Aarhus Sporveje.

 

Aarhus, Banegårdspladsen.  Udateret postkort, men efter 1927.

(Blev opført i 1927 og taget i brug i juli 1929. Tegnet af DSB’s overarkitekt K.T. Seest).


Aarhus åbnede sin første elektriske sporvej, "Aarhus elektriske Sporvej", d. 7. juli 1904,  med nogle ganske få vogne.  Linien -med sporvidden 1 m (1000 mm)- var enkeltsporet, men med et antal vigespor (krydsningsspor), og kørte fra Kirkegaardsvej -ved Østbanegården i nord-  gennem byen og via Dalgas Avenue til Strandvejen, hvor der også opførtes en remise.  I årenes løb fremkom flere forslag til nye linier, men det blev dog i mange år ved den ene. Der indkøbtes i årenes løb yderligere både motor- og bivogne til ialt 25 motorvogne og 22 bivogne. Derfor blev det -på grund af bivognskørselen- nødvendigt at overveje anlæggelse af sløjfer.  Det blev til anlæggelse af en sløjfe ved remisen  på Dalgas Avenue, men der må således have været omløb i den modsatte ende, Kirkegårdsvej/Østbanegården.

 

AaS nr. 18, Clemens bro, Aarhus. Udateret postkort.

Vognene var -som sporvogne i almindelighed dengang- bygget med åbne endeperroner.  Disse åbne perroner blev i årene 1910-12 forsynet med perronskærme. 

 

I 1926 vedtog Aarhus kommune at opsige kontrak- ten med sporvejsselskabet, og pr. 1. januar 1928 var det herefter kommunen, der drev selskabet under navnet Aarhus Sporveje.

D. 1. januar 1930 udvidedes nettet med en dobbelt- sporet linie 2 fra Banegårdspladsen til Harald Jensens Plads, medens linie 1 forlængedes fra Kirkegårdsvej/Trøjborgvej til Marienlund. Bl. a. denne forlængelse krævede mere rullende materiel, hvorfor også remisen måtte udvides.

Linie 2 blev i 1935 forlænget fra Harald Jensens Plads til bygrænsen til Kongsvang, hvorimod planer om kørsel gennem Kongsvang måtte opgives. Der etableredes sløjfe i Marienlund i 1938.

D. 22. august 1944 blev AaS´s remise schalburg- teret, hvorved --stort set-- hele vognparken blev flammernes bytte. Kun to bivogne, en skinne- kørende tårnvogn og en trolje undgik branden.

 

 

 

AaS nr. 1,
Clemens bro, Aarhus.  Postkort,  købt 1953.

 

 

 

Aarhus Sporveje -- 1958.

AaS motorvogn nr. 2.  Banegårdspladsen.  Aarhus. -- Februar 1958.

 

AaS motorvogn nr. 5 og lidt af bivogn nr. 47. Banegårdspladsen. Aarhus. -- Februar 1958.

 

AaS bivogn nr. 48 + motorvogn nr. 6. Banegådspladsen. Aarhus. -- Februar 1958.

 

AaS motorvogn nr. ? og lidt af bivogn nr. 53. Banegårdspladsen. Aarhus. -- Februar 1958.

 

Århus Sporveje -- 1965.

AaS 1,  Remisen.  Dalgas Avenue.   --   23. maj 1965.  Vognen, der er bygget af Københavns Sporveje i 1945, er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm / Sporvejshistorisk Selskab.

 

AaS 5,  Remisen, Dalgas Avenue.   --   23. maj 1965.  Vognen er bygget af Vognfabrikken Scandia, Randers, i samarbejde med Frichs, Aarhus, Thrige, Odense og Titan, København, i 1945.

Vognen, er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm / Sporvejshistorisk Selskab. 

 

AaS-efterkrigs-motorvogn  ---^  og   bivogn  ---v  i Københavns Sporvejes streg.

 

 

 

12 undervogne fra såvel motor- som bivogne kunne dog reddes i brandtomten, og de benyttedes ved en genopbygning med nye vognkasser. Københavns Sporveje udarbejde straks tegninger og opbyggede det første vogntog ÅS 1 og 41, medens de øvrige  19 motorvogne og 18 bivogne byggedes som samarbejde mellem firmaerne Frichs, Aarhus, Scandia, Randers, Thrige, Odense og Titan, København.

De første to vogntog indsattes d. 18 juli 1945 på linie 1,  medens der blev bygget en midlertidig remise på den gamle remises plads ved Dalgas Avenue (den her viste). Remisen blev imidlertid bibeholdt helt til driftens nedlæggelse i 1971. . Ved driftens genoptagelse var der etableret sløjfe ved Kongsvang, og linien førtes fra genoptagelsen gennem byen på fællesstrækningen til Østbanegården eller helt til Marienlund ???

Efter schalburtagen/branden anskaffedes ialt 20 motorvogne og 20 bivogne efter de her viste tegninger, og denne tingenes tilstand varede stort set ved til sporvejens nedlæggelse.

Efter nogle gode år med overskud bragte efterkrigsårene stadigt stigende underskud og en dag trak man "stregen".

Nedlæggelsen fandt sted d. 6 . november 1971.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AaS 9.  Sløjfen v. Dalgas Avenue.   --   23. maj 1965.

 

AaS 14.  Remisen, Dalgas Avenue.   --   23. maj 1965.

 

AaS 60. Remisen Dalgas Avenue.   --   23. maj 1965.

Vognen, er bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm / Sporvejshistorisk Selskab. 

 

 

På nettet:  

Se flere billeder fra Århus Sporveje her:

http://www.sporvej.dk/aas.htm  (med kort historisk gennemgang).

www.sporvejsdrift.dk

 

 - o -

 


Forrige side: Afsporinger på linie 8 og 10.
Næste side: Odense Sporvej.