http://www.mjk-h0.dk/evp_AB/ab-oesv-danmarkskort.jpg

Øresundsvej station som den så ud i maj 1957 ...

 

------------

 

Allerede i året 2002 begyndte bestræbelserne på at få Øresundsvej station "nedtaget", som det hedder i museums-sprog i modsætning til "nedrevet",  og overført til genopførelse på Frilandsmuseet ved Lyngby.


I 2005 blev overflytningen sat igang og i 2006 var alt overflyttet til opmagasinering på museet.


 


Stationen skitseret på et kort over den fremtidige Stationsby.  Kvægfoldens endelige placering er dog endnu ikke fastlagt.
Tegning: Morten Kvist Jensen, Frilandsmuseet.

 

Desværre har det herefter knebet med økonomiske midler til genopbygningen.


------------

Følg nedtagningen og overflytningen på de nedenstående sider : Øresundsvej station til Frilandsmuseet - 2005.

 

- o 0 o -