http://www.mjk-h0.dk/evp_AB/ab-oesv-danmarkskort.jpg

Øresundsvej station som den så ud i maj 1957 ...

 

Allerede i året 2002 begyndte bestræbelserne på at få Øresundsvej station "nedtaget", som det hedder i museums-sprog i modsætning til "nedrevet",  og overført til genopførelse på Frilandsmuseet ved Lyngby.


I 2005 blev overflytningen sat igang og i 2006 var alt overflyttet til opmagasinering på museet.


 


Stationen skitseret på et kort over den fremtidige Stationsby.  Kvægfoldens endelige placering er dog endnu ikke fastlagt.
Tegning: Morten Kvist Jensen, Frilandsmuseet.

 

 

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --    2019.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet.   --   30. april 2019.   ^---vv
Gråvejr   --   grå og triste billeder.    

 

 

 

 

Et lille lyspunkt var der dog i alt det triste.  Inde i stationsbygningen stod en balje, næsten fyldt med vand.

Det kunne ikke have stået der længe - det ville være fordampet (og der var ikke hul i taget).

Der var for nylig udført et mindre stykke indendørs murerarbejde.

Øresundsvej station på Frilandsmuseet. 

30. april 2019.     --->

 

 

 

Langelandsbanen M 1 på Frilandsmuseet.   --   2019.

LB M1,  Frilandsmuseet.   --   30. april 2019.   ^---vv

M 1 er opstille lige ved siden af en mindre spise-/opholdsplads i "Stationsbyen", og ca. 75 meter fra Øresundsvej station under genopførelse. 

Måske er det museets personale, der har flyttet et bord og nogle bænke op på "perronen".   ^^---v

"Træværket siger GORI"   


 -