Et rangertræk på Viborg - Løgstør-banen.

 

 

Alle nedenstående fotos er optaget d. 28. juni 1993 og stillet til rådighed af Ole M. Nielsen. (Tak for det).

(Om muligt vil der snarest blive fulgt op med yderligere lidt tekst.)

 

Bremseprøve i Viborg inden afgang.

 

Møldrup station. Bagtoget sættes i hovedsporet og en svensk vogn med tømmer sættes på sidesporet.

 

Bagtoget i hovedsporet, medens tømmervognen sættes paa plads.

 

Der optages vogne paa den fri bane kort inden Løgstør. Disse vogne skubbes herefter ind til Løgstør.

 

De to tomme vogne fra den fri bane sættes på et sidespor i Løgstør.

 

Der rangeres mod øldepotet med de to vogne fra Viborg.

 

Der hentes tomme vogne ved øldepotet.

 

Vogne hentes ved gasdepotet.

 

Gas-vognen fra Viborg sættes på plads.

 

Tomme vogne hentes på sidesporet.

 

Rangertrækket er klar til at returnere fra Løgstør mod Viborg.

 

Rangertrækket passerer Aars station. 

 

Hjemme igen - Maskinen / nr. 160 er kørt "i hus" i Viborg. 

 

Alle fotos:  28. juni 1993:  Ole M. Nielsen.

Tak for billederne.

 


Forrige side: Løgstør
Næste side: Langå-Struer.