Rønne-Neksø Jernbane - RNJ

 

 

 Den bornholmske Jernb., Rønne-Nexø Jb. og De bornholmske Jernbaner.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rønne H, Rønne N og Rønne Ø -- så var der vist  . . .heller ikke plads til flere stationer i Rønne. ...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kort: POLITIKEN´s bog  "DANMARK  RUNDT", 1944.

 

 

 

 

De Bornhlmske Jernbaner - DBJ

 

Dette "landkort" over Bornholm hang i et glas-inddækket udhængsskab på stationsbygningen sammen med opslag om togtider, ankomst og afgang, men også andre oplysninger.

Det tre-dimensionelle "landkort" var lokalt frem-stillet, medens to små passagerskibe var "Viking" blyskibe.  Udhængsskabene hørte til rejse-bureauet, og "kortet" var måske bygget af bestyreren af bureauet.  Han var meget kreativ, så der var meget stor variation i, hvad der blev vist i disse udhængsskabe.

 

Foto af stationsbygningen viser stadig kortet d.  1. juli 1972, men et andet foto optaget omkring 1972/73 viser, at det på dette tidspunkt er fjernet.

 

Endnu vides det ikke, hvad der blev af "kortet", eller hvor det evt. blev af ! ! !

 

 

 

 

Egentlig er der skrevet meget mere om Rønne, men til dette formål ville det nok blive for omfattende.

 

POLITIKEN:  "Danmark rundt",  1944.

 

 

Rønne kirke.

 

DBJ - Rønne st.   --   21. september  1968.

 

 

Vinkelret på sporet, ved indkørselen til Rønne station - fra Neksø, sad dette stationsskilt på remisebygningens gavl.

15. april 1960. 

 

 

Rønne H.  --  km 0,oo

 

Skematisk sporplan over Rønne H.  

Oprangeringen af "Posttoget", øverst til venstre, vil blive beskrevet nedenfor, men kan også ses på: www.jernbanen.dk, "Signalposten", nr. 4, 1968.

 


 

. . . men inden vi når Bornholm . . .

 

 

Datidens tilbud om transport til øen: 66-bådene-SAS . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom med 66-bådene.   "HAMMERSHUS"s ankomst til Rønne, set fra ???  ---  21. september 1968.

 

66 bådende "Kongedybet" og "Hammershus", Rønne havn.   --   1969.   Foto Per B. Pedersen.   ^---v

 - - -

 

12993-Roenne havn,1958.Foto.Aage Olsen.Ark.Foreningen DBJ.151.jpg (800×539)
Rønne havn set fra taget af en skinnebusmotorvogn.   --   1958.  Foto:  Aage Olsen.  Arkiv:  Foreningen DBJ.

 

 

DBJ


The end of the line. Rønne H. Måske ikke så speciel, og dog ? For enden af en strækning, mod offentlig vej.
21. september 1968.

DBJ M 3,  Rønne havn.   21. september 1968.

 

Rønne H. set fra havnen mod hhv. stationsbygningen og videre mod Neksø.  Bemærk såvel den gamle KTAS-telefonboks som minebøssen.
Foto. Ole Gold. 


Rønne H,  set mod syd / mod havnen og med færgen fra København i baggrunden.   ^---v    21. september  1968.

 - - -


Rønne H, også set mod Neksø, dog fra den anden side af sporene.  --    1969.   Foto Per B. Pedersen.

 

Rønne H.    Et tog er ankommet fra Neksø.   --   21. september 1968.


 

En tur rundt om stationsbygningen Rønne H.  

DBJ.  Rønne H.   --   15. april 1960.   ^---v   

På perronen den blå -vist sjældent fotograferede- stykgods-lastbil fra DBJ. Hvorfor man valgte den blå farve til lastbilen,
er uvidst.

 

Det er måske ikke så mærkeligt, at den blå lastbil var sjældent fotograferet -- den er allerede væk ! ! !

 

Det må have været et af de sidste år med dette perron-ur. Det hang vinkelret på bygningen, i et meget flot
støbejerns ophæng.   Fra engang først i 1960´erne blev uret erstattet af et noget mere kedeligt, almindeligt fladt ur ophængt på selve stationsbygningen.

Nexø Station beholdt sit perron-ur med støbejernsophæng mv. helt til lukningen af stationen og banen
i 1968.   Betænksomme mennesker bevarede både ur og ophæng, og det kan nu ses på DBJ-museet i Nexø.

Bemærk i øvrigt:   Der er gang i pakkeposten, sikkert både banens, rutebilernes og naboen, postvæsenets.

 . . .  Vejfacaden, med DSB - Rejsebureau.

 . . .

 . . .  DBJ.  Rønne H.   --   15. april 1960  --  i baggrunden banens administrationsbygning / -kontorer.


Krølle-Bølle.    Dagbladet "Bornholmeren",  september 1968.

Rønne H - gadefacaden.   --   1. juli 1972.   ^---v
Foto: Niels Gold.

 

Rønne H.  -   Perronfacaden.   --   12. juli 1974.   ---   "Landkortet" er nu væk ! ! !
Foto: Georg Schmidt.

 

Rønne H.  perronfacaden.   --   30. juli 1983.    "Stedet" hedder nu "Jernstangen"
Foto:   (nm).

 

 

Rønne H set fra Snellemark.   --   Marts 2012.    ^---v    Nu er Rejsebureau´et  også væk og erstattet af et reklameskilt for "den lokale".

Fotos: Peter M. Thomsen.

 

Da jeg senest var i Rønne (5-6 år siden) --sammen med nogle DSB-pensionister -- besøgte vi en lille café/restaurant i Rønne. Vi var 8-10 mand (m/k), der gerne ville spise lidt frokost på stedet.

"S´gerne".

Vi fik / tog plads, og fik den vanlige øl, mens vi ventede.

Straks efter bemærkede vi også en ung mand, der "pludselig" fik meget travlt med at komme ud af døren. Han kom også hurtigt tilbage, -- med "noget" under armen.

Senere blev vi klar over, at han var blevet sendt i byen efter brød og lidt "div. pålæg". Hele 8-10 gæster til frokost kom bag på "den fungerende".

Det var ikke denne restaurant - den har jeg tilgode til næste gang ! ! !

 

 

 . . .

 

Rønne H set fra Snellemark.   --   Marts 2012.
Fotos:  Peter M. Thomsen. 

 

Rønne H lidt længe fremme ad perronen. Set mod Neksø, ca. 1960.  Foto. Zumbach.

 

 

Fotografen (evp  ) vendt 180 grader:  Rønne H. set mod N-NØ (køreretning mod Neksø).   --    21. september 1968.

 

 

Remiseområdet:

Remiseanlægget.  Rønne.    --   15. april 1960.

Bemærk det lysende signal i baggrunden - på remisegavlen.  Dets virke er omtalt i Signalposten nr. 6, 1968,  der --som bekendt-- er lagt på nettet:  http://www.signalposten.dk/signalposten.php?aar=1968&nr=6 

Vognremise.  Rønne.   --   15. april 1960.  Bemærk også "carporten" på remisens venstre side.  Denne var etableret for at beskytte henstillede vogne mod noget af alt det salt, der er i luften i / ved havneområdet.

 

DBJ.  Ankomstsporene, set mod havnen,  Rønne.   --   21. september 1968.
Til højre ses et af de åbne vognskure (vognporte).Rønne H set mod N-NØ.   --      Nogenlunde "breddegrad" som forrige foto, men lidt vestligere.
21. september 1968.

 

Som ovenstående foto, men set stik modsat:  Rønne H. set mod syd / havnen /  færgen.   --   21. september  1968.

 

Rønne H, --  tilbage ved hovedsporet mod Neksø: Set mod N-NØ / Neksø.   --   21. september 1968.

 

Rønne H,  remisen.   --   Sommeren 1966.  Foto:  Thyge Toylsbjerg-Petersen.


DBJ. Remiseområdet,  Rønne, set mod Nexø.   --   21. september 1968.

 

DBJ M 5 + 324, Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

 

DBJ.  Lidt af postvogn nr. 26 samt skinnebusbagagevognen Sb 40.  Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

Værkstedsområdet i Rønne.

Remisen,  Rønne H.    --   21.  september  1968.   ^---v

 . . . med drejeskiven.

 

Værkstedet.  Rønne H.   --   21. september  1968.   ^---vv

 

 

Værkstedet.  Rønne H.   --   21. september  1968.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/dbj.traekbuk.roenne.22.9.1968.jpg

En tilsvarende udformning -blot lidt mindre i dimensionerne- på Bornholm.

DBJ, Rønne, 22. september 1968.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/dbj.traekbuk_m.vinklet_traek.roenne.22.9.1968.jpg

Igen samme lille bornholmske trækbuk, men . . .  Da der ikke er tilstrækkelig plads mellem sporene, således at trækbukken kan komme til at rage indenfor fritrumsprofilet´s grænser, har man været nødt til at lade håndstangens og dermed også "osten"s   bevægelser ske på langs ad sporet / skinnerne.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/517.iii.18a.sporskiftetraekbuk.faaborg.20.8.1977..jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/517.iv.19a.sporskiftetraekbuk.faaborg.20.8.1977..jpg

. . . og en lidt videreudviklet udgave:

Faaborg, 20. august 1977.


Håndstangen påvirker her kun indirekte tungernes trækstang, idet den bevæger sig frit/løst mellem to "knaster" på et lille mellemled, der er forbundet med trækstangen.

På fotografiet til venstre hviler vægtstangen på den ene knast (ses ikke). Med sin vægt sørger vægtklodsen for, at tungerne er holdt godt på plads. Den anden knast ses strittende skråt op mod højre.

Ved omlægning bevæger vægtstangen sig frit -og er dermed relativ nem at flytte (omlægge)- indtil den møder den anden knast, umiddelbart efter at loddet har passeret højeste punkt.   Loddet vil herefter med sin vægt være med til at trykke tungerne over i modsat stilling og dels forhindre, at tungerne bliver stående "på halv", dels fastholde dem i deres yderstilling.

Begge de viste skifter er opskærbare/opskærlige, dvs. at hvis et tog / en vogn kører ind i skiftet i retning med tungespidserne, og skiftet står forkert, vil hjulflangerne være i stand til at skære sporskiftet, op uden at noget direkte ødelægges.

Ved hjælp af vægtloddet og det lille håndgreb kan man i øvrigt justere loddets placering på håndstangen og dermed det tryk, det vil yde mod tungerne.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/dbj.traekbuk_og_spsk.lygte.roenne.22.9.1968.jpg

Rønne-trækbukken, her med elektrisk sporskiftelygte.  Kender Du / I forklaringen på, eller årsagen til, den lille "hanekam" øverst på sporskiftelygten ! ! !

Ligesom i ugebladene:  Løsningen står med småt nederst i afsnittet *).

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/dbj.sporskiftelaas.roenne.22.9.1968.jpg

De Bornholmske Jernbaner (DBJ),  Rønne H.   --     28. september 1968.

 

For at sikre togets kørsel over et sporskifte benyttes mange forskellige typer sporskiftelåse til at fastholde sporskiftetungernes tilslutning til køreskinnen.


Der er i tidens løb opfundet mange snedige udformninger, mekaniske -til lokal betjening eller fjernbetjening, ved hjælp af trådtræk eller elektricitet- eller alene elektriske låse, også både til sted- og fjernbetjening.


Her ser vi en bornholmsk udgave. Meget enklere kan det vist ikke gøres. En metalstang hængslet på tungen og gående igennem den modsatliggende køreskinne. I denne metalstang er der et mindre, aflangt hul, hvorigennem man stikker den lille metalvinkel, der ses på billedet. Gennem vinklens runde hul stikkes bøjlen på den hængelås, der ligger ved siden af.


Herefter kommer nøglen i forvaring hos stationsbestyreren. ”Færdigt arbejde” / ”Hvor svært kan det være”. som man siger på nu-dansk.

 

*) Hanekammen (se ovenfor).

 

I gamle dage (i olie- og petroleums-lampernes tid) var det en lille olie- eller petroleumslampe, der gav lyset i sporskiftelygterne, og lygterne var derfor forsynet med en lille "skorsten" midt på.  Ved overgangen til elektrisk lys, var der ikke længere grund til at have disse "skorstene", hvorfor sådanne ikke blev påsat nye sporskiftelygter.

 

Dette skabte imidlertid et uventet "problem":  Rangerpersonale -og måske også uvedkommende personer- fandt det morsomt at sætte sig på lygtehusene, og blive drejet med rundt (de 90 grader). I det mindste ved lange trådtræk, har dette været et problem. Man her ikke kunnet se det fra stationen -slet ikke i mørke- og det har været meget tungt at trække - måske givet anledning til trådbrud.  Det kunne evt. (også) være forbundet med fare for såvel togtrafikken, som for "de siddende", hvis de fik fødder i klemme eller kom for tæt på måske nærliggende trafikerede spor.

Derfor opfandt man denne "hanekam", --og herefter var det ikke nær så morsomt at sidde der længere ! ! !

 

-----------------------

 

Posttoget.

DBJ-traktor 10+26+Sp 42+326,  Rønne.   21. september 1968.  

 

DBJ-traktor 10 + 26, Rønne.   --   21. september 1968.   ^---v

 - - -

 

DBJ  26,  Rønne.   --   21. september 1968.

 

Posttoget, traktor 10 + 26 + Sp 42 + 326, Rønne.   v---^  21. september 1968.

 

En tilsvarende -lidt besynderlig- brev-/post- sortering syntes dengang at ske om aftenen:  Jeg vidste det ikke - men det blev jeg klar over efter hjemkomsten til København.

Jeg havde sendt et postkort fra Bornholm til hjemmet i Rødovre, --vel vidende, at det ikke blev udbragt før mandag formiddag (...og jeg kom hjem søndag aften) - det skulle bare være et kort fra Bornholm.

Ved hjemkomsten fra arbejde (Københavns Godsbanegård) dagen efter, blev jeg straks spurgt af min kone:  "Hvor har Du været i weekenden ???"  -- "Bornholm."

"Har du det ! ! ! ---  Prøv at se dette postkort",   der var stemplet i "Omkarteringen" i København.

Post blev indsamlet fra alle øens postkasser og kørt til Rønne postkontor.  Her blev det sorteret i "to bunker" - det til øen og alt det andet.  Det til øen blev tilbageholdt til omdeling næste dag, men alt "udenøs" blev sendt ubehandlet til København med 66-båden.

Ankommet til København blev det kørt til et større københavns postkontor (Købmagergade / Bernstorffsgade ???).  Her blev  det stemplet og sorteret og udbragt ganske efter forskrifterne.

At jeg havde et forklaringsproblem, efter hejm-komsten, var nok en ubetydelig småting  ! ! !

 

. . . Det lille "posttog" kørtes nu til perron ved stationens spor 1, afgangssporet mod Nexø, ---v

Posttoget til Nexø, Sm 31 + 326 + Sp_42 + 26, Rønne. -- 21. september 1968.

 

. . . hvor Sb-vognen og 326 afgik mod Nexø kl. 8.00 (tog 5), . . . ---v ---v

"Afgang" -- Posttoget til Nexø. -- Sm 31 + 326 + Sp 42. Bagved, men frakoblet: 26 + traktor 10. Rønne.
21. september 1968.

Posttoget til Nexø. Sm 31 + 326 + Sp 42, set bagfra og under udkørsel fra Rønne. -- 21. september 1968.

 

Tilbage: DBJ traktor 10 + 26, Rønne. -- 21. september 1968.

 

. . . medens 26 -efter afhentning af en "ny" Sb-vogn ved varehuset- . . . ^---v

DBJ-traktor 10 + "post" 26: Der skal lige hentes en tom vogn ved varehuset. . . .
Rønne. -- 21. september 1968.

 

. . . blev stillet tilbage på sin plads under "sit" halvtag. ---v

. . . og der er -næsten- klar til i morgen. Der mangler lige "post" 326. -- DBJ-traktor-10 + "post" 26 + Sb-40, Rønne. 21. september 1968.

 

NBNBNB: Nexø / Neksø: Kilderne veksler, banen skriver selv både Nexø med "x" og Neksø med "ks" ! ! !

 

 

DBJ Sm 30 + Sp x + Sm x, -- "Lyntog" fra Neksø.   Rønne H.   --   22. september  1968, -- en uge før nedlæggelsen.

 

 

 

 

 

Rønne H set fra indgangssporskiftet fra Neksø, og dermed mod stationen og havnen.   --   Ca. 1960.  
Foto. Zumbach.

 

 

------------------------

 

 

DBJ,  Rønne - (Aakirkeby) - Neksø.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønne H, Rønne N og Rønne Ø -- så var der vist  . . .heller ikke plads til flere stationer i Rønne. ...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort: POLITIKEN´s turisthåndbog  
"DANMARK  RUNDT", 1944.

 

 

 

DBJ-tog på vej mod Rønne H.  --   Billedet viser, hvordan man oprindelig transporterede levende dyr ved hjælp af åbne godsvogne dækket med presenning eller sejl.  Først senere fik man lukkede godsvogne til dette formål.   Udateret.

Arkiv: Niels-Holger Larsen / Jesper Reinfeldt.

 

DBJ M 5 + 324 på vej langs Nordstranden,  Rønne.   --   21. september 1968.

(Ved foto-optagelsen lod jeg billedets "lodrette linier" følge vognkassen.  -  Det ser ikke for godt ud, når man kommer hjem og får fremkaldt / kopieret filmen.  Sporets overhøjde var ikke det jeg tænkte mest på dengang. Den slags kan man beskære sig ud af, men så forsvinder vognkassen eller bliver bare til en "ubestemmelig sort trekant" i øverste højre hjørne  --  det er da også synd ! )

 

 

DBJ M 5 + 324,  Rønne, -på vej mod Neksø.   --   21. september  1968.

 

Nordstranden fortsætter,  Rønne.   --   21. september  1968.

 

DBJ.  Udsigt over Østersøen på strækningen nord for Rønne.   --   21. september 1968.


DBJ-"Lyntog"  til Nexø,  -her lidt nord for Rønne.   --   22. september  1968.   ^---v    En uge før nedlæggelsen.

 - - -

 

 

 

 

 

Rønne N (Nord)  -  km  1,5 fra Rønne H.

 


 

Sporplan:  DBJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rønne-Allinge-Sandvig:  Se:   Rønne-Allinge Jernbane - RAJ  . . .

  

Rønne N.   --   21. september 1968. 


Som det fremgår af sporplanen, var stationen skillepunktet for banen RAJ (Rønne-Allinge Jernbane) indtil denne bane blev nedlagt.  

April 1960.

 

DBJ.  Rønne Nord station.   --   22. september 1968.  Man kan ikke bevare alt ! ! !  Det gjorde man heller ikke.  Stationsbygningen blev revet ned kort efter banens nedlæggelse.

 

Falsk reklame ! ! !

 

Tog til NEXØ og GUDHJEM.   Nexø / Neksø er god nok, men Gudhjem ! ! !  Det er 16 år siden Gudhjembanen blev nedlagt  !

 

Siden 1916 havde det været muligt, (også) at komme til Gudhjem med jernbane.  Med toget til, og togskifte i, Aakirkeby kunne man køre til Gudhjem. . . . . . . . . . . . . .  --->

D. 18. august 1952 nedlagdes strækningen Aakirkeby-Gudhjem og året efter, d. 15. september 1953, strækningen Rønne-Sandvig (der grenede fra her til venstre i billedet).

Tilsyneladende havde man dog ikke fun-det anledning til at fjerne / erstatte det gamle skilt med "Gudhjem".


Efter nedlæggelsen blev bygningen overtaget af Sparekassen Bornholm i 1972, der herefter havde en filial indtil 1978 /1979, hvor man flyttede til den nye sparekassebygning lige overfor, og bygningen Rønne N faldt for et vejanlæg.

 

  22. september 1968.

 

 

DBJ M1 + 324 + M 5,  Rønne N.   21. september 1968.

 

Rønne N. sation, set mod Nexø.   --   22. september  1968.

 - - -

 

Efter DBJ´s nedlæggelse i 1969 blev stationsbygningen nedrevet.

 

 

 

 

 

Rønne Ø  -  km. 2,9 fra Rønne H.

 

 

 

Sporplan: DBJ. . .

 

 

Rønne Ø.   --   15. april 1960.   ^---v

  - - -

Rønne Ø.

"Sti til Rønne østre Trinbrædt".   --   21. september  1968.

 

Rønne Ø.   --   21. september  1968.   ^---v

DBJ M 5, Rønne Ø,  -på vej mod Neksø.   --   21. september  1968.

 

Rønne Ø.   --   21. september 1968.

 

DBJ M 5 v. Rønne Ø  --  på vej mod Neksø.   --   21. september 1968.

 

 

Rebekkeværket  --  km. 4,5  fra Rønne H.

 

 

Robbedale trb.  --  km.  5,6  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

Sporplan DBJ.

 

Robbedale trb.   --   21. september 1968.   ^---v

 - - - 

 

Der kom en mail:


"Hej Erik 

Her er Robbedale trinbræt på Bornholm, som det ser ud i dag. Du kan bruge billederne på din hjemmeside hvis du synes...

Trinbrættet står i en baghave i den sydlige del af Rønne og er ikke "rejst" mere end godt en kilometer ... og standen er god."

DBJ. Robbedale trb.   --   Juli 2015.  Foto:  Kim Anderberg Weichel.   ^---vv

 . . . 

 

 . 

 

DBJ. Robbedale trb.   --   Juli 2015.  Foto:  Kim Anderberg Weichel. 

Herligt at høre, at det ikke er alle trinbrætbygninger, der bare bliver revet ned, og "slettet" fra jordens overflade.

Lad os entusiaster håbe, at det vil blive passet godt på det.


Tak til Kim Anderberg Weichel.

 - 

 

Robbedale grusgrav  --  km.  6,0  fra Rønne H.

Robbedale grusgrav.   --   1968. 

Robbedale grusgrav.   --   21. september 1968. 

DBJ M 5 + 324, Robbedale grusgrav.   --   21. september 1968. 

 

Robbedale grusgrav.   --   21. september 1968.   ^---v

 

DBJ-kilometersten,  6,0 km,   Robbedale grusgrav.   --   21. september 1968. 

 

 

 

 

Køllergaarde  --  km.  8,6  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

 

Køllergaarde.   --   1968.

 

 

DBJ Køllergaarde station,  set mod Rønne.    --   21. september 1968.    ^---v

DBJ M 5 + 324.

 

Køllergaarde og DBJ M 5 + 324,  set mod Rønne.    --   21. september 1968. 

 

Køllergaarde, set mod Nexø.    --   21. september 1968. 

 

Køllergaarde og DBJ M 5,  set mod Rønne.    --   21. september 1968.  

 

 

 

Fotostop ved Køllergaarde (på vej mod Neksø).

DBJ M 5  v. Køllergaarde,  set mod Rønne ---^  og mod Neksø ---v   --   21. september 1968.

 - - -

 

 

 

 

Nylars trb ( og kirke).  --  km.  10,2  fra Rønne H.

 


. . . . . . . . . . . Banemærke med
. . . . . . . . . . . Nylars rundkirke.   

 

 -- -  - - - - -  
 
Sporplan: DBJ.
 

DBJ. Nylars trb.   --   15. april 1960.   ^---v    . . .

 . . . med den ene af de fire berømte bornholmske rundkirker i baggrunden.

 

1968.

 

Nylars trb.   --   21. september 1968.   ^---vv

 - - - 

Nylars trb.   --   21. september 1968.

 

DBJ  M 5 + 324,  Nylars,   --   21. september 1968.   ^---v  

 

 - - -  

 

DBJ M 1 + 324 + M 5 v/  Nylars trb.   --   21. september 1968.   ^---vv

 - - - 

 - - - 


Nylars kirke.   --   21. september 1968.   ^---v

 . . . og som banemærke:  

 

 

 

 

Lobbæk -- km. 11.6  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ.

 


September 1968.

 

 

Lobbæk station.   --   15. april 1960.

 

 

 

 

Lobbæk station, set i køreretning mod Nexø . . .   --   21. september 1968.

 

 . . . og set tilbage mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

Trinbrætsignalet.  Lobbæk.   --   21. september 1968.

 

 

 

 

Smørenge trb.  --  km  13,2  fra Rønne H.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

 

DBJ. Smørenge trb.   --   15. april 1960.

 

1968

Smørenge trb.   --   21. september 1968.   ^---vv

 Det "lys/mørk-stribede" udseende skyldes, at dækbrædderne/-plankerne var malet hhv. svenskrøde/sorte.

 - - - 

 

DBJ M 1 + 324 + M 5.  Smørenge trb.   --   21. september 1968.   

 


 

 

Tvillinggaarde trb.  --  km.  15,0  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

 

 

 

DBJ. Tvillinggaarde trb.   --   15. april 1960.

For eventuelle modelbyggere kan det nævnes, at bygningen var -nærmest- svenskrød med hvidmalede vinduesrammer m.v.

 

1968

Tvillinggaard trb.   --   21. september 1968.   ^---vv

 

 

 

 

j

DBJ M1 + 324 + M5.  Tvillinggaard trb.   --   21. september 1968.   ^---v

 - - - 

 

 

 

 

Aakirkeby  --  km.  17,0  fra Rønne H.

 

POLITIKEN:  "Danmark rundt",  1944.

 

 

Sporplan over Aakirkeby.  

(DBJ)

 

( Strækningen Aakirkeby-Almindingen-Gudhjem: Se:  Almindingen-Gudhjem Jernbane - AGJ )

 

Aakirkeby station.   --   15. april 1960.   ^---v

 

Aakirkeby. Vejfacaden.   ^---v

 - - -

 

Aakirkeby,

 

DBJ M 5 + 324,  Aakirkeby,  set mod Rønne.  --   21. september 1968.   ^---v

 - - -


DBJ M 5 krydser skinnebustog m. rejsegodsvogn.  Aakirkeby,  set mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

Aakirkeby, set mod Rønne.   --   21. september  1968.

 

Aakirkeby, set mod Rønne.   --   21.9.1968.

 

Aakirkeby, set mod Nexø.   --   21. september 1968.

 

Aakirkeby, vejfacaden, set mod Neksø.   --   21. september 1968.

 

Aakirkeby station - set fra broen mod øst.  Man aner de to neden viste små remiser.   --   15. april 1960.

Remise,  Aakirkeby.   --   21. september 1968.

 

Togviserskilt. Aakirkeby.   --   21. september 1968.

Aakirkeby, set mod Nexø.   --   21. september 1968.

 

DBJ M 5, Aakirkeby,  set mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

  Bornholmsk sporstopper. Aakirkeby.   --   21. september 1968.

Remisen og det nu tomme stationsareal.  --  Om en uger er det helt forbi ! ! !  Aakirkeby.  --   21. september 1968.

 

 

 Banemærker med forbindelse til Aakirkeby 

Mærke stemplet i Aakirkeby  -  - -- -- -  - --  Mærke med vejoverføringen hvorfra ovenstående foto ses.

Vognremise.  Aakirkeby.   --   15. april 1960.

(Man sagde på stedet, at personvognen AGJ  621 stod i den ene af dem ! ! !  

Det er tydeligt, at den ikke står i remisen herover, og den anden remise, var det umuligt at komme til at se ind i.  Kraftig lås på porten og ingen vinduer ! ! !  Den overlevede helt til nedlæggelsen, men jeg nåede ikke at se -og fotografere- den.

 

 

Aakirkeby -set mod øst.   --   15. april 1960.

 

Indkørselssignalet for tog fra Rønne.  Aakirkeby.    --   21. september 1968.

 

DBJ  M1 + 324 + M5.  Aakirkeby.    --   21. september 1968.

 

 

 

 

Ugleenge  --  km  21,0 fra Rønne H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

 

Ugleenge station.   --   15. april 1960.

 

1968

 

Ugleenge station.   --   21. september 1968.


DBJ M1 + 324 + M5.  Ugleenge.   --   21. september 1968.   ^---vv


 - - - 

 

 

 

Langemyre (Langemyregaard) trb.  --  km.  24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -  

 

 

 

Langemyre trb.   --   15. april 1960.   ^---v

 - - -

 

 Langemyre trb.  -tegnet efter hurtig skridtmåling og fotos, derfor kun "rimelig målfast".

 Hvis tegningen udprintes, er tegningen størrelse H0 / 1:87, når den lille streg over bygningen er 100 mm / 10 cm.


Langemyre trb.   --   1968.

DBJ  M 5 + 324, Langemyre trb, på vej mod Neksø --->   --   21. september 1968.


DBJ  "LANGEMYRE".   --   21.  september  1968.

 

DBJ  Langemyre trb.   ^---v   21. september 1968.   Set i køreretning mod Neksø . . .

 . . . og tilbage mod Rønne.

" Er i snart færdige", kunne der vist have stået i en taleboble herover.  DBJ M 5 + 324, Langemyre trb.

21. september  1968.

 

 

I h. t. Den store DBJ-Bibel:  "DBJ. Historien om jernbanerne på Bornholm" var området omkring Langemyre trinbræt et af de steder, der ofte "tiltrak" store mængder sne:

 . . . og det kan man tilsyneladende have ret i.  

 

DBJ M1 (forrest)-324-M5 på vej mod Rønne <----    Langemyre trb.   --   21. september 1968.   ^---vv

DBJ M1. Afgang mod Rønne.  <----   Langemyre trb.   --   21. september 1968.   ^---v

DBJ M1-324-M5.  Langemyre trb.   --   21. september 1968. 

Iht. deb nyudgivne bog "Holdestederne ved De bornholmske Jernbaner" blev bygningen købt af en privatmand for 125,- kr.     ------------     Gad vide, om bygningen eksisterer endnu.     ------------     Oplysninger modtages/tilføjes gerne.


 

                             

 

 

 

Pedersker  --  km.  26,0 fra Rønne H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

 

Pedersker.   --   1968.

21. september  1968.

 

 

Pedersker station.   --   15. april 1960.

DBJ. Pedersker station, set mod sydvest / i køreretning mod Rønne.   --   21. september 1968.   ^---vv

 

 - - -

 

. . . og set mod sydøst / køreretning mod Neksø.

 

Vejfacaden.

 

Banemærke udgivet i år 1900 og stemplet -som jeg læser det: 8 AUG 1912.

 

Enten har nogen "leget" med et stempel, eller også benyttede man også -allerede dengang- også forkortelsen DBJ.

Når man læser i den store, nedennævnte bog om DBJ, omtales jernbaneselskabet for Rønne-Neksø-strækningen som "Den bornholmske Jernbane" (og denne skrivemåde anvendes f. eks. på banens blanketter), medens forkortelsen omtales som "BJ". I andet skriftligt materiale benævnes det rullende materiel f. eks. som RNJ + nummer.

Forkortelsen "DBJ" skulle først blive aktuel omkring 1931 og officiel fra sammenslutningen i 1934.

 

 

 

  

Pilemølle  --  km.  28,7  fra Rønne H.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -

 

21. september 1968.

 

 

Pilemølle station.   --   15. april 1960.

 

Pilemølle station.   --   21. september 1968.   ^---vv

 - - -

 

Pilemølle station,  svinefolden + M 5 og 324.   --   21. september 1968.

 

 

 

 - - - 

 

 

 

Bodilsker  --  km 32,7  fra Rønne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. - -


 

 

 

 

 

 

Bodilsker station   --    15. april 1960.

 

Bodilsker   --  1968.

 

 

 

 

DBJ M 5 + skinnebustog,  Bodilsker.   --   21. september 1968.

 

 

Bodilsker station . . .

 

 . . .

 

 . . .

 

 . . . Vejfacaden.   21. september 1968.

 

 

 

DBJ M5 + 324. på vej mod Neksø.  Bodilsker.   --   21. september  1968.

 

 

DBJ Sm x + Sp x + Sp 32. mod Neksø. Bodilsker.   --   21. september  1968.    ^---v

 

 - - -

 

 

DBJ M5 + 324 + M1  v. Bodilsker, på vej mod Bodilsker / Rønne.   --   21. september  1968.

 

 

Samme tog,  DBJ M1 + 324 + M5,  Bodilsker.  21. september  1968.

 

 

DBJ Sm x + Sp 32, Bodilsker, køreretning Rønne.   --   21. september 1968.

 

DBJ  Sm 30 mod Rønne.   Bodilsker (Stenseby).  Samme overkørsel, Vangsbovej med Mejerivej i baggrunden.

Fotograf ukendt - undersøges. 

 

 

DBJ.  Bodilsker set fra Mejerivej.   -   21. september  1968.

 

 

 

 

Kannikegaard (opr. Balka station)  --  km 32,7  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan  (DBJ).  . .  

 

 

Kannikegaard station.   --   15 . april  1960.   ^---v

 - - -

Kannikegaard.  Svinefolden.   --   15. april 1960.

 

 

 

1968

Kannikegaard station.   --   21. september 1968.   ^---v


 - - - 


DBJ M 1, Kannikegaard, set tilbage mod Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v


DBJ M 1 + 324 + M 5. Kannikegaard.   --   21. september 1968.

 

 

 

 

Balka / Balke Strand trb.  --  km.  33,6  fra Rønne H.


 

 

 

 

 

 

 

 

Sporplan: DBJ. . .

 

 

21. september 1968.

 

Balka Strand trb.   --   15. april 1960.

 

Balke Strand trb, set mod Neksø . . .   --   21. september 1968.

 . . . og mod Rønne.

 

DBJ M 5 + 324.  Balke-Strand trb. på vej mod Neksø, men set mod Rønne.   --   21. september 1968.

 

 

POLITIKEN, "Danmark rundt", 1944.

 

 

Et af de første Jung-lokomotiver på vej gen-nem Nexø lystskov mod Balka.   --   1930´erne.


Arkiv:  Allan Hansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balke-Strand trb.

Balke-Strand trb + DBJ M 5, set mod Rønne, og med afgang mod Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v

 - - -

 

 

DBJ M 5 v. Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v

Tænk -- "om en uge" er den klar til ophugning --- SKANDALE ! ! !  ---  Til det sidste kørte den som en drøm.

 

 

 

DBJ  M 5  nær -og på vej mod-  Neksø.   --   21. september 1968.   ^---v

 

 - - -

  

DBJ M 5 + 324 på vej mod, umiddelbart før Neksø.   --   21. september  1968.

 

 

 

Neksø  --  km.  36,6  fra Rønne H.

 

 

 Sporplan.   (DBJ)

 

 

Neksø station og samme med skinnebusserne DBJ Sm 30 og Sp 30.   --   15. april 1960.    ^---v
Bemærk "den evindelige postbil" på perronen (billedet herover).

 - - -

Nekso station - gadafacaden.   --   15. april 1960.   ^---v

 

Neksø.  Drejeskiven.   --   15.april 1960.   ^---v

 - - -

 

 

Skudmærker efter det russiske luftangreb på Neksø og Rønne i foråret 1945.
Neksø. 15. april 1960.

 

POLITIKEN:  "Danmark rundt",  1944.

 

 

DBJ  M 5 + 324 ankommet til Neksø.   --   21. september 1968.

 

Remisen i Neksø.   --   21. september 1968.

 

1968

DBJ  Neksø Station.   --   21. september 1968.

Tænk,  at man ganske kort tid efter nedlæggelsen (1973) af banen, kan finde på at rive en så flot og egenartet bygning ned.  Bygningen lå i vejen for noget vejbyggeri ! ! !   Bemærk:  "Den evindelige postbil" på perronen.


DBJ Neksø.  Vejfacaden.   --   21. september 1968.


DBJ Sp 31+Sm 30.  Neksø.   --   21. september 1968.


DBJ.Sm 30+Sp 31 - Sb 41+326.  Neksø.   --   21. september 1968.


DBJ Sp 31. Neksø. -- 21. september 1968. -- Ikke den bedste dag at påbegynde en rejse med klassen.

DBJ Sm 30 og Sb 41 (i baggrunden). Neksø. -- 21. september 1968.

 

 
DBJ Sp 31. Neksø. -- 21. september 1968.
. . . og det regner stadig -- på solskinsøen . . . 

 

 . . . . 

DBJ.  Stranden v. Neksø.   --   21. september 1968.  Tænk, hvis man havde haft penge til en farvefilm. . . . . . . . . . 

 

 

 - - -

 

 

Tak til:

Allan Hansen, Georg Schmidt, Lisbet Hansen, Niels Munch, Ole Gold, Per B. Pedersen, Peter M. Thomsen, Thyge Toylsbjerg-Petersen, Sten Møller og Zumbach.

Altsammen, --nok til glæde for hjemmesidens webmaster, men forhåbentlig også for "sidens" seere / læsere.

 

 

Lad mig i øvrigt minde om bøgerne:

 . . . med en masse gode gamle og nye fotos og tegninger af alt på DBJ.  Skal jeg være helt ærlig, er der nok desværre meget, man ikke finder omtalt i bogen. Lidt trist, for hvornår tør andre udgive en bog i den "vægtklasse" igen om DBJ (m.fl.), og sålænge må vi savne, det vi mangler ! ! !

Til gengæld må det nok også erkendes, at der er utrolig mange gode ting, som man slet ikke ville vente, men som er med til at hæve bogens kvalitet væsentligt ! ! !       ISBN   978-87-88179-74-3.

 

De Bornholmske Jernbaner --- 1900 - 1968.  Ludvig Mahler, 1993.   87-88134-03-2 

 

Denne bog giver egentlig svar på mange af de spørgsmål, man (jeg) savner svar på i bogen ovenover.  A4, 208 sider, sort/hvid, mange illustrationer.