Hedehus-Teglværket, A/S.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/44.i.07.frederiksholms_teglvk-spoergsmaal..jpg

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/44.i.01.frederiksholms_teglvk-spoergsmaal..jpg Tidlige "hedehus-fotos" ???

 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/stenene_koeres_hjem.jpg

Leret transporteres på tipvogne til teglværket, hvor vognene med et spil trækkes op til forælteren, som leret væltes ned i.


 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/hedehus-teglvaerket.jpg< Hedehus-Teglværket i Hedehusene.    v ?

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/ringovn-tvaersnit.jpg

Snit gennem et teglværk af Hedehus-typen (måske tegnet efter dette ?)

Ovnen ses nederst cirka i midten med indfyringsloftet ovenover. Tilhøjre herfor hylder til hensætning af sten til tørring og "skorsten" yderst i den brede mur.

Et tilsvarende teglværk lå f. eks. ved Ganløse ved Måløv.  Teglværket blev bygget i 1942-1943 af Lind & Jørgensen, Vejle, og blev solgt til Munk Olsen, Frederiksberg 1965.  Det nedbrændte i efteråret 1971, hvorefter lageret blev solgt og bygningerne nedrevet.

 

Hedehus-Teglværket. Udateret postkort.

 

 

 

Rullende materiel.

 

Lokomotivet, Krauss & Co, München, 1915, fabr. nr. 7036, sporvidde 785 mm, er en typisk dansk entreprenørmaskine, med en omflakkende fortid:

Med en "søstermaskine", Krauss & Co, 7035, kom den til Danmark i 1915, hvor den blev brugt ved anlægget af Køge-Ringsted Banen. I 1922 blev den "forflyttet" til anlæg af Nakskov-Kragenæs Jernbane, og herefter, 1922-38, videresendt til Hedehusene, hvor den blev brugt på Hedehusene Skærvefabrik. I 1938 overførtes den til arbejde på Vandstrandvejen i Skovshoved (nord for København). Overflytningen var dog ikke med kørsel for øje, men for levering af damp til en rambuk. I 1933 atter mod vest til Roskilde Skærvefabrik, 1940-47 medvirkede den ved opførelsen af dæmningen omkring Amager Fælled, og her var den også tilstede, da dæmningen brød sammen i 1943. Fra 1948 er 7036 atter tilbage hos Hedehusene Skærvefabrik, hvor den var i drift til 1956. I 1960 blev 7036 købt af nogle jernbane-entusiaster med henblik på etablering af en veteran-smalsporsbane, men blev --da projektet strandede-- foræret til Teknisk Museum.

Daværende medlem af Dansk Modeljernbane Klub, farvehandler Poul Adamsen, Gentofte og nogle andre entusiaster påtog sig i 1960/61 at restaurere det lille smalsporslokomotiv, som ankom fra Hedehusene Skærvefabrik på en lavfjælet godsvogn d. 15. marts 1961.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/141.iii.16.hedehusene,krauss%207036,valby_gasvk,15.3.1961.jpg

Krauss 7036 på godsvognen ved ankomsten d. 15. marts 1961. Bemærk i øvrigt den "pragtfulde" store elektriske pære øverst i masten i forgrunden samt "tissoiret" til højre for godsvognen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/142.i.18a.hedehusene,krauss%207036,valby_gasvk,15.3.1961.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/141.ii.09.hedehusene,krauss%207036,valby_gasvk,15.3.1961.jpg


Her blev det sat ind i remisen, hvor Københavns Belysningsvæsen venligt havde stillet plads/faciliteter til rådighed og hvor restaureringen skulle foregå. 7036 blev herefter restaureret, stående side om side med den ovennævnte lille Bagnall-maskine.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/142.ii.25a.fabr.pl,krauss_7036.valby_gasvk,15.3.1961,.jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/250.i.41.valby_gasvk.hedehus.7036.-.21.7.1964,.jpg

Krauss 7036´s "dåbsattest" . . . . . . og næsten færdigrestaureret i remisen d. 21. juli 1964.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/250.i.45.valby_gasvk.hedehus.7036.21.7.1964.jpg

Højre side af den 5-sporede normalsporsremise. Som jeg husker det, stod den lille Bagnall-maskine mellen 7036 og den normalsporede maskine, som jeg ikke har nummeret på.