http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/1-danmarkskort.egebjerg.jpg .                                         .   http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/ganloese_teglvaerk..jpg

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.ca.1950-64.stenloese_lokalarkiv.149b-02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linds Teglværk,

(GanløseTeglværk) Ganløse. Ca.1950-64.

Foto: Stenløse Lokalarkiv.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.ca.1950.stenloese_lokalarkiv.149a-02.jpg


 

 
 

 

 

Ca.1950.

Foto: Stenløse

Lokalarkiv.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.opfoerelse.1944.stenloese_lokalarkiv.170a-03.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opførelsen i 1944.

Bemærk transfor- matortårnet i bag- grunden, --ikke just et typisk NESA-tårn selvom området var NESA´s.

Foto: Stenløse Lokalarkiv.


 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.-grisen-.tid.xxx.stenloese_lokalarkiv.108f-04.jpg
 

 

  


"Grisen".


Foto: Stenløse

Lokalarkiv.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.laesning_af_sten.nordsiden.tid.xxx.stenloese_lokalarkiv.108e-04.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsning af sten ved teglværkets nord- facade.

I forgrunden ses et lille stykke af sporet til graven.


Foto: Stenløse Lokalarkiv.

 

Teglværkets sydfacade . . .

 . . . og set fra lergraven (issøler) nord for teglværket, som ses i baggrunden.

 

 

For mit eget vedkommende havde jeg flere gange -under kørsler i Nordsjælland med familien, i vor lille Mascot- på afstand set teglværkets karakteristiske bygning, som en sort/mørk profil i landskabet, og glædet mig til -når vi var flyttet til Ballerup- en dag at skulle besøge værket med mit kamera.

 Da flytningen var overstået, og der igen blev tid til den slags, undrede jeg mig over, at jeg ikke syntes at kunne se værket fra de tidligere "udsigtspunkter".   I første omgang slog jeg det hen, --jeg passede mit rat -- det måtte jeg se bedre efter næste gang.

Næste gang var der imidlertid heller ikke noget teglværk ! ! !

 

Senere fik jeg forklaringen.  --  Teglværket var brændt i april 1971, --totalt nedbrændt, og de sidste rester var væltet og fjernet ! ! !

 


 

 

 

 

(DGU - Danmarks geologiske Undersøgelser ca. 1965.) 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.26.4.1976.stenloese_lokalarkiv.2156.jpg

 

<

Den 24. april 1971 opstod der brand i teglværket, der brændte ned til grunden.


 

Billederne er optaget to dage efter, dvs. d. 26.

april. Bemærk, at

der stadig er åben

ild mindst eet sted.


 

Fotos: Gert Pau

Mortensen / Sten-

løse Lokalarkiv.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/linds_teglvk,ganloese.26.4.1971.stenloese_lokalarkiv.111c-04.jpg

v


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses på billederne, var der ikke meget at bygge på, hvorfor resterne af teglværket blev revet ned.

 

 

- o 0 o -

 


Forrige side: Egebjerg Teglværk.
Næste side: Hammersholt Teglværk.