Vandtårne ved privatbanerne.


Nedenfor følger en række eksempler på fotografier af store og små vandtårne ved danske privatbaner. Her var den stedlige remise og vandtårnet ofte bygget sammen i én enhed, der ofte tillige rummede overnatningsrum for lokomotiv og togpersonale.

Fotografierne er kun tænkt som ”smagsprøver” på nogle af de muligheder, der evt. kunne være for den modelbygger der evt. kunne tænke sig et sådant tårn på sit anlæg.

Emnet litteratur omkring privatbanernes vandtårne er hurtigt overset. Umiddelbart kan jeg ikke henvise hertil, men en lille smule hjælp, kan der være at hente ved at læse om DSBs vandtårne, der principielt er indrettet på samme måde.

I tidsskriftet ”SIGNALPOSTEN” bragtes i 16. årg. nr 1, 1980, en artikel om vandtårne med byggebeskrivelse af en 1:87-model af nedennævnte tårn i Gjerlev (Randers-Hadsund Jernbane), ligesom der er en gengivelse af tegningen til ovennævnte ”Aalestrup-type”.

Originaltegning af Gjerlev-tårnet er endvidere at finde i Jydsk Model Jernbane Klubs tegningshæfte om Randers-Hadsund Jernbane (udgivet 1982).

Der vil kun i enkelte tilfælde være anden undertekst end sted, baneforvaltning og dato.


 

AB, Amagerbanen, vandtårn og remise, Dragør,

maj 1957.

 

 

Se evt. fotografi af tårnets østside (højre side på dette foto) i afsnittet om "Drejeskever ved privatbanerne".

 

 


 

FFJ, Fjerritslev-(Aalborg)-Frederikshavn Jernbane, Aabybro, vandtårn og -kran,

18. august 1963.

 

 

 


 

GDS, Gribskovbanen, Kagerup,

8. april 1971.

 

 

Foto: O.H. Wesenberg

 

 


 

HHJ, Hads-Ning Herreders Jernbane, Odder, vandtårn og remise,

23. maj 1965.

 

 

 


 

HP, Hjørring Privatbaner, (HLA, Hjørring-Løkken-Aabybro), Løkken, remise og vandtårn,

17. august 1963.

 

Foto kommer snart.

 

Remisen og vandtårnet set fra syd.

 

 


 

HP, Løkken. Udsigt fra vandtårnet,

17. august 1963.

 

 

Havde man mulighed for at komme op i det stedlige vandtårn, var der som regel gode muligheder for at få nogle gode billeder af stationsterrænet, set "sådan lidt fra oven".

Et sådan fotografi fortæller bedre end mange ord, hvordan sporplanen var på den station.

 

 


 

LB, Langelandsbanen, Rudkøbing. Vandtårn og remise,

5. juni 1960.

 

Også her var der mulighed for at komme op i tårnet.

 


 

LB, Bagenkop. Vandtårn og remise,

5 juni1960.

 

 

 


 

NKJ, Nakskov-Kragenæs Jernbane, Kragenæs. Vandtårn og remise,

20. oktober 1963.

 

 

 


 

NPMB, Næstved-Præstø-Mern Jernbane, Mern.Vandtårn og remise,

juni 1959.

 

 

Er det kun mig, der kommer til at tænke på en norsk stavkirke ???

 

 


 

RHJ, Randers-Hadsund Jernbane. Gjerlev,

30. marts 1969.

Se evt. artikel og model-byggebeskrivelse i ”SIGNALPOSTEN”, 16. årg. 1980, side 20

De to sidste fotografier bringes nærmest for at vise tårnets beliggenhed i forhold til stationens andre spor.

Her var ikke tale om en endestation, men kun en alm. mellemstation med muglighed for vandtagning.

 

 


 

TFJ, Thisted-Fjerritslev Jernbane. Østerild,

1. april 1969.

 

 

 


 

ØSJS, Østsjællandske Jernbane-Selskab. Rødvig, vandtårn og remise,

21. april 1968.

 

 

 

På "nettet"

Se artikel om de bevarede vandtårne på Erik, My 1 2 87´s hj.side:  "Danske vandtårne og vandkraner"

 

- o 0 o -


Forrige side: Vandtårne ved DSB.
Næste side: Kvæg- og svinefolde.