Stationer.
Odense (DSB) - 0,0 km.

 

 

Odense DSB-banegård med såvel sporvogne som trolleybus. Foto: Postkort.

 

Uddrag af omtale af Odense, Pol.1943 *) En by med både sporvogne og trolleybusser, --dengang.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iii.30.okmj.togviserskilt-kerteminde..20.3.1966..jpg

"Tog mod Kerteminde, perron 4." (Her fortsætter vi dog helt til Martofte.)Biskorup trb. (5. 4. 1900 - 11.10. 1945) - 4,0 km fra Odense.


Som det fremgår af overskriften, blev trinbrættet nedlagt allerede i 1945, så der har næppe været mange rester tilbage i 1966

I det mindste holdt vi der ikke med vort særtog, --og jeg har senere set et Holtrup-foto fra stedet. Det eneste jeg kan se på dette foto, udover banelinien og lidt græs, er en væltet stabel træpæle til et snehegn ! ?(Bro over Odense Å - 4,6 km fra Odense.)

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iii.32.okmj%20md%2013,v.bro%20over%20odense%20aa%20.20.3.1966..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.36.okmj%20md%2013,paa.bro%20over%20odense%20aa%20.20.3.1966..jpgOKMJ Md 13 + Be 12

ved broen over Odense Å ...

... på broen ...

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.38.okmj%20md%2013%20,v.bro%20over%20odense%20aa%20.20.3.1966..jpg ... og efter broen.

Billederne er taget fra sydsiden af broen og banen.


Bemærk her de to standsignaltavler (såkaldte "Faste mærker), "Standsningssted for indkørende tog" (hvid kvadratisk plade (48 x 48 cm) opsat "på spidsen"/diagonalt lodret), og (med "ryggen til") "Rangergrænsemærke", en tilsvarende hvid plade, opsat på spidsen og af samme størrelse, men med en rød kant.

De to signaler tilkendegiver hhv. hvor langt frem et indkørende tog må køre, hvis der vises signal "Stop" fra stationens indkørselssignal på perronen, og hvor langt ud et rangerende tog må køre ud mod strækningen, uden at være behørigt afmeldt til næste station.

Jeg er blevet spurgt om, hvor langt der skal være mellem disse to signaler, og om de evt kan være opsat på samme mast. Man fristes til --ud fra dette foto-- at sige "en motorvognslængde". Privatbanernes signalreglement af 1936 (gældende på dette tidspunkt) oplyser imidlertid, at hvis banens strækningshastighed er over 60 km/t, skal der være 30 m mellem de to signaler.

Ved trinbrætter uden sidespor anbringes stationsgrænsemærket (den hvide plade) dog mindst 100 m fra den nærmeste ende af perronen.

Ved sidespor på fri bane, hvor krydsning kan foretages, skal der (også) være anbragt stationsgrænsemærker. (Se evt. en omtale af dette "fænomen", på denne hjemmeside, under Lem trb. på Randers-Hadsund Jernbane).

(Og således fik vi listet lidt signallære ind i hjemmesideteksten :-) )OKMJ Md13 + OMB Mh 6 ved broen over Odense fjord ...

... og OMB Mh 6 alene på broen. Begge disse fotos er taget fra nordsiden af broen.


 

 

 

 

 

 

 

OMB Mh 6, formentlig på strækningen omkring Odense å-broen og Seden station.Seden - 4,8 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.46.okmj,%20-seden-,20.3.1966..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/4,8-seden-sporplan.jpg


.

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.40.okmj,%20seden,20.3.1966..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.42.okmj,%20seden,20.3.1966..jpgSeden station set mod NØ ...

Togføreren ser allerede på uret ...

... og er klar til at tænde over- kørselssignalet.

Vi skal videre ...


... mod N-NV ...

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.iv.44.okmj,%20seden,20.3.1966..jpg ... og mod NV.

( Jeg kunne have en fornemmelse af, at togføreren gerne vil fotograferes. Han var ofte meget svær at undgå at få med på alle stations-fotos ! ! !)
Bullerup (1900 trb. - 1907 Billetsalgssted + sidespor) - 6,5 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iii.28.okmj.-bullerup-.20.3.1966..jpg.

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iii.30.okmj.bullerup.20.3.1966..jpg

Bullerup "station" set mod NØ ...


Ekspeditionsbygningen i Bullerup blev først opført 7 år efter banens åbning.

Bullerup opnåede kun at blive "Billetsalgssted med sidespor", aldrig såkaldt "Togfølgestation", dvs. at stationen ikke var dækket af indkørselssignaler og ikke deltog i ekspeditionen af togene på strækningen (derfor kun trinbrætsignalet i modsætning til de andre stationers "rigtige" indkørselssignaler).

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iii.34.okmj.bullerup_og_md%2013.20.3.1966..jpg

 
... og mod SØ.

Ved perronen OKMJ Md 13 + xxx

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iv.36.okmj.bullerup_set_m.odense.20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iv.38.okmj%20md%2013,bullerup.20.3.1966..jpg

Bullerup, set mod vest, "tilbage" mod Odense.


OKMJ Md 13 + Be 12


Overfor stationsbygningen udgik et kort sidespor til en grusgrav, banens egen.

Her på billedet forsvinder sporet i græsset, men rent faktisk var der på dette tidspunkt, marts 1966, hensat en stribe faldefærdige, udrangerede godsvogne. Jeg så dem på dagen for særtogskørselen, 20. marts, ja, jeg stod ved siden af dem, men havde desværre ikke tilstrækkeligt med film (penge til) ! ! !Agedrup - 7,8 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.ii.16.okmj.-agedrup-.20.3.1966..jpg.
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.ii.18.okmj.agedrup.20.3.1966..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.ii.20.okmj.agedrup_og_md%2013.20.3.1966..jpgAgedrup station set mod nord ...Station af den oprindelige type.

Således har de øvrige stationer også set ud, men disse er for hovedpartens vedkommende i årenes løb forlænget ved tilbygning i "den frie ende".

Dette gælder dog ikke Dalby st. der er bygget således allerede fra banens åbning.

... her med Md 13...
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iii.26.okmj.agedrup_set_m.martofte.20.3.1966,.jpg
Strækningen set mod NØ, mod Kerteminde (Martofte).

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.iii.24.okmj.agedrup_set_m.martofte.20.3.1966,.jpg


Samme synsretning.


Somme tider må man spørge sig selv, om et fotografi er godt nok til at komme med, eller man blot skulle udelade det. For et syns skyld. På den anden side kan man også se sådan på det, at viser fotografiet det, der var meningen, trods dets "handicap", ja så er det måske ikke så galt endda.
Vester Kærby trb. (fra 20. 11. 1929.) - 9,2 km fra Odense.

 

.
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.ii.14.okmj.vester%20kaerby%20trb.20.3.1966..jpg

Vester Kærby trb. set mod NØ.

Bemærk venteskuret der er beliggende i baggrunden til højre, ved Odense-Kerteminde-landevejen, --formentlig fordi der har været større behov for det her end ved jernbanelinien.

Dræby - 10,0 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.i.08.okmj.-draeby-.20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.i.10.okmj.draeby.20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.ii.12.okmj.draeby.20.3.1966..jpgDræby station set mod NØ ...


... og mod vest.
Trellerup trb.

(trb+privat sidespor fra 6.10.1924 -"Østergårds sidespor").

Offentligt T+S fra 1. 5. 1932 (ekspedition fra Dræby.) - 11,7 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.i.00.okmj.-trellerup-_trb20.3.1966..jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.i.02.okmj.trellerup_trb.20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/315.i.04.okmj.trellerup_trb.20.3.1966..jpg

Trellerup trb. set mod SØ ...

 


Til trods for, at synsretningen nu er ændret ca. 90 grader, og at vi kører mod sydøst, er vi stadig på vej mod Kerteminde. Årsagen er det store "herresving" banen slår for dels at komme udenom Kettinge Nor, dels at komme forbi de tre byer/stationer Kølstrup, Rynkeby og Revninge.


... og mod nord..

Kølstrup - 14,3 km. fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.v.50.okmj,%20-koelstrup-,20.3.1966..jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vi.62.okmj,koelstrup,20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vi.60.okmj,koelstrup,20.3.1966..jpgKølstrup station set mod øst ...

(Kørselsretningen er stadig mod sydøst.)
... .

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.v.56.okmj,koelstrup,20.3.1966..jpg
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.v.58.okmj,koelstrup,varehuset,20.3.1966..jpg... og mod nord.
Varehuset.

Hvor alle banens øvrige varehuse var rødmalede (svensk- eller teglrød med grønne porte), var dette varehus malet gult !!!
Den store tilbygning rummede engang en plads til en trolje med "eget spor". Der var dog ikke sporskifte - troljen skulle løftes over på "sidesporet".


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vi.64.okmj%20md%2013,koelstrup,20.3.1966..jpg
Resterne af den fordums svinefold (folden lå på den anden side af rampen).

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vi.66.omb%20mh%206,okmj,koelstrup,20.3.1966..jpg
OMB Mh 6.


OMB Mh 6 på Kølstrup station, OKMJ, et resultat af den indgåede aftale om fællesdrift banerne imellem.Ladby, nedsat til T+S 1.10.1965 - 17,0 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vi.70.okmj.-ladby-,20.3.1966..jpgDet skal bemærkes, at indkørsels- signalet var ned- taget da vi besøgte banen, hvilket formentlig er sket i forbindelse med overgangen til den nye status "trinbræt med sidespor pr. oktober 1965.

Også her var der et lille "sporskifteløst" spor ind til skuret ved varehuset.http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/311.vii.72.okmj.ladby,20.3.1966..jpg
Ladby station set mod øst.

Stadig er køreretningen mod sydøst.

Som nævnt i overskriften her, blev stationen nedsat til trinbræt med sidespor d. 1. oktober 1965. Mon ikke det er et udslag af de personaleproblemer, banen måtte kæmpe med i den sidste tid. Stationspersonalet har måske allerede fundet andet arbejde, og har derfor skullet fraflytte stationsbygningen. Til gengæld har man formentlig ikke hverken kunnet finde frem til eller udnævne en efterfølger for det halve år, der var tilbage indtil nedlæggelsen ! ! !

Af en eller anden grund -jeg husker ikke hvilken- blev det desværre ikke til flere fotos fra denne station. På den anden side kan jeg se af negativnumrene, at jeg har skullet skifte film her, og så kan man jo forestille sig, at inden jeg har været færdig, har afgangstiden sikkert allerede været inde.

Allerede her fornemmer man, at turlederen og togføreren "deler" en bemærkning: "Han må da snart være færdig", ---det har ikke været velset, hvis jeg skulle ud at fotografere efter et filmskift.
Rynkeby - 18,4 km fra Odense.


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.v.58.-rynkeby-.20.3.1966..jpghttp://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.vi.64.rynkeby.20.3.1966..jpg

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.vi.62.rynkeby.20.3.1966..jpgRynkeby station set mod S-SØ.

 

 

 

 

 

Endnu er køreretningen sydøst, men her er det slut, og -som det ses på det sidste foto- begynder banelinien netop her at køre næsten stik nord mod Revninge og Kerteminde.

 

 

 

Atter set mod S-SØ.


Bemærk i øvrigt "stationskatten" på perronen. Så fik den også en oplevelse "i dag" ...

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.vi.66.rynkeby_set_m.martofte.20.3.1966..jpg

... her har den allerede forladt scenen og er på vej væk, lidt til højre for stationsbygningen, endnu inden vi dårligt er ude af stationen.

Rynkeby station set mod Ø-SØ, --det ses her tydeligt, at nu går det atter mod nord.

 Revninge - 20,3 km fra Odense.

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/20,3-revninge-sporplan..jpg


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/312.i.90.okmj%20-revninge-.20.3.1966..jpg


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/312.i.02.okmj%20revninge.20.3.1966..jpg
Revninge station set mod nord ...
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/312.i.04.okmj%20revninge.20.3.1966..jpg
...og mod SV.

Gad vide, hvad de "har gang i" derhenne, -- turlederen, togføreren, klubbens formand og et af klubbens bestyrelsesmedlemmer.
http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/312.i.08.okmj%20%20md13,revninge.20.3.1966..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKMJ Md 13 med Be 12 "på krogen".

Nåhh, --nu ser togføreren atter på uret ! ! !http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/312.i.06.okmj%20revninge,varehuset.20.3.1966..jpg
Varehuset.

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.v.56.revninge_set_m.martofte.20.3.1966..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Revninge station set mod nord - under indkørsel fra Odense ...


http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.v.54.revninge_set_m.martofte.20.3.1966..jpg
. . .

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/314.v.52.revninge_set_m.martofte.20.3.1966..jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

... og mod Martofte.


 

Broen over strædet mellem Kettinge nor og Kerteminde fjord.

 

Hhv. OKMJ Md 13 . . . . . . . . og . . . . . . . . OMB Mh 6 på broen over strædet mellem Kettinge nor og Kerteminde fjord . . .


. . . OMB Mh 6 mellem broen og Kerteminde station . . .

 

. . . OKMJ Md 13, der ankommer til:


 

Kerteminde - 23,0 km fra Odense.

 

Uddrag af omtale af Kerteminde, Pol.1944 *)

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_OKMJ/23,9-kerteminde-sporplan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerteminde station set hhv mod NV > og mod SV.

v

 

 

Gadefacaden . . .

. . . og drejeskiven.

Taarup trb.

ca. 1901, T+S 27. 8. 1930 (ekspedition fra Mesinge) - 27,4 km fra Odense.


Taarup trb, --man føler sig næsten hensat til Langelandsbanen, hvor der var tre af denne type trinbræt-bygninger. Synsretningen er set mod NØ . . .

. . . og mod ca nord, med OKM Md 13 på vej mod Kerteminde (Odense).

.

 


Mesinge - 29,3 km fra Odense.


 

 

Mesinge station set mod nord, og som man ser stationen fra et fra Odense ankommende tog. Det "halve" indkørselssignal, gældende fra Odense, er opstillet på perronen og viser --som vanligt-- ubetjent station.

I baggrunden, over varehusets perronfacade, anes indkørselssignalet for tog fra Martofte. Mesinge station var den eneste af banens stationer, der havde denne signalopstilling med to "halve" signaler. Årsag: Da der her er tale om en såkaldt "lang station" (med læssesporet i forlængelse af stationsbygningen), bliver afstanden fra standsningsstedet for signal på stop for indkørende tog, til signalet på perronen, for lang i tilfælde af usigtbart vejr.

Der er derfor etableret trådtræk fra det lille skur t.v. for sporet og ud til signalet.

 

 

 

 

 

 

 

 


Mesinge station . . .

. . . set mod NØ. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


. . . og mod SØ.

Under udkørselen mod Martofte møder vi stationens andet indkørselssignal (for tog fra Martofte).

Bemærk trådtrækket for indkørselssignalet i nederste venstre hjørne samt kilometerstenen ved telefonmasten.

 

(Bro for Midskovvejen, opført ca. 1937 - 30,0 km fra Odense.)

 

 

Ca. 700 meter nord for Mesinge station møder banen denne viadukt for Mesinge - Midskovvejen.

 

Tog fra Martofte på vej mod Kerteminde nærmer sig viadukten . . . . . . . . . og passerer med Mesinge kirke i baggrunden.

 

.


Dalby - 31,8 km fra Odense.

 

OKMJ Be 12, Dalby, med Dalby valgmenighedskirke, Bethlehemskirken *), i baggrunden.

 

*) Kirkens historie

 

Kirken er filialkirke til valgmenighedskirken i Kerteminde og opført i 1898, af røde mursten, ved bygmester A. Bentsen, Vallekilde. Den består af kor, skib og to tårne afsluttet af lave spir med Fjenneslev kirke som forbillede.

Valgmenighedskirkerne i Kerteminde og Dalby er det synlige resultat af den vækkelsesbevægelse, som fra begyndelsen af 1800-tallet, oversvømmede hele Danmark. Folk følte på den tid ofte en afgrundsdyb afstand mellem de akademiske teologer og almindelige lægfolk, som ved private sammenkomster forsøgte at fremme en mere inderlige tro end den forstandsdyrkelse, som den autoriserede statskirke stod for.

(Se mere på kirkens hjemmeside: www.kdvalgmenighed.dk )

 

-----------

 

Bemærk her og på de efterfølgende fotos, hvordan stationsbygningen ligger skævt i forhold til hovedsporet til højre. Årsagen hertil er, at stationsbygningen er bygget parallelt i forhold til det oprindelige ankomstspor -vest for bygningen- i OKDJ-tiden.

Ved forlængelsen til Martofte blev sporet flyttet over på den østlige side af bygningen, medens den lille retiradebygning måtte afkortes med ca. 1 meter på østsiden, og der måtte bygges en "skæv" mur (ret forstået) mellem stationsbygning og retiradebygning, --se næste foto.

Varehuset måtte til gengæld decideret flyttes.

 

 

Her ses skævheden i forhold til "den nye" perronkant rigtig tydeligt.

 

OKMJ Md 13 ved perronen på Dalby.

 

Dalby station set under indkørsel fra Kerteminde(Odense). Hvis man følger sporet videre frem (på

dette og næste foto) mod kurven, kan man stadig fornemme, hvordan sporet oprindelig løb lige ud

og endte til venstre for stationsbygningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamle svinefold

passeres . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og siderampen for "fortidens" roekørsler.

 

Stationsarealet set bagud, mod Kerte- minde (Odense) . . .

. . . og mod Dalby.

 

.


Hersnap trb. T+S fra 26. 2. 1914 (ekspedition fra Dalby.) - 33,0 km fra Odense.

 

 

Hersnap trb. set mod NØ . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og mod S-SV.

 

Trinbrættets sidespor med siderampe, set mod nord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkebro trb. fra 26. 2. 1914. - 34,0 km fra Odense.

 

På den S-SØ-gående, fuldstændig lige strækning ligger Kirkebro trb. ud for et mindre, bebygget område.

Den nærliggende bymæssige bebyggelse er landsbyen Stubberup, men da dette stationsnavn allerede var benyttet på Sjælland (ØSJS), måtte der findes et andet navn.

 

 

 

 

 

OKMJ Md 13 + Be 12

Set mod NØ . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . og mod SØ.

 

 


Martofte fra 26. 2. 1914. - 35,6 km fra Odense.

 

 

Uddrag af omtale af Martofte, Pol.1944 *)

 

Martofte station, OKMJ Be 12. Mange lokale indbyggere er tilsyneladende dukket op for at se på.

 

Toget er ankommet og motorvognen er under omløb i de 20 minutter, der er afsat til opholdet.

Der er derfor ikke mange minutter til gennemfotografering af stationen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationen set mod NV . . .

... og mod SV.

 

En tur rundt om stationsbygningen . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gade-/vejfacaden . . .

 

 


med ekstra, moderne stationsskilt.

 

 

 

. . . og tilbage på perronen.

Varehuset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remisen med -oprindelig- to spor for damplokomotiver + vandtårn og opholdsrum (til højre) og en senere tilbygning for motorkøretøjer (til venstre) . . .

 

. . . samt med drejeskive til venstre for remisen.

 

Tilbage på stationen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stationsarealet set mod N-NV med sporet til remisen i højre side ...

. . . og set mod S-SØ (dvs. mod Kerteminde/Odense).

 

 

Litteratur / kilder:

 

Pol.1944 *) = Politikens Turisthaandbog "Danmark rundt", maj 1943.

Jernbanebladet (Det røde jernbaneblad) nr. 2, 1966.

Tidsskriftet "SIGNALPOSTEN": OKMJ-motorvogne: SP. nr 1 og 2/1976.

--- ” --- : OKMJ v. Jørgen Groth: ………...... SP. nr 3 og 4/1992.

--- ” --- : Rullende materiel v. Hans Gr. Alkjær: SP. nr. 1 og 2 1993.

Egne notater.