Centralværkstedet, København.

Denne store arbejdsplads er -stort set- en umulig opgave at give sig i kast med.  Skal billederne præsenteres i årstals-mæssig rækkefølge, i stedvis rækkefølge, eller skal der lægges vægt på de enkelte materieltyper.  Hertil kommer muligheden for at bringe mange fotos fra nogle områder og ingen fra andre ! ! !

I håb om, at det ikke bliver een stor gang rod  ---  bringes billederne i første omgang i høj grad, som de kommer til stede.

 

 

Centralværkstedet i København.   1963/64.  

 

 

Centralværkstedet i København.   1963/64.

Allerede fra min København Gb-sides oprettelse, har jeg fået spørgsmålet, om der ikke også kom noget fra Maskindepot Gb / Lokomotivremisen (Otto Busses Vej nr. 2) og fra Centralværkstedet (Otto Busses Vej nr. 5/5a samt "bagindgangen" ved tunnellen fra Enghavevej / "Det gule Palæ" i nr. 7).

Det er imidlertid meget småt, hvad jeg selv har af ældre fotos, så der var ikke rigtig noget "at komme efter".

Så meget mere glad blev jeg, da der kom en mail:

"Hej Erik

Jeg var fra 1962-1967 maskinarbejderlærling på Centralværkstedet, og har i mit nagativarkiv fundet nogle billeder, som jeg har taget dengang, så ville jeg lige spørge, om det var noget, du kunne være interesseret i. ?

(...)

NB. Min far var rangermester på "Bjerget" samtidig med, det var sådan set ham der fik mig i lære der, hvor vi var ca.100 lærlinge, og hvor det for de flestes vedkommende var sådan, at de havde familie, som på en eller anden måde var DSB-ansat.

Hilsen Kurt Otzen."


Adgangen til Centralværkstedet fra Ottobussesvej nr. 5a.

Centralværkstedet,  København.   --   1963. 

Tv: Lokomotivværkstedet / Opfyringen. / Helt th: Marketenderiet og i baggrunden: Administrationsbygningen.
Fotos:  Kurt Otzen.       ^---vv  

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod NØ (på langs ad havneløbet) mod Lange- og Knippelsbro.   Sporet med det flotte "herresving" midt i billedet, kommer fra Gb (ved drejeskiverne / -en), hvor det krydsede Otto Busses Vej og fulgte denne et kort stykke, og herefter ind bag administrationsbygningen.

Adgangsvejen fra Otto Busses vej 5a med cykelparkeringsskure og olielager.   --   1963.  Foto:  Kurt Otzen.

Bygningen i baggrunden til venstre var "Baderumsbygningen" på Maskindepot Gb/Lokomotivremisen, hvis moderne del ses midt i baggrundens tagrække. I baggrunden til højre ses Centralværkstedets administrations bygning (længst til højre) og værkstedets gamle lager ("Magasin", som det dengang benævntes) til venstre for den lavere mellembygning med den store port (OBV nr. 5). 

"Baderumsbygningen":   Januar 2014.   (Se under d. 12. januar 2014).

 


Indkørselen fra Otto Busses Vej til lokomotivværkstedet med lærlingeskolen (fileskolen) i underetagen til venstre.
1963 ---^  og  1964 ---v     Foto: Kurt Otzen.   ^---v

Det var her, at H-maskinen, H 783, blev opstillet som monument i 1984. Den blev atter fjernet i december 2001
(og befinder sig nu under renovering i Roskilde (2015)).


Marketenderiet,  1963.  Nedrevet ca. 1995 (?). Helt til højre ses lige det yderste af Hovedlager 40´s gavl.
Foto: Kurt Otzen.


 

 

 


Kedelsmedien. 

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod nord med husrækken på Ingerslevgade i baggrunden. 

 

Grovsmedien  -----^   og Kraftstationen (til højre i billedet). ----->     ----->     ----->     -----^

Fotografiet er optaget fra en af de øverste etager (taget ?) af Hovedlager 40 mod NV.  Midt i billedets nære baggrund ses Københavns Sporvejes administrationsbygning for hovedværkstedet på/langs Enghavevej. Lige til venstre for denne bygning, ses det "stjerneformede" Vestre Fængsel.

Skorstenen i højre halvdel af billedet blev sprængt/væltet en gang i 1990-erne.  Den SKULLE falde nøjagtig i en bestemt retning.  Det gjorde den på nær nogle få cm´s unøjagtighed.  Den ramte lige hjørnet af en mindre bygning, men uden de store skader til følge.   Helt bestemt en stor succes.


Kraftstationen, Centralværkstedet,  København.   --   1963.   Foto:  Kurt Otzen.


 

Omkring skydebroen.   --   1963/64.  ("Dagen derpå") 

DSB Mm 797 efter uheld på Valby station d. 5. oktober 1964.
Her fotograferet på stiksporerne foran vognværkstedet.    --   1964.  Foto: Kurt Otzen. 


DSB Mm 804 efter (ovennævnte) uheld på Valby station d. 5. oktober 1964 på Valby station.   ^---v
(Bemærk flot nymalet CL-vogn bagved.)   ---^

 

 

1. gen. S-togs-bogier, --masser af S-togs-bogier.  Stiksporerne foran vognværkstedet.   --  1963.  Foto: Kurt Otzen. 

 

 

 

Som de ses, ligger "Udgangen" i den nederste, sydlige del af Centralværkstedet.  Her kunne nyreviderede vogne evt. hensættes inden de skulle prøvekøres.  Dette skete -som jeg husker det fra Sorø-tiden (1957-58)- om torsdagen, hvor man samlede en vognstamme og kørte en tur til Slagelse. Ofte blev vognene rangeret til Mdt. Gb, hvor de blev stillet op på et spor ved siden af drejeskiven. Herfra blev de så hentet til prøveturen.  Det samme skete med Ms- og Mb-lyntogene efter værkstedsbesøg. En tur til Slagelse med 80 km/t, mens der foretoges diverse målinger, og retur til København med 120 km/t.

Udgangen, - Q vogn til ophugning.  --   1964.  Foto:  Kurt Otzen.  

 

 

Omkring lyntogsløftehallen.

Lyntogsløftehallen set mod øst.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.


Ved lyntogsløftehallen (nr. 5 på planen ovenfor).  -  Set mod vest og med rangerende Q 343.   --  1963.  
Foto:  Kurt Otzen.  

 

Kørerkran nr.142 med tilbehør samt et par lærlinge på sporarealet ved lyntogshallen.  --  1963.  Foto: Kurt Otzen.
Otto Busses Vej.   

 

DSB Q 340 kører ud fra Cvk. med S-revideret C 712.   --   1964.  Foto:  Kurt Otzen.    ^---v


Trækket er på vej ud over Otto Busses Vej.  Den grå mur [røde sten] i baggrunden -til venstre for Q-maskinen- er en del af Toldpakhuset, -- hallen for tømning af toldgodsvognene.  Området her -mellem maskinerne og Toldpakhuset- er i dag uigenkendeligt.  Her er i vore dage nedkørseæsrampen for "Cityringen" på vej mod "Ringen" og København H.    Se evt. mere her:  Cityringen, Københavns Metro. 

Lige til venstre for Q-maskinen og parallelt med dette spor, løb i sin tid gasværkssporet til Valby Gasværk, --dog på hver sin side af hegnet, der indhegner Centralværkstedet.  Gasværkssporet og hegnet ses antydningsvis nederst til højre på planen ovenfor.

 - - - 

 

 

 

 

"Udgangen"

"Udgangen". Sporarealet syd for værkstedet.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---vv

 

 

"Sidste udkald"  Udgangen.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---vv

 

Havareret HJ-vogn. Udgangen.   --   1963. Foto: Kurt Otzen.

 

"Udgangen".  Sporarealet mod syd.   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.


 

Den sidste kilometer er kørt.  --  Her er der ikke langt igen.

ML 501  ---^   og med specialvogn 391. ---v   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.

 

 - - - 

 

 

 

Lærlingefotos. Centralværkstedet i København.   1963 - 65. 

Lærlingefotos  ----  det skulle vel ikke være umuligt, at nogen kunne genkende sig selv eller en anden lærling.

(Send evt. en mail - adressen står under "Kontakt ....." i det mørkegrønne navigationspanel til venstre ! ! !)


1963.

Lærlingefotos  ----  det skulle vel ikke være umuligt, at nogen kunne genkende sig selv eller en anden lærling.

Lærlinge på togførervogn  ved "Udgangen", Cvk. Kbh.    --   1963.  Foto: Kurt Otzen.   ^---v

Lærlingeopstilling v. "Udgangen". . . . . . . . . . . . . . . .Bemærk S-togsvognkassen til venstre.  ----^


Lærlinge ved Magasinet (Hovedlageret, -- Hvl.40.)   --   1963.  Foto: Kurt Otzen.

 

1965.

Lærlingevkst. Cvk. Kbh. 1965. Foto: Kurt Otzen.

 - - - 


Motorsjakket i lokomotivværkstedet med lærling.   --   1965.  Foto: Kurt Otzen.


Lærlingeopstilling i Lokomotivværkstedet.  Ma 464 til motor reparation.   --   1965.  Foto: Kurt Otzen.


Nordenden af lokomotivværkstedet med stemplemaskinen, hvor vi stemplede ind om morgenen og ditto ud til fyraften. Trappen øverst til højre er op til omklædningsrummene, og døren til lærlingeværkmester Kromanns kontor.

Bemærk hemskoene uden håndtag, til venstre.

Uge 04, 1965. (Bemærk skiltet på væggen ved meddelelsestavlen(?).)  Foto: Kurt Otzen.


Karakterbog fra Teknisk skole med værkmester Kromanns godkendelse.  Ja, man har været et dydsmønster dengang.

1965.   --   Foto: Kurt Otzen.


Tak til Kurt Otzen,   --  fine, interessante fotos af den slags man sjældent ser.

 

 

Centralværksted København.   --   2014

Centralværkstedet set fra taget på Metro-Cityringens klargøringscenter på den gamle Containerterminal.

Tv: Vognværkstedet, th: Grovsmedien, Centr.vkst.   --   20.marts 2014.   ^---v


Magasinbygningen / Hovedlager 40.  Centr.vkst.   --   20.marts 2014.


Kedelsmedien, Centr.vkst.   --   20. marts 2014.   På græsset her nedenfor, stod fra 1940-2006 Marketenderiet, med plads til 800 samtidigt spisende i eet rum.

Lokomotivværkstedet.  Centr.vkst.   --   20. marts 2014.
Det var her foran, H-maskinen (H 783) stod i mange år.
 

 

 

August 2018.

Der kom en mail:

"Hej Erik.

Jeg har tidligere skrevet lidt til dig, når jeg er stødt på noget på min vej. Måske kan du bruge dette?

På min tur 'rundt om' Otto Busses Vej ser jeg pludselig, at der igen sker ting og sager. Det gamle malerværksted rives hastigt ned. Angiveligt fordi Oehlenschlægersgade skole skal renoveres og derfor er der truffet aftale med DSB ejendomme om, at en midlertidig pavillonskole etableres på grunden.

I det hel taget er der en hastig afvikling af området i gang. Forleden kom det jo også frem, at lokomotivværkstedet skal flyttes til Næstved ad åre. Trist, at fordums jernbanestorhed står for fald omkring centralværkstedet.

Fotos haves i højere opløsning hvis du kan bruge det.

Venlige hilsener


Henrik C. Nielsen."

Centralværksted Kh. Malervkstedet under nedrivning.  ^---v  27. august 2018.   Foto: Foto.Henrik C.Nielsen.       


Centralværksted Kh. Malervkstedet under nedrivning.   --   27. august 2018.   Foto:  Foto. Henrik C.Nielsen.  

 

Der kom en mail:    (Fortsat)

"Det var meget spændende at høre, at du rent faktisk selv har arbejdet i området, og så oven i købet i en af disse bygninger!   Må have været et fantastisk spændende sted at arbejde, og så oven i købet med bl.a. MA'ere! (det er for øvrigt ikke så mange år siden, jeg så et dernede, vel i forbindelse med noget klargøring til museumskørsel?) . . .  

Otto Busses vej 7.   Malerværksted nedrives.   --    18. september 201818.   --   Foto: Henrik C. Nielsen.   ^---vv

 *)

 

Otto Busses vej 7.   Malerværksted nedrives.   --    18. september 201818.   --   Foto: Henrik C. Nielsen. 

 

. . . "Nå men det viste sig, at jeg ud over de billeder jeg netop har taget i dag (jeg ville faktisk sige 'dernede', da jeg bor i den modsatte ende af Vesterbro :-) -har vedlagt yderligere et par stykker . . ."

 *)

. . . Jeg havde tidligere taget et par fotos først i august - lige da de var gået i gang med nedrivningen.
Nu er alt næsten borte.
 
Jeg håber de kan bruges. 
 
Mange venlige hilsener
 

Henrik C. Nielsen."

- o - 

 *)  PS:   

Jeg var i nogle måneder i 1983 beskæftiget oppe på øverste etage (1. sal) alllller yderst til højre, når man ser/så det fra skydebroen.  Her skulle jeg stå for indkøb af renoverings-reservedele, og derefter løbende køb af reservedele til de renoverede Ma-lyntog, "Sølvpilen" på DSB´sk  --  "Staniolekspressen" i folkemunde.  
 
Sammen med en jævnaldrende værkmester -fhv. "træmand"- skulle vi danne os et overblik over, hvad der skulle være på lager, når renoveringen begyndte og efterhånden, som den skred frem.    Togene kom da i det mindste ud at køre, og vel med en vis succes. (Efter forbillede fra SAS-direktøren Jan Carlzon.)
 
Inden man kom ind i "vores" kontor, gik man gennem en stor mødesal, beliggende langs de 4-5-6 første vinduer -fra venstre- ud mod Otto Busses Vej,  (vel netop den ende af bygningen, der her er revet ned).
 
På min vej gennem "salen" -den første dag- var det første jeg så, en stribe malerier, som en af de lokale beskæftigede -værkmester Henry Hansen- havde malet.  Eet af dem, et mindre maleri, fangedes straks min opnærksomhed.  I rækken på vel ca. 15 malerier, var det nok maleriets kraftige, røde farve, der lyste op og fangede opmærksomheden.  Samme formiddag -i frokostpausen- måtte jeg tale med ham, om en evt. handel.  
 
Handelen kom i stand, og maleriet hænger nu, så jeg hver aften -i fjernsynstiden, når programerne synes kedelige- ser næsten lige mod det, lidt til højre for TV´et.  (Der bliver set meget på det i disse tide)
 
 
Se evt. mere på:

Forretningsfacader til evt. modelbrug.     midtvejs nede på "siden"
 
 
 
 

Tak til Henrik C. Nielsen.(Andre gerne at gøre ligeså.)

 

Sverrigsgade 18.  "HH 1982".                ---->  -