Stationerne . . .

 

------DSB´s overarkitekt Heinr. Wenck, tegnede bygningerne, hvorom det skrives i banens 50 års jubilæumsskrift: ”Så snart vejret tillader det, vil der blive taget fat på opførelsen af stationsbygningerne, som vel ikke vil blive af imponerende størrelse, men forhåbentlig og sandsynligvis ikke så lidt kønnere end stationsbygningerne på Aalborg – Fjerritslevbanen.”


Af økonomiske hensyn skulle der, ved de små stationer, benyttes kvinder som stationsbestyrere, hvorimod der i Nors, Østerild og Frøstrup ville blive ansat stationsmestre. Som banens første driftsbestyrer ansattes ing. cand. polyt. P.H. Tarp fra København.Nedenstående fotos er alle fra dagene 31. marts 1969(Fjerritslev-Thorup Kær) og 1. april 1969 (Vust-Thisted).

Sporplanerne er tegnet som jeg så dem de to nævnte dage.

.DSB - Thisted.


TFJ-remisen på stationens sydside, 1.april 1969.


Malerværksted på stationens nordside.


Hensat TFJ-materiel på Thisted stations nordside. I baggrunden ses stationsbygningens tag.
1. april 1969, dagen efter TFJ´s nedlæggelse.

Thisted station (DSB), her set fra gaden.Landlyst trinbræt. Perronen for tog mod Thisted.
I baggrunden, bag både overkørselen til det stedlige teglværk og "Sjørring-vejen", ses perronen for tog mod Fjerritslev.
Set mod Fjerritslev.


Perronen for tog mod Fjerritslev.
Set mod Fjerritslev.


Stadig perronen for tog mod Fjerritselv, men her set i modsat retning.
I baggrunden, til højre, mellem træerne, ses teglværket.


"Sammenløbet" mellem TFJ og Thybanen, der herfra følges ad mod Thisted.


"Rejsende der vil med toget, bedes stille signalvingen vandret."
(Perronen for rejsende til Thisted)
("Svellelyst")Thorstedvej trinbræt (Svellelyst), der ikke var meget benyttet, er her fotograferet efter at man har fjernet perronen, der ellers bestod af gamle sveller, hvorfor trinbrættet i "folkemunde" lød navnet "Svellelyst".
Set mod Thisted.


Set mod Fjerritslev.


Baun trinbræt. - Trinbrætbygningen ...


... set mod Fjerritslev ...


... og mod Thisted.


For eventuelle modelbyggere, der måtte ønske at bygge en model af bygningen i størrelse H0/1:87, skal bygningens længde være 46 mm og bredde 32 mm.Vandet station. - Stationsbygningen set mod Fjerritslev ...


... og mod Thisted, hhv. uden varehus ...


...og med varehus.


Stationsarealet set mod Thisted ...


... og mod Fjerritslev.

Havreland trinbræt. - Trinbrættet set mod Fjerritslev ...... og mod Thisted.

Nors station. - Stationen set i retning mod Fjerritslev, ...


og set i retning mod Thisted ...
Fotos: Ulf Holtrup, 15. august 1963.


flere fotos set mod Thisted, men 1. april 1969 ...


her incl. varehuset.Stationsbygningens vejfacade, set mod hhv. Fjerritslev og Thisted.


Stationens læsse- og lossekran. Det kan ikke have være banepakker alene, man ekspederede dér.
Foto: Ulf Holtrup, 15. august 1963.


Stationsarealet set mod hhv. Fjerritslev og Thisted.
Hillerslev station. - Stationen, uden varehus, set mod Fjerritslev ...


og med varehus, set mod Thisted.


Stationsarealet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Måske kan det lige anes på billederne, at alt i landskabet, huse, træer og jordoverfladen m. m, var dækket af et hvidt lag af kridtstøv fra virksomheden (kalkværket) i baggrunden.

I modeljernbaneklubben H0-Aalborg er Hillerslev station opstået som en 1:87-model, bygget af klubbens medlemmer som en del af klubbens udstillingsanlæg.

Se evt. flere billeder af såvel modellen af Hillerslev station, som fra klubben og den aktiviteter i det hele taget, via det anførte link til klubbens hjemmeside nederst på denne side.


Kaastrup trinbræt. - Trinbrættet set mod Fjerritslev ...


Lige over det lille skæve trinbrætskilt anes taget af Kaastrup kirke og på billedet herover et hjørne af den lille kirkegård.

Kaastrup kirke.

På kanten af et bakkehæld ned mod Storåens enge i sognets østlige del ligger den beskedne kirke på en næsten helt græsgroet kirkegård, der hegnes af jorddiger med stensatte forsider. NØ for kirken er der en lille højning, vistnok en afgravet oldtidshøj, der i den stedlige tradition udpeges som en ”pesthøj”.

Kirken består af kor og skib med nyt våbenhus mod syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Norddøren er helt forsvundet, medens den retkantede, noget ændrede syddør er i brug.

Alterbordet er muret af granitkvadre, og altertavlen, fra 1648, er et ganske godt billedskærerarbejde. Samme billedskærer har også udført prædikestolen fra 1649 og signeret den med bogstaverne ”P L”.
og mod Thisted.

Så lidt skal der til for at etablere et trinbræt, nogle få læs grus og sten, en gammel bænk, et skilt med trinbrættets navn og en stolpe med en signalvinge således, at de rejsende kan tilkendegive, at de ønsker at komme med toget.

Og der er heller ikke ofret meget på overkørselen, der "naturligvis" ikke er sikret.

Tanggaard trinbræt. - Trinbrættet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Hundstrup station. - Stationen set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted, uden og med varehus.


Gadefacaden, set mod sydøst (Fjerritslev) ...


mod syd ...


og mod sydvest (Thisted)


Stationsarealet og kirken, set mod Fjerritslev ...

Hunstrup kirke (mange steder -f. eks. i forb. med kirken- staves bynavnet uden ”d”)

Syd for et vidtstrakt engdrag ligger Hunstrup kirke, der består af et romansk kor og skib med sengotisk vesttårn og med våbenhus mod syd. Bygningen er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Ingen oprindelige vinduer er bevaret på plads.

Det sengotiske tårn fra omkring 1500 har forneden genanvendt kvadermateriale, men er i øvrigt af munkesten.

Kirken har et romansk alterbord som er sat af granitkvadre. Altertavlen er en lutheransk fløjtavle fra omkring 1600 med tilføjelser og malerier fra begyndelsen af 1700-tallet.
og mod Thisted.

Østerild station. - Stationen set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted, uden og med varehus.


Gadefacaden, set mod sydøst.


Tv: Vandtårn og -kran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Th: Stationsarealet set mod Fjerritslev (øst) ...


og mod vest (Thisted).
Tårnet er stadig bevaret og vedligeholdes -efter oplysende- af den stedlige borgerforening.


Stationsarealet i vest-enden af stationen.

Tovsig trinbræt.


Trinbrættet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Vesløs station, set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted, uden og med varehus.


Gadefacaden, set mod nord.


Stationsarealet, set mod Fjerritslev . . . . . . . . og mod Thisted.

Tømmerby station. - Den forhenværende stationsbygning, set i retning mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.


"Stationsarealet", set mod Thisted.

Langvad trinbræt set mod Fjerritslev ...
og mod Thisted.Frøstrup station set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.


Gadefacaden, set mod sydvest (Thisted).


Stationsarealet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.---Kærup trinbræt set mod Thisted ...


og mod Fjerritslev.

Kærup Holme trinbræt. - Trinbrætbygningen.


Trinbrættet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Vust station set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted, uden og med varehus.


Vejfacaden, set mod sydvest (Thisted).


Stationsarealet, set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Thorup Kær trinbræt. - Trinbrætbygningen og trinbrættet set mod Fjerritslev ...


og mod vest.

Thorup station. - Et herligt gammelt postkort fra Thorup. Stationsområdet og sporene blev udvidet i sommeren 1905, så mon ikke det er derfor, at der ligger jordbunker ved sporet?

På plankeværket til højre for stationsbygning ses, at stationsnavnet er malet på en planke. Disse stationsskilte blev udskiftet i slutningen af 1943, idet man anskaffede nye skilte fra "Københavns Emaljeværk, Ravneholm".

Postkort, arkiv: Morten Fl. Larsen.
Stationen set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.


Stationsarealet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Klim station set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted, uden og med varehus.


Stationsarealet set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.

Gøttrup trinbræt. - Trinbrætbygningen.


Trinbrættet, set mod Fjerritslev ...


og mod Thisted.


Selvom banens 50-års jubilæumsskrift oplyser, at der kun er opført een ledvogterbolig langs banen, lå der alligevel endnu een i Gøttrup. I det mindste er stilen givetvis Heinr. Wenck, omend den måske synes at være opført senere, jfr. det anderledes valg af byggematerialer.


.
Tv: Fjerritslev, Politikens: Danmark rundt, 1944.
Th: Køreplansopslag 1969 --malet-- det var dengang, der var tid og penge til den slags.
Fjerritslev station.
Optagelsesdatoer -her og nedenfor- foreligger ikke oplyst, men dette kunne være fra ca. sommer/efterår 1968. På det grønne plankeværk mellem stationsbygningen og toiletbygningen ses endnu en del emaille-reklameskilte ...


det gør der derimod ikke længere på dette foto, der formentlig er fra tiden lige omkring nedlæggelsen i 1969.
Begge ovenstående fotos: Chr. Oddershede.
Stationen set mod NØ ...


og stationsarealet set mod øst, (Aalborg).


Stationen set mod NV ...


Varehuse, set mod NV, ...


og stationsarealet set mod vest (Thisted).


Et enkelt foto af et stykke rullende materiel, skinnebussen AHJ Sp 7.


Remiserne ...


...


og drejeskiven.


- o 0 o -


PS

En af denne side´s læsere / seere har spurgt efter et eller et par fotografier af DSB- eller lignende "fremmede" køretøjer i transitkørsel på DSB-TFJ-FFJ-DSB (Struer-Thisted-Fjerritslev-Aalborg) i en af de perioder, hvor dette -som ovenfor omtalt- har været en nødvendighed.

Jeg har desværre ikke sådanne fotos, men skulle der blandt andre læsere /seere være nogen der har sådanne, vil "en scanning eller to" være særdeles velkommen.

E-adressen står i det grønne navigationspanel i venstre side.

 

Litteratur og kilder:TFJ -- Thisted - Fjerritslev Jernbane, 1904 - 1954. Thisted-Fjerritslevbanens jubilæumsskrift, Thisted 1954. (Intet ISBN-nummer)

SGNALPOSTEN, 5. årg. nummer 5, oktober 1969.

DANSKE PRIVATBANER beskervet i fotos. Thisted - Fjerritslev Jernbane. Signalpostens Forlag 1973.

Egne optegnelser.På nettet


Tommy Nilsson: www.jernbanen.dk ´s side om: TFJ´s rullende materielInternetside der handler om jernbanerne i Nordjylland fra Skagen til Hobro og specielt banerne omkring Aalborg - nuværende og forsvundne.Modeljernbaneklubben H0-Aalborg´s hjemmeside<> med beskrivelse af såvel klubben, som modellen af Hillerslev station m.v.