Tramwaje Warszawskie.

 

 

 Umiddelbart adskiller Warszawa´s første sporvejshistorie sig vist ikke meget fra andre større byers.

Første 6,3 km lange hestesporvejslinie for transport af passagerer og gods åbnedes i 1866 med en linie fra Warszawa´s hovedbanegård til Wilno og Terespol, et par byer/bydele på den anden side af floden Wisla. Sporvidden på denne  hestesporvognslinie var det russiske bredspor, 1525 mm (således opgives sporvidden i den polske sporvognslitteratur, jeg har til rådighed, selvom den russiske bredsporvidde normalt opgives til 1524 mm).  I 1880 anlagde et belgisk firma endnu en linie, og i 1899 var hestesporvognsnettet vokset til ca. 30 km.

I 1903 påbegyndte man planlægninghen af elektrisk drift, hvilket skete med den første linie fra 26. marts 1908. Gennem nogle år gik udviklingen dog i stå, men efter 1. verdenskrig udvidedes nettet hastigt og opnåede en størrelse på ca. 60 km. 

 

 

Warszawa-postkort ca. 1915.   ^---v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Store Teater. Ca. 1910-20. 

 

Under 2. verdenskrig forsøgte man stadig at opretholde driften til trods for det store tyske bombardement af byen i 1939 og de efterfølgende problemer under den tyske besættelse af landet. Efter Warszawa-opstanden i 1944 gik det helt galt, og tyske bombeangreb lagde alt det øde, som ikke allerede var ødelagt.

Efter krigen oplevede man en forholdsvis hurtig genopbygning, men da stort set alt skulle genopbygges helt fra grunden, benyttede man lejligheden til at ændre sporvidden fra de russiske bredspor til den mere almindelige normalsporvidde, 1435 mm, som gav bedre muligheder ved anskaffelse af materiel (evt. brugt materiel fra vesteuropæiske byer).

I løbet af 1950´erne - ´60-erne udvidedes sporvejsnettet kraftigt, især til de nyopførte yderområder præget af russisk betonbyggeri.

Ved Rondo Radoslawa. Maj 2011 . . .

 . . . Os. Wolska . . .

 . . . Træer kan opbløde udseendet af meget byggeri. --- -Vspolna Droga.   ^---v

 

Når man kører rundt i Warszawa i dag, må man nok erkende, at byen ( i øvrigt ligesom Lodz - og måske også andre polske byer ) ikke er nogen sporvognsvenlig by.  Trafikken er stor og alle skal frem - helst som den første. Her bliver sporvognene ofte "Sorte Per" idet de ofte må holde utroligt længe medens modkørende og venstresvingende for flere køreretninger får lov at køre først.  Selv ved ganske almindelige kryds eller overgange, er der ikke noget der hedder inteligente lyskurve. Eet døgn i byen giver ikke mulighed for nogen større statistik på området, men den mange gennemkørsler af byen (-erne) fra endestation til endestation gav et ganske tydeligt indtryk af alle de mange sporvognspassagererne spilder ved kryds efter kryds, --noget der må forlænge den offentlige trafiks samlede køretid ganske meget.

Indrømmes skal det til gengæld også:  Nemt er det ikke: At give sporvognene "forkørselsret", f. eks. i myldretiden, ville -næsten- betyde, at der kom aldrig en bil over krydset - der er konstant sporvogne.

 

Fra hotelværelset på 8. sal var der en ganske fin udsigt over et af byens største og mest trafikerede gadekryds med rundkørsel. Der kunne meget nemt gå både tre og fire minutter fra en vogn kom frem til krydset til den kunne køre igen.  Var det nu bare kun eet kryds, men nej, 5-700 meter længere var der endnu et kryds, og igen og igen. Det blev til mange kryds og mange minutter på en tur gennem byen.

Gaden/vejen der går skråt nedad fra venstre mod højre er Marszalkowska, medens gaden/vejen der går skråt opad er Al. Jeroszolimskie. Denne sides to øverste postkortfotos er fra disse (ofte portrætterede) gader, og man ser rigtig, hvad vi er gået glip af.  Måske er det ikke lige disse bygninger, der lå her indtil 2. verdenskrig --men de der lå her, var sikkert mindst lige så flotte.

 

------

 

Et enkelt sted i Warszawa, ligger der dog stadig et vel omkring et par hundrede meter langt stykke 1525 mm-spor i gaden Wolska Chlodna ved Ibis Warszawa Centrum lidt nord for byens egentlige Centrum.

 

Bredspor, 1525 mm (1524 mm ?) i gaden Wolska Chlodna.  Målebåndet viser noget andet, men det er måske også over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 år siden sporene var i brug.

Dengang måske en større gade, i vore dage en mindrebetydende og mindretrafikeret gade. Alligevel var vi ved at blive kørt ned et helt par gange, medens vi optog.  Hvad kravler sådan et par Københavnere også rundt på kørebanen efter?

 

Stoppestedet.    Ældre udgave. . .

 

Meget almindeligt stoppesteds-læ af smal type, --ofte benyttet på stoppestedsheller midt i gadearealet . . .

 

. . . og af bred type. Dette er ganske vist også benyttet på en stoppestedshelle. Vejen er til gengæld også meget bred.

  

  

En endestation.

Linie 23´s endestation i Czynszowa (Warszawa øst/nordøst), er lidt speciel -for Warszawa- idet sporvognene -modsat alle andre steder i byen- her vender rundt om en husblok:

 Czynszowa.

Czynszowa ---^ er navnet på den lille tværvej, hvor linie 23 har sit stoppested, mens Stalova er den store vej til området. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---v

 

Gaden / vejen Stalowa mod NØ (uden spor og mod SV med spor).  --  Sporvognen er på vej rundt om husblokken . . .

 

 . . . og dukker op i Czynszowa. --  Nej, han skal ikke med, han er kunstig, men meget naturlig,  ---^  når man står dér ! ! ! 

For enden af gaden og til højre ses lidt af en/nogle nyere (moderne ???) ejendom(e),     ^---v   . . . 

 TW 3138 holder ved stoppestedet / endestationen i gaden . . .   ^---v

 . . . og kører igen . . .

 Det er ikke mange minutter vognen holder ved stoppstedet, --eet, måske to.

 . . .  I den anden ende af gaden er den manglende ejendom aldrig genopført. 

 

. . . Nede om hjørnet, i gaden Stalowa, . . .

 kommer den næste sporvogn . . .

 . . . TW 2048 . . .

 . . . kører igen . . .

  

 . . . og gaden Czynszowa er atter øde i nogle minutter.

På en måde et hyggeligt område med en atmosfære af historie, men desværre meget præget af både fattigdom og krigens ødelæggelser. Ofte mangler en ejendom eller to midt i husrækken, som man bl. a. kan se det for enden af gaden Czynszowa med stoppestedet.

Egentlig synes jeg, at de gamle type Konstal 105N passer bedst til de ældre, noget misligholdte huse. 

 

  

 Stoppesteder.

 . . . og en af de moderne med "alle" oplysninger.

 

      ADVARSEL.  Kørebanen krydser sporvognsskinnerne.  Disse skilte så man mange steder i næsten lige så mange udformninger - både her og i Lodz.

 

 

 Hastighedstavle, ikke for vejtrafikken, men for sporvognene. Her er sporet ikke for godt.

 

 

 

 UPS.

Man siger "godtnok", at Jorden vokser år for år . . .

 

 

Billetter:

    Warszawa-billetter, 2011.

Øverst:     En almindelig billet til en enkeltrejse for en voksen, -- 2,80 zl =  ca. kr 5,50 ! ! !

Nederst:   En 3-dages billet for en voksen, 16,00 zl = ca. 31,- kr ! ! !

 

For det nederste beløb, kr. 31,- , kan man i København kun købe én billet til én enkelt rejse over to zoner, idet tre zoner koster kr. 36,- ! ! !

( . . . og så vil "de" have, at vi skal køre med det offentlige / den kollektive trafik ! ! !  )

 

 

 

 - o 0 o -

 

  

 


Forrige side: Warszawa.
Næste side: Warszawa / Rullende materiel.