Broer, Viadukter evt. m. tilsluttede anlæg.

Broerne/viadukterne vil evt. også kunne findes under den strækning, hvorpå de findes, men her er nogle eksempler samlet til inspiration/sammenligning  --  nærmest en slags "katalog" for:

Lige til modeljernbanen. 

Fyn og omliggende øer.

 

DSB

 

 

Privatbaner.

 

Odense-Kerteminde-Martofte Jernbane.

 

 Bro over Odense Å - 4,6 km fra Odense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iii.32.okmj%20md%2013,v.bro%20over%20odense%20aa%20.20.3.1966..jpg

OKMJ Md 13 + Be 1 ved broen over Odense Å ...

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.36.okmj%20md%2013,paa.bro%20over%20odense%20aa%20.20.3.1966..jpg

  . . . og på broen.

Billederne er taget fra sydsiden af broen og banen.


Bemærk her de to standsignaltavler (såkaldte "Faste mærker), "Standsningssted for indkørende tog" (hvid kvadratisk plade (48 x 48 cm) opsat "på spidsen"/diagonalt lodret), og (med "ryggen til") "Rangergrænsemærke", en tilsvarende hvid plade, opsat på spidsen og af samme størrelse, men med en rød kant. 

De to signaler tilkendegiver hhv. hvor langt frem et indkørende tog må køre, hvis der vises signal "Stop" fra stationens indkørselssignal på perronen, og hvor langt ud et rangerende tog må køre ud mod strækningen, uden at være behørigt afmeldttil næste station. 

Jeg er blevet spurgt om, hvor langt der skal være mellem disse to signaler, og om de evt kan være opsat på samme mast. Man fristes til --ud fra dette foto-- at sige "en motorvognslængde". Privatbanernes signalreglement af 1936 (gældende på dette tidspunkt) oplyser imidlertid, at hvis banens strækningshastighed er over 60 km/t, skal der være 30 m mellem de to signaler.

Ved trinbrætter uden sidespor anbringes stationsgrænsemærket (den hvide plade) dog mindst 100 m fra den nærmeste ende af perronen. 

Ved sidespor på fri bane, hvor krydsning kan foretages, skal der (også) være anbragt stationsgrænsemærker. (Se evt. en omtale af dette "fænomen", på denne hjemmeside, under Lem trb. på Randers-Hadsund Jernbane).

(Og således fik vi listet lidt signallære ind i hjemmesideteksten :-) )OKMJ Md13 + OMB Mh 6 ved broen over Odense å...

... og OMB Mh 6 alene på broen. Begge disse fotos er taget fra nordsiden af broen.

 

 

 

Kerteminde.

Broen over strædet mellem Kettinge nor og Kerteminde fjord.

 

  

 

 

 

 

 

 

Hhv. OKMJ Md 13 . . . . . . . . og . . . . . . . . OMB Mh 6 på broen over strædet mellem Kettinge nor og Kerteminde fjord . 


Mesinge.

Ca. 700 meter nord for Mesinge station møder banen denne viadukt for Mesinge - Midskovvejen.

 


Langelandsbanen.

Rudkøbing.

Langelands og banens eneste vejoverføring, Rudkøbing, 2. sept. 1962. 

 

 

 

 

Jylland.

 

DSB

Hobro-Løgstør.

 

Strækningsfoto mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.

  

Landskab v. ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   ^---v   19. maj 1966.

 

Stenkiste for ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Lige til modeljernbanen.

 

Viborg-Aalestrup.

Viborg.

 

Udkørslen fra Viborg.   Sporet til Aalestrup / Løgstør ligger til højre.  --  1. marts 2006. 

Foto:  Lars Lindhard.

 


Broen over Skals Aa.

Mo 554 v. Hjarbæk Fjord på vej mod syd / mod Viborg.  --  April 1988.

Foto. Georg Schmidt.

 

Et rangertræk . . .

Et rangertræk nærmer sig broen i retning mod syd / Viborg . . .

. . . d. 29. juni 1993 . . .

. . . med Mt nr. 160 som trækkraft . . .

 . . . og fortsætter efter broen sydover mod Viborg.   1. marts 2006.   


Broen over Skals Aa, --set mod syd, med udløbet i Hjarbæk Fjord til højre.   1. marts 2006.

Broen er efterfølgende sat meget smukt i stand. Den er malet i en lysegrå farve og belagt med svære egeplanker. --  En omvej værd, hvis man er på egnen.


Broen over Skals Aa, --set mod syd, med udløbet i Hjarbæk Fjord til højre.

Broen er efterfølgende sat meget smukt i stand. Den er malet i en lysegrå farve og belagt med svære egeplanker. --  En omvej værd, hvis man er på egnen.

Alle disse fotos: Lars Lindhard.

 

 

 

Simested Aa.

Ca. en kilometer før Aalestrup skærer banelinien Viborg-Aalestrup Simested Aa, der herfra løber ud i Lovns Bredning.

Simested Aa set mod nord-vest.  --  Maj 1975 . . .

Foto: evp.

 

. . . En tilsyneladende nyistandsat bro over Simested Aa.  --  28. maj 1983, og . . .

Foto: Georg Schmidt.

. . . samme motiv, men april 1988.   ^---v

Fotos: Georg Schmidt. 

 - - -  

 

 

Skive-Glyngøre.


En lille overføring over en å, ---hvilken ??? Måske kan nogle af sidens læsere/seere hjælpe ?

"Det må være der, hvor Øksenvad bæk løber sammen med Hagensmølle å, mellem Dølbyvad og Lyby", skriver  Inger B. Sørensen.    --   Tak for oplysningen. 

 

 

Privatbaner.

 


Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane.

Bygholm trb,  Horsens.
"Udsigt" over Bygholm-perronen, set i køreretning mod Silkeborg.
Horsens Vestbaner er nedlagt (31. marts 1962), og nu benyttes kun det ene, tilbageværende spor nærmest perronen.

Bygholm trb.   --   10. august 1967, set i køreretning mod Silkeborg ---^ og mod Horsens  ---v

På grund af oversigtsforholdene (broen - og i køreretning mod Silkeborg) er trinbrætsignalet placeret(bibeholdt) på modsatte side af sporet -i forhold til perronen- og tilsyneladende en slags "stangtræk" under sporet.
 
 

Gammelstrup-broen.

Mellem Vestbirk og Gam-melstrup stationer krydsede Horsens-Bryrup-Silkeborg Jernbane Danmarks længste å, Gudenåen, på en utrolig flot gitterbro:
 

 

 


Mere omkring broens gen-udgravning / frilægning følger.
 
 
 
 
 
 

Stålgitterbroen over Gudenåen omkring år 1900.    ^---v
Broen fører banen over åen tæt ved Gammelstrup station, men blev i 1929 dækket med sand/grus ved banens ombygning fra smalspor til normalspor.

 - - -
Den 115 år gamle jernbanebro er ved at blive gravet fri for det sand og grus, som broen blev begravet i, da en dæmning blev anlagt omkring den i 1929.
Tilsyneladende har jernkonstruktionen fra 1899 det ganske udmærket efter mange år under jorden. Biologerne vil skabe mere sammenhæng langs med åen, og derfor er den massive dæmning fra 1929 i vejen. 
Der er afsat 6,4 millioner til udgravningsprojektet, som støttes økonomisk af både EU, Miljøministeriet og Ministeriet for Landbrug og Fiskeri.  Muligvis ved vi allerede til næste sommer (2014), om alt går godt.
 

 

Horsens-Odder Jernbane.

Næsset / Horsens Fjord.

HOJ Lm 415 og C 423,  Næsset - Horsens Fjord.   --   23. maj  1965.

 

 

Søvind-Hundslund.

Tendrupvejen.

HOJ Lm 415 og C 423, Aakjær-Odder-vejen.   --   23. maj 1965.

 .... og så "den klassiske":  Selvfølgelig er der lige "en klovn", der skal stige ud af motorvognens bagdør, på fotograferingssiden, i samme øjeblik, som hele rækken af fotografer er linet op og parat til / ved at trykke på knapperne ! ! !

 

 

 


 

Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane.

Liver Aa trinbræt.


 På "originalfotografiet" er anført:

”Ved broen over Liver Aa mellem Hjørring og Sønderlev. "Optaget inden aug. 1928. Herren på billedet er Driftsbestyrerer Engbæk, der afgik ved døden 7. 8. 1928.” 
Foto: ?   Arkiv: EVP.

 

 

 

 

 

 

 

Liver Aa trb.   --   17. august 1963.

 

 

 

 

 

Skive-Vestsalling Jernbane.

Tunnel under Holstebrovej vest for Skive,

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/248-505.iii.15a.dsb.tunnellen_v.skive.12.6.1976.jpg

. . . inden vejen  ---^   og   efter ---v   (Foto. evp - 1976 - dvs. 10 år efter SVJ´s nedlæggelse).

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/249-505.iii.17a.dsb.tunnellen_v.skive.12.6.1976..jpg

 

 

 

Viadukten trb.  -  ca. km 20,2 fra Skive.

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/82-svj.viadukten_trb.jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/52-835.i.05.v.viadukten.25.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/142-284.iii.35.viadukten.26.9.1965.jpg

"VIADUKTEN"

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/143-285.i.39.svj_no1-b1.viadukten.26.9.1965.jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_SVJ/144-285.i.41.svj_no1-b1.viadukten.26.9.1965.jpg

Viadukten trb, --tog mod Spøttrup.  --   26. september 1965.   ---^^

 

 


 

Troldhede-Kolding/Vejen Jernbane

Bramdrupdam trb. --  Skæring med nedlagt Kolding-Egtved Jernbane - km.Bramdrupdam trb.
 

"Stationsterrain"/sporet, set mod Kolding og den gamle dæmning for overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jernbane.

Den gamle dæmning for overføring af den her nedlagte Kolding-Egtved Jernbane, set mod Kolding . . .
 
. . . og set fra den anden side, mod Troldhede. TKVJ set fra dæmningskronen, KEJ´s gamle tracé - mod Kolding.
 

Dæmningskronen, KEJ´s gamle tracé, set mod Egtved.
 
 


Varde-Grindsted Jernbane.


Kort før næste standsningssted, Bolhede trb, nås vejoverføringen for vejen Nordenskov-Bolhede:
 


Lige til modeljernbanen ! ! !


Bolhede trb. - ca. 16,8 km.Trinbrættet set fra toget, i NØ.retning (Mod Grindsted).Boldhede-Gravlunde.

 
M 3 passerer Holme Å.

Et par typiske jernbaneentusiast-fotos. 

Broen over Ansager Å, syd for Ansager by, umiddelbart inden byen og stationen nås.

VaGJ M3 på broen over Ansager å lige syd for Ansager by.   --   18. marts 1972.   ^---vv

Ansager Å går gennem Ansager, hvilket har haft historisk betydning for byen, idet der allerede omkring år 1600 blev bygget en vandmølle til at kværne korn med. Ansager Mølle fungerede som kornmølle frem til midten af 1800-tallet, og siden betjente den i over 100 år meget forskellige erhverv i Ansager.

Åen er i vore dage meget kendt for sit fortrindelige bækørredefiskeri og med rette. De første kilometer er åen smal, dyb og meget klarvandet, hvorefter den fra broen ved hovedvejen fra Grindsted bliver større og mere grumset. På de mest kendte stykker omkring Ansager by er åen mellem 6 - 8 meter bred, rimelig strøm og lidt varierende vanddybde.

I Ansager er der kanoudlejning og man kan f.eks. påbegynde turen selve byen, hvor man også skal huske kaffekurven eller madpakken med og herefter stille glider afsted i den skønne natur. Ved Karlsgårde sø er der en primitiv overnatnings plads.

 

 - - -

 - - -

 

Broen over Ansager Aa ved / i Ansager.  --   2013.

VGJ.Betonbroen over Ansager Aa i Ansager by.   --   7. oktober 2013.   Foto:   Poul Andersen.   ^---v

 - - - 

 

Tak til Poul Andersen.

 

 

Ansager - ca. 23,5 km.


 
 

Jerndragerbroen over Grindsted Å.

1972.


 . . . . . . M 3 på broen over Grindsted å, set mod ca. vest.   --   18. marts 1972.
    
Tv: M 3 set nedefra på vej mod Grindsted og (th) udsigten fra M 3, set mod øst over Grindsted å.

 

2013.

VGJ.  Jerndragerbroen over Grindsted Å ved Mølby Kro trb.   --   Her er broen set den i modsatte retning, mod øst.
7. oktober 2013.   Foto. Poul Andersen.   ^---v  

 - - -

Desværre - et lidt trist syn.

 

 
Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane.


Lemvig.

Der er formentlig tale om Orenstein-lokomotiv nr. 583 = Vemb-Lemvig Jernbane,

VLJ 2, "LEMVIG". Billedet er taget på den gamle havnebane-viadukt om-kring år 1900, da loko-motivet var nyt !

 
 
 
 
 

Herunder et mærke med broen på havnebanen / Bjergbanen.


VLTJ-banemærker med Lemvig-motiver:   Lemvig Museum / Broen for havnebanen / Nyere havnemotiv.

 - o -