

OHJ S 49.   Ved remisen /  værkstedet iHolbæk.   ---^  og med yderligere materiel  ---v    -   1. september  1987.

 - - -

 

OHJ´s dobbeltvogn C 204-205.

Dobbeltvognen  OHJ C 204-205.  Høng . . .   --   21. maj 1989.   ^---v

 . . . og den ene "spinkelværks-bogie" fra samme dobbeltvogn.  Høng.   --   21. maj 1989.  

 

OHJ C 204-205.  Høng   --   21. maj 1989.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

OHJ C 222 i Tølløse.   --   28. februar 1965. (nm).

 

OHJ C 223.  Ruds Vedby.   --   21. september 1969.   ^---v

 - - -

 

OHJ D 232.  Ruds Vedby.   --   21. september 1969.   ^---v

 - - -

 

OHJ D 246 i Tølløse.   --   12. september 1982 (nm).

 

OHJ  PF 446. Tølløse.   --   21. september 1969.   ^---v

Påfyldning af kul fra godsvognen til lokomotivets tender.

 

 

Led i et særtogsarrangement: 

Y-toget til højre er dog et ordinært, passerende plantog.

VLTJ Sm 16 -- OHJ S 49 -- OHJ-HTJ-Y-tog.  Dianalund.   --   21. maj 1989.

 


Tak til:  Niels Munch (nm) og Torben Rasmussen.

 

- o -

 

 

Den 22. december 2001 fyldte Høng-Tølløse Jernbane 100 år, og Dansk Jernbane-Klub udgav i forbindelse med jubilæet en bog om banen. Forfatter til bogen er Ole-Chr. M. Plum, der tidligere har skrevet bøger om privatbanerne i Vestsjælland.

I bogen finder man kapitler om banens spændende forhistorie, anlæg og åbning. Dertil kommer afsnit, der beskriver banens opland og dens stationer samt det rullende materiel. Siden åbningen i 1901 har der i forbindelse med driften af den vestsjællandske privatbane været mange begivenheder, der er specielle for netop HTJ.  

Bl.a. kan nævnes tiden under 2. Verdenskrig med de enorme tørvetransporter fra Aamosen, og hvorledes banen overtog trafikken mellem Slagelse og Høng fra DSB i 1971, for endelig at overtage hele banen i 1997. Om dette, sporfornyelsen i 1986-90, nyt materiel og meget mere vil man kunne læse i denne jubilæumsbog om HTJ,  - der i dag fremstår som en moderne lokalbane med en tidssvarende infrastruktur og nyt materiel. 

Ole-Chr. Munk Plum.  Udgivet af Dansk Jernbane-Klub.  256 sider, format 24x23 cm,  ca. 400 ill., fuld farvetryk, stift omslag.
Pris Kr. 369,-   DJK-bestillings nr. 0052 .

 

 

- o -