31. januar 2014. 

 

Aktieselskabet De danske Sukkerfabrikker  --  ADdS

Sakskøbing Sukkerfabrik  --  1965.

 

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra De danske Sukkerfabrikker, Sakskøbing Sukkerfabrik (men der er vist også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

ADdS  B1.  Sakskøbing,   --   1965.   ^---v

 - - -

 

ADdS B2. Sakskøbing.   --   1965.

 

ADdS  B4. Sakskøbing.  1965.

 

ADdS  5.  Sakskøbing.   --   1965.   ^---v

 - - -

 

Se evt "siden" om:  Sakskøbing Sukkerfabrik.   eller sukkerfabrikker, generelt:  Roebaner.  

 

 

- 

 

 

30. januar 2014. 

En tur til Hundested -- Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane -- HFHJ. 

  1993.

 

Det skal ikke være Y-tog altsammen - vi skal da også lige se en SCANDIA-skinnebus.

HFHJ.  Skinnebus-fliser.  Frederiksværk station.   --   4. september 1993.

Er disse to fliser stadig at se, er de fornuftigvis blevet dækket til, eller er de ødelagt af vandaler ?

 

HFHJ. Værkstedet.  Hundested.   --   4. september 1993.   ^---vv

 - - -

 - - -

 

HFHJ 223.  Hundested.   --   4. september 1993.

 - - -

 

  - 

 

 

 

29. januar 2014.

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65 / 2014.

Den sidste uges tid har vi set Palle Klitgaard´s serie af fotos fra Hammersholt teglværk.

Hertil har en anden af "siden"s læsere, allestedsnærværende Ulrik T. Jensen, sendt en serie nutids-fotos fra/af
samme bane.

  Stor TAK til begge for interessen for "siden".

 

Fra "graven" mod teglværket.   2.

4- Foto set der   ^---v,  hvor toget kører i den lille gennemskæring.   ---   26.  januar 2014.   Foto: Ulrik T. Jensen.

Fotoretningen er den samme på begge billeder, men set fra den anden side af skæringen (set mod SV). Billederne er fotograferet, hvor banen er på vej ind forbi Børstingerød Mose.
 

 

4- Mindre gennemskæring v/ Børstingerød Mose. // 5- Hvor banen passerede Børstingerød Mose ^---v boede en eneboer.
S/h-fotos:  Palle Klitgaard. 

5- Stedet hvor eneboerern boede   --   26. januar  2014.    Foto: Ulrik T. Jensen.

 

 

8- Samme sted, --men set modsatte retning -mod SV- med mosen til højre.  --  26. januar 2014.  Foto: Ulrik T.  Jensen.

    

 

7-  Svinget mellem Mosen og overkørslen ved Hammershold Byvej i retning mod teglværket.  
26. januar 2014.     Foto: Ulrik T.  Jensen.

 

 

Se evt. evp-siden:   Hammersholt Teglværk.


 

Litteratur:

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

På nettet.

Se også: Hammersholt Teglværk ( http://www.vores-nordsjaelland.dk/page_id__39_path__0p57p268p.aspx )

 

 

- 

 

 

28. januar 2014. 

 

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65 / 2014.

Den sidste uges tid har vi set Palle Klitgaard´s serie af fotos fra Hammersholt teglværk.

Hertil har en anden af "siden"s læsere, allestedsnærværende Ulrik T. Jensen, sendt en serie nutids-fotos fra/af samme bane.

  Stor TAK til begge for interessen for "siden".

 

Fra "graven" mod teglværket.    1.

1- Nogenlunde samme vinkel  ^---v  som nedenstående.    --    26. januar 2014.  Foto: Ulrik T. Jensen.

1- Læsset tog arbejder sig op mod den store gennemskæring  --  3- og kører gennem den.  ^---v 
S/h-fotos:  Palle Klitgaard.

3- Resterne af gennemskæringen   ^---v  set mod NØ.  (Foto nedenunder er taget mod SV)  --  26. januar 2014.
Foto:  Ulrik T. Jensen.   

 

-----------------------

 

2- Overføringen over Kollerød Å.  v---^     Desværre set mod NV og sporet har gået på tværs over billedet. Til gengæld kan meget tydeligt se, at røret for åløbet må være en rest fra teglværksbane-tiden, da fyldet over cementrørene er tegl.

26. januar 2014   Foto: Ulrik T. Jensen.

2- Passage af Kollerød Å mod den store gennemskæring, NØ. //  6- Set Langs med Kollerød Å, mod Kollerød.
S/h-fotos:  Palle Klitgaard. 

 

6- Samme overføring som ovenstående foto 2, men set mod ØSØ og banen har gået over marken langs åen til næste overføring som ses på næste foto (foto 9)  ---v. 

26. januar 2014.   Foto: Ulrik T. Jensen. 

 

 

9- Sammenlign med billedet herunder - det er samme retning, men en lidt anden vinkel......  
26. januar 2014.    Foto: Ulrik T. Jensen.

9- Ingen ko paa isen, men en ko på sporet. Mellemste bro over Kollerød Å (der var 3), i retning mod Hammersholt.

Sporvidden ser "voldsom" ud - den var da også 900 mm i modsætning til de fleste andre tipvognsbaner, der "lå nede" i slutningen af 70´erne / først i 80´erne.    

Foto: Palle Klitgaard.

 

(Fortsættes)

-  - 

 

 

27. januar 2014. 

 

Hammersholt Teglværk og lergraven i Tokkekøb hegn   --   1965-67.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

Et læs på vej ned ad bakken fra gennemskæringen.   Brødeskov i baggrunden.   En sensommerdag i 1967. 
Foto. Palle Klitgaard.

 

Samme tog, som ovenfor, men lidt længere fremme.  Lillerød vandtårn ved Tokkekøb Hegn helt ude i baggrunden. 
Foto.  Palle Klitgaard.

 

Ingen ko paa isen, men en ko på sporet. Mellemste bro over Kollerød Å (der var 3), i retning mod Hammersholt.

Sporvidden ser "voldsom" ud - den var da også 900 mm i modsætning til de fleste andre tipvognsbaner, der "lå nede" i slutningen af 70´erne / først i 80´erne.  

Foto. Palle Klitgaard.

 

 -------------------

 

Der var en fjerde bane i omegnen, fra Dæmpegaard Lergrav gennem Tokkekøb Hegn til en læsserampe ved Stumpedyssevej.

Den var kun 600 mm og ca 1 km lang. Som det ses kørte den også om vinteren, her langs skovvejen, senere afdrejningen mod rampen, begge set mod øst.

 

Spor til lergrav i Tokkekøb Hegn.
Foto.  Palle Klitgaard.

 

 

-  -

 

 

26. januar 2014.

Søndags-ekstra.

 

Københavns Sporveje,   linie 2 - 1969.

KS  890. Godthåbsvej  v/. S-togsstationen  "Godthåbsvej", nu "Grøndal".   --   Slutningen af april  1969.

 

KS  862. Godthåbsvej  v/. S-togsstationen  "Godthåbsvej", nu "Grøndal".   --   Slutningen af april  1969.

 

KS  839. Godthåbsvej  v/. S-togsstationen  "Godthåbsvej", nu "Grøndal".   --   Slutningen af april  1969.

 

KS  825. Godthåbsvej  v/.  Primulavej.   --   Slutningen af april  1969.

 

KS  829.  Primulavej-Annebergvej x Bellahøjvej.   --   Slutningen af april  1969.

 

 . . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

-  -

 

 

26. januar 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

 

Rønne  --  for- og bagfyr.   --   1993.

Rønne forfyr.    --   2. maj  2002.

 

Rønne havn m. bagfyr og kirke.   --    2. maj  2002.

 

 . . .  

Rønne bagfyr.   2. maj  2002.   ^---vv---^

 . . .  

 - - -

 

"Lige til modeljernbanen"

 

Ønsker man at læse mere

om danske fyrtårne, er den absolutte hjemmeside Ole Lemvihg´s: http://www.fyrtaarne.dk/

 

 

-  -

 

26. januar 2014.

En tur til Hundested -- Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane -- HFHJ. 

  1993.

GDS-HFHJ  Ym 5.  Hundested.    --   4. september  1993. 

GDS-HFHJ  Ym 7.  Hundested.    --   4. september  1993. 

GDS-HFHJ  Ym 7 m. fl.  Hundested.    --   4. september  1993.

GDS-HFHJ  Ym 12.  Hundested.    --   4. september  1993.

GDS-HFHJ  Ys 44.  Hundested.   --   4. september  1993.

GDS-HFHJ  YP 29.  Hundested.    --   4. september  1993.

 

 

- 

 

25. januar 2014.

En tur til Hundested -- Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbane -- HFHJ. 

  1993.

GDS-HFHJ  Ym x (forrest) - Yp 46 - Ys 26.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

GDS-HFHJ (Ys 46) - YP 26.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

GDS-HFHJ  Ys 46 - Yp 26 - Ym x.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

GDS-HFHJ  Ym 6.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

GDS-HFHJ  (Ys 51, bageste spor og)  Ys 54 - Ym 12.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

GDS-HFHJ  (Ym 12) - Ys 54  <--->  (Ym 8) - Ys 51.  Hundested.   --   4. september 1993.

 

 

- 

 

 

24. januar 2014. 

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

Luftfoto 1954, med banen fra Hammersholt til gravene ved Røglevej og Maglebjerg i Lynge,
som jo må siges at være meget langt fra Hammersholt. 

 

Det kunne være spændende, om nogle af "siden"s læsere havde fotos fra de to meget fjerntliggende grave ved Røglevej og Maglebjerg i Lynge

 

Sammenlign evt. med kortet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammersholt-kort.

 

 

Tog med Diesella.   Hammersholt Teglværk nr. 21, med otte vogne, på vej mod "graven".    ^---v  
Foto. Palle Klitgaard.

Hammersholt Teglværk nr  21.   --   Foto.  Palle Klitgaard.

 

Det lige stykke mellem Frederiksborgvej (Hammersholt) og Børstingerød, set i køreretning mod "graven". 
Foto.  Palle Klitgaard.

 

(evp --  Februar 1960.)

Hammersholt Teglvk. nr.21 ankommer til (næsten) værket.  Børstinge. Hammersholt Byvej v. Damgaard.
Februar 1960.    (Fotos:  evp)   ^---v

 - - -

 

 

Tak til UTJ for interesse og supplerende oplysninger.

 

Se evt. evp-siden:   Hammersholt Teglværk.


 

 

Litteratur:

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang, bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

På nettet.

Se også: Hammersholt Teglværk ( http://www.vores-nordsjaelland.dk/page_id__39_path__0p57p268p.aspx )

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

23. januar 2014. 

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65.

 

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

Når man ser på billederne her, må jeg nok erkende, at det måske havde været bedst at påbegynde turen inde fra værket og "køre" ud mod lergraven. Antallet af billeder med tog der kører den ene eller den anden vej, er vist stort set ens, men ganske mange af disse billeder er set i køreretning mod "graven" / Kollerød, --dvs. i retning mod-sat billedseriens bevægelses- retning.

 

Det må rettes op senere ! ! !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hammersholt-kort.

 

 

Det læssede tog passerer gennemskæringen på vej mod Hammersholt Teglværk.   --   Foto. Palle Klitgaard.

Egentlig burde dette billede have være bragt "i går" (Dagens 22. januar) da det er optaget et par billeder forud for dette sted, --midt i gennemskæringen inden Kollerød Aa passeres  (det må rettes op, når billederne lægges ind på Hammersholt-siden).

 

Stykket langs med Kollerød Aa på "omvejen" (set i køreretning mod "graven").   ^---v   Foto: Palle Klitgaard.

(Som ovenfor - dog ikke samme årstid.)

 

Lidt tættere på Hammersholt:  På vej ned fra gennemskæringen, stadig på -¨"omvejen". 

 

 

 

Børstingerød Mose th,  set mod Kollerød.

En tanke:  Her, som  f. eks. ved Næstved-Præstø-Mern Jernbane (m. fl.) bliver man rigtig klar over, hvor meget vi egentlig
-her i Danmark- benytter bogstaverne æ, ø, og å, og skal søge at undgå disse bogstaver i fil-navnene.

 

 

Hvor Hammersholtbanen passerede Børstingerød Mose, boede en eneboer . . .

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

22. januar 2014. 

Hammersholt Teglværk.  --  1960-65.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

Hammersholt-kort.

 

Lergraven i Kollerød.

 

En smalsporskinnecykel bjerges til DJK ved Kollerød lergrav af Svend Jørgensen og P.K. plus et par venner ved Kollerød lergrav.   Vi låner en lille skubbevogn og er på vej op mod Kollerødvej overskæringen.

Bagud gik strækningen mod Røgle.

Hvor mon denne skinnecykel er blevet af i dag ???    Mon den nogensinde fik de manglende 2 hjul  ???

 

Det læssede tog arbejder sig op mod gennemskæringen ved Kollerød.

 

Passage af Kollerød Aa, på vej op mod gennemskæringen, set "tilbage" mod Kollerød.

 

Langs med Kollerød Aa, set tilbage mod Kollerød.

 

 

- 

 

 

21. januar 2014. 

Som en slags "skilleblad" mellem Allerød / Bloustrød  og  Hammersholt  teglværker:

 

Diverse "blandede bolcher" / opsamling.

 

Blandede bolcher er nu een gang lidt af hvert, man ved aldrig, hvad man får fat i, når man stikker fingrene ned i posen.

Således også her.

 

Skrot-manden. Enghave Maskindepot . 

April 1964.   --->

 

Billedet har været vist en gang tidligere ( "Dagens" d. 14. april 2013)--men det kom  frem igen sammen med de andre fotos fra området og tids-punktet, ---og så kan han i øvrigt ikke vises for meget frem ! ! !

"Han" stod i sin tid op ad muren ud mod Ingerslevgade ved maskindepotet (Enghave maskindepot - den gamle S-togsremise) lige ved Dybbølsbro) indtil det hele blev flyttet til Taastrup i maj 1968, og remisen/værkstedet her efterfølgende blev revet ned.

Engang omkring årtusindskiftet mener jeg, at jeg så "ham" stå i Taastrup endnu ! ! ! ???

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . Eksisterer han stadig ???

 

 

København H  1964.

DSB.  5 My-Mx på maskinsporet /-bakken, København H, ved Dybbølsbroen,  udfor Togekspeditionen på Gb.
( I baggrunden, lige over den første / forreste maskine, ses gavlen af den gamle S-togsremise. )
8. august 1964.

 

Post  I  v/ Dybbølsbro  kort før nedrivning.  København H.   --   April 1964.

 

DSB.  MA 461, Dybbølsbro.  København H.   --   April 1964.  (I baggrunden til venstre anes post XII.)

 

DSB  Mx 1014.  København H.   --   April 1964.

 

Odense.

DSB  My 1105. Odense.   --   15. februar  1964.

 

Odsherreds Jernbane  --  OHJ.

OHJ nr 11.  Hørve.   --   August 1956.   Lokomotivet ophuggedes senere samme år.

http://www.jernbanen.dk/damp_solo.php?s=156&lokid=366&n=ohj-11  /  www.jernbanen.dk

 

 

- 

 

 

 

 

20. januar 2014.

Allerød- og Bloustrød-teglværksbanerne mod vest.   --   1956.

Inden Allerød- og Bloustrød teglværker afsluttes helt, --lige nogle EVP-fotos fra banerne som de så ud i 1956. 
Billederne kan allerede ses i mindre udgave på "de gamle sider".

Bloustrød-banens overskæring på Farum-Allerød-vejen, set mod Allerød med gården "Rolighed" i baggrunden. August  1956.   ^---vv

 

Overkørselssignal, Farum-Allerød-vejen.   --    August 1956.    --   Vejoverskæringen, set mod vest.

 

Allerød-banen set mod øst (mod værket), fotograferet fra vejoverføringen ved Farum-Allerød-vejen. 
August 1956.

 

Allerød-banen set mod øst, set mod den store gennemskæring og Farum-Allerød-vejen.   --   August  1956.

 

Allerød-banen set mod øst.  Ravnsholt skov.  August  1956.

 

Allerød- og Bloustrød-banerne set mod øst, her ca. 100 m vestligere end ovenstående. Ravnsholt skov.
August  1956.

 

 

-  -

 

 

19. januar 2014. 

Søndags-ekstra.

 

Københavns Sporveje.  Linie  6,  1968  --  mens vi havde dem endnu !

Aalholms Plads.  --   Oktober  1968.

 

KS 893.  Aalholms Plads.   --   Oktober  1968.

 

KS 893.  Aalholms Plads.   --   Oktober  1968.   ^---v

 - - -

 

KS 886. Aalholms Plads.  Oktober 1968.

 

KS.  Rød/grøn folkerumsbygning.  Aalholms Plads.   --   Oktober 1968.

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

 

19. januar 2014. 

Søndags-ekstra-ekstra.

Vandtårn, Lautrupgaard, Ballerup.   --   2013.

 

Vandtårnet,  Lautrupgård, Ballerup.18. oktober 2013.

 

 

Lautrupgård er beliggende i Ballerup Kommune, ca. 15 km vest for København.  Oprindelig en herregård, der blev bygget i slutningen af 1700-tallet med landbrug, kornproduktion og malkekvæg. Dette var gårdens særkende i mere end 150 år.

I bygningerne har Ballerup Kommune siden 1965 drevet undervisningsvirksomhed og forestået kulturelle aktiviteter af alskens slags for byens borgere.

Blandt andet Lautrupgårdskolen og senior-værkstederne benytter sig i dag af de mange lokaler og værksteder, der er etableret i gårdens bygninger. Hertil har også produk-tionshøjskole, ungdomsskole, musikskole og andre aftenskoler til huse her.

Udendørsarealer med grønne områder, men byder dertil også på køreanlæg til cykel- og knallertundervisning samt motorcrossbane. I parken såvel som i den store lade er der idrætsfaciliteter.

 

 

 

Lautrupgård, Ballerup. 18. oktober 2013.
  v--->

 

Lautrupgård.  Ballerup.   --   18. oktober 2013. 

Det er tydeligvis ikke gårdens flotte udseende, man er gået mest op i --  desværre.      Alligevel:

 

Lige til Modeljernbanen.

 

 

-  

 

19. januar 2014.

 

Bloustrød Teglværk.   --    Ca. 1959 - 65.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/bloustroed-sporplan.jpg http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/bloustroed-sporplan-detail.jpg

 Oversigt over værket tegnet ud fra de evp tilgængelige oplysninger. 

 

Første afdeling af et ankommet tog (halv-tog / 4 vogne) trækker op mod teglværket under broen med sporet
til ælteriet.

Foto: Palle Klitgaard.

 

Et halv-tog på vej op til teglværket.

Foto: Palle Klitgaard.

 

Fyldte vogne skubbes op til ælteriet.

Foto: Palle Klitgaard.

 

Sporet i baghaven.   --  Bloustrød Teglværk. 
Sporet ligger på selve teglværket og går rundt bag om buskadset, bag remisen, og op til laderne sydfra.

Foto: Palle Klitgaard.

 

Lige efter lukningen stod der vogne de mærkeligste steder, her lige inden Bloustrød Teglværk.
Foto: Palle Klitgaard.

(Det er da vist den bedst klædte teglværksarbejder jeg har set på gamle fotos ! ! !   (evp-bem.) )

 

 

Se evt. også "den gamle side" om  Bloustrød Teglværk.  samt --ikke mindst-- 

Blovstrød Banens hjemmeside:    http://blovstrodbanen.dk/banen/


 

 

-  - 

 

18. januar 2014.

 

Bloustrød Teglværk.   --    Ca. 1959 - 65.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/danmarkskort..jpgBloustrød Teglværk.

( Sporvidde:  820 mm. )

 

Ved Allerød Teglværk påbegyndte jeg "strækningskørselen" inde fra værket og ud mod "graven".  Ved Bloustrød Teglværk er næsten alle fotos optaget visende køreretning fra "graven" mod værket, --så derfor vil jeg også følge denne rækkefølge:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strækningen gennem Sønderskoven.

. . . . . . . Foto: Palle Klitgaard.

 

 

Toget på vej gennem Sønderskoven med en cyklist lige i hælene.    --   Bloustrød.      Foto: Palle Klitgaard.

 

Lige inden toget deles før stigningen ind under Nordbanen.   Sensommer i  Bloustrød,  1965.
Foto: Palle Klitgaard.

 

Lige ved Bloustrød Teglværk.    Billedet taler i øvrigt næsten for sig selv.   
Foto: Palle Klitgaard.

 

Det er måske ikke lige  " Formel 1 " man først kommer til at tænke på.   Derimod er det da vist det største
"tagudhæng" jeg har set på et sådant lille lokomotiv, men sikkert ganske praktisk en regnvejrsdag.

Første afdeling af et ankommet tog (halv-tog / 4 vogne) trækker op mod teglværket under broen med sporet
til ælteriet.

Foto: Palle Klitgaard.

 

------------------------------    

 

. . . og så tilbage til "sagen" fra 17. januar:  Høveltsvang.

I dag har jeg modtaget et par henvendelser omkring de to baners forløb i Høveltsvang:

Vassingerød Old med tidernes sporforløb indtegnet.  Violet = Allerød Teglværk / grøn = Bloustrød Teglværk, og så synes jeg endda, at jeg ser endnu et sporforløb, som ikke er markeret, stort set lige over forgreningen.

"Krydsnings-fotografiet" ovenfor (17. januar) er optaget der, hvor den grønne linje (Blovstrød Tglv.) krydser den lyse-violette (Allerød Tglv.).  I øvrigt er det let at følge traceen for afstikkeren i Ravnsholt den dag i dag, da der også blev gravet en lille gennemskæring.
 
Luftfoto fra ca. 1954.
 

En nyere version af kort over området (rettet 1958, enkelte rettelser 1963).
Den lille røde markering i kortets højre side viser placeringen af den omtalte, nedrevne, "Frederiksholmshytten".

 

Tak til UTJ  for interesse og oplysninger.

 

Se evt. også "den gamle side" om  Bloustrød Teglværk.


 

 

-  -

 

 

17. januar 2014.

 

Bloustrød Teglværk.   --    Ca. 1959 - 65.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/danmarkskort..jpgBloustrød Teglværk.

 

( Sporvidde:  820 mm. )

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Allerød Teglværk påbegyndte jeg "strækningskørselen" inde fra værket og fortsatte ud mod "graven".  Ved Bloustrød Teglværk er næsten alle fotos optaget visende køreretning fra "graven" mod værket, --så derfor vil jeg også følge denne rækkefølge:

 

Høveltsvang.  --  Bloustrød-tog på vej mod Bloustrød.
Foto:  Palle Klitgaard.

 

Gennemskæringen i skovgærdet på vej ind i skoven fra Høveltsvang og videre mod Bloustrød.   --   1965.
Foto:  Palle Klitgaard.

 

Det skal bemærkes, at der er lidt tvivl om Allerød-banens afgrening mod Høvelts-vang.  Jeg mener selv at have set den på et kort engang, andre er af anden mening.

Her antydes begge afgreninger, men eet er sikkert:  Bloustrød-afgreningen - den kan vi se både på billedet herunder, men også på flere andre fotos, f. eks i industribanernes "bibel":

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Roer/industribaner.jpg"Danmarks smalsporede Industribaner", S.A. Guldvang,  bane bøger, 1998.   ISBN 87 88632 76-8, smalspors-"Biblen".

 

 

Kortskitse over afgreningen / krydsningen i Ravnsholt Skov.

 

Det kom så her ! ! !

På Geodætisk Instituts meget fine kort fra 1928-40 kan man se dette "syn på sagen".   Her er det Allerød-banen, der kører "direkte" til Høveltsvang, mens Bloustrød-banen kører "direkte" mod syd til Vassingerød Old ! ! !

Er dette i overensstemmelse med sandheden, må det være Allerød-banen, der senere er forlænget (også) til Vassingerød Old (måske et par hundrede meter vestligere), mens Bloustrød-banen er omlagt til at krydse Allerød-sporet og fortsætte mod Høveltsvang. 

Min (øverste) røde punkterede streg følger nogenlunde de skovstier, der måske senere kunne være kommet til at danne tracé for teglværksbanen ??? ! ! !

NBNBNB:  Det var så ikke i overensstemmelse med sandheden. Se Ulrik T Jensens tydeliggørelse d. 18. januar.

Kortet igen - men uden mine "fantasier".  

Dog ingen tvivl om, at det i de sidste år er Bloustrød-banen, der krydser over, og fortsætter til Høveltsvang.

 

Krydsningen i Ravnsholt Skov, hvor Broustrød-sporet krydser Allerød do. mod Høveltsvang.  Det etbenede hjertestykke antyder, hvor sporet gik mod Vassingerød Old. Det må være forsvundet omkring sidst i 50´erne.

Foto:  Palle Klitgaard.

 

Dæmningen op mod Farumvejen, med tog på vej mod Bloustrød.  -  Det må være tæt på den forsvundne kunstnerhytte "Frederiksholmshytten":  http://www.cobramuseum.dk/page6.html   .

Foto:  Palle Klitgaard.

 

Farumvej passeres af et Bloustrød-tog på vej mod Bloustrød.    --   Foto:  Palle Klitgaard. 
7-800 meter længere fremme (mod øst) , passeres et sted, benævnt  "Tivolihuse". 
 

  

Dette sted er to huse som ligger lige øst for banen, hvor den kommer ud fra sydenden af Sønderskov.

Jeg kender ikke årsagen til det lidt underlige navn. Måske nogle lokale kan hjælpe med årsagen, og eventuelt vil skrive om det ! ! ! ???    

Fra Lillerød Lokalarkiv har jeg modtaget følgende:

"Med hensyn til Tivolihusene, så er den nyeste teori, at der vistnok på et tidspunkt har været vinterkvarter for et lille cirkus/omrejsende tivoli.

Ellers har vi altid sagt, at navnet skyldtes bakkernes lighed med ruchebanen i Tivoli."

 

Se evt. "den gamle side" om  Bloustrød Teglværk.


 

Lige over ---^ ligger stedet betegnet "Tivolihuse". ---^ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 opr. teglværksarbejderboliger.   Hvorfor dette navn ???

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er "Tivolihusene" blot benævnt "Tivoli".

 

<---

Der har i øvrigt også været lergrav lige syd for svinget - som en direkte fortsættelse af sporet mod syd.

I kortets modsatte side, anes lige "olmshytten" af kunstner fristedet "Frederiksholmshytten".

 

 

 

 

 

Tak til Ole Kræmmer (OHKS) for hjælp med indsamling af oplysninger.

-  -

 

 

 

16. januar 2014.

 

M.H. Krauses Tømmerhandel (og lidt Amagerbane) i 1950-60´erne.

En af "siden"s læsere, Caspar Krause, har venligst sendt nogle erindringer og fotos omkring sin fader´s virksomhed, M.H. Krause´s Tømmerhandel på Strandlodsvej (Sundby, København).  Virksomeden havde i sin tid sidespor fra Øresundsvej station, som en del af det større sidespor til det (også) forlængst forsvundne Sundby Gasværk.

 

"Som søn af tidligere dir. Helge Krause overværede jeg som dreng, at DSB´s togvogne fyldt med træ fra bl.a. Sverige,
blev kørt ind ad vort sidespor, for dernæst af blive læsset af med håndkraft, og sidenhen med gaffeltruck. . . .

AB M1 m ed godstog, Øresundsvej station.  De to tømmervogne på læssesporet er helt sikkert vogne til Krauses tømmerhandel.   --   Juni 1959.

 . . . "Sådan husker jeg vognene fra DSB så ud med træ, da de blev kørt ind til min far's tømmerhandel ad sidesporet ved gasværket i Sundby." . . .

 

 

M.H. Krauses tømmerhandel på Strandlodsvej 61-63. . . . . . . . . . . . . . .Dir. Helge Krause ved sin Volvo 444.  --  1950-54.
Fotos/arkiv:  Caspar Krause.

"Det er min far, Helge Krause, som står ved siden af  hans Volvo PV444,årgang...? Måske den sorte nummerplade kan sige noget om årstallet...? Ifølge Google hører denne nummerplade hjemme i Københavns Amt på grund af bogstavet A. Og da der ikke er nogen hånd med et øje inden i (politiets symbol), så stammer nummerpladen åbenbart fra årene mellem 1950-58.

Volvo PV444 blev produceret igennem årrækken 1943-1958. Jeg husker tydeligt, da jeg som barn kørte i hans Volvo under de strenge vintre. Så isede for- og bagruderne nemlig hurtigt til, og jeg fik til opgave, at skrabe isen af undervejs,mens vi kørte. Derved husker jeg også, at netop denne model af  Volvo'en, havde sprosser i midten, både i forruden og bagruden. Først i 1954 kom Volvo PV444 med en hel ny bagrude uden sprosser i.

Vi kan så dermed konkludere,at billederne stammer fra årene 1950-54."

 

Øresundsvej, sporplan ca. 1920-38.  (Kolonihaverne lå lige indenfor den grønne indramning øverst, under nordpilen.  Det store grønne areal er evp´s skole´s / Østrigsgade Skole´s fodboldbaner for eleverne i sommerhalvåret, med omklædningsrum-/ depotrum som den røde "klat" næsten i midten).


(Se tydeligere sporplan på siden:  Sidespor på Øresundsvej station .

 

 . . . "Virksomheden lå dengang på Strandlodsvej 61 og 63.  Der lå desuden en kolonihaveforening tæt på firmaet. På et tidspunkt opstod der en konflikt mellem virksomheden og nogle af kolonihaveforeningens medlemmer, idet de blev opsagt grundet firmaets udvidelsesplaner. 

Desværre endte denne konflikt med, at nogen satte ild til min fars tømmerhandel, hvorefter
han senere valgte at flytte det hele væk fra området." . . .

 

M.H. Krauses Tømmerhandel set fra gasbeholderens top.

 

 . . . "Foto fra Strandlodsvej 61-63.

Længst til venstre i billedet kan man lige ane det grønne område med kolonihaverne, der lå imellem min far's tømmerhandel og Lergravsvej.

Jeg husker i øvrigt tydeligt,at DSB's vogne med træ blev parkeret helt nede bagerst på dette foto, og at DSB engang i løbet af 60-erne leverede nogle af disse vogne med træ med DSB lastbiler og vognbjørne."

 

Annonce for M.H. Krauses toemmerhandel.

 . . . "Firmalogo i nederste højre hjørne af  annonce i avisen.
(Det skal forestille et gammelt egetræ med bogstaverne MHK oppe i trækronen) . . . "

 

Tak til Caspar Krause for denne erindring fra det gamle firma, som jeg selv husker så udmærket fra barndommen og skoletiden med forboldspil på den store plæne (markeret med grønt på sporplanen) og adgang fra Strandlodsvej ad det gamle trace. 

Denne grus-sti´s "historie" havde jeg ingen anelse om dengang.  

 

I vore dage kører Metroen til Kastrup Lufthavn netop her, bare 5-10 meter længere nede i jorden.

 

Mere om Amagerbanen generelt:  Amagerbanen - Indledning.

 

 

-  -

 

 

 

 

15. januar 2014.

Allerød Teglværk.   --    Ca. 1965.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Bloustrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/alleroed_tglvk.plan_m.tekst.jpg

 Allerød.   --   Ca.  1965.  Foto.  Palle Klitgaard.

 

Kurven ud fra Kattehale Mose mod værket,  --  forår, ren idyl, burde være i farver !   Blomster mellem skinnerne.
Allerød.  Foto.  Palle Klitgaard.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/alleroed-kortskitse-kattehale_mose..jpg

 

 

Sporoptagningstog herover  ----^  ved den smukke strækning mellem Farumvejen og Kattehale. 
Foto.  Palle Klitgaard.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/alleroed-bloustroed_teglvk-kortskitse.jpg

Kortskitse over den østlige del af Ravnsholt Skov og de to teglværksbaner.  Allerød Teglværks bane ses øverst og Bloustrød Teglværks bane nederst.   Det er Allerød-banens store gennemskæring og sving ved "Rolighed", der ses på fotografiet med toget herunder.

"Skinne-collage" refererer til en tekst på siden:  Allerød Teglværk.

 

På vej ud af skoven og ind i den store gennemskæring inden Farumvejen,  . . .  ^---v
Foto.   Palle Klitgaard.

 . . .  lige inden toget kører under Farumvej.   Over toget - Skovlundegaard.     Foto. Palle Klitgaard.

 

 

Tv:  Allerød-sporet set mod vest,  ca. midtvejs på dobbeltsporet.  
Th:  Mellem krydsningen i skoven med Bloustrødbanen og Oldvej, --set mod Oldve (vest). 

Bevoksningen mellem de to spor er så kraftig, at man mange steder -i sommersæsonen- ikke ser det andet spor i det meget skrå perspektiv. Så vidt vides er det lige vest for overskæringen med skovvejen "midtervej", inden man længere fremme har søerne på højre hånd.  Der er da heller ikke nogen stor vold på venstre side.

Gennem nogle år havde den sydlige Bloustrød-bane en krydsning tværs over Allerød-banen i den anden, vestlige ende af skovstrækningen til en mindre grav dér.  Se "Dagens . . ."  ovenfor d. 17. og 18. januar 2014.

Begge fotos:  Palle Klitgaard.
 

Slut.

Sporet pilles op efter Allerød Teglværks lukning, 1965.   Foto.   Palle Klitgaard.

 

Inden "serien" fortsætter med Bloustrød Teglværk, følger lige et foto af "Dåbsattesten" fra "hybrid-lokomotivet":

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . og lokomotivet, den stammer fra.  

 

 

Se evt. også "den gamle side" om  Allerød Teglværk.

 

 

-  -

 

 

14. januar 2014.

Allerød Teglværk.   --    Ca. 1965.

En af "siden"s læsere, Palle Klitgaard, har tilbudt en fin serie af fotos fra de tre Nordsjællandske teglværker, Allerød, Blovstrød og Hammersholt (men der er også andre emner i vente).    Stor TAK til Palle Klitgaard for interessen.

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/danmarkskort..jpgAllerød Teglværk.

 

( Sporvidde:  785 mm. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjk-h0.dk/evp_Teglv/alleroed_tglvk.plan_m.tekst.jpg

 

 

 
Indkørslen til Allerød teglværk.  Sammen med et udtræk, lå denne indkørsel øst for Nordbanen (se kortskitsen).  
Foto.   Palle Klitgaard.  Ca. 1965.

 


Den lille station og remisen i Allerød.   --    Ca. 1965.   Foto.  Palle Klitgaard.

 


Den lille station ved remisen i Allerød.   --   Ca. 1965.   Foto.   Palle Klitgaard.
 

Lige inden den lille station ved Nordbanen i Allerød.   --   Ca. 1965.   Foto.  Palle Klitgaard.
 

Lokomotiv ved Oldvej med sporoptagningstoget.   --   Ca. 1965.   Foto.  Palle Klitgaard.
(Nu er der jo mere lokomotiv end Oldvej på billedet, derfor er det indsat her ved de øvrige materielfotos.)
 

Rangertraktoren på den lille station ved remisen i Allerød.   --   Ca.  1965.  Foto.  Palle Klitgaard.

 

Se evt. også"siden" om  Allerød Teglværk.

 

-  -

 

13. januar 2014. 

(Det kan ikke være Mo-vogne altsammen  )

 

Jørgen Andersen-busser, Måløv.  +  en Carlsberg-vogn.  --  1992.

 

Den  2. oktober 1992 kunne Jørgen Andersens trafikselskab, Ballerup Bybusser, fejre sit 25 års jubilæum.

Jørgen Andersen indviede sin første bybuslinie i Ballerup i 1967, senere udvidedes med regionale busruter i både Ballerup og Hillerød samt med ruter til Sverige og Tyskland.

I anledning af jubilæet arrangerede Sporvejshistorisk Selskab en udflugt til -og med-  Ballerup Bybusser,  en tur som fandt sted d. 31. oktober 1992. 

Udflugten omfattede først et besøg på trafikselskabets garageanlæg på Yderholmen i Ballerup og herefter kørsel på nogle af selskabets linier.

Jørgen Andersen-party-bus nr. 30.  Maaløv.   --   31. oktober 1992.    ^---v

Kom indenfor ! ! !

 - - -

 - - - 

 

 

HT-linie 64 pass. Egebjerggaard under nedrivning.   --   November  1992.

(Jeg må erkende, at der ikke er noget egentligt jernbane- / busmæssigt formål med dette foto her på siden. Anledningen til fotooptagelsen var nedrivningen af gården i baggrunden, en nedrivning, der skabte stort påstyr i lokalområdet.

Oprindelig var det områdets lidt større, pæne gård med navn efter området.  Nu havde Kommunen -der havde købt gården-  "fundet ud af", at man skulle bygge boliger på området, hvorefter der ikke længere blev ofret en krone på den. En påsat brand i en af længene gav den endelige anledning.)

 

. . . og så til noget helt andet:   En Carlsberg-vogn.

DSB  HIOS-V  230 7 045-8.  Centralværkstedet, København.   --   28.  august 1992.   ^---v    (Th: EA 3011)

 - - -

 

-  -

 

12. januar 2014. 

Søndags-ekstra.

(Det kan ikke være Mo-vogne altsammen  )

 

Jørgen Andersen-busser, Måløv.   --  1992

Den  2. oktober 1992 kunne Jørgen Andersens trafikselskab, Ballerup Bybusser, fejre sit 25 års jubilæum. I den anledning arrangerede Sporvejshistorisk Selskab en udflugt til og med Ballerup Bybusser,  en tur som fandt sted d. 31. oktober 1992. 

Udflugten omfattede først et besøg på trafikselskabets garageanlæg på Yderholmen i Ballerup og herefter kørsel på nogle af selskabets linier.

 Jørgen Andersen´s busser 7- 9 - 40 - 3 - 8 - 10 - x - x - x og x.   Maaløv.   --   31. oktober  1992.

 

Jørgen Andersen´s busser 7 og 9.  Maaløv.   --   31.  oktober  1992.

 

 Jørgen Andersen´s busser 7- 9 - 40 - 3 - 8 - 10 - x - x - x og x.  Maaløv.   --   31.  oktober  1992.

 

Jørgen Andersen´s bus nr. 30.  Maaløv.   --   31.  oktober  1992.   ^---v

Kom indenfor  ! ! !

 

-  -

 

12. januar 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

Knudshoved fyr  --  1987.

 

Knudshoved fyr.   --   3. november 1987.   ^^---vv

 . . . . . . . . .  

 - - -

 . . . . . 

 - - -

 

. . . Også "lige til modeljernbanen."

 

-  -

 

 

 

 

12. januar 2014. 

Omkring Otto Busses Vej.   --  1992.

Området omkring Otto Busses Vej (på begge sider af vejen), hvor de fleste af de foregående dages fotos er optaget, var engang en del af Øresund/Køgebugt, men blev opfyldt i forbindelse med anlægget af den nuværende tredie hovedbanegård, området omkring den, Maskindepotet, Centralværkstedet og Godsbanegården (senere også områderne omkring H.C. Ørstedsværket. 

Otto Busses Vej.

Fotografiet var også på "siden" for nogle dage siden.  Når det er med her, er det fordi, der lige udenfor billedets højre kant dengang lå en stor bygning - i daglig tale kaldet "Baderumsbygningen" (for personalet på maskindepotet).

Denne bygning skulle rives ned for at give plads til opførelsen af en ny lagerbygning for maskindepotet:

 

Egentlig en ganske flot bygning:  "Baderumsbygningen" på det sidste, d. 28 august 1992.  (OBV. nr. 2)

Mdt. Gb.  Baderumsbygningen nedrives.   --   Januar 1993.   ^---v (Lokomotivremisens vandtårn anes lige ved
billedets  venstre kant  ---^  og højre kant  ---v.

 - - -

 

Fundne sager  (Næsten:  "Depotet for fundne sager").

 

Glasflasker fundet ved gravning på området. -- Da jeg engang "sparkede" til en lille bunke jord, kom denne figur frem.

Hver gang der graves i jorden på området, dukker de mest utrolige ting op.  Årsagen til dette er, at en stor del af opfyldet er såkaldt "dagrenovation" *) fra de københavnske skrældespande omkring århundredeskiftet 18-1900.   Når ting gik i stykker, blev de kasseret / smidt væk. Det gjaldt også glasflasker - ikke fordi de var itu, men der eksisterede ikke retursystemer eller genbrugsordninger.  Alt endte derfor i skraldespandene og blev kørt på "lossepladsen", dvs. dette store område, --men i øvrigt sammen med alm. jordfyld fra såvel gennemgravningen af Valby Bakke såvel som en del overfladejord fra grusgravene og teglværkerne i / omkring Hedehusene.

(Til daglig står denne lille figur -som vist på foto- her ca. 75 cm fra min "PC-stol" og på den papirholder, som den er fotograferet på.  Hvis man ser under figurens knyttede hånd, kan man se et lille hul, der går helt gennem hånden.  Han (den) har derfor fået stukket et lille "gammeldags stof-lagkageflag" i hånden  --  passede lige til hullet.  

Papirholderen er i øvrigt også fra en nedrivning i området: Ved fotografering af "ødelæggelsernes vederstyggelighed" - en nydelig lille bygning, der "bare" stod i vejen for  - ja, for ingenting - blev revet ned, og dér -ensomt i vindueskarmen i den halvt nedrevne bygning- stod papirholderen.  I dagligdagen hed den slags ved DSB ofte bare "Sømmet", formentlig fordi man ofte bare havde slået et søm i væggen, og satte diverse "kladder" fast dér (mellemvejen mellem skrivebordsskuffen og papirkurven, --hvis der skulle blive brug for den igen.  Ved årsskiftet blev "Sømmet"s indhold ofte / mange steder omhyggelig arkiveret i en lille pakke med brunt papir og sejlgarn omkring - naturligvis med påskriften: "Sømmet" / årstal).

 

-

 

 

11. januar 2014. 

Omkring Otto Busses Vej.   --  1992.

DSB Mx 1015  v. Ambulancepladsen.   --   21. september 1992.   ^---v

 - - -

 

DSB  Mx 1016. Centralværkstedet v.lyntogshallen (ikke "på egne hjul", som det hedder i jernbanesproget,
og den blev da også udrangeret kort tid efter.   --   28. august 1992.

 

DSB  Mx 1021.   Centralværkstedet v. lyntogshallen.   Kunstbemalet 1988 (dog ofte benævnt som "graffitimalet")  og anvendt 1989-90 til ATCS-testkørsler i denne bemaling.  (ATCS = Advanced Train Control System, der er meget mere end ATC (Automatic Train Control.)     --   11. september 1992.

(Se evt. mere på:    http://www.jernbanen.dk/artikler.php?artno=39&n=radiostyrede-tog-til-thisted  )

 

DSB. Den ny EA 3011, her uden "BOP".  Centralværksted København, Otto Busses Vej.   --   16. september 1992.

Centralværksted København, Otto Busses Vej.   Området (også på den anden side af OBV) hvor de fleste af de foregående dages fotos er optaget.  Hele dette Otto Busses Vej-område (og meget mere) var engang en del af Øresund/Køgebugt, men blev opfyldt i forbindelse med anlægget af den nuværende tredie hovedbanegård. 

Herom mere "en anden dag"   --   28. august 1992.

 

-

 

 

10. januar 2014. 

(Det kan ikke være Mo-vogne altsammen  )

 

Jørgen Andersen-busser + en gul enkelt HT-bus. Ballerup. --  1992.

Gennem nogle år, havde vi i det nordlige Ballerup-område, Egebjerg, haft Jørgen Andersen´s (Gråhundbus) linie 152, som en myldretidsrute, nogle få ture -20-min. drift- morgen og aften samt timesdrift midt på dagen.

Rute:  Fra Ballerup station via det østlige "industriområde" over Egebjerg - ad Skovvej mod Værløse og videre til Farum station.

 

 

Jeg ved ikke, i hvor høj grad, linien var til glæde for passagererne fra Ballerup/Malmparken stationer til de store "kontor-firmaer" i det nordøstlige Ballerup, men når man som beboer så de få busser, der på ruten kørte gennem Egebjerg, var der altid god plads. Om der var behov for linien i Farum-enden, ved jeg slet ikke, men ved passagen gennem Egebjerg-området var der også god plads på turene derfra.

For områdets beboere, var der ikke større interesse i linien - den kørte aldrig, når man havde mest brug for den ! ! !

Ved køreplanskiftet i efteråret 1992 var det forbi, og ruten blev erstattet af en ny rute, linie 153, med en delvis tilsvarende linieføring og køreplan  (den er også -forlængst- nedlagt).

 

Jørgen Andersen-bus. LJ 94 478.  Nordbuen.  Ballerup   --   August  1992.

 

Jørgen Andersen-bus nr. 7.   MB 93 622.  Nordbuen.  Ballerup   --   August  1992.

 

Jørgen Andersen-bus. LH 93 290.  Nordbuen.  Ballerup   --   August  1992.

 

Jørgen Andersen-bus.  JS 88963.  Egebjergvej / Nordbuen.  Ballerup.   --   August  1992.

 

Jørgen Andersen-bus.  Egebjergvej / Nordbuen.  Ballerup.   --   August  1992.

 

HT-bus 1695 - JZ 93 334 (?).  Egebjergvej / Nordbuen.  Ballerup.   --   August 1992.

 

 

 -  -

 

 

9. januar 2013.

Lidt andet ved Centralvk.  Otto Busses vej   --   1992.

DSB Mx 1013.  Centralværkstedet, København.   --  28. august 1992.

 - - -

 

Netop ankommet, nyleveret  DSB EA 3011.Centralværkstedet, København.   --   28. august 1992.   ^---vv

 - - -

 - - -

"BOP" en en hilsen til projektlederen med hans initialer.

 

-  -

 

8. januar 2013.

Israelsk IC3 --  Centralvk.  Otto Busses vej   --   1992.

Formentlig første (først leverede) Israelske IC3-tog, 188-7004 ved Lyntogsremisen, Centralvk.  --  September 1992.

 . . . . .

Bortset fra bemalingen ligner de israelske IC3-togsæt de danske, men . . .    De er dog alligevel forskellige på mange områder, -motor-mæssigt, men også -af klimatiske grunde- med mindre varmeanlæg, men med større ventilations-/aircondition-anlæg.  Hertil var (er) også toiletterne og stolene (sofaerne) anderledes end i de danske IC3-tog.

 - - -

 - - -

 - - -

Alt i alt skulle Israel -i årenes løb og over flere omgange- have købt ialt 50 togsæt, hvoraf 4 togsæt dog er udrangerede efter div. uheld.  Der var endog -en overgang- tale om, at DSB skulle "tilbagekøbe" et antal togsæt til indsættelse i stedet for de forsinkede IC4-tog ! ! !

Bl. a. pga. de store forskelle togene imellem, -blev dette arrangement ikke til noget.

 

-  -

 

7. januar 2013.

Gb.,  Otto Busses vej  og  Israelsk IC3.   --   1992.

Dansk Sojakagefabrik. Dansk Sojakagefabrik  "101".  København Gb.   --   August  1992.   ^---v

Sandsynligvis ZE 503525  senere omlitreret til 724 1 525, udrangeret 1989, derefter lokal(intern)
vogn nr. 101.  Bygget 1943 af Brugeoise.

Antagelsen begrundes i, at tanken passer i størrelse; overgang mellem tank og undervogn passer; varmetilslutning passer; domer og bremseplatform passer (HBDS).

Herefter:  DSB 23 86 724 1 525:  Tankvogn. 80 km/t. 24.000 liter. Tara 11 tons. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Varmeledning. Hjemsted Gb. -  I vognen må befordres natronlud, olie, glycerin og fedtsyre.

http://www.jernbanen.dk/dsb_zvognsolo.php?Aar=1980&VognID=260  /  (www.jernbanen.dk)

 - - -

 - - -

 - - -

 

Otto Busses Vej.

Otto Busses Vej.  September  1992. ("Ukendt"    My i baggrunden -  hegnsstolpen dække netop det ene af de to mest spændende tal i nummeret:  11 stolpe 7(?)

Fra en af "siden"s trofaste læsere har jeg modtaget en "Dagens mail": 

"Bemærker, at den ukendte "ny" MY har fast påbyggede slutlys, hvilket betyder at det kun kan være enten 1154, 56, 57, 58 eller 59.

 - Det gør jo opklarringen lidt nemmere !

Ja, --det indskrænker unægtelig antallet,  -men . . .   Jeg har nu vedhæftet et udsnit af billedet i kraftig forstørrelse. Er det et 7-tal, der ses til højre for hegnsstolpen ???   ---   "4" og "6" er udelukket og "8" og "9" vist heller ikke aktuelle.

DSB  MY  1157 ???

Hvorfor gik jeg ikke bare tilbage og så efter ??? - Jeg var på vej til det daglige arbejde - kom lige derhenne fra, -da var der ingen My. Pludselig hørte jeg lyden af den kørende maskine, vendte mig om og så det -egentlig- flotte (loko-)motiv.  Der var ikke mange sekunder at spilde, inden den atter ville være væk bag murene.

Hvem kunne i øvrigt vide, at jeg senere skulle blive ejer af en PC og lægge billedet ud på "nettet" (anede vel dårligt. at det eksisterede) 21 år senere.

Det er i øvrigt med Otto Busses Vej, som med "Langelænder"-pølserne:  "Den kendes på knækket" ! ! !

 

Formentlig første (først leverede) Israelske IC3-tog, 188-7004 ved Lyntogsremisen, Centralvk.  --  September 1992.

 

Tak til indsenderen af mail´en.

-  -

 

 

6. januar 2013.

 

Storebælts-biksemad.

 Mange af sidens læsere har nok set, at jeg et sted ( I øvrigt mener jeg . . .  ) besværer mig over, at Scanlines ikke længere serverer Biksemad på deres færger, som de gjorde i sin tid på Storebæltsoverfarten.

En af "siden"s læsere  læste det, --og kort før jul modtog jeg en mail fra vedkommende, et avisudklip med omtale af den konkurrence, de i sin tid ( 1984 ) blev afholdt, og som blev anledning til det "Storebæltseventyr", som man nok på mange måder må sige, at deres Biksemad blev.

Når dette læses --af mange af en del af "siden" s læsere, sidder jeg sammen med nogle af mine fhv. DSB-trafikuddannede kolleger fra Gb, hvor vi sejler med Helsingør-Helsingborg-overfarten til Helsingborg og tilbage,  mens vi indtager den nu aktuelle buffet (”på svensk”). 

Maden er i øvrigt ganske udmærket –intet at klage over- udover at Biksemaden mangler. 

 

Det med biksemaden  har kollegerne hørt mig nævne mange gange, men uden resultet. Man vil ikke servere det.

Der var derfor ikke andet at gøre, at så måtte jeg (vi derhjemme) selv stå for det en dag. 

Inspireret af Storebælts-biksemaden, og kombineret med min moders opskrift, havde vi selv i flere år måttet fremstille vor egen Biksemad, og i forbindelse med en ”halvrund” fødselsdag, blev disse kolleger inviteret en dag i sommerens løb. 

 

 

Biksemad med spejlæg :

Biksemaden blev lavet, den blev spist, og det gik vist egentlig ganske godt.  --  En efterfølgende dag:

Ved vor julefrokost i december, syntes en af deltagerne, at jeg fremover skulle have et ”spejlæg” til maden ! ! !

(Ikke den største portion "biks", der er set - jeg ved, hvor "det sidder" dagen efter.   )

 

Nu vi er ved Storebælt:  En anden kollega forærede mig en gang i 1960´erne et par gafler fra overfarten, --vist hans svigerforældre havde haft noget med restauranterne at gøre - forpagtere ???

 

Storebæltsbestik i ca. 1960´erne.   --   Det var "godtnok" lidt af nogle "høtyve" at spise med.

Egentlig er bestikkene vist galvanisk overtrukket med et eller andet. Sølv-plet var det vel næppe, omend firmaet nedenfor vist "lever/levede" af den slags.  Årenes henliggen uden daglige afvaskninger har gjort dem lidt matte.

 . . . . . . . . .  

Færgerestauranternes bomærke.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Madsen & T. Baagøe" -- firmaet eksisterer vist endnu ! ! !

 

 

-  -

 

5. januar 2014.

Søndags-ekstra.

Københavns Sporveje.  Linie 1 og 6,  1967-68  --  mens vi havde dem endnu !

KS 822,  Peter Bangs Vej.   --   April  1967.

 

KS 822,  Peter Bangs Vej / Ålstrupvej.   --   April 1967.

 

KS 801 + 822,  Peter Bangs Vej / Ålstrupvej.  April  1967.

 

KS 893.  Aalholms Plads.   --   Oktober  1968.   ^---v

 - - -

 

. . . og hvad fik vi så i stedet for:   Dieselos i massevis.

  

Se mere evt. på:  http://www.vognstyrer.dk/Sporvogne/KS/Linje%208/Linje8.htm

eller   http://www.sporvej.dk/

 

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm:  http://www.sporvejsmuseet.dk/

 

 

-  -

 

5. januar 2014.

Søndags-ekstra-ekstra.

Københavns Vandforsyning  --  Pumpestation  --  1992.

Må jeg i ( ) minde om, at Dansk Naturfredningsforening i 1925/26 skrev således om transformatorstationer: 

”(…) Og et uskønt Højspændingstaarn dukker op – hvorfor skal de for resten se ud som mislykkede Vandtaarne eller som Kirketaarne for en Menighed af Dværge ? …….”

Københavns Vandforsyning.  Pumpestation,  Ballerup Boulevard  (v/ Ring 3),   --   Maj 1992.   ^---vv
men man kan da -heldigvis- fotografere gennem eller hen over hegnet ! ! !

 - - -

 . . . . .  

 - - -

 - - -

 - - - (Bemærk rovfuglen -på jagt efter lidt frokost- øverst, lige til venstre for tårnets overkant.

 - - -

 

. . . Også "lige til modeljernbanen."

 

-  -

 

 

5. januar 2014. 

 

Apropos:   Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane  --  VLTJ.

(Se evt.  "Dagens fotos" d.  23 - 27 . december 2013).

I midten af 1960´erne og frem til slutningen af 1970´erne havde jeg en kollega på København Gb, som var utrolig interesseret i gamle antikviteter, ja faktisk drømte han om en dag at åbne sin egen forretning.  Han var derfor næsten dagligt ude "på jagt" efter interessante ting, nok interesante for ham selv, men også for os andre.  Gennem dagligdagen havde han dannet sig et indtryk af vore interesser, og faldt han over noget, han mente havde vores interesse, blev det købt.

Han kom således også en dag, og havde købt en lille ting, som han mente, at jeg nok ville være interesseret i.

 . . . og hvad var så det ???

Et stykke 7 mm tykt, fasetslebet glas, 80 x 56 mm (bredde / højde) påklæbet et tilsvarende postkort-lignende foto fra VLTJ, Lemvig og bag på dette foto en hvid, mat glasplade.  Hertil var der påklæbet en lille bændel-agtig holder for en ganske lille, tynd blyant.

Hvad i alverden var det ???

 . . . 

VLTJ-glas-"notesblok".

 
 
 

Det var -som jeg fik det fortalt- ganske enkelt datidens notes-blok. 

 
På den matte hvide glasplade kunne man gøre sine små notater, og derefter stikke det hele i lommen til senere brug.  Når denne "brug" så var klaret, kunne man på den ene eller anden måde (v.hj.a. viske-læder / afvaskning eller lign.) slette blyant-skriften, hvorefter  "notesblokken" atter var klar til brug.

 

Der er formentlig tale om Orenstein-lokomotiv nr. 583 = Vemb-Lemvig Jernbane,
VLJ 2, "LEMVIG". Billedet er taget på den gamle havnebane-viadukt omkring år  
1900, da lokomotivet var nyt ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normalt kørte  VLJ 3 "RAMME" her, men åbenbart ikke den dag ! . . . . . . . . . . . . . . 
 
Selve billedet, er i øvrigt også produceret som postkort omkring 1905, og viser den 1. jernbanebro på havnebanen i Lemvig, åbnet d. 1. september 1892.  Den nuværende viadukt på stedet (se midterste banemærke nedenfor) er fra 1920.
 
 

UPS --  Lemvig-Thyborøn Jernbane --  LTJ 4 "THYBORØN" (et tilsvarende lokomotiv).

 

Kort over Lemvig.   Bemærk  "broen" i kortets venstre side, ved siden af hårnålesvinget.   --   Ca. 1938.

 

Nedkørselen til havnen i Lemvig.   --   Udateret postkort.

 

Lemvig havn.  Udateret postkort.

 

VLTJ-banemærker med Lemvig-motiver:   Lemvig Museum / Broen for havnebanen / Nyere havnemotiv.

 

Tak til:  Morten Flindt Larsen  og  Thyge Toylsbjerg-Petersen  for suppl. oplysninger.

 

-

 

 

 

4. januar 2014. 

Sorø   --   1992.

Den gamle kommandopost, Sorø.   25. juni 1992. 

Oprindelig var der også to såkaldte "detacherede poster" (underlagte poster - underlagt kommandoposten (egentlig militært udtryk  "udskille fra hovedstyrken") - en i hver ende af stationen.  Her fra kommandoposten fik de besked om at stille sporskifter og/eller signaler - alt på grund af de lange afstande, som de daværende trådtræk ikke kunne klare). Med overgangen til elektrisk betjening af sporskifter, signaler m.m. nedlagdes disse to poster.

(Se evt. flere fotos:  Sorø station ("Landstationen")  )

DSB  ME 1514.  Sorø.   --   25. juni  1992.

 

DSB  MY 1154.  Sorø.   --   25. juni 1992.

 

DSB tjenestevogn  80 86 980 0 231 - 4.  Sorø.   --   25.  juni 1992.

www.jernbanen.dk :  Omb. 1983 fra ?.  Mandskabsvogn. Bogieakselafstand 3 m. Vognvægt 37 tons. Skruebremse. GPR trykluftbremse.  Udr.  før 2004.

 

Fhv. Sorø Hotel.

To "bonusfotos":  Det gamle Sorø Hotel -lige overfor stationsbygningen- er nu ombygget til NETTO.  
25. juni 1992.   ^---v

 - - -

 

Knudstrup v/  Sorø.

Et par kilometer inden Sorø -fra København- lå (ligger ???) denne ledvogterbolig for to ledvogterfamilier:

Modeljernbaneklubben H0, Albertslund  stod vi og "manglede" en ledvogterbolig i forbindelse med vor model af Sorø station på anlægget, og jeg havde påtaget mig at bygge denne model. 

Da jeg alligevel havde et ærinde i Sorø, ville jeg lige -på hjemvejen mod København- ¨gøre en afstikker fra hovedvejen "en kilometers penge" ned til huset. Som tænkt- så gjort, ---men: Stikvejen var totalt opgravet over hele strækningen på grund af overkørselens nedlæggelse og ombygning til en niveaufri vejoverføring.  Dette var jo på sin vis "godtnok", --det gav en fin mulighed for "luftfotos" oppe fra viadukten ned over boligen og have-området. 

Min "stakkels" lille Mascot måtte forcere ca. en kilometer med mere huller end vej (ikke eet gram asfalt - kun lerjord og grus), men endelig var jeg fremme og kørte op på viadukten. Her fik jeg vendt vognen -det var ikke det store problem - viadukten var bred nok, og der kom højst een bil i timen -med den vej.  Bilen var nu vendt og kørt i stilling. 

"Iført" fotografiapparat steg jeg ud og skulle netop til . . .  UPS ! ! !   Der sad lige 8-10 store rockere og pudsede motorcykler samtidig med, at de kikkede op på "ham", der stod deroppe med sit fotografiapparat.  Pludselig mistede jeg enhver lyst til at tage billeder, og foretog et forsigtigt tilbagetog til Mascot´en.  Den foranliggende kilometers huller i vejen føltes dobbelt så dybe, som på turen ned til banen og boligen ! ! !

DSB.  Ledvogterboligen,  Knudstrup - her rockerborg.  Sorø.  --   15. maj 1992.

Billedet skulle vi imidlertid bruge, så da jeg kort efter kom forbi i tog, snuppede jeg lige et billede ud gennem glasruden, under togets hastige forbikørsel. Ikke den bedste løsning, men man kunne da tælle hvor mange vinduer, hvor store og nogenlunde hvor de sidder (sad ?),   --på banesiden.  Desværre var den modsatte side fortsat ubekendt ! ! !

Gennem en af modeljernbane-vennerne lykkedes det dog at fremskaffe en tegningsskitse, som klubbens daværende formand herefter byggede modellen efter.

 

DSB. Omformerstationen v/ Ringsted.   --   15. maj 1992.

 

 

-

 

 

 

3. januar 2014.

Vejoverføring for den sjællandske Sydbane ved Skellerød (Ringsted)  --  1992.

(Fortsat.)

Fotos fra denne overføring har været vist tidligere (se link nedenfor). Den store interesse skyldes det efter min mening flotte, lette udseende, som denne type broer har.  --   Simpelt hen:  

Lige til modeljernbanen.

Vejoverføring v. Skellerød, km 66,6 fra Københvn.   --   25.  juni  1992.   ^---vv

 - - -

 - - -

 - - -

SR 507 (???), Plasser & Theurer på vej mod Ringsted / København.    --    25.  juni  1992.  

 

Se også:  Midtsjællandsbanen -- Stationer: Ringsted - Næstved.


 

Englænderbro ved Borup.

Englænderbroen for Møllevej ved Birkede mellem Borup og Viby.

 

 

-

 

 

2. januar 2014.

Hjort-Lorenzen-overføring for den sjællandske Sydbane ved Skellerød (Ringsted)  --  1992.

Fotos fra denne overføring har været vist tidligere (se link nedenfor). Den store interesse skyldes det efter min mening flotte, lette udseende, som denne type broer har.  --   Simpelt hen:  

Lige til modeljernbanen.

Vejoverføring v. Skellerød (SØ for Ringsted)   25. juni 1992.   ^---v

 - - -

 - - -  (Mz 1460 på vej mod Rødby  <--- )

 

 

 

Se også:  Midtsjællandsbanen -- Stationer: Ringsted - Næstved.


 

-

 

 

1. januar 2014.  

Helligdags-ekstra.

 

Wiener Linien  --  WL.  --  II

Düsseldorfere på "Wiensk"   --   2008.

Allerede som stor skoledreng i København, blev jeg interesseret i Wiens sporvogne.  Jeg havde ganske vist ikke været ude at rejse - i det mindste ikke længere end med tog og rutebil til Greve landsby, syd for København.  I midlertid havde vore naboer på 3. sal i Nürnberggade været på charterrejse  til Wien.  De inviterede os ind for at se billeder fra rejsen, men jeg lå på det tidspunkt i sengen med en eller anden sygdom -ikke alvorlig, men skulle dog holde sengen.  Da de eller mine forældre kendte mine interesser for sporvogne i det hele taget, kom de ind med sådan en lille kikkertagtig foto-betragter, af den slags, som ved tryk på en knap kører en dias-skive et skridt frem og viser endnu to farvedias i en lidt tre-dimentionel udgave.   Det var fotografier fra Wiens indre by med en masse fotos med røde (nu ældre røde) sporvogne foran de mange flotte -hovedsageligt- hvide bygninger.

Jeg var "solgt" lige på stedet.  Der skulle dog gå næsten 60 år, før rejsen gik til Wien. 

En af de større jernbaneorganitioner arrangerede en rejse på 6 dage til Wien, og jeg tog en hurtig beslutning.  Ankommet til Wien, nævnte jeg overfor rejselederen, at -omend det sikkert var venligt ment med de fælles indslag, skulle hun måske ikke regne med at se mig mere end til morgenmaden på hotellet.  Resten af tiden skulle jeg køre med eller fotografere sporvogne ! ! ! 

Hun har sikkert tænkt sit, --men sådan foregik det nu alligevel.  Nogle af fællesarrangementerne var jeg dog med på -her måtte jeg se den pågældende attraktion- men ellers var det "sololøb". Et par af disse arrangementer var aftenarrangementer, og dermed alligevel ikke så sporvognsfoto-aktuelle. Når vi så alle fulgtes hjem mod hotellet, forlod jeg selskabet, når vi passerede "Ringen". Her tog jeg hver aften -jeg havde jo 24 timers- / dagsbillet- en af de to linier 1 eller 2.  Disse to linier trafikerede "Ringen", hver sin vej rundt, og jeg skiftede retning hver aften ! ! !

 

WL 4867 + 1367-1.  Wiener-oper.  Wien.   --   7.  august 2008.    . . . også scooteren er i sporvognsfarve :-)

 

WL 4-109 + WL 4545-62.  Kärntnerring, v. Operaen.  Wien.   -   7 august 2008.

Næsten lige overfor Wiener Oper har et andet sporvognsselskab,  Wiener Lokalbahnen  --  WLB, endestation ved sløjfekørsel rundt om nogle store ejendomskomplekser - side om side med WL´s linie 62.

 

WL 4023 - 1423-D.  Burg Ring.  Wien.   --  8. august 2008.

 

WL4853 + 1356-D.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet.  Wien.    --   7. august 2008.

Mon ikke billederne giver et indtryk af en utrolig flot by. Man kan så undre sig over, at jeg kørte den samme tur hver aften/nat, omend i modsat retning.  Det var imidlertid en udmærket måde -også- at se byen på, og ikke mindst undre sig over den -syntes jeg- utroligt dårlige måde trafikken/køreplanen syntes at være tilrettelagt på. 

Som ringlinie skar denne en masse radiære "udfaldsgader", --alle steder med lyskurve, og alle steder kom sporvognen til krydsene og indgik/måtte indgå i den almindelige trafik.  Det gav utroligt mange "spildte" minutter i form af holdt ved lyskurvene, inden man kørte over ! ! !  Bare  tanken ca. 2 minutter ved 10-12 gadekryds, og vognen har "tabt" ca. 20 minutter.  Hertil kom, at man ved liniernes personaleskiftested havde et ophold på omkring 5 minutter, mens personale udvekslede livshistorier eller drøftede verdenssituationen.

Magen til tidsspild (både det ene og det andet) skal (skulle??) man da lede længe efter.  Andre steder i udlandet har man forlængst indbygget "selvtænkende systemer" i lyskurvene, der giver grøn bølge for sporvognen og dens mange passagerer.

Det går måske ud over nogle få billister, der skal holde på grund af dette, men glæder dem, der kommer et halvt minut senere, hvor sporvognen er passeret.  Alt i alt har bilisterne ikke tabt noget - kun et par andre bilister har holdt for sporvognen, og på denne måde kunne man formentlig "tjene" de ca. 25 minutter, jeg nævnte ovenfor.

Siden har jeg hørt, at man har ændret / omlagt / nedlagt disse to linier - så måske har man fundet på noget bedre ???

WL 4508-49,  Dr. Karl Renner-Ring v. Parlementet.  Wien.    --   6. august 2008.

 

WL 4780-31 + 4735-30.  Stammersdorf.  Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4744-N v. Hundertwasserhaus,  Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4782-N.  Rasumofsky Gasse v. Løvengasse,  Wien.   --   6. august 2008.

 

WL 4007 + 637.  Wien Südbahnhof.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 1307.  Wien Südbahnhof.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4016 + 1420-D.  Schotten Ring - Børsegasse.  Wien.   --   7. august 2008.

I så nydelige omgivelser kan man købe modeljernbaner i Wien, --på en del af den store Ring, som jeg husker det, ikke så langt fra  Das Dreimäderlhaus, huset med de tre unge ugifte piger, der er hovedpersonerne i Heinrich Berté´s  operette "bygget" over Frans Schuberts musik.   "Jomfruburet", som den hedder på dansk (DR TV 1959), med bl. a. Ellen Winther Lembourn og Hans Kurt.

 

WL 4815 + 1319-5.  Klosterneuburger Strasse.  Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 1319-5.  Klosterneuburger Strasse.  Wien.   --   8. august 2008.

 

WL 4028.  Bethovengang.  Wien.   --   7. august 2008.

 

 

Totalreklame på "Wien´sk".

WL 4028-D.  Nussdorf.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 1428-D.  Nussdorf.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4043 + 1443-D.  Grinzinger Strasse.  Wien.   --   7. august 2008.

 

WL 4024 + 1424-D v. Wiener-oper.  Wien.   --   7. august 2008.

 

 

WL 4544-J.  Dr. Karl Renner Ring v. Parlementet.   -->   7.  august 2008.  <--  WL-Haltestelle.  Wien Südbahnhof.    

  

 WL.  Færdselstavle.  Ottakring.  Wien.   -->   7 august 2008.   <-- WL 1170.  Inteieur. 

 

Nattearbejde.  WL-Skinnesvejsning.  Bellaria Gasse.  Wien.   --   7. august 2008.   ^---v

 - - -

 

 

 

 

1. januar 2014.

 

Godt nytår ønskes alle "sidens" læsere,

og STOR  TAK  for de mange jule-/nytårshilsener jeg har modtaget i de seneste dage.

 

 

 - o -

 

DSB  Køf 271.  1989-90

En lidt trist og "udslidt"  Køf 271 . . .

DSB  Køf 271.  Maskindepot Gb.   --   Aug. 1989.   ^---vv

Bemærk - det er Køf 271, der slæber Mh 384 ! ! !  men, - hvad er det med farven ???

 

Gul front på førerhuset ! ! !   ---   Det kan man da virkelig ikke.

 

Historien -efter sigende På Maskindepot Gb kørte der flere Køf´er, og når den stedlige værkmester -vi kan jo kalde ham "Bageren"-  kom ud for at benytte den Køf, der var stillet til rådighed for ham og hans personale, var den ofte væk - lånt af andet personale.   I mørke er alle katte grå ! ! !

Det irriterede ham, det måtte der gøres noget ved -- som det ses.

Bedst som maleren var i fuld gang med at svinge penselen for at male traktoren gul,  kom værkstedets chef forbi.

"Hvad f..... foregår der her".   Maleren gav ham forklaringen.  "Den skal x!xZx.!!xyx ikke være gul, --og derved blev det.  Den allerede malede front blev dog bibeholdt.

 

---------

 

Dagen kom, hvor også Køf 271 skulle designmales og det blev den, --men lidt mere end det:

 

 

Da den var malet færdig og klar til drift igen, blev værkstedschefen anmodet om at komme ned og se resultatet.  Da han kom, var traktorens nummer behørigt tildækket.  Jeg husker ikke på stedet, om han selv blev anmodet om at fjerne tildækningen, og dermed "afsløre" / indvie det nye udseende.

 

Afsløret blev litreringen imidlertid: --->

 

Ved en lille festlighed blev traktoren døbt, og værkstedschefen havde fået en "dobbeltgænger". Han tog det efter sigende pænt, og  nu var der ingen, der tog fejl  --  et stykke tid.

 

 

 

 

 . . . som genopstået på ny ! ! !

DSB Køf  271. "BV LOK -- ØST  "Basisværksted Øst" (som det nu var omdøbt).  November 1990. . . .    ^---vv

 . . . her har den dog "forvildet sig" over på Centralværkstedets område.

 - - -

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forrige side: Dagens foto(s) 2014 >>>
Næste side: Februar 2014.