Liepaja Sporveje   --  2007.

 

Den 750 år gamle lettiske by Liepaja er beliggende ved Østersøen, og er den trediestørste by i Letland med ca. 87.000 indbyggere. 

Liepaja er beliggende ca. 200 km vest for Riga, og har jernbaneforbindelse med denne I 1876 åbnedes en jernbaneforbindelse Liepaja – Romni (i Rusland) og via denne transporteredes på et tidspunkt 7% af den russiske eksport.

Under 1. verdenskrig var Liepaja besat af tyske styrker og under og efter 2. verdenskrig -som bekendt- af Rusland og byen blev fra 1967 en såkaldt ”lukket by”, hvor en tredjedel af byen var okkuperet som Sovjetisk marine base. Efter denne besættelses ophør i 1991 har byen kæmpet hårdt for at ændre status fra militær-by til en moderne, fri, europæisk havneby.

Et kort ophold i byen gav da også indtryk af en mindre, men egentlig ganske nydelig by, og knap så trist at beskue, som Daugavpils i det sydøstlige ”hjørne” af Letland.   OK, --nu var det dejligt vejr med masser af sol under opholdet i Liepaja, medens vejret under opholdet i Daugavpils var koldt m. småregn og let sneslud ind imellem.  

Dette kan ikke nægtes også at påvirke synet på de to byer, selvom det er noget uretfærdigt.

 

Lipajas første sporvej blev bygget af et udenlandsk selskab, Société continentale de traction et d´eclairage par l´electricité og indviedes d. 18. september 1899, som den første lettiske by med elektriske sporvogne.  Driftsspænding 600 v. jævnstrøm.

I modsætning til Riga og Daugavpils, der benytter trolleystænger til strømaftag-ningen, benytter man i vore dage i Liepaja pantografer med aluminium som kontakt-skinner i modsætning til det mere normale med kulskinner.

Driften påbegyndtes med kun én linie  og hertil anskaffedes 9 motorvogne, nr. 1-9, fra en tysk vognfabrik, Herbrandt i Köln. Disse efterfulgtes i 1903 af endnu en serie vogne, nr. 10 – 16, også fra Herbrandt., og i 1907 af endnu 2 vogne nr. 17 og 18.

I årenes løb udvidedes antallet af vogne flere gange, uden at jeg dog har kunnet finde eksakte oplysninger derom.  I 1929 overtoges selskabet af byen Liepaja.

På det sidste har man standardiseret sine indkøb ved at købe både nyt og brugt ensartet materiel hos nogle forskellige udenlandsk sporveje.                              Liepaja-kort med nettet, som det (også) så ud i 2007. ---^ 
Således har man indkøbt 22 led-
vognstog af typen Tatra KT-4, dvs.
10 CKD KT4SU (KT4 af russisk type) og
12 CKD KT4D (østeurop.type).

 

                       

 

 

Som man kan se, er den tilbageværende sporvej i Liepaja kun en del af et langt større net. 

Da jeg kom hjem fra Letlandsrejsen  2007, fandt jeg på nettet en fin -lokal- hjemmeside om sporvejen med liniekort / sporplaner over samt-lige spor i tidsorden.  Heraf fremgik det, hvordan der i årene efter 2. verdenskrig havde været linieændringer / udvidelser, indskrænkninger og omlægninger ca. een gang om året helt frem til ca. 1970.  Derefter faldt der lidt "ro" over nettet.

Ved sammenligning med min kortskitse nedenfor, ses sporvejens remise ca. midt i kortets øverste halvdel.  Her ses også den "sporrest", der i vore dage fører (førte, 2007) ned til jernbanens godekspedition, men som oprindelig var et remise- og driftsspor for vogne mellem remisen og den lange linie mod havnen mod nord.

Der var i de første mange år kun tale om enkeltsporsdrift med omløbsspor ved flere af endestationerne.  Dette var en nødvendighed, da med havde anskaffet 5 bivogne.

 


Kortet er "sakset" fra Wikipedia:

 

 

Ligesom i hovedstaden, Riga, har man også her afskaffet konduktører, og benytter sig udelukkende af køb af billetter hos vognstyreren (mange købte flere en den billet, som de skulle bruge lige nu), men måske kan der også købes billetter andre steder, for at spare køretid ?   I det mindste havde mange passagerer allerede billet, når de entrede sporvognen, og kunne derfor gå lige til billetstempelmaskinen.

 

Her, som utrolig mange andre steder i udlandet,  var både billetpriser og kontrolafgifter utroligt små (ca. 10% af danske priser).

 

 

 

 

 

Sporvidden var (og er) 1000 mm (meterspor)

Sporviddemål på remiseområdet.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

Endestationen i nord:  Lipaja Metalurgs.

Liepaja´s nordlige område.   --   2007.      (Liepaja Metalurgs er et meget stort (nedlagt ???) stålværk ---^ ) 


LT 233,  Liepajas Metalurgs,   Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 245,  Brivavbas iela,   Liepaja.   --   3. maj  2007.   ^---v

 - - -

 

LT 246.  Liepajas Metalurgs, Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

Liepajas Metalurgs,  Liepaja.   --   3. maj  2007.   ^---v

 - - -

 

www.youtube.com/watch?v=vXb_TtcbN8M

 

 

Liepaja station.

Letland.  LIEPAJA station.   --   3. maj  2007.

 

Liepaja station, gadefacaden.   --    3. maj  2007.   ^---v

 

Liepaja station.   3.5.2007.

 

Godsvogne.  Liepaja station, --set i køreretning mod Riga ^---v.   --   3. maj  2007.

Vandtårn.  Liepaja station.    --   3. maj  2007.

 

LT 239,  Rigas iela (gade/vej), v. Liepaja station.   --   3. maj  2007.

 

LT 233.  Udsigt bagud.  Liepaja station bagude.   --   3. maj  2007.

 

Hovedkontor og remise.

Det var (er) noget af en omstændelig affære, at rangere alle vogne ud og ind tværs over vejen og gennem sporskifterne og transversal, 4 eller 2, alt efter destinationen på linien.

Blindsporet: Rest af driftsspor / remisespor til den daværende lange nordlige linie.

 

LT 234,  remisen,  Liepaja.   --   3. maj  2007.

LT 236, remisen,  Liepaja.   --   3. maj  2007.   ^---vv

 

LT 236. Fabriksplade.   Liepaja.   --   3. maj  2007.

LT 237, remisen,  Liepaja.   --   3. maj  2007. 

LT 238 + 242, remisen,  Liepaja.   --   3. maj  2007.

LT 242, remisen,  Liepaja.   --   3. maj  2007. 

Når man ser på vognmateriellet her, ser det jo ganske nydeligt ud.  Ser man de samme vogne indvendig, kan (kunne)  man nemt få et lidt andet indtryk.  Konduktører var afskaffet kort tid før, og det kunne måske gøre sit.

De mange totalreklamer var nok med til at forbedre udseendet - hvilket firma vil sponsere en dårligt vedligeholdt (udseende) vogn.

 

Et tidligere liniespor, nu rangerspor, sidespor eller så.

En drifts-vogn, LT 244, under udkørsel fra remisen tværs over Rigas iela til Baseina iela,  Liepaja.
3. maj  2007.

 

Skinnekrydsningeb ud for remisen,  Rigas iela (iela = gade/vej) / Baseina iela,  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

LT 244  v. remisen,  Baseina iela.   Der skiftes spor for kørsel ud i Rigas iela .   --   3. maj  2007.

 

 

(Et sidespor)

Sporet ud for remisen, hvor sporvognen ovenfor lige er kørt mod "byen", fortsætter som et lille sidespor til godsekspeditionen / godsarealet for Liepaja.

Her slutter køretråden over det tidligere liniespor/rangerspor,  Baseina iela, Liepaja.   --   3. maj  2007.

Engang sikkert nydelige, moderne og eftertragtede ejendomme, som tiderne beklageligvis er løbet fra.  . . .

Begyndelsen på tidligere liniespor/rangerspor  Baseina iela, set mod vest.  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 . . . tænk at have en hjørnelejlighed i ejendommen til venstre.  Lejligheden ville sikkert være til at betale med 
vore EUro´er,  men nok også kræve en godt fastskruet håndværkerhånd.

 . . . og gaden set i modsat retning.  ---v

Det er da et held, at skinnerne (trods alt) ligger lidt bedre end vejbelægningen ! ! !    Baseina iela,  Liepaja. 
3. maj  2007.

  

 . . . der-ud-af . . .                                                                  Rangersporet er markeret med den røde pil. 

                                                        Billederne begynder i øst, ved remisen.

                                          Kortet er "saxet" på Wikipedia.

 

Godsekspeditionen / varehuset v.  enden af tidligere liniespor/rangerspor.  -  Baseina iela, set mod øst. 
Liepaja.   v---^   3. maj  2007.

 . . . og set mod øst (mod remisen). . . . 

 . . .     Videre herfra kunne man engang opnå forbindelse til den laaaange nordgående linie (se kort).

 

Hvorfor dette spor slår det viste sving mod banearealet . ---v . ved jeg pt. ikke (en lettisk "linie 19 x" ??? .

LT.   Afslutningen på det tidligere liniespor/driftsspor, Baseina iela, set mod vest.   ^---v   Liepaja.  3. maj  2007.  

 

LT.  Enden af tidligere liniespor på Baseina iela og godsbanegården til højre.  Liepaja.   --   3. maj 2007.

 

 

Videre mod byen:

Et "par" lettiske kirker fandt vej til mit fotografiapparat.   --   2007.

De lettiske sporvogne var enkeltrettede -dvs. bygget eller ombygget til kørsel i kun een retning og dermed tvunget til vending i sløjfe (evt. trekant-vending) i modsætning til dobbeltrettede vogne, der normalt kører i begge retninger, og hvor vognstyreren evt. blot sktfter førerplads, og kører "baglæns" fra endestationerne. 

Vognenes sæder kan (og er) derfor som regel opstillet med hensyntagen hertil.  Ved enkeltrettede vogne vender alle sæder normalt fremad i køreretningen (måske undtaget de to forreste sæder, der ofte kan vende ryggen mod førerpladsen/-rummet.  Ved de dobbeltrettede vogne er sædeopbygningen ofte således, at sæderne i den ene side vender fremad i den aktuelle køreretning, mens den anden sides sæder vender modsat.

I Letland var (næsten) alle sæder derfor vendt fremad i køreretningen, men et enkelt par vendte "baglæns").  Som passager sad man derfor normalt og så fremad i køreretningen, men det kunne da ske, at man "måtte tage til takke med" et af de "bagvendte" sæder. I denne situation kunne det være interessant/morsomt (ret forstået), at iagttage -især- de kvindelige passagerer under kørselen.  Pludselig -midt under kørselen- gjorde alle korsets tegn for sig. Når sporvognen så kom nogle meter længere frem, kunne man se, at der lå en kirke ved siden af vejen. Ofte kunne kirken ligge så "skjult", at man som turist slet ikke opdagede den, hvis ikke passagererne således havde gjort opmærksom på den.

Lige ved siden af Liepaja´s sporvognsremise lå denne kirke.  Rigas iela (gade/vej),  Liepaja.   --   3. maj  2007.

 

  

LT 244 passerer domkirken i Liepaja.   --   3. maj  2007. 

Endnu en gang må jeg (man) konstatere, at afstanden til den høje kirke kan være så kort, at det ikke kan lade sig gøre, at få det hele med.  Hvad man ikke bagefter kan se på billederne er, at hvis man går blot et par skridt i den ene eller anden retning, så kommer der noget i vejen -et gadeskilt, en mast eller en parkeret bil.


 -

 

Henstillet materiel på remisearealet.

LT 236, remisen. Liepaja.   --   3. maj  2007.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 - - -

 

En af de nydelige vogne - såvel ind- som udvendig:  LT 236, remisen. Liepaja afventer myldretiden.  --  3. maj  2007.

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fenbahn_Liep%C4%81ja   eller

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Tram_map_of_Liepaja.png.

 

 

Liepaja station,  godsarealet.

De fleste europæiske lande, som tidligere tilhørte Rusland, benytter bredspor med 1.524 mm sporvidde: Rusland, Finland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Ukrine,  Moldavien  m. fl.

 

Liepaja station,  vest-enden, set mod vest.   3. maj  2007.

 

 

Sporskiftetrækbuk "på lettisk (russisk)". Liepaja station,  vest-enden.

 

Liepaja station,  vest-enden, set mod øst (mod stationsbygningen (og mod Riga).   --   Liepaja.  3. maj  2007.
Man kan vist godt -selv på"bare" et fotografi- fornemme, at det er "stærke sager" - det er ikke kun sporvidden, der er større.

 

Liepaja godsekspedition.  Liepaja station, vest-enden.   3. maj  2007.

Sporet i asfalten er et nedlagt 1000 mm sporvejsspor - det kommer "vi" til.

 

 

 

Liepaja Metalurgs

  Liepaja Metalurgs (stålværk) ved den røde pil.

TFM 23B-131.  Liepaja Metalurgs.   --   3. maj  2007.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

 

TFM 23B-131 med godsvogne.  Liepaja Metalurgs.   --   3. maj  2007.

 

Åben godsvogn 56704385.  Liepaja Metalurgs.   --   3. maj  2007.   ^---v . . .  Man får en fornemmelse af, at det 
ikke er fjer og dun, disse vogne normalt transporterer.

 - - -

 

Åben godsvogn  67254615.  Liepaja Metalurgs.   --   3. maj  2007.

 

Åben godsvogn  67627620.  Liepaja Metalurgs.   --   3. maj  2007.

 

 

 

 -