Bemærk:  Nederst på siden Jørgen Hennekes fotos fra "nedlæggelsestoget" i marts 1959.


 

Vordingborg (DSB)


Sporplan over Vordingborg station 1948. Tegning: Jens Bruun-Petersen.

Planen er ganske vist tegnet til at "ligge ned", men for at få det rigtige geografiske look, har jeg valgt at lade den gengive nord/syd.

KB 2 med udflugtstog, Vordingborg.

Den 22. marts 1959 arrangeredes det første egentlige jernbaneentusiast-udflugtstog i Danmark.

En kreds af medlemmer i Dansk Modeljernbane Klub -med den senere leder af Jernbanemuseet, William Dancker Jensen, i spidsen- enedes om hver at skyde en 100-kroneseddel i foretagendet "til kul", som man sagde. Alle var spændte. De(vi) var selv interesserede i turens afholdelse, men ville der komme andre ???

Da dagen oprandt måtte det konstateres, at det havde været en virkelig god idé. Som man kan se på et par af disse billeder, var turen utrolig godt besøgt, og det gav lyst og anledning til mange efterfølgende arrangementer.

Masnedsund - km 0,0

Fælles-stationen Masnedsund, 1897.

Øverst anes indgangen af såvel DSB sporet som Kalvehavebanens spor. Den indsatte plan i øverste højre hjørne viser sporarrangementet efter nogle sporændringer omkring 1919.

På begge planer ses den lille KB-remise (foto nedenfor). Tegning: Jens Bruun-Petersen.

Igen er planen rejst på højkant -nord/syd- for at være mere geografisk korrekt.Den lille KB-remise i Masnedsund fotograferet af Jens Bruun-Petersen ca. 1960.
Efter i mange år at have være benyttet til ikke-jernbaneformål, er bygningen i vore dage ombygget til privat beboelse, men stadig genkendelig.


Vordingborg Slotsstation - km 1,6.

 

 

 Udsigt fra borgbanken ca. år 1900.

Togene i baggrunden er på vej mod Masnedsund st.

 

Statshospitalet Oringe, Vordingborg. 

Udsigt fra slotsruinen ved Vordingborg Slotsstation ud over Nordhavnen eller "Skidtnoret" -som det vist benævnes lokalt- mod Statshospitalet Oringe.


Nederst i forgrunden ses Kalvehavebanens indgangssporskifte, ved kørsel mod Kalvehave.

Sammenlign eventuelt med det lille kort herover eller de tilsvarende model-billeder af samme sted, blot set fra Noret ind over samme "kaj-hjørne" mod Slotsstationen.

Udateret postkort.

 


Udsigt over Slotsstationen og Noret.

Udflugtstoget d. 22. marts 1959.
Som tidligere omtalt var der stor trængsel i og omkring toget. En virkelig succes.


Vordingborg Slotsstation, set mod nordøst -og lige mod solen. 25. juni 1959, ...

Foto: K.E.Jørgensen.

og d. 1. juni 1959.

Foto: Jens Bruun-Petersen.

 

Bemærk hvordan de moderne beboelsesejendomme næsten omklamrer den lille stationsbygning. Det varede da også kun kort tid -efter banens nedlæggelse- før stationen blev revet ned.

Stationen set mod nordvest . . .

Her ses tydeligt stationens beliggenhed tæt op ad Vordingborg Slotsruin.

En del af ruinen ses umiddelbart over varehuset.

Foto: K.E.Jørgensen.


Florke trb. - km 4,0


Florke trinbræt. Udateret foto.

Dette foto stammer fra en erindringsbog om ”Vordingborg Frivillige Borgervagt”.  Borgervagten blev oprettet efter at tyskerne havde taget det danske politi i september 1944.  Disse civile mænd på billedet tilhører således Borgervagten, og billedet kan derfor dateres som mellem 1944 og 1945.

Bogens titel er ”Vordingborg Frivillige Borgervagt” med undertitlen ”26. sept. 1944 – 11. maj 1945.

Juli 1959. Foto: J. Just. Andersen.Nyraad - km 5,2


Nyraad station og mølle . . .
"Familien" stillet op til fotografering foran stationens gamle loggia af træ, der omkring 1914 blev ombygget til en tilsvarende af teglsten,
der ses her d. 11. maj 1965.
Skønt nedlagt i 1959 bevarede stationen i mange år sit "gamle" udseende, omend uden jernbanesporet.

Fotos: Lokalhist. Samling, Vordingborg / Jens Bruun-Petersen.. . . før og efter stationsbygningens udvidelse i 1915. Ældre postkort.

Udflugtstoget ventes, 22. 3. 1959.

Foto: J. Just Andersen


Bemærk "den evindelige postbil" på perronen.

Som et led i såvel den normale betjening af indbyggerne i de mindre lokalsamfund, som i banerns "overlevelse", var der almindeligvis tegnet kontrakt med postvæsenet om, at småbyernes jernbanestationer også varetog de lokale postforretninger.

Af samme grund var det næsten umuligt --i de tider-- at tage et billede af en landstation, uden at få den lokale / den "evindelige" postbil med på fotografiet.


http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.ii.02.kb.nyraad.juni%201959.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.ii.03.kb.st.skilt.nyraad.juni_1959.jpg

^

Stationsbygnin- gen i juni 1959, kort tid efter banens nedlæg-gelse.          >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skinneoptagelsestoget . . . er nået til Nyraad station . . .
i juli 1959... ´Sic transit . . . ... gloria mundi´.

Fotos: J. Just Andersen.

Stationen i sne d. 26.12.1964.

Foto: Jens Bruun-PetersenHvis man ikke vidste andet, skulle man tro, at banen stadig kørte, men nej, --det er 15 år siden.

Foto: August 1974 v. Ulf Holtrup.

 

I vore dage -2001- er stationen stadig genkendelig, men stationsarealet er nu bebygget med eenfamiliehuse, og den gamle grusvej parallelt med sporet, er nu blevet til en lille asfalteret villavej. På banelinien er der anlagt en sti.Mindestenen.Kort før Bakkebølle trinbræt var (er) opstillet en mindesten for banens anlægsingeniør Hvidt, der blev dræbt på dette sted kort før banens åbning i 1897. Ved et uheld blev en draisine, som han var passager på, kørt ned bagfra af tre løbske godsvogne. Ingeniør Hvidt blev dræbt på stedet, medens en af banens arbejdere nåede at springe af draisinen inden uheldet.

 

August 1974. - Foto: Ulf Holtrup.

Som det er mig oplyst, står stenen stadig tilbage som et sidste minde,
--nu måske også over Kalvehavebanen.

 
Bakkebølle trb. - 6,9 km.


 


Bakkebølle trb. juli 1958, ...
og juni 1959.
Alt synes at være fred og idyl ...

Fotos hhv: J. Just Andersen og Jens Bruun-Petersen.

 

... men pludselig en dag er det slut med idyllen. 11. maj 1965. Bemærk aftegningen efter postkassen og det lille vandværk i baggrunden.

Foto: Jens Bruun-Petersen.

Vestenbæk trb. - 8,4 km.Vestenbæk trinbræt juli 1958.

Foto: J. Just Andersen.

Stensved - 9,5 km.Stensved station, juli 1958, . . .

Foto: J. Just Andersen.

.
i juni 1959. . .

Foto: Jens Bruun-Petersen

.
og en -tilsyneladende- dejlig forårsdag, d. 9. maj 1959.

Foto: K.E. Jørgensen.


”Togfører Peter Jensen afleverer aviser og pakker til banens yngste funktionær, fru Gerda Sørensen, der er ekspedient paa Stensved station.” Avisfoto.

Bemærk i øvrigt den lille tilbygning til stationen. Denne var opført til brug for stationens postekspedition. Ved mit foto- og opmålingsbesøg ca. 15 år efter banens nedlæggelse, var der på denne plads -i forgrunden fra stationsbygningen og hen "over" signalet- opført et autoværksted. Ejeren kunne fortælle, at tilbygningen havde været utrolig solidt bygget, og tilsvarende havde været meget vanskelig at få revet ned igen.


Denne lille røde formular "Brevbundt" blev anvendt ved postbefordringen, når man på et postekspeditionssted havde et passende stort antal breve til et andet ekspeditionssted. En seddel oven på øverste brev i bunken, og et stykke sejlgarn udenom.Stivænge trb. - 10,3 km.
Stivænge trb. juni 1959.
Foto: Jens Bruun-petersen.
Skovhuse trb. - 11,5 km.


Skovhuse trb. juni 1959.
Foto: Jens Bruun-Petersen.


Disse to trinbrætter var stort set ens: En grusperron med græsforkant, to pæle der bar et stationsskilt, en bænk, delvis hvilende på pælene, en opslagstavle til køreplanen og et trinbræt-skilt: "Drej signalet mod toget og dette standser" eller lign.Langebæk - 13,1 km.Langebæk station, juli 1958
. . . og igen en dag i juni 1959.

Foto: J. Just Andersen / Jens Bruun-Petersen.

Udflugtstoget 22. 3. 1959.

Foto: P.E. Clausen.


"Brevbundt", --se ovenfor.


Staalvænge trb. - 15,5 km.


Staalvænge trb, april 1959.

Foto: Jens Bruun-Petersen.
Viemose - 17,2 km.
Edmonsonsk -som det hedder på "jernbanesprog"- dobbeltbillet til kørsel mellem Viemose og Vordingborg Slotsstation, d. 30.8.1956, og tilbage senest 16. dagen.

Viemose st, 12. august 1954 . . .


og i juli 1958.

Fotos: Hans d´ Haerder (?), arkiv: EVP og J. Just Andersen.

Stationsarealet er her set langs sporet mod Vordingborg.

Det ualmindeligt høje indkørselssignal har formentlig sin årsag i dårlige oversigtsforhold ved ankomst fra Kalvehave. Oversigtsforholdene den modsatte vej, kan da tilsyneladende ikke være bedre.Kalvehavebanens sidste ordinære tog afventes, d. 31. 3. 1959 kl. ca. 17.50.

”Ekspedient Ester Hansen, Viemose, der sænker bommene inden skinnebussen passerer mod Kalvehave, er en af de funktionærer, som har faaet stilling andetsteds. Hun tiltræder 1. april som ekspedient ved Karleby station” (Stubbekøbing-Nykøbing F-Nysted Jernbane).
Avisudklip.

Ekspedient Ester Hansen var i øvrigt gift med Svend Åge Hansen, som var chauffør ved Kalvehavebanen.

.
Også på perronen ventes der på banens sidste tog, der kommer planmæssigt.

Når skinnebusse kører videre kl 17.55, er en epoke forbi

KB A 12 henstillet på Viemose st.
Fotografiet er egentlig ikke medtaget her for at vise vognen, men derimod for at vise det lidt man kan se -i fotografiets venstre side- af Kalvehavebanens små sideramper.


Viemose station som den så ud d. 20.4.1964.

Foto: Jens Bruun-Petersen.


Efter banens nedlæggelse blev stationen solgt til en pensionist Dollmeyer fra København, som igen nogle år senere solgte til en autoophugger, Jønson, der stadig besad ejendommen ved mit besøg i 1974.
Kalvehave - 20,5 km.

Oversigtskort over Kalvehave station, tv: Anno 1897 og th: 1959. Ved siden af: Kalvehave 1943.

Tegning: Jens Bruun-Petersen / beskrivelse: Politiken´s "Danmark rundt", 1943..


Kallehave station omkring 1910-20.
Udateret postkort.

Endnu et par fotos af stationen
fra begyndelsen af 1900-årene.


Man skulle tro, at det var de gode lysforhold, der gør, at næsten alle fotografier af stations-
bygningen er taget fra dette hjørne.Stationen set hen over den omkringstående trævækst mod nord omkring år 1900 - 1910.


Kalvehave station ca. 1940.
Arkiv: Møns Museum.


http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.iii.10.kb.kalvehave.juni_1959.jpg

Kalvehave station fotograferet 3 måneder efter nedlæggelsen, - i juni 1959.


Stationsbygningen eksistrer stadig, omend i delvis ombygget stand, ligesom hele stationsterrænet er bebygget med eenfamiliehuse.

----

Stationen set mod sydvest.
Udateret postkort visende Kalvehave station, det nordøstlige hjørne.

Sporet nærmest stationsbygningen fortsætter til Kalvehave havn og færgelejet.”EKSPEDITION
Billetter og Gods”


Juni 1959.Udflugtstoget, 22. marts 1959.
Foto. P.E. Clausen.

.
Remisen.
Den hvide ring på puffen af lokomotivet i remisen viser, at fotografiet må være taget under krigen (1940-45).

Foto: Jens Bruun-PetersenDette foto er formentlig fra juli 1958

Arkiv: EVP
KB M 1 foran remisen, juni 1959.

 

Remisen i opr. udførelse.

Kalvehave remise 1952 - 59.


Interieur fra remisen i Kalvehave. http://www.mjk-h0.dk/evp_KB/64.ii.04.kb.motorremisen.kalvehave.juni_1959.jpg
Fotografiet viser midtersporet (sp. 3) for diesellokomotivet M 1. --- Foto: Juni 1959 (EVP).

Remisen efter tilbygningen af det femte spor, der senere benyttedes til skinnebusserne.

Sluttelig remisen i april 1962.

Foto: Jens Bruun-PetersenBag remisen, på begge sider af hovedsporet lå ialt 9 funktionærboliger. Disse var opført i "banens ungdom", for at have tiltrækkende boligforhold til det nødvendige personale.
Fotos: April 1962. Jens Bruun-Petersen.Overfor stationsbygningen (mod vest) lå en 10´ende funktionærbolig.


.

 

Stationsbygningen ...


som den så ud ........... i august 1974, 15 år efter banens nedlæggelse.


Den er her overgået til privatbeboelse, men begrebet vedligehold synes der at være taget let på. Adskillige steder synes den at ligne noget af et "håndværkertilbud."Udhusbygningen mod nord trænger i det mindste til en kærlig hånd.
Den tilsvarende udbygning i bygningens sydlige ende er nedrevet, og omdannet til terrasse.

 

Remisen, august 1974.


Motorremisen og tilbygningen for skinnebusserne er nedrevet.

Dette giver mulighed for et lille kik mod den nedgående aftensol, tværs gennem den gamle dampremise.


 

Den oprindelige remise,

(dampremisen), som den så ud i hhv. 1974 og 1996, dvs. 15 og 37 år efter nedlæggelsen af banen.


Ingen kan være i tvivl om, at det er den gamle dampremise, der nu er blevet til et nydeligt eenfamiliehus, men man skal se godt efter, hvis man ikke ved det i forvejen.


Farvefotos fra 1974 (tv): Ulf Holtrup.


.Kalvehave havn.Kalvehave Havn i sin helhed.
Toget fra Kalvehave på havnemolen
som ses nederst på tegningen ovenfor.
Foto ca. 1900.Kalvehave by, set fra en mole.
Ca. 1900. Foto: Møns Museum.Havnesporet ca. 1958.
Det synes ikke at være "hverdagskost", at der kører tog her, at dømme efter bevoksningen i rilleskinnerne.
Foto: Arkiv: EVPUdflugtstoget d. 22. marts 1959.De sidste fotografier skal tages ...... før der fløjtes til samling.
De sidste 3 fotos skyldes DMJK´s daværende formand P.E. Clausen.

Overfarten til Møn.

Kalvehave - Koster.Tegningen over den yderste del af havnen er her vendt "på hovedet" for at lette muligheden for at sammenligne tegningen med det tilsvarende fotografi.


Banemærker med færge- og bro-motiver.


M/F "MØN" i Kalvehave, aug. 1974.
Færgen er her forlængst overtaget af Landbrugsministeriet og sejler personale og kvæg til Statens Virusforsknings Institut´s forsøgsstationen på øen Lindholm.
Kalvehave, august 1974.


Færgen "MØN", september 1999 ...
Det sidste foto viser færgen liggende ved kajen på Stege Skibsværft.

Lokale folk i havnen, som jeg talte med den dag, kaldte stedet "Dødskajen", efter skæbnen, der var overgået tidligere skibe, der havde ligget dér.

Heldigvis kom det ikke til at gå så galt. Takket være store donationer fra privatpersoner, fonde og Skibsbevaringsfonden, er færgen nu ved at være restaureret til en bevaringsstand, der nærmer sig standen ved leveringen fra skibsværftet i 1926.

 


Se også hjemmesiden:

 


"Foreningen Færgen MØN's Venner" med de sidst nye fotos af den restaurerede færge.

 

 

 

Kalvehavebanen nedlægges.   --   Marts 1959.

Som en af de første privatbaner nedlagdes Kalvehavebanen med udgangen af marts 1959.

"Nedlæggelsestoget" er her fotograferet og beskrevet af Jørgen Henneke.

Kalvehave havn med  Dronn. Alexandrines Bro (1943) i baggrunden.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Selvom jeg efterhånden har en del fotos fra Kalvehavebanen på min "side", må jeg nok erkende, at Jørgen Henneke her i serien har nogle ganske fine fotos, der ofte viser nogle banearealer, som ikke ses så ofte.

 

Tak for dem ! ! !


Se evt: 


Kalvehavebanen. 

KB - Rullende materiel.

KB - Stationer + overfarten til Møn.

 Kalvehave station, set fra havnen.   --->   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.


Viemose station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Langebæk station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Nyraad station, set mod Vordingborg.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

DSB - KB.   --   Kommer det tog snart ???

Vordingborg station.  KB Sm 4. set i retning mod Næstved/København   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 


KB A 11.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.


 

KB  C 32.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

KB E 42.  Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

KB E 43.  Kalvehave   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Remiseanlægget, Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Indkørselen mod Kalvehave.   --   Marts 1959.  Foto: Jørgen Henneke.

 

Tak til Jørgen Henneke.

 

------------------------------

 

Tak

til Aja Stenkvist, tidl. Johansen, -ansat ved Kalvehavebanen- for både foto- og andet illustrationsmateriale samt mange oplysninger om lidt af livet på banen i de seneste år samt Jørgen Henneke.

 

-------------------

LITTERATUR/KILDEHENVISNINGER.

 

"Trafikken til Møn - Kalvehavebanen og andre trafikforbindelser til Møn".
Jens Bruun-Petersen, banebøger 1991.
ISBN: 87-88632-35-0

"Kalvehavebanen",
Ib V. Andersen, forlaget Ynico 1967.

"Møns Omnibusser 1953 - 1993",
Jens Birch og Ole Gold, udgivet af Møns Omnibusser i anledning af 40 års-jubilæet 1. april 1993,
ISBN: 87-88118-26-6


Endvidere diverse små og store artikler i "SIGNALPOSTEN" og "Jernbanebladet" ("Det røde jernbaneblad").
 
 
- o 0 o -
 
 
( Se også siden:  Kalvehavebanen i model. )