. . . . . .  

 

Flensburger Straßenbahn

 

 

 

 

Dagligdagen før nedlæggelsen.

(D. 10. februar 1973)

  

 
1 SFV nr. 38 v. remisen.   --   10. februar 1973.

Foto. Georg Schmidt.

 

 
2  SFV nr. 39 v. Bundesbahnhof.   --   10. februar 1973.

Foto. Georg Schmidt.

 

 
3 SFV nr. 39 v. Bundesbahnhof.   --   10. februar 1973.

Foto. Georg Schmidt.

 

 
4 SFV nr. 40  . . .    --   10. februar 1973.   ^---v

 

 

5 Ostseebad.  SFV nr. 40 under omløb . . .  
6  . . .  af bivogn nr. 102.
 
7 . . . og klar til afgang efter omløbet.   --   10. februar 1973.

Alle fotos. Georg Schmidt.

 

 
8 SFV nr. 41 på vej mod Ostseebadweg.   --   10. februar 1973.
Foto. Georg Schmidt.

 

 
9 SFV nr. 40 + 102.   --   10. februar 1973. 

Foto. Georg Schmidt.

 

 
10 Flensburg.   --   10. februar 1973.

Foto. Georg Schmidt.

 

 

 

I / ved remisen.

 

Den 10. februar 1973 henstod følgende vogne:


I remisen henstod følgende gamle vogne: 33, 34 og 35, udenfor 36 og A2.   Nyere vogne: 37, 38, 39, 40, 41, 42 og 43.
Bivogne: 101, 103, 104, 105, 106, 107 og 108, medens 102  var i drift.

 

 
11 SFV nr. 33.  Remisen.   --   10. februar 1973.   ^---v

12 Interiør i vogn SFV nr. 33.  
Fotos. Georg Schmidt. 

 

 
 13 SFV 35 i remisen.   --   10. februar 1973.   ^---v

 

14 - - -


15 Vognene SFV 35 og 33 i remisen.   --    10. februar 1973.
Fotos: Georg Schmidt.

 


16  SFV 35.   --   10. februar 1973.
Foto: Georg Schmidt.

 

 
17  SFV 36 ved remisen.   --   10. februar 1973.   ^---v
Fotos. Georg Schmidt.

 


18  SFV nr. 36.   --   10. februar 1973.   ^---v
Fotos: Georg Schmidt.


19  SFV nr. 36 ved remisen.   --    10. februar 1973.
Foto. Georg Schmidt.

 

  
20  SFV nr. 36 og arbejdsvognen A2.   --   10. februar 1973.
Foto. Georg Schmidt.

 

 
21-  FV-arbejdsvognen  A 2.   --   10. februar 1973. 
Foto. Georg Schmidt.

 

  
22  SFV nr 38 og 42  i remisen.   --   10. februar 1973.
Foto. Georg Schmidt.

 

 

23  SFV bivogn 103 ved remisen.   --   10. februar 1973.
Foto. Georg Schmidt. 

 

Sidste dag, -- 3. juni 1973.

 

24  SFV 35.  Ostseebadweg.   --   3. juni1973.
Foto. Georg Schmidt.   ^---v

25   - - -

26  SFV 35. Ostseebadweg.   --   3. juni 1973.
Foto. Georg Schmidt.

 

27  SFV nr. 35 på vej mod Bundesbahnhof.   --    3. juni 1973. 
Foto: Georg Schmidt.

28  SFV nr. 35 ved banegaarden.  Flensburg   --   3. juni 1973.   ^---v
Foto. Georg Schmidt. 

29  SFV 35.  Bundesbahnhof.   --   3. juni 1973.   ^---v
Foto: Georg Schmidt.

30  Vogne i kø ved Bundesbahnhof.   --   3. juni 1973.
Foto: Georg Schmidt.

 

31  SFV nr. 35 på vej fra banegården mod byen.   --    3. juni 1973. 
Foto: Georg Schmidt.

 

  

32  SFV 35,  Am Nordertor på vej mod Ostseebadweg.   --    3. juni 1973. 
Foto: Georg Schmidt.

 

33  Trængsel i SFV nr. 35.   --   3. juni 1973.
Foto: Georg Schmidt.

  

34  De lidt mere moderne vogne var også udsmykket.  SFV nr. 41 med to bivogne.  --    3. juni 1973.
Foto: Georg Schmidt.

 

35  Kavalkadevognene  ankommet til Flensburg Bundesbahnhof.   --   3. juni 1973.   ^---v
Foto: Georg Schmidt.

36   - - -  

 

37  SFV nr.  40.   --   3. juni 1973.
Foto: Georg Schmidt.

 

 

 

Flensburg i regn.   --   1963.

Netop på 100-årsdagen for folkeafstemningen i Sønderjylland, om den fremtidige grænse mellem Tyskland og Danmark, modtog jeg nedenstående fotos fra Flensburg (der ikke kom til at blive en del af Danmark  --  så havde Danmark fået endnu en (fjerde) sporvognsby.

 

Krigen i 1864 betød, at Danmark måtte afstå de tidligere hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Den nye grænse blev trukket ved Kongeåen.  Efter 1. verdenskrigs afslutning blev det besluttet, at der skulle afholdes folkeafstemninger i grænseegnene om, hvor den dansk-tyske grænse fremover skulle gå. Det resulterede i 1920 i en deling af Slesvig med den grænse, som vi stadig har i dag. 

 

 

Skybrud stopper sporvognslinje 1 i Flensburg.

 

Et sommerminde fra Flensburg sommeren 1963

 

I 1963 var der kun sporvognslinje 1 tilbage i Flensburg. Den blev nedlagt 10 år senere.

Flensburg sommeren 1963.

Bahnhofstrasse set mod nord ved overføringen for sporforbindelsen til havnen.  Et pludseligt skybrud har sat vejen under overføringen under vand og stoppet en linje 1 på vej mod syd mod banegården.  Enkelte bilister klarede sig igennem ved at benytte fortovet.

 

Flensburg sommeren 1963.

Bahnhofstrasse set i sydøstlig retning umiddelbart syd for overføringen for sporforbindelsen til havnen.  Også her har det pludselige skybrud stoppet en linje 1 på vej mod nord fra banegården mod centrum og endestationen ved Ostseebad.  Skybruddet var så voldsomt, at et kloakdæksel, som det ses, er skudt af, og vognstyreren måtte skyndsomt havde bakket sporvognen i sikkerhed for vandmasserne.  Her forsøger enkelte bilister også at klare sig igennem ved at benytte fortovet.

 

(”Zoom” fra det første foto)

 

Med baggrund i dels at Sporvejsmuseet har materiel fra Flenborg, dels at risikoen for sådanne skybrud er stigende, ku' disse billeder måske være lidt sjove.  Jeg kan tilføje at risikoen for fremtidige skybrud tages i betragtning og indgår i planlægningen af letbanen på Ring 3.

 

Tak til Helge Erlandsen.

 

 -

 

 

 

Restaurering af SFV nr. 36 i Gera.

 

Stadtwerke Flensburg Verkehrstriebe / SFV nr. 36: 
To-akslet motorvogn. Bygget i 1926 af Hannoversche Waggonfabrik A.G. Længde: 10,2 m. Bredde: 2,1 m. Siddepl. 22, ståpl. 52.
Vognen blev overtaget  af Sporvejshistorisk Selskab, SHS, i 1974.  En påbegyndt restaurering gik i stå i 1979 og har ligget stille indtil 2010.

 

På Sporvejshistorisk Selskabs efterårstur til Tyskland i 2009 besøgte vi  -blandt andre tyske byer- også sporvejen i Gera, og herunder sporvejens værksted. I første omgang var rundvisningen ganske som ved andre værkstedsbesøg, men "pludselig skete der noget".  I et hjørne af værkstedet stod en gammel sporvogn, som var under renovering -- men det var ikke en af deres egne ! ! !   Udfører I den slags arbejder for andre, blev der spurgt.  Ja, --det gjorde de da.

Den lille samtale/rundvisning satte tanker igang. Det var måske noget at prøve.

Som vel nærmest en slags prøvearbejde blev det overdraget værkstedet at renovere bogierne fra museets KS nr. 587, et arbejde der blev udført både hurtigt og tilfredsstillende.

I løbet af 2010 aftaltes det derfor, at værkstedet skulle have overdraget renoveringen af museets Flensborg-vogn nr. 36, og i begyndelsen af maj 2010 blev vognen sendt til Gera. Her indledte man straks restaureringsarbejdet, og allerede ved udgangen af maj måned var alt på vognens tag afmonteret helt ind til selve trætaget.  Vognkassen blev løftet af undervognen, og alt kupéens inventar blev fjernet.  Hele vognens trægulv blev tilsvarende fjernet, og bundrammen blev sandblæst. Der var således allerede fra begyndelsen tale om et højt arbejdstempo, der har vist sig at holde gennem hele arbejdets forløb.

 

I efteråret 2011 var vognen ved at være genopbygget i så høj grad, at det besluttedes, at dette års efterårstur skulle indeholde en afstikker til Gera, hvor vognen kunne blive forevist for "den undrende skare" af SHS-medlemmer.  Det var en aftale, at man ville forsøge at gøre vognen "prøve-køreklar" til dagen. Da vognen netop samtidig var klar til lakering, var det dog en forudsætning for udendørs forevisning og prøvekørsel, at det var absolut tørvejr.

Dagen oprandt, og det var højt flot solskinsvejr - kunne det være bedre ?

Og hvilket flot syn mødte os ! ! !

Vognens indre -endnu et stort tomrum,  men arbejdets fine kvalitet skinner frem alle steder.

 

 

SFV nr. 36.   --   6. september 2011.   ^---v

 - - -

 - - -

 

Glæden var ikke til at holde skjult - og formandens efterfølgende prøvekørsel "overlevede" vognen også.

 

Også herude i dagslyset kunne den være sit udseende bekendt, og efter en mindre besigtigelse af foreningens medlemmer, var der prøvekørsel på værkstedsområdet.  Endnu en gang gik alt som smurt.  Vognen kørte -fyldt med SHS-medlemmer et par gange rundt på området, inden den igen blev stillet ind på plads - klar til lakering.

 

 

Færdigrestaureret - klar til aflevering til SHS.

 

I løbet af foråret 2012 blev vognen færdigrenoveret og var i april klar til prøvekørsel på gaden i Gera . . .

SFV nr. 36 "på gaden" i Gera.   --   4. april 2012.  Foto:  Jesper Villadsen.   ^---v

 

SHS-fotos før afgangen:

 SFV nr. 36 - "Slutfotos" i Gera.

 Maj 2012.

Fotos: SHS, efter tilladelse.

 <---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flot nyrestaureret  SFV nr. 36 side om side med nr. 33, der trak "nitteloddet" -  Hvem har lige 190.000 euro til den ?

  . . . og nu er den så på vej til Danmark.

 

Foruden nr. 33 og 36 har museet også SFV nr. 40, som man håber/forventer også skal til Gera, når nr. 36 er færdig. 

Disse tre sporvogne er de eneste bevarede fra det hedengangne / Flensburger Straßenbahn.

 

 

Se videoklip fra prøvekørslerne i Gera:   Flensburg motorvogn nr. 36

Se også:  http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?17,3269039,3269039

. . . og glem så ikke, at vidunderet selv, SFV nr. 36, kan ses "live" på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm.

 

 

Tak til:

Georg Schmidt,
Erik, My 1 2 87,
Jesper Villadsen og
SHS   for fototilladelser m. v.