.

 

(Som det er skrevet ved andre sider: Dette er ikke den hele og fulde historie om hverken Warszawa eller om deres sporveje. Det er et uddrag af mine fotos fra en tur med Sporvejshistorisk Selskab / Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm suppleret med diverse  fotos og oplysninger. Måske er der i dette tilfælde ikke så mange tekstmæssige oplysninger. De hjembragte bøger om emnet er alle på landets sprog, men jeg har endnu ikke levet så meget på polsk, at jeg magter sproget.

Hvor gerne jeg end ville, så er det også umuligt, både at nå fotografering af (alt) rullende materiel, materiellet i repræsentative områder af hele byen, metroen og måske også een eller et par jernbanestationer, på een dag. )

 

 

 

Warszawa.

 

 

Hele byen Warszawa´s historie skal ikke gennemgås her, men måske ganske kort lidt af den del af den som har betydning for de sporvogne og de omgivelser de kører i, når man besøger byen i dag (2011). 

Som alle sikkert ved, er Warszawa hovedstaden i Polen og den ligger på begge sider af floden Wisla med størstedelen på den vestre, højtliggende side af floden Wislas. Omkring 1925 havde de vestlige bydele ca. 730.000 indbyggere. 2 broer førte over floden til bydelen/forstaden Praga på den anden side. I 1939 opgives indbyggertallet til 1,3 mill.

 

Politisk, økonomisk og kulturelt centrum, internationalt trafikknudepunkt for både jernbaner, lufttrafik og skibsfart via floden. Fremstilling af alt fra store maskiner til små, fine optiske artikler. Universitet, videnskabelige institutioner, højere læreanstalter og museer huser byen også.

 

Nogle fotos fra Warszawa inden 2. verdenskrig . . .   ^---v

 . . . og alt dette skal udslettes som resultat af een gal mands handlinger ! ! ! (men se om verden er blevet klogere ! ! ! )

 

Under 2. verdenskrig blev 70-80 % af byen ødelagt, dels ved tyske bombardementer i 1939, dels under den polske opstand i august-oktober 1944. Hvad der ikke allerede var sønderbombet i 1939, blev ødelagt i 1944, og somme steder ses ødelæggelsesprocenten opgivet helt op til 95-98 %.

 

Ved slutningen af 2. verdenskrig var der ikke meget at bygge på, måske lige ud over plads.

Ser man i vore dage på Warszawa Centrums mange høje, moderne bygninger i stål og glas, er det tydeligt, at der her er tale om erstatningsbygninger for noget, der var en gang, men inden . . .

 

Rynek Starego Miasta-pladsen som den så ud i 1947.  ^---v  Samme plads og måske samme husrække som nedenfor.  

 

Tv: Genopbygning i 1949 på Rynek Starego Miasta-pladsen og som de samme huse fremtræder i 2011.

Th: Hvis man ser godt efter, kan man sikkert genfinde de samme bygninger i 2011.  Selvom bygningerne er fotograferet fra hver sin side af pladsen, kan bygningerne sikkert identificeres fra venstre mod højre.

 

En virkelig storstilet genopbygning har fundet sted efter krigen, idet store dele af den gamle bydel, lidt nord for centrum, er genopbygget med det gamle udseende fra før krigen.  Ved hjælp af gamle tegninger og fotografier er bydelens facader genskabt så de til forveksling ligner de gamle bygninger, men bag facaderne er husene genopbygget efter de gældende normer på genopførelsestidspunktet.  Indbyggertallet var omkring 1975 ca. 1,33 mill. indbyggere.

 

   

Det efter krigen russisk opførte Kultur-center. Man kan nok diskutere dets arkitektoniske skønhed ved dagslys, men efter mørkets frembrud er synet et ganske andet, og det er et herligt "fyrtårn" at pejle efter, når man som ukendt går rundt i inderbyen. Det er ikke mange steder, man ikke kan se det ved næste sidegade.

 

Det er unægtelig et andet indtryk af byarkitektur man får, når man ser billeder fra årene efter 2. verdenskrig:

Swietokrzyska.  -  Maj 2011.

 . . . og . . .

Skæringen (ude af niveau) Al.Jerozolimskie - Al Jana Pawla II.   Det er ikke altid lige nemt at være sporvognsnørd.

 

 . . . Nyt og gammelt mødes.  Pladsen og rundkørslen, Pl. Zbawiciela, har fået nye spor, men gaden til venstre, Nowowiejska, er under nylægning. -  Det er vel nok bygningen til højre, der passer bedst til sporvognene her.

Vedr. udgravningen i billedets venstre kant: Se lidt længere nedenfor på siden: "Et hul i jorden".

 

Rondo de Gaulle.  ^---v  - - - - - - - - - - ( Rondo = Rundkørsel )

Nydelig, flot bygning, men det var dens forgænger(e) sikkert også, og så kunne denne bygning have været opført længere ude i udviklingsområderne i byens udkant.

 

Bemærk den flotte ranke palme.  Man kan undre sig over, at en palme kan overleve her ! ! !  - - - Den er kunstig (plastik).

Al Jerszolimskie, ved Rondo de Gaulle   ^---v

 . . .  

Et enkelt hjørne af pladsen ved Rondo de Gaulle ser dog stadig lidt originalt ud.

 

  

 

Et hul i jorden ! ! !

Under min solo-fototur i byen fredag d.  20. maj kom jeg forbi Zbawiciela-pladsen, som netop da var under renovering, bl. a. med anlæg af nye sporvognsskinner, men . . .

Pladsen og rundkørslen, Pl. Zbawiciela, der ses i baggrunden, har fået de første nye spor, men gaden her og bag fotografen, Nowowiejska, er stadig under nylægning . . .

 

. . .  Der ventede en overraskelse "henne om hjørnet, nede i --jorden" ! ! !

Til -også- min overraskelse så jeg en stor betonklods, som tydeligvis lå i vejen for det kommende sporarbejde.

 

Hjemkommen til Danmark fandt jeg -på nettet- dette arbejde omtalt i en polsk avis, hvilket -oversat bedst muligt- lød således:

"Zbawiciela-pladsen er et af Warszawas meget trafikerede kryds, og her er sporvognsskinnerne i øjeblikket er under renovering (maj 2011 evp-bem). Vejarbejdere, der er ved at anlægge et nyt spor, har netop afdækket en tysk bunker på pladsen. Bunkeren daterer sig tilbage til 2. verdenskrig.

Byarkæolog Barbera Piotrowska udtaler til en lokal avis, at det var en overraskelse, at finde en sådan stor og massiv betonkonstruktion.  Hun ville, sagde hun til avisen, rekvirere specialister, for at få frigjort og flyttet
<--------   bunkeren, og den vil herefter komme på museum.

Woiciech Krajewski, medarbejder ved det polske "Museum of the Polish Army", oplyser, at det er en af 80 bunkers bygget af de besættende tyske nazi-tropper i slutningen af 1944, som en del af deres forsvar mod de fremrykkende  sovjetiske styrker.  Omkring 30 af dem er bevaret forskellige steder i Warszawa.

Han oplyser, at den næsten afdækkede 3 meter dybe bunker er værd at bevare, for at gøre det nemmere for beskuerne at forstå den brutale tyske occupation af Polen, som varede fra 1939 til 1945.

Dette er en genstand af historisk værdi, som det ville være en skam at ødelægge. Det er interessant, at man kan gå ned af nogle trin og ind i bunkeren. Vi vil nu arrangere den således -indvendigt-, som den så ud under krigen."

 

På ovenstående foto fra 1954 er der ikke meget at se til en bunker. Den skulle ligge i jorden lige udenfor kantstenen, lidt bag lastbilen.  Dengang var der også hegn uden om området, men her dog for at lede fodgængerne uden om huset, hvor der var reparationsarbejder/genopbygning i gang ! ! !

Fotografiet er taget fra tårnet til kirken Kosciół Najświętszego Zbawiciela .

Foto:  Foto. Zbyszko Siemaszko. --- Billedet ses i bogen: "Warszawa W powojennym KADRZE", som vi fik overrakt i forbindelse med særarrangementet på besøgets førstedag.

  

 

- - -

 

   

Litteratur/Kilder:

 

"Warszawskie tramwaje elektryczne - 1908-1998 hhv. 1908-2008" (et firebindsværk, 6 kg, som flere af os købte for kr. 200.-)    -  ISBN 83-907574-0-0 hhv. 978-83-923702-0-8 

"Warszawa W powojennym KADRZE", som vi fik overrakt i forbindelse med særarrangementet på besøgets førstedag.  Zarzad Transportu Miejskiego. 2010.  ISBN 978-83-63308-21-7.

"ATLAS tramwajow". Arkadiusz Lubka Marcin Stiasny. 2011.  978-83-920784-6-3.

 

 

 

- o 0 o -