(Ballerup) - (Frederikssund)

.

.

.

 

Ballerup (station) - km 17,9

(se særskilt side)

.

 

Pederstrupvej-overskæringen.

Broen for Tørveslettevej  ---------^  og Pederstrupvej-overskæringen. ---^      Ballerup  -->

(KRAK)

 

Ikke et oprindeligt hus. Se foto i jernbanekilder.dk  (  http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/68681/viewmode=previewview/qsr=pederstrupvej )    "Oprindelig intet ledvogterhus ved Pederstrupvej. Overskæringen blev i 1880 ff. i stedet passet af hustruen til banevogteren i Hus. No. 8. Signalet tjente tillige til Advarsel for de Veifarende paa Landevien."

(jernbanekilder.dk / MFL )

 

 

1952

O-maskine passerer overskæringen på vej mod Ballerup, nytårsaftensdag, 1952.

(Ballerup Museum)

 

1968

Et par kilometer nordvest for Ballerup station -på vej mod Frederikssund- lå denne niveauoverskæring -Pederstrupoverskæringen.

Nogle år før elektrificeringen blev overkørselen nedlagt og er i vore dage erstattet af blot en undergang.

 

  

1989

Her er et af de sidste Mx-tog på vej mod Ballerup d. 27. maj 1989, efter at de første S-tog netop har indledt kørselen med Dronningen i det første tog.

 

Hus u. nr. (?)  v. Pederstrupvej.

På vej mod Frederikssund.

Man må ikke tro, at toget er på vej mod København, selvom der føres rødt lys i de forreste lygter nederst.

Det gøres der ikke - det er spidserne fra Dannebrogsflaget, der er kommet ind foran lanternerne.

. . .

 

Ca. 800 meter længere fremme mod Frederikssund lå indtil 1988 endnu en overkørsel:

 

Tørveslettevej 1988

 

Da man ikke ville ofre penge mere end een overskæring (undergangen ved Pederstrup) blev broen nedrevet i 1988.

. . . og set fra broen ---v

Fotos: 23. marts 1988.

 

 

Måløv - km 21,0

Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

.

 

Mo-tog på Måløv station, 1975:

Mo 1846 . . . ---^

 

Mo 1847 . . . ---^

Mo 1974 med slutlys i den ene, den nederste lanterne.  ---^

og Mo 1815 med slutlys i de to nederste af de tre lanterner. ---^

.

Udstillingsvogne, 1975:

Udstillingsvogn nr. 785, ex CL 1512. ^---v

.

. . .

Udstillingsvogn nr. 786, ex CL 1625. ^---v

.

.

Maalov station. m. Bns under indkørsel. -- 27. januar 1985.

Foto: (nm).

.

Måløv station efter elektrificeringen -- September 2002.

 

2015.

 

 

Maaløv.   --   30. juni  2015.

Sol over Maaløv station.   --   30. juni 2015.   ^---v . . . . . . . . . . . . . . . .    Sol er godt, --men ikke altid . . . ! ! !

Stationsbygningens vejfacade  ---^

 

 . . . og så kom der lige et tog mod København   <---

 

Maaløv station, set langs spor 2 mod København.  ---> . . . . . . . . . .  ^---v


Man kan sige meget om DSB/Banedanmark (og det gør man), men de gør meget for at holde pæne stationer 
- hvis "man" så bare ville passe på dem.

 - - -

 

Maaløv.   --   30. juni 2015.   --   Der ankommer og afgår ustandselig S-tog i Maaløv, --her mod København.

 

 

 

Maaløv station.   --   30. juni  2015.

 

 - - - 

Maaløv, spor 1, set mod Frederikssund.   --   30. juni 2015.   ^---v

 

 

 - - - 

 

 . . . og så kører "cykel-toget" mod København / Klampenborg.

 

 

Det gamle varehus.

Varehuset.  Maaløv.   --   30. juni 2015.   ^---vv

 - - - 

 - - - 

 - - - 

 

 

 

 

Cheminova trb.  / Lyfa trb.   --   Km. 22,7 (fra København H.)

Cheminova PrS (Privat sidespor) var beliggende i km 18,0 fra Frederiksberg (Lyfa T i km 18,2,  og Måløv St. i km 16,4). Cheminovas private sidespor blev åbnet for trafik 24.11.1944, men på stedet lå tidligere et sidespor til en DSB-grusgra benævnt Sørup Grusgrav, hvorfra der hentedes fyld at anlægget af dobbeltsporet på Valby-Vanløse strækningen. Senere blev sporet muligvis anvendt til henstilling af udrangerede KGR-latrinvogne (mundtlig oplysning, som ikke har kunnet bekræftes af skriftligt materiale).

Ekspeditionsmæssigt blev Cheminova-sporet nedlagt 2. juni 1957, sporskiftet blev taget op 27.11.1957 (iflg. DSB-La).

 

Lyfa Trinbræt var kun til brug for arbejdere til fabrikken af samme navn. Det blev ibrugtaget 2. mart 1959 og nedlagdes 28. maj 1976, men perronen (af træ) blev stående på stedet i en del år efter. Trinbrættet var ikke optaget i publikumskøreplanerne, kun i tjenestekøreplanerne.

(MFL)

 

 

Oversigtskort   --   1988.

                                                                                 Kildedalsvej-overskæringen, hus nr. 10   ---^   Senere Kildedal S-togsstation samme sted.

(Se bort fra X´et, der viser hus 10a(?) v. Værebro å).

 

 

Ved Kildedal / den senere Kildedal "station".

.

Sommeren 1992

 

 

 

 

Kildedal - km 23,1

Stationen blev taget i brug d. 26. november 2000, og blev anlagt "på åben mark".  Oprindelig var tanken, at området omkring stationen skulle gøres til et erhvervsknudepunkt med tilhørende boligbyggeri, men planerne blev dog aldrig realiseret. DSB anlagde desuden et Parkér & Rejs-anlæg for at lokke pendlere til at stille bilen og tage toget mod København, men det er kun blevet benyttet i ringe grad.  Der har i årenes løb været mange problemer med hærværk og/eller tyverier af eller fra de parkerede biler !

 

Hus nr. 10a (?)

Værebro Å  ---^       Hus nr 10 a ?  -----------------^  samt tilkørselsvej til gården "Friheden".

 

Mo-tog ved Værebro Å.   --   Mo 1815 forrest.   --   Februar 1968.

. . .

. . .

Gennemløbet for Værebro Å . . .

. . . og adgangsvejen til Friheden.

 

Mo-toget passerer Værebro Å.

 

.

 

Når vi nu (næsten) er i Veksø . . .

 

Hus nr. 11  --   2003 / 2015.

Frederikssundsbanen mellem Maaløv ---> og kort inden Veksø station <--- ligger (lå) der et lille baneformands- eller ledvogterhus ("lå" = huset ligger der endnu, men det er ikke længere tjenestebolig).

(Kort: Kort- & Matrikelstyrelsen)

 

Veksø ---^    og  Hus nr. 11  --------------------------------------------------------------------^     København --->      (KRAK)

Selvom jeg aldrig har boet i nærheden, har jeg lige siden jeg var 10-12 år haft "et godt øje" til det lille hus. Engang omkring 1950 tog min onkel mig med på en motorcykeltur fra Brønshøj til Frederiksværk ad Frederikssundsvej til Frederikssund og derfra videre til Frederiksværk.  Jeg skulle sidde i sidevognen på hans Nimbus. Det er dog ikke meget, jeg husker fra denne sidevognstur.  Det jeg bedst mindes er, at vi holdt stille i vejkanten her eller et sted lige i nærheden. 

Her så jeg i det mindste huset, og blev meget betaget af det (beliggenheden ?). Med min senere tilværelse i tankerne, kunne jeg forestille mig, at det har været den nære beliggenhed - lige op til jernbanen. Lige noget for en toginteresseret dreng.

Jeg var dog åbenbart ikke den eneste, der faldt for det lille hus:

Ledvogterhus nr. 11 ved Veksø. Tegning: Mads Stage. "Det danske Land", Nyt Nordisk Forlag. 1960.

( Bemærk -------^------ afstandsmærket og den lille "hytte" herover.  Måske mere en baneformandsbolig, --der var tilsyneladende kun led. )

 

Stor var min glæde, da jeg en dag -som voksen- i en bog fandt en Mads Stage-tegning af huset.  Jeg var straks klar over, at det var "huset" (teksten til billedet forklarer det også, men så langt var jeg slet ikke kommet).  Da vi senere "fik" vores lille Mascot kørte vi da forbi nogle gange, men . . . . . (enten var der ikke tid, eller man havde ikke lige kameraet med).

På en sen eftermiddagstur med S-toget til Frederikssund i 2003 fik jeg da taget et billede ! ! !  Desværre har den automatiske afstandsindstilling (formentlig) stillet skarpt på glasruden, snarere end på huset. Hertil var toget i fart, der ikke har gjort forholdene bedre.

Hus nr. 11 fotograferet fra S-toget - i fart og gennem dobbelt lag glas.   --   30. december 2003. 

 

2015.

Huset set fra S-toget i 2015. Nu står det ikke længere alene.   --   30. juni 2015.   ^---vv

(Sådan er det bare -med et mindre, digitalt, kamera. Man trykker på knappen, og inden apparatet får stillet skarpt, kommer der lige noget i vejen.) På den anden side -når det nu skulle være- så viser det, at afstandsmærket, der anes på Mads Stage-tegningen øverst- stadig står på samme sted (omend i fornyet / moderniseret udgave).

 - - - 

 

 -

 

 

 

Veksø - km 26,2

Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

 

 

Veksø station - damptog under gennemkørsel mod Ballerup/København.

Yderligere oplysninger - tid og fotograf haves ikke.  Hvis fotografen ser dette, ønskes gerne aftale/flere oplysninger.

 

Veksø station, -sidste hele dag -d. 26. maj 1989- med motordrift . . .

Mx 1019 mod Frederikssund . . .

BNS mod København . . .

Mx 1012 mod København.

Mx 1012 mod København krydser Mx 1019 mod Frederikssund . . .

. . .

Mx 1017 med lille afskedsudsmykning. Formentlig sidste myldretidstog.

Udplattet spor 1 på daværende Veksø station - 26. maj 1989.

.

-

 

Stenløse - km 30,0

 

 

 

Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

 

Mx 1019 mod Frederikssund i spor 2 . . .

. . . krydser tog mod København i spor 1. -- Begge fotos optaget sidste dag med motordrift, 27. maj 1989. I løbet af et par timer vil banen overgå til S-togsdrift. Først skal indvielsen dog lige fejres.

.

.

 

Gl. Toftegaard,  fra 11. dec. 2011,  Egedal - km 31,5

 

Ølstykke - km 34,1

Arkiv: Ole Edvard Mogensen.

Mo 1957. -- 21. december 1975.

Foto: (nm).

 

Oppe-Sundby trb.

 

Oppe-Sundby trb. . . .

. . . sidste hele dag med motordrift, d. 26. maj 1989. Et noget sørgeligt syn. . .

. . . Selvom trinbrættet skal nedlægges, behøver "offentligheden" vel ikke begynde nedrivningen på forhånd ! ! ! ???

.

.

 

 

Frederikssund - km 41,8

Se særskilt side.

.

.

.

Tak til:

Erik Hjetting og Morten Flindt Larsen (MFL) for fotos og oplysninger.

.

.

 

.

- o 0 o -

 

 

.

.

.


Forrige side: Ballerup (by)
Næste side: Frederikssund.