"Afsked" med Lissabon (for et par timer).

 

Almada sporveje.

  

 

Der er grænser for, hvor meget man kan nå at gennemfotografere af en større hovedstads trafiknet under et tre-dages ophold, hvor hovedvægten endda er lagt på byens sporveje /-vogne.

Derfor kun en meget "tynd" gennemgang af turen over Tejo-floden til byen på den anden side, Almada, der siden 2007 har haft sin egen sporvej / letbane: Almada Metro sul do Tejo (MST). 

 

Carris 564 foran Cais do Sodre, Metro-indgangen.   --   8. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

 

Cais do Sodre, set mellem to sporvogne.   --   10. maj  2012.

 

Carris 566 og 580 med Cais do Sodre´s perroner i baggrunden.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

 

Cais do Sodre, søsiden (den lave creme-gule bygning med det røde tegltag).   --   10. maj  2012.

 

"Rejsen" tog sit udgangspunkt her på den ret betydende station Cais do Sodre, en station i to etager, med "alm. jernbane øverst og Metro i "kælderetagen". 

 

Cais do Sodre. "Kælderetagen".   --   10. maj  2012.   ^---v

Klokken er på dette tidspunkt af dagen 13.40 . . .

 

 

 . . . med Metro-skifte i Baixa-Chiado (desværre ingen fotos) . . .

 

 

Metro.  Lissabon.

Grøn linie: Cais do Sodre - Baixa-Chiado.  Blå linie:   Baixa-Chiado - Sete Rios.  Violet, Fertagus, til Corroios.

 

 

Fergutas.  Sete Rios.   --   10. maj  2012.   ^---v

. . . klokken er nu 14.20 . . .

 

Fergutas.  Sporvidde 1668 mm.  Sete Rios.   --   10. maj  2012.

Det er noget af en forskel, når man i næsten tre dage har vænnet sig til sporvidden 900 mm, for pludselig at stå ved et så kraftigt jernbanespor ! ! !

"Har du husket målebåndet" ?   Det havde jeg, men dette er ikke lige stedet, hvor man hopper ned og måler.  Andetsteds fremgår det dog at sporvidden er 1668 mm, hvilket jo -stort set- bekræftes af målebåndet  (Husk: Målet tages 16 mm under skinneoverkant, i Danmark, men formentlig over hele Europa).

 

Fertagus  --  i sin helhed  ---^   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . og kun den aktuelle strækning. ---^

Sete Rios - Corroios.  - - -

 

  

 - - -

 

   

Fertagus.  Sete Rios.   --   10. maj  2012.  - - - - - - - - - - - - - - - - Fertagus-togsæt.   --   10. maj  2012.

 . . . Klokken er her 14.33 . . .

Vort tog under indkørsel fra Roma-Areeiro, den nordlige endestation, til Sete-Rios.   Her stod vi på for at køre over "25. april-broen" til Corroios,  hvor stod vi af.

 

Den 54 km lange privatbanestrækning (sporvidde 1668 mm), blev elektrificeret med 25kV / 50Hz i 1997.

 

MTS-billet. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --->

Billet af den "kedelige", triste papirtype, der skrives ud ved ethvert kasseapparat, og som man vist kan forvente, at om ti år, står man tilbagemed blot et stykke hvidt papir.

Et held  at man har den alder, man har,  --  det bliver næppe mit problem ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte 25 de Abril  =  25. april-broen set fra R. Primeiro de Maio ved Santo Amaro-remisen.   ^---v   10. maj  2012. 

 

"25. april-broen" set fra R. Primeiro de Maio ved Santo Amaro-remisen.   --   10. maj   2012.

 

Fertagus togsæt:

18 dobb.dækker-sæt.
Bygget:  Alsthom / CAF (Spanien), 1999.
Maks. hastighed på 140 km/t.
Togsætlængde:  106,6 m 
Bredde:  2,93 m
Togsætvægt:   225 t.
Siddepl:  476 / 2. kl.

 

Udsigt fra "25.april-broen" over Lissabon´s centrum.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

Bag det lille sving på promenaden / sporvejen, ligger stationen / metrostationen ---v  Cais do Sodre.
 . . . Så langt er man nået på 53 minutter . . .   

 

Der skulle lige have været en elevator og et lille trinbræt. Så havde det varet fem minutter i sporvogn + køreturen op i elevatoren (eller ad trappen  ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---v

 

 - - -

 

 - - -

 

 

Fertagus.  Corrois.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

Corrois. 

Fertagus-togsættet fortsætter mod Setúbal .   --   10. maj  2012.

. . . klokken er nu 14.50,  --  en befordringstid på 1 time og 10 minutter for en afstand, der vel ikke er mere end
4-5 km i luftlinie ! ! !

 

 

 

Almada Metro sul do Tejo (MST)


Pas på Metro - Tak,

Corrois.  Almada.   --   10. maj  2012.

 

 

 

En flot og moderne sporvej / letbane, men som det også senere skal vise sig:  Lissabon´s hygge og charme savnes totalt.

 

 

 ( Almada Metro sul do Tejo  =  Almada Metro syd for Tejo )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTS  C 001,  Corrois.  Almada.   --   10. maj  2012.   ^---v 

MTS  C 005.

 

Herfra med MTS til remisen, der ligger umiddelbart efter endestationen Corrios.

 

ALMADA - Metro do Sul do Tejo.

 

 

Almada.

 

Rull. materiel og strækning (alt under een hat  ).

(Der er ikke flere fotos, end at det klares bedst således.)

 

Anlægget af sporvejen begyndte i april 2003 og den åbnedes i 2007.   Strækningslængde cirka 13,5 km, dobbeltspor,  med 19 stationer. 

 

Sporvidden er "normalspor", dvs. 1435 mm.

 

 

 Linje 1: Corroios-Cova da Piedade-Ramalha-Almada Cacilhas
 Linje 2: Corroios-Cova da Piedade-Pragal
 Linje 3: Universidade-Pragal-Ramalha-Almada Cacilhas

 

  ---  

 

De 24 vogntog på  Metro do Sul do Tejo (MST) er udelukkende Combino lavgulvsvogne med ca. 30 cm indstigningshøjde og bygget af Siemens Mobility.  Siddepladser: 74,  --men et vogntog tog opgives til at kunne medtage ialt 225-300 passagerer (dvs. på mere eller mindre behagelige ståpladser   ).  Maks.hastigheden er 70 km / t.

 

 

Den lille korte tur begynder i bunden af kortet (Corroios), og ender øverst til højre (Cacilhas).

 

 

Alt nyt og moderne, men er altså heller ikke ældre end 2007.     Om det så er urene, så er den gamle hvid/sorte skive god nok til (også) portugisiske sporveje  --  kun ikke til Banedanmark ! ! !

 

 

MTS  C 001,  Corrois.   --   10. maj  2012. 

 

MTS  C 005,  Corrois.   --   10. maj  2012. 

 

 

MTS C 020.  Corroios.   --   10. maj 2012.   ^---v

 

 - - -

 

 

MTS. C021 og C014.  Corroios.   --   10. maj 2012.

 

 

MTS C 019.  Corroios.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

 

 

MTS.  Cova da Piedade set mod vest, frem mod afgreningen Universidade / Cacilhas.   ^--- v   10. maj 2012 . . .

 

MTS. Cova da Piedade,  --  stadig set fremad, mod vest . . .

 

 

. . . og tilbage mod øst og Corrios.

 

   

Cova da Piedade.   --   10. maj  2012.

Set med moderne øjne, sikkert ganske flotte byggerier, men bestemt ikke med den hygge som i det ældre Lissabon.  Det blev ikke til mange fotos herfra. 

En anden årsag var måske også, at der var ganske mange mennesker med vognene, så man stod ikke bare lige ud på perronen og tog et foto, og hoppede ind igen.  I så fald var det noget med at vente på næste befordring, --og så inspirerende var det heller ikke.

 

 

MTS C 011.  Cova da Piedade.  --  Næste vogn til Cacilhas.    --   10. maj  2012.

 

 

MTS.  Cacilhas.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS C 011 ---^ og  C 009. ---v    Cacilhas.   --   10. maj  2012.

 

 

 - - -

 

 

MTS C 012.  Cacilhas.   --   10. maj 2012.

 

 

MTS C 011.  Cacilhas.   Klar til tilbagekørsel.   --   10. maj  2012

 

( . . . og jeg var klar til at tage en/den lille færge tilbage til Lissabon.  Her skal vi dog lige se på bl. a. remisen i Corroios de kommende dage.)

 

  -  -

 

Rullende materiel.  --  Interieur.

 

MTS C020. Corroios.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS C008. 

Venstre sidepanel / kørekontroller.   Vognstyreren sidder således, at han har dette panel og kørekontroller på sin venstre side (det er sidevinduet man her ser ud gennem) . . .      

 

. . . mens man her ser ud gennem frontvinduet og ned på vognens frontpanel.   --   10. maj  2012.

 

Hvem har mon bygget disse vogne ???

 

SIEMENS.

 

  

MTS C008.   --   10. maj  2012.

 

De 24 vogntog på  Metro do Sul do Tejo  er udelukkende Combino lavgulvsvogne med ca. 30 cm indstigningshøjde, fremstillet af Siemens Mobility. 

Siddepladser: 74,   --  men et vogntog tog opgives til at kunne medtage ialt 225-300 passagerer (på mere eller mindre behagelige ståpladser :-)  ).  Maks.hastigheden er 70 km / t

 

MTS C008.   --   10. maj  2012.   ^---v

   

MTS C020.   --   10. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -

 

  

Opfordringer / henstillinger:  Hold tilbage for Metroen. . . . "Husk at checke ind / ud" ville det vel være på dansk.

 

 

MTS-billet af den "kedelige", triste papirtype, der skrives ud ved ethvert kasseapparat, og som man vist kan forvente, at om ti år, står man tilbagemed blot et stykke hvidt papir.

Et held  at man har den alder, man har,  --  det bliver næppe mit problem ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

Remisen / værkstedet.

 

MTS.  Remisearealet  --  udendørs.   --   10. maj  2012.  ---^   ---v  

 

 

 

MTS  C 016 - 019 - 022 - 015.  Remisen.   --   10. maj  2012.

 

Ganske vist "rimelig ny" remise, men alligevel dejligt at se, hvor rent der kan være i vore dage, --der er anderledes styr på overskudsolie / oliedryp i vore dage.

 

MTS C003 - 005 - 008 - (006). Remisen.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS  C020.  Remisen.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS.  Remisen.   --   10. maj  2012.    Myldretiden er nær, --så næsten alt materiel er på gaden.

 

 

MTS.  Remisen.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

   

MTS  C017.  Remisen.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS.  Remisen,  "Ingeniørgangen" -- som det i det mindste hedder på DSB´sk.   --   10. maj  2012.

 

 

MTS  C004 - 017.  Remisen.   ^--- v   Måske har C 004 et problem, --eller værkstedet har det med den.   --    10. maj  2012.

   

Fronten -under frontvinduet- er åbnet.

 

 

MTS.  Underfloor´en.   --   10. maj  2012.   ^---v

 

 

Remisekatten (en skattet medarbejder) . . .

   

. . . ser til venstre,  . . . ser til højre.  Det synes ikke som om, der er mange mus at hente.    Mon den ser efter en hund ?

 

 

 

 . . . Næppe denne "hund" (må vel nærmest betegnes som en slags "Pekingeser").

 

 -  -

 

Kontrolcenteret i Corroios.

 

Der er vist ikke så meget mere at sige til dette, --udover -måske- at det også her er særdeles andre forhold end gammeldags sporvognsdrift  ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det er vist ikke meget, der undgår centerets opmærksomhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermed slut på besøget i Almada . . .

 

 

Se også:

Arne Melby Pedersen´s hj.side:   http://www.sporvej.dk/galleri-pt.htm

 

samt:

 

Portugal på skinner.   
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal,   ---  og som er flittigt anvendt i forbindelse med disse "sider".

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

Tak til:  

Niels Munch for supplerende oplysninger.

 


Forrige side: Elevadorer i Lissabon.
Næste side: Porto Sporveje.