”Ophørsudsalg” på Amagerbanen.


Amagerbanen havde i mange år gået og gemt på en række vogne, uvidst til hvilket formål, for det var vist efterhånden længe siden, at nogle af dem havde været ude at rulle ret langt, og da slet ikke udenfor Amagerbanen.

(Egentlig kunne det næsten være morsomt/interessant her at komme med en lille efterlysning af fotografier af Amagerbanegodsvogne på fremmede skinner efter ca. 1950 !!!).

På en forespørgsel oplystes det engang, at de var gode at have og trække fra på selvangivelsen(vedligeholdelsesomkostninger) !!!

I dagligdagen stod en række af Amagerbanens karakteristiske lukkede godsvogne på nærmeste spor langs Uplandsgade (tidligere åbne vogne af P-typen, der på grund af mangel på lukkede vogne, på et tidspunkt blev forsynet med de karakteristiske spidsgavlede overdele). Endvidere stod der nogle vogne på sporene langs hegnet mod Københavnske Grundejeres Renholdningsselskab af 1898, KGR, (i daglig tale kaldet ”Lortemøllen på grund af dens fortid med behandling af latrin).

.

Rejsegodsvognen AB E 2

AB I 41, Amagerbro.
................................... AB I 45 AB I 47
..................................... AB I 48 AB Q -- ?
...................................... AB P 112
AB  P --- ?

I foråret 1965 blev Amagerbanens tilbageværende rullende materiel indhentet af den uundgåelige skæbne.

Det rygtedes blandt vennerne, og jeg kørte en tur til Amagerbro en eftermiddag. Ganske rigtigt. Personalet var ved at oprangere en stamme af ”modne” vogne, og ophuggeren fra firmaet Petersen & Albeck -eller i det mindste én af hans stedfortrædere- havde lige været der for at se på og give håndslag på såvel vogne som AB nr 6.

 


I den gamle remise står den fra DSB overtagne F-maskine nr 466 -nu AB 8- medens det detroniserede lokomotiv, AB 6, anes udenfor, i baggrunden. I ordets bogstaveligste forstand rangeret ud på et sidespor, og "i morgen" går turen til ophuggeren.

Amagerbanen nr 6 fotograferet......på sporene bag remisen. Amagerbro, 25. maj 1965. "Lige til modeljernbanen."

Næste dag gik turen atter til Amagerbanen, og ved et tilfælde, kom jeg lige netop i det øjeblik, hvor materiellet blev kørt over Vermlandsgade på ”den sidste rejse”. Der blev derfor overhovedet ikke tid til at stille, hverken det ene eller det andet, på fotografiapparatet. Hvis jeg ville have billeder, så var det NU, –ellers var toget kørt.

 

”Den sidste rejse” ..... .....er påbegyndt.
Toget på vej over Vermlandsgade.
På billedet nedenfor ses i baggrunden den lille, gamle ekspeditionsbygning, der i øvrigt eksisterer endnu, omend den ser noget tillukket /-skoddet ud (oktober 2004).

De sidste vogne, heriblandt den gamle rejsegodsvogn AB E 2, ”Marie”, hvor perronskærmen i den ene ende allerede er væltet og skydedøren synes også at hænge lidt mere end tilsigtet.

(Nogle af ovenståendee fotografier blev derfor noget bevægelsesuskarpe, men hvem skulle have troet, at de turde køre så hurtigt med dette gamle materiel.)

.


Fotokopi af fragtbrev for AB 6 på turen til ophuggeren.


- o 0 o -