Woltersdorf Strassenbahn 100 år.   --   2013.

På rejse med SHS.

 

Fredag d 17. til  søndag d. 19. maj  2013 fejrede den lille tyske Berliner-forstad, Woltersdorf, sit 100 års sporvejsjubilæum med et fint jubilæumsarrangement, hvortil også SHS var inviteret.

Et selskab på 36 SHSmedlemmer var med til arrangementet:

 

 

Woltersdorfer Strassenbahn nr. 2.

 

Måske skulle vi først lige sætte et par ting om sporvejen på plads:

Åbnet for drift 1. maj 1913 som normalsporet (1435mm) sporvognslinie.

På trods af forskellige planer om udvidelser i begge ender, er strækningslængden -stadig- kun 5,6 km, og er med denne længde et af de mindste sporvejsselskaber i Tyskland.

Woltersdorfer Strassenbahn er beliggende i den østlige udkant af Berlin, og forbinder -på stationen Rahnsdorf Hbf- Berlins S-banenet i Oder-Spree-området med Großwoltersdorf ved Woltersdorf Schleuse.

 

På kortskitsen ovenfor ses Woltersdorfer Strassenbahn som den lange tynde, midterste sorte streg i skitsens højre side.

Som det anes, er der ikke mange stoppesteder på liniens første halvdel fra Rahnsdorf mod Woltersdorf. Årsagen hertil er, at linien på denne del af strækningen kører gennem et større skovområde uden beboelse.  De tre kraftige markeringer:  I skov-området,  Berliner Platz og Thalmannplatz  er -sammen med endestationerne- de fem steder på linien, hvor der er krydsnings-mulighed.  --  Ikke desto mindre, køres der normalt kun med to vogne, der krydser på Berliner Platz.

 

"Fra ende til anden."

 

(Kilde: Sporvejshistorisk Selskab)

 

Tidligt foto af Woltersdorfer Strassenbahn, WS nr.  2 (Orenstein & Koppel, 1913).

 

Endestationen Woltersdorfer Schleuse, og --- om ikke det er samme vogne/vogntog, der er bevaret helt til nutiden.
Udateret, men tidligt postkort.

 

Woltersdorfer Strassenbahn nr. 2,  Woltersdorf,  tæt på 100 år derefter:   17. maj 2013 . . .

 

 . . . og ved Woltersdorf Schleuse.    ^---v

 - - -

 

"Opstigningen" fra slusen mod Woltersdorf by er indledt:  WS nr. 2 og 24 nær Woltersdorf Schleuse.  --  17. maj 2013.

 

"Dåbsattesten"  --   Woltersdorfer Strassenbahn nr. 2.   --   17.  maj  2013.

 

  

Interiør.  Woltersdorfer Strassenbahn nr.  2.  ^---w  --17. maj  2013.--  Woltersdorfer Strassenbahn-billet

 - - -  

 - - -  

Woltersdorfer Strassenbahn nr. 2.   --   17. maj  2013.

 

 

 

Woltersdorfer Strassenbahn, bivogn nr. 24.

Motorvogn nr. 2 og bivognen nr. 24 i baggrunden, --netop de to vogne, der er bevaret til vore dage. 
Endestationen  Woltersdorf Schleuse.  Udateret postkort.

 

WS 24 (Orenstein & Koppel, 1913). Woltersdorf Schleuse.   --   17. maj  2013.   ^---vv

 - - -

Jubilæumsoptoget ankommet til Woltersdorf Schleuse. Der er foretaget omløb, og man er klar til returkørsel.
17. maj  2013.

 

WS nr.  24 (og motorvogn nr. 2) v. Berliner Platz.  Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

 

WS nr. 24.  Woltersdorf.   --   17. maj 2013.   --   "Først den ene vej og så den anden vej".

 

 

Woltersdorfer Strassenbahn, et par Berliner-motorvogne i Woltersdorf.

Nr. 218.

Strassenbahn der Stadt Berlin nr.  218.  V/ Berliner Platz,  Woltersdorf.   --   17. maj  2013.   ^---w

Bygget 1913.  Ex Berlin nr. 5403.   --->  Til  WS i 2008.   24 siddepladser. 

 - - - 

 

. . . og  nr.  218 v/ Woltersdorf Schleuse.17. maj 2013.   ^---v

 - - -

 

Nr. 2990.

Grosse Berliner Strassenbahn nr. 2990.   V/ Berliner Platz, Woltersdorf.   --   17.maj 2013.   ^---w

Bygget 1910, men udlånt fra Berlin til WS i perioden 2008-2013.   30 siddepladser.

 - - -

 

 . . . og nr.  2990 v/ Woltersdorf Schleuse.   --   17. maj 2013.   ^---v

 - - -

 

I øvrigt ganske flotte restaureringsarbejder, helt eller delvis udført af det lille WS-værksted i Woltersdorf.

 

 

WS nr. 7.

WS nr. 7.  V/ Berliner Platz, Woltersdorf.   --   17. maj  2013.   ^---v

Bygget: AEG Uerdingen i 1943/44. –  12 siddepl. / 50 ståpl.   Ex. Berlin 6221, til WS 1996 som lån (?).
Som man sikkert kan fornemme, er der tale om en letbygget krigsmodel til erstatning for krigsskadede/-tabte sporvogne (sammenlign med de tilsvarende, letbyggede københavnske Scrapvogne / "Sparevogne", der blev bygget i København i de samme år, omend det var af hensyn til store passagerantal pga. mangel på benzin og bildæk.

 - - -

 

WS nr.  7,  Woltersdorf Schleuse.   --   17. maj  2013.   ^---v

 

WS nr. 7 fører an i jubilæumstoget.  Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

Man er dog ved at gøre klar til returkørsel  --  bageste vogntog er bakket ud i stiksporet (rangerhovedet på DSB´sk), klar til at foretage omløb udenom de forreste vogne.

 

Efter "overhaling" af alle de andre vogne / vogntog, følger WS nr. 7 som den berømte "rosin i pølseenden". Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

 

Woltersdorfer Strassenbahn, nutidens driftsvogne.

 

Woltersdorfer Strassenbahn, WS nr. 31+ 28.  Berliner Platz. Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

"Tivoli  i  by"  --  WS nr. 28. Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

WS nr. 28. Woltersdorf Schleuse.   --   17. maj  2013.

 

WS nr. 28. Woltersdorf.   --   17.maj  2013.

 

WS nr.  31. Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

WS nr.  31. Woltersdorf.   --   17. maj  2013.

 

WS 31.  Woltersdorf Schleuse.   --   17. maj  2013.   ^---v

 - - -

 

 

Rahnsdorf Bahnhof  (liniens anden endestation).

 

S-toget fra Berlin:

Rahnsdorf  Hbf.   ^---v

 

  

Rahnsdorf Bahnhof.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brochure over jubilæumsarrangementet.

 

Endestationen i Rahnsdorf.

 

Kort bagved skiltene krydser vejen og sporvejen.  Som "vanligt" ser man markering med et tog, fordi sporvejen oprindelig blev anlagt som forstadsbane, og denne markeringsform følger "til det sidste".

 

Personalets opholdsbygning var malet i festlige farver i anledning af jubilæet.

 

 . . . og så kommer sporvognen   --   WS 31.   --   17. maj 2013.

 

 

Nr. 31, -- en af de sædvanlige driftsvogne, ankom og kørte os og andre passagerer fra Rahnsdorf Hbf. til Woltersdorf. 

Woltersdorfer Strassenbahn, WS 31. Interiør.   --   17. maj 2013.

Utrolig nydeligt og velholdt materiel.  Ingen grafitti, ikke et støvfnug, ikke noget henkastet papir. Ikke engang en gammel billet til en billetsamler - han måtte såmænd købe een selv, til trods for at han havde dagskort til hele Berlin.

Man mærker tydeligt, at der formentlig både er tale om en anden mentalitet -- man passer på tingene, som var det ens egne (hvad det jo egenlig også er)-- og så er der altid personale med, --og kun nogle få meter væk.

 

 - - -

 

WS 31, endestationen i vest, Rahnsdorf Hbf.   --   17. maj 2013.   ^---v

 - - -

 

WS 31.  Woltersdorf  Hbf.  ca. midtvejs på strækningen.   --   17. maj 2013.

 

WS 31.  Woltersdorf Schleuse (sluse - fodgængerbroen over slusen ses i baggrunden), endestationen i øst.  
17. maj  2013.

 

 

 

"Stalden" (remisen / værkstedet).

WS nr. 24. Woltersdorf.   --   15. maj  2013.

 

WS nr. 29.  Woltersdorf.   --   15. maj  2013.

 

WS nr. 22.  Woltersdorf.   --   15. maj. 2013.

 

--------------

 

 

Et af jubilæumsarrangementets større seværdigheder . . . 

 . . . skulle have været kørsel med vor egen nyrestaurerede NESA nr. 929, men:

TÆNK ! ! !  Vogntypen er godkendt på alle måder til kørsel i Danmark, men . . .   --  Vogntypen (KS nr. 575) har kørt regulær gadekørsel både i Norge, Oslo og i Holland, Amsterdam.  TÆNK:  Hvor meget vi har købt og køber i Tyskland til daglig kørsel: Biler, jernbaner og sporvogne (det sidste tidligere, men hvem ved --  måske igen ???), og så må vor sporvogn ikke køre nogle ganske få dage i et jubilæumsarrangement ! ! !   Om forbudet også gik ud over andre udenlandske foreninger ved jeg ikke, men heller ikke andre var repræsenteret, ---alt dette også til den lille sporvejs store skuffelse.

Der var sendt -som jeg har forstået det- alt hvad de tyske myndigheder kunne ønske af papirer / attester og alligevel: "NEJ". 

Når man derefter -på stedet- så den strækning, hvor vognen skulle køre:  Ca. en trediedel af strækningen ligger i skov, og resten i et "rimelig roligt" forstadskvarter uden den store trafik, endda flere steder i eget tracé. 

Ufatteligt.

Jeg må erkende at ordet herrefolksmentalitet rinder mig i hu ! ! !

 

(PS:  Ovenstående skal alene tages som udtryk for mine egne tanker.)

 

------------

 

Når vi nu ikke må se vor sporvogn køre i byen,  må man drømme lidt via Photoshop:

Et "drømmesyn":  NESA 929, Woltersdorf Schleuse.  --  2013.    ^---vv

  - - -

 

Et "drømmesyn":  NESA 929,  Fasanenstrasse,  Woltersdorf,  -- 2013.

 

 

 -  - -  - -  - -  - -  -  -  -