Midlertidig side:  Juli - November 2021.

 

Søndag d 5. december 2021 "forsvandt" den oprindelige "side" af dette navn.  Dette er derfor en midlertidig fortsæyttelse af det, der var igang, begyndende med:

 

 

Juli 2021.

 

Transformatorstation NESA nr. 147,  Ballerup Kirke.  --  1935 / 1980 / 2021.

Transformatoren, som den stod ved begyndelsen af daværende Stationsvej i 1935  ---^   Foto:  Ballerup Kommune.

Ballerup transformatorstation.

Ballerup´s gadekær er tildækket og bebygget forlængst, men et moderne cirkelrundt bassin (soppebassin) har taget over. Lige ved siden af lå -indtil 1980- Ballerup´s transformatortårn, NESA nr. 147.

Juli 1980.

Venstre foto, juli 1980:   Over bevoksningen til højre for tårnet ses et mørkt tag  --  det samme mørke tag, som også ses på Ole Søndergårds maleri fra 1935, omend det er næsten dækket af sne.
Bygningen -der eksisterer endnu- rummede Ballerups ældste bageri (1890).

 

NESA nr. 147,   Ballerup.

 

 

Transfst. NESA  nr.147.   Ballerup.  --  Maleri af Ole Søndergaard,  1935,  som det nu hænger på Ballerup Rådhus.    Foto:  Ballerup Kommune.

 

Maleren Ole Søndergaard.

 
"Ole Søndergaard, Ole Laurits Olsen Søndergaard, 24.5.1876 -- 10.11.1958, maler. 
Ole Søndergaard var en betydelig og alsidig kunstner, særlig kendt for sit portrætmaleri og skildringer af den danske vinter, en vekslen i genrerne han selv anså for værdifuld for sin udvikling. Ole Søndergaard stammede fra husmandsfolk på egnen omkring Lejre og blev først uddannet som malersvend. Hans rige kunstneriske evner udvikledes gennem videregående uddannelse, først på Teknisk skole hvor han blev elev af Holger Grønvold der gennem tegneundervisningen introducerede mange af tidens ypperste til kunsten. 
(...)
Fra 1915 kan han følges som regelmæssig udstiller på Charlottenborg. Hans landskaber skildrer de egne hvor han bosatte sig, Allerslev, Jystrup, Roskilde fjord og senest Ballerup og Måløv. De er enkle og stort anlagt med tunge himle og nøgne træer, med sne der danner kontrast til brune marker, og selv i det lille format monumentale
Dansk Biografisk Leksikons 3.
 

(Maleriet tilhører nu Ballerup Kommune.) 

 

---------

 

6072-DSC00632Centrumgaden,tidl.Stationsvej.Ballerup.15-7-2021.jpg

 

6073-DSC00636.1-87-model af NESA-trsfst.nr.147-Ballerup_Kirke.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2021.

 

6. december 2021.

Odense Letbaner.

Albani Torv

 

Albani Torv.    --   Udateret postkort.

 

 

(fortsættes snarest)

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

 

 

 

Seneste fotos.

Juli - december   2021.

 

Os, der hader Facebook / Fodboldfri zone.


Rundt omkring i negativsamlingen / "arkivet" gemmer sig en masse fotos, som hverken passer ind hér eller dér. Nogle er måske led i en større serie fotos, --men en serie som ikke lige er planlagt til udsend- else i nær fremtid. Andre af disse fotos kunne måske have en slags berettigelse/interesse som "Dagens foto(s)", som en kommentar til det ene eller andet, men ellers uden sammenhæng med andet.

Tiden må vise, om det er noget, der falder i seernes smag, eller om der er fotografier nok ???

Nå, --man kan vel bare gøre, som de gør i fjernsynet: 

"Vende bunken", og køre på genudsendelser ! ! ! 

Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

Brug af fotos/tegninger.

 

Da jeg modtager flere og flere ønsker om brug af mine fotos, bliver jeg måske nødt til at bringe lidt om mulighederne / ”reglerne” for brug af mine fotos her i ”siden”s hoved:

Der kan IKKE gives / vil IKKE blive givet tilladelse til brug af mine fotos på Facebook eller lignende ”sider” ! ! !  Skulle man alligevel "falde over"  evp-fotos på Facebook eller lignende "sider", er det helt sikkert et udslag af "uhøflig selvtægt".

Jeg finder det ganske utroligt, at nogle ikke kan holde "nallerne" væk fra andres private hjemmesider (uden at spørge først - uden at angive hvem / hvor man har dem fra).  Går de også sådan og "smårapser" i grønthandlerens fortovsudstilling, bare fordi det er muligt, og mens grønthandleren ekspederer en anden kunde og dermed ser den anden vej ? ? ? ! ! !    *) 

Brug på almindelige ”gammeldags hjemmesider” kan kun tillades på egne/private IKKE-kommercielle sider under den forudsætning, at fotografnavn: ”Foto: Erik V. Pedersen” bringes ved det pågældende foto. Link til min aktuelle side er ønskelig, men ikke en forudsætning.  Tilladelsen gælder naturligvis kun EGNE fotos (normalt de fotos, hvor der ikke er nævnt andet fotografnavn).  Ved andre fotos må tilladelse indhentes hos den/de aktuelle fotografer / negativejere.  Spørg, -hvis der er tvivl.

Ved alle ”tryksager” må aftale indhentes i de enkelte tilfælde.  Der vil sjældent være problemer til ikke-kommercielle formål, men må aftales.

 

Ved  kommercielt brug: Kun efter nærmere aftale.

Jeg er opmærksom på Ophavsretsloven og dens tidsmæssige begrænsninger / hhv. tilladelser, men forventer som almindelig ”høflighed”, at denne ophavsret bliver overholdt / opretholdt i hele min levetid. 

Herefter har jeg ikke planer om at blande mig. 

Ved eventuel overtrædelse kan jeg måske ikke gøre noget ved det- ”det er bare ærgerligt”, men så er det alene op til mig, at standse udlægningen af flere fotos ! ! !

Tilgengæld må jeg tilføje, at alt (næsten) indtil nu er forløbet til ”rimelig stor tilfredshed” – De få kendte tilfælde er i reglen løst med et fornuftigt resultat.

 ----------------------

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

  

( Prøv og se, ...på evp ) 

 

 -

 

 

 

 

 

Lidt diverse gammelt og / eller nyt: 

 

---

 

 

En grå og trist, regnfuld efterårsdag i slutningen af oktober ringede det på hoveddøren:  Det var"Posten" med en bogpakke.

"MED  TOGET  GENNEM  TRESSERNE"

banebøgerHvilken glæde netop på en sådan dag ! ! !   Alene dette gjorde, at temeraturen steg et par grader, og det blev kun bedre, da jeg åbnede bogen.

Et rigt udvalg af herlige "gamle" billeder fra jernbanernes verden, statsbaner såvel som privatbaner, store som små færger, lokomotiver som vogne (person, gods og specialvogne, stationsbygninger som trinbrætter, luftfotos af hele banegårde og egsempler på gamle billetter  ---  ALT er tilsyneladende med.    Jeg har ikke talt billederne, men er ikke bange for at sige, at der må være mindst ca. 650 billeder - stort set alt i farver  --  farver lige fra flotte "sommer-glansbilleder" til triste gråvejrsbilledert, som dagen for bogens modtagelse.   At nævne det ene frem for det andet, ville være helt urimeligt.  

De er bare gode allesammen.

Tog i landskabet, tog på stationer, tog i gader.  Passagerer der skal med togene på store som små stationer / trinbrætter, en lille flok køre, der krydser en led-betjent    jernbaneoverskæring på en dejlig sommerdag.   Jeg kunne blive ved, men vil afslutte med at nævne et lille afsnit, som jeg selv holder meget af:

Med færgen  

(side 98-105   --   8 sider med jernbaner i / ved fægehavne / -lejer  --  se lige nedenfor)

"MED  TOGET  GENNEM  TRESSERNE"

John Poulsen  (Lars Græsted Jensen, Ole-Jørn Koch og Michael Pedersen).

bane bøger,  ISBN 978-87-91434-57-0    398,00 DKK (inkl. moms).  Antal sider: 168.  Størrelse:  Bredde 25 cm, højde 30 cm.

 

Jeg har ofte undret mig over, hvorfor modelbyggere / modeljernbaneklubber næsten altid skal have en stor model af en jernbanefærge i et færgeleje. Ofte er der næsten ikke plads til så store sager på et lille anlæg !

Hvorfor ikke nøjes med en model af en ganske lille færge i en lille havn !   Der behøver endikke at være spor ombord på færgen - banen kan blot have en lille perron, til en vogn eller to, lige ved siden af færgen.

Se f. eks:

Der ventes på færgen.
Kragenæs  (færge til Femø og Fejø)  --   1967.    Kragenæs på Nakskov-Kragenæs Jernbane (NKJ - Lolland)               (EVP) 

 

Der ventes på toget.   

LB C 23, Rudkøbing havn. Færgen ligger lige til venstre -  udenfor billedet.    --   5. juni 1960.

(Langelandsbanen,  Rudkøbing - Bagenkop / Spodsbjerg)      (EVP)

 

HFHJ M 8. Hundested havn.   --   28. oktober 1966.  Færgen ligger lige til venstre venstre, udenfor billedet.  (Hillerød - Frederiksværk - Hundested Jernbane  HFHJ)    (EVP)

 

 

 -

  

 

6. december 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Albani Torv Station.   --   12. november 2021.   ^---v

Albani Torv Station.   --   12. novmber 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Albani Torv Station set fra nordvest.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Albani Torv Station set fra sydøst.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.12.11.2021.

 

Albanigade set fra Albani Torv Station mod sydøst .   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Letbanen krydser Odense Aa. Set mod nordvest med Sankt Albani Kirke i baggrunden.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Letbanen passerer Albani Bryggeri.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Skinneskidtskrabere i aktion ved Albani Bryggeri på vej nordpå.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Tryg parkering så længe letbanen ikke er i drift endnu.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Letbanen svinger fra Albanigade ind på  Bennedikts Plads Station.   --   12. november 2021.   Foto:  Jan-Eddie Mathiasen.

 

Bennedikts  Plads Station 12.11.2021.

eller ?

Bennedikts  Plads Station 12.11.2021.   Foto:  Jen-Eddie Mathiasen.

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

3. december 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Odeon Station.

 

Odeon Station har, som een af få stationer, et særligt ststionsskilt.   --   12. november 2021.

 

Odeon Station.   --  12. november 2021.

 

Odeon Station set mod nord og svinget ind på Østre Stationsvej.  --   12. november 2021.

 

Letbanen på Odins Kvarter set mod syd.  --   12. november 201.

 

Letbanen passerer H.C. Andersen Museum på vej mod Albani Torv.   --   12. november 2021.  ^---vv

 - - - 

 

Letbanen set mod Odins Kvarter fra Torvegade og fra syd.   --   12. november 2021.

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

 

 -

 

 

 

1. december 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Odense Banegård, strækningen mod Hjallese Station

Østre Stationsvej set mod vest fra Odense Banegård / Centre Station.   --   12. november 2021.

 

Østre Stationsvej set fra øst mod Odense Banegaard / Central Station.   --  12. november 2021.

 

Letbanen svinger fra Østre Stationsvej ind på Odins Kvarter.  --    12. november 2021.

 

Odins Kvarter set mod syd, mod Odeon Station.   --   12. november 2021.

 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

29. november 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Odense Banegård.

 

 

Letbanen ved den gamle banegårdsbygning.   --   31. oktober 2021.

 

Odense´s første banegård - nedbrændt og nedrevet 1956.  Udateret postkort - Stenders Forlag nr. 012.

 

Afgangstavle foran Odense Banegaard / Central Station.   --   12. november 2021.

Odense Banegaar set mod øst/nordøst / Hjallese.   --   12. november 2021.

Odense Banegaard.   --   12. november 2021.

Odense Banegaard, set "tilbage" mod vest/sydvest, mod Tarup.  --   12. november 2021.

 

 -

 

 

26. november 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Kongensgade.

Kongensgade Station set mod øst / banegården.   --    31. oktober 2021.

 

Samme bygning / motiv som ovenviste, men her som Odense Toldkammer ca. 100 år tidligere (OS: Åbnet 11. oktober 1911, nedlagt 30. juni 1952).  Sporvognen, Hovedlinien, er på vej fra Østre Stationsvej ind i Kongensgade på vej mod Fruens Bøge.   Udateret postkort.

 

Kongensgade Station, set "tilbage" mod Tarup.   --   31. oktober 2021.

 

Vue fra Kongensgade Station mod centrum og banegården.   --   31. oktober 2021.

 

Transversalen på Østre Stationsvej, set mod øst / banegården.    --   31. oktober 2021.   ---^

og "tilbage" mod vest / Tarup.   ---v

 

 

 -

 

 

25. november 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Indtil videre (midt november 2021) finder testkørsel kun sted i det sydlige Odense. Banedanmark vil -som det oplyses- ikke tillade kørsel i nærheden af deres spor i det nordlige Odense, fordi de ikke synes, at letbanen har kunnet dokumentere at letbanetogene ikke influerer på Banedanmarks signalsystemer.

 

 

Første tog til Tarup Center markeret med brunsviger

Letbanens første testkørsel til Tarup Center fandt sted mandag den 22. november med høj sol og klart vejr. Tarup Center uddelte ægte fynsk brunsviger og kaffe til mere end 50 nysgerrige sjæle, der havde lagt vejen forbi centret, da rygtet var løbet om letbanens jomfrurejse til det nordvestlige hjørne af byen.

"Nu, hvor vi har set letbanen komme op til Tarup Center, føles det endnu mere konkret og nært forestående, at letbanen begynder at køre med passagerer. Det ser vi frem til med stor interesse og spænding", siger Kim Lynbech, som er centerchef i Tarup Center og bagmanden bag den lille letbaneevent mandag ved middagstid.

 
 

 -

 

 

19. november 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

Vestre Stationsvej

 

Vestre Stationsvej Station.  ^---v   31. oktober 2021. 

 

Vue mod centrum og Kongensgade fra Vestre Stationsvej Station.  ---   31. oktober 2021. 

 

Vestre Stationsvej Station.   --   31. oktober 2021.  

 

Vue ad Vestre Stationvej fra krydset med Odinsgade mod vest.   --    31. oktober 2021. 

 

Spændeværk, Vestre Stationsvej.   ---   31. oktober 2021. 

 

(fortsættes)

 

 

 - 

 

 

15. december 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

(Vesterbro)

 . . . Set mod nordøst hvor letbanen krydser jernbanerne mod Svendborg og Middelfart.   --   31. oktober 2021. 

 

. . .  Set ned ad Middelfartvej mod Odense centrum.   --   31. oktober 2021. 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

 -

 

 

Vesterbro. 

Letbanen krydser Middelfarvej,  set mod Sukkerkogeriet med Vesterbro station.   --   31. oktober 2021. 

 

Orienteringstavle (står flere steder i byen).   --   31. oktober 2021. 

 

Vesterbro Station ved Sukkerkogeriet.   --   31. oktober 2021. 

 

Vesterbro Station set mod vest og Bolbro.   --   31. oktober 2021. 

 

Vesterbro Station.  Skjult sporskiftedrev  -  fugerne skal være korrekte.   --   31. oktober 2021. 

 

Vesterbro Station er forberedt for ny linie 2.   ^---v       --   31. oktober 2021. 

Sporskifter til den kommende linie 2.   --   31. oktober 2021. 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

 -

 

 

 

7. november 2021

Odense Letbane.   --   2021.

Bolbro

31. oktober 2021. 

 

Letbanen svinger ind på Middelfartvej. Synsretning mod øst mod Bolbro Station.   --   31. oktober 2021. 

 

Bolbro Station på Middelfartvej.   --   31. oktober 2021.

 

Bolbro Station.   --   31. oktober 2021. 

 

"Apparatskab".  Bolbro Station.   --   31. oktober 2021. 

 

Synsretning mod vest mod Bolbro Station ved Christmas Moellers Vej.   --   31. oktober 2021.  

 

Busstoppet v. letbanestationen i Bolbro.   --   31. oktober 2021. 

 

Synsretning mod øst mod Odense Centrum fra Bolbro.   --   31. oktober 2021. 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 

 - 

 

 

 

4. november 2021

Odense Letbane.   --   2021.

Idrætsparken.

Synsretning op ad Høstrupvej mod vest fra Idrætsparken.   --   23. oktober 2021. 

 

Idrætsparken Station.   --   23. oktober 2021. 

 

Idrætsparken Station med 3 perronspor.   --   23. oktober 2021. 

 

Synsretning mod Idrætsparken Station mod nordvest ad Højstrupvej.   --   23. oktober 2021. 

 

Synsretning mod sydøst mod Bolbro.   --   23. oktober 2021. 

 

Ricard Møller Nielsens Plads passeres, set mod Idrætsparken.   --   23. oktober 2021. 

 

Letbanen svinger ind på Stadionvej, set mod syd mod Bolbro.   --   23. oktober 2021. 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 -

 

 

31. oktober 2021

Odense Letbane.   --   2021.

 

Højstrup station.

Letbanen krydser Langesøstien tidligere Nordvestfynske Jernbane.   --   23. oktober 2021. 
 

 

 

 

Set mod nord ved Langesøstien.    --   23. oktober 2021. 

 

Set mod syd ved Langesøstien mod Højstrup Station.    --   23. oktober 2021. 

 

Højstrup Station.  23. oktober 2021. 

 

Højstrup Station.    ---   23. oktober 2021. 

 

Pendler P-plads ved Højstrup Station.    --   23. oktober 2021. 

 

Letbanen krydser Rismarksvej og svinger ind på Højstrupvej.    --   23. oktober 2021. 

Pendler P-plads ved Højstrup Station.    --   23. oktober 2021. 

 

Synsretning ned ad Højstrupvej mod sydøst mod Idrætsparken.    --   23. oktober 2021. 

 

 

 -

 

 

30. oktober 2021.

Odense Banegårds Center.   --    2021.  

Stoppestedet ved Odense gamle Banegård  ---^  og ved det nye Banegårdscenter, --  Stationsvej  ---^ 

Set mod øst / endestationen i Tarup,                                            og mod vest, endestationen i Hjallese.

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 -

 

 

28. oktober 2021.

Odense Letbane.   --   2021.

 

Tarup Center

(Nordlige endestation)

Tarup Center station.  "The end of the Line", set mod Odense / Hjallese.   --   23. oktober 2021. 

 

Tarup Center station set mod syd / Odense.  --  23. oktober 2021. 

 

Tarup Center station set mod nord.  --  23. oktober 2021. 
 

 

 

 

6320-Tarup Center station set mod nordøst.  --  23. oktober 2021. 

 

Tarup Center station set mod sydøst.  I baggrunden transformer-ensretterstation.  --  23. oktober 2021. 

 

Afgangsoversigt.   Tarup Center station.  --  23. oktober 2021. 

 

Letbanen set mod syd fra Tarup Center station.  --  23. oktober 2021. 

 

Set mod nord, mod Tarup Center station.  23. oktober 2021. 

 

Advarselstavle.  Tarup Center station.  --  23. oktober 2021. 

 

Tak til Jan-Eddie Mathiasen.

 

 -

 

 

-  -

 

 

26. oktober 2021.

Odense Letbane  --  Oktober 2021. 

Efter egen opfordring / eget ønske (eget "manglende" helbred) har jeg modtaget et "pænt" antal billeder fra Odense Letbane, dels under anlæg, dels næsten dagsaktuelle billeder fra strækningen, her ca. 2 måneder før den forventede åbning.

Billederne vil blive lagt på "siden" løbende, stort set med de tilrådighedværende anlægsbilleder først, men også afvekslende med mere dagsaktuelle billeder.

 

Der er plads til flere anlægsbilleder.

 

 

 

Hjallese.

(Sydlige endestation)

 

Anlægget set fra den gamle perron; ovre t.h. for trappen er letbanens endestation under anlæggelse.   --   21. august 2019.    (nm)   ^---v

 

Markant er den nye fodgængerbro over sporet i Hjallese med sine trapper og elevatortårne, her set fra Vinkelvej.        (nm)

 

Odense Letbane og Comsa and Maintenance Center (CMC) bygger i fællesskab det kommende Kontrol- og vedligeholdelses centeret i det sydlige Odense (Hjallese), og det første arbejde, som Comsa S.A.U. hhv. påbegyndte, og nu er ved at afslutte,  på letbaneprojektet. - Det bliver her, at letbanevognene skal vedligeholdes, overnatte og gøres rene.

 

Byggepladsen ved letbanens CMC-Kontrol- og vedligeholdelses Center (KVC),  set fra Søndre Hospitalsvej.   --   21. august 2019.     (nm).

 

 

KVC set fra vest.   --   30. september 2020   (nm).

 

 

Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10.  --    20. september 2020   (nm).

 

Tak til Niels Munch (nm)

 


-  -

 

 

26. oktober 2021.

Cadovius-læskur i Farum.

For et par uger siden, fik jeg en mail, om man stadig kunne være heldig at finde / og tage billeder af et Cadovius-bus-læ.

Tænke, tænke, tænke  --  johhh, er der ikke et midt i Farum By ???

 

Cadovius-buslæ, Frederiksborgvej v. Birkehøjstien,  Farum.   --   11. oktober 2021.

 

 

-  -

 

 

20. oktober 2021.

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser. 

Universitetsområdet


Linjeføring i universitetsområdet.   Otte stoppesteder i Aalborg Kommune.

 


Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium ved kultur- og idrætscentret af samme navn.  På området syd for (tv for) busvejen skal busoperatøren, norske Tidebus som en del af sin kontrakt anlægge et nyt depot for samtlige bybusser i Aalborg, dvs 13 BRT-busser og 97 ”almindelige” elbusser.  Grunden stilles til rådighed af kommunen og kontrakten rummer en tilbagekøbsforpligtigelse for kommunen ved kontraktens udløb.   --   24. august 2021.   ^---v

Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium.  Bemærk de hævede kantsten og hegningen ved enderne af stoppestedet.  Buslæskærmen er midlertidig, idet hele den midterste del af bagkanten af stoppestedet skal udfyldes af en ny læskærmstype, der leveres som en del af en ny kontrakt om levering af byrumsudstyr i Aalborg Kommune.

Stoppestedsudformning og -udstyr er standard for samtlige 22 stoppesteder på BRT-linjen.   --   24. august 2021.

 

 

SmartBus

Forsøget med førerløse minibusser på Astrupstien i Østbyen, der blev indledt i marts 2020, slutter i november 2021. Forsøget har været præget af mange vanskeligheder på grund af Covid 19-situationen, bl a længere afbrydelser og begrænsning i antallet af passagerer, der kunne medtages.

Forsøget har pga af de relativt omfattende infrastrukturtilpasninger kostet mere end 20 mio kr.

 

Den ene af de 3 førerløse minibusser, der har betjent ruten på Astrupstien i Østbyen, her ved en fremvisning under Trafikdagene i Aalborg.   --   23. august 2021.

 

 

Fjordbus

Aalborg Kommune har i september 2021 indgået kontrakt om indsættelsen af førerløse personfærger over Limfjorden mellem Musikkens Hus på Aalborg-siden og det nye udviklingsområde, Stigsborg Havnefront på Nørrresundby-siden. Færgerne, der skal indsættes maj 2022, kan rumme 20-25 personer og kan også medtage cykler, barnevogne mv.


Den førerløse personfærges rute mellem Musikkens Hus og Stigsborg Havnefront.
Aalborg Kommune.


Færgeleverandørens skitse af den førerløse personfærge.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg om den kommende trafikforbindelse gennem byen.

 

(Andre gerne at gøre ligeså)

 

-  - 

 

 

 

17. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

 

Aalborg Station (DSB), Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads.

 

Aalborg station, facaden mod Banegårdspladen.   --   17. august 1963.   --    Foto: EVP.

 

 

Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads set mod nord.  Th ses den overdækkede busstation,  tv banegården. Bag overdækningen under opførelse anes th et hul i husrækken, hvor Boulevarden med BRT-linjen udmunder i John F Kennedys Plads.   --   17. september 2021.

 


Illustration af den færdige, overdækkede busstation på John F Kennedys Plads set mod syd.  Th banegården.  Illustrationen er ophængt på pladsen.   --   17. september 2021.

 Foto.Aalborg Kommune. 

 

Østbyen


Linjeføring i Østbyen med 6 stop.

Foto:  Aalborg Kommune.

 

 

Sohngårdsholmsvej set mod nord fra Th. Sauers Vej ved Grønlands Torv.  Hele Sohngårdsholmsvej ombygges med midterliggende reserverede kørebaner for BRT-linjen.   --   25. august 2021.

 

 

Sohngårdsholmsvej set mod syd fra Kollegievej mod Th. Sauers Vej og Grønlands Torv. I krydset med Th. Sauers Vej drejer BRT-linjen mod øst (tv) ind i den eksisterende busvej anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.   --   25. august 2021.

 

 

Østenden af den eksisterende busvej til universitetsområdet med stoppestedet Grønland Torv anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.  Busvejen er åbnet i 2012 og har sit eget gadenavn, Bertil Ohlins Vej.   --   25. august 2021.

 

 

Den eksisterende busvej til universitetsområdet øst for stoppestedet Grønland Torv. Busvejen er forberedt for en senere ændring til en letbane- eller BRT-linje.   --   25. august 2021.

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

-  -

 

 

 

15. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

-  -

 

 

8. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

 

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

Den samlede anlægsudgift oplyses af kommunen at andrage 510 mio kr, hvoraf staten betaler 250 mio kr, kommunen 245 mio kr og regionen 15 mio kr.

I det følgende gives nogle få indtryk af rutens 4 delafsnit.

 

Den samlede rute med de 22 stationer.   Stoppestedsnavnene kan være lidt svært at aflæse i den lille skrift  --  og gentages derfor lige nedenfor i lodret og lidt større skrift.

 

"+"    angiver et forpladsprojekt, dvs. at der etableres en plads eller lignende ved stoppestedet.

         Der er allerede indviet nogle pladser, bl. a. ved Haraldslund og Gigantium.

"o"    angiver et regulært stoppested, dvs. at der blot etableres perroner, uden at der skabes et byrum omkring disse.

 

o Væddeløbsbanen

o Vestre Fjordvej

+ Haraldslund

+ Vestbyen station

o Jomfru Ane Gade

+ Nytorv

+ John F. Kennedys Plds

o Politigården

+ Karolinlund

+ Eternitten

o Sohngårdsholmsparken

o Danlien

+ Grønlands Torv

o Scoreesbysundvej

o Pendlerpladsen

+ Gigantium

o Pontoppidanstræde

o Universitetet

+ Campus Forum

o Selma Lageræløfs Vej

o Servicebyen

+ Nyt Aalborg Universitetshospital

 

 

*)   BRT - klimavenlig kollektiv transport.

​Bus Rapid Transport (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser der kører på grønne drivmidler.

BRT er klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål. BRT vinder indpas overalt i verden, men endnu mangler vi at få implementeret løsningen i Danmark. De bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane - og med kortere anlægstid - sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt.

 

BRT kunne egentlig godt kaldes "gummihjulsletbaner" i analogi med de franske "gummihjulsmetroer" eller "Michelinmetroer". "Rubbertired metros" er jo en anerkendt term.

 -----------------

 

Rutediagram.   Der er omstigningsmulighed til tog på Aalborg Vestby station og Aalborg station, på rutediagrammet benævnt hhv ”Vestbyen station” og ”John F Kennedys Plads”.   Aalborg Kommune.

 

Vestbyen

Linjeføring i Vestbyen.   Fire stop herunder Aalborg Vestby station med omstigningsmulighed til Vendsysselbanen og den nye Lufthavnsbane.   Aalborg Kommune.

 


Aalborg Vestby station etableret 2003 i Aalborg Vestby ved Vendsysselbanens skæring med Kastetvej.   --   24. august 2021.

 


 

Aalborg Vestby station set mod nord mod broen over Limfjorden.   --   24. august 2021.


 

Vestfacaden af Aalborg Vestby station set fra Kastetvej.   --   24. august 2021.

 

 

Kastetvej under ombygning til BRT-drift vest for Aalborg Vestby station.  Set mod øst med jernbanebroen i baggrunden. Det kommende BRT-stop placeres her vest for jernbanestationen.    --   24. august 2021.


 

Kastetvej set mod øst fra den østlige sideperron på Aalborg Vestby station.  Kastetvej er pga BRT-busserne sænket yderligere under jernbanebroen i forbindelse med ombygningen af Kastetvej til BRT-linjen.   --   24. august 2021.


 

Kastetvej øst for Aalborg Vestby station.  Kastetvej, der her er færdigombygget til BRT-drift, er set mod øst.  I baggrunden krydset med Badehusvej, hvor vejen skifter navn til Borgergade.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

 

Borgergade set mod øst fra Badehusvej.  Borgergade er færdigombygget til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Fortsættes snarest med:  Midtbyen

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

-  -

 

 

6. oktober 2021.

To vestjydske transformatortårne.   --   2021.

 

Transformatortårn mellem Vind og Resdalhus    --   24. august 2021.    Foto: Tommy Nilsson.   ^---vv

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatortårn mellem Vennevold og Nr. Felding.   --   24. august 2021.   Foto:  Tommy Nilsson.  ^---vv

 

 

 

Mellem Vennevold og Nr. Felding.   --   24. august 2021.   Foto:  Tommy Nilsson.

 

 

Lige til modeljernbanen !

 

 

Tak til Tommy Nilsson.

(andre gerne at gøre ligeså !)

 

 

-  -

 

 

7. september 2021.

Mf  VENØSUND II  i model, 1:87 / H0

Så ka´ han / de lære det ! ! !

Jeg har skrevet det flere gange på disse hjemmesider, men også sagt det i diverse "modelsamtaler" med ligesindede, at har man bygget noget modelarbejde, som man er glad for  --  så skal man bare tage et billede af det, og straks er man tilbage "på Jorden" igen.   ALT bliver afsløret . Alt det man er så glad for, og som øjet venligst lige overser i glæderusen,  --  det træder nu frem med al "uønseket" tydelighed, og det endda  mange gange med flere ganges forstørrelse.

 

Model-VENØSUND II (2) med tændstikæske, for at antyde størrelsesforholdet, 1:87 / H0.

 

"Interieur-foto" af den "udnævnte" agterstavn på den stilleliggende Venø-færge.

Dobbelt kageæske-karton med koøjer (emballageplast) som glas mellem de to lag karton.   Måske "roimelig pænt" fordi der er fotograferet vinkelret på fladerne og dermed bedre dybdeskarphed.

 

Se nu bare her:  Oh ve,  oh skræk  --  mit fine 0,5 mm gelænder-krydstråd ser ud som er det fremstillet af nedløbsrør.   Dækket se ud, som var det ikke fejet i flere dage ! ! !  Det er det dog under et minut siden der blev "fejet gulv", og billedet blev taget ! ! !

Og dybdeskarpheden er "heller ikke noget at skrive hjem om"  --  eller er den netop det på grund af sit ringe udseende ?   Den eneste trøst jeg har, er måske:  Jeg får ofte ros for mine færgers nydelige patina - de ligner pænt færger i drift  --  ikke udstillingsmodeller i fine montrer ! ! !     Det er næsten synd for færgeselskaberne  --  så ufejede er deres færger ikke,  der er næsten altid pænt og nydeligt, lige til færgen igen skal til det årlige eftersyn.

 

Afskrabede kanter  de var pæne, nymalede da de blev limet fast !  men al den efterfølgende "håndtering" har sat sine spor.  Øjet bemærket det ikke  --  men fotografiapparatet gør  --  nådesløst.    Nu kan det være svært at rette op på, uden at der kommer maling på "omgivelserne", og især når det kniber med afstandsbedømmelsen  (aldersproblem  --  ikke færgens alder, men min).  

Redningskran af 1,5 mm installationsledning, tovværk af thepose-tråd. Rød beholder til redningsnet.

 

Der er faktisk en høj hvid plankebeklædning under det lille øvre "mellemdæk"  på "den åbne skabsside" (bagbord), og ingen tilsvarende på "kahytsiden" (styrbord).    ^---v

 

Nogle læsere / seere har været så venlige at rose mig for min nydelige patina !  --  Åhh ja  --  af og til synes der næsten at være for meget patina.  Dækket (dækkene) er ofte det, jeg selv finder bedst, ikke fordi der er gjort meget ud af det.  Ridset appelsinkasse-krydsfinér bemalet med lidt teak-træbeskyttelse en gang eller to.  Efterfølgende kan jeg finde på, at "rense" mine pensler for de sidste rester af (fortyndet) maling, strøget på i "uregelmæssige spor" som efter en større svinende lastbil.   Efter min mening ikke ligne skal dækkene ikke ligne de nyafslæbne plankegulve på Rosenborg eller parketgulvene i en dansesal (som man ofte ser det.) 

Et tørt færgedæk kunne godt have været noget mere "gråt" frem for mørkebrunt  --  det må nok blive op til en anden modelbygger, at afprøve.

 

"Interieur-foto" af den "udnævnte" forstavn på den stilleliggende færge.

For mig lidt underligt, at for- og agterstavn er benævnt således her  --  dvs. at den / de fastsatte ("udnævnte") styrbord / bagbord vendte omvendt af alle småfærgerne, der sejlede til Mors.   De sejlede alle med den faste forstavn mod Mors og dermed alle med "kahyt-siden" til højre ved sejlads mod Mors.   Må -i det mindste- være en fordel for passagererne, at det ikke er sådan "til hvilken side, hver anden gang".

 

Styrehusdækket med styrehus.  Flaget er hejst i dagens særlige anledning.

Styrehus af kageæskekarton, glasruder af emballagekplast.  Lanterner af to små kartonskiver (nederst), en klar glasperle og endnu en kartonskive med udluftning af et lille stykke plast-ledningsisolering.  Lejdere / "stige-trapper" af kartonstrimler.  Rækværksseptre og øverste del af rækværket er af 0,5 mm krydstråd, medens de to nederste xxx er theposetråd.  Desværre ses forskellen i materialerne tydeligt her, men ikke så meget, når færgen ligger i havnen på modelanlægget.  "H-antennen" til højre (udluftning) er fremstillet af en messing-kuglepennepatron.

 

Med hensyn til navne på de forskellige dele / effekter, detailtegninger / illustrationer og forklaringer på virkemåder er der virkelig meget at hente her:  

http://www.pernielsen.eu/mineskibe/jolleskole/praktisk/praktisksoemandskab.htm

 


-  -

 

 

2. september 2021.

Mf  VENØSUND II  i model, 1:87 / H0

(Nu er det snart slut)

 

 

Hvis / når man ser på virkelighedens VENØSUND II, vil man se, at den sluttede sin driftstid med et hvidmalet stryehus bygget af alu-plader,

 

VENØSUND II   --   Postkort dateret august 1979.

. . . mens min model er bygget med træstyrehus, som færgen er "født" med.  Årsagen er den enkle, at jeg dels allerede har bygget en anden VENØSUND II-model" med pladestyrehus, dels at jeg ikke finder et træstyrehus langt pænere / mere naturligt på en træfærge.  Pladehusene kan sådan set være pæne nok, men bar ikke her  --  efter min mening.

VENØSUND II (og et par af de andre småfærger) er således bygget i en -udvendigt, udseendemæssigt- lidt ældre udførelse, og f. eks. udstyret på og omkring dækkene, med udstyr som de så ud i de seneste år (har ikke hverken tegninger eller fotografier af den gamle udrustning). "Skulle jeg fortryde, kan jeg blot erstatte træstyrehuset med et pladehus.   For færgen NÆSSUND´s vedkommende er der den lille ekstra "krølle på sagen", at broen er bygget om / større, og dette har jeg ikke tegninger af.

Idet hele taget er det småt, hvad jeg har / har haft tegninger af.  Om det/de overhovedet findes, ved jeg ikke -tvivler- og derfor er færgernes udstyr hovedsagelig bygget og "ophængt" efter tilgængelige fotografier.

 

Modellen (-erne).

Mine fire små "Corona-færger" (bygget under Corona-nedlukningen 2020-21) kan nu med rimelighed betegnes som færdigbyggede.   I de kommende indlæg vil de enkelte færger blive vist med diverse billeder og kommenteret, som jeg finder det rimeligt.

Det har været nævnt tidligere, men bør vel rettelig nævnes igen i en sådan gennemgang:  En del af formålet med bygningen (uover at få de fire små modeller) er at vise, at der kan bygges meget modelarbejde alene med materialer, som findes i forvejen i ethvert velasorteret modelbyggerhjem, eller hjem i almindelighed.  Stort set er vist intet købt "direkte" til byggeriet.

 

VENØSUND II.   --   31. august 2021.   ^---vv

Billedet herover:  VENØSUND II´s bagbord side med stævnen mod højre.   Bagbord side ! ! !  --  den sejler jo frem og tilbage !   Når man taler med personalet herom, er forklaringen, at der er en "øjeblikkelig" styrbord side, den højre side i sejlretningenn når man sejler (og følgelig bagbord side til venstre), medens der er en "fast" / "udnævnt" styrbord når færgerne ikke sejler.

Her har man "udnævnt" "skabs-siden" til styrbord og den lukkede "kahyt"-side til bagbord.

Ellers vist ikke det store at bemærke.   Styrehus af kageæske-karton, med listeridsning og taek-udseende med teak-farvet træbeskyttelse.  Brodæk og "mellemdæk" af appelsinkasse-krydsfiner, rækværk af 0,5 mm krydstråd.  "Stativet" under broen er fremstillet af H0-skinner og skibssiderne af to stykker kageæske-karton. Klippet / skåret i "facon", plankeridset (både kommende yder- og indersider) og sammenlimet på den nederste centimeter (10 mm).   Herefter kan hullerne til koøjerne laves og der kan lægges et stykke gennemsigtigt stykke emballage-plast ned mellem de to sidestykker og de kan limes sammen på resten af siden.   Maling sort/hvid på ydersiderne og gråhvid/hvid på indersiderne.

Herefter må man igang med diverse udstyr på indersiderne, dvs. skabe, bænke, evt.  redningsbælter, redjningskraner, opslagstavler m.v.   Maling af dette, men ikke limes fast før skibssiderne er endeligt fastmonteret på skibsskroget.   Det varer lidt endnu.    Maling af ydersiderne udover det sort/hvide, f. eks. færgens navn  --  se lige nedenfor. 

Selve skibsskroget er -som nævnt- savet ud i et stykke 10 mm spånplade.  Oven på dettestykke spånplade er limet et stykke appelsinkasse-krydsfinér, der er ca tre/fire mm bredere (i begge sider) end selve skroget (illuderende fenderen), men hævet ca. to-tre mm i begge ender, så det færdige dæk er disse to-tre mm lavere på midten.

 

Bagbord side.

Maling af færgens navn:  Dette er sket med hvid maling påført med et par tilspidsede tændstikker. Een tændstik tilspidset på de to modstående sider (mejsel-formet) til de større bogstav-flader og en helt tilspidset tændstik til hjørner og rundinger.  

Selve bemalingen af navnet, kan være lidt speciel med hensyn til malingens koncistens. Er malingen (sort eller hvid) for flydende, løber malingen ud i de ridsede riller, og ind i den anden "farve".  Er malingen for tyk, løber den ikke ned i de riller, hvor den skal ned ! ! !   Her må man så korrigere med den nåle-spidse tændstik.

 

Nærmest:  Bagbord side og forstavn.   ---^

 

Agterstavnen.

De to halv-bomme er fremstillet af en træliste (øverst / rødmalet) og "tremmeværk" af theposetråd (tråden vædes -mellem to fingre- med lidt trælim, for at gøre den lidt stivere og samtidig glat).

 

Nærmest:  Bagbord og forstavn.

Flagstangen er en pæn, lige knappenål ("lånt" i fruens sykasse), mens flaget (to stykker) er klippet ud af et supermarkedskatalog,  limet sammen og -i sammenlimningsvåd tilstand- trykket ned i en passende vindblæst / "vindkrøllet" tilstand (endelig ikke i "fladt" (plant) udseende).

Ventilatorerne er fremstillet af limvådt theposepapir, rullet rundt om en 3 mm kuglepen.  Efter tørring er  kuglepennen trukket ud og pålimet den karakteristiske vindtragt.  Denne tragt er tilsvarende fremstillet af 5-6 lag limvådt theposepapir bukket ned over den afrundede ende af en 6-7 mm rund raketpind.  Efterfølgende er dette "indpakket" stramt i et stykke plastfolie og har fået lov til at tørre langsomt.  Sluttelig er "tragten" klippet til i størrelse og limet på den ene ende af ventilatorrøret (skråt afskåret).

Det "dobbeltløbede" udstødningsrør er fremstillet af 1,5-2 mm kobbertråd (installationsledning).

 

Styrbord side.

Såvel strehusets toplanterner som de rød / grønne / hvide lanterner er fremstillet af hhv små, kartonskiver, en perle, 1-1,5 mm plast-isolering fra krydstråd samt et stykke krydstråd (10 mm eller et lille søm).   Evt "bagskærm" af tyndt alu-folie (fyrfadslys-slkål eller evt. metalfolie fra halsen af en vinflaske). 

 

Nærmest:  Bagbord, forenden / stævnen.

Udstødningsrøret ("H-antennen") er fremstillet af en kuglepennepatron - loddet sammen.

 

 

 

Materialer.

 

Fra "husholdningen" i let udvidet forstand:   Ispinde, kafferørepinde, raketpinde, tændstikker, theposer med tilhørende thepose-snor, kageæskepap, blokbagside-pap, konservesdåseblik, appelsinkasse-krydsfinér (eller andet emballage-finér), kontorklips, fyrfad-aku.folie, øl-halsetiketter (Wibroe porter af alu.folie som dørkplader f. eks. i dækket over ophejsningshullet for "maskinen"), klart emballageplast, to-tre pæne lige knappenåle (flagstænger),

 

Fra "rodekassen":   Diverse ledningsrester (ca. 0,5 - 0,7 mm  --  krydstråd), ca. 70 cm H0-modeljernbane-køreskinne (pr. færge), et par gamle messing-kuglepennepatroner, enkelte småsøm (efter opgave), et lille stykke ca.

1,5 mm kobbertråd og et tilsvatende stykke galvaniseret jerntråd (begge dele kunne erstatte hinanden, men sådan blev de brugt / lå nærmest i brugs-øjeblikket), 

 

Købt direkte til byggeriet: Tre småposer med glasperler (købt for 30 år siden, og så er der endda også perler til de næste 100 færger) glasklar, rød og grøn) til lanterner, sort, hvid, brun, rød, blå, og grøn mat/blank oliemaling (kan evt. leveres af "husholdningen" eller "rodekassen".

 

Alt i alt skal man således ikke komme og sige, at det er / behøver at være dyrt at bygge modeller til sin modeljernbane.    Svært ?  -- alt er relativt.  Jeg finder ikke meget af det her beskrevne som særlig svært,  måske lidt tålmodighed kan være en fordel.

 

-  -

 

 

28. august 2021.

Den danske Model.

Egentlig begyndte det hele med ønsket om at bygge -kun- den lille, forrestliggende VENØSUND II,  --nå ja, så måske også lige den næste, NÆSSUND, som jeg også havde sejlet med nogle gange, og var/er meget betaget af, overgået, som den er, til egentlig at være en slags museums-/veteranfærge i daglig drift.

Der var dog lidt spånplade tilbage - det blev til begyndelsen på den bagestliggende HANNÆS.   Johhh -  sandelig der kunne også lige blive til færgen HVALPSUND, men så var der helller ikke mere plade tilbage.   Dette skete dog over lidt mere end et halvt år, så alt i alt gik der halvandet år fra start til slut.

 

Den danske Model -- det kan man vel næsten også tillade sig at kalde de mange små og store, danske færger, der i tidens løb har set næsten således ud (de små) og tilsvarende -farvemæssigt- (de store).
VENØSUND -- NÆSSUND -- HVALPSUND -- HANNÆS "H0" -- 1:87 - ^---v

"Fregnerne" på det underliggende løse, tynde stykke karton beklages.   ^---v

Da opstillingen af færgerne begynndte, var det flot solskin.  Fem minutter efter, da jeg var færdig og havde "sat film i apparatet", begyndte det at dryppe fra et par skyer, der sejlede ind over havenn nordfra, i "ly" af huset.  Billederne blev taget i hast - nu uden skygger, men også et helt andte lys end beregnet.  Tre / fire minutter overstået i hast, mens det dryppede mere og mere.  Omend færger, er de ikke beregnet til vand i den form.

Få mminutter efter "styrtede" det ned, og da det holdt op næste dags middag, havde vi fåre 25 mm iht. regnmåleren.

 

Virkelighedens færger er "bygget over samme læst" i en "serie" på 13 næsten ens færger.  De er bygget på Søren Lasens skibsværft i Nykøbing Mors i årenne 1954-1973.   
VENØSUND = 23,77 x 7,44 m og NÆSSUND, HANNÆS og HVALPSUND  = 29,0x x 7,6x (med små inbyrdes afvigelser).

Her er de udvalgt lidt ud fra, at der skulle være lidt forskel i færgernes udseende, lidt efter deres udseende åreneigennem.  Lille træstyrehus, større træstyrehus og sluttelig metalpladestyrehus.  En færge med løs træbom som spærring for fronterne, de tre andre med elektriske hæve/sænke halvbomme.   En færge, HANNÆS, er taget ud af drift og tænkes liggende og afvente ankommsten af en ophugger eller en husbåd-drømmende privatmand.  Hvem kommer først / hvem byder højst.  Den ser -mildt sagt- noget hærget ud.

Hertil skal det så bemrkes, at færgerne nok skal se "brugte" ud, men skal samtidig fremvises med respekt for de gamle rederier.  De må ikke se mere hærgede ud, en virkelighedens færge(er).  Færgerne var normalt altid i meget pæn stand  --  det var med stor glæde, jeg sejlede med dem, og man blev altid meget flot modtaget.  Et par ord om formålet med besøget, og man kunne færdes frit over det hele, tage billeder, måle op og spørge om alt/få svar på alt.

Dejlige småture, to-tre minutter, og vi sejlede tilbage igen.

Netop i disse dage, har jeg lagt sidste hånd på disse fire småfærger.

 

 

-  -

 

 

 -

 

 

26. oktober 2021.

Odense Letbane  --  Oktober 2021. 

Efter egen opfordring / eget ønske (eget "manglende" helbred) har jeg modtaget et "pænt" antal billeder fra Odense Letbane, dels under anlæg, dels næsten dagsaktuelle billeder fra strækningen, her ca. 2 måneder før den forventede åbning.

Billederne vil blive lagt på "siden" løbende, stort set med de tilrådighedværende anlægsbilleder først, men også afvekslende med mere dagsaktuelle billeder.

 

Der er plads til flere anlægsbilleder.

 

 

 

Hjallese.

(Sydlige endestation)

Anlægget set fra den gamle perron; ovre t.h. for trappen er letbanens endestation under anlæggelse.   --   21. august 2019.    (nm)   ^---v

Markant er den nye fodgængerbro over sporet i Hjallese med sine trapper og elevatortårne, her set fra Vinkelvej.        (nm)

 

Odense Letbane og Comsa and Maintenance Center (CMC) bygger i fællesskab det kommende Kontrol- og vedligeholdelses centeret i det sydlige Odense (Hjallese), og det første arbejde, som Comsa S.A.U. hhv. påbegyndte, og nu er ved at afslutte,  på letbaneprojektet. - Det bliver her, at letbanevognene skal vedligeholdes, overnatte og gøres rene.

Byggepladsen ved letbanens CMC-Kontrol- og vedligeholdelses Center (KVC),  set fra Søndre Hospitalsvej.   --   21. august 2019.     (nm).

 

KVC set fra vest.   --   30. september 2020   (nm).

 

Samtlige STADLER Variobahn opstillet ved KVC, forrest nr. 10.  --    20. september 2020   (nm).

 

Tak til Niels Munch (nm)

 


 -

 

 

26. oktober 2021.

Cadovius-læskur i Farum.

For et par uger siden, fik jeg en mail, om man stadig kunne være heldig at finde / og tage billeder af et Cadovius-bus-læ.

Tænke, tænke, tænke  --  johhh, er der ikke et midt i Farum By ???

Cadovius-buslæ, Frederiksborgvej v. Birkehøjstien,  Farum.   --   11. oktober 2021.

 

 

 -

 

 

20. oktober 2021.

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser. 

Universitetsområdet


Linjeføring i universitetsområdet.   Otte stoppesteder i Aalborg Kommune.

 


Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium ved kultur- og idrætscentret af samme navn.  På området syd for (tv for) busvejen skal busoperatøren, norske Tidebus som en del af sin kontrakt anlægge et nyt depot for samtlige bybusser i Aalborg, dvs 13 BRT-busser og 97 ”almindelige” elbusser.  Grunden stilles til rådighed af kommunen og kontrakten rummer en tilbagekøbsforpligtigelse for kommunen ved kontraktens udløb.   --   24. august 2021.   ^---v

Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium.  Bemærk de hævede kantsten og hegningen ved enderne af stoppestedet.  Buslæskærmen er midlertidig, idet hele den midterste del af bagkanten af stoppestedet skal udfyldes af en ny læskærmstype, der leveres som en del af en ny kontrakt om levering af byrumsudstyr i Aalborg Kommune.

Stoppestedsudformning og -udstyr er standard for samtlige 22 stoppesteder på BRT-linjen.   --   24. august 2021.

 

 

SmartBus

Forsøget med førerløse minibusser på Astrupstien i Østbyen, der blev indledt i marts 2020, slutter i november 2021. Forsøget har været præget af mange vanskeligheder på grund af Covid 19-situationen, bl a længere afbrydelser og begrænsning i antallet af passagerer, der kunne medtages.

Forsøget har pga af de relativt omfattende infrastrukturtilpasninger kostet mere end 20 mio kr.

Den ene af de 3 førerløse minibusser, der har betjent ruten på Astrupstien i Østbyen, her ved en fremvisning under Trafikdagene i Aalborg.   --   23. august 2021.

 

 

Fjordbus

Aalborg Kommune har i september 2021 indgået kontrakt om indsættelsen af førerløse personfærger over Limfjorden mellem Musikkens Hus på Aalborg-siden og det nye udviklingsområde, Stigsborg Havnefront på Nørrresundby-siden. Færgerne, der skal indsættes maj 2022, kan rumme 20-25 personer og kan også medtage cykler, barnevogne mv.


Den førerløse personfærges rute mellem Musikkens Hus og Stigsborg Havnefront.
Aalborg Kommune.


Færgeleverandørens skitse af den førerløse personfærge.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg om den kommende trafikforbindelse gennem byen.

 

(Andre gerne at gøre ligeså)

 

 - 

 

 

 

17. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

 

Aalborg Station (DSB), Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads.

Aalborg station, facaden mod Banegårdspladen.   --   17. august 1963.   --    Foto: EVP.

 

Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads set mod nord.  Th ses den overdækkede busstation,  tv banegården. Bag overdækningen under opførelse anes th et hul i husrækken, hvor Boulevarden med BRT-linjen udmunder i John F Kennedys Plads.   --   17. september 2021.

 


Illustration af den færdige, overdækkede busstation på John F Kennedys Plads set mod syd.  Th banegården.  Illustrationen er ophængt på pladsen.   --   17. september 2021.

 Foto.Aalborg Kommune. 

 

Østbyen


Linjeføring i Østbyen med 6 stop.

Foto:  Aalborg Kommune.

 

Sohngårdsholmsvej set mod nord fra Th. Sauers Vej ved Grønlands Torv.  Hele Sohngårdsholmsvej ombygges med midterliggende reserverede kørebaner for BRT-linjen.   --   25. august 2021.

 

Sohngårdsholmsvej set mod syd fra Kollegievej mod Th. Sauers Vej og Grønlands Torv. I krydset med Th. Sauers Vej drejer BRT-linjen mod øst (tv) ind i den eksisterende busvej anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.   --   25. august 2021.

 

Østenden af den eksisterende busvej til universitetsområdet med stoppestedet Grønland Torv anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.  Busvejen er åbnet i 2012 og har sit eget gadenavn, Bertil Ohlins Vej.   --   25. august 2021.

 

Den eksisterende busvej til universitetsområdet øst for stoppestedet Grønland Torv. Busvejen er forberedt for en senere ændring til en letbane- eller BRT-linje.   --   25. august 2021.

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

15. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

8. oktober 2021

 

 

 -

 

 

 

15. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

8. oktober 2021

 

 

 -

 

 

 

15. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

8. oktober 2021

 

 

 -

 

 

 

15. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

(Fortsat)

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

 

Fortsættes.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

8. oktober 2021

 

8. oktober 2021

Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

 

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

Den samlede anlægsudgift oplyses af kommunen at andrage 510 mio kr, hvoraf staten betaler 250 mio kr, kommunen 245 mio kr og regionen 15 mio kr.

I det følgende gives nogle få indtryk af rutens 4 delafsnit.

Den samlede rute med de 22 stationer.   Stoppestedsnavnene kan være lidt svært at aflæse i den lille skrift  --  og gentages derfor lige nedenfor i lodret og lidt større skrift.

 

"+"    angiver et forpladsprojekt, dvs. at der etableres en plads eller lignende ved stoppestedet.

         Der er allerede indviet nogle pladser, bl. a. ved Haraldslund og Gigantium.

"o"    angiver et regulært stoppested, dvs. at der blot etableres perroner, uden at der skabes et byrum omkring disse.

 

o Væddeløbsbanen

o Vestre Fjordvej

+ Haraldslund

+ Vestbyen station

o Jomfru Ane Gade

+ Nytorv

+ John F. Kennedys Plds

o Politigården

+ Karolinlund

+ Eternitten

o Sohngårdsholmsparken

o Danlien

+ Grønlands Torv

o Scoreesbysundvej

o Pendlerpladsen

+ Gigantium

o Pontoppidanstræde

o Universitetet

+ Campus Forum

o Selma Lageræløfs Vej

o Servicebyen

+ Nyt Aalborg Universitetshospital

 

 

*)   BRT - klimavenlig kollektiv transport.

​Bus Rapid Transport (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser der kører på grønne drivmidler.

BRT er klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål. BRT vinder indpas overalt i verden, men endnu mangler vi at få implementeret løsningen i Danmark. De bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane - og med kortere anlægstid - sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt.

 

BRT kunne egentlig godt kaldes "gummihjulsletbaner" i analogi med de franske "gummihjulsmetroer" eller "Michelinmetroer". "Rubbertired metros" er jo en anerkendt term.

 -----------------

 

Rutediagram.   Der er omstigningsmulighed til tog på Aalborg Vestby station og Aalborg station, på rutediagrammet benævnt hhv ”Vestbyen station” og ”John F Kennedys Plads”.   Aalborg Kommune.

 

Vestbyen

Linjeføring i Vestbyen.   Fire stop herunder Aalborg Vestby station med omstigningsmulighed til Vendsysselbanen og den nye Lufthavnsbane.   Aalborg Kommune.

 


Aalborg Vestby station etableret 2003 i Aalborg Vestby ved Vendsysselbanens skæring med Kastetvej.   --   24. august 2021.

 


Aalborg Vestby station set mod nord mod broen over Limfjorden.   --   24. august 2021.Vestfacaden af Aalborg Vestby station set fra Kastetvej.   --   24. august 2021.

 

Kastetvej under ombygning til BRT-drift vest for Aalborg Vestby station.  Set mod øst med jernbanebroen i baggrunden. Det kommende BRT-stop placeres her vest for jernbanestationen.    --   24. august 2021.Kastetvej set mod øst fra den østlige sideperron på Aalborg Vestby station.  Kastetvej er pga BRT-busserne sænket yderligere under jernbanebroen i forbindelse med ombygningen af Kastetvej til BRT-linjen.   --   24. august 2021.Kastetvej øst for Aalborg Vestby station.  Kastetvej, der her er færdigombygget til BRT-drift, er set mod øst.  I baggrunden krydset med Badehusvej, hvor vejen skifter navn til Borgergade.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Borgergade set mod øst fra Badehusvej.  Borgergade er færdigombygget til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Fortsættes snarest med:  Midtbyen

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg samt den kommende fortsættelse gennem byen.

 

 

 -

 

 

6. oktober 2021.

To vestjydske transformatortårne.   --   2021.

Transformatortårn mellem Vind og Resdalhus    --   24. august 2021.    Foto: Tommy Nilsson.   ^---vv

 

 

 

 

 

Transformatortårn mellem Vennevold og Nr. Felding.   --   24. august 2021.   Foto:  Tommy Nilsson.  ^---vv

 

Mellem Vennevold og Nr. Felding.   --   24. august 2021.   Foto:  Tommy Nilsson.

 

 

Lige til modeljernbanen !

 

 

Tak til Tommy Nilsson.

(andre gerne at gøre ligeså !)

 

 

 -

 

 

7. september 2021.

 

 

 

 -

 

 

7. september 2021.

Mf  VENØSUND II  i model, 1:87 / H0

Så ka´ han / de lære det ! ! !

Jeg har skrevet det flere gange på disse hjemmesider, men også sagt det i diverse "modelsamtaler" med ligesindede, at har man bygget noget modelarbejde, som man er glad for  --  så skal man bare tage et billede af det, og straks er man tilbage "på Jorden" igen.   ALT bliver afsløret . Alt det man er så glad for, og som øjet venligst lige overser i glæderusen,  --  det træder nu frem med al "uønseket" tydelighed, og det endda  mange gange med flere ganges forstørrelse.

Model-VENØSUND II (2) med tændstikæske, for at antyde størrelsesforholdet, 1:87 / H0.

"Interieur-foto" af den "udnævnte" agterstavn på den stilleliggende Venø-færge.

Dobbelt kageæske-karton med koøjer (emballageplast) som glas mellem de to lag karton.   Måske "roimelig pænt" fordi der er fotograferet vinkelret på fladerne og dermed bedre dybdeskarphed.

Se nu bare her:  Oh ve,  oh skræk  --  mit fine 0,5 mm gelænder-krydstråd ser ud som er det fremstillet af nedløbsrør.   Dækket se ud, som var det ikke fejet i flere dage ! ! !  Det er det dog under et minut siden der blev "fejet gulv", og billedet blev taget ! ! !

Og dybdeskarpheden er "heller ikke noget at skrive hjem om"  --  eller er den netop det på grund af sit ringe udseende ?   Den eneste trøst jeg har, er måske:  Jeg får ofte ros for mine færgers nydelige patina - de ligner pænt færger i drift  --  ikke udstillingsmodeller i fine montrer ! ! !     Det er næsten synd for færgeselskaberne  --  så ufejede er deres færger ikke,  der er næsten altid pænt og nydeligt, lige til færgen igen skal til det årlige eftersyn.

Afskrabede kanter  de var pæne, nymalede da de blev limet fast !  men al den efterfølgende "håndtering" har sat sine spor.  Øjet bemærket det ikke  --  men fotografiapparatet gør  --  nådesløst.    Nu kan det være svært at rette op på, uden at der kommer maling på "omgivelserne", og især når det kniber med afstandsbedømmelsen  (aldersproblem  --  ikke færgens alder, men min).  

Redningskran af 1,5 mm installationsledning, tovværk af thepose-tråd. Rød beholder til redningsnet.

Der er faktisk en høj hvid plankebeklædning under det lille øvre "mellemdæk"  på "den åbne skabsside" (bagbord), og ingen tilsvarende på "kahytsiden" (styrbord).    ^---v

Nogle læsere / seere har været så venlige at rose mig for min nydelige patina !  --  Åhh ja  --  af og til synes der næsten at være for meget patina.  Dækket (dækkene) er ofte det, jeg selv finder bedst, ikke fordi der er gjort meget ud af det.  Ridset appelsinkasse-krydsfinér bemalet med lidt teak-træbeskyttelse en gang eller to.  Efterfølgende kan jeg finde på, at "rense" mine pensler for de sidste rester af (fortyndet) maling, strøget på i "uregelmæssige spor" som efter en større svinende lastbil.   Efter min mening ikke ligne skal dækkene ikke ligne de nyafslæbne plankegulve på Rosenborg eller parketgulvene i en dansesal (som man ofte ser det.) 

Et tørt færgedæk kunne godt have været noget mere "gråt" frem for mørkebrunt  --  det må nok blive op til en anden modelbygger, at afprøve.

"Interieur-foto" af den "udnævnte" forstavn på den stilleliggende færge.

For mig lidt underligt, at for- og agterstavn er benævnt således her  --  dvs. at den / de fastsatte ("udnævnte") styrbord / bagbord vendte omvendt af alle småfærgerne, der sejlede til Mors.   De sejlede alle med den faste forstavn mod Mors og dermed alle med "kahyt-siden" til højre ved sejlads mod Mors.   Må -i det mindste- være en fordel for passagererne, at det ikke er sådan "til hvilken side, hver anden gang".

Styrehusdækket med styrehus.  Flaget er hejst i dagens særlige anledning.

Styrehus af kageæskekarton, glasruder af emballagekplast.  Lanterner af to små kartonskiver (nederst), en klar glasperle og endnu en kartonskive med udluftning af et lille stykke plast-ledningsisolering.  Lejdere / "stige-trapper" af kartonstrimler.  Rækværksseptre og øverste del af rækværket er af 0,5 mm krydstråd, medens de to nederste xxx er theposetråd.  Desværre ses forskellen i materialerne tydeligt her, men ikke så meget, når færgen ligger i havnen på modelanlægget.  "H-antennen" til højre (udluftning) er fremstillet af en messing-kuglepennepatron.

 

Med hensyn til navne på de forskellige dele / effekter, detailtegninger / illustrationer og forklaringer på virkemåder er der virkelig meget at hente her:  

http://www.pernielsen.eu/mineskibe/jolleskole/praktisk/praktisksoemandskab.htm

 


 -

 

 

2. september 2021.

Mf  VENØSUND II  i model, 1:87 / H0

(Nu er det snart slut)

Hvis / når man ser på virkelighedens VENØSUND II, vil man se, at den sluttede sin driftstid med et hvidmalet stryehus bygget af alu-plader,

VENØSUND II   --   Postkort dateret august 1979.

. . . mens min model er bygget med træstyrehus, som færgen er "født" med.  Årsagen er den enkle, at jeg dels allerede har bygget en anden VENØSUND II-model" med pladestyrehus, dels at jeg ikke finder et træstyrehus langt pænere / mere naturligt på en træfærge.  Pladehusene kan sådan set være pæne nok, men bar ikke her  --  efter min mening.

VENØSUND II (og et par af de andre småfærger) er således bygget i en -udvendigt, udseendemæssigt- lidt ældre udførelse, og f. eks. udstyret på og omkring dækkene, med udstyr som de så ud i de seneste år (har ikke hverken tegninger eller fotografier af den gamle udrustning). "Skulle jeg fortryde, kan jeg blot erstatte træstyrehuset med et pladehus.   For færgen NÆSSUND´s vedkommende er der den lille ekstra "krølle på sagen", at broen er bygget om / større, og dette har jeg ikke tegninger af.

Idet hele taget er det småt, hvad jeg har / har haft tegninger af.  Om det/de overhovedet findes, ved jeg ikke -tvivler- og derfor er færgernes udstyr hovedsagelig bygget og "ophængt" efter tilgængelige fotografier.

 

Modellen (-erne).

Mine fire små "Corona-færger" (bygget under Corona-nedlukningen 2020-21) kan nu med rimelighed betegnes som færdigbyggede.   I de kommende indlæg vil de enkelte færger blive vist med diverse billeder og kommenteret, som jeg finder det rimeligt.

Det har været nævnt tidligere, men bør vel rettelig nævnes igen i en sådan gennemgang:  En del af formålet med bygningen (uover at få de fire små modeller) er at vise, at der kan bygges meget modelarbejde alene med materialer, som findes i forvejen i ethvert velasorteret modelbyggerhjem, eller hjem i almindelighed.  Stort set er vist intet købt "direkte" til byggeriet.

VENØSUND II.   --   31. august 2021.   ^---vv

Billedet herover:  VENØSUND II´s bagbord side med stævnen mod højre.   Bagbord side ! ! !  --  den sejler jo frem og tilbage !   Når man taler med personalet herom, er forklaringen, at der er en "øjeblikkelig" styrbord side, den højre side i sejlretningenn når man sejler (og følgelig bagbord side til venstre), medens der er en "fast" / "udnævnt" styrbord når færgerne ikke sejler.

Her har man "udnævnt" "skabs-siden" til styrbord og den lukkede "kahyt"-side til bagbord.

Ellers vist ikke det store at bemærke.   Styrehus af kageæske-karton, med listeridsning og taek-udseende med teak-farvet træbeskyttelse.  Brodæk og "mellemdæk" af appelsinkasse-krydsfiner, rækværk af 0,5 mm krydstråd.  "Stativet" under broen er fremstillet af H0-skinner og skibssiderne af to stykker kageæske-karton. Klippet / skåret i "facon", plankeridset (både kommende yder- og indersider) og sammenlimet på den nederste centimeter (10 mm).   Herefter kan hullerne til koøjerne laves og der kan lægges et stykke gennemsigtigt stykke emballage-plast ned mellem de to sidestykker og de kan limes sammen på resten af siden.   Maling sort/hvid på ydersiderne og gråhvid/hvid på indersiderne.

Herefter må man igang med diverse udstyr på indersiderne, dvs. skabe, bænke, evt.  redningsbælter, redjningskraner, opslagstavler m.v.   Maling af dette, men ikke limes fast før skibssiderne er endeligt fastmonteret på skibsskroget.   Det varer lidt endnu.    Maling af ydersiderne udover det sort/hvide, f. eks. færgens navn  --  se lige nedenfor. 

Selve skibsskroget er -som nævnt- savet ud i et stykke 10 mm spånplade.  Oven på dettestykke spånplade er limet et stykke appelsinkasse-krydsfinér, der er ca tre/fire mm bredere (i begge sider) end selve skroget (illuderende fenderen), men hævet ca. to-tre mm i begge ender, så det færdige dæk er disse to-tre mm lavere på midten.

Bagbord side.

Maling af færgens navn:  Dette er sket med hvid maling påført med et par tilspidsede tændstikker. Een tændstik tilspidset på de to modstående sider (mejsel-formet) til de større bogstav-flader og en helt tilspidset tændstik til hjørner og rundinger.  

Selve bemalingen af navnet, kan være lidt speciel med hensyn til malingens koncistens. Er malingen (sort eller hvid) for flydende, løber malingen ud i de ridsede riller, og ind i den anden "farve".  Er malingen for tyk, løber den ikke ned i de riller, hvor den skal ned ! ! !   Her må man så korrigere med den nåle-spidse tændstik.

Nærmest:  Bagbord side og forstavn.   ---^

 

Agterstavnen.

De to halv-bomme er fremstillet af en træliste (øverst / rødmalet) og "tremmeværk" af theposetråd (tråden vædes -mellem to fingre- med lidt trælim, for at gøre den lidt stivere og samtidig glat).

Nærmest:  Bagbord og forstavn.

Flagstangen er en pæn, lige knappenål ("lånt" i fruens sykasse), mens flaget (to stykker) er klippet ud af et supermarkedskatalog,  limet sammen og -i sammenlimningsvåd tilstand- trykket ned i en passende vindblæst / "vindkrøllet" tilstand (endelig ikke i "fladt" (plant) udseende).

Ventilatorerne er fremstillet af limvådt theposepapir, rullet rundt om en 3 mm kuglepen.  Efter tørring er  kuglepennen trukket ud og pålimet den karakteristiske vindtragt.  Denne tragt er tilsvarende fremstillet af 5-6 lag limvådt theposepapir bukket ned over den afrundede ende af en 6-7 mm rund raketpind.  Efterfølgende er dette "indpakket" stramt i et stykke plastfolie og har fået lov til at tørre langsomt.  Sluttelig er "tragten" klippet til i størrelse og limet på den ene ende af ventilatorrøret (skråt afskåret).

Det "dobbeltløbede" udstødningsrør er fremstillet af 1,5-2 mm kobbertråd (installationsledning).

Styrbord side.

Såvel strehusets toplanterner som de rød / grønne / hvide lanterner er fremstillet af hhv små, kartonskiver, en perle, 1-1,5 mm plast-isolering fra krydstråd samt et stykke krydstråd (10 mm eller et lille søm).   Evt "bagskærm" af tyndt alu-folie (fyrfadslys-slkål eller evt. metalfolie fra halsen af en vinflaske). 

Nærmest:  Bagbord, forenden / stævnen.

Udstødningsrøret ("H-antennen") er fremstillet af en kuglepennepatron - loddet sammen.

 

 

 

Materialer.

 

Fra "husholdningen" i let udvidet forstand:   Ispinde, kafferørepinde, raketpinde, tændstikker, theposer med tilhørende thepose-snor, kageæskepap, blokbagside-pap, konservesdåseblik, appelsinkasse-krydsfinér (eller andet emballage-finér), kontorklips, fyrfad-aku.folie, øl-halsetiketter (Wibroe porter af alu.folie som dørkplader f. eks. i dækket over ophejsningshullet for "maskinen"), klart emballageplast, to-tre pæne lige knappenåle (flagstænger),

 

Fra "rodekassen":   Diverse ledningsrester (ca. 0,5 - 0,7 mm  --  krydstråd), ca. 70 cm H0-modeljernbane-køreskinne (pr. færge), et par gamle messing-kuglepennepatroner, enkelte småsøm (efter opgave), et lille stykke ca.

1,5 mm kobbertråd og et tilsvatende stykke galvaniseret jerntråd (begge dele kunne erstatte hinanden, men sådan blev de brugt / lå nærmest i brugs-øjeblikket), 

 

Købt direkte til byggeriet: Tre småposer med glasperler (købt for 30 år siden, og så er der endda også perler til de næste 100 færger) glasklar, rød og grøn) til lanterner, sort, hvid, brun, rød, blå, og grøn mat/blank oliemaling (kan evt. leveres af "husholdningen" eller "rodekassen".

 

Alt i alt skal man således ikke komme og sige, at det er / behøver at være dyrt at bygge modeller til sin modeljernbane.    Svært ?  -- alt er relativt.  Jeg finder ikke meget af det her beskrevne som særlig svært,  måske lidt tålmodighed kan være en fordel.

 

 -

 

 

28. august 2021.

Den danske Model.

Egentlig begyndte det hele med ønsket om at bygge -kun- den lille, forrestliggende VENØSUND II,  --nå ja, så måske også lige den næste, NÆSSUND, som jeg også havde sejlet med nogle gange, og var/er meget betaget af, overgået, som den er, til egentlig at være en slags museums-/veteranfærge i daglig drift.

Der var dog lidt spånplade tilbage - det blev til begyndelsen på den bagestliggende HANNÆS.   Johhh -  sandelig der kunne også lige blive til færgen HVALPSUND, men så var der helller ikke mere plade tilbage.   Dette skete dog over lidt mere end et halvt år, så alt i alt gik der halvandet år fra start til slut.

Den danske Model -- det kan man vel næsten også tillade sig at kalde de mange små og store, danske færger, der i tidens løb har set næsten således ud (de små) og tilsvarende -farvemæssigt- (de store).
VENØSUND -- NÆSSUND -- HVALPSUND -- HANNÆS "H0" -- 1:87 - ^---v

"Fregnerne" på det underliggende løse, tynde stykke karton beklages.   ^---v

Da opstillingen af færgerne begynndte, var det flot solskin.  Fem minutter efter, da jeg var færdig og havde "sat film i apparatet", begyndte det at dryppe fra et par skyer, der sejlede ind over havenn nordfra, i "ly" af huset.  Billederne blev taget i hast - nu uden skygger, men også et helt andte lys end beregnet.  Tre / fire minutter overstået i hast, mens det dryppede mere og mere.  Omend færger, er de ikke beregnet til vand i den form.

Få mminutter efter "styrtede" det ned, og da det holdt op næste dags middag, havde vi fåre 25 mm iht. regnmåleren.

Virkelighedens færger er "bygget over samme læst" i en "serie" på 13 næsten ens færger.  De er bygget på Søren Lasens skibsværft i Nykøbing Mors i årenne 1954-1973.   
VENØSUND = 23,77 x 7,44 m og NÆSSUND, HANNÆS og HVALPSUND  = 29,0x x 7,6x (med små inbyrdes afvigelser).

Her er de udvalgt lidt ud fra, at der skulle være lidt forskel i færgernes udseende, lidt efter deres udseende åreneigennem.  Lille træstyrehus, større træstyrehus og sluttelig metalpladestyrehus.  En færge med løs træbom som spærring for fronterne, de tre andre med elektriske hæve/sænke halvbomme.   En færge, HANNÆS, er taget ud af drift og tænkes liggende og afvente ankommsten af en ophugger eller en husbåd-drømmende privatmand.  Hvem kommer først / hvem byder højst.  Den ser -mildt sagt- noget hærget ud.

Hertil skal det så bemrkes, at færgerne nok skal se "brugte" ud, men skal samtidig fremvises med respekt for de gamle rederier.  De må ikke se mere hærgede ud, en virkelighedens færge(er).  Færgerne var normalt altid i meget pæn stand  --  det var med stor glæde, jeg sejlede med dem, og man blev altid meget flot modtaget.  Et par ord om formålet med besøget, og man kunne færdes frit over det hele, tage billeder, måle op og spørge om alt/få svar på alt.

Dejlige småture, to-tre minutter, og vi sejlede tilbage igen.

Netop i disse dage, har jeg lagt sidste hånd på disse fire småfærger.

 

 

 -

 

 

23. august 2021.

 

 

 -

 

 

23. august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

 

Hareskov omformerstation.   --   6. august 2021.   ^---v

På stedet for Hareskov stations gamle svinefold, er omformerstationen for nye tiders S-tog opført.

 

 

HAR022  --  TOB_HAR

6. august 2021.   ^---vv

 

 

 

6. august 2021.   ---^^

 
 
 
 

 -

 

 

 

17.  august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

 . . . og så videre, nedad igen . . .      --   1. og 6. august 2021.   ^---vv

 

 

 

Bus-ly,  Hareskov By station.   --   1. august 2021.  
Et ganske kort stop  --  ofte kører de lige forbi uden stop  --  ingen passagerer ! ! !
 
 
"Lys over land"  --  Der er næppe nogen, der bliver blændet af denne vejbelysning.
Hareskov station --  busstoppestedet for linie 165.   --   6. august 2021.
 
 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

 

14. august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

Lige ret forude for bussen her, på kanten af skråningen ned mod Hareskov By, lå i sin tid en lille iskagebod, ejet af stationsbestyrerinden i KSB-tiden, men også med hende som ejer efter DSB´s overtagelse af stationen/nanen i 1948.

"Jernbane-kiosk",--en lille "Hareskovpavillon" ???

 

 

Den første kiosk opførtes i begyndelsen af 1920´erne med stationens bestyrerinde som ejer. Efter nogle år, blev kiosken udvidet både i bredden, og i dybden(bagud), ud over skråningen og til venstre blev tilføjet en lille serveringsplatform med et par borde og nogle stole. Kiosken nedlagdes omkring 1970.   Fotos ca. 1950´erne.

Kopierne af billederne stammer fra Værløse Museum.

Hareskov station, vestenden.  <--- Tv. sidesporet til Savværket.  Th. Fru Christensens iskagebod  ---^

1. juni 1969.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

Iskageboden

Stationens mangeårige "stationsforstander", fru Christensen, passede også iskageboden -i sommersæsonen og ind mellem togene), og den var i sin tid kendt af utroligt mange københavnere.

Da "Modeljernbaneklubben H0, Albertslund" i sin tid deltog i en modeljernbaneudstilling på Jernbaneskolen på Østerport station, deltog vi med en model af Hareskov station.  Her oplevede vi, der stod på udstillingsstanden, at utroligt mange besøgende, i samme øjeblik de kom ind i lokalet og fik øje på modellen udbrød: "Jamen, --det er jo Hareskov station", eller ord i den retning.  Virkelig mange havde været pige- eller drengespejdere og været på udflugt med Slangerupbanen til Hareskoven.  Havde de ikke handlet i iskageboden på vejen ud, så havde de været dér, medens de ventede på toget på hjemturen.

"Højdepunktet" var nok, da en midaldrende dame kom og fortalte om den tid, hvor hun som ung pige havde stået og solgt is m.v. i boden, som medhjælp for fru Christensen. Hun var ganske tydelig meget glad ved "gensynet".

Denne kiosk var kendt af utroligt mange mennesker, der i årenes løb havde købt is og slik under familie- eller spejderudflugter til stationen.

Der er en "sørgelig mangel" på modeltræer --- fotografierne er optaget lige efter hjemkomsten fra ovennævnte udstilling, hvor der var dekoreret med klubbens træer.    --   Beklager.  

 
 

 -  -

 

 
 

12. august 2021.

 

12. august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

Det er buslinie 165, der i det daglige betjener Hareskov station og hvert tyvende minut (i hver retning) må "kravle" de 15-20 meter op til stoppestedet . . . 

Alle "dagens" fotos optaget 1.- 6. august 2021.   ^^--vv

 

 
 
 
 . . . og videre op til vendepladsen . . . 

 

 . . . som -på nær få meter- ligger på samme sted som stationsbygningen i "de gode gamle dage".  ----v

Hareskov gamle stationsbygning.   --    1. juni 1969.   (Foto.  EVP)

Noget vel lidt specielt for f. eks. en station som Hareskov, var alle de "indgraverede" navne, hjerter m. pile og meget andet, der i årenes løb var "indgraveret" (ridset) i de grå beton-mursten. Utallige var de kærestepar-navne / -initialer m. v, der var "indgraveret" i murstenene hele vejen rundt på bygningen. Selvom stationsbygningen var beboet i privatbanetiden og noget af DSB-tiden, og døgnbetjent i resten af tiden, kunne de ventende eller andre alligevel se deres snit til at "skrive" deres tekster. Desværre, var der ikke tanker om fotografering af disse skriverier dengang. Havde man penge til film, skulle de ikke benyttes til billedder af "graffiti" (datidens).

Endnu eksisterer Bagsværd gamle KSB-stationsbygning i vel næsten originalt udseende -- måske der stadig kan findes eksempler dér, hvis en af "sidens" læsere skulle komme forbi med et moderne digitalt foto-apparat i hånden --- så er der lige et emne her 

 

 

 
 

 -  -

 
 
 
 

9. august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

Hareskov station, spor 2, mod  <---- København.    --   1. augusr 2021 . . . 

 

. . . og spor 2, set mod Farum. . .  ---->   --   1. august 2021.

Desværre kraftigt fejlbelyst på grund af "side-sollys", trods afskærmning.   Det må gøres om en dag i gråvejr.     

 

Hareskov st.  --  Undergangen mellem de to perroner / mellem de to spor (som det hedder på "nu-dansk").   

6. august 2021.   ^---v

 

Hareskov st.  Nedgangen til perronundergangen mellem de to spor.   --   6. august 2021.   ^---v

Til venstre de forhenværende "velfærdsrum" (toiletter m.v.), som blev ødelagt / vandaliseret næsten hurtigere end Baneafdelingen kunne nå at istandsætte dem ! ! !    --   6. august 2021.

Hareskov station.    Den "rimeligt kraftigt" stigende / faldende adgangsvej,  Stationsvej,  fra byen til stationen bag fotografen.   --   6. august 2021.

 

 

 -  -

 

 
 

7. august 2021.

Hareskov "ny" S-togsstation fra 1975 / 1977.

Hareskov S-togsst,  <---- perron for tog mod Farum.   --   1. august 2021.   ^---v

 
  --   1. august 2021.

Hareskov st.   S-tog på vej mod Farum <---- .   1. augost 2021.    ---^

og   ---v