Tønder-Højerbanen.

 

 

 

 

 

 

Tønder-Højerbanen   --   1962.

Tønder-Højerbanen lige før sporets optagelse i december 1962.

 

Tønder-Højerbanen var 13 km lang, og gik fra Tønder til Højer Sluse over stationerne Møgeltønder st,  Daler st. og Højer st.

Den 5. juni 1892 blev Tønder-Højerbanen åbnet i det daværende Tyskland. I 1927 blev trafikken omlagt til en nyanlagt bane over Hindenburg- dæmningen til øen Sild, hvorefter der stort set kun var lokaltrafik tilbage.

Allerede i 1935 blev persontrafikken indstillet, og i 1962 blev banen helt nedlagt.

 

 

 

 

Kort: Generalstabens topografiske Afdeling,  Kjøbenhavn.  1928.

 

Lidt tættere på.      ---      Kort:  Kort & Matrikelstyrelsen, København.

 

"Stationsbygningen med perron og -endnu- spor ! ! !"

Møgeltønder.   --   December 1962.  Foto:  Jørgen Henneke.

 

 

Højer Sluse.   Postkort.

 - o -