Øresundsvej - Engvej i "Metro-tiden, indtil udgangen af 2005."

 

Endnu en gang opstår "problemet" med rækkefølgen af billederne, --skal et motiv følges fra begyndelsen til enden, inden der gås videre til næste motiv, eller vil det være mere naturligt at tage alle fotos fra en enkelt dag / tur først, derefter næste tur o.s.v.

Jeg har nok prøvet lidt af hvert, --lidt med samme emne over en kortere periode, men også --når det bliver "for broget", en række fotografier, hvor disse er bragt i tur-orden.
Måske lidt forvirrende, men på den anden side: Fire års fotografier af en bestemt bygning efterfulgt af fire års fotografier af samme bygning, blot set fra et andet hjørne o. s. v, vil nok også blive ret forvirrende ! ? ! ? ! ?

----- Næsten som ”Märklin-skinner” er Amagerbanen skilt ad i små sporstykker og henlagt på arealet op mod fortidens Vølunds Fabrikker.

I baggrunden skyder de nye boligbebyggelser op. Utrolig flot ser det ud, men priserne --- dem taler vi ikke om.


Midt på arealet mellem
Strandlodsvej og Øresundsvej, faktisk lige dér, hvor det gamle sidespor til Sundby Gasværk lå, kommer Metro´en atter op af jorden på sin vej fra Lergravsparken til Kastrup.
De to ovenstående farvefotos: 1. april 2004.


D. 13. april 2004 er der efterhånden
kun ca. 25 meter til spunsvæggene når kørebanen på Øresundsvej ...


1. april 2004.

Det ligner en tanke, at pengeinstituttet "Nordea" har opstillet en reklame for et ombygningslån netop på dette sted.


Øresundsvej station. . . . .
Nu nærmest ”et entreprenørtilbud”. Ejendomsmæglernes vanlige lykkeord ”et håndværkertilbud” slår vist ikke til hér.
Stationen set fra Krimsvej 1. april 2004
.

Endnu venter vi spændt på stationsbygningens skæbne ! !


13.april 2004.
Afstregningen i asfalten for den kommende metrolinie er foretaget.5. maj 2004. . . . . .
Spunsvæggene er nu kommet hen til og lidt forbi stationsbygningen.
Bemærk, at nu er alle vinduerne
efterhånden blevet tildækket med kraftige krydsfinérplader. En følge af det -desværre- uundgåelige hærværk som stationen har været udsat for.

Øresundsvej er nu afspærret
med de nedrammede spunsvægge. 5. maj 2004.


Samme sted, 16. juni 2004.
Vejoverføringen for Ø
resundsvej begynder at tage form.

Den kommende overføring . . . . . .
set næsten mod nord. Der graves nu ud til den kommende banelinie og station.

Så tæt kommer metroen på den gamle stationsbygning. 16. juni 2004

Stationsbygningen bliver mere og
mere "pakket ind" i alskens former for træplader ! ! ! Hvad er der i vente ! ! !
16. juni 2004.

16. juni 2004.


Af Dansk Jernbaneklubs medlemsblad "Jernbanen", juni 2004, fremgår det, at stationsbygningen måske skal flyttes til Frilandsmuseet.

Det lyder spændende --- tør man håbe på denne løsning ? ? ?


-----------


Endnu et besøg ved den gamle Øresundsvej station d. 1. september 2004 viste, at stationen -som venteligt- stadig er totalt ”indpakket” i spunsvægge under jordoverfladehøjde, i plankeværker og ståltrådsgitre over jorden og sluttelig totalt ”tilplastret” med kraftige plader af vandfast krydsfinér i samtlige dør- og vinduesåbninger.


Ifølge det netop udkomne medlemsblad for Dansk Jernbane Klub, ”Jernbanen”, nr. 5, august 2004, kunne dette skyldes (som det også antydedes i samme blads nummer 4), at der er planer om at bevare stationsbygningen, enten på stedet eller evt. ved flytning til Frilandsmuseet i Lyngby, hvor den måske skal indgå i den ”Frilandsmuseet´s Andelsby”, som man er ved at opføre dér. Det er samtidig den eneste tilbageværende mindre stationsbygning i Københavnsområdet, tegnet af DSB´s overarkitekt Heinr. Wenck.


Den store kran synes parat til at løfte hele stationen i eet løft.

 


Siden sidste besøg er udgravningen foran stationens gamle trace blevet gravet ned til fuld dybde, ca. 6 meter og de første installationer til den fremtidige station er under opførelse.


Stationsbygningen ...
... ”på afgrundens rand”.

1. september 2004.

Den fremtidige overføring for Øresundsvej er støbt, og er tilsyneladende næsten færdig. Umiddelbart synes den næsten kun at mangle, at der bliver fyldt op mellem tunnelrørets sider og den omkringliggende jord.


Øresundsvejs fremtidige overføring.


Herudover er det svært at se noget, fordi alt er omgivet af dobbelte rækker af næsten uigennemsigtige indhegninger.


Ifølge ovenstående nummer 5 af ”Jernbanen” skulle Østamagerbanens bestyrelse nu have fastlagt de kommende stationsnavne for liniens stationer.

Den nye station her skal fremover kun hedde ”Øresund”,

stationen ved Italiensvej ”Amager Strand”

og stationen ved Hedegårdsvej ”Femøren”.

Kastrup station skal stadig hedde ”Kastrup”

og banens endestation ”Lufthavnen”.


Man kan undre sig over placeringen af denne postkasse.

Kort inde bag indhegningen ved Øresundsvej station står den fra gammel tid, men man skal se godt efter for at få øje på advarselsskiltene: ”Uvedkommende forbydes adgang til byggepladsen”. Afspærringen til byggepladsen er i dagtimerne åben i hele Øresundsvejs bredde, men må man gå derind med et brev ??? og er der overhovedet nogen, der tømmer postkassen ???

Måske er der afspærret ved postkassetømningstid ???

1. september 2004.
Den ”indpakkede” Øresundsvej station set fra den overfor liggende nye beboelsesejendom. Der er ”højt ned” til bunden af Metroen foran stationsbygningen.

14. september 2004.
Gravearbejdet er igang for
de fremtidige metro-spor.
16. juni 2004.Den 17. oktober åbnedes Øresundsvej atter for trafik, men samtidig lukkedes Italiensvej for altid (?), dog etableres der en tunnel for såvel gående som cyklister.Her ses den nuværende ”udsigt” fra Øresundsvej-overføringen mod
Lergravsparken (tv) og mod Kastrup (th).

3. november 2004.


Stationsbygningen er stadig . . .

. . . ”indpakket” som en anden julegave.

3. november 2004.Begyndende jordarbejder ved Ridder Stigs Vej.
16. juni 2004.

Udgravning for den kommende
cykel- og gangsti under Italiensvej. Her ses udgravningen i vejens sydlige kørebane, medens der stadig er trafik på vejens nordlige kørebane. Om kort tid lukkes Italiensvej permanent for biltrafik, og der vil herefter kun være passage for biltrafik ved Øresundsvej og Hedegårdsvej.
14. september 2004.

”Amager Strand” bliver navnet på den kommende station ! ! !Den opgravede jord fra de foranliggende arbejder …

... skal nu flyttes til området omkring
Hedegårdsvej, hvor banen skal føres over vejen ved stationen ”Femøren” …

… og ved Formosavej kæmper en af konsortiets maskiner med at ”stampe” jorden godt sammen.
14. september 2004.

Spunsvægge ved Formosavej
14. september 2004.

De første bygningsarbejder på stationen ved Hedegårdsvej (”Femøren”).
14. september 2004.

.

Metrobyggeriet i 2005StrandlodsvejBag badminton-/tennishallen på Strandlodsvej skal Metroen atter komme frem i dagslyset efter at være kørt 2-300 meter fra Lergravsparken st.

Der har være gravet og støbt længe, men endnu ...
er der dog ikke "hul igennem".
Vender man kameraet i retning
mod Kastrup, ser "udsigten" således ud.Metro-graven umiddelbart før Øresundsvej nås, set fra vejen mod Lergravsparken st.
Det begynder at ligne en kommende metro.Øresund station ligner stadig
"et hul i jorden".Uoverskueligt ser det ud, men det
ender sikkert med at blive pænt. Og midt i det hele, stikker den gamle Øresundsvej station stadig op.

Det skulle nu være sikkert: Frilandsmuseet har fået bygningen, men mangler penge til flytningen.

Hvem / hvilken fond står lige og har pengene, men mangler et emne ???Cirka 200 meter længere mod syd
arbejder banen sig op af graven, for at nå den nu permanent lukkede ...


... Italiensvej. --- Der bliver dog etableret en gang- og cykeltunnel.


Ved Kirsten Kimers Vej er byggerierne i fuld gang ...


... men ved Formosavej, er man stadig ikke kommet længere end,
at der stadig kan ses fire meter af den gamle Amagerbane.

Alle fotos i denne "serie" er -som nævnt i begyndelsen- optaget d. 8. februar 2005.

 

12. april 2005...

 

... havde jeg igen lejlighed til at se på den inderste del af Metroen.

Igen begynder turen ved Badmintonhallen på Strandlodsvej, her hvor Metroen til sin tid skal komme frem af jorden på sin vej fra Lergravsparken til Øresund(-svej) station.

Forskalningen er nu pillet ned og den midlertidige betonvæg viser sig i al sin styrke.

Voldsomt ser det ud, men det har sin årsag: Betonvæggen skal kunne modstå vandets pres, hvis der af en eller anden grund skulle blive oversvømmelse inden anlægget er færdigt, --store mængder regnvand, sprængte vandrør ? eller hvis det --formentlig-- utænkelige skulle ske, at Øresund skulle gå over sine bredder.

Under alle omstændigheder er det et myndighedskrav, at alle banegravens afgrænsninger SKAL føres op til en højde af 2 meter over daglig vande.Tænk, -- det var her, at jeg engang
som skoledreng spillede fodbold med de andre drenge fra klassen i Østrigsgades Skole.

Det er forøvrigt netop 50 år siden, idet skolegangen for mit vedkommende ophørte med afgangseksamen lige inden skolesommerferiens begyndelse i juni 1955. I den anledning har vi sat hinanden stævne, og 17 af klassens 21 elever skal mødes til en lille "jubeldag" d. 7. juni 2005, --men det er en helt anden historie.

Det er enorme mængder jord, der kommer op af udgravningen ved en sådan banegrav.

Banegraven set fra Øresundsvej.

Alt imens afventer den gamle stationsbygning stadig sin videre skæbne.

Det forlyder dog, at Nationalmuseet er ved at søge at fremskaffe de fornødne økonomiske midler til overflytningen til Frilandsmuseet´s Andelslandsby.

Her er den tanken at genopføre stationen "i takt med", at den nedtages på Amager (i omvendt rækkefølge, forstås).

Selvom det går fremad, er "Øresund" stadig et (meget stort) hul i jorden.

Umiddelbart syd for stationen er opført en lille overføring beregnet for fodgængere og cyklister.

Bemærk igen her de meget kraftige afskærmninger for eventuelt højvande.

Banelinien set fra Italiensvej mod
Øresundsvej,12. april 2005.

 


.

 

25. maj 2005Ved Strandlodsvej.


Stormflodsbeskyttelsen op til 2,3 m
over havet på rampestrækningen, skal være komplet inden, der må slås hul ind til tunnelen. Her er støbeforberedelserne påbegyndtVed Øresundsvej er spunsvæggene nu blevet malede, og der er blevet ryddet op og "fejet gulv" ...


... og teknikrummet har fået "tag".
Rejsegildet nærmer sig vist.


Har jeg set for mange krigsfilm, eller ...Og nu til noget helt andet.

 

"Det gamle træ"


"Det gamle træ, oh lad det stå,
det må I ikke fælde."

Ganske vist ser det hele ret "kaotisk" ud lige nu, men når den gamle stationsbygning ikke står der mere, kunne en dygtig gartner sikkert få noget pænt ud af området med træet som "midtpunkt" (måske i fællesskab med den tidligere omtalte, og stadig indespærrede, postkasse)

Træet har dog gjort hele tiden med så langt tilbage, som jeg husker og har fotografier fra stationen.


Forhåbentlig er tegningen til denne sides indledningsvignet udtryk for, at træet bliver bevaret.

22. juni 2005.


Denne dag blev dagen, hvor Østamagerbaneselskabet havde valgt til at holde rejsegilde på den kommende Metrostation: Øresund.

Rent vejrmæssigt var der tale om et langt bedre valg end dagen for rejsegildet i Kastrup.


.
Dannebrog og de tre grønne kranse var hejst op i den store byggekran ...... og i dagens anledning var der dispenseret fra sikkerhedsreglerne og givet adgang til den nye og fremtidige perron.Her fra perronen kan man rigtigt se de kraftige spunsjern der indrammer banen, men også de enorme "rawplugs" (ankre), der skal sikre, at grundvandet ikke får hele konstruktionen til at sejle væk, som en anden "kano".
Om den gamle stationsbygning ovenfor graven, se "siden": "Øresundsvej station og Frilandsmuseet"


Banens forløb under Øresundsvej,


og lidt ude af strækningen:
Fodgænger- og cyklisttunnel under Italiensvej, set mod øst.Jordarbejder v. Ramundsvej, her set mod nord-nordøst.
Overføringen ved Hedegårdsvej, station "Femøren", set mod øst.

Bemærk på det lille foto, at man stadig kan se de gamle Amagerbanespor under asfalten, samtidig med, at man lægger metro-skinner oven over. "Amagerbane" i to etager ! ! !


Vestsiden af banedæmningen set mod nord-nordøst.

Østsiden, set mod nord-nordvest.

Vestsiden af dæmningen med den kommende station på sydsiden af Hedegårdsvej, her set mod syd-sydøst.

.

Øresund(-svej) 7. september 2005.


Der er nu kommet spor i bunden
af banegraven og spunsvæggene er blevet malede. Her ses ”herresvinget” mod Lergravsparken.Igen ses sporet mod nord, her dog fra et sted lidt syd for den gamle Øresundsvej station ...


... og fra samme sted mod syd,
hvor banen stiger kraftigt op mod Italiensvej.Der er kommet "tag" på teknikrummet (30.8.2005).

Her ses de meget kraftige beton-
afskærmninger for evt. oversvømmelse, hvis Øresund …..


Den anden side af Øresundsvej.
Hullet er nedgangen til perronen.I forbindelse med forarbejderne omkring den gamle stationsbygnings eventuelle flytning til Frilandsmuseet, har det også været undersøgt, om der evt. skulle have været postekspedition på stationen allerede på et tidligt tidspunkt i Amagerbanens historie. Dette er der imidlertid intet, der tyder på, idet der allerede meget tidligt (1902) blev oprettet et stort distrikts-postkontor i Oliebladsgade, Sundbyernes Postkontor, fra januar 1927: Sønderbro Postkontor.

Mon der dog ikke, i banens tidligste år, hængende på stationsbygningen, har været en postkasse, som blev tømt af personalet til de bureau-førende tog. Af ”gammel vane” har man formodentlig bibeholdt en postkasse på stedet, om end den senere blev flyttet til en lysmast på hjørnet af Øresundsvej og Krimsvej, og denne placering har så holdt ud helt til nu.
”Den gamle” postkasse står der endnu under det gamle træ, og -som tidligere nævnt- kunne man håbe på, at den får lov at overleve på stedet sammen med træet (”Det gamle træ, oh lad det stå, det må I ikke fælde”).

-------------

 

Så lykkedes det !


I "min øresnegl" har jeg netop --5. oktober 2005-- hørt, at en endelig aftale om flytningen af Øresundsvej station nu ifølge Ørestadsselskabet er på plads.

Detaljerne omkring aftalen mv. må vi dog afvente til denne bliver offentliggjort.

Det bliver spændende at se og ikke mindst følge.

.

26. oktober 2005 ...


... blev dagen, hvor Ørestadsselskabet officielt overdrog varetægten af Øresundsvej station til Nationalmuseets Andelsby. Ved en lille højtidelighed i den gamle stationsbygning blev overdragelsesdokumenterne –efter en velkomsttale af Østamagerbaneselskabets adm. direktør Jens Kramer Mikkelsen, underskrevet af Ørestadsselskabets bestyrelsesformand Henning Christophersen og museumschef Per Madsen, Nationalmuseet.

Den lille overdragelsesceremoni.


Samtidig med underskrivelserne overrakte Henning Christophersen stationens gamle stationsskilt og stationsklokken fra nabostationen -Syrevej station- til museet samt, på en fin rød pude, stationens gamle nøgle. Effekterne er nu bragt til Frilandsmuseet, hvor man i forvejen har ”resterne" af den gamle signalvinge fra indkørselssignalet på Kastrup station.Nøglen til stationen og klokken fra Syrevej.Også i efterårsfarver liver
"Det gamle træ" op i det ellers mere og mere "grå" og noget triste område: Oh lad det stå ! ! !.

Udsigten fra stationsbygningens 1. sal.

Tv: Udsigten mod nord/nordvest, hvor man ser den kommende Metro i svinget over mod tilslutningsstationen Lergravsparken.

Th: Vore dages udsigt mod syd, Kastrup/Dragør. Egentlig må der have været en ganske flot udsigt i gamle dage, når det damplokomotivtrukne tog kom kørende sydfra.

Metroen ved Prins Buris Vej ...
altså inde bag sten-afskærmningen til højre i billedet, bag træerne.


... og v. Kirsten Kimers Vej (mod syd)

og mod nord.

 

20. december 2005.St. Amager Strand set mod syd
Stationens fremtidige perrontag...
.... og elevatorhus.
Stationen set mod nord.

Området ved Kirsten Kimers Vej

---

Stationen "Femøren"


Endnu ses lidt af Amagerbanens
gamle spor -dækket af asfalt- midt under Metorens overføring, og ude til venstre ses lidt af sidesporet til Dansk Svovlsyre- og Superfosfat Fabrik.Af pladsmæssige årsager må siden afbrydes her, og fortsættes på den efterfølgende sideHjemmesider om områdets gader og veje (v/ Jørgen Grandt)


- o 0 o -