HP -  Rullende materiel.

 

 

 

Hjørring Privatbaner. 

 

 

Indtil videre består Hjørring Privatbaner kun af indkopierede sider fra
"Dagens  foto(s), som dog dels løbende vil blive suppleret, dels vil blive blive yderligere færdigbearbejdet.

 

 

 

 

 

 

Hirtshals station.   --   17. august 1963.

 

Her er det øjensynligt regnvejret, der driller, men et helt andet problem man dengang ofte sloges med, var markafbrændinger.  Mange yngre kender vel dårligt til fænomenet i vore dage, hvor det har været forbudt i årevis, --men dengang ! ! !

Intet var mere ærgerligt end at komme til et sted for at fotografere. Vejret i sig selv var perfekt, og så var det lige en af de dejlige varme, tørre dage, uden ret meget vind, hvor de lokale bønder brændte deres overflødige halm af på markerne. 

Den slags lagde en "dyne" af røg over alt, noget man ofte ikke tænker på, men som dengang kunne lægge et tågeslør ud over en hel landsdel.

 

Eksempel: Udsnit af nutidens regler fra Herning Kommune:

"Af hensyn til miljøet er det i næsten alle tilfælde forbudt at brænde halm mv. af på marker eller uopdyrkede arealer. Det er dog tilladt at:" 

Herefter følger så nogle regler, hvorefter det alligevel kan tillades.   Røg giver det dog i alle tilfælde ! ! !

 

 - - -

 

 

Motormateriel.

 

HP 40, Hirtshals.   --   17. august 1963.

 

Skinnebusser. 

 

RHJ. Randers Privatbanestations terrain.  HP SM 30 solgt til RHJ.    --   29. marts 1969.

 

HP Ms 31,   HLA,  Kaas station.   --    17. august 1963.   ^---v     Farvefotos haves desværre ikke,

men farven var gul/brun - orange  HP MS 31  (se evt: HP motorlokomotiver ).   

Vinduesvisker-arm fra HP-skinnebus. Selvom der kan være problemer med farvegengivelsen, vises det vist her ganske godt, hvordan farvenuancen var.

Arkiv/foto:  Erik Kjærgaard.

 

 . . .

 

HP Ds 64,   HLA, Kaas station,   --   17. august 1963.   ^---v

 . . .

HP Ds 64.  Hjørring.   --   17. august 1963.   ^---v

 . . .

 

HP  Ds  65.  Hjørring.    --   17. august 1963.

 

Flere oplysninger:  Se:  HP MS 31  HP motorlokomotiver  m. fl. (www.jernbanen.dk )

 

(PS:  Flere af viste fotos ses allerede andetsteds på "siderne", men vises her i en større gengivelse, og ender vel en dag på en mere "normal" "HP-side".)

 

 

"Tilbehør" til skinnebusser. 

 

HJJ  ISF 348  /  HP IF 94.

HJJ ISF 348, Juelsminde -  med åbentstående døre, så fiskelugten kan komme ud,  --men desværre mister vi synet af den flotte torsk (ses dog på foto via nedenstående link).

Foto:  P.E: Clausen, DMJK.

 

 

HJJ ISF 348.    --   Tegning: Hans Gr. Alkjær / Signalposten.

 

HP IF 194, Hjørring   --   17. august 1963.   Oprangering af tog  --  (når man nu ikke lige har en traktor til rådighed) . . .

Apropos skinnebusser:  Her et par fotos af den lille "berømte" HP  IF 194, ex. Horsens-Juelsminde Jernbane (HJJ)  ISF  348, der efter HJJ´s nedlæggelse, i 1957, blev solgt til HP.  Den lille, forholdsvis lette, vogn var på HJJ blevet forsynet med skinnebuskoblinger for --i hvidmalet udgave og med en stor påmalet torsk-- at kunne medtages i banens skinnebustog. Dette var et ønske, fordi vognen benyttedes til befordring af fisk, ("Juelsminde Fisk"), og derfor skulle kunne medtages af "først afgående" tog.

Flere oplysninger om HJJ / HP IF 194:  HJJ ISF 348 ( www.jernbanen.dk )

 

 . . . mod "bunden af sporet" . . .

HP M 23 er på vej, og toget er klar til afgang mod Løkken/Aabybro.

 

Efter turen til Aabybro, er toget nået tilbage til Løkken, da vi (Holtrup, "Signalposten" og jeg), atter mødte den.

Her på HP optræder den dog "kun" som almindelig stykgodsvogn (befordring af små stykgodsforsendelser og banepakker), og behøver derfor ikke længere at være hvidmalet. 

Bemærk "den evindelige postbil" på perronen. 

17. august 1963.

 

Flere oplysninger om Hirtshalsbanen:  http://www.jernbanen.dk/artikler.php?artno=34

 

HJJ ISF 348 som 1:87-byggesæt:   HJJ Juelsminde fisk Byggesæt   HJJ Juelsminde Fisk,  Byggesæt:  http://epokemodeller-online.dk/index.php?page=shop.product_details&product_id=219&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=3

 

 

 

Personvogne.

B 1.  Hjørring.   --   17. august 1963.

HP B 2.  Hjørring.   --   17. august 1963.

 

 

C 4.  Hjørring.   --   17. august 1963.   ^---v

 

 - - -

  

HP C 5.  Kaas *).   --   17. august 1963.

*)  Kaas station var beliggende på strækningen Hjørring-Løkken-Aabybro (   2 - Stationerne: Vrensted-Aabybro.   ) 

 

C 6.  Hjørring.   --   17. august 1963.   ^---v

 

 - - -

 

HP C 10.  Hjørring.   --   17. august  1963.

 

 

 

HP  CL 30.  Hjørring.   --   17. august 1963.

Leveret af Vognfabrikken Scandia, Randers.   Byggeåret opgives forskelligt  -1946/1948-  af forskellige kilder.
De noget kraftige, tungt-udseende bogier på CL 30 stammer fra Maribo-Torrig Jerrnbane´s  MTJ M 2 og MTJ M 3. 

 

 

Tegning: (nm)

 

 

Skitse: evp.

 

 

Hjørring-Løkken-Aabybro:  Loko-trukket tog med HP-"CL-vogn",  v. Alstrup.    ^---v    17.  august  1963.    

 . . . på vej syd-over, mod Aabybro.

 

 

Postvogne.

D 63.  Hjørring.   --   17. august 1963.   ^---v

 - - -

 

 

Rejsegodsvogne. 

HP  post- og rejsegodsvogn E 83.  Hjørring.   --   17. august 1963.

For de læsere af disse "sider" som måske ikke er så "velbevandrede" i de ældre/gamle vogntyper, kan bemærkes, at den "altan-gang", den "balkon", der ses foran den smalle postkupé, udført således, for at skabe mulighed for gennemgang i toget for passagerer og togpersonale, uanset, hvor i toget vognen var placeret. 

Normalt var godset/rejsegodset i den større rejsegodsafdeling ikke af større værdi, end at man - i det mindste under ledsagelse- kunne lade passagererne passere gennem rejsegodsafdelingen, men i postafdelingen/postkupéen kunne der bl. a.  være pengepostsække el. lign, ligesom der kunne være arbejdende postpersonale, som ikke skulle forstyrres af en idelig gennemgang af passagerer, der troede, at der var bedre plads i togets modsatte ende.

 

HP E 85.  Kaas *).   --   17. august 1963.

*)  Kaas station var beliggende på strækningen Hjørring-Løkken-Aabybro (   2 - Stationerne: Vrensted-Aabybro.   ) 

 

Godsvogne.

 

 

HP Q 102.

 

 

HP PF 544.

 

 

HP T 654.

 

 

HP T 658, Hirtshals.   --   17. august 1963.

 

Se iøvrigt mere om de enkelte stykker materiel på:  Hjørring Privatbaner  (www.jernbanen.dk)

 

 - - -

 

Tak til:

 

Erik Kjærgaard,

Niels Munch.


Forrige side: Hjørring Privatbaner - HP
Næste side: Hjørring-Hirtshals