Aalborg Plusbus, Smartbus og Fjordbus.   --   August 2021.

 

”Plusbus”, 12 km BRT-linje med 22 stationer     *)  BRT-linie:  Se nedenfor

 

Aalborg Kommune havde oprindeligt planlagt ruten som en letbanelinje, men VVM-undersøgelsen var lavet med både et letbane- og BRT-alternativ, så da man ikke opnåede statsstøtte til letbaneprojektet, valgte man det billigere BRT-projekt og opnåede efterfølgende en vis statsstøttes til dette projekt, der er navngivet ”Plusbus”.

Anlægsarbejderne har været i gang siden 2019 og ruten forventes indviet i 2023. På ruten indsættes 13 stk 25 m lange el-busser, der hver kan medtage 150 passagerer. Disse busser leveres af operatøren, norske Tidebus, der i 2021 har vundet en 10 årig kontrakt på driften af ruten som en del af et samlet udbud af hele bybusdriften i Aalborg, der også omfatter 97 ”almindelige” elbusser.

Den samlede anlægsudgift oplyses af kommunen at andrage 510 mio kr, hvoraf staten betaler 250 mio kr, kommunen 245 mio kr og regionen 15 mio kr.

I det følgende gives nogle få indtryk af rutens 4 delafsnit.

Den samlede rute med de 22 stationer.   Stoppestedsnavnene kan være lidt svært at aflæse i den lille skrift  --  og gentages derfor lige nedenfor i lodret og lidt større skrift.

 

"+"    angiver et forpladsprojekt, dvs. at der etableres en plads eller lignende ved stoppestedet.

         Der er allerede indviet nogle pladser, bl. a. ved Haraldslund og Gigantium.

"o"    angiver et regulært stoppested, dvs. at der blot etableres perroner, uden at der skabes et byrum omkring disse.

 

o Væddeløbsbanen

o Vestre Fjordvej

+ Haraldslund

+ Vestbyen station

o Jomfru Ane Gade

+ Nytorv

+ John F. Kennedys Plds

o Politigården

+ Karolinlund

+ Eternitten

o Sohngårdsholmsparken

o Danlien

+ Grønlands Torv

o Scoreesbysundvej

o Pendlerpladsen

+ Gigantium

o Pontoppidanstræde

o Universitetet

+ Campus Forum

o Selma Lageræløfs Vej

o Servicebyen

+ Nyt Aalborg Universitetshospital

 

 

*)   BRT - klimavenlig kollektiv transport.

​Bus Rapid Transport (BRT) er en højklasset transportform, der nedbringer rejsetiden og øger komfort og sikkerhed for passagererne. Samtidig vil BRT-løsninger være med til at nedbringe CO2-udledningen ved busser der kører på grønne drivmidler.

BRT er klimavenlig kollektiv transport designet til det moderne byliv, som udnytter vejene bedre og bidrager til det nationale 2030-klimamål. BRT vinder indpas overalt i verden, men endnu mangler vi at få implementeret løsningen i Danmark. De bæredygtige løsninger med de samme fordele som metro og letbane - og med kortere anlægstid - sikrer klimavenlige transportløsninger, hurtigt.

 

BRT kunne egentlig godt kaldes "gummihjulsletbaner" i analogi med de franske "gummihjulsmetroer" eller "Michelinmetroer". "Rubbertired metros" er jo en anerkendt term.

 -----------------

 

Rutediagram.   Der er omstigningsmulighed til tog på Aalborg Vestby station og Aalborg station, på rutediagrammet benævnt hhv ”Vestbyen station” og ”John F Kennedys Plads”.   Aalborg Kommune.

 

Vestbyen

Linjeføring i Vestbyen.   Fire stop herunder Aalborg Vestby station med omstigningsmulighed til Vendsysselbanen og den nye Lufthavnsbane.   Aalborg Kommune.

 


Aalborg Vestby station etableret 2003 i Aalborg Vestby ved Vendsysselbanens skæring med Kastetvej.   --   24. august 2021.

 

Aalborg Vestby station set mod nord mod broen over Limfjorden.   --   24. august 2021.Vestfacaden af Aalborg Vestby station set fra Kastetvej.   --   24. august 2021.

 

Kastetvej under ombygning til BRT-drift vest for Aalborg Vestby station.  Set mod øst med jernbanebroen i baggrunden. Det kommende BRT-stop placeres her vest for jernbanestationen.    --   24. august 2021.Kastetvej set mod øst fra den østlige sideperron på Aalborg Vestby station.  Kastetvej er pga BRT-busserne sænket yderligere under jernbanebroen i forbindelse med ombygningen af Kastetvej til BRT-linjen.   --   24. august 2021.Kastetvej øst for Aalborg Vestby station.  Kastetvej, der her er færdigombygget til BRT-drift, er set mod øst.  I baggrunden krydset med Badehusvej, hvor vejen skifter navn til Borgergade.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Borgergade set mod øst fra Badehusvej.  Borgergade er færdigombygget til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

 

Midtbyen

 

                                       Jomfru Ane Gade                                                      

Linjeføring i Midtbyen.   Fire stop, inkl. Jomfru Ane Gade, der er faldet uden for kortets øvre rand. 

Aalborg Kommune.

 

Borgergade set mod øst ved overgangen mellem Vestbyen og Midtbyen ved skæringen med Vesterbro.  Vesterbro er hovedfærdselsåren mellem Aalborg og Nørresundby.   --   24. august 2021.

 


Ved Stranden set mod øst mellem Vesterå og Jomfru Ane Gade.  Øst for Vesterå skifter Borgergade navn til Ved Stranden.  Tv stoppestedet Jomfru Ane Gade. Gaden er her er færdigombygget til BRT-drift.   Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

Den østligste del af Ved Stranden set mod øst.  I baggrunden svinger gaden th ind i Østerågade.  Gaden er her endnu under ombygning til BRT-drift.  Der er separate cykelstier, men herudover kører BRT-linjen i blandet trafik.  Kørebanerne vil dog kun være åbne for lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 

BRT-linjen svinger her fra Ved Stranden ind i Østerågade, der ses mod syd.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel

24. august 2021.

 


Østerågade set mod nord ved Nytorv og stoppestedet Nytorv.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.   --   24. august 2021.

 


Østerågade set mod syd ved sydenden af Nytorv ved skæringen med udmundingen af Adelgade.  Jens Bangs Stenhus th.  Ved skæringen med Algade skifter gaden navn til Boulevarden.  Ombygningen af gaden er stadig i fuld gang.  Pladsforholdene muliggør ikke separate cykelstier, så BRT-linjen kører her i blandet trafik med både cyklister og lokal beboer- og leverandørkørsel.  --    24. august 2021.

 

 

Aalborg Station (DSB), Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads.

Aalborg station, facaden mod Banegårdspladen.   --   17. august 1963.   --    Foto: EVP.

 

Banegårdspladsen,  John F Kennedys Plads set mod nord.  Th ses den overdækkede busstation,  tv banegården. Bag overdækningen under opførelse anes th et hul i husrækken, hvor Boulevarden med BRT-linjen udmunder i John F Kennedys Plads.   --   17. september 2021.

 


Illustration af den færdige, overdækkede busstation på John F Kennedys Plads set mod syd.  Th banegården.  Illustrationen er ophængt på pladsen.   --   17. september 2021.

 Foto.Aalborg Kommune. 

 

Østbyen


Linjeføring i Østbyen med 6 stop.

Foto:  Aalborg Kommune.

 

Sohngårdsholmsvej set mod nord fra Th. Sauers Vej ved Grønlands Torv.  Hele Sohngårdsholmsvej ombygges med midterliggende reserverede kørebaner for BRT-linjen.   --   25. august 2021.

 

Sohngårdsholmsvej set mod syd fra Kollegievej mod Th. Sauers Vej og Grønlands Torv. I krydset med Th. Sauers Vej drejer BRT-linjen mod øst (tv) ind i den eksisterende busvej anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.   --   25. august 2021.

 

Østenden af den eksisterende busvej til universitetsområdet med stoppestedet Grønland Torv anlagt langs sydsiden af Th. Sauers Vej.  Busvejen er åbnet i 2012 og har sit eget gadenavn, Bertil Ohlins Vej.   --   25. august 2021.

 

Den eksisterende busvej til universitetsområdet øst for stoppestedet Grønland Torv. Busvejen er forberedt for en senere ændring til en letbane- eller BRT-linje.   --  25. august 2021.

 

 

Universitetsområdet


Linjeføring i universitetsområdet.   Otte stoppesteder i Aalborg Kommune.

 


Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium ved kultur- og idrætscentret af samme navn.  På området syd for (tv for) busvejen skal busoperatøren, norske Tidebus som en del af sin kontrakt anlægge et nyt depot for samtlige bybusser i Aalborg, dvs 13 BRT-busser og 97 ”almindelige” elbusser.  Grunden stilles til rådighed af kommunen og kontrakten rummer en tilbagekøbsforpligtigelse for kommunen ved kontraktens udløb.   --   24. august 2021.   ^---v

Den eksisterende busvej til universitetsområdet set mod vest ved stoppestedet Gigantium.  Bemærk de hævede kantsten og hegningen ved enderne af stoppestedet.  Buslæskærmen er midlertidig, idet hele den midterste del af bagkanten af stoppestedet skal udfyldes af en ny læskærmstype, der leveres som en del af en ny kontrakt om levering af byrumsudstyr i Aalborg Kommune.

Stoppestedsudformning og -udstyr er standard for samtlige 22 stoppesteder på BRT-linjen.   --   24. august 2021.

 

 

SmartBus

Forsøget med førerløse minibusser på Astrupstien i Østbyen, der blev indledt i marts 2020, slutter i november 2021. Forsøget har været præget af mange vanskeligheder på grund af Covid 19-situationen, bl a længere afbrydelser og begrænsning i antallet af passagerer, der kunne medtages.

Forsøget har pga af de relativt omfattende infrastrukturtilpasninger kostet mere end 20 mio kr.

Den ene af de 3 førerløse minibusser, der har betjent ruten på Astrupstien i Østbyen, her ved en fremvisning under Trafikdagene i Aalborg.   --   23. august 2021.

 

 

Fjordbus

Aalborg Kommune har i september 2021 indgået kontrakt om indsættelsen af førerløse personfærger over Limfjorden mellem Musikkens Hus på Aalborg-siden og det nye udviklingsområde, Stigsborg Havnefront på Nørrresundby-siden. Færgerne, der skal indsættes maj 2022, kan rumme 20-25 personer og kan også medtage cykler, barnevogne mv.


Den førerløse personfærges rute mellem Musikkens Hus og Stigsborg Havnefront.
Aalborg Kommune.


Færgeleverandørens skitse af den førerløse personfærge.

 

Tak til Helge Erlandsen for ovenstående indlæg om den kommende trafikforbindelse gennem byen.

 

 

 - 

 

 


Forrige side: Letbanen i Lyngby.
Næste side: Udenlandske sporveje.