Roskilde-Køge-Næstved-Vordingborg ("Lille Syd")

(Under opbygning)

 

 

 

(Roskilde:  Km 31.3 fra København H   --   Km 0,00 fra Roskilde.)

 

Gadstrup.  --  Km  8,1 fra Roskilde.

 

Havdrup.  --  Km  11,6 fra Roskilde.

 

Lille Skensved.  --  Km  15,5 fra Roskilde.

 

Lille Skjensved / Lille Skensved begyndte alene som holdested / holdeplads..

Arkiv:  Højelse Sognearkiv. 

 

Stationsbygningen.

Bygningen er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck og opførtes i 1908.

Varehuset og stationsbygningen med den lille signalhytte imellem.

 

Vejfacaden.   Der er postlokale i vinduet til venstre, medens stationsforstanderen, Georg Petersen, råder (rådede) over de to andre vinduer.

 

------------

Lille Skensved   --   2017.

(Under togets hastige forbikørsel)

Lille Skensved ("Lille Sven sked" - som de sagde -i det mindste i min elevtid).   ^---v    9. september 2017.

 

Som Herfølge:

Lige til modelgernbanen.

 

 

Se meget mere på næste "side": Lille Skensved station. 

 

 

 

Køge.  --  Km  22,4 fra Roskilde.

Forhåbentlig kommer der mere ! ! !

ØSJS Sm-Sp-Sm.  Køge.   --   26. marts 1963.

 

 

 

Herfølge.  --  Km  28,0 fra Roskilde.

 

Herfølge station.   --   2017.

Herfølge station, nær landsbyen Herfølge, hvor man tidligere havde brændeplads for godset Vallø, på den enkeltsporede strækning "Lille Syd".

Stationsbygningen opførtes i 1908 med Heinrich Wenck som arkitekt. Både stationsbygning, varehus og signalhus er fredet. Bygningsmæssigt ligner den hovedbygningen på Lille Skensved station på samme strækning, samt stationsbygningerne på en række privatbaner.

Tilbage ved stationen er desuden et kolonnehus, og i nærheden findes en række huse opført til banens personale.

Ved etableringen i 1908 fik stationen et mekanisk centralapparat af typen Siemens & Halske. Det blev i 1985 udskiftet med et sikringsanlæg DSB type 1977.   (Kilde: Wikipedia)

Herfølge station.   --   9. september 2017.   ^---vv

 

 

 

 

 

 

Herfølge station.   --   9. september 2017.

 

 

Tog mod Næstved perron 1 ! ! !

 

Herfølge station, vejfacaden.   --   9. september 2017.   ^---vv

 

Varehuset.   ^---v

 

    Lige til modeljernbanen.

Herfølge station, varehusgavl og "stationstræ", set mod syd. 
9. september 2017.

 

 -

 

Thureby (Tureby).  --  Km  34,3 fra Roskilde.

Stationsbygningerne skal rives ned.   --   2015.

 

Tureby station og tog mod syd / Næstved . . . ---^   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.   ^---vv

 . . . og mod nord / Køge.  

 

Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.

 

Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   ^---vv

 

Tureby station.   --   8. maj 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.

 

Tureby station.  Tog mod Næstved (mod syd).   --   21. juli 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Kom indenfor . . . 

Stationskontoret.

 . . . 

Tv:  12. april 2015.   Foto: Jan Lundstrøm.

Th:  Interiør - karnappen for centralapparatet - set mod syd.    ^---v   12. april 2015.   Jan Lundstrøm.

 - - - 

 

Den ophøjede, nu tomme plads for sikringsanlægget.    --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

 

Stationskontoret.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv

 

 

Ventesalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tureby station.   --   12. april 2015.  Foto:  Jan Lundstrøm.   v--->

 

Del af ventesalen.   --   12. april 2015.  Foto: Jan Lundstrøm. 

 

 

Nedrivningen er i gang.

Thureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.   ^---vv


 

 

Tureby station under nedrivning.   --   2015.  Foto: Jan Lundstrøm.

Tak til Jan Lundstrøm.

 

 

Syd for Tureby station. -- Km 35,4 fra Roskilde eller km 66,7 fra København H 

    http://www.mjk-h0.dk/evp_Nips/329.iii.34.dsb-kilometersten,grevindeskoven.jpg

Kilometersten ved Grevindeskoven ved Thureby.   --   17. juli 1966.

 

 

Haslev.  --  Km  43,1 fra Roskilde.

Nordlige indkørselssignalet mod Haslev.

1. september 1957.

 

 

 

Braaby.  --  Km  47,2 fra Roskilde.

 

 

Holme Olstrup.  --  Km  54,0 fra Roskilde.

Holmegaards Glasvarks lastbil. Holme Olstrup.  --   Ca. 1921.

Foto: Trafikkontrollør Rask, Gb.

 

 

Holme Olstrup station.   --   2017.

Holme Olstrup station,  vejfacaden.   --   9. september 2017.   ^---vv

 

Varehuset  --  vejfacaden.

 

Holme Olstrup set mod Næstved / Rødby.   --   9. september 2017.

 

 

 

Holme Olstrup stationm set i køreretning mod  Køge/København.   ---^

 

Holme Olstrup stationm set i køreretning mod  Næstved/Rødby Færge.   ^---vv

(Toget i baggrunden er Norges Statsbaner´s, NSB BM 86.28 og BDFS 86.76, NoJK, der har kørt et særtog København / Gedser / København i anledning af indvielsen af "Det gule Palæ" i Gedser, samme dag.

Motorvognstog med styrevogn, bygget af Strømmen, Skedsmo, 1954. 

Status: I drift under NoJK’s drifttilladelse.   Depot: Gedser remise.)

Se evt. "Det gule Palæ":   Juli, august, september 2017.   (10-15. september.)

 

 

Varehuset / pakhuset ! ! !

Varehuset / pakhuset  --  og så er der "lagt til kakkelovnen" til en god diskusion.  "Det er jo ikke Daells Varehus eller Magasin ! ! !"

Nej, --men ser man i diverse DSB-lærebøger bruges begge udtryk.  Mon ikke det er et sådant ord / en sådan betegnelse, der måske er lidt geografisk bestemt, eller noget man lærer på "den første station"  --  hvad sagde de dér,  og så bliver det hængende ???

 

 

 

(Næstved.  --  Km  61,4 fra Roskilde.)

 

 

 

Lov.

 

 

 

Ring.

 

 

Lundby.

 

 

Der kom en mail:

"Hej Erik
(...)

Nødaggregater på 3 stationer. 

(...)

Jeg vil gemme billederne fra Orehoved til senere.

 

Mvh Niels E. Holm."

Lundby relæhus, 1954 anlæg.

Første relæstativ efter strømforsyningsstativet. Bemærk det smukke ledningsarbejde der blev udført i forbindelse med sydbane projektet 2009.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.

 

Centralapparatet i Lundby.

Mod Vordingborg er venstre side af apparatet. Mod Næstved er højre side. Læg mærke til den fine, gamle træstol som har stået ved telegrafbordet på det gamle stations kontor, som jeg aldrig har set. Jeg anser mig stadig for ny medarbejder på strækningen, selv om jeg runder 29 års tjeneste den 1. august.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.

 

 

Masnedø relærum.

Ligesom Lundby, et 1954 anlæg. Dette var det første 54 anlæg der blev opstillet mellem Ringsted og Nyk. F.

I starten blev Masnedø fjernstyret fra Vordingborg, men er i dag fjernstyret fra RFC Nf, i stil med den øvrige stationer på denne strækning. Glumsø og Næstved var fjernstyret fra Roskilde indtil engang i 90'erne.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.

 

 

Masnedø cantralapparat.

På denne station kan man slukke både for sporisolationer og signaler - vel at bemærke hvis stationen er lokalbetjent. Det var en facilitet der udenlukkende har et strømbesparende formål. Den fine, gamle telefon ovenpå apparatet er til at besvare opkald fra signaltelefoner.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.

 

Lidt mere af komandoposten. Bemærk "serveringslemmen" mellem komandoposten og relærummet. I dag er det praktisk at kunne følge med på apparatet under fejlsøgning i relærummet.

Foto:  Niels E. Holm.   --   8. juni 2016.

 

Tak til Niels E. Holm.

 
 

 

 

Klarskov.

 

 

Vordingborg.

 

 

-------------------------------

 

 

Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.  (Sydbanen - Sjælland.)

 

DSB. Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.   --   November  1959.

 

 

Masnedø færgehavn.   --   November  1959.

 


Storstrømsbroen og Masnedø færgehavn.   --   November 1959.

 

 

Storstrømsbroen   --   2020.

Storstrømsbroen set mod syd,  landfæstet på Masnedø.   --   6. august 2020.

 

 

TAK til "Vor læser" for det fremsendte billede.   --   Andre gerne at gøre ligeså.