(Aalestrup) - Løgstør

 

   . . . . . . . . .  .  

  

 

( Fortsættelse af siden:  Aalestrup )

 

 

Øster=Bølle B & S  -  km 27,5 fra Hobro.

(Billetsalg og sidespor / trinbræt) 

1966.

 

 

Øster-Bølle trb. set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

 

 . . . og set "bagud" mod Hobro.  

 

Øster-Bølle, venterummet og varehuset.   --   19. maj 1966.    ^---v

 

 

Øster-Bølle,  strækningen set mod Løgstør.    --    19. maj 1966.

 

 

 

Tjenestebolig - ikke stationsbygning.  ^---v

I begge tilfælde  ^---v  fotograferes der først fremad mod Løgstør, og herefter bagud mod Aalestrup.

Den egentlige ekspeditionsbygning med varehus.   ^---v

Da jeg var der i 1966, var der endda et stationsskilt - lille, på en stolpe, men det var der.  ---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mo 554 afgår fra Østerbølle mod Viborg.  --  April 1988.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

Kort efter Østerbølle trb.  --  April 1988.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

 

Lerkenfeld Aa

Et par kilometer før Østrup station krydsede banen Lerkenfeld Aa, der efter at have passeret godset Lerkenfeld, løber ud i Lovns Bredning.

(Foto haves desværre ikke.)

 

 

 

 

Østrup  -  km 32,2 fra Hobro.

1966.

 

Østrup station, set i køreretning mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - -  

 

 . . . og set "tilbage" mod Hobro.   ^---v

 

Vejfacaden.

 

  Stationsarealet set i køreretning mod Hobro.

 

 

(Her var stationsskiltet  fjernet  på dette tidspunkt ! ! !)

Østrup station, set mod hhv. Løgstør  ---^  og mod Aalestrup. ---v

 

Mo 1954 og Cr ....  på vej mod Aalestrup/Viborg --  April 1988.

Foto. Georg Schmidt.

 

PBS MY 1132 + MY 1122 i Østrup.  --   26. maj 1998.    

Foto. Johnni Lassen.

 

(PBS =  Selskabet Privat Banen Sønderjylland   ==>   http://jernbanen.dk/pbane_main.php?s=100&g=m  )

 

 

Strækningen Østrup - Aars.

 

 

 

Trend Aa.

Et par kilometer før Aars, krydser banen Trend Aa på dens vej mod vest og Bjørnsholm bugt.

(Foto haves desværre ikke.)

 

 

 

Aars  -  km. 39,2 fra Hobro.

 

Aars station set mod nord (Løgstør / Aalborg [AHB]).  -- Ca. 1915.  Postkort.

 

 

Stationsskiltet i Aars.

Fællesstation for DSB, Hobro / Viborg – Løgstør og Aalborg – Hvalpsund Banen -AHB- . 

 

19. maj 1966.

 

 

Aars havde i nogle af de tidlige år to stationer. Privatbanen Aars-Nibe-Svendstrup - åbnet 16. juli 1899 og forlænget til Hvalpsund d. 2. juli 1910 med deraf følgende navneændring til Aalborg-Hvalpsund Banen samt færgefart Hvalpsund-Sundsøre i 1928.  Denne bane blev nedlagt 31. marts 1969.  

Banen havde oprindelig egen banegård i Aars, men stationen blev nedlagt og bygningen blev ombygget til privatbolig. Banegården var dengang forbundet med Statsbanernes banegård med et stikspor.

I 1910 blev privatbanen dog optaget på statsbane-stationen - fælles med DSB.

 

 

 

 

 

 

(AHB/Hvalpsund  --  DSB/Aalestrup/Hobro   <--->   DSB/Løgstør   --   AHB/Nibe/Aalborg.)

Tegning:  O.M., Signalposten, 12. årg. nr. 3.

 

 

Aars havde i nogle af de tidlige år to stationer. Privatbanen Aars-Nibe-Svendstrup - åbnet 16. juli 1899 og forlænget til Hvalpsund d. 2. juli 1910 med deraf følgende navneændring til Aalborg-Hvalpsund Banen samt færgefart Hvalpsund-Sundsøre i 1928.  Denne bane blev nedlagt 31. marts 1969.  

Banen havde oprindelig egen banegård i Aars, men stationen blev nedlagt og bygningen blev ombygget til privatbolig. Banegården var dengang forbundet med Statsbanernes banegård med et stikspor.

I 1910 blev privatbanen dog optaget på statsbane-stationen - fælles med DSB.

 

 

Aars station set i køreretning mod Løgstør - NØ.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 

AHB-skinnebustog  FFJ Sm2 + FFJ Sp4 på vej mod Aalborg.  Aars.   --   19. maj 1966.

 

 . . . set "bagud" mod Hobro.

 

Gadefacaden.   ^---v

 - - -

 

Stationsarealet set mod syd og mod    <-- DSB/Hobro --  AHB/Hvalpsund. -->    19. maj 1966.

 

Drejeskive og den "detroniserede" remise i Aars.   --   19. maj 1966.

 

Stationsarealet set mod syd,   <-- DSB/Hobro og AHB/Hvalpsund -->.  Aars.   19. maj 1966.

Desværre, --det var ikke på grund af min og min ledsagers fotosafari, at stationen flagede den dag, ---det var  Kristi himmelfartsdag

  

Indkørsel fra Løgstør, --set mod Løgstør. --  19. maj 1966. --  Spor 2-4´s og godssporenes afløbssporskifte.

For ikke-entusiaster:  Afløbssporskiftet for spor 2-4 (privatbanen AHB) og godssporene omstilles til afløb mod venstre, når der er stillet indkørselssignal (givet signal for ind- eller udkørende tog) for DSB-tog fra/mod Løgstør.  Dette for at undgå, at et tog i spor 2 m.fl. uden udkørselstilladelse eller evt. tomme, selvkørende godsvogne fra godssporene, forårsager sammenstød med et indkørende tog.

 

  

Indkørsel fra Løgstør, set mod Løgstør. ---^  19. maj 1966.  Halv englænder, indkørsel fra Løgstør. ---^

(DSB/Løgstør   <--->   AHB/Nibe/Aalborg.)

 

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup  ,   Aalestrup   eller  Aalestrup - Løgstør

 

Aars.     Postkort, stemplet  22. august 1967.

 

 

Aars station, set mod sydøst . . .

 . . . mod nord . . .

 

 . . . samme synsretning, men med MO 1992 og 1850,  11. april 1976.

Foto: Georg Schmidt. 

 

 . . . vejfacaden, set mod nordvest . . .

 . . . og stationsarealet set mod syd.

 

Ups.

Afsporet Mh 324. Aars.  --  1987.   ---v

Fotos:  Lars Lindhard.

 . . .

 . . .

 . . .

Afsporet Mh 324. Aars.  --  1987.   ---^

Fotos:  Lars Lindhard.

 

 

PBS MY 1132 + MY 1122 i Østrup.  --   26. maj 1998.     1400 tons var der "på krogen", og samtlige signaler var slukket på hele strækningen til Løgstør.

Foto. Johnni Lassen.

 

(PBS =  Selskabet Privat Banen Sønderjylland   ==>   http://jernbanen.dk/pbane_main.php?s=100&g=m  )

 

 

 

Hornum  -  km. 46,6 fra Hobro.

1966.

 

 

Hobro-Løgstør, strækningsfoto mellem Aars og Hornum.   --   19. maj 1966.

 

Hornum station, set i køreretning mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---vv

 - - - 

 

 . . . og "tilbage" mod Hobro.

 

Hornum station, vejfacaden.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Hornum.  Stationsareal set mod Løgstør.   --   19. maj 1966 . . . 

 . . . og "tilbage" mod Hobro.

 

 

 

Hornum station, set mod Aars.  --  28. maj 1983.

Foto: Georg Schmidt.

 

Hornum station set mod nord (kørselsretning: Løgstør) . . .

 . . . og mod øst.  (Hvad skue mit øje:  Endnu en gang. Den evindelige postbil på perronen.

(Af hensyn til nye læsere: "Den evindelige postbil" dækker over, at om ikke hvert andet foto af mindre landstationer i årene 1960-80, så utroligt mange af dem, viser en af postvæsenets gule postbiler på perronen foran stationsbygningen.)

 

 . . . stadig set mod øst, men her også med varehus.

 

Vejfacaden set mod vest/nordvest.

 

Tidsskriftet "Signalposten"s redaktion m. fl: Fra venstre: Jørgen Groth, Ole Buskgaard, Axel Gregersen, trafikinsp. DSB, Wienecke, SP-redaktør Ulf Holtrup, Hans Gr. Alkjær og Ib V. Andersen.  Stående ved troljens førerhus: Ole Faurhøj, og stående bag kameraet: Erik V. Pedersen :-)  . 

 

MO 1857. Hornum.  --  28. maj 1983.

Foto: Georg Schmidt. 

 

Mo 1992 og 1850.  --  11. april 1976.

Foto: Georg Schmidt. 

Mo 1954 og Cr ....   --  April 1988.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

PBS MY 1132 + MY 1122 i Hornum.  --   26. maj 1998.    

Foto. Johnni Lassen.

 

(PBS =  Selskabet Privat Banen Sønderjylland   ==>   http://jernbanen.dk/pbane_main.php?s=100&g=m  )

 

 

Hornum station er forladt og kursen mod Gatten et sat.

 

 

 

Strækningen Hornum - Gatten.

1966.

Hobro-Løgstør, strækningen mellem Gatten og Hornum, set "tilbage" mod Hobro ---^ 
og mod Løgstør. ---v    --   19. maj 1966.  

Hvad man desværre ikke kan se på disse sort/hvide fotos, og de øvrige strækningsfotos fra banen er, at busken Gyvel blomstrede i netop de dage og lyste utrolig flot op mellem de nyudsprungne løvtræer og -buske. 

 - - - 

Personlig husker jeg ikke at have set så mange gyveler pryde en jernbanestrækning som her, -og så endda i blomst.

 

Et utrolig flot syn.

 

 

 

 

 

 

Gatten  -  km.  51,7 fra Hobro.

1966.

Gatten station med varehuset i forgrunden, set i køreretning mod Løgstør . . .   --   19. maj 1966.

 . . . og "tilbage" mod Hobro.

DSB-Mo med tog ankommer fra Hobro . . .  ---^  Gatten station.   --   19. maj 1966.

 . . . og fortsætter mod Løgstør.

 

Gatten station,  vejfacaden.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Gatten station, stationsarealet set "tilbage" mod Hobro.   --   19. maj 1966.

 

Ved ankomsten til Gatten station var der "to grønne" / gennemkørsel, hvilket også kan anes på billedet - lettere bevægelsesuskarpt. Af en eller anden grund -jeg husker ikke hvilken- var det bestemt, at her skulle vi først standse på tilbagevejen . . .

Gatten station for gennemkørsel (set bagud mod sydøst).  Fotografen (evp) havde her taget ophold på Gs´erens bremseplatform.

 

Den senere hjemtur fandt sted i skiftende gråvejr og regn, hvilket også ses på billederne. 

En større ombygning var i gang . . .

 . . . men flot så det ud, set fra vejen . . .

 . . . i retning mod nordvest.

 

 

 

Strækningen mellem Gatten og Vindblæs.

 

 

Hobro-Løgstør. Strækningsfoto mellem Gatten og Vindblæs.   --   19. maj 1966.

 

Vindblæs  -  km.  58,2 fra Hobro.

 1966.

Partier fra Vindblæs med stationen placeret i centrum (det er sådan, det skal være ).    --   Udateret postkort.

 

Vindblæs station set "fremad" mod Løgstør.   --   19. maj 1966.   ^---v

 - - - 

 

Vindblæs station, vejfacaden, set mod Løgstør ---^  

og "tilbage" mod Hobro. ---v   ---   19. maj 1966.  

 - - - 

 

Vindblæs, stationsareal, set mod Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

 

Vindblæs station, set bagud mod -næsten- syd . . .    ^---v

 

Stationen set mod sydøst . . .   ^---v

 

 

 . . . og mod -næsten- nord (synsretning Løgstør).

 

Vejfacaden, set mod nordvest.

 

 

   

Fra bogen "Danske Jernbanestationer i muntre tegninger og vers" udgivet af Jernbane-bladet 1953. 

Arkiv: Ole M. Nielsen.

 

Vindblæs station,  set mod Løgstør.  --  17. april 2003.  

Foto. Lars Lindhard.

 

 

 . . . set mod Viborg/Hobro. -- 17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

Vejfacaden  --  17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

 

 

Strækningen mellem . . .

Vindblæs og Løgstør.  --  April 1988.   ^---v

Fotos: Georg Schmidt.

 . . . på vej mod Viborg.

 

 

Strækningen Vindblæs - Løgstør.

Overskæringen ved Mjallerup:

  

"Pas Paa Toget"-overføring mellem  Vindblæs og Løgstør.   ^---v   19. maj 1966.

 

Strækningsfoto mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

  

Landskab v. ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   ^---v   19. maj 1966.

 

Stenkiste for ågennemløb mellem  Vindblæs og Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Lige til modeljernbanen.

 

Samme sted / samme overskæring, 17. april 2003.

 

Sporet mod syd ved overskæringen i Mjallerup   --  17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

Overskæringen og sporet mod nord.  Stedet er sådan ca. omtrent midt mellem Vindblæs og Løgstør.

Foto. Lars Lindhard.

 

 

Overskæringen.   --   17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

 

Sporet fra Mjallerup ind mod Løgstør   --  17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

  

Ågennemløb / stenkiste mellem Vindblæs og Løgstør.  --  17. april 2003.

Foto. Lars Lindhard.

 

 

 

Løgstør   --   km 66,2 fra Hobro.

 1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaltrækket i Løgstør.

 

LØGSTØR.   --   19. maj 1966.  v--->

 

 

. . . set "tilbage" mod Hobro . . . 

 - - - 

Vejfacaden.

 

En bid af havnebanen.

 

Varehuset og et par godsvgogne foran.   --   19. maj 1966.

 

St.areal set mod øst (mod Hobro). Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

St.areal set mod havnen.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Kulbænken.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

St.areal m. vandforsyning og askegrav  v. remisen.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Drejeskiven.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Remisen,  portgavlen.   Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

Remisegavl modsat portene.  Løgstør.   --   19. maj 1966.

 

-----

 

  

 

Se særskilt side med fotos fra:  Løgstør  

Se evt. de øvrige ("gamle") sider, --f. eks: Himmerlandsbanerne   -   Hobro - Aalestrup  ,   Aalestrup   eller  Aalestrup - Løgstør

 

------------

 

 

Tak til:

 

 

Georg Schmidt,

Johnni Lassen,

Lars Lindhard og

Ole M. Nielsen.

 

 

 


Forrige side: Viborg - Aalestrup
Næste side: Løgstør