31. januar 2016.

Søndags-ekstra.

Højerup Kirke.   --   2015.

Højerup kirke.   --   10. september 2015.   ^---vv

  

Højerup kirke, --tårnet ---^ - - - - - - - - -. . . og adgangsdøren til klokkerne ---^ (som dog er overflyttet til den nye kirke).

 v--- Højerup kirkes Sakristi ---^    

  

 . . . og der er stadig "højt ned". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og det lille hoved er ikke et udslag af "hærværk".Man må da håbe, at de nævnte ankre, der skal sikre at kirken ikke skrider ned, er bedre vedligeholdt end malingen på rækværket.  Det skriger måske ikke på Gori, men i det mindste på lidt rustbeskyttelse.


Find en slem fejl:

  "Gammel Højerup kirke" inden nedstyrtningen, men ...

Se evt. også:  

http://xn--kulturjagtkgebugt-b1b.dk/stevns/stevns-klint/gammel-hoejerup-kirke/


Litteratur:

Nationalmuseet:  "Danmarks Kirker",

G.E.C. Gad´s Forlag:  De danske Kirker, 1968.

 

Lige til modeljernbanen.

(Spørgsmålet er bare:  Hvem laver den i model ???)

 

 -

 

31. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.


De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.

 

NBNB: Billederne er nu også optaget på deres "egen side"Mz''' på vej til og i Australien. 

Hertil vil billederne blive overført efterhånden, som de kommer på www.evp.dk

 

Drev til centralventilator og hjælpegenerator monteres.  Foto:   Palle Klitgaard.
 

Tandhjul mærket af tidens tand !   Fotos:  Palle Klitgaard.   ^---v

 - - - 
 
  

Tv:  Centralventilator og hjælpegenerator venter på perronen på at komme “hjem”.

Th:  Hele elvarmeanlægget udtages generelt, - gear, generator og apperatskab. Lokomotiverne skal kun køre gods i Australien. Tilbage sidder koblingen til varmegeneratoren på bagenden af hovedgeneratoren, den bliver dækket af en “høj hat” for ikke at gribe fat i noget !

Fotos:  Palle Klitgaard.

 

Tak til Palle Klitgaard.

(Fortsættes)

 -

 

 

 

 

 

30. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.


De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.

 

NBNB: Billederne er nu også optaget på deres "egen side": Mz''' på vej til og i Australien. 

Hertil vil billederne blive overført efterhånden, som de kommer på www.evp.dk

 
  
De samme to bakser enhederne på plads.    --   11.-12. december 2007.  Foto:  Palle Klitgaard. ^--v--^
 
 
 - - - 
 
 
- - - 

 

Den nyreviderede turbolader hjælpes på plads på motorbagenden.  

21. november 2007.  Foto:  Palle Klitgaard.

 

Tak til Palle Klitgaard.

(Fortsættes)

 -

 

Øhavsfærger,

Som blev udgivet i december 2015.

 

Første oplag  -1000 stk-  blev udsolgt (revet væk) på kun 3 uger.   Andet oplag -de næste 1000 stk- er nu kommet fra trykkeren og er klar til salg.

Se den  --  køb den,  før Deres nabo.  

 

"FÆRGEFART og Det Sydfynske Øhav er uløseligt forbundet. Sømil for Sømil.

I "Øhavsfærger" rapporteres fra sejladser med alle 11 færgeruter i og omkring Øhavet. Oplev bl.a. overfarternes arbejdende besætninger på dæk, kommandobroer og i maskinen. Kik også ned i dampernes simple mekanik og kom tæt på de nyeste færgers topdigitialiserede hav af instrumenter. 

Bogen fortæller også om genbrug af øhavsfærger på havbunden, hos skrothandleren eller til nye formål.

"Øhavsfærger" opridser historien om farvandets fire betydeligste færgerederier fra storhed til slutning, og 150 års færgehistorie listes op år for år.

Læs også om "Den Store Sydfynske Øhopper" - en rapport fra en unik dag med 12 ø-visitter og sejlads med fem øfærgeruter.

"Øhavsfærger" lægger fra land med 800 billeder, kort og tegninger fra fortid og nutid. Velkommen om bord !"


Rudkøbing-Strynø,   Spodsbjerg-Tårs,  Marstal-Birkholm,  Svendborg-Hjortø,  Svendborg-Ærøskøbing,  Svendborg-Skarø-Drejø,  Sundfarten i Svendborgsund,  Faaborg-Søby-Fynshav,  Faaborg-Bjørnø,  Faaborg-Lyø-Avernakø, Bøjden-Fynshav.

De fire store, sydfynske rederier -- 150 års øfærgehistorie m. m...


"Øhavsfærger".  Søren Stidsholt Nielsen.  400 sider (incl. omslag).

A4, liggende med -som ovenfor nævnt- 800 fotos og tegninger.  

Fyns Amts Avis.    

ISBN  978-87-995869-9-8 

 

Se evt. mere om bogen på:  

http://minbaad.dk/nyhed/archive/2015/30/november/article/oplagt-julegave-faergebog-fra-det-sydfynske-oehav/

eller andre lignende sider.

 

 -

 

29. januar 2016.

 

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.


De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.

 

NBNBNB:  Billederne er nu også optaget på deres "egen side":  Mz''' på vej til og i Australien. 

Hertil vil billederne blive overført efterhånden, som de kommer på www.evp.dk

 

Kraftig spuling af tryklufttanke.   --   19. september 2006.  Foto: Palle Klitgaard. 

 

Friske og reviderede cylinderenheder samles i “Baglandet”. Det var dog kun 1431, 1433, 1438 og 1445, der fik “den store tur” på grund af kilometerstanden siden sidste store eftersyn, 800.000 eller 1,6 mill km.

16. januar 2008.  Foto: Palle Klitgaard. 


Et kig ned til krumtapakslen.   --   20. november 2007.  Foto: Palle Klitgaard.

 

  

Tv:  Det rengjorte motorstativ er nu klar til at modtage de reviderede enheder.   --   17. januar 2008.  Foto: Palle Klitgaard.

Th:  Carl og Josva klargør cylinderenhederne, pakninger og fedt.   --   11. december 2007.  Foto: Palle Klitgaard.

 

Tak til Palle Klitgaard.

(Fortsættes)

 -

 

 

28. januar 2016.

Skrotbunken,  DSB.  --   1963-64.

F 491, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

HS 388, Maskindepot Gb (Mdt.Gb). Det er den store beton-kulbro, der anes i baggrunden.   --   1964.
Foto: Kurt G. Otzen.

Se evt. EVP-siden:  Rundt om Hs 388.

 

G 602, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1964. Foto: Kurt G. Otzen.

 

P 909, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

S 722, Maskindepot Gb (Mdt.Gb)   --   1963. Foto: Kurt G. Otzen.

 

12134-10F 453-457-488 v. Maskindepot Gb (Mdt. Gb).   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

Vejen/gaden bagved maskinerne er Kalvebod Brygge, med rampen op mod Dybbølsbroen, der krydser alle spor lidt længere oppe , til venstre. Andetsteds har jeg beskrevet den -i sommerhalvåret ganske pæne- trærække, hvis begyndelse anes til venstre, og som gik op til broen og fortsatte ned langs sporene til kort efter Vognekspeditionen.

Otto Busses Vej -Centralværkstedets adresse- begynder lige til højre for billedkanten ---> og følger sporene.

 

Tak til Kurt G. Otzen.

 -

 

27. januar 2016.

Skrotbunken,  DSB.  --   1964.

D 900, Aarhus.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

F 427, Aarhus.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

F 439,  Aarhus 1964.   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

G 624, Maskindepot Gb (Mdt.Gb).   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

E 998, Maskindepot Gb, (Mdt.Gb).   --   1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

Tak til Kurt G. Otzen.

 

-----------------------

 

26. januar 2016.

En tidlig DJK-udflugt til Mogenstrup.  --   1964.

 

Næstved-Mogenstrup-Næstved-Køge.

Mh 389, Næstved.   --   23. februar 1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

Mogenstrup.   --   23. februar 1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

Næstved, - paa vej hjem.   --   23. februar 1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.


Køge.   --   23. februar 1964.  Foto:  Kurt G. Otzen.

 

Tak til Kurt G. Otzen.

 -

 

25. januar 2016.

En tidlig DJK-udflugt til Mogenstrup.  --   1964.

DJK M 2/64. (Ark. evp  --  se nedenfor).. . . . . . . . . . . . . . 


Der kom en mail:

"Her er endnu en sending. Alle billederne er fra en DJK udflugt fra Kbh.H til Mogenstrup 23/2 -64 med C717.
(...).

Hilsen Kurt."

København-Næstved.

DSB C 717, København H.   --   23. februar 64.  Foto: Kurt G. Otzen.

 

Undervejs.   --   23. februar 64.  Foto: Kurt G. Otzen.   ^---v

 

Næstved.

Næstved.   --   23. februar 64.  Foto: Kurt G. Otzen.   ^---v

 - - - 


Det kan være svært at læse teksterne ovenfor (så ville fotografiet være blevet helt sort), derfor gentages de her:


Fototekst øverst:


 . . . og månedens program:


 

(Fortsættes)

Tak til Kurt G. Otzen.

 -

 

24. januar 2016.

Søndags-ekstra.

Højerup Kirke.   --   2015.

Højerup kirke, set mod nord.   --   10. september  2015.   ^---vv

 

 

Tårn og våbenhus.   --   4. august 2015.

  

Højerup kirke.   --   4. august 2015.

 

Højerup kirke efter korets nedstyrtning i 1928 -- plan.   Tegning:  Nationalmuseet:  "Danmarks Kirker".

 

Litteratur

Nationalmuseet:  "Danmarks Kirker",

G.E.C. Gad´s Forlag:  De danske Kirker, 1968.

Lige til modeljernbanen.

(Spørgsmålet er bare:  Hvem laver den i model ???)

 

 -

 

24. januar 2016.

Der kom en mail:

"Hej Erik
Her er nogle foto fra HFHJ i 1972. Bemalingen og nr på lokomotivet er snyd, da det rigtige nr. 9 blev ophugget i 1961, men af en eller anden grund som jeg ikke husker blev et andet lok “omlitreret” vistnok oprindelig SFB 33. Billederne er ikke så god kvalitet, da det var før jeg købte et ordentlig kamera, og jeg brugte et ældre Kodak Brownie.


Venlig hilsen
Torben Rasmussen."

HFHJ  Hillerød st. og St. Hestehave trb.

"HFHJ nr. 9" på Hillerød Station med særtog.    --   juni 1972.  Foto:  Torben Rasmussen.   ^---v

Der kom endnu en mail:

"Hej Erik
Lige en kommentar til de to billeder fra HFHJ 25 januar.
Df maskinen er OHJ 38, som er udlånt og midlertidig omlitreret til HFHF 9, samt forsynet med HFHJ skorstensbånd.  Anledningen er  HFHJs 75 års jubilæum.
mvh
Uffe B. Pedersen
Randers."

  OHJ 38.   Tegning: Tommy Nilsson.

Bygget af Henschel & Sohn, Kassel, Tyskland i 1917. Byggenr. 14299.  

Købt 1968 fra TKVJ DF 130. Udvendige cylindre med rundglidere, Heusinger-styring, overheder, 2 Pop-sikkerhedsventiler, ramme- og sidevandkasser, vakuum- og håndbremse. Revideret forår 1969. I drift 1969-70. Afsporede og væltede 21/2-79 med sneplov ved Ruds-Vedby. Sporsat 23/2-79 af BMS kran. Tølløse 1981. Solgt 1981 til DJK. I drift 1981-89.

( www.jernbanen.dk / http://www.jernbanen.dk/damp_solo.php?s=156&lokid=373 )


HFHJ nr. 9 med særtog ved Hestehave trb.   --   Juni 1972.  Foto: Torben Rasmussen.

 

 

OHJ  --  Nørre Asmindrup.

"Hej Erik.

Hermed et par foto af D 857 taget i Nr. Asmindrup.
(...)

Venlig hilsen
Torben Rasmussen."

OHJ  D 857 (ex. DSB). Nr. Asmindrup sommer.   v---^   1973.

 

Tak til Torben Rasmussen  og  Uffe B. Pedersen.

 

 -23. januar 2016.

Susåbroen v. Ringsted (udsigten fra ... )   --   (2014 og) 2016

Der kom en mail:  (September 2014):

"For nogen tid siden aftalte vi, at jeg skulle tage et par billeder fra broen over Susåen nord for Glumsø.  (...)  
Desværre er åens hvirvlende malstrøm i år udeblevet efter en tør sommer, så den er ikke så imponerende at se på i år.

(...)."

Udsigt mod sydøst over landskabet ved Susåbroen.   --   September 2014.   Foto: Niels E. Holm.


. . . og en ny mail kom fra Niels (13. januar 2016):

"Hej Erik 
I dag kom jeg i embeds medfør forbi Vrangstrup station, dvs først da entreprenøren havde flyttet sin gravemaskine, kom jeg forbi. Nu ligger der en stor bunke murbrokker og andet fra nedrivningen, som er grovsorteret. Nogle af de gamle vinduer havde de stillet til side. Vi må håbe at nogen en dag får glæde af dem.

Men jeg skulle videre, og det var ud til et par AM hytter ved broen over Susåen. Jeg har tidligere sendt dig billeder hvor der næsten intet vand var i åen. Dette er ikke tilfældet nu. Desværre lader billedkvaliteten noget tilbage at ønske. Jeg havde ikke mit eget kamera med, så jeg måtte nøjes med en Pad. (...)"

Sammenlign de to fotos:  ---^v    Nu er der kommet vand ! ! !

Susåen set mod sydøst fra højbroen.   --   13. januar 2016.  Foto: Niels E. Holm.   ^---vv

 

Susåen set mod nordvest fra højbroen.   --   13. januar 2016.   Foto:  Niels E. Holm.   ^---vv

Fotografierne er optaget "kørende" mod Ringsted. --->

(Flot billede,  ****** )

 

 

Susåen set mod nordvest fra højbroen.   --   13. januar 2016.   Foto:  Niels E. Holm.

Tak til Niels E. Holm.

 

 -

 

22. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.


De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.NBNBNB:  Billederne er nu også optaget på deres "egen side":  Mz''' på vej til og i Australien. 

Hertil vil billederne blive overført efterhånden, som de kommer på www.evp.dk


Ofte var store dele af tryklyftsystemet så medtaget af tæring, at rørene måtte udskiftes med nye eller slanger.      Foto:  Palle Klitgaard.

 

Tagkølerne udtages, adskilles og renses. ^---vv De fleste trængte rigtig meget, der var ikke meget køling tilbage ! !  Foto:  Palle Klitgaard.

 

 - - -   ( Foto:  Palle Klitgaard.)

Tagkølerne udtages, adskilles og renses.  ---^^  De fleste trængte rigtig meget, der var ikke meget køling tilbage ! ! Foto:  Palle Klitgaard.

  Carl samler de rensede tagkølerelementer. 
Foto:  Palle Klitgaard.

 

Frank gør tryklufttanke pæne og rene igen.    Foto:  Palle Klitgaard.

Tak til Palle Klitgaard.

(Fortsættes)

 -

 

 

21. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.


De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.

 

Alle 20 stempler med plejlstænger klar til en tur i “Baglandet”, værkstedet bag perronerne, for adskillelse, kontrol og oparbejdning.

26. september 2007.  Foto:  Palle Klitgaard.


Ikke alle enheder så lige pæne ud indvendig, her har været vand på spil.   --   3. september 2007.  Foto:  Palle Klitgaard.


  
Tv:  Efter delvis tømning af motor ---^ og hovedgenerator kan rengøringen begynde.
10. august 2007.  Foto:  Palle Klitgaard.


Th:  Nogle gange blev arbejdet unødvendigt gjort mere besværligt, – og dyrt, – her i 1429 ---^, hvor kobbertyve har været på spil. Andre gange var der tale om klare “selvmål”, dyre reservedele var simpelthen smidt ud for at spare “kapitalomkostninger” ! De måtte selvfølgelig købes en gang til. Teknikere og økonomer har ikke altid forstået hinandens logik !

14. august 2007.  Foto:  Palle Klitgaard.


Carl, Henrik, Frank og Josva må konstatere, at håndbremsemekanikken er fuldstændig rustet sammen.
16. januar 2006.  Foto:  Palle Klitgaard.   

 

Tak til Palle Klitgaard.

 

 -

 

20. januar 2016.

Vrangstrup station under nedrivning.   --   2015.

"Oppe under taget svalerne bor"  ???  

Vrangstrup station.   ---   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.     ^---v    Ganske vist -ingen svaler, men . . . 

 . . . det har næppe været nogen fest at have "eget værelse" heroppe.  

Skorstenen ses, så der har dog været varme på værelset, når der var lagt i kakkelovnen, men næppe næste morgen når man skulle op, endsige hvis man skulle på toilettet i nattens løb.  El-kontakten ved døren synes at røbe, at der også har været en enkelt elektrisk lyskilde et sted i loftslokalet.

 

Pakhuset, indvendig.

Vrangstrup station, pakhuset indvendig.   --   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---v

 . . . og midt i alt det triste og mørke, . . . 


skal vi så ikke slutte serien om Vrangstrup station med:


Et solskinsbillede:

Vrangstrup station passeres af nutids-tog på vej mod syd.   --   17. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm. 

 

Tak til Jan Lundstrøm.

Der skulle vel ikke blandt læserne være een eller to, der har tegningerne til stationen, --så den måske kunne blive:

Lige til modeljernbanen.


 -

 

19. januar 2016.

Vrangstrup station under nedrivning.   --   2015.

Ventesalen.

Vrangstrup station,  Ventesalen.   --   17. april 2015.   Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---v

 - - - Signalhuset.

  

Vrangstrup station,  Signalhuset, set i køreretning mod Næstved . . .  

17. april 2015.   Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---v---^

. . . og mod Ringsted ---v

 - - - 

 

(Fortsættes.)

Tak til Jan Lundstrøm.

 -

 

18. januar 2016.

Vrangstrup station under nedrivning.   --   2015.

Stationskontoret.

   

Vrangstrup station.  Billetsalget  ---^   17. april 2015.  ^---vv  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---  Billettromlen.


 . .  . 

Ekspeditionsluge for post ???. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dør mellem stationskontoret og "Rejsegodset".


Stationskontoret med de to ekspeditionsluger:  Post ?  og billetter.  Bag fotografen: Rejsegodset.

 

(Fortsættes.)

Tak til Jan Lundstrøm.

 -

 

Søndags-ekstra.

DSB-"Afkølingsvogn"   --   1928.

"De vigtigste af de kunstige uorganiske Farver bruges hovedsagelig til Fremstilling af forskellige Malerfarver. Enkelte Slags bruges ogsaa til Farvning af Tekstilvarer, som Tøjtryk, idet Farvestoffet ved Hjælp af et Bindemiddel hovedsagelig bestående af Albumin, direkte bliver paatrykt Tøjet eller ogsaa ad kemisk Vej bliver dannet i selve Tøjets Traade.

De hvide Malerfarver er langt de hyppigst anvendte; her skal kun omtales de fire vigtigste, nemlig:

 . . . . . . . . . . . . Blyhvidt  . . . . . . . . . . . Zinkhvidt

 . . . . . . . . . . . . Litopon  og . . . . . . . . . Titanhvidt."

DSB  "Afkølingsvogn"  IS  4799.    --   FREM.   April 1928.


"Blyhvidt er den vigtigste og vel nok den mest dækkende og bedste af de hvide Malerfarver, men mange forskellige Forhold, f. Eks. dens kostbarhed og den Giftighed, som alle Blyfarver er i Besiddelse af, og som har haft til Aarsag, at Lovgivnings-magten i mange Lande har foreskrevet Bestemmelser angaaende Brug af Blyhvidt i det indre af Boliger *), har bevirket, at Blyhvidt, skønt det bruges i umaadelig store Mængder, procentvis ikke indtager den Førsteplads blandt hvide Farver, som det før har gjort (1920-erne. - evp.bem.)

(...)

Titanhvidt.  Dette forholdsvis nye, hvide Farvestof har en meget stor dækkende Kraft og finder mere og mere Udbredelse. Det fremstilles af Mineralerne Ilmenit og Rutil.   (...)   Størrelsen af de enkelte Farvepartikler er i Titanhvidt ofte mindre end en Tusindedel Millimeter. Hvis man tænker sig et Rum af et Knappenålshoveds Størrelse (en Kubikmillimeter), vil dette fyldt med Titanhvidtpulver indeholde ca. 1 Milliard Farvepartikler. Gaar man til en Farvehandler og køber 10 gr. Titanhvidt, saa faar man udleveret omtrent 10 Tusinde Milliarder små Farvepartikler."   (...)

  

*)  Pudsigt nok har denne malingstype netop været årsag til en forsinkelse af nedrivningen af Vrangstrup station, ider der var malet indvendigt (i stuen) med sådan blymaling, og det berørte puds derfor skulle nedtages først og bortskaffes som miljø-farligt affald. 

 

Se mere på:   DSB/JF vogne 1883 - 1893

JFJ IS 4799     JFJ  IS 4799
 

Bygget af Michigan 1887. Undervogn bygget af Scandia. Oml. 1893 til DSB IS 4739.
Kølevogn med bremsehus. Iskasser. Vakuumbremse. Last 6 tons. Bundflade 11,3 m².

 http://www.jernbanen.dk/jfj1883_solo.php?VognID=1829 )

 

 -

 

17. januar 2016.

Søndags-ekstra.

Højerup Kirke.   --   2015.

Allerede i 1905-06 syntes situationen så faretruende, at man midlertidigt lukkede kirken for en periode, og efter et skred, faretruende tæt på kirken, afholdt man den sidste gudstjeneste i kirken d. 9. februar 1910.  Herefter gik man i gang med at bygge en ny kirke ca. 100 m inde i landet. Kirken blev fredet / fredlyst i 1917.

Højerup kirke inden skredet.     Foto: "Danmarks Kirker", Nationalmuseet.   ^---v

 

Den 16. marts 1928 gik det ikke længere. Koret styr-tede ned, mens resten af kirken blev stående.

 

 

 

 

 

 

 

Efterfølgende blev der udført store arbejder med det formål, at redde den resterende del af kirken.  


Foto:  Nationalmuseet.

 

 

Højerup Kirke,  --  1944. Foto. Sigvart Werner.  I baggrunden Stevns Fyr.---^

 

Højerup kirke, set fra strandkanten.   --   10. september 2015.

En kraftig betonmur(??? sådan anføres det - evp-bem.) med ankre langt ind på land, dvs. med befæstigelse forbi kirken og til et sted vest for tårnet.  Om "betonmuren" sidenhen er blevet "skalmuret", ved jeg ikke.

 

"Nummer for tur" som det hedder på "DSB-sk" om næste billet, der sidder klar til salg i billetskabet.  Her er det ikke en billet, der sidder yderst, men træerne der står yderst:  ---^ . . . "Træer for fald".

De kan formentlig kun afvente, at de selv går samme vej, som Højerup kirke´s kor (jfr. tegningen af den komplette Højerup kirke i sidste uge). Utroligt, at man ikke kan (eller vil/må) gøre noget -for naturfredningsorganitationerne ! ! ! ???)

Klinten umiddelbart nord for Højerup kirke.   --   10. september 2015.

 

Litteratur:

Nationalmuseet:  "Danmarks Kirker",

G.E.C. Gad´s Forlag:  De danske Kirker, 1968.

 

Lige til modeljernbanen.

(Spørgsmålet er bare:  Hvem laver det i model ???)

 

 

17. januar 2016.

Vrangstrup station under nedrivning.   --   2015.

Den 12. januar "rev vi" (her på siden) stationsbygningerne ned, -men inden da, nåede Jan Lundstrøm at tage en stribe interiørfotos.

 

Retiradebygningen.

Retiradebygningen.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv     

   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

 . . . . . 

12. april 2015.  Fotos: Jan Lundstrøm.

 

   Vild luxus.  

12. april 2015.  Foto Jan Lundstrøm.


Pakhuset.

Pakhuset.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

(Fortsættes.)

Tak til Jan Lundstrøm.

 -

 

16. januar 2016.

DSB litra MR som lyntog ENGLÆNDEREN.   --   1986.

For 30 år siden -omkring årsskiftet 1985/86- var der tanker om, at renovere/ombygge et antal MR-tog til kørsel som lyntoget ENGLÆNDEREN.    I den anledning udarbejdede DSB et idékatalog inden arbejdet blev iværksat.

Nedenfor uddrag af kataloget. - Tegninger:  DSB.

MR-idekatalog.   --   1986.

 

Tegninger:  DSB.   ---v

 

 

 

 

MR-idekatalog.   --   1986.

 

Se hele kataloget på denne "side":   Litra MR.

Se mere om MR/MRD-togsæt:   http://www.jernbanen.dk/lyntog.php?typenr=9


 -

 

15. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.

De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.


 
 
  

Tv:  Carl forbereder udtagning ---^ af cylinderenheder til det store eftersyn, stempeleftersynet, som gennemføres ved 800.000 km. Kun de australiere (maskiner, der skulle til Australien -evp-bem.), der var i nærheden af de 800.000 km siden sidste stempeleftersyn fik dette eftersyn.   --   3. september 2007.

Th:  Enhederne landes og stempel + plejlstang udtages. - - - - ---^

Begge fotos:  Palle Klitgaard.

 

Snart er alle 20 enheder ude på gulvet.    --   3. september 2007.   Foto: Palle Klitgaard.

 
Frank trækker forsigtigt cylinderforingen fri af stemplet.  
3. september 2007.      Foto: Palle Klitgaard.
 

Motorbagende efter demontage af turbolader. De to store tandhjul driver knastakslerne. 
3. september 2007.    Foto:  Palle Klitgaard.

 

Tak til Palle Klitgaard.

 

 -

 

14. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.

De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.


 

  

En maskinrumsgang før  (5. april 2006) og efter (9. maj 2008) renovering.   Foto: Palle Klitgaard.

 

Frank og Henrik i gang med at løfte turbolader ud, mens Ronald checker hovedgeneratorens tilstand.
22. marts 2007.   Foto: Palle Klitgaard.   


  

Tv:  Henrik er i gang med at male i trykluftrum.  --  27. juni 2006.

Th:  Carl forbereder udtagning af cylinderenheder til det store eftersyn, stempeleftersynet, som gennemføres ved 800.000 km. Kun de australiere (maskiner, der skulle til Australien -evp-bem.), der var i nærheden af de 800.000 km siden sidste stempeleftersyn fik dette eftersyn.   --   14. marts 2007.

Begge fotos:  Palle Klitgaard.

 

Tak til Palle Klitgaard.

 -

 

 

13. januar 2016.

Thureby / Tureby station under nedrivning.   --   2015.

( (Roskilde) - Køge - Næstved)


 


Thureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv


 
 

Tureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Tak til Jan Lundstrøm.


 -

 

12. januar 2016.

Vrangstrup station under nedrivning.   --   2015.

(Ringsted - Næstved)

5. januar 2016:
"I dag blev der arbejdet med at fjerne lidt træer rundt om bygningerne, og muligvis skulle pakhuset, der er af træ, også rives ned i dag. Nedrivningen af selve stationsbygningen går i gang på torsdag eller mandag næste uge, alt efter hvornår nedrivningsselskabet kan skaffe en vagt, da bygningen jo ligger tæt på sporet."

6. januar 2016:
"En lille status fra Vrangstrup sidst på formiddagen på vedlagte foto … Pakhuset var forvandlet til en bunke brædder og betonbrokker. Inde i stueetagen var man i færd med at fjerne puds, i det man vist har brugt blyholdig maling."

 

7. januar 2016:
"En ny status på nedrivningen af Vrangstrup station. Da jeg kom derud i dag, d. 7. januar 2016, ved 11-tiden var der ikke meget tilbage af udhuset, og klokken 13:14 røg det meste af signalhuset. Der blev stadig arbejdet inde i hovedbygningen med at fjerne puds, og det ventes ikke hovedbygningen rives ned før på mandag."

(Jan Lundstrøm)


Vrangstrup station.   --   7. januar 2016.  Foto. Jan Lundstrøm.   ^---vv

PAS  PÅ, --DER  KOMMER  TOG.    ---   PAS  PÅ,  --DER  KOMMER  TOG.

 Vrangstrup station.   --   7. januar 2016.  Foto. Jan Lundstrøm.Så i dag, d. 12. januar, er der måske ikke meget tilbage ???

Tak til Jan Lundstrøm.


 -


" Brede " 

(Endnu et tilfælde af misbrug.)    - 

 

En Facebook-gruppe (?) der tilsyneladende kalder sig "Brede", har været inde på www.evp.dk ( Lyngby-Nærum Jernbane ) for at tage for sig af retterne, ikke alene uden at spørge, men til trods for, at jeg ikke ønsker mine fotos på Facebook, og der da vist er gjort tydeligt opmærksom på dette.

Se f. eks:

https://www.facebook.com/Brede-317693464950227/   og 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456488051070767.118379.317693464950227&type=3

med flere misbrugte fotos. Gad vide, hvor mange af de øvrige fotos, de også bare har "lånt" på forskellige hj.sider.


 - 

 

11. januar 2016.

Vrangstrup station under forberedelse til nedrivning.   --   2013.

(Ringsted - Næstved)

Vrangstrup station under forberedelse til nedrivning.   ^---vv   19. januar 2013.   Foto. Jan Lundstrøm.

PAS  PÅ, --DER  KOMMER  TOG.    ---   PAS  PÅ,  --DER  KOMMER  TOG.

BR 605 sæt 18 som IE 34 ved Vrangstrup station.   --   19. januar 2013.  Foto. Jan Lundstrøm.

Tak til Jan Lundstrøm.


(Fortsættes.)

 -


Søndags-ekstra.

10. januar 2016.

Højerup kirke, Stevns.   --   2015.

Som mange sikkert ved, lyder sagnet, at Højerup kirke, hver julenat, flytter sig et hanefjed ind i landet ! ! !  

Til trods herfor og til trods for, at sådanne klinter dog har en "rimelig lang" nedbrydelsestid, var det åbenbart ikke tilstrækkelig, og om natten, d. 16. marts 1928, gav klinten under kirkens kor-ende op og styrtede de ca. 30-40 m ned.

 

(Kirkens beliggenhed / højde over havet angives forskelligt, alt efter hvor det læses: Ca 30 m, ca. 40 m, også steder uden "Ca.".

Da jeg var der i sommer, kunne jeg tælle 100 + 10 trin, hvoraf de her viste trin absolut var de værste -på turen ned.  Et fejltrin her, og man ligger nede på Østersøens bred.)

 

 

 

Højerup kirke, set fra vandkanten. 10. september 2015."Kirken blev oprindeligt anlagt flere hundrede meter fra klintens kant. Klintekanten er imidlertid rykket ind ad åre, da der jævnligt sker skred langs klinten." 

Således skrives der på "siden":  http://historiskatlas.dk/H%C3%B8jerup_gamle_kirke_(7959)

Jeg kunne måske nok undre mig lidt over dette udsagn: "Flere hundrede meter" --  det må være mindst tohundrede meter. Dette vil i gennemsnit være skred på omkring 30 meter om året - måske mere.   I 1928 styrtede koret ned, og kirken blev sikret, --men næppe omgivelserne ved siden af kirken.   Det er nu snart 100 år siden - burde omgivelserne så ikke være blevet "undergravet" med omkring disse gennemsnitlige ca. 30 m, eller i det mindste nogle af dem ???   Skulle kirken ikke nu stå ca. 100 m længere ude i vandet/Østersøen, end omgivelserne ???

Østersøen er vel næppe blevet mere medgørlig på de næsten 100 år, eller er kirken faktist -i sin tid- opført langt tættere på kanten, end anført ???


Et tilbageblik.

Højerup kirke, som den lå, og så ud, inden skredet i 1928.  Hvem skulle tro, at der lige til venstre for kor-gavlen er et fald på 30-40 meter ned mod Østersøen.  

Foto. "Danmarks Kirker", Nationalmuseet.

Højerup kirke.   Beliggenhedsskitse i tiden op mod 1928.  Egentlig ser man det samme "fænomen"  til højre på fotografiet ovenfor, og som man kan se på et af fotografierne fra sidste søndag, --det holdt heller ikke i det lange løb.

Tegning. "Danmarks Kirker", Nationalmuseet.

(Til gengæld synes jeg, at det er svært at se undergravningen på et foto som dette ! ! !)

Foto. E. Jansen / "Danmarks Kirker", Nationalmuseet.

Klinten består nederst af skrivekridt, som på grund af sin ringe sammenhængskraft står skråt. Ovenover dette ligger et limstens-lag, som en lodret væg, der rager ud over kridtet og giver klinten en profil. Dette minder om en skibsstævn, og det skulle være forklaringen på områdets navn:  Stevns.   (Hagerups Illustrerede Konversations Leksikon, 1925.)

Jeg er ikke -i mine "læsninger" om emnet- stødt på oplysninger om, hvor langt fra klinten kirken egentlig lå, da den blev opført, udover "et godt stykke fra klinten".


(Næsten) lige til modeljernbanen.

 -

 

 

10. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.

De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.

 

 


Rust.

Et hold til at tage sig af projektet er dannet, håndværkernes base døbes hurtigt “Cafe Rust”, --ikke uden grund !

Foto: Palle Klitgaard. 

Sjakket kaldes i begyndelsen “USA sjakket” efter køberen, fordi slutdestinationen ved købet endnu ikke var kendt / oplyst !       Foto: Palle Klitgaard. 


- Ja, hvorfor hedder sjakket “Cafe Rust” ?       Foto: Palle Klitgaard. 

 


Herunder  ---v  er dørk, kølevandsrør og mere dørk i den stand de var i, da maskinen kom ind.   ---v

Stærkt tæret dørk.   På nogle maskiner har det regnet direkte ind i årevis !      Foto: Palle Klitgaard. 

Kølevandsrør.      Foto: Palle Klitgaard. 
 

Tak til Palle Klitgaard.

 (Fortsættes.)


 -

 

9. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.

De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.


 

Uden ret meget forarbejde og uden problemer starter vi 1427 op og prøver om den kan køre, – det kan den og vi lister forsigtigt udenfor på havnesporet ! ( det var aldrig gået i dag ! )   ^---vv . . . . . . . ^---"Motiv og fotos: Palle Klitgaard.

 

Foto: Palle Klitgaard.

 

“Yes ! “ Stor begejstring over, hvor fin stand 1427 var i. Det gav nok anledning til overdreven optimisme mht, hvor let det ville gå med resten !   --   Foto: Palle Klitgaard.

 

En efter en ruller de ind fra "kirkegården" til “genfødsel” og nyt liv. Lige præcis denneher fik dog ikke noget langt liv efter rehabiliteringen. 

Sammen med 1441 “omkom” den under en orkan i Caribien under den tredje og sidste transport til Australien.

Mere om det senere.

Foto: Palle Klitgaard.

Vel inde i værkstedet adskilles lokomotiverne og tagene hober sig op på platformene.   Foto: Palle Klitgaard.

^---v

 Dan og David ved Mz 1427, der blev taget ind i værkstedet som den første.   Foto: Palle Klitgaard.


Tak til Palle Klitgaard.

 (Fortsættes.)


 -

 

 

8. januar 2016.

DSB Mz lll på vej til Australien.    

Fotos.  Palle Klitgaard.

 

16 af DSB´s gamle MZ'''-lokomotiver blev i 2007 solgt til det australske Lachlan Valley Rail Freight, hvor de 14, i et sølvfarvet design, kører som godslokomotiver i New South Wales.

De 16 maskiner var:

Mz 1427, 1428, 1429,  --  1431, 1432, 1433, 1434, 1435,  -- 1437, 1438, -- 1440, 1441, --  1443, 1444, 1445 og 1446.


 

Lokokirkegården på Gb inspiceres i forbindelse med det amerikanske køb af 23 hensatte MZ lokomotiver. “David Barnhard Assosiates” fra North Carolina købte med denne handel samtlige 20 MZ III lok. Det er Dan Behr, konsortiets projektmand og vores direkte kontakt, som ses her.   ^---v

3. marts 2005.

 - - - 


Mystisk grafittibesked på 1438, – hvad er det lige, som ikke går i nat ???  Alle hensatte maskiner var i øvrigt svært grafitti-“pyntede”.

 

Dan og undertegnede (Palle Klitgaard - evp-bem.) på mit kontor, --der er mange detaljer at vende i forbindelse med istandsættelse af lok, der har stået ude i flere år.


Dan og David ved Mz 1427, der blev taget ind i værkstedet som den første.


Tak til Palle Klitgaard.

 (Fortsættes.)

 -

 

7. januar 2016.

Lige til Modeljernbanen.

Trsfst. SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark.   --   2015.

SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark ved Højerup, Stevns.   --   1. september 2015.   ^---vv
SEAS-NVE 1582.  Tommestrup Mark ved Højerup, Stevns.   --   1. september 2015.   --   (Mål i cm - 1:1)

 

Lige til modeljernbanen.

 -

 

6. januar 2016.

TDC-nedbrud:

"Fejl opstået: 06-01-2016 10:05 --- Ballerup - 113 berørte kunder --- Forventes løst: 12-01-2016 11:00


Ved indlægningen af "Dagens foto(s) lige inden midnat, virkede mail-forbindelsen dog igen ! ! ! 

Et er, at man ikke kan løse problemet før ! ! ! men skal det virkelig tage 6 dage, at meddele, hvad det drejer sig om, eller meddele lidt nærmere detailler ! ! !

Erik V. Pedersen
www.evp.dk       (Så det var da et held, at min forbindelse igen virkede ved midnat.)


 -

 

6. januar 2016.

Fakse Kalkbrud.   --   1965.


Der kom en mail:

(...)

"Og historien !

Jeg havde dengang i ´65 af den flinke lokofører fået lov til at futte rundt i bruddet på Faxe I og efterfølgende køre med til Faxe Ladeplads med hele trækket, så vidt jeg husker sagde de, at det var på 350 tons !

Nogle af vognene har bremseplatforme bemandet med bremsere ligesom i de helt gamle dage, men bremseprocenten må jo have fået vore dages sikkerhedesfolk til at korse sig ! På det her tog var der tre bremsere, men de havde også andre opgaver, dvs. opsyn med toget, og det var et tegn fra en af disse agtpågivende folk, som undervejs til ladepladsen fik lokoføreren til at standse toget. En af ståltipvognene var gået på gulvet med begge aksler. Så var der brug for alle mand, for ØSJS toget fra Køge forventedes 20 minutter senere ! Først blev vognen tømt, bare ud i grøften, og bagtoget koblet af. Så blev “rugbrødene” bragt på banen, og efter et par kiksede forsøg rullede begge hjulsæt lige så fint op af indføringen, det ene hjul op og hen over skinnen og det andet bare op og lidt til siden og på plads !

Toget fra Køge blev vist nok lidt forsinket, men det lod ikke til, at sådan en lille hændelse var noget sjældent eller specielt, bare “another day at the office”.
 

(Fortsat)

Sporpåsætningen fortsætter . . .    Faxe Kalkbrud.   --   1965.  Foto:  Palle Klitgaard.

Ankommet til værket,  Faxe Kalkbrud A/S.   --   1965.  Foto:  Palle Klitgaard. 

.

I "graven".  Faxe kalkbrud.   --   1965.  Foto:  Palle Klitgaard.   

Stubberup station med perronen for ØSJS nederst til venstre og "værket" ret forude.   --   1965.  

Foto:  Palle Klitgaard. 


Tak til Palle Klitgaard.

 -

 

5. januar 2016.

Fakse Kalkbrud.   --   1965.


Der kom en mail:

(...)

"Og historien !

Jeg havde dengang i ´65 af den flinke lokofører fået lov til at futte rundt i bruddet på Faxe I og efterfølgende køre med til Faxe Ladeplads med hele trækket, så vidt jeg husker sagde de, at det var på 350 tons !

Nogle af vognene har bremseplatforme bemandet med bremsere ligesom i de helt gamle dage, men bremseprocenten må jo have fået vore dages sikkerhedesfolk til at korse sig ! På det her tog var der tre bremsere, men de havde også andre opgaver, dvs. opsyn med toget, og det var et tegn fra en af disse agtpågivende folk, som undervejs til ladepladsen fik lokoføreren til at standse toget. En af ståltipvognene var gået på gulvet med begge aksler. Så var der brug for alle mand, for ØSJS toget fra Køge forventedes 20 minutter senere ! Først blev vognen tømt, bare ud i grøften, og bagtoget koblet af. Så blev “rugbrødene” bragt på banen, og efter et par kiksede forsøg rullede begge hjulsæt lige så fint op af indføringen, det ene hjul op og hen over skinnen og det andet bare op og lidt til siden og på plads !

Toget fra Køge blev vist nok lidt forsinket, men det lod ikke til, at sådan en lille hændelse var noget sjældent eller specielt, bare “another day at the office”.
 

Faxe Kalkbrud.   --   1965.  Fotos:  Palle Klitgaard.   ^---vv


UPS.  Den klarede de dog rutinemæssigt med de medbragte "rugbrød", – sådan nogen har man jo altid med !

"Rugbrødet" må,  som vi resonnerede os frem til,  være et sønderjysk et med runde ender, for et almindeligt firkantet rugbrød kan ikke være egnet til at trække hjul op over !  

Faxe Kalkbrud   --   1965. 

Tak til Palle Klitgaard.


(Fortsættes) -4. januar 2016.

Lidt diverse:  Gribskovbanen m. fl. privatbaner  --   1973.


Der kom en mail:

"Hej Erik
Jeg sidder og scanner nogle af mine ældre foto, inden de falmer for meget, negativerne er heller ikke blevet bedre med tiden. Jeg har vedhæftet nogle stykker, og hvis du mener de har interesse for din hjemmeside, er du meget velkommen til at bruge dem. Desværre har jeg ikke noteret optagelses dato på dem, jeg har kun den dato (måned + år), hvor de er fremkaldt.
(...)

Venlig hilsen
Torben Rasmussen."
 
GDS Y-tog. Kagerup station.   --   September 1973.  Foto:  Torben Rasmussen.

HTJ  M 12.   --   Sommer 1973.  Foto: Torben Rasmussen.

HTJ S 29.   --   Sommer 1973.  Foto: Torben Rasmussen.

ØSJS Sb 13. Køge station.   --   September 1973.  Foto:  Torben Rasmussen.
 

Tak til Torben Rasmussen.

 -


3. januar 2016.

Højerup kirke, Stevns.   --   2015.

Højerup kirke.   --   10. september 2015.   ^---vv

  Kirkegårdsmuren, Højerup kirke.   --   10. september 2015.


 -

 

2. januar 2016.

Gribskovbanen.   --   1973.


Der kom en mail:

"Hej Erik
Jeg sidder og scanner nogle af mine ældre foto, inden de falmer for meget, negativerne er heller ikke blevet bedre med tiden. Jeg har vedhæftet nogle stykker, og hvis du mener de har interesse for din hjemmeside, er du meget velkommen til at bruge dem. Desværre har jeg ikke noteret optagelses dato på dem, jeg har kun den dato (måned + år), hvor de er fremkaldt.
(...)

Venlig hilsen
Torben Rasmussen."

GDS L2 på Kagerup Station.   --   September 1973.  Foto. Torben Rasmussen.


GDS L2 + Y-tog på Kagerup Station. September 1973.  Foto.  Torben Rasmussen.


HFJ M2. Kagerup Station.   --   April 1973.  Foto: Torben Rasmussen.   ^---v

 
 

Tak til Torben Rasmussen.

(Fortsættes.)
 

 -

 
 

1. januar 2016.

En "DSB-specialitet":  "Special-Ms-lyntoget" 605, 606 og 607.

(Fortsat fra 31. december 2015)


Noget helt specielt var dette ellers udrangerede lyntog, der i et stykke tid blev anvendt som belastningstog: Ms 405-Aa 433-Ms 406, her dog litreret ”Specialvogn 605-607-606”. Nedenstående fotos viser 605 forrest, herefter 607 og tilsidst 606.

Efter større reparationer/renoveringer af motorlokomotiver foretog man en prøvekørsel med disse lokomotiver. Ofte havde man en stamme af ny-revidere/-renoverede personvogne stående, kørt ud på arealet til prøvekørsel, og som man kunne benytte som belastningsvogne, ---men i andre tilfælde var der ingen, --og så var "rådne dyr gode".  Derfor fandt man på -i stedet for- at benytte dette lyntogssæt til formålet, --det var altid ”hjemme”.

 

DSB Ms 606 som belastningstog v. Cvk. Kh.   --   11. januar 1972.   ^---v

 
 
DSB Ms 605 som belastningstog v. Cvk. Kh.   --   11. januar 1972.
 
 
DSB Ms 607 som belastningstog v. Cvk. Kh.   --   11. januar 1972.
 
DSB Ms 606 som belastningstog v. Cvk. Kh.   --   11. januar 1972.
 
 

 -

   

Helligdags-ekstra.

1. januar 2016.

Sporvogne i Wien  --  IV.   --   2008.

Alle fotos:  6.-7. august 2008.

Sporvogne i Wien.

I anledning af DR´s transmission af den årlige nytårskoncert fra Wien, bringes -også i år-  en række fotos fra denne prægtige by, Wien og  "Wiener Strassenbahnmuseum".

Som det fremgår af fotografierne nedenfor har museet til huse i en -stor- gammel remise. Hvad man ikke kan se, er at museet ligger "midt i byen", med sporforbindelse direkte til byens store sporvejsnet med mulighed for at køre museumskørsel på dette net - og det gør man.

Som jeg er orienteret er dette museum et af de museer, der ligger aller øverst i sporvejsmuseernes "Top 5", en "top" hvor lille Danmark, der ikke længere har aktive sporvejslinier, også er med.

WL  =  Wiener Linien.     Sporvejsmuseet.    Wien. 2008     --   10. august 2008.


Lufthavnen i Wien:  Austrian-flyet OE LNJ,  Wien.   --   6. august  2008.

(Hvem skulle tro, at man kunne (kan ?) flyve til Wien med LNJ (Lyngby-Nærum Jernbane.)


Allerede i skoletiden var interessen for Wien og deres røde sporvogne blevet vakt Nabofamilien havde været dernede på charterrejse, og mine forældre (og jeg) blev inviteret ind for at se billeder.  Imidlertid blev jeg selv syg og sengeliggende på tidspunktet, og kunne derfor ikke deltage. Nabofamilien syntes dog ikke, at jeg skulle gå glip af billederne, og jeg fik en lille "kikkert" ind, hvori jeg kunne betragte nogle fotos fra byen.  Flotte røde sporvogne foran en masse røde sporvogne -- det skulle opleves ! ! !  

Tiden gik - og det blev ikke til Wien-rejser.  Først efter pensionens indtræden blev det til noget.  Jernbaneforbundet arrangerede en tur derned for forbundets pensionister, og jeg meldte mig straks.  I mellemtiden var fjernsynet opfundet og blevet -om ikke hver-mands-eje- så næsten.  Operetten "Jomfruburet" blev vist, og sammen med DR´s udsendelser om Wien/Østrig med fortælleren fru Maria Crone, blev Wiener-nteressen ikke mindre.


[Maria Susanna Stalla Crone, født Korwill, forfatter, skuespillerinde og causeur, blev født i Wien, hvor hun blev en populær skuespillerinde. I 1938 flygtede hun fra nazismen og kom til Danmark. I radioen causerede hun om musik og Wien og hun arbejdede energisk for ferieudveksling mellem danske og østrigske handicappede børn. I sine senere leveår skrev hun bøger om østrigske og musikalske emner bl.a. Wien, Løst og Fast og Valsekongerne og deres Dronninger. Maria Crone modtog flere østrigske æresbevisninger. Maria Crone blev den 21. oktober 1938 gift på Københavns Rådhus med auktionsholder Erik Crone (f. 14-09-1896)]  (Kilde: Danske Film)


Jeg læste og læste om Wien, jeg hørte og genhørte den gamle LP-plade med optagelser fra "Jomfruburet" og hertil en optagelse af en genudsendelse af fjernsynsoptagelsen.  


Ankommet til Wien, gik turen med lufthavnsbussen direkte til det berømte "Hundertwasserhaus".  Er der noget, der ikke "siger mig noget", er det sådant, --så mens de andre rejsedeltagere gik på tur i og ved huset, gik jeg hen for enden af den lille sidevej, hvori huset lå (jeg have set køreledningen fra den lokale sporvogn, og der kom da også hurtigt een).

WL 4744 linie N v. Hundertwasserhaus, Wien.   --   6. august 2008.


  

WL 1305 linie N v. Hundertwasserhaus ---^, Wien.  --  6. august 2008.  --  3726. WL 30 ---^ N v. Hundertwasserhaus, Wien.

WL 4853 + 1356 linie D.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet.  Wien.   --   7. august 2008.

 

Parlementet. Wien.   --   7. august 2008.


Parlementet.  Wien.   --   7. august 2008.     Næsten uden liv . . . 


WL 4853+1356-D. Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet.  Wien.    --   7. august 2008.

. . . men kun sekunder efter ser der atter livligt ud.

Parlementet.  Wien.   --   7. august 2008.


Parlementet. Wien.     --   7. august 2008.

(Vi har ofte -herhjemme i DK- gjort os lystige over, at selv den seneste, større nybyggede station, næsten altid rummede en gammel, afhjulet, godsvogn side om side med nybyggeriet, til noget af det, man havde glemt.) 

 

WL 4636 + 1117 linie J.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet.  Wien.  7. august 2008.   ^---v

- - - 

 

WL 4503 + 1201, linie 49.  Hütteldorf, Wien.   --   6. august 2008.

WL 4503 + 120, linie 49.  Hütteldorf,  Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 1201, linie 49.  Hütteldorf,  Wien.   --   6. august 2008.


  

WL Haltestelle. Julius Tandler-Platz. Wien.  --  7. august 2008.  --  WL 4027 + 1427, linie D.


WL 4027 / 629, linie D.   Julius Tandler-Platz.   --   7. august 2008.

 

WL 4037 + 1437 linie D.  Julius Tandler-Platz.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4037 + 1437 linie D.  Julius Tandler-Platz.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 609 linie D.  Grinzinger Strasse.  Wien.   --   7. august 2008.

 

 -

 

1. januar 2016.

 

Godt nytår ønskes alle "sidens" læsere,

og STOR  TAK  for de mange jule-/nytårshilsener jeg har modtaget i de seneste dage.

 

 

        

 

 

 -

 


Forrige side: Dagens foto(s) 2016 >>>
Næste side: Februar 2016.