Model af Lunding-sporvog, størrelse

 

 

Når en Lunding-sporvogn i størrelse "0" (1:45)  -næsten-  var mit første "rigtige" modelprojekt, hvad er så mere naturligt, end at afslutte modelbyggeriet også med en sådan vogn, omend i  størrelse "H0" (1:87). 

Til min model af Nørrebro S-togsstation, manglede egentlg en sporvogn linie 7. der skulle / skal holde nedenfor stationsbtgningen.

Egentlig skulle det være en "almindelig" / "normal" model, men - - -  

Alderen begynder (er godt igang med) at sætte sit præg på tilværesen  --  det kniber med både det ene og det andet  --  især synet begynder at være et problem.  

En sidste model må derfor blive en sådan Lunding-vogn i størrelse H0, men . . .  aldersproblemerne satte en stopper for projektet  --  det blivr / blev blot til "en slags model" fremstillet i krydsfinér og andre genbrugsprodukter, uden motor i motorvognen og nok --alt i alt--  med et noget "billigere" udseende. 

[image]

KS-Lunding-vogn, størrelse "H0", 1:87.   Foto: EVP.

 

Der er tale om en Lunding-vogn i de oprindelige udgave bygget i årene efter 1930  --  motor- og bivogn.

Motorvognen med fire eneltdøre, en i "hvert hjørne", vognstyrer forrest i den aktuelle køreretning ved strækningskørsel og "vanrdende konduktør" i højre side af vognens højre "bagende".

Bivognene var oprindelig udstyret med to sæt trefljede skydedøre, et sæt i hver side af / på en fælles midterperron.  På denne fælles perron, havde konduktøren sin ståplads.

 

Begge vogntoges konduktører  havde "adgang" til dere vognes afgangsklokke / -signa--  ses på bivognene som en klokke på bivognens tag, forrest i køreretningen og lige op mod motorvognskonduktørens plad på motorvognen.

 

Begge vogne var udstyret med et elektrisk afgangssignal / afgangsudstyr, men i de år, jeg selv køte med vognene, husker jeg dette el-udstyr som mere slået fra end i brug.

 

 

Egentlig var den nu færdige model kun tænkt som en slags "form" / model som grundlag for en slags "støbning" af vognkassen i the-poser (som de tidligere "støbte" små, gamle rutebilr", men projektet ville ikke rigtig som jeg ønkede.   De mange lag the-posepapir oven på hinanden "udviskede" efterhånden vognkassens detaljer.  "Duer ikke".  Måske skulle jeg have ændret "formen" til en "negativ" form og støbt vognkassen ved opfyldning af formen indefra ! ! !  Opgivet på forhånd.  

 

I stedet besluttede jeg at bygge den fremtidige vognkass (motorvognen) over den opgivne "form" og bygge endnu en vognkasse (bivognen) på samme måde.

 

Som nævnt er alt bygret af genbrugsmaterialer, først og fremmest appelsinkasse-krydsfiner, men også tyndt karton, the-poser og de tilhørende snore, lidt tynd telefonledning (krydstråd) samt installationsledning.

Egentlig byggebesrivelse er derfor opggivet, måske nogle enkelte "småting", der måske kan bruges også til jernbanemateriel.

 

For mig var der en stor forskel på bygning af en sporvogn og f. eks. en jernbane-personvogn.  Når vognene til sin tid skal males, er jernbaevognen som regel "rimelig ensfarve", således at vognkassens tag er gråt i en eller anden nuance, undervognen er sortmalet, men tilsmudset i en eller anden støvet rustbrun nuance. Til gengøld er vognkassns sider som regel malet i en farve / nuance, der dækker næsten hele vognkassens lodrette sider og gavle.  Her adskiller sporvognene sig ofte en del, idet der ofte er "en masse" farvede lister / striber (ofte hvide).  Dette gør vognkassen ret besværlig at male, og hertil kan man som regel først male vognkass-sider / -gavle når vognkasse er loddet helt sammen.  Det gør ikke malearbejdet nemmere ! ! !   

På sporvogns-vognkasserne er dette forsøgt klaret ved f. eks. pålimning af the-pose-snore, "glattet" med lim og efterølgende malet hvide. Nu er snorene/listerne stivere og kan limes på vognsiderne.  Udseendet er  måske lidt forkert i nogle tilfæle, men rimeligt i andre tilfælde.  Det kan man så lide eller lade være   --  op til den enkelte.

 

theposer/gl maling

På grund af mit manglende / svagere syn, var det allerede tidligt besluttet at bygge vogene i en "bygge-let" udførelse. Derfor er vognenes vinduer, og især vinduessprsser ikke saver ud.  Vinduesruderne er derfor malet på vognsiderne i form af udklippede, sortmalede "ruder" (papir) "indrammet" med the-pose-snore.   Måske ikke kønt ??? men en mulighed.

Som følge af den tidlige bemaling af vognkassen, er dele af den efterfølgende patinering blevet helt overflødig  --  det følger helt af sig selv, gennm den megen berøring under arbejdsprcessen.  Tvært inod  --  sluttelit har jeg måtte "af-patnre" dele af sider/gavle ved byggriets afskutning,

Vognene er bygget uden hjul på bogierne  --  disse er bygget af krydsfiner, men dog lidt bevægelige / drejelige.

 

[image]

Lunding-vognen foran modllen af Nørrebro S-statinon på Folmer Bentsens Plads.  Foto. EVP.

 

Såvel sporvognen som stationsbygningen er udsvet af appelsinkasse-krydsfiner.  For at undgå præg af en træoverflade, er begg emner "tapetseret" med the-posepapir, let vædet med vand og pålimet med vandopløseligt trælim. Ved tørringen glatter thepose-papiret overfladn ud, og der kan males på normal vis.

 

Det benyttede tre-lags krydsfiner havde i øvrgt den fordel, både af være limet ret "dårligt" (der er ALTID sparet på limen ved appelsinkasserne  --  heldigvis :-)  Dette gør det meget nemt at skille de tre finer-lag ad  --  lige hvad jeg har brug for ved udskæringen af vognenes skydedøre.

 

Tagventiler (Torpedo-ventiler).

Disse ventiler er fremstillet af "kun" to enkeltdele --  installationstråd (ca. 1,5 mm ø) og vinflaskehals-aluminium, afklippet i ca. 1 mm brede og ca. 12 -14 mm lange strimler.  Disse strimler bukkes rundt om små cigarformede stykker at installationstråden (ca. 1,5 -2,0 mm lange tilspidsede stykker (cigarfacon).   De to små "stykker" bukkes og sammenholdes nu med lidt lim, hvorefter enderne af strimlerne kan stikkes gennem et Ø 1 mm-hul i taget og vrides under tagfladen.

 

Det er små "sager"  at arbejde med for ældre, fumlede fingre  --  og lige egnet til at bekræfte de gamle ord om, at det halve af byggetiden tilbringes "på alle fire" nedenunder arbejdsbrdet, ledende efter disse smådele. :-)

 

 

 

Fortsættelse følger  --  om muligt

1:87.