Dagens foto(s).November 2013.Dagens foto(s) må forventes at stamme fra hele landet.

 

 

(Skulle et foto eller to en dag have været vist før ! ! !  --  Beklager, så må det være "Et tilbageblik", som de skriver i TV-programmerne ved genudsendelser   ) 

 

 

( Prøv og se, ...på evp )

- - o 0 o - -   

 

 

 -  -

 

30. november 2013.

 

De Bornholmske Jernbaner  (DBJ)   --   1968  ???! ! !

"DBJs sidste dag."  

I den anledning udkom de lokale dagblade i dagene op til og efter nedlæggelsen med flere fotos fra banernes
tid.  Nogle er kendte af mange entusiaster, andre ikke, men tilsyneladende havde det dog en vis interesse, at
banerne (den sidste bane) nu blev nedlagt.

I de dage (1968) var scannere næppe opfundet, og fotokopimaskiner ikke noget man havde på ethvert kontor,
Der var derfor kun eet at gøre, --man måtte affotografere, hvis man ville gemme, og derfor "kom jeg forbi" disse
negativer under min seneste gennemgang  --  herom mere nedenfor.

"Aakirkeby station som den så ud kort efter banens start."

 

"På Aakirkeby station hænger dette billede fra Gudhjembanens indvielse. --  Kong Christian den  X hilser på banepersonalet."

 

"En situation fra Prins Valdemar og hans store følges besøg i Aakirkeby i jernbanens første år."

 

"Det har åbenbart ikke altid været lige nemt at holde materiellet på de smalle spor. Her er det en personvogn, der er "stået af." " . . .

  

. . . og så kan de ellers flot svungne perronlåger nemt komme til at se sådan ud.  ---^

 

 

Reparation af banernes damplokomotiver:  . . .

 

 

 

. . . og ophugning af dem.

 

Med skinnebus mod Neksø  (formentlig en af de sidste dage).

"Fungerende togfører, togbetjent Karl Aage Hansen, er parat til at skifte sporet på Køllergaard station så snart det modgående tog til Rønne med togbetjent Sv. Dellgren som kaptajn er passeret."

 

Fungerende togfører, togbetjent Karl Aage Hansen under billetteringen i skinnebussen.


http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/4109-389.X.67.DBJ.Ved%20Ugleenge%20st.jpg

 

"Vi nærmer os Ugleenge Station."

 

 

UPS.

"Liden tue kan vælte stort læs"   --   En tabt sidefjæl fra en landbrugsvogn . . .

 . . . lå på "det forkerte sted".   --   4. januar  1967.   ^^---vv

Uheld ved St. Klintegaard, Aakirkeby.   --   1967.   v---^^


http://www.mjk-h0.dk/evp_Df/4110-DBJ-tekst.Jernbladet,Febr.1967,.jpg

"Jernbanebladet",  Februar 1967.

Oprydning / opretning efter uheldet.

 

 

Hermed er gennemgangen af mine sort/hvide jernbanenegativer stort set forbi.  OK, --der er nogle enkelte endnu, under-/overbelyste, forkert afstand (ikke kasseret - man ved aldrig. Selv disse dårlige fotos kan vise detailler på en vogn, uden at være hjemmesideegnede).  Hertil kommer affotograferinger af gamle postkort
og en masse spor-vognsfotos m.v, der nok kun har mindre interesse i dette "Forum". . .  Der er også stadig nogle, der er gemt til "specielle lejligheder" ! ! !


Fra i morgen - 1. december - må det derfor blive farvenegativerne, der må holde for - sålænge "de holder" ! ! !

 

 

 -  -

 

 

29. november 2013.

 

DSB  F 685, Maskindepot Gb  og  Brede trb.bygning (LNJ)   --   1971.

 

DSB  F  685.  Maskindepot  Gb.  --   April 1971.   ^---vv

Selv på afstand lyser det lille gule Manilla-mærke (ophugnings-adressen) op.

 

DSB  F  685.  Maskindepot  Gb.  --   April 1971. 

 

 

LNJ  --  Brede trb.bygning.

LNJ.  Brede trb.bygning.   --   August 1971.   ^---v

Her med Brede´s lille, gamle sprøjtehus i forgrunden.

 

 

 

 -  -

 

 

28. november 2013.

 

Rundt om DSB  Q 341, Maskindepot Gb.   --   1971.

 

DSB Q 341.  Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   April 1971.   ^---vv

 

 

 

DSB Q 341.  Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   April 1971. 

 

 

 -  -

 

 

27. november 2013.

 

Rundt om DSB  Q 340,  Maskindepot Gb.   --   1971.

 

DSB Q 340.  Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   April 1971.   ^---vv

Som man kan se - manillamærkesedlerne er hængt på:  Næste station:  Ophuggeren.

 

 

 

Dagen i dag er gået med årets første julefrokost - en "Julespareforening" på København Gb, stiftet i 1929 blandt det trafikuddannede personale.  Foreningen eksisterer endnu, omend den måske nok er ved at vise "svaghedstegn".  Kammeratskabet/venskabet blandt de efterhånden gamle pensionister er godt nok, men -uanset hvad- der bliver færre og færre af dem, så en skønne dag, er man/vi nok nødt til at benytte os af "kunstigt åndedræt".

En af frokostens deltagere medbragte denne gamle vise fra et møde i 1959:

 

 

"G A A R D - V I S E "

1. maj 1959.

(Mel: Jeg en gård mig bygge vil)

 

Om en gård vi synge vil,
der er ingen have til,
ingen høns og ingen duer,
eller hyggefyldte stuer.
Her er småt med fuglesang,
men der fløjtes dagen lang.

Der er grise "F" og "Q",  (--->
vi har fået tractor nu,
og af "hunde" har vi mange,
"bukke", som dog ej kan stange.
Vi har heller ingen kø´r,
men vi kører - ja vi gør.

(. . . - der er flere vers - de må følge en anden god gang.)

 (Tktl. H. Tonnesen, Gb)

 

DSB Q 340.  Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   April 1971. ---->

 

 

 

 -  -

 

 

26. november 2013.

 

Rundt om DSB  21 86 072 8 102-7.  Hede Nielsen, Horsens.   --   1970.

(Fortsat)

 . . . . . . . . 

DSB  21 86 072 8 102-7.   Hede Nielsen-tankvogn v. Distriktstoldkammer 6 / Jernbanens Toldkammer, Vasbygade.
København Gb.   --   Dec. 1970.   ^^---vv

 

Den høje skorsten til venstre i billedet hører/hørte til Centralværkstedets kraftcentral.  En dag var der ikke længere brug for den, og den måtte væk. Nogen fik opgaven at vælte den, og det skulle ske i en weekend, hvor der ikke var værkstedsarbejdere i området.  Alt, hvad der kunne gøres på forhånd, blev naturligvis gjort, -afstanden blev beregnet, retningen blev fastlagt, for der var kun få cm at give af, til hver side.  Så lød braget.

- - -

Mandag morgen var det interessant at lægge vejen forbi.  Der lå skorstenen og næsten alt var gået efter beregningerne.  På nedturen havde den lige netop strejfet et hjørne af en mindre udhusagtig bygning, --men ellers var alt gået godt.

 

 

DSB  21 86 072 8 102-7.   København Gb.   --   Dec. 1970.  

 

 

Vognen(e) som model.

Liliput´s model af Hede Nielsen-vognen. 

Indrømmet: "Båndet" rundt om tanken skulle nok have været lidt mere orangerødt, men det kan måske også være grundet i senere farveændring pga. alderen.

www.jernbanen.dk nævner vognen som omnummereret i 1980 til  21 86 072 8 102.  Udrangeret i 1991.

 

Firmaet Liliput, der har fremstillet modeller (???) af flere danske vogntyper, besluttede også at fremstille denne/disse vogne, dog kun med nummeret "101".

I nogle år var jeg med til at levere fotos til virksomheden med henblik på fremstilling af disse og andre vogne.  Det har aldrig været nogen hemmelighed, at vognene fremstilledes på grundlag af allerede eksisterende, lignende vogne, ofte med kun periferisk lighed, men . . .

Alternativet havde været KUN udenlandske vogne (udenlandsk udseende vogne) på danske modeljernbaneanlæg - vel noget trist.

Sidenhen har det ofte været morsomt (ret forstået) / interessant på DMJU-udstillinger m.v, at høre andre entusiasters ofte meget negative, nedladende udtalelser om disse vogne.

Ak ja, --i vore dage, hvor man kan få -næsten får- det hele, bare man peger på det. 

Sådan var det ikke i 1960´erne ! ! !

 

 

 

 -  -

 

 

25. november 2013.

Rundt om DSB  21 86 072 8 102-7.  Hede Nielsen, Horsens.   --   1970.

DSB  21 86 072 8 102-7.   Hede Nielsen-tankvogn v. Distriktstoldkammer 6 / Jernbanens Toldkammer. Vasbygade.

København Gb.   --   Dec. 1970.   ^---vv

 

 

 

 

DSB  21 86 072 8 102-7.    ---^

 

 

 

-  -

 

24. november 2013.

Søndags-ekstra

 

Totalreklame i Prag   --   2013.

Udover de ellers nydelige "standard-røde" vogne, så man også et antal totalreklame-vogne i byen:

7008.   Prag.   --   23. oktober  2013.

 

7262.   Prag.   --   23. oktober  2013.

 

8090.   Prag.   --   23. oktober  2013.

 

8386.   Prag.   --   23. oktober  2013.

 

8402.   Prag.   --   23. oktober  2013.

 

8651.   Prag.   --   23. oktober  2013.

Måske ikke alle lige kønne ! ! !  men det sparer nok noget på vedligeholdelsesomkostningerne.

 

De har dem endnu - både museumsmateriellet og driftsvognene:  

 . . . og hvad fik vi så i stedet for sporvognene:   Dieselos i massevis.

 

 

-  -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

24. november 2013.

 

Hammerodde fyr    --   2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . ..

Hammerodde fyr.   --   1. maj  2002.   ^^---vv

Hammerodde Fyr blev opført i 1895 på den nordlige pynt af Bornholm. Det er et firkantet fyr, der blev opført som anneksfyr til det gamle grå Hammeren Fyr. 

Hammerodde fyr skulle supplere det højtliggende Hammeren fyr, som nogle kilder hævder, kunne være vanskeligt at se i tåget og diset vejr. Hammeren fyr ligger meget højt (91 m.) og fyret rager derfor op over tågen, når den lægger sig i lav højde langs kysten. Hvorvidt det er sandt har ikke kunne verificeres, men nogen direkte erstatning for Hammeren fyr, var Hammerodde ikke.  De to fyr var i drift samtidig i næsten 100 år ! 

 . . . . . . .. 

Det firkantede Hammerodde-tårn er hvidkalket ligesom de sammenbyggede teglhængte fyrbygninger, og er blot 12 m højt med en flammehøjde på 21 m.o.h.  Tårnet blev fra opførelsen forsynet med et roterende linseapparat og har fyrkarakteren 2 korte blink pr. 10 sek.

Hammerodde fyr huser i dag kontrolstation, som overvåger og styrer de øvrige fyr på Bornholm. 

 

Der er (som nævnt) i vore dage en udkigsstation, som kontrollerer skibsfarten, og fyret er udstyret med korrektionsapparatur til skibenes satellitnavigering. 

En tidligere overfyrmester her, så som den første dansker sovjetiske skibe på vej mod Cuba med missiler (en opdagerlse man da vist ellers plejer at tillægge Kelsnor fyr på sydspidsen af Langeland.

 

Lige til modeljernbanen.

 

Se meget mere på  http://www.fyrtaarne.dk/  (de danske fyrtårnes "Bibel" )

 

 

-  -

 

 

24. november 2013.

 

Nogle gamle postkort.

 

DSB-AHB.  Aars station.  Udateret postkort.

 

FFJ.  Dronninglund station.  Udateret postkort.

 

FFJ.  Dybvad station.  Udateret postkort.

 

GDS.  Helsinge station.   3 udaterede  postkort.   ^---vv

Helsinge.

Helsinge. 

 

 

-  -

 

 

23. november 2013.

Dybbølsbro st, Københavns Godsbanegaard og Kalvebod Brygge.  --  1972.

 

Dybbølsbro trb.

Indadgående S-togsspor mod Kh, og udadgående fjerntogsspor Kh-Valby. Dybbølsbro, set mod Kh. 
De kraftige "hvide" rør langs vognstammen er rør for tilførsel af damp til forvarmning af vognene - dengang.
Hvem tænker på dampvarme i vore dage.    --    24. januar 1972.

 

København Gb.

Syd-vestenden af den nyopførte Københavns Godsbanegård, set diagonalt over Kalvebod Brygge.    ^---vv  
I øvrigt med indgangen til DMJK´s  daværende anlæg på Gb.  29. januar 1972.

 - - -

 - - -   (Vognekspeditionen - DJK´s senere tilholdssted-  ligger kort bag fotografen.)

 

Kalvebod Brygge.

Kalvebod Brygge.   --   29. januar 1972.  

Hvis /når man betragter billedet ovenfor, kan dette -groft- inddeles i fire "striber".  Fra venstre: Først en lys grå, næsten vandret stribe, der er den brostensbelagte vej, Kalvebod Brygge. Herefter følger et "ubehandlet" / oppløjet areal, der er undergrunden for de gamle, nu nedrevne kuloplagspladser.

Det bredere lyse, grå areal og det mørke grå -lige herover- er resterne af  den egentlige, nu omdannede brygge. Her lå  tidligere spor for såvel lossekraner som for kultransporterne til  Valby Gasværk.

 

Fotografiet herunder kunne være taget på næsten samme sted, blot ca. 55 år tidligere.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Gas/kulsankere.kbh.havn.1917.jpg

Mod slutningen af 1. verdenskrig steg prisen på kul og koks til tårnhøje beløb, og for den mindre-velstående del af byens befolkning, blev det hårdere og hårdere at skaffe ordentligt brændsel -når man måske gerne ville undgå tørvebrændsel. Skønt det var forbudt, blev det mere og mere almindeligt at se den jævne befolkning som kulsankere i Københavns havn, når det relativt sjældent skete, at der ankom et kulskib, hvis indhold skulle omlæsses til jernbanevogne.

Her, i 1917, holder vogne til et kultog til Valby Gasværk læsset på Kalvebod Brygge og afventer lokomotivet, mens --ja, se selv ( ... fuglen og den fattige, skal også være mæt ! ! !)

 

Kulkran i arbejde længere inde ad Kalvebod Brygge.   Bemærk fregatten "JYLLAND" i baggrunden
ved Islands Brygge-kajen, lige op til Langebro.

 

 

-  -

 

 

 

 

 

22. november 2013.

 

Kong Frederik IX´s begravelsestog v. Dybbølsbro   --   24. januar 1972.

DSB E 978 og 994 v. Kong Frederik IX´s begravelse.   V. Dybbølsbro S-station / Dybbølsbro. 
24. januar 1972.   ^---v

 - - -

 

Damp fra E 978.  Kong Frederik IX´s begravelse.   V. Dybbølsbro S-station / Dybbølsbro. 
24. januar 1972. 

 

DSB E  994  v. Kong Frederik IX´s begravelse.   V. Dybbølsbro S-station / Dybbølsbro. 
24. januar 1972.  

 

DSB S 1  v.  Kong Frederik IX´s begravelse.   V. Dybbølsbro S-station / Dybbølsbro. 
24. januar 1972.   ^---v

 - - -

 

Af "en eller anden grund", kommer jeg til at tænke på denne P. Adamsen-tegning fra SIGNALPOSTEN. 

 

Man ser, hvor mange mennesker der står på Dybbøls-broen, og der var formentlig mindst lige så mange på S-togs-perronen langs sporet.  Alligevel er der lige en eller to, der skal "møve" sig ind foran alle de andre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bårevognen, DSB Eco 6280  v. Kong Frederik IX´s begravelse.   V. Dybbølsbro S-station / Dybbølsbro. 
24. januar 1972.   ^---v

 

"Toget er kørt"  --  Dybbølsbro.  Kong Frederik IX´s begravelse.   --   24. januar 1972.

 

"Bonusbillede"


Bårevognen,  DSB  Eco 6280.  Hillerød.   --   24.  marts 1963.
(Behørigt aflåset -lige over litreringen- med en alm. DSB-standard-godsvognshængelås, som enhver tyveknægt -med respekt for sig selv og sit fag- var udstyret med [som de sagde på / vi lærte på Jernbaneskolen].)

 

 

-  -

 

 

21. november 2013.

 

Lidt "Diverse".

 

DSB C 712. Maskindepot Gb.   --   20. april 1970.

 

Traktor 70.  Cvk. Kbh.  Otto Busses Vej.   --   12. maj 1970.   ^---v

 

DSB.  Cu-vogne-henstillet til afbrænding.   Cvk. Gb.   --   1966.   ^---v

 

"Ræk mig lige NEM-normerne".   --   12. maj  1970.

 

 

-  -

 

 

20. november 2013.

 

En ny station:  Øresundsvej station, AB  --  2014.

 

En nyhed der nok kan bære fuld spaltebredde :-)
I Frilandsmuseets Venner´s medlemsblad meddeler museets overinspektør Peter Hemmingsen.

 

 

 

Øresundsvej station.  --  4. november 2002,

-- som stationen så ud, da museet blev opmærksom på den.  

Facaden mod Krimsvej.  

 

Spor- / perronfacaden.    ^---v


Hvis man ikke er stedkendt vil man næsten ikke kunne genkende stedet i dag - kun træet står tilbage (heldigvis).
4. november 2002.

Øresundsvej / Krimsvej.   --   30. september  2013.      Stort set samme motiv som ovenfor, men 11 år senere ! ! !
"Det gamle træ, oh lad det stå, --det må I ikke fælde" . . .

Ser man til højre for billedkanten er sporarealet -bogstaveligt- blevet til "et hul i jorden", og ser man bagud . . .

. . . ser man Metroen nede i "hullet" - set mod København.   --   30. september 2013.

 

Undskyld - det var et lille "sidespor" . . .

 

 

Frilandsmuseet  2012  (Tegning:  Frilandsmuseet --- den punkterede linie skyldes dog evp).  

Den røde punkterede linie antyder en lille, kommende sporforbindelse fra Brede-indgangen øverst til venstre til Øresundsvej station nederst mod venstre hjørne. 

Den nævnte remise opføres formentlig på / ved det lille blå-punkterede stikspor, og er en lille traktorremise fra Vordingborg station, der er blevet foræret til Frilandsmuseet af en privatperson. 

 

Lidt om remisen i Vordingborg.

 

 

 

 

Tegning: Carsten Bo Andersen,  LOKOMOTIVET nr. 3 (35) Februar 1994.

 

Tak til:  

LOKOMOTIVET / Torben Andersen for tilladelse til brug af artiklen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øresundsvej st.

Sporfacaden på Amager / vejfacaden her på Frilandsmuseet, set fra Stadager Brugsforening.   --   4. juli  2012.    
Det er udhusbygningen ---^ (opr. mod Øresundsvej), der ses til venstre og selve ^--- stationsbygningen til højre.

 

 . . . og perronfacaden (her på Frilandsmuseet) med udhusbygningen, som den så ud set fra hjørnet Øresundsvej / Krimsvej - stationsbygningen ses til venstre.

 

Se også:  Øresundsvej station på Frilandsmuseet, 2012 - ....

 

Det kan blive et spændende 2014.

 

 

-  -

 

 

19. november 2013.

 

S-tog på vej ud (1970)

 

DSB Fm 885 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.
(Det er ikke negativet, der er ridset --  det er vognen.)

 - - -

 

DSB Fs 905 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   5. maj 1970.   ^---v

 

DSB Fs 907 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.

 

DSB Fs 910 v. Centralværkstedet i København, på vej til ophugning.   --   4. september 1970.  

 

 

-  -

 

 

18. november 2013.

S-tog på vej ud (1970) og 1:87-modeller på vej ind (2013).

 

På vej ud.

DSB Mm 710 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm 723 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

Bemærk de små hvide "manillamærker" der er bundet til de forreste håndgreb på flere af vognene: Adressen
på ophuggeren.

Bemærk:  De to motorvogne, 723 herover og 724 herunder vender hver sin vej.  Forklaringen følger nederst.

DSB Mm 724 v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

DSB Mm xxx v. Cvk. Kbh. på vej til ophug.   --    4. september 1970.

 

På vej ind.

De tidligere omtalt egne modeller under vejs.

Det har holdt hårdt med at få påbegyndt bemalingen. Jeg var ikke glad ved tanken mens det var for varmt i vejret.

Malingen (med pensel) tørrer næsten mellem hvert strøg - nu går det bedre.  Om det så er lykkedes ???  Foreløbig er
jeg tilfreds - og det er vel -når alt kommer til alt- hovedsagen.

Der resterer dog flere ting endnu: Vinduer, sløjfegreb til døråbning, "glas" i lanterner, kabler på front, koblingskroge og
nogle andre "småting".

 - - -  Vognene i sen efterårssol  --  lange skygger / stor kontrast.

Man kan undre sig over alle løbebrædderne på taget, især i den ende uden strømaftager.  Der var imidlertid adskillige
vogne, måske de fleste, der kørte rundt sådan i slutningen af driftstiden.  De sort / hvide billeder oven- og nedenfor er
udvalgt som illustration / dokumentation.

 

S-tog mod København / Klampenborg,  set fra Carlsbergbroen.   --   11. juli 1967.

Motorvognens forreste strømaftager er afmonteret, men alle løbebrædder er bibeholdt ! ! !  . . .

S-tog mod Vanløse,  set fra Carlsbergbroen.   --   11. juli 1967.

 . . . mens alt er afmonteret på motorvognen her (nærmest).  Mellem disse to "yderligheder" sås flere mellemformer.

Bemærk i øvrigt, at de nærmeste fire vogne er samlet som et "fast" togsæt bestående af motorvogn-mellemvogn-
mellemvogn-motorvogn.  Hertil er koblet (i de travle timer) et to-vognssæt bestående af en styrevogn og en motorvogn.
Samme oprangering ses på det andet foto herover.

 

 

-  -

 

 

17. november 2013.

Søndags-ekstra.

 

Prag.  Sporvogne i massvis.  --   2013.

8728. Prag. Ved Malostranska Namesti.   --   24. oktober 2013.
Bogievogne med thyristorstyring. Af de oprindelig 151 leverede er en enkelt, 8671,  udrangeret efter uheld.

^---v

8708  Prag.  Narodni Nove Mesto.   --   24. oktober 2013.

 

8607  Prag.  Narodni Trida.    --   24. oktober 2013.     Trængsel i de snævre gader.

 

7268.  Prag.  Ved Malostranska Namesti.   --   24. oktober 2013. 

Af de 222 tilbageværende vogne er 9 taget ud af drift og under ombygning eller udrangering.  Typen ombygges til T3R-typen.
De to spor sammenflettes helt op langs hinanden, gennem porten, således at man "sparer" to sporskifter,
derfor signalet (STOP) i højre side.

 

8468.  Prag.  Karlovo Namesti.   --   24. oktober 2013.       En flot by.

Ombygning til denne type sker fra ældre T3-vogne.  Alle de gamle vogne skal ombygges og totalrenoveres til denne type.

 

8280  Prag.  Narodni Trida.   --   24. oktober 2013.

Bogiemotorvogn  med lavgulvsafsnit omkring midterdøren.  Vogntypen (33 stk) er forlænget i forhold til de øvrige T3-vogne. Man har derfor valgt at give vognene en noget anderledes bemaling, så den er let genkendelig i gadebilledet.

 

8274  Prag. Narodni Trida.   --   24. oktober 2013.

 

Prag.  Narodni Nove Mesto.   --   24. oktober 2013.   Sporvogne, sporvogne og atter sporvogne.

 

 

De har dem endnu - både museumsmateriellet og driftsvognene:  

 . . . og hvad fik vi så i stedet for sporvognene:   Dieselos i massevis.

 

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

-  -

 

 

17. november 2013.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Transformatorstation /-tårn,  --   NVE- og Lolland/Falster-udgave.

 

NVE,   Orebo teglværk.

(Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk,    Orebo: Nord for Vedde-Dianalund)

NVE-tårnet i Orebo, her dog omtegnet og med "målestok - 1:87"  indtegnet.      Foto haves desværre ikke.

 

 

Lolland-Falster-udgave.

   <--  2006. Nr. Ørslev.  Ca.1988.   Foto:  Michael B. Vester.

 

 

 

Sandager.    --   Ca.1989.        Foto:  Michael B. Vester.    v-- ^ --v
      . . . . . .

 

Lolland/Falster-standardudførelse.    Skitse: EVP.

 

Udsnit:   (Siden skitsen blev tegnet er jeg blevet klogere (belært  )):

Stærkstrøm er over 50V (det er dér hvor det begynder at blive livsfarligt), og sikkert er det derfor, at 220-230V er stærkstrøm, og burde måske have været benævnt som sådan.  (230V er lavspænding.(men stadig stærkstrøm)).
Over 1000V er højspænding.
AK ja, --de fagudtryk ! ! !

 

(Se også d. 3.  August 2013. (nederst på siden).


 

"Lige til modeljernbanen"

 

-  -

 

17. november 2013.


Endnu flere forsvundne / næsten forsvundne stationer.  --  1999 / 2013.

Hjallelse station.   --   29. april 1999.   Foto. Thomas Kappel.  Stationen blev nedrevet i juli 2002..

 

Pederstrup station i sent aftenlys.  --  29. april 1999.  Foto.Thomas Kappel.  Stationen blev nedrevet i juli 2002.

 

Herlufmagle station under nedrivning.   --   14. november 2013.  Foto.Jan Lundstrøm.   ^---v

 - - -

 

Klarskov station under nedrivning.    --   14. november  2013.   Foto. Jan Lundstrøm.   ^---v

 - - -

 

Tak til

Jan Lundstrøm og Thomas Kappel.   Fotografierne vil blive optaget på siden:  Endnu flere forsvundne stationer.

 

 

-  -

 

 

 

 

16. november 2013.


DSB F 499, 651 og Q 349, Mdt. Gb, Otto Busses Vej, SV og Ma-lyntog -- 1970.

DSB Q 349 og F 651, henstillet til "dø-ning".København Gb, Emballagepladsen.   --   19. august 1970.

 

DSB F 499.  Mdt. Gb. før ophug hos firmaet Petersen & Albeck, Sydhavnen.  --  22. september 1970.  ^---vv

Ophugningsfirmaet Petersen & Albeck ligger lige udenfor billedets venstre kant, på højde med HCØ-værket.

 - - -

 

Lidt længere fremme ad Otto Busses Vej (mod vest) ser der således ud.  Ser / så -- for det gør der næsten stadig.
Træbygningen til højre er væk, og vejen er moderniseret noget, men hovedindtrykket holder vist
Set fra Mdt. Gb.   --   1973.

 

Ma-lyntog ved Svanemølleværket.  Set fra tog i fart på Godsforbindelsesbanen.   --   26. september 1970.

 

 

-  -

 

 

15. november 2013.

DSB  F 494 på vej til ophugning.   --   1970.

 

DSB F 494 ved Maskindepot Gb (Mdt Gb.) på vej til ophugning hos Joseph Levin på Islands Brygge (Amager).

Når man betragter billedet ovenfor, er det næsten som at se illustrationerne til DSB´s lærebog:
"Damplokomotivet og dets betjening" -- forskellige udgaver.

3. august 1970.   ^---vv

 - - -

 - - - og det er ikke evp´s cykel, der "optræder" på alle billederne.

 . . .  

 

Emballagepladsen (fhv.)

Fhv. Emballagepladsen, Gb.  --  "Glemt bokspalle og Q 349 + F 651 i baggrunden.   --   19. august 1970.

 

Nu kunne man måske forledes til at tro, at det var, da jeg skulle fotografere de to lokomotiver, jeg også tog et billede af bokspallen.

Nej, --det var faktisk omvendt.  Last- og bokspaller var på de tider næsten så "flygtige" som æter.  Bedst som man havde dem, så var de væk.  Der blev derfor ofret meget på at holde styr på dem, men . . .  

Der blev derfor -et par gange om året- foretaget en landsomfattende "palleoptælling". Et hold på tre-fire mand på Gb. skulle deles om at besøge alle de større "pallekunder", herunder de tekniske tjenester. 

De tre andre "kontrollører" skulle besøge firmaerne, mens jeg var så heldig, at den tilbageværende "tur" til de tekn. tjenester ikke havde deres interesse. Fint, -det gav en god lejlighed til at komme ud på værkstederne, --helt ud i hjørnerne--, og herunder tale med en masse medarbejdere om dette og hint (og fotografi-apparatet var med hver gang).

På en af turene kom jeg forbi denne bokspalle, der helt sikkert var kommet ud af kurs, og havde været det længe.

Der var mange penge i, at få en sådan palle/ bokspalle i cirkulation igen.

 

-  -

 

 

14. november 2013.


Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen - HHGB + Københavns Sporveje - KS.   1970.

HHGB  M 1.  Grønnehave.   --   28. juni 1970.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

HHGB Ys 91-Ym x.  Grønnehave.   --   28. juni 1970. 
(. . . og hvis nogen spørger !   Ja, --det er evp´s lille Mascot, der har sneget sig med på fotografiet.)

 

KS 854 + 886 (?)   Husum endestation.  31. juli 1970.

 

  

 

-  -

 

 

13. november 2013.


Gedser (+ Nykøbing Fl.)    --   1973.

 

Endnu en gang vil jeg lige nævne, at der IKKE må regnes med en bestemt række-følge blandt de udvalgte fotos her i "Dagens fotos".  Fotografierne bringes efterhånden som jeg finder dem frem og får dem scannet. Til gengæld vil jeg efterfølgende prøve at samle de forskellige "serier" på nogle mere eller mindre relevante undersider.

 

M/F "GEDSER", Gedser-Travemünde-overfarten, ankommer til Gedser . . .   --   30. september 1973.   ^---v

 . . . Den gamle Gedser station ses i baggrunden.

M/F GEDSER (2) blev bygget i 1967/68 hos Schiffbau-Gesellschaft Unterweser AG, Bremerhaven, for rederiet Moltzau Line A/S, Gedser.   Her indsattes den på Gedser-Travemünde-overfarten 1968-1976, hvor den blev solgt til Italien (Napoli) under navnet "Malta Express".

 

Stationsarealet ved og med drejeskiven.  Gedser.   --   30. september 1973.   ^---v

 - - -

 

 

Mo 1990.  Gedser.   --   30. september 1973. 

 

Mo 1805.  Gedser.   --   30. september 1973.

 

LJ Ys 80.  Nykøbing Fl.   --   29. september 1973.

  

 

-  -

 

 

 

 

 

12. november 2013.


Neptun    --   1972 - 73.

 

 

Endnu en gang vil jeg lige nævne, at der IKKE må regnes med en bestemt række-følge blandt de udvalgte fotos her i "Dagens fotos".  Fotografierne bringes efterhånden som jeg finder dem frem og får dem scannet. Til gengæld vil jeg efter-følgende prøve at samle de forskellige "serier" på nogle mere eller mindre rele-vante undersider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ombordkørsel på færgen til Warnemünde. 
Gedser.   --   28. november 1972.  -->

 

 

 . . . . . . . 
Udsigt agterud gennem lyntogets frontrude.  --   28. november 1972.   --   Førerbord, Ms 403.
Færgen  "KONG  FREDERIK  IX",   Gedser-Warnemünde.

 

  Det ses her tydeligt, at der ikke nedenfor er tale om en skotsk færge . . .

Udstødnings-ventilatorer.  Ms  403.   --   28. november  1972.  

 . . .   dem er der ingen måger, der gider flyve efter ! ! ! 

 

Nok ikke just et præmiefoto, men  ! ! !   Som modelbygger må man være der hurtigt, når lejlighed gives. 

Her har der været mulighed for at få et foto (delvis) af ventilatorerne set oppefra, både mens toget, men også ventilatorerne var i ro.  Den skæve vinkel skyldes givetvis sporenes spidsning mod agterstavnen, og for mig
gjaldt det om at få så meget med som muligt - mindre at tage et retvendt konkurrencefoto  --  man ved aldrig -
måske skulle jeg bygge toget en gang. 

Flere år efter blev toget bygget af firmaet HELJAN, og dermed var billedet  mindre aktuelt.

 

Tre-vognslyntogs motorvogn Ms 401 foran færgen "KONG  FREDERIK  IX".  Gedser   --   28. november 1972.

 

Ms 403 - Aa 432 - Ms 404 v. Dybbølsbro.   --   Oktober 1973.

 

Ms 404 - Aa 432 - Ms 403. v. Dybbølsbro.   --   Oktober 1973.

 

(Jeg skal lige gøre opmærksom på, at "Morgen-Dagens fotos" ikke kan forventes at komme på til tiden (kl. 0.00), men den skal nok komme.)

 

 

-  -

 

 

11. november 2013.


Nykøbing F.   --   1973.

Ankommet fra Gedser til Nykøbing F, bød stationen på nedenviste fotos:

Mo 1801.  Nykøbing F.   --   29. september 1973.   ^---v

 - - -

 

Mo 1805. Nykøbing F.   --   29.  september 1973.  

 

Mo 1890.  Nykøbing F.   --   29. september 1973.   ^---v

 - - -

 

Toget videre mod København, trukket af Mz 1435.  Nykøbing  F.   --   29. september 1973.

 

 

-  -

 

 

 

10. november 2013.

Søndags-ekstra.

 

Særkørsel med Prag´sk museumsmateriel.

"Prag Sporveje" Motorvogn nr. 351.   --   24. oktober  2013.   ^---vv

 - - -

 

"Prag Sporveje" Bivogn nr. 1202.   --   24. oktober  2013.

"Prag Sporveje" Bivogn nr. 723.   --   24. oktober  2013.

"Prag Sporveje" nr. 351-1202-723.   --   24. oktober  2013.

 

"Prag Sporveje" nr. 351-1202-723.   --   24. oktober  2013.

 

   

"Prag Sporveje" nr. 351-1202-723.   --   24. oktober  2013.

 

 

De har dem endnu - både museumsmateriellet og driftsvognene:  

 . . . og hvad fik vi så i stedet for sporvognene:   Dieselos i massevis.

 

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

 

 -  -

 

 

 

 

 

 

10. november 2013.

Søndags-ekstra-ekstra. 

Østerlars Rundkirke.   --   1960 / 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Østerlars Rundkirke.

Richs-album: "Vort Lands historie", 1962. -->

 

 

Østerlars rundkirke.   --   15. april 1960.  

 

Østerlars Rundkirke.  Mellemste stokværks (etages) tøndehvælvede fæstnings- og tilflugtsrum i ufredstider.

 . . . Underste stokværk: Kirkerummet og midterpillen med kalkmalerier fra det 14. århundrede.

Bemærk de små lysekroner, --desværre kan detaillerne ikke ses, men falder lige i evp´s smag.

Østerlars Rundkirke.   --   30.  april  2002.   ^---vv

 . . . . . . . . 

 . . . . . . . . 

 - - -

 

"Lige til modeljernbanen"

(. . . og i vore dage, hvor man kan fremstille "alt" i recin eller laserskåret karton ! ! ! )

 

 

Trip-Trap fik desværre aldrig fremstillet den, men souvenir-fabrikanterne kendte (kender) deres tid:

Østerlars Rundkirke,  købt på stedet i 2002. 

Desværre er "modellen" kun ca. 10 cm i diameter, og derfor ikke anvendelig i H0, ja vel  endikke i "N", 1:160.

 

 

-  -

 

10. november 2013.


Gedser   --   1973.

 

Her er vi tilbage i Gedser, hvor vi var for vel en månedstid siden - det sidste Frichs-/Scandia-Ms-lyntog.

 - - -

 

Sporplan anno 1919 over Gedser station og færgelejer.  

Det er ikke nemt at se detailler, --derfor udsnit af stations-området nedenfor.

 

Øverst på nedenstående plan ses den gamle, oprindelige stationsbygning, den store skraverede, rektangulære markering.

 

Detaille af stationsbygnings- og færgelejeområdet.

 

Gedser gamle stationsbygning, "søsiden", set fra et sted midt mellem de to moler.  --  29. september  1973.

 . . . "Landsiden" / perronfacaden.   ^---v

 - - -

 

Mo 1961 + CL.  Gedser.   --   29. september 1973.   ^---vv

 - - -

"Omløb" . . .

 . . . klar til afgang mod Nykøbing F. / København.    ---     Mo 1961 + CL.  Gedser.   --   29. september 1973.

 

Thomas i Mo nr. 1961.   --   29. september 1973.

 

 

-  -

 

 

 

 

9. november 2013.


Gedser   --   1973.

 

Her er vi tilbage i Gedser, hvor vi var for vel en månedstid siden - pga. det sidste Frichs-/Scandia-Ms-lyntog.

 - - -

Sporplan anno 1919 over Gedser station og færgelejer.  

Det er ikke nemt at se detailler, --derfor udsnit af stations-området nedenfor.

Øverst på nedenstående plan ses den gamle, oprindelige stationsbygning, den store skraverede, rektangulære markering.

Detaille af stationsbygnings- og færgelejeområdet.

 

Gedser.   --   29. september  1973. 

Hvis man sammenligner med planen ovenfor, er billedet fotograferet fra den lille (korte) kaj over (i virkeligheden øst for) de to nederste lejer.

Samme leje, men fotograferet i modsat retning.

Ankomst- og afgangsspor set fra den mørkt skraverede midter-mole, mod land.   ^---v

 

 

 - - -

Gedser station, --her set mod vandet / færgelejerne.   --   29. september  1973.

(Er der nogen, der kommer til at sende en tanke til TV-serien MATADOR / Korsbæk station, ankommende tog og "Røde".)

 

-  -

 

 

8. november 2013.


"-så åbner vi"

Det er utroligt, hvad der kan gemme sig i en gammel "skolebog" / lærebog fra Jernbaneskolen hhv. 1959 ("medhjælper-eksamen) og 1963-64 (trafikassistent-kursus - 2. del).

Rødovre S-togsstation.

Så åbner vi:  D.  24. april 1964.

"(...)  Mellem S-banen og Roskildevej mod nord var der i 1953 åbne marker og enkelte villaer, men i sidste halvdel af 1950´erne påbegyndtes her opførelsen af et større boligkvarter med etageejendomme vest for Hendriksholms Boulevard, og senere fulgte højhuse langs Roskildevej.  Også i Hvidovre Kommune mod syd voksede parcelhuskvarterer og højhusbebyggelse frem.

Da  udbygningen  således var  en  realitet,  planlagdes det, at det nye holdested  (Rødovre  station - evp-bem.) skulle  tages i brug
1. maj 1963, samtidig med åbningen af 2. hovedspor til Glostrup og S-banen Glostrup-Taastrup, men mangel på teknisk arbejdskraft og regeringens byggestop fra efteråret 1962 medførte, at holdestedetførst kunne tages i brug 24. april 1964.

Trods sit navn er stationen placeret i Hvidovre Kommune, og kun et halvtag bygget over indgangspartiet ligger i Rødovre. Via en gangtunnel er der forbindelse - over kommunegrænsen -  til banens sydside med villakvarter, etageejendomme og butikscenter.

(...)

Således skriver Morten Flindt Larsen og John Poulsen (bl. a.) i bane bøger´s bog: "S-banen 1934-2009".

Herudover beskrives den lidt specielle udformning af netop denne station, idet det ene (det udadgående) spor -forsøgsvis- var ført op over ekspeditionsbygningen.  Denne udformning var valgt for af sparehensyn, idet man ved at skulle køre opad inden perronen, sparede på bremseklodserne, og efter standsningen, ved igangsætningen sparede elektricitet på vejen nedad.

Af forskellige årsager opgav man dog forsøget, der ikke blev gentaget andre steder.

 

Gavekort.

Reklame for Statsbanernes gavekort, ---datidens "klistermærke" med "tørlim" (som på frimærker) på bagsiden.

 

 

Rejsebureau Rødovre.

Så åbner vi:   Danske Statsbaners Rejsebureau:  Rejsebureau Rødovre,  Magasin,  Rødovre Centrum.

( Som ejer af jorden  omkring det  nuværende  center, havde  Gartner Aage  Knudsen store  visioner for  arealerne.
Inspirationen hentede han i USA og han kunne d. 1. april 1966  åbne Nordeuropas dengang største, overdækkede butikscenter,  Rødovre Centrum. )

 

 

Rundrejse-brochure - 1959.

Sydfynsk landskab.   --   1959.
Danske Statsbaners Rejsebureau.  Elbagade 2, København S.

Rejseregler for rundtursrejser,  1959. . . . . . . . . . . . . . . Tur-eksempel:  Tur nr. 1,  1959.

 

 

-  -

 

 

7. november 2013.

 

"Tag toget"

 

Det er utroligt, hvad der kan gemme sig i en gammel "skolebog" fra Jernbaneskolen hhv. 1959 ("medhjælper-eksamen) og 1963-64 (trafikassistent-kursus - 2. del).

 

 "TA´  TOGET   -   hjem til lillemor. 

(Udsendt af Birkerød station i 1959 til soldaterne der benyttede Birkerød station (Høvelte og Sjælsmark kaserner).

 

 . . . . . . eller . . .

 

"tag toget."  --  1963-64.  (Bemærk strømaftegeren og taget på S-toget - her har den kunstneriske frihed haft frit spil.)

 - - -  

 

Det skal ikke være fotos af Mo-vogne hver dag ! ! !

 

-  -

 

 

6. oktober 2013.

 

DSB litra Mo,  Korsør.    --   1984.

 

ME 1529 fik opgaven at bringe de 5 Mo´ere ud på "den sidste rejse" til Korsør, som de her er ankommet til.

ME 1529 kobles fra og køres væk, mens en af Korsør´s rangermaskiner er ved at gøre klar til ombordsættelse.

Mo 1873.  Korsør.   --   2. oktober 1984.

 

Mo 1876.  Korsør.   --   2. oktober 1984.

Mo 1883.  Korsør.   --   2. oktober 1984.

Mo 1880.  Korsør.   --   2. oktober 1984.

Mo 1885.  Korsør.   --   2. oktober 1984.

Hermed må der være bragt fotos af de fem Mo´ere fra de tre sider, "landsiden" på Helgoland, både forfra
og bagfra og "søsiden" her, set forfra i køreretningen.

Mo´erne rangeres i første omgang bagud, og herefter via et par omlagte sporskifter og spor ombord paa færgen. 
I mellemtiden "løber" jeg op på overgangsbroen til perronerne . . .           Korsør.   --   2. oktober 1984.

 

 . . . for at tage de sidste billeder såvel af Mo 1876 ---^ som af  Mo 1873 ---^, men også de sidste billeder på filmen ! ! !

 

Mo-æraen på Sjælland var SLUT.

 

-  -

 

 

 

5. oktober 2013.

 

DSB litra Mo, Helgoland (Kbh.)--Korsør.    --   1984.

Det er SLUT med Mo´ere på Sjælland. 

Når man ser på de nedenviste Mo-vogne, vil nogle af dem se noget afpillede ud, og det er ikke uden grund.  Faktisk er man ved at samle en stamme af de sidste tilbageværende Mo´ere for at køre dem mod Aarhus, hvor de skal udbydes for ophuggerne.  Derfor har man sikret sig et antal komponenter / reservedele med henblik på at kunne holde liv i de få tilbageværende, der er udtaget til bevaring under en eller anden form - i DSB- eller privat regi.

Nu venter man stort set bare på den ME´er, der skal komme og trække stammen til Korsør.

 

Så kom "maskinen" --  ME 1529 fik opgaven at bringe de 5 Mo´ere ud på "den sidste rejse" til Korsør.

ME 1529 foran en stamme bestående af  Mo 1885, 1880, 1883, 1876 og 1873. Helgoland  --  2. oktober 1984.

 

På turen mod Korsør, hvor jeg havde ophold i Mo 1880, blev der lejlighed til at tage nogle sidste interiør-fotos:

Mo 1880.   --   2.  oktober  1984.

 

 . . . . . . . . 

Mo 1880. Interiør set mod førerrum.  <--  2. oktober 1984. -->  Plads nr. 33. Mo 1880, "min" plads i "Svebølletiden"
- det er dog ikke mig, der har taget sædet med hjem.

 

 . . . . . . .   

^---   Mo 1880.  Førerrum.    ---   2. oktober  1984.  ---^

    

ME 1529 med Mo-stammen, 1885 ..... i Korsør.   --   2. oktober 1984.

ME 1529 kobles fra og kører væk. I baggrunden er en af Korsørs rangermaskiner ved at gøre klar til ombordsættelse.

 

Det er et trist syn at se alle de fine materialer, der går tabt ved en sådan udtagning af driften og efterfølgende ophugning. Ser vi på de "rimeligt ny-renoverede" kupéer og flot betrukne sofaer.  Fra min sidste tid i Maskinafdelingen ved jeg, hvor pragtfuldt dette stof til betrækkene er(var) - det var ikke til at slide op ved normalt, fornuftigt brug - og her bliver det kasseret næsten ubrugt ! ! ! Det samme gælder læderet ovenover - så længe nogle fjolser ikke skærer i det.

I førerrummet, en masse underkomponenter, hverisær funktionsdygtige, el-måleinstrumenter, tryklyft-do m. v.

Sørgeligt. --  Se tidligere - allerede udlagte fotos af henstående Mo´ere i Aarhus (Dagens fotos: Oktober 2013. 17.-20. oktober
).
Når vandalerne først gør deres entré . . . ! ! !

 

Nå  --  "i morgen" kører toget til Aarhus og . . . ! ! !

 

-  -

 

 

4. november 2013.

 

DSB litra Mo, Depotværkstedet Helgoland, København.    --   1984.

Det SLUT med Mo´ere på Sjælland. 

Når man ser på de nedenviste Mo-vogne, vil nogle af dem se noget afpillede ud, og det er ikke uden grund.  Faktisk er man ved at samle en stamme af de sidste tilbageværende Mo´ere for at køre dem mod Aarhus, hvor de skal udbydes for ophuggerne.  Derfor har man sikret sig et antal komponenter / reservedele med henblik på at kunne holde liv i de få tilbageværende, der er udtaget til bevaring under en eller anden form -- i DSB- eller privat regi.

Nu venter man stort set bare på den ME´er, der skal komme og trække stammen til Korsør.

 

DSB Mo 1873, 1876, 1883, 1880 og 1885.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984.   ^---vv

 

 

Mo 1873.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984. 

 

Mo 1876.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984. 

 

Mo 1883.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984. 

 

Mo 1880.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984. 

 

Mo 1885.  Depotværksted Helgoland.   --   2.  oktober 1984. 

 

Så er der klar til afgang - nu mangler kun "Maskinen":  Mo 1885,1880,1883,1876 og 1873.  Depotværksted Helgoland.
2.  oktober 1984. 

 

At de kunne nænne det ! ! !

 

(Fortsættes)

-  -

 

 

3. november 2013.

 

Søndags-ekstra.

 

 

Café  TRAMWAJ   --   Prag,  2013.

 

Et par gamle sporvogne er her endt som en lille café midt på et større torv midt i Prag.  --   Ganske god idé.
Om det er (var) specielt godt, ved jeg ikke, men det var dyrt ! ! !  Næsten dobbelt pris i forhold til andre, mindre restauranter / caféer i sidegaderne.

Ex. Prag-sporvognene 1429 og 2077.   --   22. / 24. oktober  2013.   ^---vv

Egentlig skylder jeg at nævne: Vejret var godt den dag, og gæsterne sad udendørs. Alligevel var der lige
et "gæstfrit" område, hvor jeg kunne tage et diskret foto . . .

Ex. Prag-sporvogn 1429, set udefra . . .

. . . alligevel gik tjeneren og ryddede af efter et mindre selskab, da jeg kom forbi, og kort efter fik lejlighed til
at tage endnu et par "gæstfri" fotos.

 . . . og indefra.  "Restaurationen" ??? . . .

 . . . og "baren" ???

 

Tilsvarende vogne i museumsdrift.

2210-1530.  Prag.   --   22. oktober  2013.   ^---v

 - - -

 

Sporvognscaféen ligger midt på Vaclavske Namesti (Wenzelspladsen). Pladsen er centrum for handel i Prag og byens næststørste plads i kraft af sine 60 x 750 meter.

 

"Lige til modeljernbanen" . . .

 

Næppe vognene, men idéen.

 

  

 

-  -

 

 

 

3. november 2013.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Svaneke fyr. 

Svaneke fyr.   Udateret postkort.

 

 

Svaneke fyr.   --   30. april 2002.   ^^---vv

 

Fyret er solgt og nyindrettet (se nedenfor). Tænk at sidder deroppe i lanternehuset med en kop kaffe / et glas vin.  Hvilken udsigt ud over Østersøen.

 

Så Du DR-TV-udsendelsen om Svaneke fyr for nogle måneder siden ???

 

Fyret var (er) solgt og overtaget af en lille familie - nu skulle det indrettes efter familiens smag.

 

Via DR kom man i forbindelse med et par unge arkitekter, der kom til at stå for indretningen, og deres tanker var laaaangt fra familiens.  Efterhånden kom man overens, og fyret blev ombygget til privatbeboelse.

Det blev bare SÅ  FLOT. 

 

Se evt. udsendelsen her:

http://www.dr.dk/tv/se/bevar-mig-vel/bevar-mig-vel-fyrtarnet-i-svaneke-2-6/

 

. . . og det fine gamle "maskineri" kom på museum i stedet for at ende som skrot.

 

 

 

 

 - - -

 

"Lige til modeljernbanen"

(. . . og i vore dage, hvor man kan fremstille "alt" i laserskåret karton ! ! ! )

 

Behøver jeg at nævne "TRIP-TRAP´s  /  RIKKI-TIKKI´s flotte modeller af danske fyrtårne (Hovedsagelig 1:125, men også mange andre størrelsesforhold, vist ofte bestemt af modellens best egnede "salgshøjde" i dagligdagen.  

Jylland: 

Hvide fyr, Skagen, 1:87,

Grå fyr, Skagen, 1:175,

Hirtshals fyr, 1: 150,

Hirsholm fyr, 1:125,

Hanstholm fyr, 1:125,

Lodbjerg fyr, 1:125, 

Bovbjerg fyr, 1:125,

Fornæs fyr: 1:125, 

Anholt fyr, 1: 150,

Sletterhage fyr, 1:87,

Vesborg fyr (Samsø), 1:100,

Nørre Lyngvig fyr (Hvide Sande), 1:150,

Blaavands Huk fyr, 1:150,

Kegnæs fyr, 1:125.

 

Fyn / øerne: 

Hou fyr (Langeland), 1:100,

Sprogø fyr, 1:100,

Due Odde fyr (Bornholm), 1:125,

Due Odde fyr (nord), 1:150,

Revnæs(Refsnæs) fyr (v. Kalunborg), 1:100,

Nakkehoved fyr (v. Gilleleje), 1:125,

Gedser fyr, 1:87,

Stevns fyr, 1:125,

Møns fyr, 1:100.

 

Hertil:

To indsejlingsfyr fra Ebeltoft, 1:87.

 

Man skal nok være meget heldig i vore dage, hvis man skal finde dem nye/ubeskadigede i forretningerne, men på markeder har jeg set adskillige i mere eller mindre beskadiget stand - men absolut brugelige (skaden kan gemmes lidt af vejen eller de fingernemme kan udbedre dem.)


Skulle de / nogle stadig findes til salg i ovennævnte målestoksforhold, hører jeg gerne derom.

 

 

Ønsker man at læse mere

om danske fyrtårne, er den absolutte hjemmeside Ole Lemvihg´s: http://www.fyrtaarne.dk/

 

-  -

 

 

3. november 2013.

 

Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane  --  FFJ.   --   Diverse opsamling.

Aalborg, set fra luften.  Postkort stemplet  1967.

 

Limfjordsbroen.  DSB´s årsskrift 1955, og nedenunder i 1958. 

Begge fotos er set fra Nørresundby mod Aalborg, -- forgreningssporskiftets tunger anes lige i forgrunden (og sporskiftelygten nedenfor) --  der er skifter til/mod Frederikshavn.

 

Limfjordsbroen. DSB´s årsskrift 1958.

 

Oversigtskort over Nørresundby.  1964.  

Sporet mod højre / øst er FFJ-strækningen mod Sæby/Frederikshavn, mens sporet mod venstre / vest er hhv. DSB-strækningen mod Hjørring / Frederikshavn og FFJ strækningen mod Fjerritslev.  

Fra DSB-stationen i Nørresundby fulgtes de to baner side om side til skillepunktet i Voerbjerg.

 

Desværre har jeg ikke fotos fra denne station.  Det kunne være interessant om et par af "de store , gamle jydske jernbanefotografer" ville donere / dele et foto eller to med os her på siden.

 

FFJ. Voerbjerg trb. (andre steder også benævnt Vaarbjerg).

 

FFJ. Halvrimmen.

 

Illustrationerne vil blive optaget på FFJ-siden snarest.

 

 

-  -

 

2. november 2013.

 

FFJ-skinnebusser,  Aalborg.   --   1963.

 

 

FFJ Sm 2.  Aalborg.   --   18. august  1963.   ^---v

 - - -

 

FFJ Sm 9.  Aalborg.   --   18. august  1963.

 

FFJ Sp 1.  Aalborg.   --   18. august  1963.   ^---v

 - - -

 

FFJ Sp 5.  Aalborg.   --   18. august  1963.

 

-  -

 

1. november  2013. 

(Mens vi venter på den ME´er, der skal køre Mo´erne til Korsør (Aarhus), ser vi lige på nogle Aalborg Privatbaner-fotos.  --  Tænk på seerne i vest . )

 

Aalborg Privatbaner  -  APB (ANSJ, AHB , AHJ og FFJ) 

 

Rullende materiel.  --   1963.

FFJ 31.   Aalborg.   --   18. august 1963.

FFJ 35.  Aalborg.   --   18. august 1963. 

 

APB M1.  Aalborg.   --   18. august 1963.    ^---v

 - - -  

 

FFJ QF 278.  Aalborg.   --   18. august 1963. 

 

FFJ  QF 288 (?).  Aalborg.   --   18. august 1963. 

(Det var "godtnok" også elendigt vejr den morgen, men når man kommer helt fra København, --så er der ikke tid til at vente på bedre vejr.)

 

 

-  -


Forrige side: December 2013.
Næste side: Oktober 2013.