"Smånips" til modeljernbanen.

 

DSB-stations- og trinbrætskilte.

På denne og de efterfølgende sider vil jeg vise nogle fotografier af de ”småting”, som jeg i tidens løb har taget billeder af, enten fordi jeg på tidspunktet fandt dem morsomme/interessante eller til evt. brug ved bygningen af min egen eller ”klubben”s modeljernbane.

Formålet med denne side er at give nogle idéer til udformningen af modeljernbanens stations- og trinbrætskilte. Nedenfor bringes derfor et udvalg af de stationsskilte jeg har ”mødt” på min vej.

Her -som i så mange andre tilfælde- er det ofte ting, som man ikke netop savner, når de ikke findes på modelbaneanlægget, men når de er der, hjælper de med til at gøre anlægget mere ”levende”, fordi der bliver mere at se på.

 

- o 0 o -

 

Desværre havde jeg -på optagelsestidspunktet for en stor del af fotografierne- ikke mulighed for at optage i farver, så derfor må man lade sig nøje med sort/hvid og lidt fantasi. Imidlertid var langt den overvejende del af f. eks. emaljeskiltene normalt udformet med hvid bund samt rødlig skrift og indramning.

Skiltene kunne bringes i mange forskellige rækkefølger, alfabetisk efter stationsnavn eller efter banenavn. I sidste tilfælde kan de så igen bringes alfabetisk eller i strækningsorden.

Her har jeg valgt en helt anden rækkefølge, idet jeg har delt dem op i grupper efter udformning/fremstillingsmåde og indenfor de enkelte grupper i nogenlunde historisk rækkefølge. Der er sjældent behov for supplerende tekst, så denne er oftest udeladt. Kun i enkelte tilfælde er der -ud over fotografiernes data- knyttet en eller anden bemærkning til fotografierne.

 

-------------------------------


DSB/ETJ,

11. august 1967.

 

Her ses et eksempel på den gamle type stationsskilte, der ofte stod ét af i hver ende af stationen (som det ses her). Efterhånden som tidens tand gnavede i skiltene -og måske især i stolperne- blev skiltene ofte taget ned og monteret på stationsbygningen. Stationen var overgangsstation til privatbanen Ebeltoft - Trustrup Jernbane.

 

 

 

 

 

 

 


 

Aars, DSB / Aalborg – Hvalpsund Banen (AHB),

19. maj 1966.

 

Ved dette skilt ses tydeligt, at stolperne er udskiftet til en langt spinklere og enklere udstyret type end det tidligere var normalt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Frederikssund,

26. maj 1989.

 

 

Fotografiet er taget på den sidste officielle driftsdag for motormateriel til/fra "den gamle" Frederikssund station, inden driften omlagdes til S-tog på den nye station.

...Og mon ikke man kan gætte på, at der sidder et endnu ældre skilt inde bag det nye udvendige skilt.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Svebølle,

16. oktober 2001.

 

En i vore dage almindelig udgave af typen på to stolper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kogsbølle,

23. maj 1964.

  "Stationsskiltet".

 
Kogsbølle trinbræt --oprettet, til banens åbning, efter de lokale beboeres protest over at "deres" station blev bygget i Bønkel (som det dengang blev skrevet). Trinbrætbygningen er her set mod NV ...

... og sluttelig set mod SV. 

 

 

 


 

Øster=Bølle,

19. maj 1966.

Trinbræt på Hobro - Løgstørbanen.

 

 


 

Efterfølgende emailleskilte af typen hvide med rød skrift og kant.

Herudover enkelte andre skiltetyper i stort set tilsvarende design.

 

 

Farum,

august 1973.

 

 

 


 

Furesø trb,

19. juni 1968.

 

Næppe mange husker længere dette lille trinbræt, der lå mellem Mølleåbroen og indkørselen til Farum station på -først- Slangerupbanen og efter dennes overtagelse af DSB, Hareskovbanen. Her lå trinbrættet lige ved siden af det gamle, forlængst nedrevne Fiskebæk Hotel.

Som dreng (5-6 år), gæstede mine forældre og jeg hotellets restaurant på en cykeltur i området. Hvad mine forældre fik at spise, ved jeg ikke, men jeg fik et stykke med leverpostej, højt belagt. Det smagte herligt, og når jeg endnu ikke har glemt det, er det nok en af de erindringer, der bliver hængende lige til "den yderste dag".

I forhold til vore dages Farum station, ville trinbrættet vel stort set have ligget under de nye indgangssporskifter.

 

 

 


 

Hareskov,

10. februar 1967.

 

 

 


 

Skovbrynet,

august 1973.

Som det måske kan anes, er fotografiet taget ud gennem vinduet på togets Mo-vogn.

 

 


 

Stationsskilte fra Sorø station gennem tiden.

I dette tilfælde en skønsom "collage" af forskellige stationsskilte på Sorø station. Det lille sort/hvide foto er optaget i 1920´erne af senere trafikkontrollør S.A. Rask, DSB. De to farvefotos i venstre side er optaget af "undertegnede" 4. maj 1980. Fotografierne i højre side er optaget (øverst) i maj 2000 af "undertegnede", medens det nederste er optaget i maj 1992 af Steffen Andersen.

 

 


 

Løgstør og Vindblæs,


19. maj 1966.

Stationerne lå begge på Hobro - Løgstørbanen.

 

 

 

 

Vi er nu bevæget os over i tiden med mere moderne design.

 

 

Hvid / sort:

 


 

Veksø,

26. maj 1989.

 

 

 

Glumsø,

7. maj 1991.

 

 


 

Køge,

20. juni 1992.

 

 

 

Efterfølgende et par repræsentanter for det seneste blå design.


 

Svebølle,

16. oktober 2001.

 

 

 


 

Hurup Thy,

5. august 1999.

 

 

 

- o 0 o -