Gennem århundreder foregik overfarten mellem Mors og det øvrige Jylland ved hjælp af rofærger, store robåde, der foruden passagerer også kunne medtage gods, levende dyr og et enkelt hestekøretøj.

Beboerne på Mors var dog meget interesseret i en dampskibs(færge)forbindelse mellem Nykøbing og Glyngøre, men først ved en lov i 1871 blev regeringen bemyndiget til at tilvejebringe en dampskibsforbindelse mellem de to byer. Bemyndigelsen omfattede tillige anlæg af landeveje til den nye havn i Glyngøre og en landingsbro ved Nykøbing, der også var indeholdt i loven.

For statskassens regning blev der hos Burmeister & Wains skibsværft i København bygget et mindre dampskib, ”SALLINGSUND”, til overfarten. Dette dampskib påbegyndte sejladsen d. 20. november 1873 og var et stort fremskridt for trafikken til og fra Mors.

Anlæggene for jernbanefærgerne var færdige i begyndelsen af september 1889, hvor samtidig dampfærgen "LILLE-BELT" ankom og sejlede indtil den blev ophugget i 1922.

I årenes løb "gæstede" også andre småfærger overfarten som reservefærger, bl. a. D/F "VALDEMAR" (se særskilt "side" om denne færge). I 1919 indsattes hjulfærgen "HJALMAR" og i 1933 M/F "MORSØ" (Nakskov Skibsværft 1933), som var et stort fremskridt i forhold til de gamle hjulfærger. "MORSØ" havde færgen "MARIE" som reservefærge og fra 1935 ovennævnte "VALDEMAR", som --til trods for, at denne i 1938 solgtes til Statens Istjeneste-- også i årene herefter var "fast" isbryder på overfarten, når det kneb.

Også dampfærgen "HÄLSINGBORG" optrådte lejlighedsvis som reservefærge, fra 1946 omdøbt til "GLYNGØRE". Ved denne færges udrangering i 1964 blev færgerne M/F "DAN" og "SVEA" reservefærger.

D. 23. maj 1971 indstilledes persontrafikken på Sallingbanen (Sk-Gy) og Sallingsundoverfarten, men der opretholdtes dog stadig forbindelse med sejlads af gods indtil d. 1. oktober 1977.

Efter "oprydningen" i Nykøbing Mors lå M/F "MORSØ" en tid i havnen som led i et bevaringsforsøg, der dog mislykkedes og efter et par bevægede år ophuggedes den i Vejle i 1983.

Efter Ib V. Andersen, "Signalposten", 24. årg, 1988, nr. 2 og 3.
Nykøbing Mors, 1899.
D/F "HÄLSINGBORG" / "GLYNGØRE"
D/F "HÄLSINGBORG" i Helsingør havn, 1929.
Foto: Rask. Ark: EVP.

Færgen blev senere afløserfærge på Sallingsund og i 1946 omdøbt til "GLYNGØRE".D/F "GLYNGØRE" (ex. D/F "HÄLSINGBORG") i dok i Svendborg, 5. juni 1960.
Pudsigt nok var dens "nabo" lige udenfor dokken en nybygget M/F "HÄLSINGBORG".


D/F "GLYNGØRE" i Nykøbing Mors.
Foto: Ark. EVP.


M/F "MORSØ"Flere oplysninger om M/F MORSØ kan findes
f. eks. i tidsskriftet "SIGNALPOSTEN", 8. årg. nr. 5, oktober 1972.

M/F "MORSØ", ca. 1955.
Foto. P.E. Clausen.
i færgelejet i Nykøbing Mors. 12. juni 1976."MORSØ"

i Nykøbing´s færgeleje .......
... med havnestationen til venstre- o 0 o -


Kilder / literatur.Signalposten, 7. årg. 1971 nr. 1. H/F(D/F)"LILLE-BELT" og "FREDERICIA".

Signalposten, 7. årg. 1971 nr. 2. H/F(D/F) "HJALMAR" og KRONPRINS FREDERIK".

Signalposten, 7. årg. 1971 nr. 5. D/F "VALDEMAR" og "MARIE" + D/F "HÂLSINGBORG"/"GLYNGØRE" samt
Signalposten, 15. årg. 1979 nr. 4. D/F "VALDEMAR"

Signalposten, 7. årg. 1971 nr. 6. D/F "OREHOVED", D/F-M/F "FYN", "SVEA" og "DAN"

Signalposten, 8. årg. 1972 nr. 5. M/F "MORSØ".

Signalposten, 8. årg. 1972 nr. 2. Sporplaner: Glyngøre og Nykøbing M.

Signalposten, 24. årg. 1988 nr. 2 + 3. Sallingsundoverfarten.

---