31. oktober 2015.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2015.

Så kom der etageadskillelsesbjælker op ! ! ! . . .

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.
I forgrunden det lille spisekammer og til højre køkkenet.  --   29. oktober 2015.   ^---vv

 . . . og nej, der er ikke (også) brugt "Knold-og-Tot-lim" i samlingerne - alene "blad- og boltsamlinger" som den slags kaldes i fagkredse.  I "hullet" bag fodremmen skal trappen til 1. sal sænkes ned.   ^---vv


Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   29. oktober 2015.

 

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-station-pa-frilandsmuseet-2014  m. fl.

 

 

 

 

30. oktober 2015.

Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2015.

Så kom der etageadskillelsesbjælker op ! ! ! . . .

 . . . over ventesalen.   --   Frilandsmuseet.   --   29. oktober 2015.   ^---vv

Her er alle de med rødt markerede bjælkeender -ved stationens sydgavl- på den i går viste tegning.   ^---v

 - - - 

Tv:  Ventesalen og udsigt mod resten af Stationsbyen.  Over stationen -til højre- Stadager Brugsforening.

 

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-station-pa-frilandsmuseet-2014  m. fl.

 

 

 

 

29. oktober 2015.

Nu sker der noget ! ! !   --   Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2015.

De første bjælker er læsset og klar til transport til stationsbygningen "længere henne" i Stationsbyen . . . 
Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   26. oktober 2015.   ^---vv

 

 

 

 . . . Som det ses: Kvisten er ikke klar endnu --  den mangler endnu en "kærlig hånd", . . .

 . . . og denne "bjælke" kommer slet ikke med.

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   26. oktober 2015.

 

 

Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-station-pa-frilandsmuseet-2014  m. fl. 

 

28. oktober 2015.

Nu sker der noget ! ! !   --   Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2015.

Ikke alle bjælker havde det lige godt efter 100 år som "etageadskillere" i stationsbygningen på Amager. Bjælkerne
i stationsbygningens syd-ende var især slemt medtaget, og der måtte "skares" (udskiftes med nyt træ) på samtlige bjælker i syd-enden.

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   26. oktober 2015.   ^---vv

Flot arbejde -- de har vist prøvet det før ! ! !   ^---v


" I. Skare,

en. [ˈsga·rə] flt. -r. (glda. d. s., sv. skara, oldn. skari, eng. share, (an)del (oeng. scearu), mnt. schare (nht. schaar), osax. scara; i no. dial. ogs. i bet.: lag, række af ting sammenlagte saaledes, at den ene kant berører den anden, jf. u. II. skarre; (...) "

(Ordbog over det danske Sprog)

Bjælke nr. "VII ø" - - - - - v . . . . . . . . . . . . . . . . . Øst

Den "skarede" bjælke  "II v" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^---v   Bjælkerne er "skaret" fra de røde mærker og ud.Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-station-pa-frilandsmuseet-2014  m. fl.


  

 

27. oktober 2015.

Nu sker der noget ! ! !   --   Øresundsvej st. på Frilandsmuseet.   --   2015.

Som bekendt skal man ikke vende ryggen til bar jord i ret lang tid, førend denne jord springer i skov  --  Således også her ! ! !

I 2006, da elementerne til stationen blev kørt fra Amager til Frilandsmuseet i Lyngby, kørte en traktor med skraber rundt her og ryddede hele området for plantevækst ! ! !

Øresundsvej st.  Frilandsmuseet.   --   26. oktober 2015.   ^---vv

Desværre er det ikke for at lægge spor, at der ryddes.  Alligevel er der "lys forude", idet der ryddes for plantevækst for at man kan komme til med den kran, der om kort tid skal komme med stationens trappe, der i sin tid blev udtaget som een enhed, og nu -tilsvarende- skal sænkes ned på plads.

 - - - 

De sidste forberedelser er foretaget.  --  I dag, d. 27. oktober 2015, ankommer en lille vogn med de første bjælker til etageadskillelsen over ventesalen  ------>  her til højre i billedet. --------------^


Umiddelbart er det jo bare "at smække" de bjælker op på murene, --men nej.   De skal naturligvis ligge i vatter, men de skal også ligge med samme indbyrdes afstande, som da de lå på stationen på Amager for efterhånden 10 år siden. Bjælkerne skal -som jeg forstod det- ligge så nøjagtigt, at man næsten rammer de samme sømhuller igen, når man senere skal lægge gulvbrædderne op senere.


Se tidligere indlæg om stationens genopførelse:

http://evp.dk/index.php?page=oresundsvej-station-pa-frilandsmuseet-2014  m. fl.


  

 

26. oktober 2015.

Sporvejen i Magdeburg.   --   2015.

MVB 28,  Junkerspark.  Magdeburg.   --   23. oktober  2015.   ^---v

 

 

MVB 30,  Junkerspark.  Magdeburg.   --   23. oktober  2015.

 

MVB 30 + 1307  Junkerspark.  Magdeburg.   --   23. oktober  2015.   ^---v

 

 

 


21. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)
 


Ganske vist er det et flot fyrtårn og absolut den bedste placering for et sådant, på øens højeste punkt, men tænk at anbringe det midt i et oldtidsminde - ruinerne af Valdemar den Store´s borg til forsvar mod Venderne.

Sprogø har "lagt ryg" til lidt af hvert i tidens løb:  Her resterne af et par tyske kanonplatforme fra 2. verdenskrig.Dyrelivet.

Som det sikkert er bekendt, var der store problemer omkring beskyttelsen af Sprogø´s -på mange områder- meget specielle dyreliv.  Specielle dyreliv, --fordi øen har været så afsides og ensomt beliggende i alle de mange år.
Klokkefrøer, grønbrogede tudser med mere skulle beskyttes, både under de store bro- og tunnelarbejder, men også senere, når øen --DESVÆRRE-- absolut skulle forbindes med "ny Sprogø".

I de seneste år er der kommet endnu et "dyrelivsproblem" til øen.  Den almindelige danske grønne frø, er ved at fortrænge den grønbrogede tudse ! ! !

Frø-spærring (det nederste  af afspærringen).  Sprogø.   --   25. september 2015.   ^---v
Når man forsøger at "læse op" på området, synes mange oplysninger om dyrelivet --omkring f. eks. frøerne-- at være enten uheldigt formuleret, ret upræcise eller temmelig forskellige, alt efter kilden.
Een ting synes at gå igen, at dyrelivet tog et gevaldigt dyk under byggearbejderne -selvom der var etableret spærringer,- men også, at der -efter byggearbejdernes afslutning- atter er sket en betydelig opblomstring.

Under besøget fik vi fortalt om f. eks. den grønbrogede tudse, at der ved seneste optælling, ganske vist var et stort antal tusinde tudser indenfor spærringerne,  --men der var dobbelt så mange udenfor ! ! !
 

Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."

 -

 

22. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)
 

Uden mad og drikke . . . 

 

Til trods for tre hjerter i den svære dør, er der ikke tale om et gammeldags lokum, men om øens datidige forrådskammer.  

 
 

Tørt og altid en lav temperatur omkring 7-8 grader.

 

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."

 -

 

23. oktober 2015.

Trsfst. SEAS 298.Højerup.   --   2015.

 

SEAS 298.  Højerup.   --   4. august 2015.   ^^---vv

 

 - - - 

 

 -


24. oktober 2015.

SEAS.  Vestre Duevej.  Solrød.   --   2014.

  

Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.

 . .  

 . . . . . . . . . . . . . .  

 Vestre Duevej.  Solrød.  Maj-juni 2014. Foto: Carsten Lundsten.


Tak til Carsten Lundsten.

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -


Søndag d. 25. oktober 2015.

??? Måske ???

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)
 


Dekoration ved søen foran hovedbygningen.   --    25. september  2015. 
 
Til venstre: Lidt af den i går omtalte lille sø med grønbrogede tudser.
 

Østlige længe.  Til højre ses opkørselen til fyret.   --    25. september  2015. 
 

Fyret set fra "pigehjemmet".   Der er egentlig nok længere afstand mellem optagelsessted og fyr, end man lige tror. Se evt. et luftfoto    --    25. september  2015. 
 

Opkørselen til fyret - "bjergkørsel"  .   --    25. september  2015.   ^---v

 

Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."

 -

 

19. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)
 Hovedbygningen fra 1923, set fra syd og som man engang så den fra Storebæltsfærgerne.  ^---vv  25. sept. 2015.   

Tænk, hvis man fik mulighed for at tilbringe en uges ferie dér.  


 

Hovedbygningen fra 1923, set fra syd.   --    25. september  2015. 
Søen her oplystes at være tilholdssted for en koloni af grønbrogede tudser, hvor andre af øens søer huser bl.a. klokkefrøer, --de frøer, der skabte så megen røre, da Storebæltsforbindelsen skulle bygges.
I det hele taget har frøer og tudser været -og er stadig- et naturpleje-mæssigt problem ! ! !
 

Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."

 -

 

Søndags-ekstra.

18. oktober 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 2.   --   Oktober 1969.

Linie 2´s næstsidste dag. 

KS 887,  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v

KS 887, (forrest KS 836.)

Bemærk afspærringen og nederst i højre hjørne, hvor kantstenen "skifter spor" ---^

Fra "i overmorgen" (søndag d. 20. oktober 1969), er sporvognen fortid her, og busserne skal nu køre højre om Brønshøj´s gamle gadekær og komme ind "ad køkkentrappen" fra Krabbesholmvej.


KS 863 ??? Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

 

Folkerumsbygningen m. cykelskur -- een har dog taget bilen til arbejdet. Brønshøj Torv.  --  18. oktober 1969.

 

. . . og hvad har vi nu:  Dieselos i massevis.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

18. oktober 2015.

Stevns fyr.

Stevns fyr.   --   1. september  2015.   ^---vv

 

Det gamle fyr . . . 

I 1818 tændtes der lys i en udbygning på fyrmesterboligens gavl. Her blev der blev monteret et roterende spejlapparat, der på grund af Stevns klint´s højde, dengang var tilstrækkelig højt til at kunne ses langt ud over vandet.

Det første fyr,  som var indrettet i gavlen af fyrmesterboligen.   ^---v

Det gamle Stevns fyr.   --   1. september  2015.

 Et kik ind gennem glasset foran linserummet.

Fra 1878 var det forbi med den tid, hvor fyrmesteren blot -i sine sutter- trissede hen i gavlen af boligen, for at tænde fyret.  Fra da måtte han have træskoene på og over på den anden side af "fyrvejen" og de ca. 100 trin op i fyret, når det blev mørkt -- eller lyst.

Se også  http://www.fyrtaarne.dk/  her finder Du ALT hvad Du kan ønske at vide om danske fyr.


Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)

 

 -

 

18. oktober 2015.

 

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 


Sprogø.  Den nordlige og østlige længe.   --   25. september 2015.


 Den østlige og sydlige længe.   --   25. september 2015.

 

Tænk, hvis man fik lejlighed til at tilbringe en uges "ferie" dèr.  

 

Sprogø og Romsø må være noget nær Paradis på jord.

Nordlige længe - set mod nord.   --   25. september 2015.


Den vestlige længe.   --   25. september 2015.


Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -


17. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 

 

I 1822 opførte postvæsenet den grundmurede sydfløj, der står den dag i dag (følger -- evp). Bygningen blev opført som nødhotel for rejsende, der ufrivilligt strandede på Sprogø. Som sådant virkede bygningen når Storebælts is ved vintertide lukkede for sejlads, og man måtte gå over til transport med isbåde.


En sådan rejse kunne udvikle sig til en både langvarig, men også farlig affære. I sådanne situationer kunne det være nærmest livsnødvendigt, at man havde et sted på Bæltet, hvor man kunne komme i land, hvis forholdene ikke tillod vidererejse.

I 1883 overtog Statsbanerne såvel Sprogø som Isbådsstationen. I de sidste år af isbådsstationens tilværelse som sådan, benyttedes den af Statsbanerne som feriehjem i sommertiden.

Dette kunne dog ikke vare ved, og i 1923 fik en mand ved navn Christian Keller overdraget bygningen til indretning af et hjem for 22 yngre adfærdsvanskelige piger. Keller havde allerede i 1911 oprettet et tilsvarende hjem for yngre mænd på øen Livø i Limfjorden, under navnet ”De Kellerske Anstalter”.

 

 

De nordlige længer - de, der ses fra jernbanen og motorvejen.   --   25. september 2015.  "Vi" går ind ad porten t.h.

 . . . og kommer ind på øens/bebyggelsens store lukkede gårdsplads.   ^---vv

 

Sprogø.  De nordlige længer.   --   25. september 2015.

 

Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -

 

16. oktober 2015.

Amagerbanen.  

Apropos Amagerbanen og Øresundsvej station:  Latrintog.

(Nogle af de næste dages fotos ligger allerede på AB-siderne, andre ikke, men alle trænger til et lidt større format, som vore dages hurtige forbindelser giver mulighed for.  Dette må jeg -langs hen ad sporet- prøve at råde bod på.)

Latrintogsvogne ("Chokoladevogne").   --   1912.

 

Latrintogsvogne under tømning . . . 

 . . . her på Tømmerup station i 1917.


Det kunne være på markerne her omkring, at latrinen er kørt ud.  

Kortet er fra omkring 1950, men da billederne blev optaget, var der ikke tænkt på lufthavn.

Disse tanker opstod senere, og den lille landsby Maglebylille, øst for Tømmerup, blev brutalt jævnet med jorden
-i fremskridtets ”hellige” navn- og tilbage er kun navnet og nogle få bygningstegninger af enkelte huse, som -vist- nogle arkitektstuderende fik opmålt og tegnet umiddelbart inden nedrivningen.

 

Se et udpluk af Maglebylille-tegninger her:   http://mittaarnby.dk/maglebylille.html

 

 

 -

 

15. oktober 2015.

Amagerbanen.  

Apropos Amagerbanen og Øresundsvej station:  Latrintog.

(Nogle af de næste dages fotos ligger allerede på AB-siderne, andre ikke, men alle trænger til et lidt større format, som vore dages hurtige forbindelser giver mulighed for.  Detjævnet ved jordente må jeg -langs hen ad sporet- prøve at råde bod på.)


En af de karakteristiske "Lortevogne", DSB litra ZD, under påfyldning på "Lortemøllen" ved Amagerbro station.


Indkørselspartiet (Hejredalsgade) med DSB-sporet fra Københavns Godsbanegård.


Natrenovationsvognene ankommer med "varer" til "møllen" . . . 

 . . . hvor vognene til videretransporten på Amagerbanen holder (mere eller mindre oprangeret).

 

 -

 

 

14. oktober 2015.

Frilandsmuseet, Øresundsvej station.   --   2015.

Som tidligere nævnt er murene nu ført op i fuld højde, parate til oplægning af etageadskillelse og rejsning af spær.


Døråbningen fra ventesalen til stationskontoret og -helt i baggrunden- stationsforstanderens stue.  
Til venstre ses det halve af billetlugen.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.


"Et tilbageblik" --  hvis man vender sig om:  Indgangsdøren fra perronen.  Overliggeren havde et par svære sætningsskader på Øresundsvej. De er rettet op nu, men det anes, hvor de var.


Noget af det første der skal ske, er nedsænkning af trappen til første sal. Den blev på Amager udtaget i eet stykke - et stort stykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De klargjorte skillevægge - nu venter vi bare på bjælkerne og senere spærene.

Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

 -

 

13. oktober 2015.

Frilandsmuseet, Stenstruphuset.   --   2015.

"Frilandsmuseet har i 2011 fået støtte fra skibsreder Carsten Brebøls Fond til opsætning af den gamle degne- og enkebolig fra Stenstrup på Sydfyn. Det knægtbyggede gavlhus, der daterer sig tilbage til 1600-tallets slutning, har ligget på magasin på museet i hen ved 70 år. Det blev i 2013 fundet frem og set efter. I 2014 vil museets håndværkere arbejde på genopførelsen af huset. Huset bliver rejst i museets fynske afdeling. Det vil komme til at ligge skråt overfor gården fra Lundager og ved siden af smedjen fra Ørbæk.

I 2014 kan arbejdet følges på tæt hold når tømrerne tilvirker bindingsværket og tækkere, murere, malere og snedkere derefter går igang. Huset står færdigt i det ydre i 2015. Derefter begynder arbejdet med indretningen. Museets håndværkere arbejder på huset til "Håndværkets Dage".

Tanker er at indrette huset til formidling med og for alle sanser. Derfor kaldes huset indtil videre for "sansehuset". Her skal det være muligt at ligge i alkoverne, lave mad på det åbne ilsted, arbejde og spise ved langbordet, have gæs i gåsebænken og meget mere."

("Sakset" fra Frilandsmuseets hjemmeside).

Stenstruphuset.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

Huset, der har optaget en meget stor del af museets håndværkeres tid, er nu færdigt (udvendig), og indretningen af de enkelte stuer kan begynde (med andet personale).

 

Derfor skulle det nu igen være tid for lidt byggeri på:

Øresundsvej station.

Øresundsvej station.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.   ^---vv      Som stationen så ud i dag,  . . .

 . . . men det forlyder, at indenfor de kommende uger skulle oplægningen af etageadskillelse og opstilling af spær blive påbegyndt, for at man kan få stationsbygningen under tag (desværre -foreløbig- kun bliktag som retiradebygningen) inden den tilstundende vinter.   ^---v

Øresundsvej station, retiradebygningen.  Frilandsmuseet.   --   12. oktober 2015.

 

 -

 

12. oktober 2015.

Champignon-læ-skure (mindre udgave).   --   2015.

Jonstrupvangvej.  Værløse.   --   7. oktober 2015.  ^---vvJonstrupvangvej.  Værløse.   --   7. oktober 2015. 

Lige til modeljernbanen.

 -

 

Søndags-ekstra.

11. oktober 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 2.   --   Oktober 1969.

Linie 2´s næstsidste dag. 

KS 836.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v


KS 868.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

KS 887.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.

 

. . . og hvad har vi nu:  Dieselos i massevis.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

11. oktober 2015.

Herstedvester kirke.

(Fortsat fra 23. og 30. august samt 6. 13. 20. og 27 september samt 4. 6. og 11. oktober 2015.)

Herstedvester kirke. (Tegninger: Nationalmuseet.)Herstedvester kirke,    --   10. august 2015.

SLUT.
 

Lige til modeljernbanen.

Bemærk at seriens tegninger fra 1925 ikke nødvendigvis viser den aktuelle tilstand; men udvendigt holder de vist.

 
På dette link --->  kan man se videoen af denne kirke:  https://www.youtube.com/watch?v=nmmNiTc1fKU    En fin "lille" video på 14 minutter med en masse interessante fotos eller små video-film af f. eks. klokkeringning.
 

Tak til Jesper Herbert-Nielsen for velvillig hjælp med fremskaffelse af tegningerne af kirken, samt til Henrik B. Thomsen for det tilsendte link.

 

SLUT

 -

 

11. oktober 2015.

Champignon-læ-skure (mindre udgave).   --   2015.

Mål-skitse over læ-skur ("forenklet udgave") med lige bagvæg og "løs", påskruet bænk.   --   Mål: Cm i 1:1.

NBNBNB:  Ovenstående må betragtes som en mål-skitse.  Se godt på de vedhæftede fotos for endeligt udseende.
I øvrigt ikke nem at måle op, da der -stort set- ikke er to parallelle eller modstående flader og alt med runde hjørner.

Til gengæld skal det også bemærkes (modelmæssigt), at de to sider er lige og parallelle, uanset at foto nedenfor synes at vise noget ganske andet.  Dette skyldes dels perspektivet, dels de indad buende kanter.

"Jonstruphøj",  Jonstrupvangvej,  Værløse.   --   7. oktober 2015.   ^---vv

 

"Jonstruphøj",  Jonstrupvangvej,  Værløse.   --   7. oktober 2015.

Lige til modeljernbanen.

(Fortsættes)

 -


10. oktober 2015.

Champignon-læ-skure.   --   2015.

Der kom en mail:

"De er så almindelige, at man kan fodre grise med dem - her vestpå.
Jeg tager lige et par fotos af de 3, der er nærmest vores klubhus:
Lindbjergmarkvej 7, Lindbjergvej/Hungerbjergvej (...) og Krusbjergvej 52 (...)."

Lindbjergvej nær kryds med Hungebjergvej.   ^---vv   September 2015.  Foto: Flemming Ormstrup. Ølgod.

 

 

 

. . . og her er så . . . 

 . . . begyndelsen til modelfremstilling af den mindre type læ-skure med lige bænk.  Ved denne serie, er der tale om en type med "løs" bænk, der er indsat i skuret efter dettes færdiggørelse.  Denne type er formentlig den nemmeste at bygge "støbe" i det tidligere omtalte kaffefilterpose-papir, fordi skurene har glat bagside.

Når tiden kommer til den anden type med fast bænk, kan samme form formentlig stadig benyttes (de ydre mål synes at være ens/næsten ens), men der skal skæres/saves et stykke ud af bagsiden, svarende til bænken.

Ved siden af den første "prøvestøbning".  

 

Lige til modeljernbanen.

Tak til Flemming Ormstrup.

 

 -

 

9. oktober 2015.

Champignon-læ-skure (mindre udgave).   --   2015.

Der kom en mail:

"De er så almindelige, at man kan fodre grise med dem - her vestpå.
Jeg tager lige et par fotos af de 3, der er nærmest vores klubhus:
Lindbjergmarkvej 7, Lindbjergvej/Hungerbjergvej (...) og Krusbjergvej 52 (...)."

Lindbjergmarkvej.   --    7. september 2015.  Foto: Flemming Ormstrup. Ølgod.   ^---vvLindbjergmarkvej.   --    7. september 2015.  Foto: Flemming Ormstrup. Ølgod.

 

Lige til modeljernbanen.

 

Tak til Flemming Ormstrup.

 -

 

 

8. oktober 2015.

 . . . og så lige et par "rigtige" jernbane-trinbræt-læskure.   --   2015.

 

Hjem med dagens skoletog ! ! !

HHGB.  Skibstrup trinbræt.   --   5. oktober 2015. HHGB.  Karinebæk trinbræt.   --   5. oktober 2015. HHGB.  Horneby Sand trinbræt.   --   5. oktober 2015. HHGB.  Kildekrog trinbræt.   --   5. oktober 2015.  

 

HHGB.  Søborg trinbræt.   --   5. oktober 2015.HHGB.  Stæremosen trinbræt.   --   5. oktober 2015. 

 

Lige til modeljernbanen.

Se evt. også:  HHGB - Stationer

 

 -

 

7. oktober 2015.

 . . . og så lige et par "rigtige" jernbane-trinbræt-læskure.   --   2015.


Nydelige, elegante små læskure med bænke på begge skurets sider, så er der ikke læ på den ene side, er der gode muligheder på den anden side.

I mindst eet tilfælde står det således, at det vender den ene side mod ba- nen, og den anden side mod vejen/ busserne.HHGB. Vindfløj.  Grønnehave station.   --   5. oktober 2015.


 

HHGB. Højstrup trb.   --   5. oktober 2015.  Det var ikke just nypudsede vinduer, der prægede toget, LB 213.HHGB.  Saunte,  perronen for tog mod Gilleleje/Hillerød ---^  og mod Helsingør ---v   --   5. oktober 2015.

 - - - HHGB.  Firhøj trinbræt, perronen for tog mod Helsingør   ---   5. oktober 2015.   ^---v 

 

 - - - 


Ganske nydelige. ---Faktisk:   Lige til modeljernbanen.

Se evt. også:  HHGB - Stationer


 -

 

6. oktober 2015.

Herstedvester kirke.

(Fortsat fra 23. og 30. august samt 6. 13. 20. og 27 september samt 4. oktober 2015.)

Folketinget åbner med gudstjeneste i dag kl. 10.  I dagens anledning en lille "Folketings-ekstra", Herstedvester kirke, kapellet - uden sammenligning i øvrigt.

  Herstedvester kirke.  Plan.

Herstedvester kirke,  kapellet (set fra pladsen korankirken) . . .   --   10. august 2015.   ^---vvHerstedvester kirke,  kapellet ( . . . set fra kirkegården).   --   10. august 2015.


Lige til modeljernbanen.


Bemærk at seriens tegninger fra 1925 ikke nødvendigvis viser den aktuelle tilstand; men udvendigt holder de vist.

 
På dette link --->  kan man se videoen af denne kirke:  https://www.youtube.com/watch?v=nmmNiTc1fKU    En fin "lille" video på 14 minutter med en masse interessante fotos eller små video-film af f. eks. klokkeringning.
 

Tak til Jesper Herbert-Nielsen for velvillig hjælp med fremskaffelse af tegningerne af kirken, samt til Henrik B. Thomsen for det tilsendte link.

 

(Fortsættes)

 -6. oktober 2015.

Champignon-læ-skure.   --   2015.

Der kom en mail:

 

"De er så almindelige, at man kan fodre grise med dem - her vestpå.
Jeg tager lige et par fotos af de 3, der er nærmest vores klubhus:
Lindbjergmarkvej 7, Lindbjergvej/Hungerbjergvej (...) og Krusbjergvej 52 (...)."

"Champignon-læ-skur", Krusbjergvej 52. Ølgod.   ^---vv   September 2015.  Foto: Flemming Ormstrup.

SYDTRAFIK, Ølgod.

En lidt afvigende type med plade som afslutning af "rund-bænken" (noget nemmere at lave i model).

En noget anderledes og lidt mindre "elegant" bagside (oprindelig eller "alderdoms"-understøtning ???)

"Champignon-læ-skur", Krusbjergvej 52. Ølgod.   --   September 2015.  Foto: Flemming Ormstrup.

Lige til modeljernbanen.


Tak til Flemming Ormstrup.

 -5. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 


Fyrtårnet fra 1868 er bygget på resterne af en gammel borg fra 1167 opført af Valdemar den Store. Ruinerne, der er de ældst daterede fæstningsværker i Danmark, er i dag restaureret af Nationalmuseet i samarbejde med Sund & Bælt og fremstår smukt på fyrbakken.   ^---v

 - - - 

 

Sprogø, fyrassistentbolig på øens østside.   --   25. september 2015.   ^---vv

Sprogø´s tredie bolig for fyrpersonalet, -- fyrmesterboligen, fyrassistentboligen i tilknytning til fyret og denne, "en etage" nede mod bæltet.  ---v

Fyrassistentboligen ovenfor set fra en del af det opfyldte areal nord for selve Sprogø.

Den 24 m høje Fyrbakke med fyrtårn har en vis historisk interesse og er i dag fredet. Her -desværre, --nødvendigvis desværre- fotograferet ud gennem turistbussens vinduer på solsiden, hvilket bestemt ikke fremmer billedkvaliteten. På den anden side --ingen fotos havde vel været værre ??? ! ! !  ^---v

 - - - 

 

Lige til modeljernbanen.


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -

 

Søndags-ekstra.

4. oktober 2015.

Mens vi havde dem endnu . . .

Nedlæggelsen af Københavns Sporvejes linie 2.   --   Oktober 1969.

KS 857, Brønshøj Torv.  Dagen før KS linie 2´s nedlæggelse.   --   18. oktober 1969.


Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.


KS 838.  Brønshøj Torv.   --   18. oktober 1969.   ^---v

 - - - 

. . . og hvad har vi nu:  Dieselos i massevis.

 

 -

 

 

Søndags-ekstra-ekstra.

4. oktober 2015.

Herstedvester kirke.

(Fortsat fra 23. og 30. august samt 6. 13. 20. og 27 september 2015.)

 

Herstedvester kirke.   --   10. august 2015 . . .     ^---v


Et stykke af den østre kirkegårdsmur.


Kirkens kapel.

 

Lige til modeljernbanen.

Bemærk at seriens tegninger fra 1925 ikke nødvendigvis viser den aktuelle tilstand; men udvendigt holder de vist.

 
På dette link --->  kan man se videoen af denne kirke:  https://www.youtube.com/watch?v=nmmNiTc1fKU    En fin "lille" video på 14 minutter med en masse interessante fotos eller små video-film af f. eks. klokkeringning.
 

Tak til Jesper Herbert-Nielsen for velvillig hjælp med fremskaffelse af tegningerne af kirken, samt til Henrik B. Thomsen for det tilsendte link.

 

(Fortsættes)

 -

Søndags-ekstra kl. 12 kan blive lidt forsinket af "tjenstlige årsager".  

 -

 

 

4. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 


Varden, Sprogø.   --   25. september  2015.   ^---vv

 Denne høje varde står lige ved havneindløbet- en varde,
 der skulle(skal) markere det geografiske midtpunktet  mellem
 Halsskov og Knudshoved.

 

Muranker til sikring af murværket.


Beviset for præmiering i 2009.


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -

 

3. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 


En tur rundt om fyrmesterboligen, "en etage" nedenfor fyret.  --   25. september 2015.   ^---vv

 

Fyrmesterboligen, "en etage" nedenfor fyret.  --   25. september 2015.

 

Denne bygning ligger lige overfor fyrmesterboligen, men om den hører til her, eller til assistentboligen bag fyret, ved jeg ikke.

Lige til modeljernbanen.


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -

 

. . . og nu til noget helt andet: 

 . 

"SIGNALER  OG  SIKKERHEDSSYSTEMER", Benny Mølgaard Nielsen under medvirken af Niels Erik Jensen.

25 x 23 cm, 120 nummererede sider med ca. 300 illustrationer, herlige gamle og nye fotos, sort/hvid og farve samt illustrerende tegninger.  

"I de kommende år forsvinder de ydre, synlige signaler på de fleste af de danske jernbaner, og ny teknik tager over. Her skildres den historiske udvikling af alt det, der skulle til, for at togene kunne køre sikkert, såvel ved statsbanerne som ved privatbanerne. Reglerne, signalerne og sikringsanlæggene beskrives, så enhver med interesse for jernbanen kan læse med."

Forlag:  bane bøger.  ISBN 978-87-91434-42-6.     Pris Kr. 299,-    bestillings nr. 0322


 -

 

2. oktober 2015.

Sprogø.   --   2015.

(Fortsat)

 


Fyrmesterboligen, set mod syd  ---^ ,  sydvest  ---v  og  solen ! ! !     

 

Set mod nord / nordvest.   ^---V

 

Lige til modeljernbanen.

(fortsættes)


Se evt. også:  Sprogø, -øen i midten.   ,   Turen til Sprogø.   eller   "Sprogø i model."


 -

 

 

 


Forrige side: September 2015.
Næste side: November 2015.