Sjællandske Vestbane.   ---   København H-Korsør.

(Foreløbig med meget begrænset indhold --  Det må komme. --  Rom blev heller ikke brygget på en dag)

 

 

 

København H   -  km 0,0

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/40-koebenhavn_h.jpg

København H, 1912.  -   Indsat: P&T-frimærke fra 1976 - Ankomsthallen. Bemærk.  Selv det store ur er med -

"Vi mødes under uret", --og dem vil man erstatte med blå urskiver ! ! !

Stationen behøver i øvrigt næppe større omtale, og -i det mindste- ikke her.  

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/98-koebenhavn%20h.2.jpg

København H.  Udateret postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/99-koebenhavn%20h.1.jpg

København H,  -  nu med det store sekskantede skilt for S-tog.

Udateret postkort.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/101-koebenhavn%20h.4.jpg

København H, den oprindelige korte sidefløj mod Bernstorffsgade/Tivoli.  Udateret postkort.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/102-koebenhavn%20h.5.jpg

København H, --afgangshallen.

Udateret postkort.

 

Afgangshallen, set mod Tivoli.   --   1969.

Foto:  Georg Schmidt.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Kystb/100-koebenhavn%20h.3.jpg

København H, perronerne.  Her skal det bemærkes, at Kystbane-togene kører ud gennem hallerne ande ende.  Udateret postkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vester Fælledvej / Enghave.  -  Km 2,3 fra København H.

Stationen blev åbnet 1. december 1911 og hed dengang Vester Fælledvej station, fortrinsvis for tog til Nordvestbanen / Frederikssundsbanen.  Stationens åbning faldt sammen med åbningen af den nuværende Københavns Hovedbanegård (III)

Se mere om stationen i S-togstiden: 

 

 

 

Valby.  - km 3,9 fra København H.

På vej mod Valby.

Carlsbergbroen, -- efter opgivende 1905.

Postkort. Ark. Thomas Boberg Nielsen.

 

Se omkring fredning af broen: 

Sag: Carlsbergviadukten

Gammel Carlsberg Vej og Solbakken (mellem), København 

på Kulturstyrelsens hj.side:  https://www.kulturarv.dk/fbb/sagvis.pub?sag=3101571  med nærmere beskrivelse af broen.

 

Valby - set fra Toftegårds Allé mod København H.  

Postkort. Ark. Thomas Boberg Nielsen.

 

Indkørsel til Valby station, set mod København H.

Postkort dateret 1932. Arkiv: Niels Munch.

 

E 988 ved den gamle Carlsbergbro, d.14. maj 1967.

Fotos: Svend Brandt Jensen -  ©SBJ.     ^---vv

 

Fotos: Svend Brandt Jensen. 

 

Kort før stationen.  E 998.  Valby   --    15. april 1967.    Set fra broen ved Gl. Jernbanevej.

Fotos:  SBJ     ^---v

 

 

 

 

Valby

Valby   -    1912.

Arkiv: Lars Christensen.

 

Valby station set mod øst / København H.

Arkiv: Steff.

 

 

 

E 978 afgår mod København H.   --   15. april 1967.

Fotos: Svend Brandt Jensen -  ©SBJ.       ^---v

 

 

 

MB-lyntog.   Formentlig MB 410 som Neptun til_Berlin Ost bf.   --   Valby 1973.

Fotos: Svend Brandt Jensen -  ©SBJ.      ^---v

 

MO 1995 med persontog til  Næstved via Køge.  I spor 1 MX 1014.   Valby 1973.

Fotos: Svend Brandt Jensen -  ©SBJ.     ^---v

 

MY 1122 med materieltog fra værkstedet i Taastrup, dvs.med vogne der har været til hjulafdrejning.

Foto: Svend Brandt Jensen -  ©SBJ.  

OHJ-HTJ MX 103 + BDn + Bf + Bf som PX 4548, Holbæk-Østerport.  Søndag d.12.  juni 1994.

Foto.  © Johnni Lassen.

 

Se mere:   Valby

 

 

 

Vigerslev  -  5,8

 

 

Hvidovre  -  Km 6,5 fra København H.

 

1972.

 

Fjerntrafik-tog mod København. Hvidovre.   --   Maj 1972.

 

 

Ny type læskur.  Hvidovre.  Maj. 1972.

 

 

 

Glostrup station.   --   km.  11,2 fra København.

Glostrup station.   --   9. april 2019.   ^---vv

3868-DSC00469.Glostrup_station.9.4.2019.jpg (800×533)

Glostrup station, perronfacaden, set i køreretning mod vest / Roskilde / Korsør.   --   9. april 2019.   ^---v

 

Glostrup station, perronfacaden, set i køreretning mod øst / København.   --   9. april 2019.

 

Glostrup station, "Posthus-grunden" - den nu tomme grund efter det nedrevne posthus.  ^---v   9. april 2019.

Som et led i forberedelserne til anlæggelsen af den kommende "Hovedstadens Letbane", har man besluttet 
at rive posthusbygningen ned.

 

 -

 

Glostrup station.  --   9. april 2019.   ^---vv

Glostrup station.  Gadefacaden.   ^---vv   9. april 2019.   

 

       

 

Glostrup station.  Gadefacaden.   --   9. april 2019. 

 

Glostrup station.  Del af stations-forpladsen, set mod øst / København.   --   9. april 2019. 

 

 

 

Vridsløselille trb.  -  14,2

 

Tåstrup   -  17,7

 

Høje Tåstrup  -  

 

Hedehusene  -  24,2

 

Roskilde  -  Km 31.3  fra København H.

 

 

26. juni 2016  -  DSB´s fødselsdag, omend den ikke er "rund" (169 år), og det ikke var DSB dengang.

Det begyndte: 

Det Sjællandske Jernbaneselskab var i stort omfang ansvarlig for anlæggelsen af de sjællandske hovedbaner, og en række af landets mest trafikerede baner kan dateres tilbage til det.

Den første bane var strækningen fra København til Roskilde, der indviedes af Christian VIII. d. 26. juni 1847.

I begyndelsen blev den nye bane -af en del af byens borgere- nærmest betragtet som en forlystelse.

Stationen i København lå da også meget apropos lige ved siden af den fire år tidligere åbnede forlystelsespark Tivoli.

I 1856 forlængedes banen fra Roskilde til Korsør -d. 27. april 1856.

 

Lokomotivet ODIN tegnet ca. 1947.

 

 

 

 

 

IMG_5413_350

Roskilde Station blev bygget af Det Sjællandske Jernbane-
selskab i forbindelse med anlæggelse af Danmarks første 
jernbane, Kjøbenhavn - Roeskilde. Denne strækning blev 
indviet af Christian VIII den 26. juni 1847 og den blev åbnet 
for almindelig trafik dagen efter den 27. juni. Bygningen var 
dog ikke færdig ved indvielsen, og det er endog tvilvlsomt om
hele fundamentet overhovedet var støbt på dette tidspunkt.

 

Først 9 måneder efter blev bygningen tages i brug.

 

IMG_5313_350 

 

Arkitekten hed Meyer, som var en ganske ukendt arkitekt og som antagelig døde ganske ung. Han fik gode anbefalinger fra den engelske ingeniør og projektleder William Radford. Stationen er opbygget med to tårne og et symmetrisk udseende. Det første udkast var dog noget anderledes og asymmetrisk. De to tårne var typisk for den tidlige jernbanealder. Københavns første banegård havde ligeledes denne italiensk inspireret udseende. I 1873 fik tårnene deres pyramidetag 

Foto / tekst ---^ :  Erik, My 1 2 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

For mit eget vedkommende (evp) er der den pudsighed ved den ovenstående mindetavle  ---^  at et meget
nærtstående familiemedlem var ansat på broncestøberiet, hvor tavlen (bogstaver / tal og relief) blev fremstillet.  

Da støberiet pludselig blev nedlagt engang i 1970-erne, blev "uanede mængder" af flotte gamle gipsafstøbninger / modeller m.v. blot smidt ud af vinduerne fra lageret på anden sal og ned på gårdspladsens asfalt-/ betonbelægning.

Familiemedlemmet spurgte høfligt, om han evt. måtte overtage gipsforlægget for relieffet (inden "udkastet") - han havde et familiemedlem, der var meget interesseret i jernbaner ! ! !

Desværre - direktøren havde en søn, der lige havde lært en ung pige fra Roskilde at kende.  Hun skulle have gipsmodellen ! ! !

Gad vide, --hvordan det senere er gået denne gipsmodel ! ! !

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Div/dias.2-22.dsb_g_611.roskilde.1.9.1957.jpg

DSB G 611 ankommet til Roskilde som trækkraft for et særtog / en jernbaneudflugt arrangeret af Dansk Modeljernbane Klub (DMJK) (København-Roskilde-Næstved-Dalmose-Skælskør-Dalmose-Slagelse-København). 

1. september 1957. 

 

September 2015.

Roskilde station.    --    September  2015.   ^---vv

 

Roskilde station - perronfacaden.   --   September  2015.   ^---vv

Roskilde station, --set i køreretning mod Korsør.

 

 

 - - - 

 

 

Roskilde station - perronfacaden.   --   September  2015.

 

Roskilde station.    --    September  2015. 

Ak, ja, --moderne tider har gjort, hvad de kunne for at "pakke stationsbygningen ind".

 

Se Erik, My 1 2 87´s artikler:   Roskilde station  ,  Roskilde Remise 2009  og  Roskilde pakhus

Tak til Erik, My 1 2 87.

- o - 

 

Gøderup trb.  -   Km. 37,7 fra København H.

 

 

Viby Sjælland.    --    km.  42,5 fra København H.

Spor 2.

Viby Sjælland station.   --   5. august  2015.   ^---vv

13043-IMG_6060.Viby Sj.5.8.2015.JPG (800×600)

 "Tog mod . . ."    Spor 2, set i køreretning mod Ringsted.   --   5. august  2015.    ^---v

 

Viby Sjælland station,   --  set mod Ringsted/Korsør.    --   5. august  2015.

 

Viby Sjælland station,   set mod Ringsted/Korsør.   --   5. august 2015.   ^---vv

 

13048-IMG_6101.Viby Sj.5.8.2015.JPG (800×600)

 . . . og set mod Roskilde / København.

 

Perronundergangen, set fra spor 2 mod syd. Det mest positive -bortset fra, at man ikke bliver kørt ned af toget- må vel næsten være, at den --endnu-- var grafitti-fri på optagelsestidspunktet.   --   5. august 2015.

 

Spor 1.

13050-IMG_6079.Viby Sj.5.8.2015.JPG (800×600)

Viby Sjælland, set mod vest,  Ringsted / Korsør.   --   5. august 2015.

 

Viby Sjælland, set mod øst, Roskilde / København.   --   5. august 2015.   ^---vv

 

Viby Sjælland, set mod øst, Roskilde / København.   --   5. august 2015.

 

 

Viby Sj. station, set mod København.   --   5. august  2015.

 

Et tog kommer forbi . . . 

91 74 6 241 004-9 S HECTORRAIL.  Viby Sjælland station, set mod Ringsted.   --   5. august 2015.

 

Viby Sjælland set mod København   --   5. august  2015.   ^---vv

 

Viby Sjælland set mod København   --   5. august  2015.

 

Se evt:

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnMrI-pvOAhUBBywKHRlIBLoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.railcolor.net%2Findex.php%3Fnav%3D1401007%26id%3D61800%26action%3Dportrait&usg=AFQjCNH4xuvPsx6bzqm7tlitrqXzFUi8jA

Nok et godstog, men ikke med gods til Viby Sj.  

 

Vejfacaden.

 

Viby Sj. station.   --   5. august  2015.   ^---v

 

 

Pakhuset.

Viby Sj.  Pakhuset, men nedlagt allerede for maaaange år siden ! ! !    --   5. august 2015.   ^---vv

 

Allerede som trafikelev -på afløsning nogle dage hertil fra Sorø- overværede jeg en ekspedition af en cykel som rejsegods fra Borup til Viby.   En mandlig cyklist kom i Borup, og ville have sin cykel indskrevet som rejsegods til Viby (han var vel blevet træt på forhånd ???), og han har formentlig spurgt den fungerende, om det nu var helt sikkert, at den kom med samme tog som ham selv ! ! !   

Nej, var svaret, det gør den ikke.  Den er først fremme i morgen.  

Cyklisten: I morgen ??? ! ! !  

Fungerende:  Ja, den skal med en lastbil herfra til Ringsted og med godstog i nat til Roskilde.  Derfra bliver den så kørt ud til Viby i morgen tidlig/formiddag ! ! !

Jeg husker det ikke, men mon ikke cyklisten alligevel foretrak at cykle de 7-8 km.

 

 

Viby Sj.  Pakhuset.   --   5. august 2015.

 

Viby Sj.   Pakhuset, vejfacaden.   --   5. august  2015.   ^---v

 

 

Viby Sj.   Pakhuset.   --   5. august  2015.

Bindering til tøjring af godsforsendernes / -modtagernes heste, da man i sin tid betjente sig af hestevogne (og farmand lige skulle ind og betale fragten, eller . . . . . . . .  Ja, --kroen ligger jo 10 m bagved ! ! !)

 !

Viby Sjælland kro, gavlen mod stationen.   --   5. august 2015.

 

 

 

Viby Kro  (Viby Sjælland).    --    2015.

Viby Kro, set fra perronen.   --   5. august  2015.

 

Viby station  og  Viby Kro   --   5. august  2015.

Viby Kro.   --   5. august 2015.   ^---v

Viby Sjælland kro, gavlen mod byen.   --   5. august 2015.

--det er jo -som bekendt- bedre at sidde i kirken og tænke på kroen, end at sidde på kroen og tænke på kirken !

 

Viby Sj. Kro og rejsestald.   --   5. august  2015.   ^---vv

 

Viby Sj. Kro og rejsestald.   --   5. august  2015.

 

 . . . men den er da "Lige til modeljernbanen".

 

Viby Sj. stationsskilt med Viby Kro i baggrunden.   --   5. august 2015.

 

Viby Sj.   Skolevej set fra stationen, i modlys mod SØ.   --   5. august 2015.

 

 

 -

 

"Englænderbro" ved Borup.

Englænderbroen for Møllevej ved Birkede mellem Borup og Viby.

 

 

 

Borup station.    --    Km 49,7 fra København H.

Borup station.   --   1898.  Fotoarkiv: H.E. Pedersen..

Bemærk pakhuset yderst til venstre:   I “gamle dage” var bygningen reserveret ilgods og var -som det ses- oprindelig 
opført med bindingsværk.   Mens postvæsenet holdt til her, blev bygningen brugt til opbevaring af pakker.

 

1925-26.

Akvarel af stationskontoret ca. 1925 udført af stationsforstander Kofoed.
Skovbo Lokalarkiv.

 

Den 8. juni 1926 var der langt mellem togene, så stationsforstander Kofoed kunne afse tid til akvarellen af stationen.
Skovbo Lokalarkiv.

 

 

1957.

DSB E 989 + 996 passerer Borup.   --   Juli 1957.

Som trafikelev var jeg på afløsning i Borup tre-fire dage for at sælge billetter og passe post. Midt på dagen var der lukket et par timer (middagslukning), og hvad laver en udenbys trafikelev så i de to timer ???   Den dag havde jeg besluttet, at jeg ville se herregården Svenstrup vest for stationen. Sådan blev det, og jeg gik mod stedet.  Pludselig blev jeg "vækket" af en lyd bag mig, men jeg nåede da at få kameraet frem.

 

Ms-lyntog u. udkørsel mod København. <---  Borup.   --   Sommer 1957.

Næppe nogen vil beskylde dette foto for at være et præmiefoto, underbelyst, elendige farver og en anelse uskarpt.
Ja, -men er der da slet ikke noget godt at sige om det ???   Johhh.  Man kan da se (næsten høre), at stakittet råber "GORI".  Det var "godtnok" ikke opfundet endnu, --men hvid maling var.

Nok så interessant er imidlertid udkørselssignalet, der ses over lyntoget.  Allerede i 1944 (da signalreglementet af 1944 blev udsendt) var signalet optaget bagest, under "Signalformer, der efterhånden bortfalder".  Signal 202. "Kør" Udkørsel tilladt fra Togvejssporet længst til højre"    (Her skriver vi 1957.)

 

 

Billederne er optaget under Borups stations store ombygning i / omkring 1957. 

Stationen blev her ombygget til at have midtliggende overhalingsspor samt nyt sikringsanlæg m. bl. a. daglyssignaler i st. for de gamle vingesignaler.

 

Forarbejderne til den ny (og nuværende) perronundergang er godt begyndt . . . 

(se også nedenfor).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MB-lyntog mod København.   Borup. Sommer 1957. . . . . . . . . . . . 

 

Borup st. u. ombygning.   --   1957.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .og her i fuld gang.

 

"Søren" (? -  stationeret i Signaltjenesten, Ringsted.) 
Borup station u. ombygning.   --   1957.

 

Bemærk "kassen" Søren sidder på.  Det er ikke en kasse,
men hans værktøjstaske - de havde alle en stor kraftig
lædertaske til deres værktøj, så de -når de blev sendt til
andre stationer end hjemstedsstationen.  Mange af 
"signalfolkene" havde også udleveret en noget større
trækasse, til at bære -over skulderen- i en kraftig læderrem.
Når de kom til en anden station, var det altid / oftest med
toget, så man "smuttede ikke bare lige ud i bilen" efter det
man stod og manglede.  ALT skulle medbringes hjemmefra.
 


Bemærk også trådtrækket / trådene til mastesignalerne og
den store trådstrammer, der synes at have udspillet sin rolle.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 999.  Borup.   --   1957.

 

Borup Station, set mod København. I baggrunden til venstre Andelsmejeriet fra 1888. Akkurat sporfri lå 
Borup Kiosk for enden af perronen indtil 1971.

Juni 1962 - Foto: HEP.

 

 

 

1963.

Stationsbygningen med "ilgodset" til højre og varehuset helt i baggrunden.   --  1. Juni 1963.

Foto:  HEP.

 

 

Læssevejen.   --   Ca. 1965.   Foto: HEP.

Fra venstre ses Kroens rejselade  -  Tuborgvej  -  Købmandsgaarden og midt for skimtes savværkets røde “stuehus”,
og i højre side lidt af det efterhånden noget omtalte Varehus.

 

Borup station, set mod nord.   --   1964.    Foto: H.E. Pedersen.

“8 toget” og varehuset 1964.   Efter vandtårnet var revet ned, stod der stadig en virksom vandkran foran lysmasten 
i billedets forgrund.   Var der til ca 1940.

 

 
 

2005.

Den største fordel ved at rive krobygningen ned var, at i februar 2005 var det endelig muligt at fotograferestationsbygningen i fuld længde.

Toiletbygningen ses til vestre.  Den blev revet ned 2 år senere for at give plads til en elevator.

Foto: HEP

 

 

 

Borup 1885.  

På Borup lokalarkiv er dette et af de ældste fotografier. (Ca 1885).  Nærmeste hus er fra 1858, og naboen er fra 1855.
Derefter ses  “Kornlageret” og bagest Kroens rejselade fra 1855.  Borup station, kro og købmandsgaard 1885.

Foto: Skovbo lokalarkiv.

 


En reminiscens er de nedgravede stumper jernbaneskinner, der oprindelig har været en del af et stakit nær fortovet.

Foto: HEP.

 

En såkaldt "Blanco- / blankobillet", håndskrevet til lejligheden, når man ikke havde "faste"
/ fortrykte billetter til den ønskede rejse, --her Valby Langgade-Borup.  "D" = Dobbeltbillet (returbillet).
"(Vat.A)" solgt i billetsalg "A" på stationen (når der var flere billetsalg).

Arkiv: HEP.

Tak til H.E. Pedersen (fotos og tekster).

(Fortsættes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.

Borup station.   --   5. august 2015.   ^---vv

13580-IMG_6117.Borup.5.8.2015..JPG (800×569)

Sporene set mod København.   --   5. august 2015.   ^---vv

 

 

Sporene set mod København.   --   5. august 2015.

 

 . . . og et tilbageblik til 1957, da stationen fik sin perrontunnel.

Borup station u. ombygning - 1957.    Her udgravning af perrontunnel / -undergang.

Dengang lagde man et par ståldragere i sporet og kørselen fortsatte.   I vore dage aflyser man driften og sætter busser (gummitog) ind i stedet for.  

 

Samme fotovinkel i 2015.   ---v

Borup station.   --   5. august 2015.   ^---v

 

Borup station, pakhuset.   --   5. august 2015.   ^---v

 

Vejfacaden.

Borup station,  vejfacaden.   --   5. august  2015.   ^---v

 

Borup station,  pakhuset,  vejfacaden.   --   5. august  2015.   ^---v

Nedlagt !  nedlagt i maaange år ! ! !

 

Allerede som trafikelev -på afløsning nogle dage hertil fra Sorø- overværede jeg en ekspedition af en cykel som rejsegods fra Borup til Viby.   En mandlig cyklist kom i Borup, og ville have sin cykel indskrevet som rejsegods til Viby (han var vel blevet træt på forhånd ???), og han har formentlig spurgt den fungerende, om det nu var helt sikkert, at den kom med samme tog som ham selv ! ! !   

Nej, var svaret, det gør den ikke.  Den er først fremme i morgen.  

Cyklisten: I morgen ??? ! ! !  

Fungerende:  Ja, den skal med en lastbil herfra til Ringsted og med godstog i nat til Roskilde.  Derfra bliver den så kørt ud til Viby i morgen tidlig/formiddag ! ! !

Jeg husker det ikke, men mon ikke cyklisten alligevel foretrak at cykle de 7-8 km.

 

 

Borup station,  vejfacaden.   --   5. august  2015.  (Set i køreretning mod København, hvilket er næsten nord.)

 

Sydenden af stationen.

Borup station,  sydenden.   --   5. august 2015.        Set mod København  ---^ og mod Ringsted  ---v

 

 

Borup,  overføringen i stationens sydende.   --   5. august 2015.   ^---vv

I vore dage, skal der ikke ventes mange minutter, førend der kommer et tog.   <--->

Overføringen set mod øst / Borup . . .   --   5. august 2015.  

 . . . og mod vest.  --   5. august 2015.   ^---v

Umiddelbart er billederne næsten ens, men "hullet" er dog æidt lysere på det sidste foto.

 

.

 

Der kom en mail:

"Hej Erik V. !

Fra i morgen mandag den 11. juli er der atter stor aktivitet
i den gamle Borup stationsbygning, da apoteket fra 1899
fortsætter sin eksistens ved at flytte over gaden.

Hilsen fra
Erik i Borup"

 

Borup Apotek er flyttet og måske blevet Danmarks længste med sine 42 meter ! ! !   Apoteket er flyttet ind i den af DSB nedlagte stationsbygning. Håndværkere har ryddet bygningen og al indmaden i bygningen udskiftet til sit nye formål.

Det også lykkedes apotekeren at få det gamle pakhus med i lejeaftalen. Det ellers var DSB's plan, at det skulle rives ned.

Borup Apotek.    Foto.  HEP.

 

 

Den gamle station.

Borup station, vejfacaden, mens bygningen stadig var station -- omend en lukket station.  --   5. august  2015.

 

Borup  nye  Apotek.

Dele af vejfacaden efter ombygningen til apotek.   --   April  2016.   Foto: HEP.   ^---vv

 

 . . . gavlen mod syd / køreretning mod Korsør.

 

Borup Apotek.   --   April 2016.   Foto:  HEP.   ^--vv

 

Gavlen mod nord/København før og efter at maskineriet er blevet afskærmet.

Borup Apotek.   --   April 2016.   Foto:  HEP.

 

 

 

 

Kværkeby   -  56,6

 

 

Ringsted   -  63,8

 

 

 

DSB  --  Lollandsbanen (LJ)  /  Ringsted station.   --   1987. 

LJ  Ys 82.  Ringsted.   --   1. september  1987.

 

LJ  Ys 82 + Ym 60.  Ringsted.   --   1.  september 1987.   ^---v

 

   <--  DSB-køreplanen  "Danmarks Rejseforbindelser,  sommeren 1987.  --v

 

Den røde markering viser Y-togets plan Ringsted - Nakskov.

 

 

Når man ser på originalnegativet (nedenfor), i forstørrelse, --- i  STOR   FORSTØRRELSE, kan man se på perron-uret i baggrunden (ak, ja, ---det var dengang, da der var service til), at nøjagtig på klokkeslæt, kl. 12.30, afgik Y-toget mod Nakskov.

LJ Ys 82 (forrest / til højre) + Ym 60 afgår fra Ringsted . . .   --   1. september 1987.   ^---v
Bemærk i øvrigt lystårnene på stationen - herover eet helt i højre side, men også på de andre fortos kan tårnene ses.

 

Apropos lystårne:

Se evt:  Angrebet på Shelhuset under 2. verdenskrig, hvor et af flyene kom til at strejfe DSB´s lystårn ved Enghavebroen, og derved blev årsag til katastrofen med bombningen af Den franske Skole. 

http://www.dr.dk/tv/se/angrebet-pa-shellhuset/angrebet-pa-shellhuset

(Den første udsendelse har været vist på DR d. 9 eller 10. december, men der resterer endnu et par genudsendelser, --vist bl. a. den 23. december 2013 - se selv efter i DR-programmerne)

 

 . . . mod Nakskov. 

 

Køge-Ringsted Banen (KRB)

Ringsted station, 33,2 km, hvor KRB var optaget på DSB-stationen med standsningssted i stationens sydside (modsat stationsbygningen.

Ringsted station, km 33,2 km fra Køge, hvor KRB var optaget på DSB-stationen med standsningssted i stationens sydside (modsat stationsbygningen.

DSB´s remise og vandtårn i Ringsted. 
KRB benyttede dog drejeskiven, når dette var påkrævet.
 

 

 

 

 

DSB. Omformerstationen vest for Ringsted.   --   15. maj 1992.

 

 

 

Bringstrup trb.  -  67,6

 

Fjenneslev  -  Km.  71,6 fra København H.

 

Viadukten i Fjenneslev.   --   1939. 

Bagsidetekst:  "Viadukten 1939 - Fjenneslev.  Min far Peter Vallentin uden truthorn". (Det må så formentlig være personen i uniform længst til højre.)

 

Se evt. også "siderne" om Sorø og Sorø Bystation:  Sorø station ("Landstationen")   ----  Sorø - Vedde Banen

 

 

 

Sorø  -  Km 78,3 fra København H.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Soroe/danmarkskort,.jpg   http://www.mjk-h0.dk/evp_Soroe/soroe.landstationen.jpg

Sorø:  Km.  78.3 fra København H  /  47,0 fra Roskilde.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Soroe/general-tegning_af_soroe.jpg

 

Sorø station er lige så gammel som Den sjællandske Vestbane, dvs. fra 1856.   Ligesom Roskilde (fra 1847), har Sorø en af landets to ældste stationsbygninger, der -udvendig- har bevaret meget af deres oprindelige udseende. Begge bygninger skulle nu være fredet.

 

Se iøvrigt særlige "undersider" m. fl.   Sorø station ("Landstationen")   --  Sorø Bybusser.  --  Sorø - Vedde Banen

 

 

 

Frederikslund  -  85,9

 

Slagelse  -  92,9

 

 

Slagelse station, 1957.

 

Alting har en ende    også:

. . . Slagelse-Næstvedbanen.    Slagelse station.

Jaeger-sporstopper.   --   1. september 1957.   ^---v

Nogen undrer sig måske over den stålwire, der ligger i sporet foran stopperen:  Den er beregnet til at trække stopperen tilbage på plads, hvis det skulle gå galt ! ! !  

"Sporskiftelygten" oven på stopperen er tegnet på/ signalet for, at sporet ender her og er (var) natbelyst på samme måde som almindelige sporskiftelygter. 

 

 

 

 

 

 

 

Forlev  -  99,9

 

Svendstrup Sjælland  B & S   -  Km. 105,9 fra København H.

En af mine ældre kolleger ved DSB forærede mig en gang nogle gamle 6x9-fotografier, han selv havde modtaget fra sine venner. 

Nu skulle der ryddes op, --men smide billederne væk ville han dog heller ikke.  Det måtte lige være noget for en ung trafikelev med interesse for jernbaner.

Svendstrup Sj.   --  DSB-sporene (Vestbanen) ses til venstre. I forgrunden til højre: Sidespor til Svendstrup Teglværk.
Juli 1948.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Svendstrup Sj. station og Teglværk.  Kort & Matrikelstyrelsen.

 

 

 

Korsør   -  110,0

 

 

 

 

 


Forrige side: Svebølle By
Næste side: Borup by og lidt omegn.