Færgelejerne.

 

Disse sider er måske fortrinsvis tiltænkt som støtte for eventuelle modelbyggere, men må naturligvis også gerne ses af andre :-)

(Yderligere tekst følger snarest)

 

Hvalpsund.

 

 

Hvalpsund midten af 1960´erne.  --  Foto: Ulf Holtrup.

 

Galgetoppen -landsiden- i Hvalpsund  --  2003.

 

 

. . . og detaljer af ophæng og wirer.    - - - - - - - - - - -  Galge og klap, set mod sundsøre.

 

 Galgen  -  vandsiden.

. . .    (her er tekst vel egentlig overflødig) . . .

 

Tv:  "Færgestopper".  I "hjørnerne" af lejerne er anbragt at par meget kraftige stoppere, der kan yde en kraftig "indsats", hvis en færge skulle have for meget fart på.   Den lille gule "kasse", der hænger i kablet oppe fra, er en "fjernbetjening" til klappen, således at klappen kan betjenes (sænkes) fra færgen allerede inden færgen er lagt til i lejet.

I "gamle dage" var der folk i land, der klarede den slags, men de dage er forbi.  Nu kræves der effektivitet, og de to mand, som besætningen består af, må selv klare det hele.

Th:  Ledeværket med herlige flotte farver.  Lige en opgave for modelbyggeren, ---sådanne værker skal ikke bare males gråsorte. Det er noget nær et studie i sig selv, at bestemme farverne, og siden at få træ-model-ledeværket til at se således ud.

 

Ledeværket set på lidt længere afstand.  . . .

 

 . . .

. . . det korte ledeværk på modsatte side af lejet - her set "bagfra".  . . .

 

 

Tv:  Bemærk den lille "S-kurve" som ledeværket egentlig beskriver.

Th:  Samme (korte) ledeværk, men set fra lejet.  . . .

 

 

 . . .

. . . og denyderste, korte, ende af værket.      Bemærk, at der ikke er fritstående ledeværker i Hvalpsund.

 

 

Motorhuset. . . .

 

 

. . . og venterum for passagererne.

 

 

Sejlplan, takster og øvrige relevante oplysninger om sejladsen.  Også telefonnummeret er i vore dage (allerede i 2003) et mobiltelefonnummer der betjenes af skibsføreren på broen.  Alt overflødigt er bortrationaliseret.

Alle ovenstående optagelser er fra 4. september 2003.

 

 

Sundsøre.

 

  Færgegalgen

Vandsiden, med Pakhuset i baggrunden.

4. september 2003.

  

Klappens underside, --på en smule afstand . . .

. . . og længere (ca. 1/3-del) inde under klappen.

 

Motorhuset.

 

 

"Færgestopper"  og ledeværk som i Hvalpsund.  . . .

 

 

. . . og det tilsvarende korte ledeværk på modsatte side af lejet.  . . .

 

. . . Samme, --her set bagfra. 

 

Enkeltstående / fritstående ledeværker, set bagfra . . .  

. . . fra siden . . .  

. . . og forfra.  . . .

 

   

. . . også lige en opgave for den fingernemme modelbygger. 

 

 

Leje-detaljer.

Alle optagelser er fra 4. september 2003.

 

 

 

Kilder / Litteratur:

Se:  Indledningssiden, -nederst.

 

 

- o 0 o -