http://www.mjk-h0.dk/evp_NPMB/0-Danmarkskort-NPMB.jpg Næstved - Præstø - Mern Banen.

 

 

 

 

Hvis intet er nævnt: Alle fotos © : Erik V. Pedersen. 

 

 

 

Næstved  -  km. 0,0.

 

 

 

Rønnebæk trb.  -  km. 3,3.

 

 

 

 

Bemærk , her og ved flere af de andre stationer/trb, den utrolig "smarte" udforrmning af sidesporene:

Passende nedgravet, og man får læsserampen "gratis". Hertil kommer, at en vogn henstillet dér, skal nok blive der, --afløbssporskifte eller ej,  ---og så er det der endda alligevel - Lige til modeljernbanen.

 

 

Næstelsø trb.  -  km. 5,8.

 

 

Måske endnu mere udpræget nedsænket læssespor med tydeligt dybeste punkt lige udfor svinefolden. 

 

 

Brandelev  -  km. 6,8.

 

 

 

 

 

Bøgesø  -  km. 10,3.

 

 

 

 

 

Askov Huse trb.  -  km. 11,8.

 

 

 

 

Snesere  -  km. 13,3.

 

 

 

 

 

Lille Røttinge trb.  -  km. 15,0.

Efter sporfornyelsen, der bl. a. også includerede stenballast, ses det tydeligt på emaille-skiltet, at nogle -formentlig- skoledrenge har ventet for længe på toget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tappernøje  -  km. 16,4.

 

 

 

 

 

Faksinge trb.  -  km. 21,0.

 

 

 

 

 

Præstø  -  km. 23,8.

 

Præstø station,  perronfacaden ---^     og  vejfacaden ---v.      26. marts 1961.

---

 

NPMB 7,  juni 1959 . . .

 

Præstø station som "luftfoto".  -  Juni 1959 . . .

remisen . . .  

og overkørselsanlægget. 

 

Overkørselen   (Postkort) . . .  

og den oprindelig svenske skinnebus Sm 1, samme sted.  -  Juni 1959.

 

Servicereing af NPMB 4:

 Kul . . .

og vand . . .  

. . .

DJK-turen, 19. marts 1961. 

 

Præstø  2021.

Næstved-Præstø-Mern Jernbane (NPMB).  Fhv. Præstø station og administrationsbygning.    Perronfacaden / "Vandfacaden" mod Præstø Fjord (nord).   ---^    --   20. september 2020.

 

Gavlfacaden,  set mod øst.

 

 

 

 

 

 

Skibinge trb.  -  km. 25,1. 

Skibinge trb.  -  26. marts 1961. - - - - -   ^---v

 

 

 

 

Allerslev  -  km. 28,0.

 

Allerslev station.   -  26. marts 1961.    ^---v

Stationsbygning og varehus, set mod Præstø.   -  1960.    

Foto.   Søren Jørgensen.

 

Vejfacaden.  -  26. marts 1961.

 

Varehuset  ---^   og terrain mod Mern ---v ------- 26. marts 1961.

 

 

 

 

Mern  -  km. 32,5.

 

Sm 1.  -  Juni 1959. 

 

NPMB Sm 1.  -  26. marts 1961.

 

 

Drejeskiven, remisen og vandtårnet.  -  Juni 1959.    Rundt omkring var jorden dækket at lys-violette blomster, Gederams, utrolig flot.

Hvem der havde haft farvefilm i apparatet,  --og tænk, hvis man dengang havde haft øje og mulighed for, at indrette et sådant sted til sin fremtidige bolig ! ! ! 

 

 

Mern  2021.

Næstved-Præstø-Mern Jernbane (NPMB).   Fhv. Mern station.  Perron-facaden.    --  20. september 2020.   ^---v

 

Vej- og gavl-facaden.    ^---vv

 

 

 

Mern saftstation.

 

Mern saftstation.

Foto: ???

 

De Danske Sukkerfabrikker anlagde i 1902 en saftstation i landsbyen Mern på intiativ af en gruppe lokale godsejere, som tegnede sig for en betydelig del af sukkerroe-leverancerne.

 

 

Roetog m. læs på vej mod saftstationen i Mern . . .  

Foto:  NPMB.

 

. . . og tilsvarende på vej fra Mern med affald fra saftstationen. (Begge fotos fra  NPMB´s 50 års "jubel-skrift").

Foto:  NPMB.

 

Anlægget i Mern var sammen med fire andre saftstationer tilknyttet Stege Sukkerfabrik

Mern saftstation ligger tæt på Mern Å, og vandet herfra blev udnyttet til vask af sukkerroerne fra lokalområdets roedyrkere. Roerne samledes på saftstationen, hvor sukkersaften blev presset ud og ført til sukkerfabrikken i Stege via rørledninger. Derved undgik man at transportere roerne over lange afstande.

Fra Mern gik saftledningen til en beholder i Kalvehave. Derfra førte en anden rørledning til havnen, hvor sukkersaften blev pumpet over i Stege Sukkerfabriks skib og sejlet til fabrikken. Da Dronning Alexandrines Bro mellem Møn og Sjælland åbnede i 1943, blev rørledningen forlænget hen over broen helt til sukkerfabrikken. Saftstationen lukkede i 1976, men saftledningen er stadig synlig på Dronning Alexandrines Bro.

Mern Saftstation var i mange år Danmarks sidste saftstation

 

 

- o 0 o -

 

Hvis intet andet er nævnt:  Alle fotos © : Erik V. Pedersen.

 

SIDSTE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=frvKanq8g-E

Sidste tur med Næstved-Præstø-Mern Banen 1961

 

"Min far, Jørn Toxværd og Poul Thorborg filmede den sidste togtur med NPMP, Næstved-Præstø-Mern Banen den 31. marts 1961.
Jeg var selv med på turen, og er også med på nogle af de filmklip af livet på Præstø Station, som også er med i filmen.
Jeg håber, at denne film kan være til glæde for gamle Præstø-drenge og piger, samt de, som "blot" har interesse for gamle jernbaner i Danmark

Ole Brinck Toxværd 2012"

 

- o O o - 

 

 

 

 

Næstved-Præstø-Mern Banen -- NPMB.  

Præstø station   --   1959  /  2008.           Dengang:  Km. 23,8 fra Næstved.

Mørke skyer trækker op over Præstø´s gamle stationsbygning.    --   10. juni 2008.   ^---vv

 

Præstø station,  perronfacaden   ^---v        26. marts 1961 og 10. juni 2008.

 

 

NPMB M 6 på nogenlunde samme sted ud for stationsbygningen.

    . . . og så siger de, at vandstanden i havene stiger --- her må den da have trukket sig tilbage ! ! !

Der er stadig enkelte af den gamle afsluttende trærække, mod vandet, tilbage.

 

 

 

Præstø station,    vejfacaden   ^---v.      26. marts 1961  og  10. juni 2008.

En stationsbygning, som her synes en herregård værdig, som hovedbygning.   --   10. juni 2008

 

 -

 

Et af de emner, der ofte indgår blandt spørgsmålene i min "Indbakke", er om / hvordan det går med NPMB-remisen i Præstø, og hvad der er blevet af den.

Hvordan den har det lige netop "i dag", kan jeg ikke svare på, men således så den ud d. 10. juni  2008:

Præstø fhv. remise.   --   10. juni  2008 . . . 

 

. . . og i juni 1959.

NPMB-remisen i Præstø,  juni 1959 . . . 

 

 . . . og  10. juni  2008.   

 

 

Præstø fhv. remise.   --   10. juni  2008.   ---^

 

Ejendommen overfor Præstø fhv. remise.   --   10. juni  2008,

Fra platformen på "tårnet" var vi et par DMJK-medlemmer, der fik mulighed for at optage de ovenfor viste sort/hvide fotos.

Havde der ikke stået så mange træer længere nede ad vejen til venstre for ejendommen, havde man kunnet se Præstø´s  stationsbygning.

Præstø station som "luftfoto".  ---  Juni 1959.

 

2016.

Præstø station ---^  og  remise ---v   --   25. juli 2017.   Fotos:   thr.

 

Tak til Thomas (thr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: NPMB - Rullende materiel.
Næste side: Kalvehavebanen.