Horsens - Bryrup - Silkeborg Jernbane   --   HBS.

Stationer.

 

 

 

Horsens.  km.  0,0


Den gamle station fra 1868 
 her fotograferet i 1905 og 1907.

Banefacaden anno 1910. 

 Den nye banegård, gadefacaden, ....
... og set fra stationsarealet i 1929. 

 

Th: Øverst: De to perronspor for hhv. Horsens Vestbaner (Rask Mølle/Thyregod) og Horsens-Bryrup Silkeborg Jernb.


 Horsens 

Tv: Uddrag af sporplanen ---^ visende Juelsmindebanens og Odderbanens indføringer til Horsens DSB-station. 

Horsens (DSB) 

Bygholm trb. -- km. ca. 1,2  fra Horsens.

(Overskæringen for Vestergade ( Silkeborgvej (?) )

Bygholm trb. - HV-sporet ---^ til Thyregod / Ejstrupholm og  ^--- HBS-sporet mod Silkeborg.   

Jernbane-Bladet  1958.   Foto: Edgar Nielsen.

 

Samme "udsigt",  Bygholm-perronen, set i køreretning mod Silkeborg.

Horsens Vestbaner er nedlagt (31. marts 1962), og nu benyttes kun det ene, tilbageværende spor nærmest perronen.

Bygholm trb.   --   10. august 1967, set i køreretning mod Silkeborg ---^ og mod Horsens  ---v

På grund af oversigtsforholdene (broen - og i køreretning mod Silkeborg) er trinbrætsignalet placeret(bibeholdt) på modsatte side af sporet -i forhold til perronen- og tilsyneladende en slags "stangtræk" under sporet.

 

 

Lund  --  km. 6,3 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HV / HBS.  Lund station.   --   30. marts  1968, banens sidste driftsdag.     ^---v

 

 - - -

 

 - - -

 

HV / HBS.  Lund station.   --   30. marts  1968, banens sidste driftsdag.  Stationen blev revet ned i 1970.

 

  

 

Lundum  --  km. 10,3 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS.  Lundum.  30. marts  1968, banens sidste driftsdag.   ^---v   Set mod nord / Silkeborg.

 

 - - -

Bemærk "lunken" (fordybningen) i sporet lige nord for stationen, bemærk det flade landskab, der omgiver stationen -måske udjævnet til formålet- og herefter det omkringliggende bakkelandskab.  Lige til modeljernbanen.

 

 - - -

 

 - - -

 

Tog fra Silkeborg ankommer . . .

 

HBS DL 202

HBS DL 202  

Frichs 1933.  Købt 1952 fra HJJ M 2. Frichs 6 cyl. dieselmotor. Dieselelektrisk. Akselafstand 1,72 + 1,43 + 1,43 + 1,72 m. Udr. og oph. 1968.

 ( www.jernbanen.dk )

 

. . . og det ser hyggeligt ud --for en jernbaneentusiast--, men det har næppe været lykken for en dagligrejsende.

 

 

  -  -

 

 

Stenbjerg st./trb.  --  km. 12,7 fra Horsens.

Alle fotos: 30.  marts 1968 - banens sidste driftsdag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenbjerg trb. set mod Silkeborg.   --   30. marts 1968.   --   ^---v

 

 . . . ankommende tog fra Silkeborg . . .

 

 . . . som passerer den frasolgte stationsbygning på den videre fart.

 

 

Gammel jernbane - nye tider:  Læskur  af  bølgeplastplader.

 

 - - -

 

 

Monbjergvejen trb.

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Monbjergvejen trb., set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . 10. august 1967.

- - -

 

 

Østbirk.   --   km. 16,5 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

Østbirk station, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . .10. august 1967.

- - -

Østbirk, vejfacaden. 10. august 1967.

. . . og hvis nogen skulle finde på at spørge, så: "Ja - det er EVP´s lille Mascot, der er kommet med på billederne ! ! !

 

Fra gammel tid ved vi, at "næst efter kønsdriften, er jernbanedriften det sværeste at styre". Jeg ville mene at farver på gamle farvefilm kommer tæt på i sværhedsgrad ! ! !

 

30.  marts 1968 - banens sidste driftsdag.

 

Østbirk station,  Vejfacaden.   --   30. marts 1968.

 

 

 

Vestbirk.   --   km. 18,6 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Vestbirk station. -- 10. august 1967. ^---v

 

- - -

  

 

Vestbirk station, set mod Horsens.   --   30. marts  1968.    ^---v

 

Vestbirk, vejfacaden.

 

 

Gammelstrup-broen.

Mellem Vestbirk og Gam-melstrup stationer krydsede Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane Danmarks længste å, Gudenåen, på en utrolig flot gitterbro:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stålgitterbroen over Gudenåen omkring år 1900.    ^---v

Broen fører banen over åen tæt ved Gammelstrup station, men blev i 1929 dækket med sand/grus ved banens ombygning fra smalspor til normalspor.

 - - -

Den 115 år gamle jernbanebro er ved at blive gravet fri for det sand og grus, som broen blev begravet i, da en dæmning blev anlagt omkring den i 1929.

Tilsyneladende har jernkonstruktionen fra 1899 det ganske udmærket efter mange år under jorden. Biologerne vil skabe mere sammenhæng langs med åen, og derfor er den massive dæmning fra 1929 i vejen. 

Der er afsat 6,4 millioner til udgravningsprojektet, som støttes økonomisk af både EU, Miljøministeriet og Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.  Muligvis ved vi allerede til næste sommer (2014), om alt går godt.

 

 

 


Bryrupbanestien blev samtidig lukket for færdsel, mens stiens asfalt blev raspet af og fjernet.

 

18. april 2014.   ^---vv         Fotos:  Poul Andersen.

 


Broens øverste del er udgravet, og der fortsattes med at frigrave brofæsterne og få overblik over, hvor velbevarede stensætningerne er.   
22. april  2014.  Foto:  Flemming Høj Petersen.

 


Det overdækkende telt.   Foto:  Horsens Kommune / Flemming Høj Petersen.    ---    12. maj 2014.

 

Afrensningen foregik med 2900 bars tryk for at kunne slå gruset af stålkonstruktionen.


HBS.  Gammelstrup-broen.   ---   27. maj 2014.  Foto: Erik My 1 2 87. HBS.   Gammelstrup-broen.   --   20. sept. 2014.  Foto:  Poul Andersen.


Gammelstrup-broen.   --   13. september 2014.  Foto:  Flemming Høj Petersen. 


Gammelstrup-broen.   --   11. november 2014.  Fotos:  Poul Andersen. 

Så er det vist lige før det røde bånd bliver klippet.         ----------                  Foto:  Flemming Høj Petersen.


Hermed nåede vi vist "enden" på broen.                    Foto:  Flemming Høj Petersen.

Et flot stykke arbejde - både ved opførelsen i 1929, men også nu ved genudgravningen i 2014.


Gammelstrupbroen.   --   23. marts 2015.   Fotos:  Poul Andersen.   


Utroligt, at den bro har stået begravet i 85 år.

STOR  ROS  til Horsens Kommune for initiativet til denne restaurering , for os / mig,  som jernbaneentusi-aster, men sandelig også for både åen og naturen i det hele taget.

Det er da "bare" et flot syn.

 

Se hele den detaillerede gennemgang af byggeriet: 

HBS - Gammelstrup-broen.

 

   -

 

 

Gammelstrup st. / trb. -- km. 21,2 fra Horsens.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Gammelstrup trb. -- 10. august 1967.

 

 

Gammelstrup´s gamle stationsbygning.

Den nedlagte, frasolgte Gammelstrup st, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v. . . . . 10. august 1967.

- - -

 

 

Tønning.   --   km. 23,6 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Tønning st. med ---^ og uden ---v varehus -- Set mod Silkeborg. . . . . . . 10. august 1967.

- - -

 

Tønning, set mod Horsens. -- 10. august 1967.

 

 

Tønning station,  set mod Horsens.   --   30. marts  1968.

 

 

 

Ring Skov trb.

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Ring Skov trb. - set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . 10. august 1967.

- - -

 

  

 

Banens næstsidste eller trediesidste tog på vej mod Silkeborg: HBS Sm 212 - Sp 221 - Sm 213 i den nedgående aftensols sidste modgående stråler.   --   30. marts 1968.  ^---v

 

 . . . her dog medgående stråler.

 

Med hensyn til sporplaner og yderligere fotos må jeg henvise til "Dagens fotos":  Juni 2012. , midten og slutningen af måneden / "siden".

 

 

 

 

Brædstrup.   --   km. 27,4 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . HBS-banemærke:
"BRÆDSTRUP  -  LYSTFISKERNES  BY" 

 

  

 

 

HBS. Brædstrup station, set mod Silkeborg. -- 10. august 1967.

 


Brædstrup, set mod Horsens, uden ---^ og med ---v varehus. . . . . . 10. august 1967.

- - -

 

Brædstrup st, vejfacaden, set mod Silkeborg. -- 10. august 1967.

 

Brædstrup, stationsarealet set mod Silkeborg --^ og mod Horsens ---v . . . . . .10. august 1967.

"Den evindelige postbil" ses i baggrunden, foran købmandsforretningen.

 


 

 

 

 

30. marts 1968  -  banens sidste driftsdag.

 

Brædstrup station.   --   30. matts 1968.

 

 

Lille Davdingvej trb.

 

 

 

 

 

 

 

Lille Davdingvej trb, set mod Silkeborg ---^ og mod ---v Horsens. ........ 10. august 1967.

 

 

 

DSB-tegning af Iv 20001. Her ses --omend det er på en DSB-vogn-- et bremsehus på dets plads som "rygsæk" på en del af datidens godsvogne. I dette hus sad evt. -under strækningskørsel- en såkaldt "bremser", der havde til opgave, på et signal fra lokomotivet / lokomotivføreren, at påvirke vognens skruebremse.

Man fornemmer sikkert, hvordan der kommer til at mangle det nederste, højre hjørne af huset, når det tages af vognkassen. Dette stykke bremsehus ses tydeligt påbygget bremsehuset ovenfor (det lyse område).

Dør i siden af huset og vindue til at se efter toget, var der jo allerede. Hvor svært kan det være ! ! !

 

 

 

 

Rodvigsballe trb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Rodvigsballe trb, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . 10. august 1967.

(Endnu en gang ser vi, hvordan man har udfyldt "hullet", da man pillede bremsehuset ned fra "sin godsvogn". -- Bemærk i øvrigt telefonmasten bag overkørselen. -- mast med forlængelse for at komme op over el-ledningerne. Hvem bliver den første, der bygger en sådan mast på sit modeljernbaneanlæg ??? )

 

Michael v. Rodvigsballe trb. -- 10. august 1967. (Michael bliver 50 år om 14 dage, og bor i Norge ( http://www.snekkerhagen.no/ ) -- som tiden dog går ! ! ! )

(Det kan måske være svært at se, men "stregerne" i fotografiet er ikke ridser, men hhv. hegnstråden og to høje strå.)

 

 

 

Slagballe

 

 

 

 

 

 

 

Slagballe.   --   km. 30,7 fra Horsens.

 

Slagballe station.   --   30. marts 1968.    Bemærk "den evindelige postbil" på perronen.

 

HBS. Slagballe station, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v. . . . . . 10. august 1967.

 - - -

 

 

Vinding Østergaard trb.

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Vinding Østergaard trb, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . . 10. august 1967.

 - - -  

 

 

 

Vinding.   --   km. 34,2 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Vinding station, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . 10. august 1967.

(Bemærk brevduerne på TV-antennen -- Der er postekspedition i den ene ende af stationen (se postkassen og postekspeditionsskiltet over den), og der er dueslag for brevduer i den anden ende -- bemærk indflyvningshullerne lige under tagryggen på toiletbygningen ! ! ! )

- - -

 

Sm 210 + Sp 221. Vinding. -- 10. august 1967.

 

 

 

Bryrup.   --   km. 37,8 fra Horsens.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle nærmeste, nedenstående fotos: 10. august 1967.

 

HBS. Bryrup station, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . .

. . uden og med varehus.

- - -

 

Bryrup station. Vejfacaden. -- 10. august 1967.

 

Bryrup. Drejeskiven. -- 10. august 1967.

 

Stationsarealet, set mod Horsens. -- 10. august 1967.

 

Gammel vognkasse fra smalsporstiden. Vognnummer var desværre ikke læseligt. Bryrup. -- 10. august 1967.

 

Alle efterfølgende fotos:   30.  marts 1968 - banens sidste driftsdag.

 

 

 

Bryrup station.   --   30. marts 1968.

 

Bemærk den tilsyneladende ældre mand i sporet -yderst til venstre.   . . .

 

. . .  Det er øjensynligt kort før togtid, alligevel er han gået ned i sporet.  Skal han samle noget op, eller er han faldet 
derned ??? 

Jeg må erkende, at jeg ikke husker udgangen på dette, men var der sket noget alvorligt, havde jeg vel husket det  ???

 

HBS-banemærke.

 
Besøg  Bryrup  . . .   
Danmarks Schweitz.


 

 
 . . .  Kort efter er perronen tom, --næsten da.

 
 
 
Bryrup station, set mod Silkeborg ---^  . . .   --   30. marts 1968.
 
 . . . og mod Horsens.


 
HBS QB 244 + ???.   Bryrup.   --   30. marts 1968.
 

 

 

Efter banens nedlæggelse blev den lille delstrækning Bryrup - Vrads omdannet til veteranbanen:

 

 

Lidt historie:

 

Oprindelig (1899) var banen anlagt som smalsporsbane og kun fra Horsens til Bryrup, men i 1929 blev den udbygget til normal sporvidde og ført frem til Silkeborg.
Det var dog hårde tider for banerne i Danmark og til trods for mange tiltag med restaurationstog og juletræstog stod banen ikke til at redde.

 

 

Sidste tog kørte 30. marts 1968.

Alt i alt blev det til 68 år, 11 måneder og 8 dages kørsel.

 

 

 

Veteranbanen Bryrup - Vrads.

Veteranbanen er en af Midtjyllands største turistatraktioner. Den kører på et stykke af den nedlagte Horsens-Silkeborg jernbane som lukkede i 1968. Turen går fra Bryrup til Vrads - en meget smuk tur på ca. 5 km, tæt forbi søerne Kvindsø, Kulsø og Snabe Igelsø.


Det er Danmarks korteste tur - men nok den smukkeste!

 

Trods mange vanskeligheder lykkedes det, med urmager Noes Tolstrup fra Bryrup som ildsjælen. at etablere Veteranbanen Bryrup - Vrads, og d. 26. april 1969 kørte der igen tog på banen, som nu var indskrænket til strækningen mellem Bryrup og Vrads.

Et er dog at etablere en bane, noget andet er at holde den kørende. Det er nødvendig med en inderlig glæde ved og interesse for banen, for at man vinteren igennem kan holde gejsten oppe, indtil foråret kommer, og årets første tur på skinnerne er altid spændende. Dertil kommer, at man ikke kan få reservedele, --alt skal håndlaves. Der er hele tiden noget, der ruster, lige meget hvor meget man pudser det.

(Kilde: Veteranbanen Bryrup - Vrads: http://www.veteranbanen.dk/viewpage.php?page_id=2 )

 

Bryrup gamle station, -nu kommunekontor.

 

Bryrup gamle, forlængst nedlagte station.   --   30. marts 1968.   ^---v

 

 - - -

 

 

Skaaningbro trb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Skaaningbro trb. -- 10. august 1967.

 

Skaaningbro trb, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . . 10. august 1967.

- - -

HBS. Skaaningbro trb. "Lige til modeljernbanen". Forslag til bygning af trinbrættet i model. -- Så lidt skal der til.

 

På nettet:

Se evt. denne tråd: http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=24002#p24018jernbanen.dk

 

 

 

Skaaningbro - Vrads.

(dog nærmest Vrads)

 

HBS Lm 215 + godsvogn (???). Vrads. -- 10. august 1967.

- - -

 

 

 

 

Vrads.   --   km. 41,8 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Vrads station, set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . . . . 10. august 1967.

. . . uden ---^ og med varehus ---v

 

Vrads station. Vejfacaden. -- 10. august 1967.

  

Vrads st.areal, set mod Horsens. -- 10. august 1967.

 

Efter banens nedlæggelse blev den lille delstrækning Bryrup - Vrads omdannet til veteranbane og Vrads station til restauration.

 

 

Vrads st.areal, set mod Silkeborg.  --  10. august 1967. ---- Restaurant: Vrads Station. -- 2012.

  

Restaurant Vrads Station.

Sæsonen 2012 byder på nyt i den gamle station.

Det bliver et nyt ansigt man møder med forpagterkasketten på. Misse har efter fire gode år valgt at søge nye udfordringer. Bryrupbanen har derfor valgt Lasse Lindberg til at drive den gamle Station i de kommende år.

"Det er en ære og stor opgave at gå i Misse og Anni Danielsens fodspor med driften af Midtjyllands smukkest beliggende restaurant og turistattraktion. Mange af de tidligere års tiltag og traditioner vil blive holdt i hævd og nye vil komme til. Jeg ser frem til mange gode sæsoner med hygge og gode dage på Vrads station", udtaler den nye restauratør, Lasse Lindberg. (Se i øvrigt: http://www.vradsstation.dk/ )

 

I øvrigt har firmaet "Trip-Trap" / "Rikki-Tikki" tidligere fremstillet stationen i størrelse 1:87, men denne produktion er desværre indstillet sammen med firmaets øvrige 1:87-produkter (eller i det mindste de fleste af dem). Om de produkter, der stadig fås, er rest-produkter eller fortsatte fremstillinger ved jeg ikke.

Det var en ganske nydelig model -som alle de andre- og så meget mere ærgerligt er det for modelbyggerne.

 

 

 

Fogstrup st/trb.   --   km. 46,8 fra Horsens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fogstrup gamle, frasolgte stationsbygning og efterfølgende trinbræt-læskur (varehuset), set mod Silkeborg .
10. august 1967.

. . . og set mod Horsens -- uden . . .

. . . og med lidt af det forhenværende varehus.

 

 

 

Fogstrup trb.

Fogstrup station blev nedsat til trinbræt, med varehuset som "læskur". -- Set mod Silkeborg . . .
10. august 1967.

. . . og mod Horsens.

 

 

 

Korsvej trb.

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Korsvej trb. set mod Silkeborg ---^ og mod Horsens ---v . . . . . . 10. august 1967.

- - -

 

 

 

Them By -- km 50,8 fra Horsens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS.Them By station, set mod Silkeborg ^---v . . . . . . 10. august 1967.

. . . og mod Horsens. -- 10. august 1967.

 

 

 

 

Virklund.   --   km. 55,8 fra Horsens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HBS. Virklund station, set mod Silkeborg  ---^  og mod  Horsens  ---v . . . . . . . . 10. august 1967.

 

 . . . med  ---^ og uden varehus  ---v

  

 - - -

 

 

Ørnsø trb.  --  km. x,x  fra Horsens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"H.B.S.  -  Til  Ørnsø Trb."   
 . . .. . . <-----------<<<


 

 

HBS.  Ørnsø  trb,   set mod Silkeborg  ---^  og mod  Horsens  ---v  . . . . . . . 10. august 1967.

 

 - - -

Det er vist i høj grad fra Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane, at det gamle slogan stammer:

Skønhed som De ikke aner,
findes langs de danske baner.

. . . og det kunne da udmærket være stedet her, der var en af inspirationerne.

 

 

Silkeborg.   --   km. 60,9 fra Horsens.

 

 

DSB/HBS.  Silkeborg,  set "fremad" i kørselsretningen  ---^  og "tilbage" mod Horsens. . . . . 10. august 1967.

 

 - - -

 

Turen er til ende  --  Et halvt år senere blev Horsens - Bryrup - Silkeborg Banen nedlagt.


   HBS-banemærke:  "Silkeborg". --->

Frøken Agerbo.

"Et stemningsbillede fra Silkeborg station en gang midt i 1950’erne
Silkeborg stations særprægede sammenhæng med SKRJ inspirerer til en lille beretning fra en DSB afløser, som forrettede tjeneste på stationen i en sommerperiode i midten af ”halvtredserne”:

Silkeborg station var den gang var en stor knudestation med DSB-tog i 4 retninger (dog enkeltspor bærende to banelinier til Funder, hvor banerne mod Brande og Herning deltes via udfletningen vest for stationen). Der var endvidere privatbane til Kjellerup – Rødkærsbro (SKRJ), hvor togene ankom til og afgik fra gaden foran stationsbygningen og privatbane (HBS) til Horsens via Bryrup, hvor togene ankom til og afgik fra en fjerntliggende perron ved spor 6. 
Som det var ”skik og brug den gang”, hvor der var ”rigtige jernbanemænd til”, blev selv en nyankommet afløser sat ind i opgaverne som stationsbestyrer af den fratrædende på under 5 minutter, og ellers blev man beroliget med, at hvis man blev i tvivl om noget, kunne man bare spørge "frk Agerbo i billetkontoret", som dermed kan betegnes som synonym med disse mange lokale medarbejdere, som man altid kunne trække på.
Det var travle dage med både godstrafik og passagertrafik, det sidste ikke mindst om sommeren med de mange turister til den smukke by.
Hver anden time var der toggruppe med tog i alle 4 DSB-spor og privatbanesporene. Alene frigivningen til de to signalposter for DSB-togene krævede "overblik", så man f. eks. i østenden ikke spærrede den store overkørsel for længe. Det var klogt at lytte til signalhuspasserne, disse ædle banefolk som havde enorm erfaring i både signalhusbetjening, bagageekspedion og rangering o. m. a., når de sagde: "Skal vi ikke tage dem for samme nedrulning?" når der kom tog fra Laurbjerg og Skanderborg næsten samtidigt. Det skal tilføjes, at samtlige sporskifter i togvejene var håndbetjente, men centralaflåsede, og signalpasserne havde ”en del løbearbejde”, når der skulle indstilles togveje, så de var heller ikke interesserede i ”at løbe forgæves” på grund af en ”uerfaren afløser”!
Under en lille konsultation den første afløsningsdag hos frk Agerbo i billetkontoret, hvor hun havde hænderne fulde med at sælge billetter, bemærkede den meget grønne afløser en skinnebus holde på forpladsen uden for stationsbygningen. ”Hvad er det for noget”, spurgte afløseren frøkenen? "Det er da toget fra Kjellerup, som De formentligt selv har givet sporlåseren ved privatbanen lov til at køre ind på sporet med.” "Ja, naturligvis”, sagde afløseren let rødmende med et stort smil, som om han blot spøgte med sit (dumme) spørgsmål. Så var den reddet, mente han. 
Et stykke tid efter, da der var et lille ophold i billetsalget, inviterede han frk Agerbo ind på stationskontoret, hvorfra al sikkerhedstjenesten foregik, og frigivningsapparatet til de to signalposter var placeret, idet han havde et lille uddybende spørgsmål:" Kan De ikke lige give mig et praj om, hvorledes man kan se, at der er stillet udkørselssignal til Bryrup fra spor 6. Det er altid rart at kunne se det, inden man tænder afgangslyset” (som ikke var afhængig af stillet udkørsel). "Jo", sagde hun og gik med raske skridt foran ”stationsbestyreren” ud på perron 1: "Hvis De bøjer Dem lidt ned og kikker over mod sporet derovre, vil De kunne ane, at der er stillet udkørselssignal - i mørke skal De være særligt opmærksom, for lyset er svært at få øje på." Og således gik den smukke sommer for afløseren, der blev mere og mere rutineret i jobbet som stationsbestyrer, og der opstod så vidt erindres så mange år efter ingen forsinkelser eller fejlbetjeninger, som skulle rapporteres til "højere myndigheder" - ikke mindst takket være frk. Agerbo – og de vakse signalpassere i de to signalposter. Jo, der var banepiger og banemænd til den gang - det er der sikkert også i dag. Bemærk den høflige ”De-form”, som var gængs den gang. Den havde også sine fordele !"

25. januar 2015.

Ove Nygaard.

 

 

HBS Sm 213 - Sp 221 - Sm 212. Silkeborg.  Den stamme, der eftermiddagen igennem og hele aftenen, kørte de sidste tog og også skulle afslutte banens drift med det allersidste tog  --   30. marts 1968.   ^---v

 

Kl. 22.40 skulle denne stamme være klar til at køre banens sidste tog med såvel almindelige passagerer som medlemmer af banens bestyrelse og direktion, der ønskede at deltage i afskedsturen.  Der blev udvekslet adskillige hilsener og overrakt blomster til stationspersonalet på nogle af stationerne. Små afskedstaler blev holdt, håndtryk udvekslet og vel også et enkelt kram.

Under kørselen fortalte dir. Damgaard Andersen, at skinnebussen Sm 213 var købt af Lollandsbanen -LJ- for kr. 2000,-, at Them By, Vestbirk og Lund stationer var solgt for kr. 35 - 40.000/stk. og at Vrads st. endnu ikke var solgt.

I Brædstrup afkobledes Sm 213 og Sp 221 og kørte derfra tilbage til Horsens, mens Sm 212 fortsatte alene til Silkeborg. Herfra skulle den køre tilbage næste dag (d. 31. marts) kl. ca. 18.

Den normale krydsning på Vestbirk st. blev -på grund af aftenens forsinkelser- forlagt til Bryrup st.    Øde perroner var (desværre også den sidste aften) tilfældet ved adskillige stationer, men på enkelte stationer var der mødt 20-30 personer op. Aftenens festligste indslag var nok i Vestbirk, hvor en del mennesker med et "pigtrådsorkester" i spidsen var mødt op på perronen.  Kl. ca. 0.50 ankom dette sidste HBS-tog til en ligeledes næsten øde og forladt Silkeborg station ! ! !   (det var dog lørdag aften ! ! ! )

Af hensyn til banens regnskabsafslutning blev driften indstillet allerede d. 30. marts, således at stationernes inventar kunne køres til Horsens pr. tog mens banens forsikringer endnu var gældende.  Post udkørtes dog pr. tog også d. 31 marts.


 

Tak til Ove Nygaard, DSB.


---------------------------------              

 

På nettet:

Se evt. denne tråd: http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?mode=thread&id=24002#p24018jernbanen.dk

 

 

  -  -