31. december 2018.

Lidt diverse VaGJ og VNJ.   --   1972.

DSB-broen over Varde Aa, set mod nord.   --   18. marts 1972.

 

VaGJ-remisen i Varde.  --  18. marts 1972.  Sporet i forgrunden er DSB-sporet Varde mod Skjern og videre nordpå.

<----  Skjern             ---                Varde  ---->


VaGJ M1, "Bedstefar", henstillet på Varde Vest (VNJ).   18. marts 1972.

 

VaGJ-remisen. Varde.   --   18. marts 1972.

 

VNJ.  Varde Vest, set i køreretning mod Varde.    --    18. marts 1972.  

De to nye busser, der ses parkeret for enden af stationsbygningen, er til brug på ruten Varde–Grindsted–Vejle,
efter VGJ´s nedlæggelse.

 

VNJ-sneplov.  Ex.DSB Elo 511 0 883.  Varde Vest.   --   18. marts 1972.

 

Tak til Poul Andersen for suppl. oplysninger.

 

 

                         

 

 

 

 

 

24. december 2018.

Glædelig jul.

Halvfærdig 1:87-model af Nørrebro station årgang ca. 1965 til 1985.            


I 2018 så jeg meget frem til forårets komme, så der igen kunne komme gang i model-byggeriet,  men . . .    

Foråret var længe om at komme, og da det endelig kom, gik der kun ca. 14 dage førend det var for meget sommer

i "udestuen", hvor der bygges.  Her er der godt og ensartet lys - lige noget for ældre øjne.  Temperaturen kom dog hurtigt på omkring 35 grader allerede tidligt om formiddagen, selvom både døre og vinduer var åbne.  Umuligt at arbejde i.

Nå, --lidt bleb det da til i sommerens løb, ikke de store "sager" -bogstavelig talt.  Det er nu "småting" der mangler mest, småting, der dårligt ses, men som alligevel tager en masse tid.

Resultat:  Der går nok en hel sommer til (hvis den ikke bliver for varm) inden byggeriet når sin afslutning.  

 

Tak til alle de, som har fulgt med på "siden" i årets løb.

 

Glædelig jul  --  godt nytår.


 - o -

 

December måneds bladudgivelser:

BYtrafik nr. 6,  December 2018.

Af indholdet kan nævnes:

Endnu en stor flytning.

Mikael Lund blev 70 år.

Linie 19

Linie 2 kolliderer med linie 9.

Fra seks hestesporvognsselskaber til ét selskab.

Sporvogn i den forkerte side.

Julequiz.

Sporvogne med to stænger.

Rettelser og tilføjelser.

Sporvogne i Lissabon.

Rundrejse i Tjekkiet.

Interne foreningsmeddelelser.

Register til BYtrafik´s 54. årgang.

Bagsiden.
 

Færgefarten nr. 4,   December 2018.

Af indholdet kan nævnes:

Så sejler vi endelig på batterier.

"Mette" og "Kalle" snød ophuggerne.  II

Hvad der hændte for 100, 125, og 150 år siden.

Klip fra arkiverne.

Da Bornholm fik sine egne Legofærger.

Bornholmslinjen ude i stormvejr.

Hækporten.

Færgefarten Plus.

 

 


Jernbanen nr. 6.   December 2018.

Af indholdet kan nævnes:

Da det begyndte at sne.

Fart over feltet !

Inno Trans 2018.

Med dobbeltdækker over Øresund.

Sikringsanlæg typeDSB 1969.

Brint på Lint´en.

En tur bag bambushegnet.

Ajour Veterantog.

Mindeord og Farvel til MR-rettelser.

DJK-adresser.

Slutlygten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKOMOTIVET nr. 134.  December 2018.    --     "OPHØR"

Af indholdet kan nævnes:

En populær rundsnude.

Forbedring af McK´s røde MR / MRD.

En jernbanefærges anatomi.

Forny vognparken i en fart.

DSB siganler og faste mærker.

SANDBY  STATION.

Smedebolig og smedeværksted.

Sporskiftet.

Tips til anlægget.

OPHØRSTALE.

Vi har hørt og set.

 


Trist afsked med et mangeårigt, godt blad.

MEGET  TRIST.

 

 

 

 

 

 

 

23. december 2018.

Københavns Metro - Sydhavnsmetroen / Linien til Ny Ellebjerg.  --  2018.

Ny Ellebjerg.

Lidt tættere på:


Den fremtidige Ny Ellebjerg Metro-station m.v. set oppe fra S-togsperronen.   --  3. december 2018.


 

Den fremtidige Ny Ellebjerg Metro-station m.v. set oppe fra S-togsperronen.   --  3. december 2018.


 

 

22. december 2018. 

Københavns Metro - Sydhavnsmetroen / Linien til Ny Ellebjerg.  --  2018.

Ny Ellebjerg.

Den fremtidige Ny Ellebjerg Metro-station m.v. set oppe fra S-togsperronen.   ^---vv   3. december 2018.  
Der er efterhånden blevet langt fra F-liniens endepunkt til Køgebugtbanens S-togsperroner i, vel næsten,
2. sals højde (ca. 8 m)  --  noget man (ældre) virkelig skal tage højde for i sin tid til togskifte (der er elevator,
meeen . . .  ! ! !)   

Om vel ikke længe åbnes den nye overgangsbro tværs over onrådet.  Det bliver en lettelse for mange lokale
beboere (især de, der bor vest for F-liniens endestation), men forøger nok togskiftetiden med yderligere
1-2 minutter.

(Dette bedes venligst IKKE opfattet som ren brok.  Jeg kender ældre, der er begyndt at tage over Dybbølsbro eller København H ved togskifte til S-tog mod vest.)
Bemærk i øvrigt den store, høje bygning -næsten- midt i billedet, som tidligere var hovedsæde for Københavns Sukkerrafinaderi - i daglig tale benævnt "Sukkertoppen"

Bygningen blev tegnet af Arkitekt Arthur Wittmaach i 1913 og er en solid bygning opført af røde teglsten og med granitsokkel. 

Svagt anes -på toppen- en forgyldt sukkertop  --  deraf bygningens "kælenavn".     ^---v

Den fremtidige Ny Ellebjerg Metro-station m.v. set oppe fra S-togsperronen.   --  3. december 2018. 

 

21. december 2018.

Cityringen - Nørrebro Metrostation   --   2018.

Nørrebro Metrostation under anlæg.   --   7. november 2018.   ^---vv

 

"Begyndelsen til enden"  --  I respekt for ophavsretten må jeg nøjes med at henvise til: 

https://www.m.dk/stations/byggepladser/noerrebro+station/om+byggepladsen+noerrebro/stationen+i+2019


Elevatortårnet under anlæg.   ^---v

 

Nørrebro Metrostation under anlæg.   --   7. november 2018.

 

 

 

 

 

19. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

De forgangne dage, har vi set anlæggelsen af fine  nye spor, tilsyneladende anlagt efter de seneste moderne anlægsmetoder, men man skal ikke mange hundrede meter væk, førend synet er et ganske andet:

Mange ved det: At den elektriske køretråd over sporet skal hænge i zig-zag, for at fordele slidet på pantografens kulskinne jævnt over det meste af dennes bredde.  Dette var dog ikke tilfældet på denne strækning.  Her hang køretråden "snorlige" over sporet  ---  det ujævne spor og motorvognens svingninger klarede resten ! ! !

Katowice.   --   3. maj 2009.                                      ^---vv


  

 


Vi ankom til Katowice ved aftenstide, og vanen tro, gik vi i små hold ud og spiste på stedets små (eller større) tiltalende spisesteder.  Man kommer hjem og går til ro.   I løbet af natten (maj måned) kan det blive lidt for varmt, og et vindue bliver åbnet lidt eller meget - alt efter den enkelte.

Næste morgen ved sporvognsdriftens begyndelse, blev jeg vækket af nogle enorme "brag", når sporvognene passerede hotellet.  Det måtte undersøges når det blev lyst.

Lige udenfor hotellets vinduer lå dette stykke skinne.


Katowice.   --   3. maj 2009.  

 

18. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

Linie 10.

UL. NORBERTA  BARLICKIEGO,  Katowice.  ^---vv   3. maj 2009.   ^---vv

   


1, 2, 3 og et lille bitte hop . . . og så er man oppe i gadeniveau. UL. NORBERTA  BARLICKIEGO,  Katowice.

3. maj 2009.   ^---v

  

17. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

Linie 10.

UL. NORBERTA  BARLICKIEGO,  Katowice.  ^---vv   3. maj 2009.

  

Det ser ikke altsammen lige betrykkende ud  --- og nu skal der også hænges køreledninger op ! ! !


UL. NORBERTA  BARLICKIEGO,  Katowice.   --   3. maj 2009.
 

16. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

Linie 10.

Klimamødet 2016 nåede ikke det, de havde planlagt, så det måtte forlænges.

Linie 10 blev også "forlænget" (eller i det mindste ombygget/renoveret) da vi var i byen.

Linie 10 ender i en jordbunke, som det ses . . . 


     

. . . da man er i gang med en kraftig renovering af sporet.    --   3. maj 2009.     ^---vv      

    


          


     

Undervejs passeres den lokale kirkegård. Der er "godtnok" trængsel.  --  Vovse her var ikke vild med danske turister.


       

Katowice   --   3. maj 2009.
 


15. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

Linie 10.

KZK 34.  Katovice.  Konstal.   --   3. maj 2009.   ^---vv

    

 

På besøgstidspunktet var linie 10 under ombygning eller forlængelse.  I det mindste var linien afbrudt midt på en "lang, lige" gade.  Skinnerne var savet over og endte i en bunke jord, der udgjorde "sporstopperen".

Et skilt og en primitiv, smal række betonfliser udgjorde det midlertidige stoppested.

 

 

 

 

 

14. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

Linie 10.

KZK 342.  Katovice.  Konstal.   --   3. maj 2009.  


KZK 341.  Katovice.  Konstal.   --   3. maj 2009.   ^---vv


Interieur, set fremad mod vognens førerrum.  Bemærk de tre store, tidligere omtalte, tagvinduer / ventilationsåbninger i loftet.  Bemærk også, at vognen -til trods for, at der kun er førerrum i den ene ende- er dobbeltrettet (ind- og udstigningsdøre i begge vognsider). Vognen kan således (om nødvendigt) optage og afsætte passagerer fra stoppesteder i begge vejsider, men skal dog -som enkeltkørende motorvogn- sløjfevendes ved endestationerne.  Eller . . .   

I dette tilfælde, hvor der ikke er sløjfe i liniens ene ende, må man derfor køre med to dobbeltrettede motorvogne, "ryg mod ryg".

    

 

 

  

 

 

 

 

 

13. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

KZK. Rondo.   Katowice.   --   3. maj 2009.


KZK 781. Konstal.   Rondo.  Katowice.   --   3. maj 2009.

 

KZK 590. Konstal.   Rondo.  Katowice.   --   3. maj 2009.   ^---v

KZK 590. Konstal.   Rondo. Katowice.   --   3. maj 2009.

 

KZK 674. Konstal.   Katowice.   --   3. maj 2009.

 

 

 

 

 

12. december 2018.

Apropos:  Klimamødet i Katowice, december 2018.   --   (Fotos:  2009)

 

KZK GOP =  Katowice Kommunale Sporveje.

KZK 703. Konstal.   Katowice.   --   3. maj 2009.

 

3349-IMG_1532.Katovice.Konstal.3.5.2009..jpg (431×575)

Jeg må erkende, at jeg har altid (siden jeg begyndte at komme med på Sporvejshistorisk Selskab´s medlemsrejser) været meget "betaget" af disse vogne.   "Herlige", lidt "primitive" vogntyper.   OK, --alderen har taget på dem, men deres udseende kan de dog ikke løbe fra.

Alene den kraftige/tykke loftsplade - vel ca. 15 mm stålplade, med kun tre store huller, til hver af de tre lofts-ventilationslemme.  Den plade må veje enormt. Tænk at have den liggende der oppe (hvilende på) de -tilsyneladende- spinkle vindues-adskillelser.   Tænk hvis en sådan vogn -i hurtig fart- møder en "fast" genstand. 

Hvor mon tagpladen så ender henne ???


Katowice.   --   3. maj 2009.   ---->

 

 

KZK 362. Konstal.  Katowice.   --   3. maj 2009.   ^---v

 

 

3348-IMG_1531.Katovice.Konstal.3.5.2009..jpg (800×600)

KZK 610. Konstal.  Katowice.   --   3. maj 2009.

 

 

KZK 503. Konstal.  Katowice.   --   3. maj 2009.

 

 

 

 

 

9. december 2018.

SEAS,  Store Heddinge.   --   2018.

Store Heddinge, -lige øst for byen.   ^---vv

                         

 

                        


Store Heddinge, -lige øst for byen. 


Tak til Kim Anderberg Weichel

Lige til modeljernbanen.

 


 

4. december 2018.

VENØSUND  II   --   1999.

VENØSUND  II.  Trafikanter på vej mod fastlandet (Kleppen).   --   1999.


Det er ikke altid motorkøretøjer, der befordres !   --   1999.


VENØ-bussen fra Venø til Struer station.   --   1999.


Hvad "skrivebordsskuffen" gemte.

Assens.  Stationsuret.  22. oktober 1960.   Bemærk "skorstenen" for datidens olie- / petroleumslampe.
Foto:  Ulf Holtrup.


SFJ / DSB.  Ringe.  Indgangsdøren fra perronen.   --   1960 ?   Bemærk den strampudsede stationsklokke.
Foto: Ulf Holtrup.


 

 

2. december 2018.

VENØSUND  II

Diverse detailler  til brug ved / for evt. modelbygning.    --   1999.

Læskuret / opholdsbygningen,  Kleppen.   --   1999.   ^---vv

 

 

 

Farvel til VENØSUND II  og Venø.

VENØSUND II afsejler fra Kleppen mod Venø.   --   1999.

 

 

 

1. december 2018.

VENØSUND  II

Diverse detailler  til brug ved / for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II.  Set mod "fastlandet", Kleppen.   --   1999.   ^---vv

      

 

 

Læskuret / opholdsbygningen,  Kleppen.   --   1999.

 

 -

 

29. november 2018.

VENØSUND  II

Diverse detailler  til brug ved / for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.   ^---vv

     

 

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.

 

Set fra M/F VENØSUND II mod Kleppen.   --   1999.

 

 -

 

28. november 2018.

VENØSUND  II

Diverse detailler  til brug ved / for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.   ^---v

 

      

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.

 

 -

 

27. november 2018.

S-togsstationen Peter Bangsvej under istandsættelse.   --   2018.

S-togsstationen Peter Bangsvej, set mod vejen.    --   23. november 2018.   ^---vv

Stationens forhenværende kiosk ?


 . . . set ind ad Peter Bangsvej . . . 


Det gamle (forhenværende) billetkontor.


 . . . set udad Peter Bangsvej.

"FREDERIKSBERG  KOMMUNALBESTYRELSE  HAR  PRÆMIERET  DENNE  BYGNING   OPFØRT ÅR 1942  FOR  
DE DANSKE STATSBANER  AF  OVERARKITEKTEN  VED  DSB  K T  SEEST"

Frederiksberg Kommunes udmærkelse for et flot byggeri.


Ikke så snart er håndværkerne/malerne gået ud ad den ene dør, førend graffiti-malerne rykker ind ad den anden.


 

 -


26. november 2018.

S-togsstationen Peter Bangsvej under istandsættelse.   --   2018.

        

Trappen fra perronen  ^--- til gaden og adgangen til stationens elevator.  ---^


Den moderne udsmykning.

 

Jeg kunne med en vis glæde konstatere, at allerede dengang stationen blev bygget (åbnet september 1941) kunne man finde
ud af, at inddele de tre trappeløb i
ens antal trin -- 15 trin . løb.


 
 


Trappen til perronen, set fra gadeniveau.Elevatoren til perronen.


Forhallen.  Bemærk den store "olieplet" midt i billedet.

Det er naturligvis ikke en olieplet, men "arret" efter den billetkontrolboks, der stod her til 1969 - lige ud for
billetsalget, --så man slap ikke forbi uden billet.

 

 

[image]For de, som ikke lige har oplevet datidens billetkontrol:

 

Nok råd og rejsevink, men her tænkt som illustration på datidens billetkontrol-bure

 

 

 

 

 

 

"Raad og Rejsevink" -- 1943. Tegninger: Engholm.

 

 

 -

 

25. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

      

VENØSUND II i lejet på Venø.   --   1999.   ^---vv


Desværre:  Under scanningen af billederne "smuttede" det ene foto  --  det må I have tilgode til næste gang.

Beklager.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -  -


24. november 2018.

Invitation til Åbent hus i Modeljernbaneklubben H0, Albertslund.


Modeljernbaneklubben H0 i Albertslund holder i anledning af Modeljernbanens dag  Åbent hus.

Lørdag den 24. november 2018 mellem kl. 11.00 og kl. 15.00.

Klubben har lokaler på Egelundsskolen i Albertslund (Egelundsvej).  Der er P-plads på Egelundsvej overfor skolen,  og bus linie 141 lige til døren.

Klubben byder på kaffe og kage og der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Vil du vide mere, så se vor hjemmeside:    www.mjk-h0.dk.


 

Vi glæder os til at se Jer.   Alle er velkomne.


Venlig hilsen,

Modeljernbaneklubben H0, Albertslund.

 -----------------------------------------------------------------------------

 

Det endte med . . . 

Det endte vist med at blive en ganske god dag.  144 gæster i de trange lokaler - det kan vi kun være tilfredse med.

Mon ikke de fleste fik et godt resultat ud af det ! ?  Mange gav i det mindste udtryk for det.

Tak til de fremmødte.

 

 

 -

 

 

23. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

VENOSUND II i lejet på Venø.   --   1999.

 

M/F VENØSUND II,  adgangen til "maskinen".   Venø.   --   1999. 

 

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.  

 

  M/F VENØSUND, "den lille",  Venø.   --   1999.  

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -  -

 

22. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.  


Venø.   --   1999.

 

Lige til modeljernbanen.

 -  -

 

 

21. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

 

  Venø

                       EN GÅTUR  VÆRD !

        

M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.  ---^                            Ventebygningen, Venø.   --   1999.   ---^


M/F VENØSUND II, Venø.   --   1999.   ^---v

(Samme motiv - to forskellige belysninger.)


Lige til modeljernbanen.


 -  -

 

20. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.   ^---vv


         

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.  


Lige til modeljernbanen. 

  -


 

19. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.   ^---vv

. . . og den lille VENØSUND (plads til 2-3 biler) ligger i det andet leje. "Den lille" benyttedes om aftenen, når

"myldretiden" havde lagt sig.   ^---v

 

M/F VENØSUND II på vej mod Venø.   --   1999.

 

Lige til modeljernbanen. 

 -

 

18. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.    --   1999.

M/F  VENØSUND II.   --   1999.   ^---vv

      

 

M/F  VENØSUND II.   --   1999.

 

Fotografierne af detailler på vogndækket, er nu oplistet i "geigrafisk" rækkefølge på dækket på "siden" om færgen: 
Venøsund-overfarten.

 

Lige til modeljernbanen.

- o - 

 

"Arkivernes Hjul",   --   2018.

Udgivet af "PARAPLYEN"

Lokalhistoriske Foreninger og Arkiver i Kalundborg Kommune.

Af indholdet kan nævnes:

100 års jubilæum for de 100 huse på Kalundborg Lyng 

"Den velsignede Kristus" vender tilbage.

Faldne RAF-besætningsmedlemmer hædret.

Forsamlingshuset "Enigheden", Gørlev.

Et liv med biler og god service.

Trafikelev i Svebølle.

Sæby Sygehus 1893-2003.

Fårehyrden og eneboeren Peder Sørensen.

Naturrummet: Porten til Røsnæs.

Fint besøg.

Jens Anker Larsen medopfinder af "Tissø Rundt.

Hjulspind.

Kålund Kloster - en billedkavalkade.

Og dansen går -- i Kalundborg (50 års jubilæum).

Gravølkrigen i Solbjerg.

Jerslev Maskinfabrik.

Amatørkunstnere udstiller i Galleri "Kalundborg Lyng".

Ugerløse Maskinsnedkeri - Frovin Vinduer og Døre.

TGU - Fra krudt og kugler til cyberspace.

En epoke - Teglværket og broen i Kallerup.

Skelsættende klædedragt.

 

 -

 

17. november 2018.

 

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

M/F  VENØSUND II.   --   1999.   ^---vv

     
M/F  VENØSUND II.   --   1999.


På næsten alle billederne ses en masse små hvide pletter på dæksplankerne, jo længere ud mod siderne,
jo flere pletter.   
Det er (desværre) ikke støv på negativerne, men "Maler Klat"s efterladenskaber, da færgen sidst var på værft. 

 

("Desværre"  --  var det støv på negativerne, kunne det fjernes, men det ville være forkert at benytte fotobehandlings-
program her.) 


Lige til modeljernbanen.

 

 -


16. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

(Vist her i negativrækkefølge virker det lidt (noget) uoverskueligt.   Jeg må se at få lavet en lille skitse med nummererede billeder og disse numre angivet på skitsen !    Billederne er alle optaget samme dag, men ikke
på et tomt dæk, så de er taget eftersom lejlighed bød sig. )

M/F  VENØSUND.   --   1999.   ^---vv

      


M/F  VENØSUND.   --   1999.


Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

14. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

      

M/F  VENØSUND.   --   1999.   ^^---vv


M/F  VENØSUND.   --   1999.


Lige til modeljernbanen.


 

14. november 2018.

VENØSUND  II.

Diverse detailler  til brug ved for evt. modelbygning.     --   1999.

M/F  VENØSUND  II.  --   1999.   ^---vv

 

 

 

M/F  VENØSUND  II.  --   1999.

 

Lige til modeljernbanen.                

M/F  "VENØSUND  II"  som model - 1:87.                      


 

 -


13. november 2018.

Et par "diverse".     --   2001.

DSB.  Hurup Thy station.   --   26. juli 2001.


DSB Hbis  86.2250564-6.  Struer.   --   26. juli 2001.


 

 -


12. november 2018.  

M/F VENØSUND II.    --   2001.

M/F  VENØSUND  II.    --   26. juli 2001.   ^---v


M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.    ^---v
M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   
 

 

 -


11. november 2018.  

M/F VENØSUND II.    --   2001.

 

M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001.   ^---v

 

 

M/F  VENØSUND  II afsejler fra Venø.    --   26. juli 2001. 

 

 -

 

10. november 2018.

Midtsjællandsbanen,  broen ved Slangerup Overdrev.   --   2018. 

Midtsjællandsbanen.  Broen ved Slangerup Overdrev sidevej til Københavnsvej.
Her er de små granit sten med rør imellem stadig på vejen op mod broen.

27. oktober 2018.  Foto:  Henrik B.

 

Det fine gelænder er blevet malet på et tidspunkt.   --   27. oktober 2018.  Foto:  Henrik B.

 

Midtsjællandsbanen.   Som man kan se, er broen i meget god stand, og der opbevares forskellige materialer
under broen.
27. oktober 2018.  Foto:  Henrik B.

 

Det ser ud til at der på et tidspunkt er blevet renoveret på betonen.   --   27. oktober 2018.  Foto:  Henrik B.

 

Midtsjællandsbanen.   Et kik fra stedet for broen hen af banegraven, det er lige til at lægge skinner.
27. oktober 2018.  Foto:  Henrik B.

 

Tak til Henrik B.

 -

 

8. november 2018.

Midtsjællandsbanen,  Pilevangen.   --   1961 / 2018. 

Udsigten fra Pilevang-viadukten "tilbage" mod området ved Møllegaarden (der ses til venstre).
Foto. Ulf Holtrup, 2708.  Juni 1961.

 

(Det er således kun toppen af rækværket af Pilevangenbroen, der ses her.   ----^ )


Broen på Pilevangen som er en sidevej til Lindholmvej.   ^---vv
27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.


Broen er helt intakt, men man er ved at fylde den op med have affald.
27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.


Broens fine gelænder er intakt.   --   27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.

Tak til Henrik B.

 

 -

 

7. november 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Babelsberg:  En tur op på perronen.

Stationsskilt i gammel . . . 

 . . . og ny udførelse.


Bahnhof Babelsberg.  ^----  Fungerkiosken på perronen var lukket og tilskoddet.  Bemærk iøvrigt,
at der køres med sideliggende tredieskinne, som også metroen i København.

25. oktober 2018.   ^---vv

*)   Fungerkiosk, en.

(jernb.). Fungerkiosk. Er en lille Bygning paa en Jernbaneperron, hvor den fungerende Leder af en Stations Togekspedition kan opholde sig og pr. Telefon komme i Forbindelse med Stationens Kommandopost. TeknLeks.II.191. Horsens Privatbaner vil anlægge “Fungerkiosk”. HorsensAvis.27/2 1952.5.sp.3.    

"Ordbor over det danske sprog"

 

Bahnhof Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018. 

 

 -

 

6. november 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Babelsberg er en station med indgang i begge ender, så efter en tur hen ad perronen, ser der
således ud:

DB. Bahnhof  Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018.   ^---v

. . . med restaurant i stueetagen:   

 

 

 

 

 

15 x 3 trin.  Her drejer det sig ikke så meget om stationens højde over gadeniveau, men om trappens/-enes
udformning.  3 del-trappeforløb med lige mange trin i hvert forløb.  Efter min mening en meget fin ting,
efterhånden son det kniber med synet.  Hvad med dem, der slet ikke har det ! ! ! ???

I Danmark er en station som Hellerup, perron-overgangen i stationens syd-ende, storslem.  Fire firskellige
antal trin for hvert af de fire del-trappeforløb, 12, 13, 14 ,12 trin, som jeg lige husker det (på trappen v. perron 1).   
Det må kunne lade sig gøre, at fordele antallet mere ensartet.  Mon ikke alle vi seende -fuldt seende- kender det,
at der er et trin mere eller mindre end vi regner med.  Hvad så for dem, der IKKE kan se  (de må føle) ! ! !

 

DB. Bahnhof  Babelsberg.  Potsdam.   --   25. oktober 2018.

 

 -

 

5. november 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Babelsberg, Potsdam.   --   25. oktober 2018.   ^---vv

Ingen tårne eller pavillon-overbygninger.   

 

 

 

3 x 11 trin = ca. 5,50 - 6,00 m til perronoverkant.

 

Bahnhof Babelsberg, Potsdam.   --   25. oktober 2018. 

 

 -

 

 

3. november 2018.

Midtsjællandsbanen,  Lindholmvej.   --   1960 / 2018.

 

Lindholmvej-viadukten.   --   1960.  

Lindholmvej-viadukten set i køreretning mod Hillerød.   ---^   1960.   Foto: EVP.


Samme overføring, men set i modsatte retning (køreretning mod Frederikssund). 

 

2018.

Midtsjællandsbanen.  Lindholmvej,   Broen, som stod her på Lindholmvej, blev revet ned for nogle få år siden.  Banetrachet løb hen over markerne, hen til det forhøjede vejforløb.

27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.


Vejen hvor broen har været.  Det fine brogelænder erstattet med autoværn.

27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.

 

Et kik over autoværnet og ned i banegraven mod Slangerup, fra det sted hvor broen var. 

27. oktober 2018.   Foto.  Henrik B.


Tak til Henrik B.

 

---------------------------------

 

JERNBANEN  nr. 5 / 2018 er udkommet:

Af indholdet kan nævnes:

Ajour.

Fra Odderbanen til Letbanen.

Farvel til litra MR, del 2.

Slut med signalposterne i Randers.

"Kultur på Skinner".

Årsmøde i SJK 2018.

Krigsfangerne fra Hald rejser hjem.

Ajour veterantog.

Togsommer 2018.

Boganmeldelser.

DJK-adresser.

Slutlygten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

2. november 2018.

Midtsjællandsbanen,  Uvelse.   --   2018.

Uvelse er en mindre by med lige under 1000 indbyggere og er beliggende i Uvelse Sogn, fem kilometer nordøst for Slangerup.  Byen hører under Hillerød Kommune og ligger i Region Hovedstaden. 

Som "indkaldt" til Telegraftropperne i Høvelte, havde vi ofte øvelser i området, og jeg udså mig dengang et hus, som jeg -set i natøvelsens mulm og mørke- udså som, at det måtte være den stationsbygning, der aldrig blev taget i brug (jeg kendte Midtsjællandsbanen, men vidste ikke dengang, at der aldrig var bygget stationer i de byer, der var udset til at være stationsbyer).  Bygningen lå lige ved siden af byens daværende landcentral (telefoncentral under KTAS).

Uvelse.   Her lå banetrachet lige til højre for den kommende udstykning.

 

Set den modsatte vej: Banen er asfalteret vej gennem et pareselhuskvarter i Uvelse.

 

Samme vej længere fremme forbi Uvelse-hallen og som forsætter i en sti videre mod Slangerup.

 

Tak til Henrik B.

 

 -

 

30. oktober 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Charlottenhof, Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---vv

 

 

 

 

 

 <----  Tog mod Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---v

Bahnhof Charlottenhof, Potsdam.   --   27. oktober 2018. 

 

 -

 

29. oktober 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.    Indgang til de gamle tjenestelokaler. ----^      Bagind- / udgang. ---->   
27. oktober 2018.   ^---v

 

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.    Mellemgangen mellem de to perroner.

        

De høje trapper til perronen.  3 efterfølgende trappeafsnit.   ^---v    3 x 13 trin = 39 trin eller ca. 6,5 - 7,0 m.


Graffiti - graffiti - graffiti.    Vor tids store plage.

 

 

 -

 

 

28. oktober 2018.

"Nørrebro station på Potsdam´sk".   --   2018.

 

Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.   --   27. oktober 2018.   ^---v


Den nuværende station Charlottenhof er den anden station på stedet. Derfor skulle der først i 1900´erne
anlægges en foreløbig midterperron, som byggedes på stedet for den første stationsbygning fra 1887.
I september 1907 tog man de nye perroner i drift, hvorefter jordarbejderne for den nye station kunne begynde.

Året efter, september 1908, var den sydlige del af den nye station klar til drift, og i efteråret 1909 blev arbejdet afsluttet.

Stationen blev teggnet af Ernst Schwartz. Ind- og udgang blev placeret under sporene i Luisenstraße, mod
nord. På stationens forside var der billetkontor. Indgangen til perronerne var til venstre herfor, med en forbindelsesgang, der førte til trapperne til perronerne.  I årenes løb blev en forlængelse af sporene aktuel.

Som så meget andet, blev stationen ødelagt under krigen 1940-45, men i april 1945 kunne driften genoptages
mellem Wildpark og Potsdam samt Berlin-Wannsee.


 

Dørene til stationen "står åbne" dag og nat, således at forstå, at dørene sompelthen er taget af.

        

Indehaveren af det lille pizzaria ville være glad, hvis stationen -i det mindste- fik en ny gang maling. "Dette er et dejligt hjørne her, --en dejlig togstation," siger han, der driver den lille snackbar "B-West" ved siden af indgangen. "Det ville være godt at få ryddet op. Der er for meget graffiti. "


"Sporvogn til døren"  (den dør, der ikke er der !)  Bahnhof Charlottenhof. Potsdam.   --   27. oktober 2018.

 

(Fortsættes)

 -

 

 

 

23. oktober 2018.

BY-trafik nr. 5/2018 er udkommet.

Af indholdet kan nævnes:


Nyt fra Sporvejsmuseet.

Næste etape i drift.

Linie 10 bus.

Rettelser til nr. 4.

Hvad arkivet gemte.

Vejviser til bilag til artikler.

Mikael Lund 70 år.

En historie om ledvogne.

Modelsporvogne indtog Sporvejsmuseet.


Interne foreningsmeddelelser.

Bagperronen.
 

 

 

 

23. oktober 2018.

Midtsjællandsbanen v. Nørre Herlev (Brødeskov station).   --   1960 / 2018.

Ca. 1 km SV for Brødeskov.

 

2018.

Midtsjællandsbanen v. Nørre Herlev, set mod Slangerup.   --   2018.   Fotos: Henrik B   ^---v

 

 

Samme sted, 1960 / 61.

12828-101.II.03.Midtsjaellandsbanen.Marts 1960. Ca.1 km SV f.Broedeskov.Marts 1960.jpg (800×531)

Midtsjællandsbanen ca.1 km SV for Brødeskov station (Nørre Herlev).  ---^  Marts 1960. Set mod Nørre Herlev.

(Foto: EVP)


Samme udsigt som  ovenfor, men i juni 1961.   ---v

Ca. 1 km SØ f. Brødeskov.   Foto:  Ulf Holtrup.   --   Juni 1961.   ---^

Der er god grøde i bevoksningen.

 

. . . og set i modsatte retning:

Samme sted, -- ca.1 km SV f. Brødeskov (Nørre Herlev).  --  Marts 1960.   Foto: EVP.  

Set mod Uvelse/Slangerup  ---^  og tilsvarende i juni 1961.   ---v

(Foto:  Ulf Holtrup.  Juni 1961.)

 

Sådan blev man fri for sit affald i de tider (det er der -desværre- også andre eksempler på her på strækningen).

 . . .  og det er tilsyneladende ikke blevet bedre i årenes løb ! ! !  

 

Tak til Henrik B.

 

 -

 

22. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1939 - 52.

Bivogn nr. 32, bygget af ASEA 1913, ved Hunderup Skov.   --   14. august 1946.   Foto:  Jan Walter.

 

Det indre af bivogn nr. 32 i Hunderup Skov.   --   14. august 1946.    Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 16, bygget af Scandia 1924, i Vestergade på vej mod endestationen i Fruens Bøge.
15. juni 1952.    Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 4, bygget af ASEA 1911, ved Odense Rådhus under bygning.
15. juni 1952.    Foto:  Jan Walter.

 

Bivogn nr. 34, bygget af Stuttgarter Strassenbahnen i 1921, i Hunderup Skov.
14. august 1946.    Foto:  Jan Walter.

 

Bivogn nr. 37, bygget af Familleureux i Belgien i 1927, i Hunderup Skov.

22. august 1939.    Foto:  Jan Walter.

(Fotografiet er desværre fotograferet lidt for snert.)

 

 

 

 -

 

21. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Rynkeby kirke, nordkapellet, set mod nordvest med kalkmalet udsmykning o. 1550- 75.   

26. september 2018.          ^---vv

Kalkmalet udsmykning, o. 1550-75, i kapelhvælvets sydkappe.

 

       

Kalkmalet udsmykning ----^, 1550-75, i kapelhvælvets vestkappe.


 

Kirkeskibet (fra o. 1925) er en femmastet bark ved navn »København«. Det er udført af "Illemoseskrædderen"
Anders Madsen. Typisk for modelbyggeren er skibet temmelig eklektisk med både fem master, skrue, tætstillede
kahytter og skorstene, foruden hans karakteristiske, overdimensionerede matros ved roret.   Det står i broget bemaling.

Skibet, der tidligere har henstået på loftet og siden i et skab i våbenhuset, blev 1977 atter ophængt i kirken.

            

Rynkeby kirke.   --   26. september 2018. 

 

Se meget, meget mere under "DanmarksKirker", Nationalmuséet:  

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Odense_4413-4472.pdf


Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

21. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1939-52.

 

Motorvogn nr. 17,  bygget af Scandia 1924,  ved Nørregade med slottet i baggrunden.   --   15. juni 1952.
Foto:  Jan Walter.

 

Det indre af motorvogn nr. 17 ved endestationen i Hunderup Skov.   --   13. august 1946.
Foto:  Jan Walter.


Motorvogn nr. 15,  bygget 1923 af HAWA i Tyskland,  på Hunderupvej.   --   15. juni 1952.
Foto:  Jan Walter.

 

Motorvogn nr. 15 ved endestationen i Hunderup Skov.   --   22. august 1939.
Foto:  Jan Walter.

 

 

 -

 

 

16. oktober 2018.

Odense Sporvej.   --   1949-52.

Odense Sporvej.   "Ved Søndre Boulevard". 


Odense Sporvej.    "Lommekøreplan",  1949.   ^---v

 


             

Odense Sporvej:  Tv: Billeteksempler.  Th:  Poletter (den midterste dog fra Aarhus)        


Tak til Torsten Laursen Vig.


(Andre gerne at gøre ligeså)

 -

 


14. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Altertavlen: "Lader de små børn komme til mig".    Rynkeby kirke.   --   26. september 2018.   ^---vv

 

Prædikestol fra renæssancen --  slutningen af 1500-tallet.   ---^

 

          

 

Rynkeby kirke.   --   26. september 2018.

 

Lige til modeljernbanen.

 

 

 -

 

 

12. oktober 2018.

Odense Sporvej.  

Odense Banegaard.   Udateret postkort.

 

Odense Sporvej nr. 1, Odense Banegaard.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Odense Sporvej nr. 3 eller 8.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Odense Sporvej nr. 16.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.

 

Odense Sporvej nr. 17.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.   ^---v

 

Odense Sporvej nr. 36.   Foto: Poul E. Clausen, DMJK.


Datering mangler desværre, men da Odense Sporvej først begyndte at reklamerne på fronten af motorvognene 

i 1951, vil det sige, at billederne tidligst kan være fra det år.  Odense Sporvej blev nedlagt i 1952.

De sørgelige rester af Odense Sporvej hos ophugningsfirmaet H.J. Hansen, Odense.   --   Ca. 1952. -

 

9. oktober 2018.

Grenå station   --   2018.

Letbanen Aarhus-Østbanetorvet-Trustrup-Grenaa. 

 

Denne letbanestrækning (på en "gammel" statsbanestrækning) og de to andre letbaner i Aarhusområdet er efterhånden ved at være pænt repræsenteret på "siderne":

Aarhus Letbane - AAL 
Letbanen Aarhus-Østbanetorvet-Trustrup-Grenaa.

Letbanen Aarhus-Lisbjerg-Lystrup. 
Letbanen Aarhus-Odder.

"Siderne" udbygges efterhånden som vejen falder forbi.


Stationsnavneskilt, der har overlevet fra Aarhus Nærbane, endnu med ”å”. Skiltet står foran den nye ventesalsbygning, opført af regionen.   --   26. august 2018. (1rr)

 


Grenaa station set mod øst mod havnen. I forgrunden to standere med hver to BOStrab-tavler på samme stander: Øverst ”Ubetinget stop” og nederst ”Kørsel på strækning med signaler ophører”. Den nederste tavle må være af midlertidig karakter?   --   26. august 2018. (5r)

 

Grenaa station.    amme skilte-standere som ovenfor set fra havnen, her med BOStrab-tavlerne ”Kørsel på strækning med signaler begynder”. I baggrunden en ny bolig-bebyggelse mellem stationen og Grenaaen.

26.august 2018. (3r)


 

 

 


Grenaa station set mod øst mod havnen. ”End of the line”.    Bemærk de to BOStrab-tavler ”Ubetinget stop”. 
I baggrunden løber løber de to spor sammen i havnesporet, der er ude af drift, men som bibeholdes. 

26. august 2018. (4r)

 

Tak til Helge Erlandsen for det store arbejde, der er lagt i fotooptagelserne.

 

 -

 

7. oktober 2018.

Rynkeby kirke.   --   2018.

Rynkeby kirke.  --   26. september 2018.   ^---vv


Den anselige, hvidkalkede kirke, der ligger kønt i midten af (lands-)byen Rynkeby, består af et sengotisk
kor og skib, et vest-tårn og et nordligt kapel og et sydligt våbenhus. Alt er hvidkalket. Hertil tegldækket
med røde tegl. 

I sengotisk tid overdækkedes kor og skib, og tilbygningerne opførtes - alt med blændinger og kamtakgavle.

       

 

 

 

 

       

Rynkeby kirke.  --   26. september 2018. 

 

Lige til modeljernbanen.

 

 -

 

4. oktober 2018.

"ODIN".    2018.

         

,,ODIN,,  Jernbanemuseet, Odense.   --   26. september 2018.   ^v---v^

    

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   ^---v

 

 

 

 

       

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   --   ... og en "ODIN"-øl.

 

 

SJS, "Odin"  Klampenborg.   --   1866.   Foto. DSB.

 

 

DSBs / Jernbanemuseets model af ODIN. Foto. DSB.

 

Se en yderst udførlig gennemgang af tiden op til indvielsen:  http://www.jernbanen.dk/damp.php?s=2&litra=Odin


 -

 

3. oktober 2018.

"ODIN".    2018.

Danmarks første damplokomotiv fra strækningen København-Roeskilde, indviet 26. juni 1847.

"Tryk på knappen":  https://www.youtube.com/watch?v=ndOK4K5HHOg  eller  https://www.youtube.com/watch?v=l8-itpIIZdA  og kom i den rigtige stemning, mens billederne herunder iagttages:   (Et mesterværk fra Jernbanemuséet, men sandelig også af H.C. Lumbye).Det begyndte: 

Det Sjællandske Jernbaneselskab var i stort omfang ansvarlig for anlæggelsen af de sjællandske hovedbaner, og en række af landets mest trafikerede baner kan dateres tilbage til det.

Den første bane var strækningen fra København til Roskilde, der indviedes af Christian VIII. d. 26. juni 1847.

I begyndelsen blev den nye bane -af en del af byens borgere- nærmest betragtet som en forlystelse.

Stationen i København lå da også meget apropos lige ved siden af den fire år tidligere åbnede forlystelsespark Tivoli.


I 1856 forlængedes banen fra Roskilde til Korsør -d. 27. april 1856.


 

Lokomotivet ODIN tegnet ca. 1947. --->
,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.   ^---vv

 

 

 

Skulle man få lyst til at opleve musikken 

Jaaah, --det er "godtnok" et flot stykke arbejde  --  og de der var i Odense for en uges tid siden, så det også køre med et par næsten datidige vogne. 

Der har næppe været et øje tørt.  

  Fuldt forståeligt.


   

TILLYKKE

til Jernbanemuséet (og de, som har fremstillet det).  Flot resultat.


Skulle man få lyst til at opleve musikken "på udenlandsk", kan den høres her:

https://www.youtube.com/watch?v=ndOK4K5HHOg  med Wiener Philharmoniker Neujahrskonzert,  2012.


 

,,ODIN,,   Jernbanemuséet, Odense.   --   26. september 2018.

 

Se en yderst udførlig gennemgang af tiden op til indvielsen:  http://www.jernbanen.dk/damp.php?s=2&litra=Odin


 -

 

2. oktober 2018.

"Vandtagning",   Jernbanemuseet,  Odense.   --   2018.

I juni 2017 åbnede Jernbanemuséet et stort, udendørs lære- og legeområde. Her er et kæmpe damplokomotiv og et otte meter højt vandtårn. Børnene kan gå på opdagelse i førerhuset og inde i damplokomotivet, hvor de kan udforske, hvordan lokomotivet fungerer med fyrkasse og røgkammer. De kan også kravle op i vandtårnet og få en
rutschetur fra toppen. Lære- og legeområdet er udviklet specielt til Danmarks Jernbanemuseum af legepladsfirmaet Monstrum.

  

 

    

 

 

S-toget nok en gang.

For 3-4 år siden kunne vi konstatere, at alle de tre slutlanterners regnskærme var "vendt på hoveet".

Det er der nu rettet op på, men desværre var stigen tilsyneladende for kort  ---  den øverste, midterste skærm kom ikke med i øvelsen.
Jernbanemuseet, Odense.  --->   

26. september 2018.

 

 

 

 -

 

1. oktober 2018.

Vandtagning.

Har man levet længe nok, husker man sikker fra sin skoletid, regnestykkerne:  Når syv mand kan grave et hul på X timer, hvorlænge er så eem mand om at grave et lige så stort hul ???

-----------------------

Når det tager en mand xx timer at fylde en F-maskines 3500-liter vandtank med en haveslange, hvorlang tid tager det så en mand at fylde den samme tank med vand fra et vandtårn med et rør med denne dimension ??? ! ! !

 

         

Amagerbanen, Kastrup,   ---^   september 1967.             Jernbanemuseet, Odense.  ---^   26. september 2018.

 

I øvrigt en fantastisk god idé ! ! !


 -


                                                                                                                                                                            
  
               ---