Som jeg forstod det ved mit besøg på Kastrup station, den 13. april 2004, første arbejdsdag efter påskeferien, var de egentlige arbejder netop begyndt her til morgen. Man havde skrællet hele det grus og jordlag af, som havde dækket stationsområdet gennem de seneste år. De gamle spor var atter kommet til syne for en kort bemærkning, for maskinerne til fjernelse af sporstykkerne var allerede ved at blive kørt i stilling. Man manglede blot den store "nedstryger", der lige kunne skære sporet over i passende korte sporstykker (se evt. foto ved Øresundsvej st).


Banelinien ved "Alléen" i Kastrup.
Igen ses det brede sporareal, der er til rådighed for metrobyggeriet.


Endnu ses en lille mindelse om
bygningens tidligere brug som jernbanestation på Kastrup´s stationsbygning.


Kastrup station set mod nordvest.


Maskinerne er allerede i sving.


Perron og stationens gamle
"hovedspor" set mod nord / Amagerbro og ........ mod syd / Dragør.
I forgrunden ses en lidt "mishandlet" tunge af det gamle sporskifte, der -stillet afvigende- gav mulighed for kørsel til Kastrup havn.

Stationens gadefacade ligner sig selv, og den flotte indgang til posthuset er stadig i behold, selvom det så ud som om, at postvæsenet havde "trukket teltpælene op"
Alle de sidste fotos: 13. april 2004.

 

September 2004

 


Kastrup station, set fra Alléen.
Byggearbejderne til den kommende nye station ”Kastrup” ...

... er i fuld gang umiddelbart syd for Amagerbanens gamle station.
14. september 2004.

Ved Skøjtevej skal Metroen atter fortsætte på en dæmning på det sidste stykke, …


… indtil dén -på to broer- krydser
motorvejen til Sverige …… umiddelbart før Lufthavnsbygningen, der anes i baggrunden.
14. september 2004.

 

 

November 2004

Også ved Kastrup er der fuld gang i Metro-byggeriet:

Det ser ud til at være en smattet
opgave at bygge Metro i Kastrup. Her ses den kommende bane fra Alléen mod nord.

Arbejderne ved banens teknikrum en mørk og trist efterårsdag i 2004 (3. november)

.

.

17. juni 2005.

I dag var så dagen, hvor der kunne holdes det første rejsegilde for stationerne på Metro-strækningen, og det blev afholdt på byggepladsen ved Kastrup station kl. 14.00. Lergravsparken – Kastrup.

.

Pressemeddelelse

Første rejsegilde på Amagers nye Metrostrækning

I snart to år, har byggesjakkene arbejdet på højtryk på Amagers nye metrostrækning fra Lufthavnen til Lergravsparken. Anlægsarbejdet er nu så langt fremme, at Østamagerbaneselskabet inviterer til rejsegilde fredag den 17. juni kl. 14.00 på Kastrup Metrostation.

Rejsegildet er traditionen tro ”håndværkernes fest” – en fejring af, at råkonstruktionen på det nye byggeri er færdig. Østamagerbaneselskabet har desuden inviteret lokale borgere i området ved stationen med til fejringen.

”Det første rejsegilde markerer, at Metrolinjen på Østamager er ved at tage form, så det er en stor dag. Vi taler her om en massiv investering i Amagers infrastruktur, og jeg er stolt over resultatet. Det synes jeg, vi alle kan være,” siger Jens Kramer Mikkelsen, der er administrerende direktør i Ørestadsselskabet og blandt talerne ved arrangementet.

Ved rejsegildet er der desuden taler af Amtsborgmester, Vibeke Storm Rasmussen, Borgmester i Tårnby kommune, Henrik Zimino, Torben Bjørk Nielsen og Henning Bay Schultz, der er henholdsvis adm. dir. og projektchef i Hoffmann/Arkil-Novejfa.

De fem nye stationer på Østamager får et design, der ligger tæt op af det, metropassagererne kender fra de øvrige stationer.

”Vi har valgt at fortsætte den designtradition, der er skabt i Metroen, så det visuelle udtryk bliver i tråd med det, vores kunder kender fra stationerne på den øvrige del af Metrostrækningen. Det vil sige et gennemgående rent og minimalistisk design i tråd med den skandinaviske tradition,” fortæller Torben Johansen, der er teknisk direktør i Østamagerbaneselskabet.

Metrostrækningen og de fem nye stationer står klar i efteråret 2007, hvor mere end 25.000 passagerer dagligt forventes at bruge banen.

-----------


Kastrup station set fra Alléen, men nu delvis dækket af det kommende perrontag.

I dagene inden havde meteorologerne lovet regn natten til fredag, overskyet og stort set tørt fredag formiddag, men stor sandsynlighed for solskin efter middag ! ! !

Et eller andet må være gået galt, for det regnede meste af formiddagen, og kun ganske kort tid før rejsegildet holdt regnen (næsten) op, –og solen var der ingen, der så noget til.


Det fremtidige perrontag set mod Kastrup Lufthavn og samme ”udsigt” for enden af perronen.

Her, som vel ved de fleste andre rejsegilder, var der taler af de aktuelle honoratiores fra amt, kommuner og byggekonsortier. Ros, tak og hurra-råb for de implicerede håndværkere, for rejsegildet er jo deres dag, gensidige takketaler og lykønskninger parterne imellem, men ikke uden nogle små hip, der viste, at der endnu er liv i den gamle strid, om metrostrækningen skulle have været gravet ned.

Der blev holdt taler og spist pølser …

… mens den gamle stationsbygning
sikkert så undrende til.

Således lykønskede amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen Amagerkanerne med banen, ´hvis de da kunne vænne sig til den´, og borgmester Henrik Zimino, Kastrup-Tårnby kommune kunne heller ikke lade være med at puste til ilden med en bemærkning om, at ´hvis Metroen nu var blevet gravet ned, så havde vi ikke stået her i regnvejr´.
Den fremtidige nedgang fra perronen til perrontunnellen.

Der udtryktes glæde over at det så ud til at både tidsplanen og økonomien syntes at holde.

Endnu er der dog godt to år til det første (ordinære) metrotog kommer til Kastrup i oktober 2007, hvilket år tilfældigvis også er 100-året for, at det første Amagerbanetog kom til Kastrup.

--------------

Overføringen ved Skøjtevej.
17. juni 2005.


Cykel- og gangsti under Metroen umiddelbart før stationen "Lufthavnen" ved Kastrup Lufthavn.

Stien løber parallelt med lufthavnsvejen og er her set mod øst.

.

.

Rejsegilde på "Lufthavnen" d. 8. september 2005.

.Det er vist ikke enhver (Metro-) station, der kan fremvise en så flot adgang til den kommende perron.


Overborgmester Lars Engberg, Københavns Kommune, på talerstolen og nogle af tilhørerne.

Der blev naturligvis udtrykt mange gode ønsker for Metroen og den kommende station, om end en af dagens andre talere, amtsborgm. Vibeke Storm Rasmussen, Københavns Amt, -med et blink i øjet- omtalte stationen som ”et trinbræt” på vej ud i den store verden, og kunne konstatere, at der vist ikke var mange Metrostationer, der kunne prale af at have en så stor lufthavn ”i baghaven”.

Flere af talerne (det var endvidere fhv. overborgm, nu adm. direktør Lars Kramer Mikkelsen, Ørestadsselskabet og adm. direktør Niels Boserup, Københavns Lufthavne), var også inde på, at man her ville få en transporttid til Nørreport station på kun 14 minutter, lige som man rettede en tak til de tilstedeværende bygningsarbejdere, og udtrykte deres glæde over, at tidsplanen for byggeriet stadig holdt.

Festen er forbi.
Talerstolen står ensomt tilbage.
Perronen ses her fra indgangen til lufthavnsbygningen mod nord og dermed mod København.

Samme udsigt mod København, men blot fra enden af perronen.


Udsigten fra perronen over Øresund med et af ”baghavens” ankommende fly.

Yderst på perronen har man udsigt ned til godssporene mellem Danmark – Sverige, og minsandten, om der ikke også lige kom et af de store lastvognstog fra Johs. Rasmussen, Svebølle, forbi (også her – se evt. fotos omkring Amagerbanens Amagerbro godsstation).

.

19. april 2006.

Tv: Når man betragter denne sides første foto, må man nok sige, at der er sket noget siden da. Banelinien set fra Alléen mod nord/Saltværksvej.
Th: Banelinien set fra Alléen mod syd og Kastrup station.

Elevatortårne og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . perrontag.

Overføringerne ved hhv. (tv.) Skøjtevej og (th.) den lille sti langs Lufthavnsvej.

 

.

18. september 2006.

Kørestrøm på baneanlægget.
Livsfare ved ophold på Metroens område.

For at man kan teste Østamagerbanens tekniske installationer, er der allerede nu i perioder strøm på baneanlægget. Det er derfor forbudt og yderst livsfarligt, på enhver måde, at opholde sig på Metroens område. Langs hele strækningen er der sat skilte op på de høje hegn, som omkranser området. Skiltene informerer om faren ved at opholde sig på alle dele af området, og man opfordrer især forældre til at gøre deres børn opmærksomme på forbudet.

-------

Tv: Strækningen set mod nord / København. Midten og Th: Perronen og strækningen set mod syd (Kastrup Lufthavn).

.

.

 

Lufthavnen

(Københavns Lufthavn, Kastrup)

(Der er endnu ikke opsat stationsskilte på perronen)

Tv / Midten: Strækningen set mod nord / København. Th: Perronen set mod syd og Lufthavnsbygningen. Den lange afstand fra standsningsstedet til lufthavnsbygningen skyldes bl. a. et krav om sikkerhedsafstand. Samtidig er der dog også mulighed for -ad åre- at etablere trappeforbindelser ned til DSB-sporene på København-Malmø-strækningen med mulighed for at udbygge perronsporskapaciteten på den eksisterende station ved at omdanne de hidtil rene godsspor til perronspor. Der er indgået en aftale mellem lufthavnen, metroen, DSB og Banedanmark om at reservere muligheden for en sådan senere udbygning.


Og hvor stor er så lige parkeringsafgiften for et henstillet Metro-tog ?

 

 

13. maj 2007

Der foretages testkørsel på strækningen.


Et af togsættene (togsæt 24) på Kastrup station.

Ved Kastrup station synes det også som om, man er langt fremme med færdiggørelsen af arbejderne. Også her mangler noget flisearbejde på og omkring stationsforpladsen, men alt tyder på, at det hele nås inden oktober måned.


Testkørsel på strækningen Kastrup - Lufthavnen.


Lufthavnsstationen og broen forinden hhv. uden og med afgående prøvetog.

Set på afstand, ligner "Lufthavnen" også en næsten færdig station, hvor der kun mangler, at den røde løber bliver rullet ud.

 

 

28. september 2007


Alt i Kastrup synes klappet og klart til indvielsen. Alléen, der måtte "skæres over" ved stationen, er gjort klar til at modtage de mange passagerers cykler. To cykler synes allerede at have været langtidsparkedede meget længe.


Forpladsen pyntes op med blomster, flag og meget andet.

.

 

28. september 2007 - Indvielse.

Da indvielsen vel må betragtes som en samlet begivenhed, gengives den som begyndende på "Lufthavnen" station, hvorfra også den officielle indvielse begyndte.

Den officielle indvielse fandt sted på endestationen "Lufthavnen", hvortil H.K.H. Kronprins Frederik ankom i Metro-tog fra Kongens Nytorv. Efter de indledende taler og lykønskninger klippede kronprinsen det røde bånd over, og banen erklæredes for åben.

Efter ca. en halv times tid kørtes atter tilbage mod banens andre stationer, hvor der var mindre receptioner med taler af lokale personligheder, og servering af bl. kaffe og kage.

Ved Amager Strand (Italiensvej) var der opstillet telte og boder med aktiviteter for hele familien. Musik, fadøl, suppe og pølser med brød samt skattejagt m. m. for børnene.

Kl. 17-21 afsluttedes dagen med "Musik fra undergrunden" med et tre-mands band på stationen "Femøren".

Fra kl. 14.50 kunne man tage Metroen til Lufthavnen eller til byen, og i dagens anledning var kørselen gratis mellem Kongens Nytorv og Lufthavnen helt til driftsdøgnets afslutning.

Fra City til Lufthavnen
hvert 4. minut.
Skal du med ?

"Lufthavnen" . . . . . . . . .

Kronprinsen ankommer
med Ørestadsselskabets bestyrelsesformand Henning Christophersen som "vejviser".

Efter taler og lykønskninger


klippede H.K.H. Kronprins Frederik det røde bånd, hvilket blev vist på storskærme for de, som ikke kunne være med "i forreste linie".


"Let anretning og musikalsk indslag", så der var sørget for både lidt til ganen samt noget for øret og for øjet.


Indvielsestoget er tømt for gæster og klar til at køre tilbage.


Første ordinære Metrotog ankommer og passagererne strømmer ud.

Hvor vejret i dagene op til indvielsen havde været ganske solrigt og varmt, var denne dag desværre grå og meget blæsende, til tider også med regn.

.

 

 

Kastrup

Metro - Kastrup.

. .
Den festligt pyntede forplads ved Kastrup station. Pladsens belægning er sket med special- fremstillede lyse betonfliser og forsynet med markeringer for synshæmmede, ligesom der senere ville blive etableret en læskærm for buspassagererne.
Læskærm følger snarest.

---

I sin indvielsestale trak Kastrups borgmester, Henrik Zimino, paralleller til de personer, der for næsten 100 år siden etablerede Amagerbanen, og gav en kort oplistning af banens historie.

Borgmesteren nævnte bl.a., at hvis man undrede sig over hvorfor Metroen skulle køre, hvor det er tilfældet, langs vandet og ikke under Amagerbrogade, var det fordi Amagerbanens gamle areal her lå ubenyttet hen, og det skinnede igennem, at det ikke var borgmesterens kop te, at dette blev placeringen. Kommunalbestyrelsen havde ikke været begejstret for projektet, men havde søgt at få det bedst mulige ud af det. Det havde været et ønske, at få Metroen gravet ned, men også her var det endt med et kompromis.

Endvidere blev det nævnt, at det havde kostet Kastrup kommune 50 mio. kroner til forskellige anlægsarbejder i anledning af Metroen, en udgift man ikke på alle områder var lige tilfreds med. Også store ulemper havde der været for de nærmestboende.

Nu var det dog ikke kun bedrøveligheder, der var at sige om Metroen. Der var nu blevet åbnet for hurtige forbindelser til såvel Amagercenteret som forskellige steder i København.

Der var fra kommunens side gjort meget ud af, at få den nye Kastrup station til at se godt ud. En stationsplads på hver side af banen (ved Alléen) havde givet ønsker om gode trafikale løsninger, ligesom man havde ønsket og fået en lys og åben stationsforplads ved den gamle station, og beplantninger var foretaget af såvel Metroselskabet som af Kastrup Kommune.

Fremtiden ville bringe opførelse af nogle store byggerier såvel omkring stationen som ved Kastrup havn.

---

Alle veje fører til . . . . . . . . .


Den nye metrostation og den gamle Amagerbanestation, der synes "at se undrende til" ("Den som de andre ikke vil lege med").

Det fremgik dog af borgmesterens indvielsestale, at bygningen i fremtiden skulle have en funktion, der ville passe bedre ind i det kommende byområde. Også de to små gavlbygninger skulle søges bevaret.


Som noget nyt -jeg har i det mindste ikke set det før- er der indbygget hvide lysdioder i trappe- gelænderne. Sikkert en god idé i det daglige og ganske festligt.

 

 

Femøren


Endnu er der omkring halvanden time til indvielsen, men alligevel synes der ikke ved denne station at være lagt op til de store festligheder, som ellers skal løbe af stabelen senere på eftermiddagen/ aftenen: "Musik fra undergrunden" i tiden mellem kl. 17-21.

 

 

Amager Strand


Begyndende foranstaltninger til en større "folkefest" ved stationen "Amager Strand" (Italiensvej), hvor der er stillet adskillige telte og boder op i den brede midterrabat. Som det ses var det regnvejr under opstillingen, men i et par timers opholdsvejr efter indvielsen, kom der utroligt mange mennesker til festlighederne: Aktiviteter for hele familien, musik, fadøl, suppe, og pølser med brød samt skattejagt m. m. for børnene.

Heller ikke her, var der lutter glæde over den nye Metro:

I et træ på Tovelillevej,
med front mod Metroen, var dette banner ophængt.

 

 

Øresund

Opslag om indvielsen -"Skal du med ?"- og indvielsesgæster under "Træet".

Stationsskilt "Øresund"

Togviserskilte og de tilsvarende tog ...


... og få minutter efter kommer de næste tog, her et tog mod Vanløse, set mod "vandskellet" og Lufthavnen.

Som et led i festlighederne,
blev der, på de nyåbnede stationer, også uddelt forskelligt reklamemateriale, dvs. gennemsigtige toilettasker til flyrejser (i st. f. luftfartsselskabernes gennemsigtige 1 liter´s poser), "nøglerings-halskæder" med METRO-logo og ikke mindst nøgleringe med de respektive stationers stationsskilte som miniature-vedhæng.

Endnu et festligt indslag.

---

Metro-strækningen Lergravsparken - Lufthavnen var indviet på bedste måde.

 

---

 

Vær også opmærksom på på Ørestadsselskabets hjemmeside www.m.dk , der i deres billedarkiv har mange flere gode fotografier, heri blandt andet mange gode luftfotografier.

 

- o 0 o -