Mens de andre ser TV ! ! !

(Roskilde-festival, Tour de France og OL m.v.)

 

Denne "side" er tænkt som sommerperiodens afløser for "Dagens fotos", og vil på samme måde bringe lidt løst og fast, der
 -i det mindste i begyndelsen- ikke har andet tilhørsforhold på de eksisterende sider.

 

- o -

31.7. 

  

Lissabon-sporvogne.

  

Allerede i 1970-erne var der tale om indsættelse af en ny generation af hurtigere sporvogne, men der skulle gå helt frem til 1995, førend der kunne indsættes 10 stk sådanne,  Carris 501 - 510. 

Der er tale om meget moderne og behagelige Siemens-vogntog, hvor Siemens stod for det elektriske og Düwag for det mekaniske/bogier.  Det indre er meget lyst og venligt og indrettet med to billetautomater, og vognstyreren er afskærmet fra passagererne i sit eget førerrum. Der tonede ruder, som ikke kan lukkes op, men til gengæld aircondition. 

Elektronisk ruteinformation informerer om stoppestederne på linie 15, den lange "flade strandlinie", som er den eneste linie vognene befarer. 

Vognene blev i sin tid præsenteret som "Fremtidens sporvogne", men der er dog aldrig indkøbt mere end disse 10 stk, selvom der var option på endnu 20 stk. 

  

Carris 501-506-502+Julesporvogn.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

  

Carris 502 - Turistsporvogn 2 - Turistsporvogn 4 + 573.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

  

Carris 503.  Cais do Sodre.   --   10. maj  2012. 

  

  

Carris 503 ved Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012. 

 

   

Carris 504. Praca da Figueira / Rue da Prata.   --   9. maj  2012.   ^---v 

   

 - - -  

 

  

Carris 504.  Alges Jardin.   --   10. maj  2012.

 

  

Carris 505.  Cais do Sodre.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 505.  R. Primeiro de Maio.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 507.  R. Primeiro de Maio.   --   9. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

Carris 510.  Largo do Calvario.   10. maj  2012.   ^---v

 

 - - -

 

 

Cais 510.  Cais do Sodra.   --   8. maj  2012.

 

 

Carris 510.  Alges Jardin.   --   10. maj  2012.


Undervogn:  CAF/Sorefame.
Vognkasse:  CAF/Sorefame.
Maks.hastighed:  70 km/t.
Længde:  23,78 m.
Vægt:   29-30 t (iht. forskellige kilder).
Bremse:  Mekanisk skivebr, elektr. motorbr med genanvedelse af energien og magnetskinnebremse.
Siddepl:  65.
Ståpl:   181(tallet 136 opgives også ! ! !).

 

 

Interiør. 

 

Carris 504, ser frem mod vognstyrerpladsen.   ^---v

   

 - - -

 

   

 . . . og set bagud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Man skulle næsten tro, at der var indført "Fast konduktør".

  

 

. . .  og glem ikke

 

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal,   ---  og som er flittigt anvendt i forbindelse med disse "sider".

 

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 


 -  -

 

 

30.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

UPS.

 

Afsporing i Lissabon den 26. september 2010 – i svinget ned fra Graca (ad Rua da voz do Operario).  Her skulle vognen (547) dreje fra Calcarda de Sao Vicente  til højre og ind i Escolas Gerais (se 3.7. og evt. skråningen, den kørte nedad d. 2.7.).

Det gik dog ikke  -UPS-, farten var formentlig for høj, og vognen blev afsporet.  Personalets første forsøg med at køre vognen tilbage på sporet ved egen (el-)kraft mislykkedes, men efterfølgende fik man drejet vognen så meget, at man kunne få ”snor” i den. Da man trak vognen op af bakken i Calcarda de Sao Vicente, var der kun få cm til altanerne på den ene side og de parkerede biler på den anden side.

 

Afsporing i Escola Gerais.  Alle fotos:  Ole Emil Malmstrøm, SHS.

 

 

 

 

 

 

Som det ses, var der kun ét hjul på sporet, da man forsøgte, om vognen kunne trække sig selv op på sporet ved egen (el-)kraft.. --en ikke helt ufarlig "øvelse", alt efter hvorledes den bliver udført.

 

   

Carris nr. 547 i nærkontakt.   ^---v

 

 

   

Det gik dog ikke at få vognen på spor igen ved egen hjælp, og her er en ekspert kommet til stedet ! ! !
Bemærk på foto til højre, man aner, hvor flangen for højre hjul er hoppet op og har forladt rillen i skinnen.

 

 

Et herligt foto, der både viser uheldet, men også på bedste måde viser detailler af undervognens opbygning: 

Til venstre, over hjulet, ses akselkassen og pirmæraffjedringen i form af Megi-Elastomer-fjederen, og over hjulet til højre ses den forstærkede bladfjeder. Sammenlign evt. med foto af ældre undervogn på foto d. 28.7.

 

 

Hvilken kaffe ville De byde uventede gæster ? 

 

 

 

 

Så nåede hjælpen frem . . .

 

 - - -

   

 

 

Næsten på rette spor, --der mangler dog lige en detaille . . .

 

   

 . . . --den sidste aksel.

 

 

En slags "skohorn"   ^---v   skal hjælpe det sidste stykke.  

 

 

   

Så kom den på sporet, men hælder dog fælt til siden.  Der er ikke mange cm tilbage af "det frie rum".

 

 

Så er 547 på sporet igen og på vej videre fremad  ---til værkstedet ??? . . .

 

 . . . det vil sikker glæde de passagerer, der sidder og venter her, --  

 . . . hvis de da ikke forlængst har foretrukket at gå i stedet for ?

 

Det var dog ikke første gang:

 

C.C.F.L. nr. 260  var ikke så heldig som Carris 547 ! ! !   --   Udateret foto i Carris-museets arkiv / "Portugal på skinner".

Hvem tør sidde og se på TV bag det hjørne --eller for den sags skyld over det ???

 

Alle farvefotos:  Ole Emil Malmstrøm, SHS,   --med tak.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 


 -  -

 

 

 

 

29.7.   --   Søndags-ekstra.   

 

 

Turistvogne.

 

I 1965 påbegyndte Carris kørsel med særlige turistvogne, to tidligere  St. Louis-vogne ombygget til formålet.

Vogn 437 blev til turistvogn nr. 1, og vogn nr. 435 blev til turistvogn nr. 2.  Vognene var flot malede i deres røde look, og med behagelige plyssofaer med  20 (22 ?) siddepladser til passagererne. Disse sofaer svarer dog ikke til vognenes originale udrustning.   Hertil bydes der på en flere-sproget guide på de velbesøgte ture og en båndoptagelse til de passagersvage ture.

Indtil først i 1990-erne kørtes der på en stor del af det daværende net, men strækningers nedlæggelse har reduceret mulighederne, og følger i vore dage stort set linie 28 (28E)..

Vognene 3 og 4 oplyses også i litteraturen også at være udstyret med plyssofaer, mens de øvrige vogne er forsynet  med sofaer med et grønt betræk (så dem desværre ikke indvendig).

 

  

Turistvogn nr. 1, der i vore dage kun benyttes til interne kørsler på museumsområdet.   --   9. maj  2012.  

Mærkat med et tidligere vognnummer. ---^          

Her i turistvogn nr. 1 sad der (stadig) en nydelig lille mærkat med det tidligere vognnummer . . .

  

Turistvogn nr.  2.   --   9. maj  2012.  ^----v   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Seddel visende det tidligere vognnummer.  ---^    

. . . mens den i turistvogn  nr. 2 var erstattet af en "seddel" på forperronen . . .

 

 - - -

 

  

Turistvogn nr.  4.   --   9. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Seddel visende det tidligere vognnummer.  ---^      

 . . . Samme "seddel-type" på turistvogn nr. 4 . . .

 

Turistvogn nr.  5.   --   9. maj  2012.   ^---v  ---v

 

 

  

 - - -

 

Turistvogn nr.  6   --   10. maj 2012.

 

  

Turistvogn nr.  7 m.fl.   --   9. maj 2012.   - - - - - - - - - - - - - - - - - Turistvogn nr.  7.   --   10. maj  2012.

 

 

Turistvogn nr.  8.   --   9. maj  2012.

 

 

Turistvogn nr. 8.   --   9. maj  2012.

 

 

Turistvogn nr.  8.   --   9. maj  2012.

 

  

Turistvogn  9.   --   9. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mærkat visende det tidligere vognnummer.  ---^    

 . . . men den gamle fine "mærkat" i turistvogn nr. 9.  De vogne jeg blot mødte som forbikørende, fik jeg ikke fotos fra. :-(

  

Turistvogn nr.  9.   --   9. maj  2012. ---^   og  ---^

 

 

Kilde: SHS. 

 

 

Julesporvogne.

 

Ved juletid køres sælig julekørsel for børn, kørsel hvor julemanden er med som legeonkel:

   

Julesporvogne nr.  745  ---^   samt   - - - - - - - - nr.  722  ---^    og lidt af nr.  745  ---^  i Santo Amaro-remisen.  --  9. maj  2012.

Vognene adskiller sig fra de øvrige vogne  -bl. a.-  ved de blå / farvede lysbånd, der ses ved tagkanten, men også vognkassen er bemalet lidt mere festligt for børn.  Der var længe til jul ved vort besøg i remisen, så vognene stod parkeret længst inde i remisen, og lignede på afstand alle andre vogne med totalreklame. Tiden var begrænset, så derfor desværre ikke nogle specielle fotos af netop disse vogne.

 

Tak til:

John F. Christensen,  SHS.

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

Denne bog har været flittigt benyttet ved denne "side" tilblivelse.

 

 

 

 

 

 

 -  -

 

 

29.7.   

 

Remodelados-undervogne.

  

I slutningen af 1980-erne/begyndelsen af 1990-erne var man i Lissabon nået til et punkt, hvor det var tid til at gøre noget alvorligt ved den rullende trækkraft. 

Overgang til busdrift var allerede tidligere overvejet, men fravalgt på grund af, at sporvognslinierne i Lissabons gamle bydele har så mange smalle gader, små kurver og stigninger (max 13,3 %), at det kun er muligt at benytte sporvogne, endda kun to-akslede sporvogne.  Man besluttede derfor at bibeholde sporvognsdriften, og om muligt også at bevare det historiske udseende, som i mellemtiden var blevet et kendemærke for den portugisiske hovedstad., men da det ikke længere var muligt at anskaffe brugte eller nye to-akslede motorvogne, besluttede man sig for en gennemgribende modernisering af en større del af den eksisterende vognpark.

 

Illustration i forbindelse med ombygningsprojektet.  Foto gennem glas i montre, -desværre med spejlinger til følge.

 

I alt 45 to-akslede motorvogne blev udvalgt til at gennemgå en gennemgribende modernisering. Et konsortium bestående af tre store tyske firmaer blev dannet med Ferrostahl AG som hovedentreprenør og Kiepe Elektrik GmbH og AEG Schienenfahrzeuge som underleverandører af hhv. den elektriske del og den mekaniske del, alt i samarbejde med CARRIS.

 

 

"Tilfældig", men lignende undervogn fotograferet på Carris´-sporvejsmuseum i Lissabon.

 

 - - -

 

Carris.  Sporvejsmuseet.   

Undervognene fra de udvalgte vogne stammede helt fra 1899-1901, medens vognkasserne var nybyggede af CARRIS (stadig) som to-retningsvogne i 1932-37.  Kravene til vognenes daglige indsats var i de mellemliggende år steget og stod ikke længere mål med nutidens ønsker til vognenes komfort og pålidelighed.

Ombygningen, der kom til at koste 23 mio (af datidens) DM omfattede:
Bygning af nye undervogne incl. motorer og bremseudrustning under bibeholdelse af de historiske vognkasser.
Forbedring af vognenes affjedring.
Teknisk assistance og omskoling af personalet.

AEG Schienenfahrzeuge GmbH udviklede i Nürnberg en to-akslet undervogn i en svejst ramme af dobbelt T-profil og med to langs-liggende motorer, der trækker på drivakslerne over et vinkelgear. Primæraffjedringen er udført med såkaldte Megi-Elastomer-fjedre. Sekundæraffjedringen sker som på de oprindelige undervogne, med bladfjedre –her dog i forstærket udgave. Deres montering blev derfor udført på samme måde, som på de gamle undervogne. Optisk blev undervognen tilpasset udseendet af de historiske vogne, og derfor blev hjulsættene udført med smedede egerhjul (fotos fra 2012 viser dog ingen egerhjul ! ! !).

 

 

 

Den nye undervognstype i drift, maj 2012 .

Man ser den moderne affjedring, med gummifjedre, såkaldte Megi-elastomer-fjedre, ved akselkasserne og -antydningsvis- fortærkede bladfjedre i de "yderste hjørner".

Som det fremgår, --det er ikke nemt at tage et ordentligt foto af en sådan undervogn i drift.  Med en vognbredde på 238 cm og en sporvidde på kun 90 cm, ligger undervognen "pænt" i skygge langt inde under vognkassen.  Undervognene her er derfor fremhævet på bekostning af farverne. Beklager - det er "prisen" med mine muligheder.

 

 - - -

 

Den elektriske del af moderniseringskonceptet blev udført og leveret af Kiepe Elektrik GmbH, og omfattede alle væsentlige elektriske komponenter på vognene, såsom motorer, kørekontroller, rangerkontroller, betjenings- og instrumentpanel, omformere for vognens strømforsyning, magnetskinnebremser, sandspredningsudstyr og kabelarbejder.

 

Kiepe-kontroller . . .

 

 . . . og armaturtavle.

 

Den første motorvogn, nr. 270, blev afsendt til Nürnberg til ombygning i december 1992. Efter en nøje gennemgang blev den gamle udrustning demonteret og nymonteringen påbegyndt i 1993.  Efter færdiggørelsen af dette arbejde blev vognen atter returneret til Lissabon pr. blokvogn, og d. 6. juni 1994 blev den sat i drift, hvilket forløb glat og uden problemer.  Den endelige overdragelse til trafikselskabet CARRIS fandt sted d. 9. juni 1994.  Nu fulgte en tre måneders testperiode, og fra september 1994 afsendtes månedligt fire komponentsæt til CARRIS, som derefter selv foretog ombygningen.

 

 

CARRIS-Remodelados.

1 - Overspændingsbeskyttelse.  2 - Køre- og bremsemodstande.  3 - Tag-sikringskasse.  4 - Armaturtavle 
5 - Kørekontroller.  6 - Modstande under gulv.  7 - Strømforsyning  8 - Sikringskasse under sæde.  9 - Kompressor.
10 - Rangerkontroller. 11 - Banemotorer.  12 - Magnetskinnebremse. Affjedring: Gummiblokaffjedring (”Megi-fjedring”).

 

 

Tagudrustning, --her på turistsporvogn--, men denne er magen i øvrigt til de øvrige Remodelados-vogne.

I forhold til det oprindelige ombygningsprojekt er trolleystangen senere flyttet en smule bagud for at give plads til en pantograf.  Som nævnt andetsteds, er det køreledningsophængene på den aktuelle linie, der er bestemmende for brugen af trolleystang eller pantograf.

 

 

Carris-Remodelados.   Ved renoveringen blev vognene udstyret med bløde "læder"-sæder til erstatning af de gamle træsæder.
Plan-skitse: evp.

 

 

Lissabons vognpark af "Remodelados"-vogne,  2012.  Kilde: SHS. 

Når der her nævnes linienumre efterfulgt af et "E" (står for Electrico = sporvogn), skyldes dette, at man i Lissabon benytter sig af de samme linienumre til buslinier.

 

 

Tak til:

John F. Christensen,
Jørgen Bang  --  begge SHS.
Niels Bloch.

 

Kilde / litteratur:

STRASSENBAHN  MAGAZIN.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med (sort/hvid og farve) fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 


 -  -

 

 

28.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

"Remodelados"-motorvognene.

 

Kommer man ikke bare til at tænke på en varm fiskefilet med "remodelados" ???

Måske skyldes det, at jeg, som DSB-ansat i Generaldirektoratet i Sølvgade, gennem lang tid så et skilt, der blev ophængt i personalekantinen hver fredag formiddag:

"Dagens ret:

Fiskefile med remo".

Det første ord var stavet forkert, og det sidste måske forkortet, fordi man ikke kunne stave til det hele ord ???

 

-------

 

45 næsten ens motorvogne --var de ikke ens, så blev de det    ved en større modernisering midt i 1990-erne (beskrivelse følger) - det skulle næsten være nok at se på een eller evt. to af dem:

 

 

 

Carris 555. Ajuda.   --   8. maj  2012.   ^---v

 

 

 

 

 

 

 

Carris 555  Vognstyrerplads.   ^---v

 

 

 

 

Interiør

 

405-IMG_0516.555.JPG

   

 

 

 

   

Motorvogn "555"  /   "Pladser -  20 siddende  -  38 stående".

 

   

Carris 558.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Carris 564.

 

 

Destinationsskilt-omstilling "på portugisisk" - set indefra.     Carris 564.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 


 -  -

 

 

 

 

Lige en lille "Lørdags-ekstra" som en slags trøst for alt det "sprot", vi må finde os i på TV i disse dage. 

Det er da ellers dyrt nok, selvom man ikke skal se noget de næste tre uger.

 

28.7.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Sporvejsmuseet i Santo Amaro-remisen.

 

Lissabons sporveje -Carris-  har ikke en egentlig museumslinie, men som en af vennerne udtrykker det: De har jo også alle de gamle vogne kørende i drift ude i selve byen. Især Lissabon skulle have haft ry som verdens største, "levende" sporvejs-museum ! ! ! 

  

Sporvejsmuseet,  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Model af den første elektriske vogntype ibrugtaget 31. august 1901.

 

 

Model af en af de store sporvogne af typen 901-10 fra 1947.

 

 

Model af de senest anskaffede moderne vogne, 500-vogn, ibrugtaget 1995.

 

 

Rotations-billettrykkemaskine.   ---   I drift til 1993.

 

   

Eksempler på ældre billettyper. 

 

<---^ Billetterne er fra dengang man -udover befordringen- "fik noget for pengene". 

 

I vore dage er billetten et stykke kassestrimmel magen til den kvittering, man får i supermarkedet.  Ikke noget "at skrive hjem om", og stort set heller ikke at beskæftige sig med på en hj.side.

 

Nå, --en billet er det jo:

 

 

Moderne billetter & dagskort.

 Almindelig billet - "Ikke noget at skrive hjem om"

 

 

Det samme kan egentlig siges om "kortene"  -  Ens kort der gøres gyldige til det ene eller det andet via en magnetstribe.

De grønne er kort , der er købt i et Carris-udsalg, mens det/de blå er kort købt i en kiosk eller lign.

 

   

På museet var der de vanlige plancher og plakater, samt montrer med udstilling ad diverse sporvejssærheder af enhver art, fra ledningsophæng til billetklippetænger, en lille "biograf" og diverse bog- / brochuremateriale til gennemsyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt tidligere er remise og værkstedsanlægget delt i to.  I bygningen på foto ovenfor til venstre huser man samlingen af mindre ting: Modeller, fotos, blanketsamlinger fotoplancher m.v, og i et par haller ved siden af står det rullende museumsmateriel, som allerede har været omtalt  (21.7. og 22.7.).

Til transporten til den anden del af museet, holder der oftest en museumsvogn af St. Louis-typen, Turistvognene 1 eller 2 klar:

 

 

 

Carris´ museumssporvogn nr. 1,  Sporvejsmuseet i Lissabon.    9. maj  2012. 

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 -  -

 

 

 

 

27.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

Santo Amaro-remisen.

 

Et par kilometer eller tre ude i den sydvestlige del af Lissabon anlagde man allerede i 1874 (altså i hestesporvognstiden) en stor remise "Santo Amaro", som egentlig er to-delt.  Her er kontorer, værksteder, haller og museumssamling.

I vore dage ser remiseanlægget ganske flot ud, -hvilket det efter oplysning ikke altid har gjort. 

Remisen / værkstedet er samtidig driftsdepot for alle Carris´ sporvognslinier.

 

 

Santo Amaro-remisen, 1874.

 

 

Santo Amaro-remisen, 1901.

 

 

Carris 505 passerer indkørselen til Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

Bemærk højbroen for både vejtrafik og jernbane over floden Tejo,  "Ponte 25 de Abril",   der passerer stort set lige hen over hovederne på remisepersonalet.

 

  

Indkørselen.  Santo Amaro-remisen.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Ur ved remiseindkørselen.  Santo  Amaro.  

Begge:  9. maj  2012.

 

 

Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 550.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.   ^---v   ---v

 

 - - -

 

 - - - Her synes det -strømaftagningsmæssigt- at være noget med at gå med både livrem og seler.  

 

 

Carris 502 - Museumsvogn/Turistvogn 2 - "Almindelig" turistvogn 4 - 573.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 501- 506 - 502 - 745 -Turist 4 - 573.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris (502) -745- Turist 4 - (573).  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 508 (1)   Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 541.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 578-551.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 551-578.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 568.  Santo Amaro-remisen.   --   9. maj  2012.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 -  -

 

 

 

22.7.   

 

Lissabon-sporvogne.

 

Museumsvogne  --  3.

 

 

Carris 329. 


Idriftsat i 1906 i lighed med 330.  Over årene forskellige ændringer af f. eks af tag og vinduer. Er restaureret med udseende, som da den blev udrangeret i 1995.

Undervogn  J.G. Brill Company.
Vognkasse C.C.F.L.
Længde:  11.578 mm
Bredde  2.362 mm
Vægt:   13.292 kg
Bremse:  Håndbr. trykluftbr. og motorbremse.
Siddepl:  40.
Ståpl:   6 på forperron. og 15 på bagperron.

 Bemærk i øvrigt den lille "kofanger", som ved påvirkning udløser det større "ståltrådsgitter" man netop aner inde under vognens forperron.   Noget mere fikst end de gamle udgaver.

Ved forfra kommende påvirkning af den lille nedhængende "kofanger" (tegnet med rødt), udløser en stangforbindelse det inde under forperronen hængende gitter (tegnet med blåt), der falder ned og forhindrer en evt. person i at komme i kontakt med hjulene.

 

 

Carris 348.

En vogn af en serie på 20 motorvogne, 343 - 362 hvoraf nr. 348 blev sat i drift i 1907. Den blev anskaffet fra USA, og var tiltænkt kørsel på længere strækninger, og var i sin original-udgave meget lig nr. 330.   På trods af alle de ændringer og forbedringer, der er sket i årenes løb, har vognen stadig bevaret alle de oprindelige egenskaber, der er ved vogne erhvervet fra USA.
Vognen er bevaret med de karakteristika, som den havde ved udrangeringen, og indgår nu i Carris museumssamling.


Bygget:  J.G. Brill Company.
Længde:   12.090 mm
Bredde:   2.360 mm
Vægt:  17.480 kg
Bremser:  Håndbr, motorbr, trykluftbremse.
Siddepl:  40
Ståpl: 6 på forperron / 15 på bagperron.

 

 

 

Carris  506.


Vognen er bygget på Carris´ værksteder som den ene af en serie lokale "scrapvogne" bygget i årene 1952-64. Vognene var/er bygget ved delvis genbrug af dele fra en anden vogn med samme nummer, og som var udrangeret efter kørsel siden 1914.  Vognen sattes i drift  i maj 1953.  Perronerne er trapezformede og har forrest en trykluftbetjent foldedør, medens der i den bageste døråbning er monteret et sammenklappeligt saksegitter i lighed med gitteret på næste vogn, Carris nr. 549. 
Vognen blev udrangeret i 1985.

Undervogn:  J.G. Brill Company.
Vognkasse:  C.C.F.L.
Længde:  8.467 mm
Bredde  2.378 mm
Vægt:   10.560 kg
Bremse:  Håndbr. trykluftbr, motorbr. og skinnebremse.
Siddepl:  26.
Ståpl:   3 på forperron og 15 på bagperron.

 

 

 

Carris 549.

En motorvogn af en serie på 20 vogne, nr. 532 - 551. 
Konstrueret af og bygget på Carris egne værksteder i Santo Amaro. Den var oprindelig magen til nr. 535, men har undergået diverse ændringer i årenes løb.
I 1958 ombygget til kun at have kørekontroller på den ene perron, og i 1968 forøgede man antallet af pladser (ståpladser) ved at udtage nogle af vognens tværsæder. Vognen er restaureret til udseende som ved udrangeringen i 1991. 

 

Bygget:  C.C.F.L.
Længde:  8.382 mm
Bredde  2.378 mm
Vægt:   10.560 kg
Bremse:  Håndbr. trykluftbr, motorbr. og skinnebremse.
Siddepl:  8 enkeltsæder og 4 dobbeltsæder.
Ståpl:   Ikke opgivet - men der må være mange  :-)

 

 

Carris 777.     Een-retningsvogn.  Indgang foran, udgang bagest - som alle andre vogne . . .

Vogntypen er konstrueret og bygget på Carris´s egne værksteder i 1931 som nummer 571. Den var to-retnings vogn (med kørekontroller på begge perroner). Har haft nummeret 777 siden 1985, hvor den  blev ombygget til een-mandsbetjening og kun to døre i den ene side. 

Bygget:   C.C.F.L.
Længde:  8.467 mm
Bredde  2.378 mm
Vægt:   10.800 kg
Bremse:  Håndbr. trykluftbr, motorbr. og skinnebremse.
Siddepl:  24.
Ståpl:   3 på forperron og 15 på bagperron.

 

 

 

 . . . men i modsætning til disse:  Ingen døre på modsatte side.

 

 

Carris-bivogn 101.

Vognen er bygget på Carris´ værksteder i 1950 og begyndte sin kørselccf i september dette år. Bygget som den første af en serie til at afløse ældre, originale åbne vogne, der havde kørt helt fra sporvejenes elektrificering. Restaureret med udseende, som ved udrangeringen i 1991.

Bygget:   C.C.F.L.
Længde:  8.467 mm
Bredde  2.378 mm
Vægt:   9.585 kg
Bremse:  Håndbr. og trykluftbremse.
Siddepl:  28.
Ståpl:   12 på forperron og 16 på bagperron.

 

  

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 


 -  -

 

 

Tour de France er slut,  og dermed holder  "Mens de andre ser TV"   også pause indtil TV-kanalerne atter påbegynder deres ulidelige mængder af sportsstof ved Olympiaden.

 

 

 

 

22.7.   Søndags-ekstra.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Museumsvogn nr.  1.

 

 

 

Carris´  museumssporvogn nr. 1,  Sporvejsmuseet i Lissabon.    Maj  2012.   ^---v

 

Oprindelig Carris nr. 437.   Bygget 1901 i St. Louis.   
Ombygget til turistsporvogn, men kører nu som museumsvogn kun internt på museumsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

" THE  J.G.BRILL  CO.  PHILA. "

 

 

  

 

 

 

 

Kørekontroller  Dick Kerr (DB1K3).   ^---v

 

 

 

Afgangsklokke.  Carris´ museumssporvogn nr. 1.

Vognen var, som nr. 437, een af en serieproduktion på et større antal vogne, 400 - 474.  Idriftsat 1901 og udtaget 1935.  Som en af de første, ombygget til turistvogn i 1973, og kører, som museumsvogn, nu kun internt på remiseområdet ved Santo Amaro-remisen og sporvejsmuseet.

Undervogn:  J.G. Brill Company 
Vognkasse:  St. Louis Car Co
Længde:  8.120 mm
Bredde  2.250 mm
Vægt:   10.000 kg
Bremse:  Håndbr. trykluftbr, motorbr. og skinnebremse.
Siddepl:  24.
Ståpl:   4 på forperron og 10 på bagperron.

 

  

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 


 -  -

 

 

 

21.7.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Museumsvognene  -  1.

 

  

I  første omgang modtog man 30 hestetrukne to-akslede sporvogne, meget lig vor danske "Hønen" i Nørregade.

 

Udateret postkort.

 

 
Vogn nr. 100  --  Americanos.

Vognene var bygget hos firmaet Stephensen & Co, USA, heraf tilnavnet "Americanos", der senere gik i "arv" til efterfølgende vogne af typen.

Introduktionen af elektriske sporvogne i 1901 førte til hestesporvognenes nedlæggelse.
Denne replika viser en af disse modeller, som var bygget udelukkende på Carris´ værksteder, som er del af et projekt fra 1886.
Vognens længde er 6 m.

Sporvidden var dengang normalspor, 1435 mm.   Sidst i 1880-erne ændredes denne til 900 mm, efter sigende, fordi man ville forhindre konkurrerende hestesporvogne i at stikke hjulene ned i skinnerne og drage nytte af disse.  Dette er næppe hele sandheden, og i praksis forsatte de pågældende selskaber da også, --nu kun med de to hjul i den ene side nede i skinnerne.

 

 

 

I juni 1901 havde CARRIS allerede modtaget 80 åbne motorvogne, hver med 36 siddepladser og 5 ståpladser samt 75 lukkede vogne med 24 siddepladser og 14 ståpladser fra deres "hofleverandør" i USA, J.G.Brill Co, St. Louis Car Co.

 

 

Åbne elektriske motorvogne i Lissabon.  Postkort.   ^---v

 

 

 

 

 

Carris 283.   Det eneste eksisterende ekspl. af en åben elektrisk sporvogn.

Begyndte sin kørsel i 1902, og ombyggedes til undervisningsvogn i 1950.  Blev udrangeret 10 år senere. Efter få år i en børnehave besluttede Carris at genopbygge den med det udseende, den havde i 1940-erne.

Bygget:  J.G. Brill Company
Længde:  11.350 mm
Bredde:  2.300 mm
Vægt:   11.280 kg
Bremse:  Håndbremse
Siddepl: Træsæder, 48 pladser.
Ståpl:  6.

 

 

 

Carris 330.


Begyndte sin kørsel i 1906.  Et typisk ekspl. af de første serier af elektriske sporvogne. Den er genopbygget, som den var ved indsættelsen under hensyntagen til vinduesrammerne, der skydes opad i taget og tillader passagererne at nyde den friske kølige luft på en varm sommerdag. Udrangeret i 1983.

Bygget:  J.G. Brill Company
Længde:  11.785 mm
Bredde:  2.337 mm
Vægt:   13.500 kg
Bremse:  Håndbremse, trykluftbr. og motorbremse.
Siddepl: 40 siddepl.  
Ståpl: 6 på forperron + 15 på bagperron.

 

 

 

 

 

 

Kørekontroller:  Oprindelig en type B 18, her og nu erstattet af en  K10  --  begge fabrikat G.E.C. 59.

 

 

Carris 444.

Første lukkede elektriske motorvogn som ankom til Carris mellem maj og juli 1901.  Der var ialt 75 vogne "af stor komfort og elegance" for tiden, med vinduer med karme, og lavt relief-udskårne trædekorationer, sæder med vendbar ryg, betrukket med kurveflet og særdeles flot dekorativ udvendig bemaling.


Undervogn:  J.G. Brill Company
Vognkasse:  St. Louis Car Co.
Længde:   8.502 mm
Bredde:   2.251 mm
Vægt  9.730 kg
Bremser:  Håndbr, og skinnebr (!!!).
Siddepl:  20.
Ståpl: 4 på forperron / 10 på bagperron.


 

Sporvognene var udstyret med en særlig udgave af en kofanger til opsamling af eventuelle påkørte fodgængere. Når den ellers var slået ned, kunne den fange den uheldige, førend denne kom i kontakt med hjulene.

 

Carris 535.

Denne vogn stammer fra 1928, hvor Portugal gik over til højrekørsel. Den anses for at være en traditionel Lissabon-sporvogn. Vognen er bygget på Carris egne værksteder.  Udrangeret i 1991. Restaureret til 1928-udseende.

Undervogn:  Maley & Tauton
Vognkasse:  C.C.F.L.
Længde   8.382 mm
Bredde   2.378 mm
Vægt  11.560 kg
Bremser:  Håndbr, motorbr, trykluftbr. og skinnebremse.
Siddepl.  24
Ståpl. 6 på forperron. / 15 på bagperron.

 

 

 - - -

 

 

Carris 508, fra 1924, under restaurering . . .

 

 

. . . og som færdigrestaureret  --her på et spor i Santo Amaro-remisen.

 

De smukt svungne jernstativer ("kofangere") *) kan stadig ses på -også- turistvognene (følger senere).

 

Vore dages almindelige driftsvogne (samt turistvognene) har et tilsvarende, men mere enkelt arrangement.  Forrest under perronen hænger en mindre, men bevægelig "kofanger", der ved påvirkning -via en "musefældeanordning"- udløser et større "faldgitter", der også er ophængt under perronen, dog længere inde mod undervognen.

 *) Åhh ja.  De er smukt svungne, --men smukke i sig selv ???

 

 

Carris 260.

Vognen er fra begyndelsen af den elektriske drift i 1901, og var en åben vogn med tag på støtter, på hvilke der hang lærredsgardiner som den eneste beskyttelse  for passagererne mod vejrliget.  I 1930-erne byggedes en anden lukket vognkasse, som imidlertid blev totalt ødelagt ved en ulykke i 1949.

Den viste vogn er en rekonstruktion bygget i 1950.  Den blev udrangeret i 1983.

Undervogn:  J.G. Brill Company
Vognkasse:  C.C.F.L.
Længde:   8.380 mm 
Bredde:   2.370 mm
Vægt:  10.750 kg
Bremser:  Håndbr, trykluftbr og elektr. skinnebremse.
Siddepl:  24
Ståpl:  6 på forperron. / 15 på bagperron.

 

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 

 -  -

 

 

 

 

20.7.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Små sporvogne,  -  store stigninger.

(Enkelte fotos har været benyttet tidligere, fordi de også passede ind i anden sammenhæng.)

 

Portugal har havde / har flere sporvejssystemer med kraftige stigninger.  I Lissabon opgives max-stigningen til 13.3 %

 

Ligesom Italiens hovedstad Rom ligger også Portugals hovedstad Lissabon på syv høje  . . .

 

 . . . her "kravler" Carris nr. 547 op ad en af dem.
R. Vitor Cordon / Largo Picadeiro.   --   9. maj 2012.

 

  

Rua Conceicao.   --   9. maj  2012. ---^- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---^

 

 

Carris 542.  Largo Calhariz / Calcada Combro.   --   9. maj  2012.   ^---v - - - - - - -  Et er at køre nedad . . .

  

 . . . noget andet er at komme op igen -på tilbagevejen.   Jeg prøvede det nogle gange -intet problem- passagerer eller ej, --stoppested eller ej, --motorvognene kørte bare, når de fik strøm ! ! !

Carris 547.  Calcada Combro.   --   9. maj  2012.   ---^  - - -- - -  - - - ---^   - - - - -  I baggrunden ses Santa Catarina-kirken.
Denne stigning siges at være om ikke verdens mest stejle sporvognsstigning, så i det mindste een af dem. 

 

Carris 545.  Calcada Combro.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 579.  Calcada do Combro / Largo da Calhariz.   --   9. maj  2012.

 

 

Carris 564.  Calcada do Combro.   --   9. maj  2012.   (samme gade, blot set den modsatte vej, --nedefra.)

 

 

Carris 564.  Rua do Salvador / Rua Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.

 

 

Carris 564.  Rua do Salvador / Rua Escolas Gerais.   9. maj  2012.

 

 

  

Carris 572.  Rua Angelina Vidal.   --   9. maj  2012. -------------- Carris 555.   --   9. maj  2012.

 

  

Carris 577.  Rua Voz do Operario.   --   9. maj  2012. - - - - - - - Rua Vitor Cordon.   --   9. maj  2012.

 

. . . og hvor har man god samvittighed bagefter, når man sidder med en kop kaffe.   Man kan næsten høre betonen ----- afbinde.

 -  -

 

 

 

 

19.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

Hverdagsproblemer (eller bare: Hverdag).

 

 

Hvor vi i Danmark kunne følge med ved omstillingen af destinationsskiltet -indefra- kan dette ikke lade sig gøre i Lissabon --i det mindste ikke på disse vogne.

Derfor har man indført dette lille spejl-arrangement, et forstørret tandlægespejl.

 

 

Omstilling af destinationsskilt.  

 

. . . . . . . . Carris 556.  Prazeres.   --   10. maj  2012.  ---^ 

 <--- Carris 555.  Ajuda.   --   8. maj  2012.

 

  

Linie 28 E.

   Udsnit blandt nedenstående - det kan være svært at se spejlet i mørket på de mindre fotos.

  

Ankommet til "aften-endestationen"  "GRACA", --->  . . . . . . . . skal destinationsskiltet omstilles: "P.FIGUEIRA" m.v.--->

Carris 558.  Graca.  9. maj  2012.

  

 . . . "PRAZERES" --->  - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . "P. FIGUEIRA"

 

 

Det sædvanlige bilkaos.   OK, --sådan er det i mange andre byer verden over, men portugiserne er nu "eksperter" i at køre ud / frem der,  hvor man nok i Danmark havde vist lidt større respekt.     Travessa do Almada.  --   11. maj  2012.

Bemærk "tandlægespejlet" / "spejl-slikkepinden"  der ligger nederst ved venstre forrude.

 

 

Portugisisk folkerumsbygning.   Ved Basilica  Estrela.   --   10. maj.  2012.

 

  

Så noget så almindeligt som rosetter for ophæng af køretråd.  Det er da ikke "Hverdag".  

Nej, --ikke for personalet, men for SHS´erne på rejse er det.  "De" har altid et øje på hver finger, for at se efter "gamle spor", ikke alene resterne gemt i vejbelægningen, men også på murene.  De garvede af slagsen (SHS´ere altså) ved altid, at "her har der kørt sporvogne for 50 år siden".  Alt er tilsyneladende væk, ---- men nej.  Pludselig får en øje på den første roset, og så endnu een.  Jo, --den var god nok.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 


 -  -

 

 

 

 

18.7.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Hverdagsproblemer   --  2:   Bil forude.

 

Som nævnt (17.7.) er biler på sporene et stadigt tilbagevendende problem, --her aflæsning af drikkevarer. 

Ingen tvivl om, at det er et problem for begge parter -der er ikke meget plads i de snævre gader med trafik i begge retninger.  Hvor skal varevogne/lastbiler holde, når de skal læsse varer af til de forretninger, der nu en gang ligger dér ???

 

 

Ding, ding, --klokken lyder, --det tages med en vis ro, man har prøvet det før !
Aflæsning af øl og vand: Travessa do Almada.  --  9. maj  2012.  - - - - - - - - - - - - -  ^---v 

Sporvognen lister sig nærmere . . .

 

Lastbilen er nu kørt væk fra sporet, over i den modsatte vejside, og spærrer nu for modgående trafik ! ! ! 

Carris 566.  Travessa do Almada.    - - - - - - - - - -  ^---v

 

Mens 566 fortsætter sin kørsel fremad mod byen, bakker lastbilen i den anden kørebane . . .

 

. . . og i mellemtiden kommer, og kører, den næste sporvogn:  Carris 553, mens der nu er "hul igennem". 
Travessa do Almada.   --   9. maj  2012. 

 - - -

 

Lastbilen er nu atter kørt frem,  klar til yderligere aflæsning . . .  -- den modsatte kørebane er igen fri . . .
Travessa do Almada.   --   9. maj  2012. 

 

. . . og bagved holder allerede den næste sporvogn:  Carris 563.  Travessa do Almada.   --   9. maj  2012. Hele dette forløb skete indenfor 2-3 minutter, -- minutterne 16.45 (øverste foto) til sidste foto 16.47 (nederste foto). 
På den måde kan de jo sagtens få en dag til at gå med aflæsning, --de har mange sporvogne i Lissabon.  

 

Ikke en parkering foran sporvognen, --men skal man ud, skal man ud, og så bakker man bare, --sporvogn eller ej.
Rua de Sao Bento / R do Poco dos Negros.   --   10. maj  2012.

 

 

To biler på sporet i sløjfen i Graca:    Carris 581.   9. maj  2012. 

 

 

Linie 28´s aftenendestation ved Basilika Estrela (benyttes dog også i dagtimerne):  Carris 543.   --   9. maj  2012

 

Vognens ejer havde parkeret, var gået og kom tilsyne-ladende ikke umiddelbart tilbage.  Sporvognen holdt nogle minutter, mens klokken blev benyttet flittigt.

Intet skete.

Så måtte vognstyreren prøve forsigtigt. Der var to-tre cm mellem bil og sporvogn,  så det lykkedes. 

Min rejseledsager og eks. DSB-kollega, Peter, og jeg satte os til rette i sporvognen. Hvordan det senere gik med de efterfølgende vogne ???

 

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 -  -

 

 

 

17.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

 Hverdagsproblemer.

 

Helt fra de ældste sporvognstider har  sporvejene i Portugal lagt deres spor yderst i vejsiderne, tæt på kantstenene.  Det var måske ikke et problem dengang, men blev det mere og mere i takt med bilernes fremkomst.

Biler der holder i vejen for sporvognene dvs. ikke er "profilfri", er derfor et stort problem i hverdagen, og giver mange forsinkelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om manden herunder var alkoholfri eller stoffri ved jeg ikke, men "profilfri" var han i det mindste ikke

 

 

Carris 562.  R.da Palma.   --   11. maj 2012.   ^---v ---v

 

 . . . og så kan man "liste" forsigtigt forbi. 

 

 - - -  

 

 Ups !

 

Carris 571.  R.de Sao Tome.   --   10. maj  2012. - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -    Intet sammenstød, men et par vognstyrere    

    måtte pludselig lægge kursen noget om . . .    

  

 . . . og køre 571 nogle meter bagud. 

  

Måske skulle de indføre nogle af de frispormærker, man ofte ser nedfældet i vejbelægningen mange andre steder, f. eks på værksteds- og remisearealer.

 

Carris 571.  R.de Säo Tomè.  10.5.2012. --> 

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 . . . Nå, --vi skifter spor, --så ikke flere forhindringer  ---  idag ! ! !

Bemærk i øvrigt de to strømaftager-former, pantograf -i brug på denne linie- og trolleystang til brug på andre linier/strækninger.

 

 -  -

 

 

 

 

 

 

 

16.7. 

 

Lissabon-sporvogne.

 

Brede sporvogne i endnu mere snævre gader   --   3.

 

Hvis en eller anden læser har fået den tanke, at jeg skulle holde særlig meget af netop dette lille område / dette korte strækningsafsnit, Escolsa Gerais, --ja så har vedkommende fuldstændig ret.

Nedenfor "går/kører" jeg tilbage ad samme spor, idet jeg finder, at der er mindst lige så mange gode motiver set i den retning.

HUSK dog: Alle fotos er set i samme retning -her ind mod by-midten / city-, uanset en evt. sporvogns køreretning.  Det er "gå-retningen", der er afgørende.

Her begynder turen nedenfor den store flotte kirke Säo Vicente og går ind mod centrum:

  

Carris 572.  Calcada de Sao Vicente.   --   10. maj  2012. 

Carris 579, hvori evp sidder, holder for "Stop" ved overgangen til enkeltsporet i Calcada de Sao Vicente / Escolas Gerais. 

 

Escolas Gerais / Calcada de Sao Vicente.   --   11. maj  2012.

  

  

Carris 577.  Escolas Gerais.   --   9. maj  2012.  - - - - - - -  - - - - Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.

 

 

Mon pigen når at komme væk i tide ? . . .   ---v

 . . .  Duen nåede det ikke.  Escolas Gerais.   --   10 maj 2012.

 

 

Jo, --pigen nåede det.     - - - - - - - --    

Escolas Gerais.  --   10. maj 2012.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

  

Carris 571.  Escolas Gerais.   --   11. maj 2012. 

^---v - - - - -  Bemærk, hvor lidt plads, der -især- er ved "hjørnerne" inderst i kurverne. - - - - ^---v

 

  

Escolas Gerais.   --   11. maj  2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Carris 566.  Escolas Gerais.   --   11. maj  2012. 

  

Carris 543.  Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.  - - - - - - - - -  - Carris 564.  Escolas Gerais.   --   9. maj  2012.

 

 

 

Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.

Enkeltsporet, --som tvunget af omstændighederne begyndte ved kirken-- ender her, og bliver igen til dobbeltspor . . .

 

 . . . men dobbeltsporet sammenflettes dog rundt om et hjørne ca. 50-75 mm længere fremme.

Turist 8.   Escolas Gerais.   --   11. maj 2012.

  

. . . hvor gaden (Rua das) Escolas Gerais "knækker" ca. 90 grader.

Hjemme i Danmark igen kan jeg derfor undre mig over, hvordan der kan være to sporvogne samtidig på dette sted, da den udadkørende vogn lige er kørt fra stoppestedet for grønt, eller ? ? ?   --   Se nedenfor.

 

 

Carris 555.  Escolas Gerais.   --   11. maj  2012.

 

 

 

 

Rødt lys: Stop, --ved vi ! ! !  Vognene afgår fra stoppestedet her for grønt lys (?) eller er der en tredie mulighed med den midterste lanterne, --f. eks. gult lys = kørsel på sigt, med forsigtighed, måske kun frem til ophøret af det sammen-flettede dobbeltspor, men ikke ind på enkeltsporstrækningen, førend en modkørende vogn holder i det modgående spor ???

Den modkørende vogn må være afgået for grønt, for der var -som jeg ser det- kun to muligheder: Rødt eller grønt.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 - o -

 

 

 

15.7.

 

 

Lissabon-sporvogne.

 

Brede sporvogne i endnu mere snævre gader   --   2.

 

Enkelte fotos -eller tilsvarende- kan være vist i tidligere serier, hvor de evt. også passede i sammenhængen -beklager.

Atter er der flere valgmuligheder, --skal man vise fotografierne i den rækkefølge som sporvognene kører, altså fotos taget "fremad" og "bagud" alene efter vognens køreretning, eller skal man vise alle fotos i en bestemt køreretning, uanset hvilken vej sporvognen kører ???

Jeg har valgt det sidste.  Alle fotos her er set i retning "ud af byen", uanset om vognen kører væk fra eller ind mod byen. 

Der begyndes, hvor den smalle del af  Escolas Gerais begynder:

 

 <--  Carris 545.  Escolas Gerais.   --   9. maj  2012.

 

 

 ^---v   Carris Turist 8.  Escolas Gerais. 11. maj  2012. - - -    

 - - -

 

  

Carris 543.  Escolas Gerais.   --   9. maj  2012. - - - - - - - - -  - - -Turist 5. Escolas Gerais.   --   9. maj 2012.

 

  

Carris 543. Escolas Gerais.   --   9. maj 2012. - - - - - - - - - - - - - Carris 566.  Escolas Gerais.   --   9. maj 2012.

Der er ikke meget plads at give af  ! ! !  Tænk om man (stadig) havde benyttet to-etages vogne.  Så kunne beboere og passagerer virkelig have kunnet "komme hinanden ved".    Tro i øvrigt ikke, at man kørte langsomt af hensyn til de smalle gader  --  nej, det foregik med ganske pæn hastighed. 
Der hænger ganske vist et trekant-skilt oppe i køretrådene:  "Max. 15 km"  -  men det havde de vist ikke set

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - v

 

Carris 571. Escolas Gerais / Calcada de Sao Vicente.   --   11. maj  2012.   ^---v

 

 - - -  

 

  

Calcada de Sao Vicente   --   11. maj  2012.  - - - - - - - - - - - - - - Carris 579.  Calcada de Sao Vicente.    9. maj  2012.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 


 - o -

 

 

 

 

 

 

15.7.   Søndags-ekstra.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Lille restaurant i snæver gade. 

 

Egentlig skulle dette lille indlæg nok først være bragt efter dagens "Mens de andre ser TV", men sådan magede det sig så ikke.

 

 

Når man i sporvognen -linie 28, på vejen fra byen- kører gennem den smalle Escolas Gerais, drejer man helt "i bunden" af denne, til venstre ind i en anden gade, Calcada de Sao Vicente.

Her ligger et lille torv med en lille restaurant: Carvoeiro.

Det må nok erkendes, at det var lidt af en "fejltagelse", at vi (SHS-medlemmer) kom der, men en "fejltagelse, som vi bestemt ikke var kede af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carris 577. Escolas Gerais, maj 2012.

 

 

 

Rest.  "Carvoeiro".  Calcada de Sao Vicente no 70-72.

 

 

Spisekortet på muren udenfor.   ^---v

  

 

 

Servietringene ved kuverterne var ovenstående små "visitkort".

 

  

Carris 545.  Escolas Gerais. - - - - - Der var sporvogne både udenfor restauranten, . . . . .  og indenfor.

 

 
Rest. Carvoeiro.Calcada de Sao Vicente no 70-72.
Måske ikke nogen stor restaurant, men der var hyggeligt . . .

 

. . .  Maden var god . . .

  

. . .  og is-desserten bagefter med et glas portvin til, var sandelig heller ikke at foragte.

 

Sluttelig kaffe, og måske liiige et glas portvin til.   --   Vi var jo i Portugal.

Det blev sent inden vi fik spist maden, og fik gennemgået dagens oplevelser . . .

 

  

. . . mens aftenens sidste sporvogne kørte forbi. - - - Carris 561.  Escolas Gerais.

 

Carris 558. Escolas Gerais.  --   Selv hundelufteren har "slutlys" på. 

 

 

Tre dage i Lissabon - tre spisninger her . . . og masser af sporvogne. 

 

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 


 - o -

 

  

14.7.

 

Lissabon-sporvogne.

 

Brede sporvogne i snævre gader.

 

 

 Normalt er jeg ikke den store tilhænger af at benytte fotografi-apparatets zoom-funktion, som jeg finder, nærmest ødelægger mange billeder. Om overhovedet muligt går jeg tættere på. Her er dog et af de sjældnere, hvor jeg har benyttet funktionen lidt mere end til blot at "justere" afstanden/motivets placering i billedfeltet.

Brede sporvogne i snævre gader - brede sporvogne ! ! ! 

Hvor brede er de da ???

Hvor de ældre københavnske vogne havde en bredde på 210 cm, og de seneste typer (seneste scrap-vogne, næsten alle Lunding-vogne, "Den ny linie 2", og "Düsseldorferne"  var 220 cm), er disse portugisiske vogne -til trods for de smalle gader hele 238 cm ! ! !

Når hertil tages i betragtning, den lille sporvidde, kun 90 cm, så virker de ofte -optisk- meget brede.

Ser vi på det første foto nedenfor, fire  motorvogne fotograferet med brug af zoom i Rua da Conceicao (hvis jeg gik tættere på, ville "sporvognen være kørt" imens), så ser de "rimelig brede" ud.

Til gengæld når man ser på det aller nederste, synes de næsten ikke at have "jordforbindelse", og alligevel står de så godt fast, at de uden synligt besvær klarer -efter sigende- den eller en af de kraftigste stigninger på alverdens sporveje ! ! !

 

 

 

 

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

 

 

Carris  560-744-735-567.  Rua da Conceicao.  Den nærmeste vogn -567- synes da "næsten at svæve".  --  10. maj 2012. 

 

 

Carris 553.  Rua da Conceicao på vej mod Rua da Prata og linie 12 / 15-endestationen på Praca da Figueira (13.7).  
9. maj 2012.   ^---v

  

 - - -

 

Carris 553.  Rua da Conceicao / Rua da Prata.   --   9. maj 2012.

 

 . . . en god gang "venstre-kørsel" for at komme rundt i kurven ! ! !

 

Carris 553.  Rua da Conceicao / Rua da Prata.   --   9. maj 2012.

 

 

Rua da Conceicao / Rua da Prata.   Bemærk markeringen i fortovets brolægning.   --    9. maj 2012.  

 

 

Den næste vogn er nået frem:  Carris nr 564.  Krydset Rua da Conceicäo / Rua da Prata.   --   9. maj 2012.

 

 

Carris 555.  Rua da Conceicao.   --   9. maj 2012.   ^---v

 

 - - - 

 

 

 -  -

 

 

 

13.7.

 

Elevador "Santa Justa",  

Lissabon.

 

 

  

Elevadorer i Lisboa, Portugal.  Grundtegning: Jan Larsen.  --    Elevadoren Santa Justa.   --   10. maj 2012.

 

 

Toppen af Elevador Santa Justa.  Ca.1902-07. Endnu kommer der røg fra dampmaskinen, der drev værket.
Foto: Carris.

 

 

Udsigt fra elevator-kupéen i Santa Justa.   --   10. maj 2012.

 

 

"Fabriksplade" i elevator-kupéen.  Santa Justa.   --   10. maj 2012.

 

 

Også Santa Justa er udnævnt til "Monumento Nacional" i 2002.   --   10. maj 2012.

 

Santa Justa medtages normalt i rækken af elevadorer i Lissabon, selvom der nærmest er tale om en elevator i gængs forstand.  Lidt "elevador¨" er der dog over den, idet den fører sine passagerer op til en afsats tæt under udsigtsplatformen.  Fra denne afsats er der broforbindelse til Carmo-pladsen ved siden af Carmo-klosteret.

Allerede i 1896 søgtes der om tilladelse til byggeriet, som dog først blev givet i 1899.  De to elevatorstole kunne -efter nogle trakasserier med en under broen boende greve- sættes i drift d. 10. juli 1902. Fra 1905 kom Santa Justa under Carris på lejebasis, og man påbegyndte en elektrifi-cering, der afsluttedes i 1907 (de to kupéer stammer også fra denne tid/ombygning). Indtil da havde elevadoren/ elevatoren været dampdrevet.

I 1939 overtog Carris helt. 

Den nævnte bro "til land" er 25 m lang, mens højden af de to sammenbyggede tårne er 45 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Justa, Lissabon by night.   --   10. maj 2012.

 

Udsigt . . .

 

 . . .  til Castelo de Sao Jorge.   --   10. maj 2012.

 

 

 . . .  til Rio Tejo og Praca do Comercio.   --   10. maj 2012.

 

 

 . . .  til ruinen af Carmo Kirke og kloster.   --   10. maj 2012.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^
 . . .  til stationen Centr. do Rossio.   --   10. maj 2012.

 

 

Med al ære og respekt for dette -gamle- bygningsværk: Selvom det benævnes "elevador", så er der dog langt til det "vi" interesserer os for, --men den burde dog med i rækken.

For at rette lidt op på dette, følger her lige et par fotos optaget -næsten- på "nabogrunden":  Praca da Figueira, eller i et par tilfælde, på hjørnet af Rue da Prata og Praca da Figueira, der er endestation for linierne 12 og 15.

 

 -  -

 

 

Lissabon-sporvogne.

 


 Rue da Prata, hjørnet af Praca da Figueira. 

Efter en tidlig afgang fra Porto med besøg i Sintra og besigtig- else af såvel den nedlagte sporvej som remisen / sporvejsmuseet dér, nåede vi  --dvs. medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm-- til Lissabon netop så betids, at vi alligevel lige netop -i den nedgående sols sidste stråler- kunne nå at "tage hul" på lidt af "programmet" for de tre dages ophold i byen.

Nu er det dog ikke muligt -for mig- at skrive Lissabon Sporvejes(Carris´) historie alene ud fra et sådant lille besøg, --og det er da heldigvis også gjort af andre, med bedre forstand på de dele.

Her skal da også kun vises nogle af de fotos det blev til den aften, fra en af byens mange flotte pladser.

 

Praca da Figueira / Rue da Prata ved det røde "X"
Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

 

Carris 547 svinger ind på pladsen Praca da Figueira  fra  Rue da Prata.   --   8. maj 2012.   ^---v

  

 ---v

 

 - - -

 

 

Carris 548.  Praca da Figueira.   --   8. maj 2012.   ^---v

 

 ---v

 

 - - -

 

 

Carris 560.  Praca da Figueira / Rue da Prata.   --   8. maj 2012.   ^---v

 

Enkelte SHS-medlemmer ses i vrimlen, men falder "heldigvis" ind blandt de øvrige lokale indbyggere, så "det er til at leve med".

    

 

Den "opmærksomme" læser vil have bemærket, at der "skiftevis" benyttes pantograf og trolleystang på ovenstående fotos.    Dette er dog ikke et tilfældigt valg, men afhænger af linien vognene kører på:  Linie 12 kører med trolleystang, medens linie 15 kører med pantograf.  Derfor er alle disse såkaldte "Remodelados"-vogne (totalrenoverede / moderniserede i 1995-96) forsynet med begge typer strømaftagere, så de kan køre overalt på nettet.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

- o -

 

 

 

 

13.7.

I dag begynder Tour de France allerede kl 10.15.  Jeg skal gøre mit bedste, --men så skal man heller ikke begynde ret meget tidligere, --for min skyld.

 

 

 

12.7.

 

 Elevador "Gloria" by night,  

Lissabon  --  3.

 

Calcada da Gloria, nedre endestation for elevadoren "Gloria".

 

Neon-reklamen i baggrunden er en reklame/vejviser for "vores"  (SHS-medlemmernes) hotel i Lissabon.   30-40 m ned ad den lille sidegade (af samme navn som "hovedgaden": Calcada da Gloria) til nr. 9

Nærmere kan man vel næsten ikke have en at rejsens store attraktioner ! ! ! (Det skulle da lige være i Porto, hvor spor- vognen kørte lige nedendfor hotellet og også havde stoppested kun ca. 50 m derfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - Vogn 1.  Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.

 - - - - - -- - -  - - - - -  -  - - - - - - - - - - - -  ^---v  

 

- - -

  

Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.  . . .

 

 

 . . . ikke det bedste foto, men alligevel medtaget fordi:  Bemærk hvorledes vognens skæve opbygning / skæve linjer i fællesskab med øjets "forventninger" gør (opfattelse af, hvad det tror, det ser), at det ser ud som om, vognen er afsporet.   Rent optisk bedrag.

 

  

Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.   Dagens (nattens) sidste vogn er på vej opad . . .

 

  

 . . . for krydsning . . .

 

 

 . . . midt i gaden . . .

 

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria, øvre endestation.   --   8. maj 2012.

 

De sidste passagerer er gået hjem.  Vogn 2. Calcada da Gloria, hvor personale og formentlig noget af "de hvide tornado" afventer.   --   8. maj 2012. 

Her ser man tydeligt -til trods for, at billedet er taget udefra-, at der er tale om en vogn af den type, der på dansk hedder "en langsædevogn", --to sæderækker opstillet på langs ad køreretningen med ryggene mod vognsiderne.

Klokken er 23.49 og vognen/vognene afgår fra deres respektive endestationer, for -som vanligt- at mødes på midten. Til forskel bliver de denne gang stående -side om side og i fri luft-, og et hold af rengørings- og værkstedsfolk står parat for at foretage nattens rengøring / eftersyn. 

At dette eftersyn ikke tager hele natten, er vognenes graffitti desværre et synligt bevis på.

  ^---v

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria.    --   8. maj  2012.

 

 

Gloria.  Øvre endestation, Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.  Klokken er 23.51 og den sidste vogn er afgået.

Bemærk de oplyste vægfelter til venstre i billedet:  Officiel graffitti - "Malerne" havde tydeligvis fået lov at dekorere / ("dekorere") felterne, og der arbejdedes ihærdigt på flere af dem, ligesom flere af dem egentlig var ganske flotte.

 

 

 - o -

 

 

 

 

  

11.7.

 

Elevador "Gloria",  Lissabon  --  2.

 

  

Calcada da Gloria.  Oppe, "midt i gaden" er en krydsning i gang, --vogn 2 til venstre, vogn 1 til højre.   --   8. maj 2012.

 

  

Calcada da Gloria.  Ved krydsningsstedet midt i gaden.  - - - Til højre: Vogn 2. Det ligner næsten en bundskraber ! ! !
Herfra og opefter er der "almindeligt dobbeltspor.   --   11. maj 2012.

 

 

Vogn 1.  Calcada da Gloria.   --   11. maj 2012.

(Af en eller anden grund sender jeg en tanke til den danske, forlængst afdøde maler Folmer Bentzen, hver gang jeg ser dette foto.
http://www.rundetaarn.dk/dansk/udstillinger/grafik/presse/07folmer/index.htm   ---   http://da.wikipedia.org/wiki/Folmer_Bendtsen 
eller se på Google:  Folmer Bentzen / "Billeder", hvor der er virkelig mange fine eksempler på hans kunst.)


 

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   11. maj 2012.

 

 

Krydsning:  Vogn 1 og 2.  Calcada da Gloria.   --   11. maj 2012.

 

 

 

Næsten oppe:  Vogn 1.  Calcada da Gloria.  11. maj 2012.

 

  

Næsten oppe.  Vogn 2. Calcada da Gloria.  --  11. maj 2012. - - Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   10. maj 2012.

Både her, men også på de omkringstående fotos, kan man bemærke de mange dæksler i gadeblægningen, dæksler over vedligeholdelses- eller reparationssteder for såvel kabelanlægget som vognenes teknik.  På billederne herover bevidner et vist oliespild, at der er tale om midtpunktet på banen, hvor vognene "overnatter" side om side og bliver teknisk vedligeholdt samt rengjort.  Det sker straks efter indstillingen af dagens drift kl. 23.45 med ankomst til midtpunktet når personalet er mødtes -her eller ved endestationerne- og har fået sagt goddag til hinanden, dvc. kl. ca. 0.00.

Her er jo ikke nogen remise eller et værksted for udførelse af den slags, og man tager ikke lige en vogn af, og kører solo med den anden.  

  

Vogn 1.  Øvre endestation,  Calcada da Gloria.   --   10. maj 2012.

 

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   11. maj 2012.

 

22 siddepladser på langsæder langs ydervæggene (se evt. foto på "undersiden"  "Gloria by night", hvor foto antydningsvis viser vognens indretning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sporvidden: Som de andre elevadorer: 900 mm.   Kablet / stålwiren i sin rende mellem to "skinner" i gaden.

 

  

De herlige små pantografer / strømaftagere.   Et større ledningsnet over en "sporvogn", der ikke end ikke er elektrisk.

 

 

Den "skæve" undervogn. Vogn 2. ^---v Som nævnt andetsteds en vognene magen til vognene på elevadoren "Lavra".

 

 - - -  

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.

 

 

Vogn 1.  Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.

 

Se evt også "siden" http://evp.dk/index.php?page=standseilbahn-stuttgart  hvor man --over jorden-- ser lidt af den teknik, der driver værket.

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 


 - o -

 

 

10.7.

 
  

   Elevador "Gloria",  Lissabon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Linien blev klassifiseret som "National monument" i 2002.

 

De første planer omkring elevadoren "Gloria" stammer fra 1875, men disse planer blev ikke til noget, og først i oktober 1885 kunne elevadoren indvies.  Som elevadoren "Lavra" var også denne elevador oprindelig drevet af vand (vandballance-princippet) med et forbrug på ca. 400 m3 (tons) vand daglig. Belysningen i mørketiden var stearinlys. 

I 1915 blev såvel driften som belysningen elektrificeret, og i 1926 blev driften overtaget af Carris.

Vognene stammer fra 1914, vejer 18 t/stk og er udstyret med en lille 300 v kompressor. Rengøring, eftersyn og reparationer sker om natten på "krydsningsstedet", hvor et par mand fra sporvejene dukker op og går i gang, når dagens sidste tur er kørt.  Her overnatter vognene i øvrigt også --i fri luft-- hver nat.  Det ses på det overhåndtagende graffiti-svineri.

Stigningen er 18% og strækningslængden 265 m, med --som nævnt-- dobbeltspor på den øverste del af strækningen og sammentrukket / sammenflettet "dobbeltspor" på den nederste del.

Højdeforskellen / niveauforskellen mellem nederste og øverste endestation er 48 m.

I 2002 blev linien klassifiseret som "National monument".

 

 

"Gloria" - vogn 1  ---^ og  vogn 2  ---v.   Calcada da Gloria,  nedre endestation.   --   8. maj 2012.

 

 - - -  Ja, --man kan sige meget om graffiti  ! ! !

 

 

Vogn 1, set oppe fra, Calcada da Gloria.  - - - - - - - - - - - - - - - Vogn 2. Calcada da Gloria, set nedefra. 

 

 

Vogn 1.  Calcada da Gloria.

  

 

Vogn 2.  

 

  

Vogn 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vogn 2.  Calcada da Gloria. 

 

Vogn 2.  Calcada da Gloria. 

 

  

Calcada da Gloria.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vogn 2,  Calcada da Gloria.

 

  

Vogn 1,  Calcada da Gloria.  8. maj 2012.   Egentlig ikke at betragte som et foto af vognen, sidegaden er lige smal nok, men mere for at vise hældningen.

Vel netop på grund af dels stigningen, dels tilgængeligheden, var gaden meget benyttet af mountain-bikere.

 

  

Vogn 1,  Calcada da Gloria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Calcada da Gloria.   --   8. maj 2012.

 

fortsættes 11.7.   . . .

 

  

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 - o - 

 

 

9.7

 

Elevador "Lavra", Lissabon  --  2.

 

Fortsættelse. 

 

 

Vogn 2 holder ved "sin" lille perron, mens vogn 1 har en tilsvarende ved sporet ved siden af.

Spørg mig ikke, hvorfor jeg ikke tog et foto af vognens indre.  Måske følte jeg, at "nogle øjne fulgte mig", --til trods for, at jeg intet "ulovligt" foretog mig.  Nu -bagefter- er det bare ærgerligt.

 

Her kunne "historien" sådan set være slut, men mens jeg gik rundt og "beså satldene" og tog mine fotos, var det igen blevet tid til "at bytte vogne", og hvorfor ikke tage det med også:

 

  

I modsætning til det liv, der udfoldede sig omkring elevadoren Bica, er der ganske uddødt her. Intet liv, --for øvrigt heller ikke i vognene, der syntes at køre tomme, eller højst med en enkelt passager (også i modsætning til Bica).

"Klippevægge" indeslutter strækningen ganske effektivt, og da der øverst er hhv. station og div. indhegnede bebyggelser, er der ingen gående/cyklende trafik (herunder mountainbikes, som der var på Gloria).

 

  

Vogn 1 på vej op ---^ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - og møder vogn 2 på vej ned . . .

 

 

Vogn 2 og 1 under krydsning. - Se nu denne forfærdelige graftiti, men hvor "kedeligt" havde det ikke set ud uden ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ind fra venstre kommer eventuelle fodgængere -fra den lille sidegade- til den nedad, langsgående, trappe, der begynder her.

 

 

  

Oppe igen.   Vogn 1 ved "sin" perron.  ^---v

 

Vogn 1.

 

 

Den lille "station" øverst oppe, --måsker engang betjent, men i vore dage uden andet liv, end det liv der var ved personalets gang til og fra et lokale i en tilstødende bygning.   ^---v

 

 . . .  Her er graffitien ganske anderledes utilgivelig.

 

  

Også denne elevedor, Lavra, er udnævnt til Nationalt monument".

 

Denne elevador er byens ældste, ja måske endda verdens ældste med dette teknik-system, og den blev åbnet 19. april 1884. "Teknikken" er bygget af den tyske fabrik Esslingen, som havde de fornødne licenser. Strækningen er 188 meter lang med en stigning på 230 o/oo.  Sporvidden: Byens "normalsporvidde": 900 mm.

Strækingen begynder nede med et sammentrukket dobbeltspor, med den vanlige krydsning på midten, hvorfra linien fortsætter som almindeligt (adskilt) dobbeltspor til den øvre station med en perron for hver af de to vogne.  Smertensbarnet for sådanne elevadorer/funicularer/stanseilbahn eller tov-/kabelbaner, har altid været bremserne. Her skal sikkerheden altid være i højsædet, og alligevel er det gået galt, både her og ved andre baner. En vogn løb engang løbsk her, og forrettede store ødelæggelser nedenfor og med flere sårede personer Liniens første fremdriftsmiddel var vand ved hjælp af et vandballance-system, dvs. påfyldning af vand på den øverste vogn, der så ved den forøgede vægt trak den nedre og lettere vogn op.  Enkelt, nemt og billigt, --sålænge der er vand. Det var der dog ikke altid, når "kilderne" tørrede ud, og driften følgelig måtte indstilles. Der indførtes derfor elektrisk drift i 1915, og sporvejene (Carris) overtog driften i 1926.

Banen benytter samme materieltype som elevadoren Gloria.

(Nils Bloch: "Portugal på skinner" - se nedenfor).

 

 

Der er meget, man som vognstyrer skal holde øje med under en sådan kørsel . . .

 

 . . . også håndbremsen.  :-)

 

 

Strømaftagere, vogn 1 . . .

 

og vogn 2.   

 

"Har du husket målebåndet", --spørgsmålet, som jeg altid bliver mødt med, som det første eller et af de første spørgsmål på vore SHS-rejser.   Det havde jeg så ! ! !

 

Sporvidden: Lissabon-standard:  900 mm.  . . .

 

 . . . nåhhh, jahhh, måske her med lidt "kurvetillæg".  :-)

 

  

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 

 - o -  

 

 

8.7.

 

Elevador "Lavra", Lissabon.

 

  

Elevadoren  "Lavra", Vogn 2.   --   11. maj 2012.

Elevadoren er beliggende mellem gaderne Rua do Säo José (nederst, bag fotografen) og Rua Câmara Pestana (øverst).  Selve strækningen er beliggende i gaden Calcada do Lavra.

 

  

Vogn 2 på elevadoren "Lavra" i gaden Calcada do Lavra, set "oppefra".   

  

Calcada do Lavra.   --  Ligesom ved elevadoren "Bica", er der en "trappesti" langs -dog her kun- den nederste del af banen.  Hældningen/stigningen antydes også, men den bliver dog stejlere længere oppe.

 

  

De sammenflettede spor deles til krydsning . . .

 

  

(samme, men set oppe fra) . . .

 

  

Vogn 1 er på vej ned . . .

 

 

 . . . og møder / krydset vogn 2 . . .

  

 . . . mens vogn 1 fortsætter nedad.

 

Her, ud for krydsningsstedet, fører en lille sidegade / afgrening af gaden Calcada do Lavra ind til elevadoren (af / også af beredskabsårsager ?). Her ophører trappen, der nede fra gaden har fulgt opad langs elevadoren.  På resten af "strækningen" er der alene tale om stejle "klippevægge", og denne del er ikke umiddelbart tilgængelig. 

 

  

Vogn 2 på vej op ---^   - - - - - - - - - - - - - - - - -  og er oppe. ---^    

Man kan sige meget om graffiti, men for eeeen gangs skyld, synes jeg næsten, at det "pynter".   Det kører rundt inden i mig, --hader, hader ikke, hader, ...  --jeg er absolut modstander af graffiti, men lige netop her, føler jeg nok, at hele den store gule -ikke-graffitíbemalede- flade virker forkert / for voldsom i denne ende af vognen. Selv en rødbrun "under-vognsfarve" (som resten) havde måske været at foretrække.

 

 

Vogn 2 ved øverste station. 
Om, eller i hvilket omfang, vognen evt. kan reguleres iht. vandret/lodret, ved jeg ikke.

 

 

 - - -

 

 

Vogn 2 holder ved "sin" lille perron, mens vogn 1 har en tilsvarende ved sporet ved siden af.

Spørg mig ikke, hvorfor jeg ikke tog et foto af vognens indre.  Måske følte jeg, at "nogle øjne fulgte mig", --til trods for, at jeg intet "ulovligt" foretog mig.  Nu -bagefter- er det bare ærgerligt.

 

 

- o -

 

 

8.7.   --   Søndags-ekstra.

 

Postkort fra Lissabon. 

 

Det var -ja det er naturligvis stadig, her to måneder efter jeg var i Lissabon- utroligt, så mange steder man stødte på postkort-stativer visende postkort med sporvognsmotiver.  Næsten alle disse forretninger / kiosker kunne også tilbyde småmodeller af sporvogne, billige kunstprodukt-modeller, plastmodeller, men også pænere, mere modelrigtige plastmodeller (1:87).

Der var/er en virkelig stor interesse for sporvogne, som i øvrigt altid var ganske godt besat med passagerer.  Enkelte linier vil måske endda blive bibeholdt alene af hensyn til turister ! ! ! 

 

Tænk, hvis interessen i Danmark var lige så stor, --ikke bare på papiret, --tanker og planer-- men i praksis.

 

Carris 577 . . .

  

 . . . en sporvogn kører forbi, --og endnu flere kommer til syne.

 

  

 - - -

 

Kortene herover skulle være trykt på kork, og det mærkes da også således. 

Egentlig mente jeg at have hørt, at der er korkmangel, hvorfor man i vore dage også må fremstille propper til vinflasker af plast og diverse kunstprodukter.  Dette kork er måske også lavet af plast, når det kommer til stykket ??? 

 

 

 
Ved Madalena-domkirken kunne man købe disse akvareller, de fleste med sporvogne i notivet --  i øvrigt ganske flotte.

(Domkirken er på flere kort over Lissabon benævnt "Madalena", men andetsteds benævnes den som "Sé" -- det sidste kunne være ordet "domkirke på portugisisk ???)


  
 - - -
 
 - - -

  

 - - -

 

 . . . om det så var i lufthavnen, var der sporvogne i en af de sidste forretninger, inden man gik til flyene.

 

Dagens  "Merns de andre ser TV"  følger ved 13.30-tiden.

 

 - o -

 

 

 

 

7.7.

 

Elevador "Bica", Lissabon.

 

 

 

Elevador´er. 

 
Elevador, --det portugisiske ord for det, der på dansk er en elevator,
--- og dog ! ! !  


 

På dansk opfatter vi kun elevatorer som lodretgående "befordrings-midler" (portugisisk:ascensor), mens elevador på portugisisk også omfatter det vi på dansk benævner som tovbaner eller (i nyere tid) kabelbaner.

 

 

Beliggende på syv høje -ligesom Rom- gav det hurtigt anledning til at Lissabon tænkte i elevadorer. Allerede i 1882 stiftedes de første selskaber med henblik på bygning af elevadorer. Den først åbnede blev den lodrette (elevator) Santa Justa. Yderligere ni andre elevadorer, i form af tov-/kabelbaner blev der givet tilladelser til, og gav efterhånden Lissabon tilnavnet "elevarorernes by".

Elevadorerne blev bygget af Companhia Ascensores Macänicos de Lisboa, eller blot "Ascencores".

De fleste blev bygget, men efterhånden udkonkurreret af sporvogns-linierne, den sidste, ved Estrela, så sent som i 1926, hvor den blev overtaget af Carris og senere nedlagt.

 

 

Tilbage i Lissabon er fire elevadorer:  1:  Sta. Justa, den lodretgående -på dansk- elevator og tre  tov- / kabelbaner:

2: Glória,  3:  Bica, og  4: Lavra.   

 

 

Bica.

 

Bica forbinder den nedre gade, Rue da Säo Paulo, med der øvre, Rue da Calhariz. --  Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

 

Endestationen ved den øvre gade, Rue da Calhariz.

Et lidt besynderligt postkort, men i betragtning af, at det ellers ikke var muligt at tage billeder uden en masse fotograferende turister, --ja så er dette muligheden for et foto af øverste "station".

Enten er det en bevidst opgaveløsning, eller fotografen har været usandsynlig heldig, at tage et billede af vognen uden grafitti. 

 

 

Nationalt  monument. Elevador: Bica.    .- - - - - - - - - - - - - - -- .  Bica,  vogn 2.   --   11. maj 2012.

Strækningen er ikke lang, -men den er dyr: 3,50 € / 26,50 kr for en enkelttur, men er dog includeret i f. eks. et dagskort.

 

Bica, vogn nr. 2, øverst ved Largo da Colhariz.    Bemærk, at der ikke er kontaktskinner på de små pantografer, men sideforskydelige kontaktruller / trolley-ruller.  Endvidere bemærkes:  I modsætning til de to andre elevadorers vogne, med een stor gennemgående kupé og med dertil svarende "skæv" undervogn, er vognen her opbygget som tre trappeopbyggede kupéer.

"Her kan den rejsende tage siddeplads (hvis ellers heldet tilsmiler en), idet her kun er ni siddepladser på små nappabeklædte bænke i tre "knælende" kupéer, mens der derimod er plads til 14 stående passagerer.

Det er en interessant tur opad. Her passeres snart en lille plads med åbne restauranter, -nogle sideveje passeres og bag ses snart floden Tejo. De hosliggende ejendommes mange små altaner med støbejernsgitre kan også nydes . . . "

Således skriver Nils Bloch i den nedennævnte bog "Portugal på skinner".

 

 

"Forberedelse" til krydsning . . .

 

 

 

 . . . krydsning . . .

 

". . . Der findes mange små historier om dette system. En vil mene at vide, fordi der er meget tværgående trafik, at i liniens unge år kom en hestevogn på tværs med det resultat, at hesten gik lige igennem de da åbne vogne."

 

  

Bica - vogn 1 på "krydsningssporet" på vej opad.  Den har da fået grafitti, "så hatten passer".

" . . . Jernbaneklubbens blad kunne berette, at der d. 5. november 1999 var parkeret en bil så tosset på skinnerne, at trafikken var indstillet fra 7-18.55. Bilisten accepterede uden vrøvl at betale en mulkt (bøde - evp.bem.) for tabt billetindtægt og for at have givet linien et dårligt image."

 

 

 - - -

  

Sammenløbet / adskillelsen af de to spor.  De "midtliggende" kabelrender ses tydeligt.

 

  

Vogn nr. 2 i "stationsbygningen" ---^  - - - - - - - - - - - - - - - - - - og på vej opad.  ---^

På dette sted -kort før nederste station, passeredes en lille plads/afsats med udskænkning.

 

 

Vogn 2 for opadgående  ---^

 

 

 - - -

  

 . . . og et halvt minut efter kommer vogn 1 ned igen ! ! !

 

Nederste station.

  

 

 

 

 

 

Hvis man ikke vidste andet, ville men næppe tænke på, at der bag denne facade udgik en herlig lille tovbane / elevador, med stationskontor/billetsalg bag døren i portåbningen.

 

Til trods for muligheden for at lukke i det mindste den ene vogn inde, led vognene synligt under grafittimalernes hærgen.  Utroligt, at man ikke kan bygge en lille "remise" øverst til vognenes natophold.

Der er jo alligevel ikke køremulighed nedad oppefra, men kun de to sidetrapper, hvor man tilsyneladende godt kunne "snige" sig forbi en mindre "let remise"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sammenflettet dobbeltspor med kablerne løbende i den hhv. 2. og 5. "skinne". Sporvidde: Byens "normale": 900 mm.

 

" . . . Som de andre "elevador"er overtog Carris også Bica med dens 283 meter lange strækning i 900 mm sporvidde op til Largo de Calhariz i 1926."    Niveauforskel 45 meter, stigning 120 o/oo.

Nils Bloch.  "Portugal på skinner"  --  se nedenfor.

 

 

Illustration af stigningen.

 

  

Tv:  Man kom i tæt "kontakt" med beboerne i gaden. 

Th:  Næsten nede passeredes en lille "plads", tilsyneladende med udskænkning.  Desværre var det sidste dag, så der var ikke tid til / mulighed for at afprøve stedet, mens vognene "drønede" op og ned.

 

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 - o -  

 

 

 

 

6.7.

 

Herlige spor / sporforbindelser - 5.

 

 

Carris nr. 579.  Calcada do Combro / Largo da Calhariz.   --   9. maj 2012.

 

Næsten lige ved siden af dette sted  ---^   udgår den ene af byens tre (fire) såkaldte "elevadorer".  Der alle omkring årtusinde- skiftet udnævnt til at være "Nationale monumenter".

  

Nationalt  monument.  Elevadoren "BICA".   --   11. maj 2012.     Elevadoren  "BICA".  Lokalt postkort.Fra foden af denne stigning må linien nok síges at gå over til "blot" at være en mere almindelig sporvognslinie.

Passage af den store flotte Basilica Estrela med endestation for nogle af linie 28´s vogne - især i aftentimerne.

Videre til Prazeres med sløjfe, omend vel nok en lidt mere speciel en af slagsen.

 

Grundtegning: Jan Larsen, SHS. 

 

 

Basilica Estrela.  Udateret postkort. ---^  og   9. maj 2012.  ---v

 

 - - -

 

 

Carris 565.  Basilica Estrela.   --   9. maj 2012.

 

 

Basilica da Estrela by night.   --   9. maj 2012.

 

 

Carris 566.   V. Basilica Estrela.   --   10. maj 2012.

 

  

I parken ved Basilica Estrela.   --   9. maj 2012.

 

I parken lige overfor basilicaen fandt vi denne lille motorvogn med en ganske ung vognstyrer. 
Måske et emne til SHS´s ungdomsdage ! ! ! ???

 

 

Carris 577.  Prazeres.   --   10. maj 2012.

 

 

Carris 577.   Endest. Prazeres for linie 25 og 28.   --   10. maj 2012.

Her ses et udsnit af den stedlige "sløjfe", en "rundkørsel" omkring det store mindesmærke i centrum.  Bortset fra cirkelformen er sløjfen vel nok lidt speciel ved, at der er sporforbindelse mellem de to spor i ind-/udkørselsenden, således at man vedblivende kan køre rundt i sløjfen.   Dette ses forskellige steder i udlandet, men har vel aldrig været praktisere i Danmark.

 

 

Carris 556.  Prazeres.   --   10. maj 2012.

 

 

Fly over Prazeres.  --   Lissabon.10. maj 2012.

Lige henover endestationen -og dermed bydelen- forløb indflyvningsruten ned til den nærliggende Lissabon Lufthavn ! ! !

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 

 

 

 

 

 

 

 - o -  

 

 

5.7.

 

 

Herlige spor / sporforbindelser - 4.

 

 

Kører man med Lissabons sporvogn-slinie 28 (eller rettere 28E, for der er også en buslinie 28 ) fra Graca begynder man med en fantastisk udsigt ud over udløbet af floden Tejo, længere nede møder man enkeltsporet í de smalle gader omkring Rua dos Escolsa Gerais sluttende med svinger og stigningen op til gaden og den lilla plads Säo Tomé.   

 

 

Herfra er det ligesom der bliver nogle minutters ophold i det spændende . . .

 

Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

  

Carris nr. 545 ved domkirken.  9. maj 2012.

 

Man passerer dog den gamle domkirke Madalena / Sé (???), der kan være lidt svær at få et godt billede af med sporvogn.  Enten kan man ikke komme langt nok på afstand til en hel domkirke, --eller også kommer der alt muligt uvedkommende i vejen - måske mest fodgængere, men også biler.

Herefter følger et decideret city-område med smalle gader og høje -vel hovedsagelig kontorbygninger (?). Vel næsten at sammenligne med Københavns Bredgade/Store Kongensgade-kvarter.  Måske flotte bygninger, men ikke det man mest går efter som sporvejsentusiast.

Der går dog ikke mange minutter førend det igen bliver spændende. Lige så hurtigt, man kom ind i dette -måske Kontor-/handelsområde,kommer man ud igen. 

 

Carris nr 564.Krydset Rua da Conceicäo / Rua da Prata.   --   9. maj 2012.

 

I (næsten) den modsatte ende af gaden, begynder en af byens kraftige stigninger, endda i en større kurve:

  

Så går det opad igen.  Rua da Conceicao.   --   9. maj 2012.

 

Jeg var ikke den eneste, der havde set muligheden for nogle gode fotos.

 

 

 

Inden resultatet af "udsigten fra toppen", lige et foto til illustration af stigningen.

<---'

 

Bygningen langs gaden ses lodret, mens motorvognens mørke døråbning angiver vognens hældning.

Som jeg måler den, er den ca. 8 grader eller  o/oo (?), men føltes / opfattedes endog kraftigere ved toppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turistvogn nr. 8, på toppen af Rua da Conceicao.   --   9. maj 2012.

 

 

Carris nr. 567,  R.Vitor Cordon.   --   9. maj 2012.

Atter er der en bil på sporet.  Bilen holder foran et hotel, og den ene af bilens passagerer er inde på hotellet. Der sidder ganske vist en person i bilen, men han har tydeligvis ingen planer om at foretage sig noget trods kraftig brug af sporvognens advarsels-   klokke.  Der er ikke den bedste plads til at holde et andet sted, --nå, ja, ---så blev han holdende indtil situationen blev for uholdbar.

 

  

Rua Vitor Cordon.   --   9. maj 2012. 

Tv:  Et kik tilbage fra modsatte ende af gaden, dvs. mod samme område.  Sporvognen er ikke afsporet, men efter et lille "tilløbssving" mod højre, er den nu på vej ned ad mod byen ad Rua da Conceicäo.

Th:  De to vogne fra byen må også lige over i venstre vejside, for at få tilstrækkelig plads til kurven.

 

  

Rua Vitor Cordon.   --   9. maj 2012.

Samme gade/ udsigt, men i modsat retning.  Det er lidt af en rutschebane sporvognene gennemkører i dette område.
Foto til højre:  Lokalt postkort.

 

  

Rua Vitor Cordon.   --   9. maj 2012.

Nær-foto - ikke underligt, at max-hastighede i dette område kun er 15 km/t.

 

  

Endnu en gang går det opad.      ---      Rua Vitor Cordon / R.dos Ducues de Braganca.   --   9. maj 2012.        

 

 

Carris nr. 579.  Calcada do Combro / Largo da Calhariz.   --   9. maj 2012.

Det ser måske ikke så "dramatisk" ud her, --ikke desto mindre opgives dette sted til at være en af verdens kraftigste stigninger for sporvogne - måske DEN kraftigste.

 

 

 

. . .  og glem ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 - o -  

 

 

4.7.

 

 

Herlige spor / sporforbindelser - 3.

 

Egentlig burde dette afsnit ses bagfra.  Gaden / Rua des Escolas Gerais fortsætter faktisk om hjørnet -ved det sammentrukne dobbeltspor- (3.7.) og fortsætter frem til svinget ved stigningen ved Rua do Salvador.  Imidlertid er det ligesom de optagne fotos og de fotograferede sporvognes køreretning lægger op til at blive set i den viste retning.

 

  

Rua de Säo Tomé.  Det omtale område/strækning ligger bag fotografen,
dvs. mod nord - opad, til højre på kortskitsen.

 

De seneste tre dages "Tour de Escolas Gerais" ,    --   fra Graca  til  Säo Tomé. ---^  Grundtegning:  Jan Larsen, SHS.

 

Fra en større plads i forbindelse med gaden Rua de Säo Tomé følges linie 12 og 28 ud af paldsen i dennes vestlige side, men umiddelbart udenfor pladsen drejer linie 28 fra mod højre og ned, medens linie 12 fortsætter lige frem og op.

 

  

Rua de Säo Tomé. - På dette lille stykke gade ser vi igen et enkeltspor - ikke altid lige praktisk, det så vi eksempler på.

 

Carris nr. 561 "gnaver" sig opad mod pladsen.

 

  

 

 

Rua do Salvador.  Linie 28  -Carris nr 558-  på vej nedad . . .

 

 

 

 . . . og runder hjørnet "for nedadgående" - ind i Rua das Escolas Gerais.

   

 

  

 

 

Carris nr. 567.

Bemærk hvor få mennesker der egentlig ses her på de nærmeste fotos.  Alligevel opstår den sædvanlige situation:  Fodgængere "opstår" ligesom nullermænd,  man aner ikke hvor de kommer fra, --de "opstår" bare altid på det mest ubelejlige tidspunkt.

 

Rua das Escolais Gerais.  De to ankome motorvogne afventer plads på det foranliggende enkeltspor . . .

 

. . . hvorfra en turistvogn dukker op.

 

 

Turistvogn:  Et antal motorvogne (8-10) er udtaget "tilfældig" i nummerrækken og omdannet til turistvogne. Af større udvendige ændringer ses såvel det røde udseende som de store gamle "kofangere" på fronterne.   Indvendig er der også gjort meget ud af vognenes udseende / komfort, der bl. a. omfatter plys-sæder.  Til gengæld er prisen for kørselen ikke billig. 

Nærmere beskrivelse senere under rullende materiel.

 

Escolsa Gerais / Rua do Salvador . . .

 

Det er pæne stigninger, vognene udsættes for.

Når vognen er oppe for enden af stigningen, er den ved denne sides udgangspunkt.

 

 

 

. . .  og glem så ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 - o -  

 

 

 

 

 

3.7. 

 

Herlige spor / sporforbindelser - 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egentlig er et område som dette ikke noget , man skal se på fotos,   --det bør opleves på stedet ...

... og lige ret forud for den unge pige, ligger det sted, som skulle blive mit foretrukne spisested de tre dage vi (SHS-medlemmerne og jeg) var i byen. 

Det kommer vi til ! ! !

 

 

 

 

 

(Rua das) Escolas Gerais set fra den ene ende . . .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . . . og fra den anden.

 

   I baggrunden -over hustagene- ses kirken Säo Vicente.

 

 

Enkeltsporet, --som tvunget af omstændighederne begyndte ved kirken-- ender her, og bliver igen til dobbeltspor.

Herefter sammenflettet dobbeltspor rundt om et hjørne,

 

. . . hvor gaden (Rua das) Escolas Gerais "knækker" 90 grader.

 

 

Carris 564 på sin tur gennem Escolas Gerais - mod Martim Moniz.

   

Rua das Escolas Gerais.     ^---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<---  Ved læskuret i baggrunden står signalet for kørsel . . . . . på enkeltsporstrækningen.  ---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - - -

 

(fortsættes. . . )

 

Alle fotos fra dagene 9-11 maj 2012.

 

 

 

. . .  og glem så ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

 - o -

 

 

2.7.

 

Herlige spor / sporforbindelser - 1.

 

 

 

"Rua da voz do Operario" herfra  ---v  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og nedad til kirken  Säo Vicente  ---v 

Udsigt fra bydelen Graca, inden sporvognen "kaster" sig ud over skråningen.  Ved  kirken Säo Vicente  ---^  
-nede ved det store træ-  smaller gaden ind . . .

 

 Der er ikke meget lys mellem husene.

  

 . . . og går over til enkeltspor lige bag motorvognen.   Bemærk det grønne lys for tilladt kørsel på den enkeltsporede strækning. I baggrunden til venstre anes et rødt lys, der dog ikke har noget med sporvejsdriften at gøre.

Bemærk også tramsurferen på trinet bag på vognen.  Han får et problem om et øjeblik . . .

 

   

... der er ikke plads til en "surfer" mellem sporvognen og den parkerede bil.

 

 

 I sin nedennævnte bog "Portugal på skinner" skriver bogens for-fatter, Nils Bloch:   

 

"(...) Her oppe ved gaden Escolas Gerais var det sidste sted med signalfolk, som vinkede vognene frem ved enkeltsporede strækninger, og rundt om skarpe hushjørner. Lige her var der også en signalmand ved den smalle gyde, Beco da Mó og ved Calcada de Säo Vicente. De sidste af slagsen sagde ved afskeden med arbejdet i 1990 til den lokale avis, at det var et lidet søgt job, og ingen havde lyst til det, men det var et job, som for eksempel syge funktionærer fik. Vedkommende havde stået her på pladsen i 10 år, og sagde, at opgaven havde alles bevågenhed. Om vinteren var det meget koldt at stå nærmest på den åbne gade med et "spejlæg" i hånden. 

Det var også svært at forlade pladsen for et toiletbesøg -- selvfølgelig kom netop herunder en sporvogn, og trafikken gik i stå med en sand tudekoncert fra de utålmodige bilisters side. Men disse gode folk har også haft en social funktion med at tale med kvarterets folk. Der var sjældent stille heromkring og ham i Rua das Escolas Gerais har sikkert haft det godt på sin lille stol udenfor en beværtning (...)"

 

 

 

 

. . .  og glem så ikke:

 

Portugal på skinner.  
Nils Bloch /Skinne bøger.  372 sider A4+ sprængtfyldt med fotografier af og oplysninger om alt, der har kørt eller kører på skinner i Portugal.

ISBN:  87-983192-1-3.

 


 

 

 

 

  - o -  

 

1.7.

 

Tramsurfing

 

Tramsurfing er et meget udbredt og meget stort problem i Portugal, i Porto med deres ganske lille, gamle sporvej, men endnu mere her i Lissabon.

 

Man kan undre sig over, at der ikke skrides mere ind overfor det, --det må vel kunne lade sig gøre ! ! !   Hvis vognstyrerne nægtede at køre med blinde passagerer, ville det vel hjælpe efterhånden som passagererne blev tilpas sure, og dels måske skred direkte ind, måske opdragede deres børn, senere unge mænd, til at lade være.

Langt mere kan man evt. undre sig over, at politiet ikke skrider ind, --udover at det er forbudt, kan det jo være ganske farligt, først og fremmest for "surferne", men måske også for dem, der evt. skal undgå en efterfølgende påkørsel ! ! !

Det er svært at undvære trinene/trinkasserne, men ophold på "kofangeren" (stødskinnen) på fronterne er dog gjort umulig ved den skrå udformning- 

 

 

 - - -

 

 - - -

  

 - - -

 

 Der er ofte kun meget lidt udenomsplads -indskrænket fritrumsprofil, som det ville hedde på DSB´sk-  og her er den halvstore dreng da vist synligt -om ikke i store problemer- så dog i problemer, siden han næsten må kravle om bag på vognen, for at kunne hænge fast.

  

 - - -

 

 - - -

 

Her synes pladsen heller ikke overvældende ! ! ! 

 

 - - -

   

Det synes tydeligt, at de har -i det mindste- en vis dårlig samvittighed, og vil tydeligvis ikke fotograferes.

 

Alle fotos fra dagene 9-11 maj 2012 er måske ret ensartede, men giver vel dog alligevel -bortset fra tramsurferne- et billede af byens herlige små "gamle" sporvogne.

 

 -  -