Privatbane-"CL-vogne".

 

Efter 2. verdenskrigs afslutning opstod der et stort behov hos flere privatbaner om en fornyelse af det efterhånden ældre og ofte stærkt nedslidte personvognsmateriel, og som oftest var mindre to-akslede "træ-vogne".  Det blev til bygning af en række bogie-stålvogne med stærk lighed med DSB´s tilsvarende bogievogne, litra CL.

 

GDS  --  Gribskovbanens Drifts-Selskab.

 

GDS C 42, Gilleleje.   --   23. maj 1963.   ^---v

De to vogne, GDS  C 41 og  C 42  blev bygget og leveret af Vognfabrikken Scandia, Randers,  i 1953. 

I forhold til HFHJ-"CL"erne er de to GDS-vogne "et sædeafsnit" kortere, ligesom de gennem fremstilling af tyndere og dermed lettere pladematerialer selv er blevet lettere. Denne formindskelse i pladetykkelsen medførte til gengæld, at man måtte forsyne vognsiderne med sikker.  Vognenes sædeopstilling var  2+3 (i modsætning til HFHJ-vognene 2½+2½).

Ligesom HFHJ-vognene sås GDS-vognene ofte i sommersæsonen som gennemgående vogne i formiddags-Nordbanetog fra København H til de to baners endestationer og retur ved aftenstide, endda ofte med særlige "Badebilletter" gældende for hele turen til stranden.

 

Vognene blev i 1965 udlejet  til HFHJ, og efter de to baners sammenslutning ommalet i HFHJ-farver.   De blev hensat i Hundested 1979-80 og ophugget i 1984.

 

 

 

Tegning:  Allan Hansen.

 

Hvor Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane have flere motorlokomotiver til rådighed for kørsel med deres to bogievogne, benyttede GDS deres to motorvogne, GDS M 3 og 4 som trækkraft i deres tog.

 

 

GDS M 3, Gilleleje.   --   23. maj 1965.

 

GDS M 3    Leveret af  Triangel, 1932.   Oprindelig  MAN 6 cyl. benzinmotor.  36 pladser plus 8 klapsæder. Wc.  Førerrum i begge vognender.  Fra 1950 Frichs 8 cyl. dieselmotor på 160 hk. Hensat 1965 og udrangeret og ophugget  1971.

Når vi således ser dette materiel, kan man nok formode, at en af de øvrige to motorvogne, M 4 eller 5, har holdt tilsvarende i Tisvilde med C 41.

 

 

Her ses GDS M 3 og C 42 i Gilleleje en virkelig pragtfuld forsommersøndag i maj (dels husker jeg det tydeligt, dels blev alle billeder den pågældende dag kraftigt overbelyst - ses desværre).   

 

Køreplansuddrag fra sommerkøreplanen 1960 (29. maj - 1. oktober 1960).

Indrammet ses et sådant "Badetog" til Gilleleje.  Et tilsvarende badetog kørte til Tisvildeleje, også her med ankomst kl. 12.10.

Ved aftenstide afgik de to hjemrejsetog begge fra hhv, Gilleleje og Tisvildeleje  kl. 18.38 og mødtes i Kagerup med afgang kl. 18.59. Ankomsten til København H var --som nævnt i reklamen for badebilletterne:  19.52.

 

 

Vandtempereturen en sådan lidt tidlig forsommerdag har nok ikke været overvældende høj, men egentlig kunne det lille vogntog vel sagtens være et bade-særtog, som man ofte benyttede sig af i sommerperioden - man kommer til at tænke på den herlige gamle vise: "Luften var 15, og vandet var 16 og pigen var 17½".  (Aage Stentoft / Sigfred Johansen, Hornbækrevyen 1935.)

Denne vise kunne tegneren af banens her viste banemærker måske også have haft i tankerne.

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - GDS-banemærker fra -netop- dette år, 1963. . . . .

 

 Tegningen af pigen er dog langt tidligere, . . . . . . 

formentlig fra en gang i 1940´erne. . . . . . . . . .

 

Indtil for nylig kunne man finde sangen sunget -i sin oprindelige udgave- på nettet, men al den slags er fjernet nu (ophavsretsproblemer - som vi jo også kender), men skulle man have lyst til at læse teksten, kan det lade sig gøre her: 

http://www.festabc.dk/frontpage.aspx?id=0&type=1&dbid=c88d7bbb-64f9-44dc-96da-fe135d04edbd

 

 

HFHJ  --  Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane.

 

HFHJ C 61. Gørløse.   --   August 1960.

De to "CL-vogne"  C 60 og C 61  blev leveret brun-malede fra Vognfabrikken Scandia, Randers,  i 1949. I 1958 blev de malet creme/rød ( = karmoisinrød eller lign betegnelse, --ikke "postrød"), medens  C 61  blev malet i lynettedesign (lynette-orange) i 1975.

 

Tegning: (nm)

 

 

 

Skitse: evp.

 

Til forskel fra DSB-CL´erne, der var midtgangsvogne med lidt sideforskudt midtergang og sædeopstilling 3 pladser i den ene side og 2 pladser i den anden side, havde de to HFHJ-CL´er en "rigtig" midtergang med sædeopstilling "ca." 2½ plads på hver side af midtergangen.  HFHJ opgiver selv, at der var lidt mere end 2½ plads pr. sæde(sofa). Tanken bag var, at der ved mindre belægning ville være god plads på sæderne til to passagerer, men ved spidsbelastning kunne der blive plads til tre passagerer, når de klemte sig lidt sammen (en opstillingsform vi genfinder i vore dages københavnske S-tog).

 

 

. . . og så lige en "outsider", men som var med i toget: HFHJ C 7, ex. HFHJ´s Maybach-motorvogn HFHJ M 7,

her ombygget til personvogn.  Foran ses en af de tre rejsegodsvogne, HFHJ DK 76-78, og helt i front M 8. 

Gørløse.   --   August 1960.

 

HP  --  Hjørring Privatbaner.

 

HP  CL 30.  Hjørring.   --   17. august 1963.

Leveret af Vognfabrikken Scandia, Randers.   Byggeåret opgives forskelligt  -1946/1948-  af forskellige kilder.
De noget kraftige, tungt-udseende bogier på CL 30 stammer fra Maribo-Torrig Jerrnbane´s  MTJ M 2 og MTJ M 3. 

 

 

Tegning: (nm)

 

 

Skitse: evp.

 

 

Hjørring-Løkken-Aabybro:  Loko-trukket tog med HP-"CL-vogn",  v. Alstrup.    ^---v    17.  august  1963.    

 . . . på vej syd-over, mod Aabybro.

 

 

OHJ  --  Odsherreds Jernbane.

På OHJ brugtes den ofte i gennemgående løb helt til København.   I 1975-77 gennemgår vognen "den store ombygning" / gennem-modernisering med ny vognindretning og forlængede endeperroner og gummivulster på gavlene.

 

OHJ B 236 i Nykøbing S.   --   28. august 1971 (nm).

Vognen, som her er færdigmalet og -monteret, står opklodset på de gamle HTJ C 35 kielervognsbogier, idet den afventer færdigrenovering af dens egne 2,0 m stålbogier.

 

 

OHJ B 236 ved vaækstedet i Holbæk.   --   7. januar 1978 (nm).

 

Efter et rangeruheld i 1981 blev den henstillet og udrangeret.

Ophugget blev vognen derimod ikke, men solgt til Audebo-skolen (specialarbejderskole i det sydlige Odsherred), hvor den blev brugt som undervisningslokale.

 

OHJ B 236.  Audebo-skolen.    Den lærer der underviste hed Ole Hansen, hvorfor "J et" i ”OHJ” malet over.   
Foto. Uffe B. Pedersen, 1997.       ^---v

 

 . . .

 

Herfra blev den senere solgt som havehus/sommerhus, og blev opstillet i Ny Hagested:

 

 

OHJ B 236 som "havehus" i Ny Hagested.  Juli 2005.
Foto.  Hans Andersen.

 

 

 

OMB C 19 / OHJ C 19 / OHJ B 236.

 

Nordvestfyenske Jernbane  --  Odense-Midelfart/Brenderup,

Endnu en vogn slutter sig til denne række af privatbane-CL-vogne, den lille OMB C 19, senere OHJ C 19 og B 236.

Oprindelig tiltænkt en tilværeslse som DSB-motorbivogne udarbejdede Vognfabrikken Scandia tegninger til en lille bogievogn. Projektet blev imidlertid ikke til noget, og først nogle år senere blev tegningerne tilrettet et vognprojekt for OMB.  Dette blev i 1953 til bogievognen OMB C 19, en lille "8-fags-vogn", med et temmeligt afvigende udseende fra de øvrige af slagsen. Kun enkelt-indstigningsdøre og vinkelrette afslutninger af vognkassen ved overgangen til de smalle indstigningsperroner. Hertil afrundede tagender.   

Ved OMB´s nedlæggelse blev vognen i 1966/67 solgt til OHJ, hvor den dog beholdt sit gamle nummer en kortere tid.

 

 

Øverst OMB C 19, derunder OHJ C 19 og B 236.

Tegning: (nm)

 

 

OMB C 19,  ---men tilstrækkelige oplysninger om ombygget OHJ B 236 mangler.
Skitse: evp.

 

 

Som nævnt beholdt vognen sit gamle nummer, C 19, efter salget til OHJ, men blev i 1971 omlitreret fra "C 19" til "B 236", men stadig med de "klassiske" OHJ-påskrifter med "skygger". 

 

  

-----

 

Flere oplysninger om de enkelte stykker jernbanemateriel / -vogne: Se  www.jernbanen.dk

 

   Personvognsmateriellets historie, Jens Bruun-Petersen, bane bøger,  ISBN 87 88632 10-5

 

 

TEMAHÆFTE 3 - DSB´s litra CL, CLS og CLE samt tilsvarende vogne ved danske privatbaner, Jens Bruun-Petersen, Niels Munch og Per Topp Nielsen.   UK-modellers forlag.   ISBN87-88485-02-1 

 

 

 

 

  Danske Personvogne.

  Jens Bruun-Petersen & Ulrik Tarp Jensen - bane bøger

   264 sider, utallige illustrationer i sort/hvid og farve.    ISBN  978-87-91434-34-1

 

 

 

 

 

Flere oplysninger om de enkelte stykker materiel: Se  www.jernbanen.dk  

 

Tak til:

Christian Hansen,  Hans Andersen, Niels Munch (nm) og Uffe B. Pedersen.

 

  


Forrige side: ,,Det lille tog,,
Næste side: Y-tog.